Diktavimo funkcija suteikia galimybę kalbą paversti į tekstą, kad galėtumėte kurti turinį programoje „Office“, naudodami mikrofoną ir patikimą interneto ryšį. Tai greitas ir paprastas būdas dėstyti mintis, kurti juodraščius ar pasižymėti pastabas. 

 1. Atidarykite naują arba esamą dokumentą ir eikite į Pagrindinis > Diktuoti  Office Dictate mygtukasprisijungę prie "Microsoft 365" įrenginyje su mikrofonu.

 2. Palaukite, kol bus įjungtas mygtukas Diktuoti ir pradėkite klausytis.
  Diktuokite "Outlook" klausymą

 3. Pradėkite kalbėti, kad patikrintumėte, ar ekrane atsiras tekstas.

Funkcija pasiekiama tik prenumeratoriams Nepavyksta rasti mygtuko Diktuoti? Diktavimo funkcija pasiekiama tik „Microsoft 365“ prenumeratoriams.

Kaip naudoti diktavimo funkciją

 1. Atidarykite naują arba esamą dokumentą ir eikite į Pagrindinį > diktuoti Office Dictate mygtukasprisijungę prie "Microsoft 365" įrenginyje su mikrofonu.

  Mygtukas „Diktuoti“

  Patarimas: Taip pat galite pradėti diktuoti naudodami sparčiuosius klavišus: ⌥ (parinktis) + F1.

 2. Palaukite, kol bus įjungtas mygtukas Diktuoti ir pradėkite klausytis.

  Diktavimas suaktyvintas

 3. Pradėkite kalbėti, kad patikrintumėte, ar ekrane atsiras tekstas.

Funkcija pasiekiama tik prenumeratoriams Nepavyksta rasti mygtuko Diktuoti? Diktavimo funkcija pasiekiama tik „Microsoft 365“ prenumeratoriams.

Sužinokite daugiau apie diktavimo naudojimą internetinėje "Word" ir mobiliajame įrenginyje

Diktuokite dokumentus internetinėje "Word"

Diktuokite dokumentus naudodami Word Mobile

Ką galiu pasakyti?

Įtraukdami turinio diktavimo funkciją, galite kalbėti su komandomis, kad įtrauktumėte skyrybos ženklus, naršytumėte po puslapį ir įvestumėte specialiuosius simbolius.

Slinkite žemyn, kad pamatytumėte komandų, pasiekiamų kitomis kalbomis, sąrašą.

Frazė (-s)

Išvestis

period, full stop
.
comma
,
question mark
?
exclamation mark/point
!
new line
new line
apostrophe-s
's
colon
:
semicolon
;
open quotes
close quotes
" "
hyphen
-
ellipsis, dot dot dot
...
begin/open single quote
end/close single quote
' '
left/open parentheses
right/close parentheses
( )
left/open bracket
right/close bracket
[ ]
left/open brace
right/close brace
{ }

Frazė (-s)

	backspace [1-100]	
	delete [word or phrase]	
	delete last/previous [1-100] characters/words	
	delete last/previous [1-100] sentences/paragraphs	
	delete next [1-100] characters/words	
	delete next [1-100] sentences/paragraphs	
	delete or scratch or erase	
	delete that or scratch that 	
	insert space	
	undo	

Frazė (-s)

	Select word, characters, sentence, para, next, prev, range, unselect/deselect	
	select [phrase]	
	select word/sentence/paragraph 	
	select that	
	select last/previous [1-100] characters/words/sentences/paragraphs	
	select next [1-100] characters/words/sentences/paragraphs	
	select from [x] to [y]	
	select the word before [phrase] 	
	select the word after [phrase] 	
	previous word or next word 	
	remove selection	
	unselect that or deselect that 	
	go to the next paragraph	
	go/move to the previous paragraph	
	go/move to the next/previous sentence	
	go/move to the next/previous word	
	go/move to the next/previous bullet	
	go/move to end of sentence	
	go/move to end of paragraph	
	go/move to the end of column	
	go/move to the start/beginning of column	
	go/move to the end of row	
	go/move to the start/beginning of row	
	go/move to the end of table	
	go/move to the start/beginning of table	
	go/move to the next cell	
	go/move to the previous cell	
	go/move to the next/previous column	
	go/move to the next/previous row	

