Prisijunkite prie „Microsoft“
Prisijunkite arba sukurkite paskyrą.
Sveiki,
Pasirinkti kitą paskyrą.
Turite kelias paskyras
Pasirinkite paskyrą, kurią naudodami norite prisijungti.

Jei duomenims, kuriuos norite filtruoti, reikia sudėtingų kriterijų (pvz., Type = "Produce" OR Salesperson = "Davolio"), galite naudoti dialogo langą Išplėstinis filtras.

Norėdami atidaryti dialogo langą Išplėstinis filtras, spustelėkite Duomenys >Išsamiau.

Grupė Rūšiavimas ir filtravimas skirtuke Duomenys

Išplėstinis filtras

Pavyzdys

Išplėstinių filtro kriterijų apžvalga

Keli kriterijai, vienas stulpelis, bet kuris kriterijus teisingas

Pardavėjas = "Onaitis" OR Pardavėjas = "Petraitis"

Keli kriterijai, keli stulpeliai, visi kriterijai teisingi

Tipas = "Daržovės ir vaisiai" AND Pardavimas > 1000

Keli kriterijai, keli stulpeliai, bet kuris kriterijus teisingas

Tipas = "Daržovės ir vaisiai" OR Pardavėjas = "Petraitis"

Keli kriterijų rinkiniai, vienas stulpelis visuose rinkiniuose

(Pardavimas > 6000 AND Pardavimas < 6500 ) OR (Pardavimas < 500)

Keli kriterijų rinkiniai, keli stulpeliai kiekviename rinkinyje

(Pardavėjas = "Davolio" AND Sales >3000) ARBA
(Pardavėjas = "Petraitis" AND Pardavimo > 1500)

Pakaitos simbolių kriterijai

Pardavėjas = vardas, kurio antra raidė „u“

Išplėstinių filtro kriterijų apžvalga

Komanda Išsamiau veikia skirtingai nei komanda Filtras keliais svarbiais būdais.

 • Rodomas dialogo langas Išplėstinis filtras, o ne meniu Automatinis filtravimas.

 • Išplėstinius kriterijus įvesite atskirame kriterijų diapazone darbalapyje ir virš langelių diapazono arba lentelės, kurią norite filtruoti. „Microsoft Office Excel“ kaip išplėstinių kriterijų šaltinį naudoja atskirą kriterijų diapazoną dialogo lange Išplėstinis filtras.

Duomenų pavyzdžiai

Toliau nurodyti duomenų pavyzdžiai naudojami visose šiame straipsnyje nurodytose procedūrose.

Duomenys apima keturias tuščias eilutes virš sąrašo diapazono, kuris bus naudojamas kaip kriterijų diapazonas (A1:C4) ir sąrašo diapazonas (A6:C10). Kriterijų diapazonas turi stulpelių žymas ir apima bent vieną tuščią eilutę tarp sąrašo diapazono ir kriterijų reikšmių.

Norėdami dirbti su šiais duomenimis, pažymėkite juos šioje lentelėje, nukopijuokite ir įklijuokite į naujo darbalapio A1 Excel langelį.

Tipas

Pardavėjas

Pardavimas

Tipas

Pardavėjas

Pardavimai

Gėrimai

Jonaitis

5 122 EUR

Mėsos produktai

Onaitis

450 EUR

Daržovės ir vaisiai

Petraitis

6 328 EUR

Daržovės ir vaisiai

Onaitis

6 544 EUR

Lyginimo operatoriai

Naudodami šiuos operatorius galite lyginti dvi reikšmes. Kai dvi reikšmės yra lyginamos naudojant šiuos operatorius, rezultatas gali būti loginė reikšmė – reikšmė TRUE (teisinga) arba FALSE (klaidinga).

