Galite patobulinti paveikslėlį, į jį įtraukdami tokius efektus, kaip šešėliai, švytėjimas, atspindžiai, švelnios briaunos, pakreipimai ir trimačiai (3D) pasukimai.

Taip pat galite paveikslėliui taikyti meninį efektą arba pakeisti paveikslėlio šviesumą, kontrastingumą ar ryškumą.

Jūsų naršyklė nepalaiko vaizdo įrašo.

Efekto įtraukimas į paveikslėlį

 1. Pasirinkite paveikslėlį, kurio efektą norite įtraukti arba keisti.

  Pastaba: Norėdami tą patį efektą įtraukti į kelis paveikslėlius, spustelėkite pirmą paveikslėlį, tada paspauskite ir laikykite nuspaudę klavišą CTRL, kol spustelėsite kitus paveikslėlius. Jei naudojate " „Word“ ", turite nukopijuoti paveikslėlius į piešimo drobę, jei jų dar nėra. Spustelėkite Įterpimas > Figūros > Nauja piešimo drobė. (Įtraukę arba pakeitę efektą, galėsite juos vėl kopijuoti į pradinę dokumento vietą.)

 2. Dalies Paveikslėlio įrankiai skirtuko Formatas grupėje Paveikslėlio stiliai spustelėkite Paveikslėlio efektai.

 3. Palaikykite žymiklį virš vienos iš parinkčių Paveikslėlio efektai, kad pamatytumėte meniu su įvairiais kiekvieno efekto taikymo būdais. Kai žymiklį laikote virš vieno iš meniu efektų, efektas rodomas kaip jūsų dokumente esančio paveikslėlio peržiūra.

  Norėdami įtraukti šešėlį, švelnias briaunas, trimates kraštines ar kitus vaizdinius efektus, naudokite parinktį Paveikslėlio efektai.

  Pastabos: 

  • Norėdami tinkinti įtraukiamą efektą, spustelėkite kiekvieno efekto meniu apačioje esantį pasirinkimą Parinktys. Pvz., jei atidarėte meniu Šešėlis, spustelėkite Šešėlio parinktys, kad galėtumėte pasirinktinai koreguoti šešėlio efektą.

  • Jei nematote skirtukų Paveikslėlio įrankiai arba Formatas, dukart spustelėkite paveikslėlį, kad įsitikintumėte, jog jį pažymėjote. Jei programos lango viršuje šalia failo vardo matote [Suderinamumo režimas], bandykite įrašyti dokumentą tokiu formatu, kaip *.docx arba *.xlsx vietoj ankstesniojo failų formato, pvz., *.doc ar *.xls, tada bandykite dar kartą.

Efekto pašalinimas iš paveikslėlio

Kiekvienoje paveikslėlio efekto kategorijoje yra parinktis <efekto> pavadinimo parinktis, esanti meniu viršuje. Pasirinkite šią parinktį, kad išjungtumėte norimą efektą.

Pavyzdžiui, norėdami pašalinti šešėlį, nukreipkite žymiklį į Paveikslėlio efektai > Šešėlis > Šešėlis.

 1. Pasirinkite paveikslėlį, kurio efektą pašalinate.

 2. Dalies Paveikslėlioįrankiai skirtuko Formatas grupėje Paveikslėlio stiliai pasirinkite Paveikslėlio efektai.

 3. Pasirinkite kategoriją Paveikslėlio efektai, kurią norite pašalinti. Rodomame meniu pirmoji parinktis yra Ne <efekto pavadinimas> (pvz., Nėra šešėlio arba Nėra atspindžio). Pasirinkite šią parinktį, kad pašalintumėte tokio tipo efektą iš paveikslėlio.

  Išjunkite norimą paveikslėlio efektą pasirinkdami parinktį Be efekto.

Svarbu:  „Office 2010“ nebepalaikomas. Naujinkite versiją į „Microsoft 365“, kad galėtumėte dirbti bet kur, naudodami bet kurį įrenginį ir toliau gautumėte palaikymą.

Naujinti versiją dabar

Galite patobulinti paveikslėlį, į jį įtraukdami tokius efektus, kaip šešėliai, švytėjimas, atspindžiai, švelnios briaunos, pakreipimai ir trimačiai (3D) pasukimai.