Frazė (-s)

	align center 	
	align left 	
	align right 	
	apply style [styleName]	
	apply/set [styleName] style	
	bold	
	bold [word or phrase] 	
	bold from [x] to [y]	
	bold last/previous [1-100] characters/words/sentences/paragraphs	
	bold next [1-100] characters/words/sentences/paragraphs	
	bold that 	
	capitalize	
	capitalize [word or phrase] 	
	capitalize from [x] to [y]	
	capitalize last/previous [1-100] characters/words/sentences/paragraphs	
	capitalize next [1-100] characters/words/sentences/paragraphs	
	capitalize that 	
	change font color to/as [color name]	
	change font size to/as [size]	
	change highlight color to/as [color] 	
	change style to [styleName]	
	clear formatting	
	clear/remove formatting from [word or phrase] 	
	clear/remove formatting from [x] to [y]	
	clear/remove formatting from last/previous [1-100] characters/words/sentences/paragraphs	
	clear/remove formatting from next [1-100] characters/words/sentences/paragraphs	
	clear/remove formatting from that 	
	clear/remove formatting from word/sentence/paragraph	
	decrease font/text size or reduce font/text size 	
	decrease indent	
	highlight [word or phrase] 	
	highlight from [x] to [y]	
	highlight last/previous [1-100] characters/words/sentences/paragraphs	
	highlight next [1-100] characters/words/sentences/paragraphs	
	highlight that 	
	highlight word/sentence/paragraph	
	increase font/text size 	
	increase indent	
	italicize [word or phrase] 	
	italicize from [x] to [y]	
	italicize last/previous [1-100] characters/words/sentences/paragraphs	
	italicize next [1-100] characters/words/sentences/paragraphs	
	italicize that 	
	italics	
	lowercase	
	lowercase [word or phrase] 	
	lowercase from [x] to [y]	
	lowercase last/previous [1-100] characters/words/sentences/paragraphs	
	lowercase next [1-100] characters/words/sentences/paragraphs	
	lowercase that 	
	make font/text bigger or make font/text larger 	
	make font/text smaller	
	remove bold	
	remove formatting	
	remove highlight	
	remove highlight from [word or phrase] 	
	remove highlight from [x] to [y]	
	remove highlight from last/previous [1-100] characters/words/sentences/paragraphs	
	remove highlight from next [1-100] characters/words/sentences/paragraphs	
	remove highlight from that 	
	remove highlight from word/sentence/paragraph	
	remove italics/underline/strikethrough/subscript	
	set font color to/as [color name]	
	set font size to/as [size]	
	set highlight color to/as [color] 	
	set style as/to [styleName]	
	set text color to/as [color name]	
	set text size to/as [size]	
	strikethrough	
	strikethrough [word or phrase] 	
	strikethrough from [x] to [y]	
	strikethrough last/previous [1-100] characters/words/sentences/paragraphs	
	strikethrough next [1-100] characters/words/sentences/paragraphs	
	strikethrough that 	
	subscript/superscript 	
	subscript/superscript [word or phrase] 	
	subscript/superscript from [x] to [y]	
	subscript/superscript last [1-100] characters/words/sentences/paragraphs	
	subscript/superscript next [1-100] characters/words/sentences/paragraphs	
	subscript/superscript that 	
	underline	
	underline [word or phrase] 	
	underline from [x] to [y]	
	underline last/previous [1-100] characters/words/sentences/paragraphs	
	underline next [1-100] characters/words/sentences/paragraphs	
	underline that 	
	uppercase	
	uppercase [word or phrase] 	
	uppercase from [x] to [y]	
	uppercase last/previous [1-100] characters/words/sentences/paragraphs	
	uppercase next [1-100] characters/words/sentences/paragraphs	
	uppercase that 	

Frazė (-s)

	add/start/create [c] by [r] table	
	add/start/create table or add/start/create new table 	
	create bullet list	
	create list 	
	create number list 	
	create numbered list	
	delete cell	
	delete column	
	delete row	
	delete/remove [n] columns	
	delete/remove [n] columns to/on the left/right 	
	delete/remove [n] rows	
	delete/remove [n] rows above/below 	
	delete/remove table 	
	exit list 	
	exit table or exit this table 	
	insert [c] by [r] table	
	insert [c] column(s) by/and [r] row(s) table	
	insert [r] row(s) by/and [c] column(s) table	
	insert column	
	insert row	
	insert table or insert new table 	
	insert/add/create [n] columns	
	insert/add/create [n] columns to/on the left/right 	
	insert/add/create [n] rows	
	insert/add/create [n] rows above/below 	
	next bullet or next item	
	next line	
	start/insert/add bullet list	
	start/insert/add list	
	start/insert/add number list	
	start/insert/add numbered list	