Lyginimo operatorius

Reikšmė

Pavyzdys

= (lygybės ženklas)

Lygu

A1=B1

> (ženklas „daugiau nei“)

Daugiau nei

A1>B1

< (ženklas „mažiau nei“)

Mažiau nei

A1<B1

>= (ženklas „daugiau nei arba lygu“)

Daugiau arba lygu

A1>=B1

<= (ženklas „mažiau nei arba lygu“)

Mažiau arba lygu

A1<=B1

<> (ženklas „nelygu“)

Nelygu

A1<>B1

Lygybės ženklo naudojimas norint įvesti tekstą arba reikšmę

Kadangi lygybės ženklas (=) naudojamas nurodyti formulę, kai įvedate tekstą arba reikšmę į langelį, „Excel“ įvertina jūsų įvestį, tačiau tai gali nulemti nenumatytus filtravimo rezultatus. Norėdami nurodyti lygybės palyginimo operatorių tekstui arba reikšmei, kriterijų diapazono atitinkamame langelyje įveskite kriterijus kaip eilutės išraišką:

=''= įrašas ''

Įrašas  yra tekstas arba reikšmė, kurią norite rasti. Pavyzdžiui:

Ką įvedate langelyje

Kaip programa „Excel“ įvertina ir rodo

="=Onaitis"

=Onaitis

="=3000"

=3000

Atsižvelgiant į didžiąsias ir mažąsias raides

Filtruojant teksto duomenis, programa „Excel“ mažųjų ir didžiųjų raidžių neskiria. Tačiau didžiųjų ir mažųjų raidžių galite ieškoti naudodami formulę. Pavyzdžio ieškokite skyriuje Pakaitos simbolių kriterijai.

Iš anksto apibrėžtų pavadinimų naudojimas

Galite pavadinti diapazoną Kriterijai ir diapazono nuoroda bus automatiškai rodoma lauke Kriterijų diapazonas. Taip pat galite apibrėžti filtruojamo sąrašo diapazono pavadinimą Duomenų bazė ir srities, kur norite įklijuoti eilutes, pavadinimą Išskleisti, ir šie diapazonai bus atitinkamai automatiškai rodomi laukuose Sąrašo diapazonas ir Kopijuoti į.

Kriterijų kūrimas naudojant formulę

Kaip kriterijų galite naudoti suskaičiuotą reikšmę, kuri yra formulės kaip kriterijaus rezultatas. Svarbu atsiminti šiuos punktus:

 • Formulė turi apskaičiuoti reikšmę TRUE (teisinga) arba FALSE (neteisinga).

 • Kadangi naudojate formulę, įveskite ją kaip įprasta, bet neveskite išraiškos taip:

  =''= įrašas ''

 • Kriterijų etiketėse nenaudokite stulpelio etiketės; palikite kriterijų etiketes tuščias arba naudokite etiketę, kuri nėra stulpelio etiketė sąrašo diapazone (toliau pavyzdžiuose Apskaičiuotas vidutinis dydis ir Tikslus atitikimas).

  Jei formulėje naudojate stulpelio etiketę, o ne santykinę langelio nuorodą arba diapazono pavadinimą, Excel klaidos reikšmę, pvz., #NAME? arba #VALUE! langelyje, kuriame yra kriterijus. Galite nepaisyti šios klaidos, nes ji neturi įtakos sąrašo diapazono filtravimui.

 • Formulėje, kurią naudojate kriterijams, turi būti naudojama santykinė nuoroda, nurodanti atitinkamą pirmos duomenų eilutės langelį.

 • Visos kitos nuorodos formulėje turi būti absoliučiosios.

Keli kriterijai, vienas stulpelis, bet kuris kriterijus teisingas

Bulio logika:    (Pardavėjas = "Onaitis" OR Pardavėjas = "Petraitis")

 1. Įterpkite bent tris tuščias eilutes virš sąrašo diapazoną, kurį galima naudoti kaip kriterijų diapazoną. Kriterijų diapazonas privalo turėti stulpelių žymas. Įsitikinkite, kad yra bent viena tuščia eilutė tarp sąrašo diapazono ir kriterijų reikšmių.

