Galite greitai įtraukti laukus į formą arba ataskaitą naudodami sritį Laukų sąrašas. Dukart spustelėjus lauką srityje Laukų sąrašas (arba nuvilkus lauką iš sąrašo į formą arba ataskaitą), „Microsoft Access“ automatiškai sukurs atitinkamą valdiklį laukui rodyti (pvz., teksto lauką arba žymės langelį) ir tada susies valdiklį su tuo lauku.

Jei neturite formos ar ataskaitos, į kurią galėtumėte įtraukti lauką, prieš pradėdami galite perskaityti Įvadas į formas arba Įvadas į ataskaitas.

Ką norėtumėte daryti?

Lauko įtraukimas į formą arba ataskaitą naudojant sritį Laukų sąrašas

 1. Atidarykite ataskaitą maketo arba dizaino rodinyje.

  Jei sritis Laukų sąrašas nerodoma, atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.

  • Skirtuko Dizainas grupėje Įrankiai spustelėkite Įtraukti esamus laukus
   Arba

  • Paspauskite klavišų kombinaciją ALT+F8.

 2. Srityje Laukų sąrašas raskite lentelę, kurioje yra norimas įtraukti laukas. Norėdami rodyti arba slėpti kiekvienos lentelės laukų sąrašą, spustelėkite pliuso (+) arba minuso (-) ženklą šalia lentelės pavadinimo.

  Pastaba: Jei duomenų bazėje nėra jokių lentelių, sritis Laukų sąrašas bus tuščia.

 3. Radę norimą įtraukti lauką, atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų, kad įtrauktumėte jį į formą arba ataskaitą.

  • Dukart spustelėkite lauką.

  • Nuvilkite lauką iš srities Laukų sąrašas į formą arba ataskaitą.

  • Laikykite nuspaudę klavišą CTRL ir spustelėkite kelis laukus, tada nuvilkite juos visus į formą arba ataskaitą tuo pačiu metu.

   Pastaba: Šį būdą galima naudoti tik su srities Laukų sąrašas dalyje Šiame rodinyje galimi laukai esančiais laukais.

  • Įtraukite laukų diapazoną iš srities Laukų sąrašas į formą arba ataskaitą atlikdami toliau nurodytus veiksmus.

  • Spustelėkite pirmąjį lauką diapazone.

  • Paspauskite ir laikykite nuspaudę klavišą SHIFT, tada spustelėkite paskutinį lauką diapazone.

   Programa „Access“ pažymės spustelėtus ir tarp jų esančius laukus.

  • Vilkite visus pasirinktus laukus į formą arba ataskaitą.

   Pastaba: Šį būdą galima naudoti tik su srities Laukų sąrašas dalyje Šiame rodinyje galimi laukai esančiais laukais.

 4. „Access“ sukuria atitinkamą valdiklį kiekvienam laukui rodyti ir susieja valdiklį su lauku. Be to, „Access“ sukuria valdikliui pridėtą žymą. Žymą galite redaguoti spustelėję ją vieną kartą, kad pažymėtumėte, o tada spustelėję dar kartą, kad nustatytumėte žymoje įterpimo vietą. Tada galite redaguoti žymą taip pat, kaip redaguotumėte dokumento tekstą.

 5. Jei norite, kad laukas būtų rodomas kito tipo valdiklyje, o ne tame, kurį automatiškai sukūrė „Access“, galite pakeisti valdiklio tipą. Tačiau galite pakeisti tik į tokį valdiklio tipą, kuris yra tinkamas tam laukui. Pavyzdžiui, pasirinktinio įvedimo lauką galite pakeisti į teksto lauką arba sąrašo lauką, tačiau pasirinktinio įvedimo lauko negalite pakeisti į komandos mygtuką.

  Valdiklio keitimas iš vieno tipo į kitą

  1. Atidarykite formą arba ataskaitą dizaino rodinyje, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėję ją naršymo srityje, tada spustelėkite Dizaino rodinys.

  2. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite norimą pakeisti valdiklį, tada spustelėkite Keisti į.

   Jei meniu elemento Keisti į nėra, reiškia šiam laukui nėra tinkamų kito tipo valdiklių. Kitu atveju programa „Access“ rodo valdiklių tipų sąrašą.

  3. Spustelėkite vieną iš pateiktų valdiklių tipų, į kurį norite pakeisti valdiklį.

   Valdiklis lieka susietas su lauku, tačiau jums gali reikėti nustatyti kai kurias ypatybes, kad naujo tipo valdiklis veiktų taip, kaip jums reikia. Jei norite, kad būtų atidarytas valdiklio ypatybių lapas, spustelėdami pažymėkite valdiklį ir paspauskite F4.

Puslapio viršus

Lauko įtraukimas į formą arba ataskaitą nenaudojant laukų sąrašo

Paprastai srities Laukų sąrašas naudojimas yra paprasčiausias būdas įtraukti lauką į formą arba ataskaitą. Tačiau lauką taip pat galite įtraukti sukurdami valdiklį ir tada susiedami jį su lauku. Toliau aprašytoje procedūroje nurodyta, kaip tai padaryti.