Frazė (-s)

	pause dictation	
	stop dictation	
	exit/close dictation	
	open/show help	
	show commands	
	insert/add comment 	
	insert/add comment [content]	
	resume dictation	

Frazė (-s)

Išvestis

asterisk
*
backslash
\
forward slash
/
vertical bar sign, pipe character
|
backquote, backtick
`
underscore
_
m-dash
n-dash
paragraph sign/mark
section sign
§
ampersand, and sign
&
at sign
@
copyright sign
©
registered sign
®
degree symbol
°
caret symbol
^

Kitos kalbos

Pasirinkite iš toliau pateikto sąrašo, kad pamatytumėte komandas, galimas visomis palaikomomis kalbomis.

Frazė (-s)

Išvestis

句 号
逗 号
,
换 行
换行符
分段符
换 行
问 号
感叹号
冒号
左引号
右引号
“ ”
左括号
右括号
( )
分号
短划线
-
左单引号
右单引号
‘ ’
左中括号
右中括号
[ ]
顿号
撇号
'
省略号
...

Frazė (-s)

Išvestis

艾特符号
at符号
@
星号
*
下划线
_
与号
&
正斜杠
斜杠
/
度标记
°

Frazė (-s)

Išvestis

百分号
%
井号
#
加号
+
减号
-
乘号
×
除号
÷
等号
=
加减号
±
小于号
大于号
< >

Frazė (-s)

Išvestis

美元符号
$
英镑符号
£
欧元符号
日元符号
¥
人民币符号
¥

Frazė (-s)

Išvestis

punktum
.
komma
,
spørgsmålstegn
?
udråbstegn
!
linjeskift
linjeskift
kolon
:
semikolon
;
venstre parentes, åben parentes
højre parentes, lukket parentes
( )
startende anførselstegn, begyndende anførselstegn
afsluttende anførselstegn, lukkende anførselstegn
“ ”
nyt afsnit
nyt afsnit
apostrof s
's
startende enkelt anførselstegn, åbnende enkelt anførselstegn
afsluttende enkelt anførselstegn, lukkende enkelt anførselstegn
' '
venstre kantet parentes, åben kantet parentes
højre kantet parentes, lukket kantet parentes
[ ]
apostrof
ellipse
...

Frazė (-s)

Išvestis

snabel-a
@
stjerne
*
skråstreg
/
og-tegn
&
grad-tegn
°

Frazė (-s)

Išvestis

plustegn
+
plus- eller minustegn
±
divisionstegn
÷
lighedstegn
=
pund-tegn, nummertegn, hash-tegn
#
procenttegn
%
mindre end, større end
< >

Frazė (-s)

Išvestis

dollartegn
$
pund sterling-tegn
£
euro-tegn
yen-tegn
¥

Frazė (-s)

Išvestis

smilende ansigt
:-)
hjerte
<3
trist smiley
:-(
blinkende smiley
;-)

Frazė (-s)

Išvestis

punt
.
komma
,
vraagteken
?
uitroepteken
!
nieuwe regel
regeleinde
nieuwe regel
puntkomma
;
dubbele punt
:
afbreekstreepje
-
en-streepje
linkerhaakje
haakje sluiten
( )
aanhalingsteken openen, beginaanhalingsteken
aanhalingsteken sluiten, eindaanhalingsteken
“ ”
nieuwe alinea
nieuwe alinea
apostrof s
's
enkel beginaanhalingsteken, enkel aanhalingsteken openen
enkel aanhalingsteken sluiten, enkel eindaanhalingsteken
' '
vierkante linkerhaak, vierkante haak openen
vierkante rechterhaak, vierkante haak sluiten
[ ]
apostrof
beletselteken
...