 2. Jei norite rasti eilutes, kurios atitinka kelis vieno stulpelio kriterijus, įveskite kriterijų vieną po kito atskirose kriterijų diapazono eilutėse. Pagal pavyzdį įveskite:

  Tipas

  Pardavėjas

  Pardavimai

  ="=Onaitis"

  ="=Petraitis"

 3. Spustelėkite sąrašo diapazono langelį. Naudodami pavyzdį spustelėkite bet kurį langelį diapazone A6:C10.

 4. Skirtuko Duomenys grupėje Rūšiavimas ir filtravimas spustelėkite Išplėstinis.

  Grupė Rūšiavimas ir filtravimas skirtuke Duomenys

 5. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami sąrašo diapazoną filtruoti paslėpdami eilutes, kurios neatitinka jūsų kriterijų, spustelėkite Filtruoti sąrašą, vietoje.

  • Norėdami sąrašo diapazoną filtruoti kopijuodami eilutes, atitinkančias jūsų kriterijus, į kitą darbalapio sritį, spustelėkite Kopijuoti į kitą vietą, spustelėkite lauką Kopijuoti į, tada spustelėkite viršutinį kairįjį kampą srities, kurioje norite įklijuoti eilutes.

   Patarimas    Kai kopijuojate filtruotas eilutes į kitą vietą, galite nurodyti, kuriuos stulpelius įtraukti į kopijavimo operaciją. Prieš filtravimą nukopijuokite norimų stulpelių žymas į pirmąją eilutę srityje, kurioje planuojate įklijuoti filtruotas eilutes. Filtruodami įveskite nuorodą į nukopijuotas stulpelių žymas lauke Kopijuoti į. Tada nukopijuotos eilutės apims tik stulpelius, kurių žymas nukopijavote.

 6. Lauke Kriterijų diapazonas įveskite kriterijų diapazono nuorodą, įskaitant kriterijų žymas. Naudodami pavyzdį įveskite $A$1:$C$3.

  Norėdami laikinai perkelti dialogo langą Išplėstinis filtras, kai pasirenkate kriterijų diapazoną, spustelėkite Sutraukti dialogo langą Mygtuko paveikslėlis.

 7. Naudojant pavyzdį, filtruoti sąrašo diapazono rezultatai yra:

  Tipas

  Pardavėjas

  Pardavimas

  Mėsos produktai

  Onaitis

  450 EUR

  Daržovės ir vaisiai

  Petraitis

  6 328 EUR

  Daržovės

  Onaitis

  6 544 EUR

Keli kriterijai, keli stulpeliai, visi kriterijai teisingi

Bulio logika:    (Tipas = "Daržovės ir vaisiai" AND Pardavimas > 1000)

 1. Įterpkite bent tris tuščias eilutes virš sąrašo diapazoną, kurį galima naudoti kaip kriterijų diapazoną. Kriterijų diapazonas privalo turėti stulpelių žymas. Įsitikinkite, kad yra bent viena tuščia eilutė tarp sąrašo diapazono ir kriterijų reikšmių.

 2. Jei norite rasti eilutes, kurios atitinka kelis kriterijus keliuose stulpeliuose, įveskite visus kriterijus toje pačioje kriterijų diapazono eilutėje. Naudodami pavyzdį įveskite:

  Tipas

  Pardavėjas

  Pardavimai

  ="=Daržovės ir vaisiai".

  >1000

 3. Spustelėkite sąrašo diapazono langelį. Naudodami pavyzdį spustelėkite bet kurį langelį diapazone A6:C10.

 4. Skirtuko Duomenys grupėje Rūšiavimas ir filtravimas spustelėkite Išplėstinis.

  Grupė Rūšiavimas ir filtravimas skirtuke Duomenys

 5. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami sąrašo diapazoną filtruoti paslėpdami eilutes, kurios neatitinka jūsų kriterijų, spustelėkite Filtruoti sąrašą, vietoje.

