Sumanaus darbo vadovas: susitikimo internetu planavimas ir prisijungimas prie jo

„Office 2010“ palaikymas baigėsi 2020 m. spalio 13 d.

Atnaujinkite į „Microsoft 365“, kad galėtumėte dirbti bet kur ir iš bet kurio įrenginio ir toliau gautumėte palaikymą.

Naujinti versiją dabar

Galite planuoti „Microsoft Lync Online“ susitikimą naudodami „Microsoft® Lync™ 2010“ skirtą susitikimo internetu papildinį, esantį programoje „Microsoft® Outlook®“. Be to, norėdami pradėti neplanuotą susitikimą, kai reikia kažką aptarti labai skubiai, taip pat galite naudoti „Lync Online“.

Ką norėtumėte daryti?

Susitikimo internetu planavimas

Norėdami sukurti susitikimo internetu kvietimą atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. „Microsoft® Outlook“ Kalendorius skirtuko Pagrindinis grupėje Nauja spustelėkite Naujas susitikimas internetu(„Microsoft® Outlook® 2010“) arba Susitikimas internetu („Microsoft® Office Outlook® 2007“).

Naujo susitikimo internetu mygtukas „Outlook“ kalendoriuje

 1. Susitikimo užklausos lauke Kam atskirdami kabliataškiu įveskite žmonių, kuriuos norite pakviesti į susitikimą, el. pašto adresus.

 2. Susitikimo užklausos lauke Tema įveskite susitikimo temą.

 3. (Pasirinktinai) Susitikimo užklausos pagrindiniame lauke virš saito Prisijungti prie susitikimo internetu įveskite papildomos susitikimo informacijos.
  Nemodifikuokite jokio susitikimo užklausoje esančio teksto. Jei taip padarysite, žmonės negalės prisijungti prie susitikimo.

 4. (Pasirinktinai) Susitikimo užklausos skirtuko Susitikimas grupėje Rodyti spustelėkite Planavimo asistentas. Naudokite Planavimo asistentas, kad įsitikintumėte, jog visi gali dalyvauti jūsų pasirinktu laiku.

 5. Susitikimo užklausos grupėje Susitikimas internetu spustelėkite Susitikimo parinktys ir palikite arba pakeiskite (pagal poreikį) numatytąsias parinktis.

Puslapio viršus

Prieigos prie susitikimo ir pranešėjo parinkčių nustatymas

Numatytosios susitikimo internetu parinktys geriausiai tinka nedideliems susitikimams arba bendrinimo ir bendradarbiavimo seansams su jūsų organizacijos žmonėmis. Jei planuojate susitikimą internetu su žmonėmis ne iš savo organizacijos arba planuojate nepaprastai didelį susitikimą, atidarykite dialogo langą Susitikimo internetu parinktys, kad galėtumėte nustatyti:

 • Kas turi laukti laukiamasis, kol bus priimtas į susitikimą? (Ši galimybė yra tik susitikimuose, kai naudojamas „VoIP“ garsas.)

 • Kam susitikime turi būti suteiktos pranešėjas teisės?

Norėdami nustatyti prieigos ir pranešėjo parinktis, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Savo sukurtos susitikimo užklausos skirtuko Susitikimas grupėje Susitikimas internetu spustelėkite Susitikimo parinktys.

Susitikimo parinkčių mygtukas susitikimo kvietime

 1. Dialogo lange Susitikimo parinktys pažymėkite žymės langelį Tinkinti prieigą prie šio susitikimo ir pranešėjus.

 2. Dalyse Prieiga ir Pranešėjas pasirinkite parinktis, atitinkančias planuojamo susitikimo dydį ir tipą. Išsamios informacijos rasite šių veiksmų aprašo pabaigoje pateiktose ekrano nuotraukose ir lentelėse.

 3. Spustelėkite Garsas ir telefonas, jei norite peržiūrėti savo susitikimo garso konferencijos informaciją. Jei nematote parinkties Garsas ir telefonas, tai reiškia, kad susitikimuose bus naudojamas tik „VoIP“ garsas ir jūsų organizacijoje neįgalintos PSTN (viešojo perjungiamojo telefonų tinklo) garso konferencijos. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į savo IT administratorių.

Prieigos parinktys nurodo, kurie dalyviai turi laukti laukiamasis, kol pranešėjas juos priims.

„Lync“ susitikimo prieigos parinktys

Toliau pateiktoje lentelėje kiekviena parinktis aprašyta išsamiai.

