Pagrindinės užduotys naudojant ekrano skaitytuvą su programa Paštas

Šis straipsnis skirtas žmonėms, turintiems regos ar kognityvinių sutrikimų, kurie naudoja ekrano skaitytuvo programą, pvz., „Microsoft“ Diktorių, JAWS arba NVDA su„Microsoft 365“ produktais. Šis straipsnis yra „Microsoft 365“ ekrano skaitytuvo palaikymoturinio rinkinio, kuriame galite rasti daugiau pritaikymo neįgaliesiems informacijos mūsų programose, dalis. Jei reikia bendrosios pagalbos, apsilankykite „Microsoft“ palaikymo pagrindiniame puslapyje.

Norėdami atlikti pagrindines svarbiausias užduotis, naudokite Paštas, skirtas „Windows 10“ su klaviatūra ir ekrano skaitytuvu. Išbandėme ją su Diktorius, JAWS ir NVDA, tačiau ji gali veikti su kitais ekrano skaitytuvais, jei atitinka bendruosius pritaikymo neįgaliesiems standartus ir metodus. Sužinosite, kaip kurti ir siųsti naujus el. laiškus, skaityti, tvarkyti ir atsakyti į gautus el. laiškus, ieškoti ir filtruoti el. laiškus bei dirbti su priedais ir reikšmingiausiais gautaisiais.

Pastabos: 

Šioje temoje

El. laiško kūrimas ir siuntimas

Leiskite ekrano skaitytuvui padėti jums kurti ir siųsti naujus el. laiškus.

 1. Aplanke Gauta paspauskite Ctrl + N. Išgirsite: "Addressing" (Adresavimo sprendimas). Atidaromas naujas langas su tuščiu el. laišku ir įvesties vieta perkeliama į lauką Kam el. pašto adresas.

 2. Įveskite vardus arba gavėjų el. pašto adresus. Atitinkančių kontaktų sąrašas atnaujinimas, kai rašote. Norėdami pasirinkti kontaktą, spauskite rodyklės žemyn klavišą, kol išgirsite norimo kontakto vardą, tada paspauskite klavišą "Enter".

 3. Jei norite siųsti laiško kopiją arba nematomą kopiją, spauskite klavišą Tab, kol išgirsite "Cc, Bcc button" (Kopija, nematoma kopija, mygtukas), ir paspauskite "Enter". Įvesties vieta perkeliama į lauką Kopija . Tada atlikite vieną arba abu šiuos veiksmus:

  • Norėdami siųsti kopiją, įtraukite kopijos gavėjus.

  • Norėdami siųsti nematomą kopiją, spauskite klavišą Tab, kol išgirsite "Bcc" (Nematoma kopija), ir įtraukite gavėjus.

 4. Norėdami įtraukti el. laiško temą, spauskite klavišą Tab, kol išgirsite: "Subject" (Tema). Įveskite pranešimo temą.

 5. Norėdami įvesti pranešimą, spauskite klavišą Tab, kol išgirsite: "Message" (Pranešimas). Įveskite savo pranešimą.

 6. Baigę rašyti pranešimą, paspauskite Alt + S, kad jį išsiųstumėte.

El. laiško perskaitymas, atsakymas į el. laišką ar jo persiuntimas

El. laiško atidarymas ir skaitymas

Pagal numatytuosius nustatymus naujausi el. laiškai rodomi pirmiau.

 1. Spauskite klavišą Tab, kol išgirsite pirmąjį pranešimą pranešimų sąraše.

 2. Pranešimų sąraše spauskite rodyklės žemyn klavišą, kad naršytumėte laiškus. Išgirsite informaciją apie kiekvieną el. laišką, įskaitant siuntėjo vardą ir temą.

 3. Norėdami atidaryti el. laišką, paspauskite Enter. Jei ekrano skaitytuvas automatiškai neperskaito el. laiško turinio, paspauskite SR klavišą + rodyklės žemyn klavišą, kad pradėtumėte skaityti.

 4. Baigę skaityti laišką, norėdami grįžti į aplanką Gauta, paspauskite "Esc".

Atsakymas į el. laišką

 1. Atidarę el. laišką, atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami atsakyti tik pradiniam siuntėjui, paspauskite Ctrl + R.

  • Jei laiškas turi kelis gavėjus ir norite į juos visus atsakyti, paspauskite "Ctrl" + "Shift" + R.

  Atsidarys naujas el. laiškas ta pačia tema ir bus nustatyta atsakyti tik siuntėjui arba visiems, kurie buvo įtraukti į pradinį el. laišką. Išgirsite: „Reading pane, message“ (Skaitymo sritis, pranešimas). Įvesties vieta perkeliama į pranešimo tekstą.

 2. Įveskite savo pranešimą.