  • Norėdami sąrašo diapazoną filtruoti kopijuodami eilutes, atitinkančias jūsų kriterijus, į kitą darbalapio sritį, spustelėkite Kopijuoti į kitą vietą, spustelėkite lauką Kopijuoti į, tada spustelėkite viršutinį kairįjį kampą srities, kurioje norite įklijuoti eilutes.

   Patarimas    Kai kopijuojate filtruotas eilutes į kitą vietą, galite nurodyti, kuriuos stulpelius įtraukti į kopijavimo operaciją. Prieš filtravimą nukopijuokite norimų stulpelių žymas į pirmąją eilutę srityje, kurioje planuojate įklijuoti filtruotas eilutes. Filtruodami įveskite nuorodą į nukopijuotas stulpelių žymas lauke Kopijuoti į. Tada nukopijuotos eilutės apims tik stulpelius, kurių žymas nukopijavote.

 6. Lauke Kriterijų diapazonas įveskite kriterijų diapazono nuorodą, įskaitant kriterijų žymas. Naudodami pavyzdį įveskite $A$1:$C$2.

  Norėdami laikinai perkelti dialogo langą Išplėstinis filtras, kai pasirenkate kriterijų diapazoną, spustelėkite Sutraukti dialogo langą Mygtuko paveikslėlis.

 7. Naudojant pavyzdį, filtruoti sąrašo diapazono rezultatai yra:

  Tipas

  Pardavėjas

  Pardavimas

  daržovės ir vaisiai

  Petraitis

  6 328 EUR

  Daržovės

  Onaitis

  6 544 EUR

Keli kriterijai, keli stulpeliai, bet kuris kriterijus teisingas

Bulio logika:     (Tipas = "Daržovės ir vaisiai" OR Pardavėjas = "Petraitis")

 1. Įterpkite bent tris tuščias eilutes virš sąrašo diapazoną, kurį galima naudoti kaip kriterijų diapazoną. Kriterijų diapazonas privalo turėti stulpelių žymas. Įsitikinkite, kad yra bent viena tuščia eilutė tarp sąrašo diapazono ir kriterijų reikšmių.

 2. Jei norite rasti eilutes, kurios atitinka kelis kriterijus keliuose stulpeliuose, kai bet kuris kriterijus gali būti teisingas, kriterijus įveskite skirtinguose kriterijų diapazono stulpeliuose ir eilutėse. Naudodami pavyzdį įveskite:

  Tipas

  Pardavėjas

  Pardavimai

  ="=Daržovės ir vaisiai".

  ="=Petraitis"

 3. Spustelėkite sąrašo diapazono langelį. Naudodami pavyzdį spustelėkite bet kurį langelį sąrašo diapazone A6:C10.

 4. Skirtuko Duomenys grupėje Rūšiavimas ir filtravimas spustelėkite Išplėstinis.

  Grupė Rūšiavimas ir filtravimas skirtuke Duomenys

 5. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami sąrašo diapazoną filtruoti paslėpdami eilutes, kurios neatitinka jūsų kriterijų, spustelėkite Filtruoti sąrašą, vietoje.

  • Norėdami sąrašo diapazoną filtruoti kopijuodami eilutes, atitinkančias jūsų kriterijus, į kitą darbalapio sritį, spustelėkite Kopijuoti į kitą vietą, spustelėkite lauką Kopijuoti į, tada spustelėkite viršutinį kairįjį kampą srities, kurioje norite įklijuoti eilutes.

  Patarimas: Kai kopijuojate filtruotas eilutes į kitą vietą, galite nurodyti, kuriuos stulpelius įtraukti į kopijavimo operaciją. Prieš filtravimą nukopijuokite norimų stulpelių žymas į pirmąją eilutę srityje, kurioje planuojate įklijuoti filtruotas eilutes. Filtruodami įveskite nuorodą į nukopijuotas stulpelių žymas lauke Kopijuoti į. Tada nukopijuotos eilutės apims tik stulpelius, kurių žymas nukopijavote.

