Prisijunkite prie „Microsoft“
Prisijunkite arba sukurkite paskyrą.
Sveiki,
Pasirinkti kitą paskyrą.
Turite kelias paskyras
Pasirinkite paskyrą, kurią naudodami norite prisijungti.
Kelių temų naudojimas vienoje pateiktyje

Jei norite, kad jūsų pateiktyje būtų daugiau nei viena tema (maketai, kuriuose yra spalvų, šriftų ir efektų), įtraukti kitą skaidrių ruošinį ir taikykite temą naujam skaidrių ruošiniui.

Kelių temų naudojimas pateiktyje

Jūsų pateiktyje šiuo metu yra vienas skaidrių ruošinys su pritaikyta tema. Norėdami įtraukti antrą temą, įtraukite kitą skaidrių ruošinį naudodami kitą temą. Štai kaip tai padaryti:

 1. Skirtuke Rodymas pasirinkite Skaidrių ruošinys.

  programos „PowerPoint“ juostelėje rodomas skaidrių ruošinio mygtukas

 2. Skirtuke Skaidrių ruošinys pasirinkite Įterpti skaidrių ruošinį.

  Miniatiūrų srities kairėje įterpiamas antrasis skaidrių ruošinys.

 3. Miniatiūrų srityje, juostelės skirtuke Skaidrės ruošinys pasirinkus naują skaidrių ruošinį, pasirinkite skirtuką Temos ir temą iš sąrašo.

  Rodo skaidrių ruošinio temų parinktis programoje „PowerPoint“

  Įtrauktas skaidrių ruošinys nuo šiol turės naują temą iš kito skaidrių ruošinio, esančio pateiktyje.

 4. Kai pasirinksite, pasirinkite Uždaryti ruošinio rodinį.

Ką tik pasirinkta nauja tema dar nebuvo taikoma jokiose skaidrėse, bet dabar turite skirtingas temas, kurias galite taikyti skaidrėse. Peržiūrėkite abi procedūras ir pasinaudokite nauja tema ir ką tik įtrauktu skaidrės ruošiniu.

Jei norite temą taikyti naujoms skaidrėms:

 1. Juostelės skirtuke Pagrindinis, dalyje Skaidrės, spustelėkite rodyklę žemyn šalia Nauja skaidrė, kad atidarytumėte skaidrių maketo miniatiūrų galeriją.

  Mygtukas Nauja skaidrė
 2. Slinkite miniatiūras ir spustelėkite norimą naudoti temą ir maketą.

  Spustelėkite rodyklę, esančią šalia Nauja skaidrė, kad pasirinktumėte ruošinius

Norėdami sužinoti daugiau informacijos, žr. Skaidrės maketo redagavimas ir taikymas iš naujo.

Jei norite temą taikyti esamoms skaidrėms:

 1. Spustelėkite skaidrę, kurią norite keisti.

 2. Dalyje Skaidrės spustelėkite rodyklę žemyn šalia Maketas, kad būtų rodomas išskleidžiamas miniatiūrų pasirinkimo sąrašas.

  Maketo mygtukas
 3. Slinkite miniatiūras ir spustelėkite norimą naudoti temą ir maketą.

  Spustelėkite rodyklę žemyn šalia maketo, kad pasirinktumėte ruošinius

Norėdami sužinoti daugiau informacijos, žr. Skaidrės maketo redagavimas ir taikymas iš naujo.

Kelių temų naudojimas pateiktyje

 1. Skirtuke Rodymas spustelėkite Skaidrių ruošinys.

 2. Skirtuko Skaidrių ruošinys grupėje Temos redagavimas spustelėkite Temos.

 3. Atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.

  • Jei norite taikyti įtaisytąją temą, dalyje Įtaisytoji spustelėkite norimą temą.

  • Jei norite taikyti naujai sukurtą temą arba esamą temą, kurią modifikavote ir įrašėte, dalyje Pasirinktinės spustelėkite norimą temą.

   Pastaba: Dalis Pasirinktinės pasiekiama tik temų galerijoje, kai sukūrėte vieną ar daugiau pasirinktinių temų. Daugiau informacijos, kaip tinkinti temą, rasite Temos kūrimas programoje „PowerPoint“.

  • Jei norite taikyti temą turintį dokumentą, išsaugotą kitoje vietoje, spustelėkite Naršyti temų, tada raskite ir pažymėkite norimą temą.

 4. Norėdami pritaikyti antrąjį ruošinį ir nustatyti maketų rinkinį, pereikite prie maketų pabaigą dalyje Skaidrių ruošinio rodinys.

 5. Spustelėkite po paskutiniu maketu, tada – Tema ir pasirinkite temą. Naujas maketų rinkinys bus rodomas jūsų pasirinktu stiliumi.