Frazė (-s)

Išvestis

ampersand, en-teken
&
slash
/
onderstrepingsteken, laag streepje
_
gradenteken
°

Frazė (-s)

Išvestis

plusteken
+
minteken
-
vermenigvuldigingsteken
×
plusminusteken
±
deelteken
÷
gelijkteken
=
kleiner dan-teken
groter dan-teken
< >
procentteken
%
nummerteken, hashtag
#

Frazė (-s)

Išvestis

euroteken
yenteken
¥
dollarteken
$
britse pond-teken
£

Frazė (-s)

Išvestis

hart-emoji
<3

Frazė (-s)

Išvestis

period, full stop
.
comma
,
question mark
?
exclamation mark/point
!
new line
new line
apostrophe-s
's
colon
:
semicolon
;
open quotes
close quotes
" "
hyphen
-
ellipsis, dot dot dot
...
begin/open single quote
end/close single quote
' '
left/open parentheses
right/close parentheses
( )
left/open bracket
right/close bracket
[ ]
left/open brace
right/close brace
{ }

Frazė (-s)

undo
delete*
delete that*
delete last [1-100] words/sentences
delete [word or phrase]*
insert space
backspace
backspace [1-100]

Frazė (-s)

bold
italics
underline
strikethrough
<format*> [word or phrase]
superscript
subscript
indent
decrease indent
clear all formatting
align [left, center, right]

Frazė (-s)

start list
start numbered list
next line
exit list

Frazė (-s)

add comment [your message here]*

Frazė (-s)

show help
pause dictation
exit dictation*

Frazė (-s)

Išvestis

asterisk
*
backslash
\
forward slash
/
vertical bar sign, pipe character
|
backquote, backtick
`
underscore
_
m-dash
n-dash
paragraph sign/mark
section sign
§
ampersand, and sign
&
at sign
@
copyright sign
©
registered sign
®
degree symbol
°
caret symbol
^

Frazė (-s)

Išvestis

percent sign
%
number/pound sign
#
plus sign
+
minus sign
-
multiplication sign
x
plus or minus sign
±
division sign
÷
equal sign
=
less than sign, left angle bracket
greater than sign, right angle bracket
< >

Frazė (-s)

Išvestis

dollar sign
$
pound sterling sign
£
euro sign
yen sign
¥

Frazė (-s)

Išvestis

smiley face
:)
frowny face
:(
winky face
;)
heart emoji
<3

Frazė (-s)

Išvestis

point
.
virgule
,
point d'interrogation
?
point d'exclamation
!
saut de ligne
saut de ligne
nouveau paragraphe
nouveau paragraphe
deux points
:
point-virgule
;
guillemet gauche, guillemet ouvrant
guillemet droit, guillemet fermant
« »
parenthèse gauche, parenthèse ouvrante
parenthèse fermante
( )
tiret demi-cadratin
-
guillemet simple ouvrant
'
crochet droit ouvrant
crochet droit fermant
[ ]
apostrophe
guillemet simple fermant
'
points de suspension
...

Frazė (-s)

Išvestis

arobase
@
astérisque
*
trait de soulignement
_
barre oblique
/
symbole degré
°

Frazė (-s)

Išvestis

signe dièse
#
signe plus
+
tiret
-
signe multiplication
×
signe division
÷
signe égal
=
signe pourcentage
%
signe inférieur à
signe supérieur à
< >

Frazė (-s)

Išvestis

signe dollar
$
signe livre sterling
£
signe euro
signe yen
¥

Frazė (-s)

Išvestis

émoticône
:-)
emoji cœur
<3

Frazė (-s)

Išvestis

piste
.
pilkku
,
kysymysmerkki
?
huutomerkki
!
uusi rivi
rivinvaihto
uusi rivi
kaksoispiste
:
yhdysmerkki
-
vasen sulkumerkki
oikea kaarisulje
( )
puolipiste
;
viiva
uusi kappale
uusi kappale
vasen puolilainausmerkki
oikea puolilainausmerkki
' '
vasen hakasulje
oikea hakasulje
[ ]
heittomerkki
ellipsi
...