Prieigos parinktis

Kas laukia laukiamajame

Kada pasirinkti šią parinktį

Tik organizatorius (užrakinta)

Visi

Nepageidaujate, kad žmonės peržiūrėtų padalomąją medžiagą arba „Microsoft® PowerPoint®“ skaidres prieš susitikimą.

Įmonėje dirbantys žmonės, kuriuos pakviečiu

Asmenys, kurie neturi abonemento tinkle, ir nepakviesti asmenys

Aptariate slaptą arba konfidencialią informaciją.

Įmonėje dirbantys žmonės

Asmenys, kurie neturi abonemento tinkle

Visi dalyviai turi abonementą organizacijos tinkle.

Visi, įskaitant įmonėje nedirbančius žmones (nėra apribojimų)

Niekas (numatytoji sąlyga)

Kviečiate dalyvius ne iš organizacijos.

Telefonu skambinantys asmenys apeina laukiamąjį

Nėra

Šis žymės langelis nepažymėtas ir negali būti pažymėtas, kai susitikimas „užrakintas“ (1 parinktis); nepažymėtas, bet gali būti pažymėtas, naudojant 2 ir 3 parinktį; pažymėtas pagal numatytuosius parametrus, kai nėra jokių prieigos apribojimų (4 parinktis, parodyta čia).

Pranešėjo parinktys nurodo, kuriems dalyviams planuojant susitikimą automatiškai suteikiamos pranešėjas teisės.

Pranešėjo parinkčių nustatymas

Toliau pateiktoje lentelėje kiekviena parinktis aprašyta išsamiai.

Pranešėjo parinktis

Kas yra pranešėjas

Kada pasirinkti šią parinktį

Tik organizatorius

Tik susitikimus planuojantis asmuo

Pateiktims, kai dalyviams nereikia nieko daryti su susitikimo turiniu. Nepamirškite, kad per susitikimą galite paskirti papildomus pranešėjus.

Įmonėje dirbantys žmonės

Visi kviečiami asmenys turi abonementą tinkle

Grupės darbo seansams, kai visi dalyviai dirba organizacijoje ir gali bendrinti bei modifikuoti susitikimo turinį.

Visi, įskaitant įmonėje nedirbančius žmones (nėra apribojimų)

Visi kviečiami asmenys

Grupės darbo seansams su asmenimis, kurie neturi abonemento tinkle.

Mano pasirinkti žmonės

Jūs ir jūsų pasirinkti dalyviai

Pateiktims, kurias pristato daugiau negu vienas pranešėjas.

Puslapio viršus

Neplanuoto susitikimo naudojant Susitikti dabar pradėjimas

 Norėdami pradėti neplanuotą susitikimą naudodami komandą Susitikti dabar atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Pagrindiniame „Lync“ lange spustelėkite rodyklę Rodyti meniu Piktograma Parinktys , tada – Susitikti dabar.

Susitikimo internetu ar konferencinio skambučio pradėjimas naudojant komandą Susitikti dabar

 1. Grupės pokalbio lange spustelėkite meniu Žmonių parinktys „Lync“ žmonių parinkčių mygtukas ir atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.

  • Norėdami pakviesti žmonių iš savo kontaktų sąrašo, spustelėkite Kviesti pagal vardą arba telefono numerį, pasirinkite vieną ar daugiau kontaktų ir spustelėkite Gerai.

  • Norėdami pakviesti žmonių siųsdami el. laišką, spustelėkite Kviesti pagal el. paštą, nukopijuokite susitikimo informaciją ir užpildykite susitikimo užklausą.

Puslapio viršus

Prisijungimas prie planuoto susitikimo internetu

Norėdami prisijungti prie planuoto susitikimo, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. „Outlook“ srityje Kalendorius atidarykite susitikimą, prie kurio norite prisijungti.

 2. Susitikimo užklausoje spustelėkite Prisijungti prie susitikimo internetu.

Kvietimo susitikti atvaizdas

Puslapio viršus

Prisijungimas prie neplanuoto susitikimo

Galite būti pakviesti į neplanuotą arba Susitikti dabar susitikimą ar į susitikimą, kuris jau vyksta.

 • Pranešimų srityje rodomame pranešime (užduočių juostos dešinėje) spustelėkite Prisijungimas.

Puslapio viršus

Prisijungimas prie susitikimo garso

Galite konfigūruoti „Lync“, kad kiekvieną kartą susitikimo garsą prijungtų tuo pačiu būdu arba kad paragintų pasirinkti.