 3. Baigę rašyti pranešimą, paspauskite Alt + S, kad jį išsiųstumėte.

El. laiško persiuntimas

 1. Atidarę el. laišką, paspauskite klavišus "Ctrl" + F. Atidaromas naujas el. laiškas ta pačia tema. Įvesties vieta perkeliama į lauką Kam el. pašto adresas.

 2. Įveskite visų gavėjų vardus.

 3. Norėdami įvesti pranešimą, spauskite klavišą Tab, kol išgirsite "Message" (Pranešimas), tada įveskite savo pranešimą.

 4. Baigę rašyti pranešimą, paspauskite Alt + S, kad jį išsiųstumėte.

Laiškų tvarkymas

Pagal numatytuosius nustatymus Paštas grupuos pranešimus pagal pokalbį. Jei norite savo el. laiškus išdėstyti po vieną chronologine tvarka, galite pakeisti laiškų išdėstymą.

 1. Spauskite klavišą Tab, kol išgirsite "Parametrai button" (mygtukas "Parametrai"), tada paspauskite klavišą "Enter". Išgirsite: "Parametrai".

 2. Spauskite rodyklės žemyn klavišą, kol išgirsite "Pranešimų sąrašas", tada paspauskite klavišą "Enter".

 3. Spauskite klavišą "Tab", kol išgirsite: "Grouped by conversation" (sugrupuota pagal pokalbį).

 4. Norėdami po vieną pateikti el. laiškų sąrašą, vieną kartą paspauskite rodyklės aukštyn klavišą. Dabar pažymėta parinktis Atskiri pranešimai .

 5. Norėdami grįžti į aplanką Gauta, dukart paspauskite "Esc".

Ieškos naudojimas ir filtravimas ieškant el. laiško

Waste no time digging per sąrašus ar archyvus, kad svarbu laišką. Norėdami greitai rasti tai, ko ieškote, naudokite iešką ir filtravimą.

El. laiško ieška

 1. Aplanke Gauta paspauskite Ctrl + E. Išgirsite: "Search" (Ieškoti). Įvesties vieta perkeliama į ieškos teksto lauką.

 2. Įveskite ieškos žodžius ir paspauskite klavišą „Enter“.

 3. Norėdami naršyti ieškos rezultatus, paspauskite rodyklės žemyn klavišą. Diktorius perskaito ieškos rezultatus.

 4. Radę norimą el. laišką, paspauskite "Enter", kad jį atidarytumėte.

 5. Norėdami grįžti į įprastą pranešimų sąrašą ir išvalyti ieškos teksto lauką, paspauskite "Esc".

Filtravimas ieškant el. laiško

 1. Aplanke Gauta spauskite klavišą Tab, kol išgirsite "Filter, all, button collapsed" (filtras, visi, mygtukas sutrauktas), tada paspauskite Enter.

 2. Spauskite rodyklės žemyn klavišą, kol išgirsite norimą filtravimo parinktį, tada paspauskite klavišą "Enter".

 3. Norėdami naršyti filtrą atitinkančius el. laiškus, žr . El. laiško atidarymas ir skaitymas.

 4. Norėdami pašalinti filtravimo parinktį ir peržiūrėti visus el. laiškus pranešimų sąraše, spauskite klavišą Tab, kol išgirsite "Filter" (filtras), tada dabartinį filtrą, tada paspauskite Enter. Spauskite rodyklės aukštyn klavišą, kol išgirsite "All" (Visi), tada paspauskite "Enter".

Priedų atidarymas ar pridėjimas

Galite atidaryti ir įtraukti el. laiškų priedus.

Priedo atidarymas

Jūsų ekrano skaitytuvas praneša, ar gautas el. laiškas turi priedų, kai naršote pranešimų sąrašą.

 1. Pranešimų sąraše raskite el. laišką su vienu ar keliais priedais ir paspauskite "Enter", kad jį atidarytumėte.

 2. Spauskite klavišą Tab arba Shift + Tab, kol išgirsite "Open" (Atidaryti), tada failo vardą ir dydį ir "Attachment" (Priedas).

 3. Norėdami atidaryti priedą, paspauskite Enter.

Priedo įtraukimas

Galite siųsti failus, pvz., gyvenimo aprašymus ar nuotraukas.

 1. Kurdami pranešimą, paspauskite Alt + I. Atidaromas dialogo langas Windows Atidaryti.

 2. Raskite failą, kurį norite pridėti, o kai būsite ties failu, paspauskite "Enter". Failas pridedamas el. laiške.

Pranešimų įjungimas arba išjungimas

Galite įjungti arba išjungti visus arba tik garso pranešimus.

 1. Spauskite klavišą Tab, kol išgirsite "Parametrai button" (mygtukas "Parametrai"), tada paspauskite klavišą "Enter". Išgirsite: "Parametrai".