 1. Naršymo srityje dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite formą arba ataskaitą, tada spustelėkite Maketo rodinys arba Dizaino rodinys.

  Valdymo vedikliai    Valdymo vedikliai gali padėti jums kurti komandų mygtukus, sąrašų laukus, paformes, pasirinktinio įvedimo laukus ir parinkčių grupes. Valdymo vediklis užduos jums daug klausimų apie tai, kaip turėtų atrodyti ir veikti jūsų valdiklis, o tada sukurs valdiklį ir nustatys jo ypatybes atsižvelgdamas į jūsų atsakymus. Skirtuko Dizainas grupėje Valdikliai prie valdiklių galerijos spustelėkite rodyklę žemyn. Jei parinktis Naudoti valdymo vediklius nepažymėta, spustelėkite ją, kad pažymėtumėte.

  Mygtuko paveikslėlis

  Jei valdiklius norite kurti be vediklių pagalbos, spustelėkite Naudoti valdymo vediklius, kad parinktis nebūtų pažymėta.

  Mygtuko paveikslėlis

 2. Skirtuko Dizainas grupėje Valdikliai spustelėkite norimo įtraukti valdiklio tipo įrankį.

  Norėdami nustatyti įrankio pavadinimą, nukreipkite į jį žymiklį. „Access“ parodys įrankio pavadinimą.

 3. Spustelėkite toje formos ar ataskaitos dizaino tinklelio vietoje, kur norite matyti viršutinį kairįjį valdiklio kampą. Spustelėkite vieną kartą, kad sukurtumėte numatytojo dydžio valdiklį, arba spustelėkite įrankį ir vilkite formos dizaino tinklelyje, kad sukurtumėte norimo dydžio valdiklį.

 4. Jei pažymėjote Naudoti valdymo vediklius, ir jūsų pasirinktas valdiklis turi susietą vediklį, vediklis paleidžiamas ir pateikia nurodymus, kaip nustatyti valdiklį.

 5. Jei nepavyks valdiklio idealiai išdėstyti pirmą kartą, galite jį perkelti atlikdami toliau nurodytus veiksmus.

  1. Spustelėkite valdiklį, kad jį pažymėtumėte. Jei su valdikliu yra susieta žyma, laikykite nuspaudę klavišą CTRL ir spustelėkite žymą, kad pažymėtumėte ir ją.

  2. Nukreipkite į valdiklį žymiklį, kol jis pasikeis į perkėlimo žymiklį Perkėlimo žymiklis.

  3. Spustelėkite ir vilkite valdiklį į norimą vietą.

Jei naudojate valdymo vediklį, vediklyje gali būti pateikiami veiksmai, padėsiantys jums susieti valdiklį su lauku. Jei vediklis nesusieja valdiklio su lauku, o valdiklio tipas leidžia rodyti duomenis (pvz., teksto laukas ar žymės langelis), turite ypatybėje ControlSource įvesti valdiklio lauko pavadinimą arba išraišką, kad būtų rodomi kokie nors duomenys. Norėdami susieti valdiklį su lauku, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Atidarykite valdiklio ypatybių lapą spustelėdami valdiklį ir paspausdami F4.

 2. Ypatybių lapo skirtuke Duomenys spustelėkite išplečiamojo sąrašo rodyklę prie ypatybės Valdiklio šaltinis ir pasirinkite lauką, kuris turėtų būti rodomas valdiklyje. Taip pat lauke Valdiklio šaltinis galite įvesti išraišką.

  Daugiau informacijos apie reiškinius žr. straipsnyje Reiškinio kūrimas.

Puslapio viršus

Sužinokite daugiau apie sritį Laukų sąrašas

Šiame sąraše pateikiami patarimai, kaip dirbti su sritimi Laukų sąrašas, kurie gali būti naudingi jums, kai įtraukiate laukus į formą arba ataskaitą. Norėdami atidaryti sritį Laukų sąrašas, atidarykite formą arba ataskaitą maketo arba dizaino rodinyje ir paspauskite ALT + F8.

 • Jei formos arba ataskaitos ypatybė Įrašo šaltinis tuščia, ir jūs nuvelkate lauką iš srities Laukų sąrašas į formą arba ataskaitą, „Access“ automatiškai užpildys formos arba ataskaitos ypatybę Įrašo šaltinis už jus.

 • Jei formos arba ataskaitos ypatybė Įrašo šaltinis yra sakinys SELECT arba lentelės pavadinimas, galite perjungti srities Laukų sąrašas rodymą į vieną į šių būsenų:

  • Visi duomenų bazės laukai    Rodo skiltį Šiame rodinyje galimi laukai, skiltį Susijusiose lentelėse galimi laukai (jei tokių lentelių yra) ir skiltį Kitose lentelėse galimi laukai (jei tokių lentelių yra).