 6. Tęskite, kol baigsite, tada spustelėkite Uždaryti ruošinio rodinį.

Dabar turite dvi pateikties temas, iš kurių galite rinktis, bet nauja pasirinkta tema dar nepritaikyta jokioje skaidrėje. Peržiūrėkite abi procedūras ir pasinaudokite nauja tema ir ką tik įtrauktu skaidrės ruošiniu.

Du skaidrių ruošiniai vienoje pateiktyje

Paveikslėlis: vienoje pateiktyje yra du skaidrių ruošiniai, kiekvienas turi skirtingą pritaikytą temą

Jei norite temą taikyti naujoms skaidrėms:

 1. Juostelės skirtuke Pagrindinis, dalyje Skaidrės, spustelėkite rodyklę žemyn šalia Nauja skaidrė, kad atidarytumėte skaidrių maketo miniatiūrų galeriją.

  Mygtukas Nauja skaidrė
 2. Slinkite miniatiūras ir spustelėkite norimą naudoti temą ir maketą.

  Spustelėkite rodyklę, esančią šalia Nauja skaidrė, kad pasirinktumėte ruošinius

Norėdami sužinoti daugiau informacijos, žr. Skaidrės maketo redagavimas ir taikymas iš naujo.

Jei norite temą taikyti esamoms skaidrėms:

 1. Spustelėkite skaidrę, kurią norite keisti.

 2. Dalyje Skaidrės spustelėkite rodyklę žemyn šalia Maketas, kad būtų rodomas išskleidžiamas miniatiūrų pasirinkimo sąrašas.

  Maketo mygtukas
 3. Slinkite miniatiūras ir spustelėkite norimą naudoti temą ir maketą.

  Spustelėkite rodyklę žemyn šalia maketo, kad pasirinktumėte ruošinius

Norėdami sužinoti daugiau informacijos, žr. Skaidrės maketo redagavimas ir taikymas iš naujo.

Kitos temos taikymas skaidrėje

 1. Pasirinkite skaidrę, kurioje norite taikyti kitą temą.

 2. Laikykite nuspaudę CONTROL, tada skirtuko Dizainas dalyje Temos spustelėkite skaidrę, kuriai norite taikyti temą, ir spustelėkite Taikyti pasirinktoms skaidrėms.

  Patarimas: Jeigu skaidrėje norite labai mažai spalvų arba visai nenorite spalvų (paprasta išvaizda), taikykite baltą temą.

Rankiniu būdu suformatuotų elementų grąžinimas į temos parametrus

Tema yra konkrečių šriftų, spalvų ir skaidrės maketų rinkinys. Kai kurie nors iš šių elementų formatuojami rankiniu būdu, formatavimas pakeičia temą. Pavyzdžiui, jei pateiktyje naudojamas „Courier“ šriftas ir rankiniu būdu formatuojate teksto dalį „Tahoma“ šriftu, iš naujo taikant arba keičiant temą, Tahoma šriftu formatuotas tekstas nebus paveiktas.

Norėdami grąžinti rankiniu būdu formatuotus elementus į temos parametrus, žr. toliau nurodytus skyrius:

Temos šrifto atkūrimas

Kiekvienoje temoje yra du šriftų rinkiniai: vienas skirtas antraštėms, kitas – pagrindiniam tekstui. Antraštės tekstui naudokite „Theme Headings“ šriftą. Kitu atveju naudokite „Theme Body“ šriftą.

 1. Pažymėkite tekstą, kurio temos šriftą norite keisti.

  Patarimas: Galite laikyti paspaudę SHIFT, kad pasirinktumėte daugiau nei vieną teksto laukelį arba objektą su tekstu. Jei negalite pasirinkti objekto arba teksto skaidrėje, modifikuokite skaidrių šabloną.

 2. Skirtuko Pagrindinis dalyje Šriftas spustelėkite rodyklę šalia šrifto pavadinimo laukelio.

 3. Jei norite keisti teksto šriftą temos šriftu, spustelėkite šriftą Theme Headings arba Theme Body.

  Varnelė rodo, kad pasirinktas „Theme Headings“ arba „Theme Body“ šriftas.

  Ekrano kopijoje pavaizduotos antraštės ir pagrindinio teksto temos šriftų parinktys, pasiekiamos per šrifto išskleidžiamojo sąrašo valdiklį skirtuko Pagrindinis grupėje Šriftai.

Temos objektų spalvų atkūrimas

Jeigu taikote temą ir kai kurių objektų spalvos nesikeičia į temos spalvas, ko gero, jiems taikomi rankiniai formatai.

 1. Pasirinkite objektą, kurio temos spalvas norite atkurti.

 2. Skirtuko Formatavimas dalyje Figūros stiliai spustelėkite rodyklę prie Figūros užpildas, tada spustelėkite norimą spalvą.

  Ekrano kopijoje pavaizduotos galimos Formos užpildo meniu parinktys, įskaitant Be užpildo, Temos spalvos, Standartinės spalvos, Daugiau užpildo spalvų, Paveikslėlis, Perėjimas ir Tekstūra.