 2. Spauskite rodyklės žemyn klavišą, kol išgirsite "Pranešimai", ir paspauskite klavišą "Enter".

 3. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami įjungti arba išjungti visus pranešimus, spauskite klavišą Tab, kol išgirsite "Show notification banner" (Rodyti pranešimų juostą), tada paspauskite tarpo klavišą.

  • Norėdami įjungti arba išjungti tik garso pranešimą, spauskite klavišą Tab, kol išgirsite "Play a sound" (leisti garsą), tada paspauskite tarpo klavišą.

 4. Norėdami grįžti į aplanką Gauta, dukart paspauskite "Esc".

Darbas su reikšmingiausiuoju aplanku Gauta

Sutelkite dėmesį į jums svarbiausius laiškus. Visoms„Microsoft 365“ paskyroms Paštas sukuria du aplankus Gauta: Reikšmingiausi ir Kiti. Aplanke Reikšmingiausi pateikiami jūsų svarbiausi el. laiškai, o kiti laiškai lieka lengvai pasiekiami, bet nuošalyje – aplanke Kiti.

Aplankų Reikšmingiausieji ir Kiti perjungimas

Pagal numatytuosius nustatymus Paštas atidaro aplanką Reikšmingiausi .

 1. Norėdami pereiti į aplanką Kiti , spauskite klavišą "Tab", kol išgirsite "Other button" ("Mygtukas Kita"), tada paspauskite "Enter".

 2. Norėdami grįžti į aplanką Reikšmingiausi , spauskite klavišą Tab, kol išgirsite "Focused button" ("Mygtukas Reikšmingiausi"), tada paspauskite "Enter".

El. laiško perkėlimas iš aplanko Kiti į aplanką Reikšmingiausi

 1. Aplanke Kiti raskite el. laišką, kurį norite perkelti į aplanką Reikšmingiausi.

 2. Kai rasite el. laišką, paspauskite Shift + F10 arba Windows meniu klavišą. Bus atidarytas kontekstinis meniu.

 3. Spauskite rodyklės žemyn klavišą, kol išgirsite "Move to Focused" (Perkelti į reikšmingiausius), tada paspauskite "Enter". El. laiškas perkeliamas ir vėl suaktyvinamas aplankas Kiti .

Aplanko Reikšmingiausi ir Kiti jungimas

Galite sujungti gautuosius ir dirbti su vienu laiškų sąrašu.

 1. Spauskite klavišą "Tab" iki išgirsite "Parametrai mygtukas", tada paspauskite klavišą "Enter". Išgirsite: "Parametrai pane" ("Parametrai sritis").

 2. Spauskite rodyklės žemyn klavišą, kol išgirsite "Focused inbox" (Aplankas Reikšmingiausi), tada paspauskite "Enter".

 3. Spauskite klavišą Tab, kol išgirsite: "Sort messages into Focused and Other" (Rūšiuoti laiškus į reikšmingiausius ir kitus).

 4. Norėdami sujungti aplankus Gauta, paspauskite tarpo klavišą.

 5. Norėdami grįžti į aplanką Gauta, dukart paspauskite "Esc".

Gali šiek tiek užtrukti, kol aplankas Gauta bus sujungtas.

Taip pat žr.

"Windows 10" pašto ir kalendoriaus ekrano skaitytuvo palaikymas

Pašto, skirto „Windows 10“, ir diktoriaus naudojimas

Darbas su aplankais programoje Paštas naudojant ekrano skaitytuvą

Pagrindinės užduotys naudojant ekrano skaitytuvą su kalendoriumi

Pašto spartieji klavišai

Įrenginio nustatymas veikti su pritaikymu neįgaliesiems programoje Microsoft 365

Ekrano skaitytuvo naudojimas pašto naršymui ir naršymui

Techninė pagalba klientams, turintiems negalią

„Microsoft“ nori, kad visiems klientams būtų kuo patogiau naudotis savo programine įranga. Jei turite negalią arba turite klausimų, susijusių su pritaikymu neįgaliesiems, susisiekite su Microsoft Disability Answer Desk techninės pagalbos. „Microsoft Disability Answer Desk“ palaikymo komanda apmokyta daugelio populiarių pagalbinių technologijų ir gali suteikti pagalbą anglų, ispanų, prancūzų kalba ir JAV ženklų kalba. Apsilankykite svetainėje „Microsoft Disability Answer Desk“ ir sužinokite kontaktinę informaciją jūsų regione.

Jei esate valstybinės įstaigos, komercinis ar įmonės vartotojas, susisiekite su įmonės neįgaliųjų aptarnavimo centru.

Reikia daugiau pagalbos?

Prisijungti prie diskusijos

Klausti bendruomenės >

Gaukite palaikymą

SUSISIEKITE SU MUMIS >

Ar ši informacija buvo naudinga?

Ar esate patenkinti kalbos kokybe?
Kas turėjo įtakos jūsų įspūdžiams?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

×