  • Tik įrašų šaltinių laukai    Rodo tik skiltį Šiame rodinyje galimi laukai.

   Norėdami perjungti iš vieno režimo į kitą, srities Laukų sąrašas apačioje spustelėkite Rodyti tik dabartinio įrašo šaltinio laukus arba Rodyti visas lenteles.

   Pastaba: Jei formos ar ataskaitos ypatybę Įrašo šaltinis esate nustatę kaip įrašytą užklausą, srityje Laukų sąrašas rodoma tik skiltis Šiame rodinyje galimi laukai (srities Laukų sąrašas apačioje nėra parinkties Rodyti visas lenteles). Norėdami redaguoti įrašo šaltinį, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite bet kurį lauką, tada spustelėkite Redaguoti įrašo šaltinį.

 • Jei formos ar ataskaitos ypatybę Įrašo šaltinis esate nustatę kaip lentelę, ir tada nuvelkate lauką iš srities Laukų sąrašas skilties Susijusiose lentelėse galimi laukai į formą arba ataskaitą, „Access“ pakeis formos arba ataskaitos ypatybę Įrašo šaltinis į sakinį SELECT, kuriame bus jūsų įtraukiamas laukas. Jei programa „Access“ negali nustatyti, kaip susieti lenteles, rodomas dialogo langas Ryšio pasirinkimas, kad galėtumėte pasirinkti tinkamą ryšį.

 • Jei nuvilksite lauką iš srities Laukų sąrašas dalies Kitose lentelėse galimi laukai į formą arba ataskaitą, programa „Access“ rodys dialogo langą Ryšio nurodymas. Šiame dialogo lange turite nurodyti ryšį tarp kitos lentelės ir formos arba ataskaitos įrašo šaltinio. Jei nesate tikri, kuriuos laukus įvesti šiame dialogo lange, paspauskite Atšaukti ir tada patikrinkite savo lentelės ryšius.

  Daugiau informacijos apie ryšius žr. Lentelės ryšių vadovas arba Ryšio kūrimas, redagavimas ar naikinimas.

  Gali būti, kad srities Laukų sąrašas dalyje Kitose lentelėse galimi laukai esantis laukas yra netiesiogiai susijęs su formos ar ataskaitos įrašo šaltiniu per vieną iš srities Susijusiose lentelėse galimi laukai lentelių. Jei taip yra, nuvilkus lauką iš vienos susijusios lentelės į formą arba ataskaitą, viena ar kelios lentelės gali būti perkeltos iš dalies Kitose lentelės galimi laukai į dalį Susijusiose lentelėse galimi laukai.

 • Jei formos arba ataskaitos įrašo šaltinis yra sakinys SELECT arba įrašyta užklausa, įrašo šaltinį galite peržiūrėti ir redaguoti naudodami užklausos daryklėje, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėję bet kurį lauką srityje Laukų sąrašas ir tada spustelėję Redaguoti įrašo šaltinį. Jei įrašo šaltinis yra lentelė, ši komanda lentelei iškviečia užklausų daryklę. Programa „Access“ paklaus, ar norite sukurti užklausą pagal lentelę; spustelėkite Taip, kad pakeistumėte įrašo šaltinį į užklausą, arba Ne, kad įrašo šaltinis nebūtų pakeistas.

 • Lentelę galite atidaryti duomenų lapo rodinyje prie lentelės pavadinimo spustelėdami Redaguoti lentelę arba dešiniuoju pelės mygtuku spustelėdami lentelės pavadinimą srityje Laukų sąrašas ir tada spustelėdami Atidaryti lentelę duomenų lapo rodinyje.

 • Norėdami į lentelę įtraukti peržvalgos laukas, galite naudoti sritį Laukų sąrašas ir atlikti toliau aprašytus veiksmus.

  1. Prie lentelės, kurioje norite įtraukti peržvalgos lauką, spustelėkite Redaguoti lentelę.

   Lentelė rodomas duomenų lapo rodinyje.

  2. Nuvilkite lauką iš srities Laukų sąrašas į duomenų lapą.

  3. Bus paleistas peržvalgos vediklis. Vykdykite vediklio instrukcijas. Paskutiniame puslapyje spustelėkite Baigti.

 • Galite atjungti sritį laukų sąrašas iš dešinės programos "Access" darbo srities pusės, perkelkite žymiklį į srities laukų sąrašas pavadinimo juostą, kol jis pasikeis į perkėlimo žymiklį Perkėlimo žymiklis, tada vilkite sritį laukų sąrašas į kairę. Sąrašą galite padėti bet kurioje darbo srities vietoje arba galite prijungti jį darbo srities kairėje pusėje nuvilkdami jį iki galo į kairę.

Puslapio viršus

Reikia daugiau pagalbos?

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo

Ar ši informacija buvo naudinga?

Ar esate patenkinti vertimo kokybe?
Kas turėjo įtakos jūsų įspūdžiams?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

×