 6. Lauke Kriterijų diapazonas įveskite kriterijų diapazono nuorodą, įskaitant kriterijų žymas. Naudodami pavyzdį įveskite $A$1:$B$3.

  Norėdami laikinai perkelti dialogo langą Išplėstinis filtras, kai pasirenkate kriterijų diapazoną, spustelėkite Sutraukti dialogo langą Mygtuko paveikslėlis.

 7. Naudojant pavyzdį, filtruoti sąrašo diapazono rezultatai yra:

  Tipas

  Pardavėjas

  Pardavimas

  daržovės ir vaisiai

  Petraitis

  6 328 EUR

  Daržovės

  Onaitis

  6 544 EUR

Keli kriterijų rinkiniai, vienas stulpelis visuose rinkiniuose

Bulio logika:     ( (Pardavimas > 6000 AND Pardavimas < 6500 ) OR (Pardavimas < 500) )

 1. Įterpkite bent tris tuščias eilutes virš sąrašo diapazoną, kurį galima naudoti kaip kriterijų diapazoną. Kriterijų diapazonas privalo turėti stulpelių žymas. Įsitikinkite, kad yra bent viena tuščia eilutė tarp sąrašo diapazono ir kriterijų reikšmių.

 2. Jei norite rasti eilutes, kurios atitinka kelis kriterijų rinkinius, kai kiekviename rinkinyje yra vieno stulpelio kriterijus, įtraukite kelis stulpelius su ta pačia stulpelio antrašte. Naudodami pavyzdį įveskite:

  Tipas

  Pardavėjas

  Pardavimas

  Pardavimai

  > 6 000

  < 6 500

  < 500

 3. Spustelėkite sąrašo diapazono langelį. Naudodami pavyzdį spustelėkite bet kurį langelį sąrašo diapazone A6:C10.

 4. Skirtuko Duomenys grupėje Rūšiavimas ir filtravimas spustelėkite Išplėstinis.

  Grupė Rūšiavimas ir filtravimas skirtuke Duomenys

 5. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami sąrašo diapazoną filtruoti paslėpdami eilutes, kurios neatitinka jūsų kriterijų, spustelėkite Filtruoti sąrašą, vietoje.

  • Norėdami sąrašo diapazoną filtruoti kopijuodami eilutes, atitinkančias jūsų kriterijus, į kitą darbalapio sritį, spustelėkite Kopijuoti į kitą vietą, spustelėkite lauką Kopijuoti į, tada spustelėkite viršutinį kairįjį kampą srities, kurioje norite įklijuoti eilutes.

   Patarimas: Kai kopijuojate filtruotas eilutes į kitą vietą, galite nurodyti, kuriuos stulpelius įtraukti į kopijavimo operaciją. Prieš filtravimą nukopijuokite norimų stulpelių žymas į pirmąją eilutę srityje, kurioje planuojate įklijuoti filtruotas eilutes. Filtruodami įveskite nuorodą į nukopijuotas stulpelių žymas lauke Kopijuoti į. Tada nukopijuotos eilutės apims tik stulpelius, kurių žymas nukopijavote.

 6. Lauke Kriterijų diapazonas įveskite kriterijų diapazono nuorodą, įskaitant kriterijų žymas. Naudodami pavyzdį įveskite $A$1:$D$3.

  Norėdami laikinai perkelti dialogo langą Išplėstinis filtras, kai pasirenkate kriterijų diapazoną, spustelėkite Sutraukti dialogo langą Mygtuko paveikslėlis.