Garso prijungimo parinkties pasirinkimas pirmą kartą naudojant „Lync Online“

Pirmą kartą prisijungiant prie „Lync“ susitikimo ar konferencinio skambučio atidaromas dialogo langas Prisijungti prie susitikimo garso.

Atminkite, kad galite matyti įvairias parinktis, atsižvelgiant į tai, kaip „Lync“ sukonfigūruota jūsų organizacijoje.

Prisijungimo prie susitikimo garso dialogo langas

Norėdami prijungti susitikimo garsą atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Dialogo lange Prisijungti prie susitikimo garso pažymėkite norimą parinktį. Išsamios informacijos rasite šių veiksmų aprašo pabaigoje pateiktoje lentelėje.

 2. (Pasirinktinai) Pažymėkite Daugiau nerodyti, jei norite garso prijungimo pasirinkimą išlaikyti ir kitiems susitikimams.

 3. Norėdami prisijungti prie susitikimo spustelėkite Gerai.

Prisijungimo prie susitikimo garso parinktis

Kada pasirinkti šią parinktį

Neprijungti garso

Skambinsite į susitikimą naudodami telefono numerį, nurodytą ACP.

Naudoti „Lync“ (integruotas garsas ir vaizdas)

Naudosite į „Lync“ įtrauktą integruotą kompiuterio garsą ir vaizdą.

Skambinti man:

Norite, kad „Microsoft® Lync™ Server 2010“ ryšių programinė įranga jums paskambintų. Teksto lauke galite nurodyti naują telefono numerį arba naudoti vieną iš rodomų numerių. Tai yra numeriai, kuriuos įvedėte telefono parinktyse dialogo lange „Lync“ – parinktys.

Numatytojo garso pasirinkimo keitimas

 1. Pagrindiniame „Lync“ lange spustelėkite mygtuką Parinktys „Lync“ mygtukas Parinktys .

 2. Dialogo lange „Lync“ – parinktys spustelėkite Telefonai ir dalies Prisijungimas prie konferencinių skambučių lauke Prijungti susitikimo garsą iš atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.

  • Norėdami susitikimo metu naudoti integruotą kompiuterio garsą spustelėkite Lync.

  • Norėdami, kad garso konferencijos teikėjas skambintų jums, iš sąrašo pasirinkite telefono numerį.

   Pastaba:  Dabartiniame „Lync Online“ leidime šios parinkties nėra.

  • Norėdami telefonu paskambinti į susitikimus pasirinkite Neprijungti garso.

   Parinkčių dialogo lango skirtukas Telefonas – prisijungimas prie konferencinių skambučių

 3. (Pasirinktinai) Dalyje Prisijungimas prie konferencinių skambučių pažymėkite žymės langelį Raginti prieš prisijungiant patvirtinti arba pasirinkti kitą garso šaltinį. Pasirinkite šią parinktį, jei jūsų garso nuostatos dažnai keičiamos.

Puslapio viršus

Žmonių, kurie neturi įdiegtos „Lync“, kvietimas

Jūsų organizacijos ir kiti žmonės gali prisijungti prie „Lync“ susitikimo, naudodami kompiuterį, kuriame neįdiegta „Lync“.

Kai jūsų pakviestas asmuo atidaro susitikimo užklausą ir spustelėja saitą Prisijungti prie susitikimo internetu, jis matys vieną ar daugiau toliau nurodytų variantų – tai priklauso nuo jūsų organizacijos arba to asmens organizacijos konfigūracijos.

Prisijungimo variantas

Alternatyvus susitikimo klientas

Prisijungti prie susitikimo naudojant žiniatinklio naršyklę

Microsoft® Lync™ Web App

Svarbu:  Norint naudoti „Lync Web App“ reikia turėti naujausią „Microsoft Silverlight“ naršyklės papildinio versiją. Jei „Silverlight“ dar neįdiegta, norint ją įdiegti būtina turėti administratoriaus teises.

Atsisiųsti ir įdiegti „Lync Attendee“

Lync 2010 Attendee

Naudoti „Communicator“

„Microsoft® Office Communicator 2007“ R2 arba „Microsoft® Office Communicator 2007“

Išsamios informacijos žr. Prisijungimas naudojant kompiuterį, kuriame neįdiegta „Lync Online“, esantį „Lync Online“ žinyne Office.com.

Puslapio viršus

Reikia daugiau pagalbos?

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×