Frazė (-s)

Išvestis

ät-merkki, ät-maininta
@
tähtimerkki
*
gravis
`
et-merkki, ja-merkki
&
vinoviiva
/
alaviiva
_
astemerkki
°

Frazė (-s)

Išvestis

ristikkomerkki
#
prosenttimerkki
%
plusmerkki
+
miinusmerkki
-
yhtäläisyysmerkki
=
kertomerkki
×
plus- tai miinusmerkki
±
pienempi kuin -merkki
suurempi kuin -merkki
< >
jakomerkki
÷

Frazė (-s)

Išvestis

dollarin merkki
$
punnan merkki
£
euron merkki
jenin merkki
¥

Frazė (-s)

Išvestis

surullinen hymiö
:-(
silmää iskevä hymiö
;-)
hymiö
:-)
sydänhymiö
<3

Frazė (-s)

Išvestis

punkt
satzende
.
komma
,
fragezeichen
?
ausrufezeichen
rufzeichen
!
neue zeile
zeilenumbruch
neue zeile
doppelpunkt
kolon
:
strichpunkt
semikolon
;
öffnendes anführungszeichen, beginn zitat
schließendes anführungszeichen, ende zitat
« »

Frazė (-s)

Išvestis

पूर्ण विराम
पूर्ण विराम चिन्ह
प्रश्नवाचक चिन्ह , प्रश्न चिन्ह , प्रश्नवाचक
?
विस्मयादिबोधक चिन्ह , विस्मयादिबोधक , विस्मयादिवाचक चिन्ह , विस्मयादिवाचक , आश्चर्य चिन्ह
!
अल्प विराम , अल्प विराम चिन्ह
,
उप विराम , उप विराम चिन्ह
:
निर्देशक चिन्ह
अवतरण चिन्ह शुरू , अवतरण शुरू , उदधरण चिन्ह शुरू , उदधरण शुरू
अवतरण चिन्ह खत्म , अवतरण खत्म , उदधरण चिन्ह खत्म , उदधरण खत्म
“ ”
अर्ध विराम , अर्ध विराम चिन्ह
;
ओम चिन्ह
नई पंक्ति
नई पंक्ति
कोष्ठक चिन्ह शुरू , कोष्ठक शुरू
कोष्ठक चिन्ह खत्म , कोष्ठक खत्म
( )
दीर्घ विराम चिन्ह
।।

Frazė (-s)

Išvestis

योजक चिन्ह
-
विवरण चिन्ह
:-
आदेश चिन्ह
:-

Frazė (-s)

Išvestis

punto
.
virgola
,
punto interrogativo
punto di domanda
?
punto esclamativo
!
a capo
nuova riga
nuova riga
due punti
:
punto e virgola
;
virgolette aperte
virgolette chiuse
« »
parentesi aperta
parentesi chiusa
( )
segno di percentuale
segno di percentuale
parentesi quadra aperta
parentesi quadra chiusa
[ ]
aperta virgoletta singola
chiudi virgoletta singola
' '
puntini di sospensione
...
trattino
-

Frazė (-s)

Išvestis

a commerciale
@
asterisco
*
underscore 
_
e commerciale
&
simbolo di grado
°

Frazė (-s)

Išvestis

cancelletto
hashtag
#
segno di divisione
÷
segno di moltiplicazione
×
segno di uguale
=
segno di minore
segno di maggiore
< >

Frazė (-s)

Išvestis

simbolo di dollaro
$
simbolo di sterlina
£
simbolo di euro
simbolo di yen
¥

Frazė (-s)

Išvestis

読 点
句 点
く て ん
ク エ ス チ ョ ン マ ー ク , 疑 問 符
改 行
か い ぎ ょ う
か い ぎ ょ う
び っ く り マ ー ク , 感 嘆 符
!
ハイフン
-
二重かぎかっこ開く , 左二重かぎかっこ
右二重かぎかっこ , 二重かぎかっこ閉じる
『 』
左かっこ , かっこ開く
右かっこ , かっこ閉じる
( )
セミコロン
新しい段落
新しい段落
左かぎかっこ , かぎかっこ開く
右かぎかっこ , かぎかっこ閉じる
「 」
左大かっこ , 角かっこ開く
右大かっこ , 大かっこ閉じる
[ ]
三点リーダー
...