Temos maketų atkūrimas

Jei taikote temą ir nesikeičia kai kurių skaidrių temos maketai, ko gero, maketai buvo pakeisti rankiniu būdu. Pvz., jei perkeliate antraštę į kitą vietą skaidrėje arba keičiate lentelės vietą, šių elementų maketai formatuoti rankiniu būdu ir nesikeičia pakeitus temą.

 1. Spustelėkite elementą, kurio temos maketą norite atkurti, pvz., perkeltą antraštę.

 2. Skirtuko Pagrindinis dalyje Skaidres spustelėkite Iš naujo.

  Ekrano kopijoje pavaizduota Skaidrių grupė su parinktimis Nauja skaidrė, Maketas, Nustatyti iš naujo ir Skyrius.

Taip pat žr.

Temos kūrimas programoje „PowerPoint“

Kitos temos taikymas skaidrėje

 1. Pasirinkite skaidrę, kurioje norite taikyti kitą temą.

 2. Laikykite nuspaudę CONTROL, tada skirtuko Temos dalyje Temos spustelėkite skaidrę, kuriai norite taikyti temą, ir spustelėkite Taikyti pasirinktoms skaidrėms.

  Patarimas: Jeigu skaidrėje norite labai mažai spalvų arba visai nenorite spalvų (paprasta išvaizda), taikykite baltą temą.

Rankiniu būdu suformatuotų elementų grąžinimas į temos parametrus

Tema yra konkrečių šriftų, spalvų ir skaidrės maketų rinkinys. Kai kurie nors iš šių elementų formatuojami rankiniu būdu, formatavimas pakeičia temą. Pavyzdžiui, jei pateiktyje naudojamas „Courier“ šriftas ir rankiniu būdu formatuojate teksto dalį „Tahoma“ šriftu, iš naujo taikant arba keičiant temą, Tahoma šriftu formatuotas tekstas nebus paveiktas.

Norėdami grąžinti rankiniu būdu formatuotus elementus į temos parametrus, žr. toliau nurodytus skyrius:

Temos šrifto atkūrimas

Kiekvienoje temoje yra du šriftų rinkiniai: vienas skirtas antraštėms, kitas – pagrindiniam tekstui. Antraštės tekstui naudokite „Theme Headings“ šriftą. Kitu atveju naudokite „Theme Body“ šriftą.

 1. Pažymėkite tekstą, kurio temos šriftą norite keisti.

  Patarimas: Galite laikyti paspaudę SHIFT, kad pasirinktumėte daugiau nei vieną teksto laukelį arba objektą su tekstu. Jei negalite pasirinkti objekto arba teksto skaidrėje, modifikuokite skaidrių šabloną.

 2. Skirtuko Pagrindinis dalyje Šriftas spustelėkite rodyklę šalia šrifto laukelio.

 3. Jei norite keisti teksto šriftą temos šriftu, spustelėkite šriftą Theme Headings arba Theme Body.

  Varnelė rodo, kad pasirinktas „Theme Headings“ arba „Theme Body“ šriftas

  Šrifto iškylančiojo lango meniu

Temos objektų spalvų atkūrimas

Jeigu taikote temą ir kai kurių objektų spalvos nesikeičia į temos spalvas, ko gero, jiems taikomi rankiniai formatai.

 1. Pasirinkite objektą, kurio temos spalvas norite atkurti.

 2. Skirtuko Formatavimas dalyje Figūros stiliai spustelėkite rodyklę prie Figūros užpildas, tada spustelėkite norimą spalvą.

  Užpildo spalva

  1 paaiškinimasŠiame pavyzdyje pasirinkta plytų raudonumo šio objekto temos spalva

Temos maketų atkūrimas

Jei taikote temą ir nesikeičia kai kurių skaidrių temos maketai, ko gero, maketai buvo pakeisti rankiniu būdu. Pvz., jei perkeliate antraštę į kitą vietą skaidrėje arba keičiate lentelės vietą, šių elementų maketai formatuoti rankiniu būdu ir nesikeičia pakeitus temą.

 1. Spustelėkite elementą, kurio temos maketą norite atkurti, pvz., perkeltą antraštę.

 2. Skirtuko Pagrindinis dalyje Skaidrės spustelėkite Maketas, tada – Iš naujo nustatyti numatytuosius maketo parametrus.

  Skirtukas Pagrindinis, grupė Skaidrės

„„PowerPoint“ žiniatinkliui“ nepalaiko daugiau nei vienos temos naudojimo pateiktyje. Turite naudoti „PowerPoint“ kompiuterio versiją, jei norite pasinaudoti šia galimybe.

Išsamesnės informacijos apie temas skaitai

Reikia daugiau pagalbos?

Tobulinkite savo įgūdžius

Ieškoti mokymo >

Ar ši informacija buvo naudinga?

Ar esate patenkinti kalbos kokybe?
Kas turėjo įtakos jūsų įspūdžiams?

Dėkojame už jūsų atsiliepimą!

×