Taip pat galite paveikslėliui taikyti meninį efektą arba pakeisti paveikslėlio šviesumą, kontrastingumą ar ryškumą.

Jūsų naršyklė nepalaiko vaizdo įrašo.
 1. Spustelėkite paveikslėlį, kuriame norite įtraukti arba keisti efektą.

  Pastaba: Norėdami tą patį efektą įtraukti į kelis paveikslėlius, spustelėkite pirmą paveikslėlį, tada paspauskite ir laikykite nuspaudę klavišą CTRL, kol spustelėsite kitus paveikslėlius. Jei naudojatės programa „Word“, turite nukopijuoti paveikslėlius į piešimo drobę, jei jų ten dar nėra. Spustelėkite Įterpimas > Figūros > Nauja piešimo drobė. (Įtraukę arba pakeitę efektą, galėsite juos vėl kopijuoti į pradinę dokumento vietą.)

 2. Dalies Paveikslėlio įrankiai skirtuko Formatas grupėje Paveikslėlio stiliai spustelėkite Paveikslėlio efektai.

  Picture Styles group on the Pictures Tools Format tab

  Jei nematote skirtukų Paveikslėlio įrankiai arba Formatas, dukart spustelėkite paveikslėlį, kad įsitikintumėte, jog jį pažymėjote. Jei programos lango viršuje šalia failo vardo matote [Suderinamumo režimas], bandykite įrašyti dokumentą tokiu formatu, kaip *.docx arba *.xlsx vietoj ankstesniojo failų formato, pvz., *.doc ar *.xls, tada bandykite dar kartą.

 3. Atlikite vieną arba kelis iš šių veiksmų:

  • Norėdami įtraukti arba keisti įtaisytąjį efektų rinkinį, nukreipkite žymiklį į Iš anksto nustatyta, tada spustelėkite norimą efektą.

   Norėdami tinkinti įtaisytąjį efektą, spustelėkite Trimatės parinktys ir koreguokite norimas parinktis.

  • Norėdami įtraukti arba keisti šešėlį, nukreipkite žymiklį į Šešėlis, tada spustelėkite norimą šešėlį.

   Norėdami tinkinti šešėlį, spustelėkite Šešėlio parinktys ir koreguokite norimas parinktis.

  • Norėdami įtraukti arba keisti atspindį, nukreipkite žymiklį į Atspindys, tada spustelėkite norimą atspindžio variantą.

   Norėdami tinkinti atspindį, spustelėkite Atspindžio parinktys ir koreguokite norimas parinktis.

  • Norėdami įtraukti arba keisti švytėjimą, nukreipkite žymiklį į Švytėjimas, tada spustelėkite norimą švytėjimo variantą.

   Norėdami tinkinti švytėjimo spalvas, spustelėkite Daugiau švytėjimo spalvų ir pasirinkite norimą spalvą. Jei keisdami kraštinės spalvą norite pasirinkti spalvą, kurios nėra temos spalvos, spustelėkite Daugiau spalvų, tada skirtuke Standartinės spustelėkite norimą spalvą arba skirtuke Pasirinktinės sumaišykite norimą spalvą. Pasirinktinės ir skirtuke Standartinės esančios spalvos nebus atnaujinamos, jei vėliau pakeisite dokumento tema.

   Norėdami tinkinti švytėjimą, spustelėkite Švytėjimo parinktys ir koreguokite norimas parinktis.

  • Norėdami pridėti arba keisti švelnią briauną, nukreipkite žymiklį į Švelnios briaunos, tada spustelėkite norimą briaunos dydį.

   Norėdami tinkinti švelnias briaunas, spustelėkite Švelnių briaunų parinktys ir koreguokite norimas parinktis.

  • Norėdami įtraukti arba keisti kraštinę, nukreipkite žymiklį į Trimatė kraštinė, tada spustelėkite norimą trimatę kraštinę.

   Norėdami tinkinti trimatę kraštinę, spustelėkite Trimatės parinktys ir koreguokite norimas parinktis.

  • Norėdami įtraukti arba keisti trimatį pasukimą, nukreipkite žymiklį į Trimačio vaizdo pasukimas, tada spustelėkite norimą pasukimą.

   Norėdami tinkinti pasukimą, spustelėkite Trimačio vaizdo pasukimo parinktys ir koreguokite norimas parinktis.