Frazė (-s)

Išvestis

アット記号
アットマーク
@
アスタリスク
*
度記号
°
アンパサンド
アンド記号
&

Frazė (-s)

Išvestis

番号記号
#
プラス記号
+
マイナス記号
-
等号
=
パーセント記号
%
プラスマイナス
±
小なり記号
大なり記号
< >

Frazė (-s)

Išvestis

ドル記号
$
ポンド記号
£
ユーロ記号
円記号
¥

Frazė (-s)

Išvestis

마침표
.
쉼표
,
물음표
?
느낌표
!
쌍점 , 콜론
:
소괄호 열고 , 괄호 열고
소괄호 닫고 , 괄호 닫고
( )
중괄호 열고
중괄호 닫고
{ }
대괄호 열고
대괄호 닫고
[ ]
홑낫표 열고
홑낫표 닫고
「 」
겹낫표 열고
겹낫표 닫고
『 』
홑화살괄호 열고
홑화살괄호 닫고
〈 〉
겹화살괄호 열고
겹화살괄호 닫고
《 》
쌍반점 , 반쌍점
;
새로운 줄 , 줄 바꿈 , 줄바꿈
새로운 줄
새로운 단락
새로운 단락
큰따옴표 열고
큰따옴표 닫고
" "
작은따옴표 열고
작은따옴표 닫고
' '
가운뎃점
줄임표 , 생략표
...

Frazė (-s)

Išvestis

물결표
~
빗금 , 슬래시
/
줄표
붙임표
-
하이픈
-

Frazė (-s)

Išvestis

punktum
.
komma
,
spørsmålstegn
?
utropstegn
!
ny linje
ny linje
kolon
:
bindestrek
-
venstre anførselstegn, begynnende anførselstegn
høyre anførselstegn, avsluttende anførselstegn
“ “
venstreparentes
høyreparentes
( )
semikolon
;
tankestrek
kort tankestrek
nytt avsnitt
nytt avsnitt
apostrof-ess
's
begynnende enkelt anførselstegn, venstre enkelt anførselstegn
høyre enkelt anførselstegn, avsluttende enkelt anførselstegn
' '
venstre hakeparentes
høyre hakeparentes
[ ]
apostrof

Frazė (-s)

Išvestis

krøllalfategn
alfakrøll omtale
@
og-tegn
&
skråstrek
/
gradetegn
°

Frazė (-s)

Išvestis

prosenttegn
%
nummertegn
emneknagg
#
minustegn
-
plusstegn
+
multiplikasjonstegn
×
divisjonstegn
÷
pluss- eller minustegn
±
likhetstegn
=
mindre enn-tegn
større enn-tegn
< >

Frazė (-s)

Išvestis

dollartegn
$
britisk pund-tegn
£
eurotegn
yen-tegn
¥

Frazė (-s)

Išvestis

rynkefjes
:-(
blinkefjes
;-)
smilefjes
:-)
hjerte-emoji
<3

Frazė (-s)

Išvestis

ponto final
.
vírgula
,
ponto de interrogação
?
ponto de exclamação
!
nova linha
mudar de linha
nova linha
dois pontos
:
ponto e vírgula
;
abrir aspas
fechar aspas
“ ”
hífen
-
parêntese esquerdo, parêntese de abertura
parêntese direito
( )
aspas simples inicial, aspas simples de abertura
aspas simples de fechamento, aspas simples de final
' '
colchete esquerdo, colchete abertura
colchete direito, colchete de fechamento
[ ]
apóstrofo
reticências
...

Frazė (-s)

Išvestis

arroba
@
asterisco
*
sublinhado
_
aspa invertida
`
e comercial
&
sinal e
&
sinal de grau
°

Frazė (-s)

Išvestis

tecla jogo da velha
#
sinal de adição
+
sinal de subtração
-
sinal de divisão
÷
sinal de multiplicação
×
sinal de igual
=
sinal de porcentagem
%
sinal de mais ou menos
±
sinal de menor que
sinal de maior que
< >

Frazė (-s)

Išvestis

cifrão
$
símbolo da libra esterlina
£
símbolo do Euro
símbolo do Iene
¥

Frazė (-s)

Išvestis

smiley
:-)
emoji de coração
<3

Frazė (-s)