 7. Naudojant pavyzdį, filtruoti sąrašo diapazono rezultatai yra:

  Tipas

  Pardavėjas

  Pardavimas

  Mėsos produktai

  Onaitis

  450 EUR

  Daržovės ir vaisiai

  Petraitis

  6 328 EUR

Keli kriterijų rinkiniai, keli stulpeliai kiekviename rinkinyje

Bulio logika:    ( (Pardavėjas = "Onaitis" AND Pardavimas >3000) OR (Pardavėjas = "Petraitis" AND Pardavimas > 1500) )

 1. Įterpkite bent tris tuščias eilutes virš sąrašo diapazoną, kurį galima naudoti kaip kriterijų diapazoną. Kriterijų diapazonas privalo turėti stulpelių žymas. Įsitikinkite, kad yra bent viena tuščia eilutė tarp sąrašo diapazono ir kriterijų reikšmių.

 2. Jei norite rasti eilutes, atitinkančias kelis kriterijų rinkinius, kai kiekvieno rinkinio kriterijai skirti keliems stulpeliams, kiekvieną kriterijų rinkinį įveskite atskiruose stulpeliuose ir eilutėse. Naudodami pavyzdį įveskite:

  Tipas

  Pardavėjas

  Pardavimai

  ="=Onaitis"

  > 3000

  ="=Petraitis"

  > 1500

 3. Spustelėkite sąrašo diapazono langelį. Naudodami pavyzdį spustelėkite bet kurį langelį sąrašo diapazone A6:C10.

 4. Skirtuko Duomenys grupėje Rūšiavimas ir filtravimas spustelėkite Išplėstinis.

  Grupė Rūšiavimas ir filtravimas skirtuke Duomenys

 5. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami sąrašo diapazoną filtruoti paslėpdami eilutes, kurios neatitinka jūsų kriterijų, spustelėkite Filtruoti sąrašą, vietoje.

  • Norėdami sąrašo diapazoną filtruoti kopijuodami eilutes, atitinkančias jūsų kriterijus, į kitą darbalapio sritį, spustelėkite Kopijuoti į kitą vietą, spustelėkite lauką Kopijuoti į, tada spustelėkite viršutinį kairįjį kampą srities, kurioje norite įklijuoti eilutes.

   Patarimas    Kai kopijuojate filtruotas eilutes į kitą vietą, galite nurodyti, kuriuos stulpelius įtraukti į kopijavimo operaciją. Prieš filtravimą nukopijuokite norimų stulpelių žymas į pirmąją eilutę srityje, kurioje planuojate įklijuoti filtruotas eilutes. Filtruodami įveskite nuorodą į nukopijuotas stulpelių žymas lauke Kopijuoti į. Tada nukopijuotos eilutės apims tik stulpelius, kurių žymas nukopijavote.

 6. Lauke Kriterijų diapazonas įveskite kriterijų diapazono nuorodą, įskaitant kriterijų žymas. Naudodami pavyzdį, įveskite $A$1:$C$3.Norėdami laikinai perkelti dialogo langą Išplėstinis filtras, kai pasirenkate kriterijų diapazoną, spustelėkite Sutraukti dialogo langą Mygtuko paveikslėlis.

 7. Naudojant pavyzdį, filtruoti sąrašo diapazono rezultatai bus:

  Tipas

  Pardavėjas

  Pardavimas

  daržovės ir vaisiai

  Petraitis

  6 328 EUR

  Daržovės

  Onaitis

  6 544 EUR

Pakaitos simbolių kriterijai

Bulio logika:    Pardavėjas = vardas, kurio antra raidė „u“

 1. Jei norite rasti teksto reikšmes, kurias sudaro tam tikri simboliai, bet ne kiti, atlikite vieną ar kelis iš šių veiksmų:

  • Įveskite vieną arba kelis simbolius be lygybės ženklo (=), jei norite rasti eilutes, kurių teksto reikšmė stulpelyje prasideda šiais simboliais. Pavyzdžiui, jei įvedate tekstą Jo kaip kriterijų, programa „Excel“ randa „Jonaitis“, „Jonas“ ir „Jokūbauskas“.

  • Naudokite pakaitos simbolius.