   Pastabos: 

   • Jei reikia papildomos informacijos apie parinktis šiose srityje, spustelėkite Žinyno mygtuko paveikslėlis dialogo lango Paveikslėlio formatavimas viršuje spustelėkite Žinynas.

Efekto pašalinimas iš paveikslėlio

Kiekvienoje paveikslėlio efekto kategorijoje yra parinktis <efekto> pavadinimo parinktis, esanti meniu viršuje. Pasirinkite šią parinktį, kad išjungtumėte norimą efektą.

Pavyzdžiui, norėdami pašalinti šešėlį, nukreipkite žymiklį į Paveikslėlio efektai > Šešėlis > Šešėlis.

 1. Pasirinkite paveikslėlį, kurio efektą pašalinate.

 2. Dalies Paveikslėlioįrankiai skirtuko Formatas grupėje Paveikslėlio stiliai pasirinkite Paveikslėlio efektai.

 3. Pasirinkite kategoriją Paveikslėlio efektai, kurią norite pašalinti. Rodomame meniu pirmoji parinktis yra Ne <efekto pavadinimas> (pvz., Nėra šešėlio arba Nėra atspindžio). Pasirinkite šią parinktį, kad pašalintumėte tokio tipo efektą iš paveikslėlio.

  Išjunkite norimą paveikslėlio efektą pasirinkdami parinktį Be efekto.

Atlikite bet kurį iš šių veiksmų:

Greitai pritaikykite stilių

 1. Spustelėkite paveikslėlį, tada spustelėkite skirtuką Formatuoti paveikslėlį.

 2. Spustelėkite Spartiejistiliai , tada spustelėkite norimą stilių.

  Rodo sparčiojo stilių taikymo meniu parinktis

Šešėlio, atspindžio, švytėjimo, kraštų, kraštinių arba 3D pasukimo įtraukimas arba keitimas

 1. Spustelėkite paveikslėlį, tada spustelėkite skirtuką Formatuoti paveikslėlį.

 2. Spustelėkite Paveikslėlioefektai , nukreipkite žymiklį į efekto tipą, tada spustelėkite norimą efektą.

  Rodo parinktis meniu Paveikslėlio efektai

 3. Norėdami pakoreguoti efektą, bet kurio efekto meniu apačioje spustelėkite Parinktys.

Taip pat žr.

Paveikslėlių įterpimas

Svarbu:  „Office for Mac 2011“ nebepalaikomas. Naujinkite versiją į „Microsoft 365“, kad galėtumėte dirbti bet kur, naudodami bet kurį įrenginį ir toliau gautumėte palaikymą.

Naujinti versiją dabar

Atlikite bet kurį iš šių veiksmų:

Stiliaus taikykite arba keiskite

 1. Spustelėkite paveikslėlį, tada spustelėkite skirtuką Formatuoti paveikslėlį.

 2. Dalyje Paveikslėliostiliai spustelėkite norimą stilių.

  Format Picture tab, Picture Styles group

  Norėdami matyti daugiau stilių, užveskite žymiklį ant stiliaus ir spustelėkite Rodyklė žemyn Daugiau.

Šešėlio, atspindžio, švytėjimo, kraštinės arba 3D pasukimo įtraukimas arba keitimas

 1. Spustelėkite paveikslėlį, tada spustelėkite skirtuką Formatuoti paveikslėlį.

 2. Dalyje Paveikslėliostiliai spustelėkiteEfektai , nukreipkite žymiklį į efekto tipą, tada spustelėkite norimą efektą.

  Format Picture tab, Picture Styles group

 3. Norėdami pakoreguoti efektą, dalyje Paveikslėlio stiliaispustelėkite Efektai, nukreipkite žymiklį į efekto tipą, tada spustelėkite [efekto pavadinimas] Parinktys.

  Format Picture tab, Picture Styles group

Taip pat žr.

Paveikslėlio spalvos, skaidrumo arba spalvinimas iš naujo

Paveikslėlio fono šalinimas

Taip pat žr.

Paveikslėlių redagavimas naudojant Nuotraukų programėlę sistemoje „Windows 10“

Reikia daugiau pagalbos?

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijungti prie "Microsoft Insider"

Ar ši informacija buvo naudinga?

Ar esate patenkinti vertimo kokybe?
Kas turėjo įtakos jūsų patirčiai?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

×