Išvestis

punto
.
coma
,
signo de apertura de interrogación
¿
signo de interrogación
?
signo de apertura de exclamación
¡
signo de exclamación
!
salto de línea
nueva línea
nuevo párrafo
nueva línea
dos puntos
:
punto y coma
;
comillas izquierdas
comillas derechas
« »
paréntesis de apertura, abrir paréntesis
paréntesis de cierre, cerrar paréntesis
( )
comilla simple de apertura, abrir comilla simple
'
corchete de apertura, abrir corchete
corchete de cierre, cerrar corchete
[ ]
guion corto
-
apóstrofo
puntos suspensivos
...
cerrar comilla simple
comilla simple de cierre
' '

Frazė (-s)

Išvestis

arroba
@
asterisco
*
comilla inversa
`
guion bajo
_
y comercial
&
barra diagonal
/
símbolo de grado
°

Frazė (-s)

Išvestis

signo de porcentaje
%
hashtag
#
signo más
+
signo menos
-
signo de multiplicación
×
signo de división
÷
signo igual
=
signo más o menos
±
signo menor que
signo mayor que
< >

Frazė (-s)

Išvestis

símbolo del dólar
$
símbolo de la libra esterlina
£
símbolo del euro
símbolo del yen
¥

Frazė (-s)

Išvestis

cara sonriente
:-)
emoji de corazón
<3
cara enfadada
:-(
cara con guiño
;-)

Frazė (-s)

Išvestis

punkt
.
kommatecken
,
frågetecken
?
utropstecken
!
påbörja ny rad
ny rad
ny rad
bindestreck
-
vänsterparentes, inledande parentes
högerparentes, avslutande parentes
( )
semikolon
;
tankstreck
kort tankstreck
inledande citattecken
avslutande citattecken
“ ”
enkelt citattecken, inledande enkelt citattecken
avslutande enkelt citattecken
’ ’
vänster hakparentes, inledande hakparentes
höger hakparentes, avslutande hakparentes
[ ]
apostrof
'

Frazė (-s)

Išvestis

at-omnämnande
@
asterisk
*
framåtlutat snedstreck, snedstreck, slash
/
understreck
_
grav accent
`
et-tecken, och-tecken
&
gradtecken
°

Frazė (-s)

Išvestis

procenttecken
%
nummertecken
#
plustecken
+
minustecken
-
multiplikationstecken
×
plus-minustecken
±
divisionstecken
÷
mindre än-tecken, större än-tecken
< >

Frazė (-s)

Išvestis

dollartecken
$
pundtecken
£
eurotecken
yentecken
¥

Frazė (-s)

Išvestis

procenttecken
%
nummertecken
#
plustecken
+
minustecken
-
multiplikationstecken
×
plus-minustecken
±
divisionstecken
÷
mindre än-tecken, större än-tecken
< >

Daugiau informacijos

Pagal numatytuosius nustatymus, diktavimas būna nustatytas jūsų dokumentų kalbai programoje „Office“.

Sunkiai dirbame, kad patobulintumėme šias kalbas ir pridėtumėme daugiau lokalių ir kalbų.

Palaikomos kalbos

Kinų (Kinija)

English (Australia)

English (Canada)

English (India)

English (United Kingdom)

English (United States)

Prancūzų (Kanada)

Prancūzų (Prancūzija)

Vokiečių (Vokietija)

Hindi

Italų (Italija)

Japonų

Portugalų (Brazilija)

Ispanų (Ispanija)

Ispanų (Meksika)

Peržiūros kalbos *

Arabų (Bahreinas)

Arabų (Egiptas)

Arabų (Saudo Arabija)

Bulgarų

Kinų (tradicinė, Honkongas)

Kinų (Taivanas)

Kroatų (Kroatija)

Čekų

Danų

Olandų (Nyderlandai)

Anglų (Naujoji Zelandija)

Estų

Suomių

Graikų

Gudžaratis (Indija)

Hebrajų

Vengrų

Airių

Korėjiečių

Latvių

Lietuvių

Maltiečių

Marati (Indija)

Norvegų (Bokmål)

Lenkų

Portugalų (Portugalija)

Rumunų

Rusų

Slovakų

Slovėnų

Švedų (Švedija)

Tamilų (Indija)

Telugų (Indija)

Tajų

Turkų (Turkija)

Vietnamiečių

* Peržiūros kalbos gali būti ne tokios tikslios arba turėti ribotą skyrybos palaikymą.

Spustelėkite krumpliaračio piktogramą, kad pamatytumėte galimus parametrus.