   Naudokite

   Jei norite rasti

   ? (klaustukas)

   Bet kuris vienas simbolis
   Pavyzdžiui, sm?th randa "smith" ir "smyth"

   * (žvaigždutė)

   Bet koks simbolių skaičius
   Pavyzdžiui, *east randa "Northeast" ir "Southeast"

   ~ (tildę), po kurios ?, * ar ~

   Klaustukas, žvaigždutė arba tildė
   Pavyzdžiui, fy91~? randa "fy91?"

 2. Įterpkite bent tris tuščias eilutes virš sąrašo diapazoną, kurį galima naudoti kaip kriterijų diapazoną. Kriterijų diapazonas privalo turėti stulpelių žymas. Įsitikinkite, kad yra bent viena tuščia eilutė tarp sąrašo diapazono ir kriterijų reikšmių.

 3. Eilutėse po stulpelių žymomis įveskite kriterijus, kurie turi atitikti. Naudodami pavyzdį įveskite:

  Tipas

  Pardavėjas

  Pardavimas

  ="=Me*"

  ="=?u*"

 4. Spustelėkite sąrašo diapazono langelį. Naudodami pavyzdį spustelėkite bet kurį langelį sąrašo diapazone A6:C10.

 5. Skirtuko Duomenys grupėje Rūšiavimas ir filtravimas spustelėkite Išplėstinis.

  Grupė Rūšiavimas ir filtravimas skirtuke Duomenys

 6. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami sąrašo diapazoną filtruoti paslėpdami eilutes, kurios neatitinka jūsų kriterijų, spustelėkite Filtruoti sąrašą, vietoje

  • Norėdami sąrašo diapazoną filtruoti kopijuodami eilutes, atitinkančias jūsų kriterijus, į kitą darbalapio sritį, spustelėkite Kopijuoti į kitą vietą, spustelėkite lauką Kopijuoti į, tada spustelėkite viršutinį kairįjį kampą srities, kurioje norite įklijuoti eilutes.

   Patarimas: Kai kopijuojate filtruotas eilutes į kitą vietą, galite nurodyti, kuriuos stulpelius įtraukti į kopijavimo operaciją. Prieš filtravimą nukopijuokite norimų stulpelių žymas į pirmąją eilutę srityje, kurioje planuojate įklijuoti filtruotas eilutes. Filtruodami įveskite nuorodą į nukopijuotas stulpelių žymas lauke Kopijuoti į. Tada nukopijuotos eilutės apims tik stulpelius, kurių žymas nukopijavote.

 7. Lauke Kriterijų diapazonas įveskite kriterijų diapazono nuorodą, įskaitant kriterijų žymas. Naudodami pavyzdį įveskite $A$1:$B$3.

  Norėdami laikinai perkelti dialogo langą Išplėstinis filtras, kai pasirenkate kriterijų diapazoną, spustelėkite Sutraukti dialogo langą Mygtuko paveikslėlis.

 8. Naudojant pavyzdį, filtruoti sąrašo diapazono rezultatai yra:

  Tipas

  Pardavėjas

  Pardavimai

  Gėrimai

  Jonaitis

  5 122 LTL

  Mėsos produktai

  Onaitis

  450 EUR

  Daržovės ir vaisiai

  Petraitis

  6 328 EUR

Reikia daugiau pagalbos?

Visada galite paklausti „Excel“ technologijų bendruomenės specialisto arba gauti pagalbos Atsakymų bendruomenėje.

Reikia daugiau pagalbos?

Norite daugiau parinkčių?

Sužinokite apie prenumeratos pranašumus, peržiūrėkite mokymo kursus, sužinokite, kaip apsaugoti savo įrenginį ir kt.

Bendruomenės padeda užduoti klausimus ir į juos atsakyti, pateikti atsiliepimų ir išgirsti iš ekspertų, turinčių daug žinių.

Ar ši informacija buvo naudinga?

Ar esate patenkinti kalbos kokybe?
Kas turėjo įtakos jūsų įspūdžiams?

Dėkojame už jūsų atsiliepimą!

×