Diktavimas "Word" žiniatinklio parametruose

 • Sakytinė kalba: Kalbų peržiūra ir keitimas išplečiamajame sąraše

 • Mikrofonas: Mikrofono peržiūra ir keitimas

 • Automatinė skyryba: Įjungti arba išjungti varnelę, jei ji pasiekiama pasirinkta kalba

 • Nešvankybės filtras: Maskuoti galimai jautrias frazes su ***

 • Pasakius "naikinti", pašalinamas paskutinis žodis arba skyryba prieš žymiklį.

 • Pasakius "panaikinti tai", pašalinamas paskutinis ištarimas.

 • Galite paryškinti, rašyti kursyvu, pabraukti ar perbraukti žodį ar frazę. Pavyzdys būtų diktuoti "peržiūra iki rytojaus 18 val.", tada pasakyti "paryškinti rytoj", o tai paliks jums "peržiūrą iki rytojaus 18 val."

 • Išbandykite frazes, pvz., "paryškinti paskutinį žodį" arba "pabraukti paskutinį sakinį".

 • Pasakius "add comment look at this tomorrow" (įtraukti komentarą rytoj), bus įterptas naujas komentaras su tekstu "Pažvelkite rytoj".

 • Pasakius "įtraukti komentarą", bus sukurtas tuščias komentaro laukas, kuriame galėsite įvesti komentarą.

 • Norėdami tęsti diktavimą, naudokite sparčiuosius klavišus ALT + ' arba paspauskite mikrofono piktogramą slankiojo diktavimo meniu.

 • Žymės gali būti rodomos po žodžiais su alternatyviais žodžiais, kurie gali būti netinkamai rodomi.

  Jei pažymėtas žodis teisingas, galite pasirinkti Nepaisyti.

  Diktuoti pasiūlymus

Ši tarnyba nekaupia jūsų garso įrašų duomenų arba transkribuoto teksto.

Jūsų kalbos duomenys bus siunčiami ir naudojami „Microsoft“ tik tam, kad galėtų būti pateikti teksto rezultatai.

Daugiau informacijos apie tai, kaip ir kodėl analizuojamas jūsų turinys, žr. Bendros „Office“ naudojimo patirtys.

Trikčių šalinimas

Jei nepavyksta rasti mygtuko „Diktuoti“:

 • Įsitikinkite, kad esate prisijungę naudodami aktyvią "Microsoft 365" prenumeratą

 • Diktavimo funkcijos nėra "Office 2016" arba "Office 2019", skirtoje "Windows" be "Microsoft 365"

 • Įsitikinkite, kad turite Windows 10 arba naujesnę

Jeigu matote, kad„Diktavimo“ mygtukas pilkas

 • Įsitikinkite, kad pastaba nėra Read-Only būsenos.

Mikrofonas neturi prieigos

Jei matote pranešimą „Neturime prieigos prie jūsų mikrofono“:

 • Įsitikinkite, kad jokia kita taikomoji programa ar tinklalapis nenaudoja mikrofono, ir bandykite dar kartą

 • Atnaujinkite, spustelėkite Diktuoti ir suteikite naršyklei prieigos prie mikrofono teises

Jei matote pranešimą „Kilo problema su jūsų mikrofonu“ arba „Negalime aptikti jūsų mikrofono“:

Jei matote pranešimą: „Diktavimo funkcija jūsų negirdi“ arba, jei jums diktuojant, tekstas neatsiranda ekrane:

 • Įsitikinkite, kad mikrofonas nenutildytas

 • Mikrofono įvesties lygio koregavimas

 • Pereiti į tylesnę vietą

 • Jei naudojate integruotą mikrofoną, pabandykite dar kartą naudodami ausines su mikrofonu arba išorinį mikrofoną

Jei matote, jog įvedama daug neteisingų žodžių arba žodžiai praleidžiami:

 • Įsitikinkite, kad naudojate greitą ir patikimą interneto ryšį

 • Venkite arba pašalinkite foninį triukšmą, kuris gali trukdyti jūsų balsui

 • Pabandykite kalbėti aiškiau

 • Patikrinkite, ar reikia atnaujinti naudojamo mikrofono versiją

Reikia daugiau pagalbos?

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo

Ar ši informacija buvo naudinga?

Ar esate patenkinti kalbos kokybe?
Kas turėjo įtakos jūsų įspūdžiams?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

×