Užklausos kriterijai gali padėti rasti konkrečius „Access“ duomenų bazės įrašus. Jeigu įrašas atitinka visus jūsų įvestus kriterijus, jis rodomos užklausos rezultatuose.

Norėdami įtraukti kriterijų į „Access“ užklausą, atidarykite užklausą dizaino rodinyje ir nustatykite laukus (stulpelius), kuriems norite nurodyti kriterijus. Jei lauko nėra dizaino tinklelyje, dukart spustelėkite lauką, kad jis būtų įtrauktas į dizaino tinklelį, tada įveskite to lauko kriterijų eilutėje Kriterijai. Jei nesate tikri, kaip tai padaryti, žr. Supažindinimas su užklausomis.

Užklausos kriterijus yra reiškinys, pagal kurį „Access“ palygina užklausos laukų reikšmes, kad nustatytų, ar įterpti įrašą, kuriame yra viena iš reikšmių. Pvz., = "Vilnius" yra reiškinys, kurį „Access“ gali palyginti su reikšmėmis užklausos teksto lauke. Jei dabartiniame įraše lauko reikšmė Vilnius, programa „Access“ įtrauks įrašą į užklausos rezultatus.

Toliau pateikiami keli dažniausiai naudojamų kriterijų, kuriuos galite naudoti pradėdami kurti savo kriterijus, pavyzdžiai. Pavyzdžiai sugrupuoti pagal duomenų tipus.

Šioje temoje

Užklausos kriterijų įvadas

Kriterijus panašus į formulę – tai eilutė, kuri gali būti sudaryta iš nuorodų į laukus, operatorius ir konstanta. Programoje „Access“ užklausos kriterijai taip pat vertinami kaip reiškiniai.

Šiose lentelėse pateikiami kriterijų pavyzdžiai ir paaiškinama, kaip jie veikia.

Kriterijai

Aprašas

>25 ir <50

Šis kriterijus taikomas skaičiaus laukui, pavyzdžiui, Kaina arba Vienetai sandėlyje. Jis pateikia tik tuos įrašus, kurių laukuose Kaina arba Vienetai sandėlyje yra reikšmė, didesnė nei 25 ir mažesnė nei 50.

DateDiff ("yyyy", [BirthDate], Date()) > 30

Šis kriterijus taikomas Datos/laiko laukui, pavyzdžiui, laukui Gimimo_Data. Užklausos rezultate pateikiami tik įrašai, kuriuose metų, praėjusių nuo asmens gimimo datos iki šiandienos datos, skaičius yra didesnis nei 30.

Yra neapibrėžta reikšmė (Null)

Šis kriterijus gali būti taikomas bet kokiam laukų tipui, kad būtų rodomi laukai, kurių reikšmės yra neapibrėžtos (null).

Kaip matote, atsižvelgiant į lauką, kuriam yra taikomi, duomenų tipo ir jūsų konkrečių reikalavimų, kriterijai gali būti labai skirtingi. Kai kurie kriterijai yra paprasti ir naudoja pagrindinius operatorius bei konstantas. Kiti yra sudėtingi ir naudoja funkcijas, specialiuosius operatorius ir įtraukia nuorodas į laukus.

Šioje temoje pagal duomenų tipą pateikiama keletas dažniausiai naudojamų operatorių. Jei čia pateikiami pavyzdžiai neatitinka jūsų poreikių, jums gali tekti parašyti savus kriterijus. Norėdami tai daryti, pirmiausiai turite susipažinti su visu funkcijų, operatorių, specialiųjų simbolių sąrašu ir reiškinių, nurodančių laukus ir literalus, sintakse.

Čia sužinosite, kaip ir kur įtraukiami kriterijai. Norėdami įtraukti kriterijų į užklausą, turite ją atidaryti kaip dizaino rodinį. Tada identifikuokite laukus, kurių kriterijus norite nurodyti. Jei lauko nėra kūrimo tinklelyje, įtraukite jį vilkdami iš užklausos dizaino lango į lauko tinklelį arba dukart jį spustelėję (dukart spustelėjus lauką, jis automatiškai įtraukiamas į paskesnį tuščią stulpelį lauko tinklelyje). Galiausiai eilutėje Kriterijai įrašykite kriterijus.

Eilutėje Kriterijai nurodomi skirtingų laukų kriterijai, sujungti operatoriaus AND. Kitaip tariant, laukuose Miestas ir Gimimo_Data nurodyti kriterijai interpretuojami taip:

Miestas = "Vilnius" AND Gimimo_Data < DateAdd (" yyyy ", -40, Date())

Laukų Miestas ir Gimimo_Data kriterijai

1. Laukuose Miestas ir Gimimo_Data yra kriterijų.

2. Šį kriterijų atitiks tik įrašai, kurių lauko Miestas reikšmė yra Vilnius.

3. Šį kriterijų atitiks tik įrašai tų asmenų, kuriems yra mažiausiai 40 metų.

4. Tik įrašai, atitinkantys abu kriterijus, bus įtraukti į rezultatą.

Kas turėtų būti, jei būtų paisoma tik vienos iš šių sąlygų? Kitaip tariant, kaip įvesti kriterijus, jei norite juos kaitalioti?

Jei naudojate kintamus kriterijus arba du nepriklausomų kriterijų rinkinius, kur pakanka atitikti vieną iš jų, dizaino tinklelyje naudokite ir eilutę Kriterijai, ir eilutę arba.

Alternatyvūs kriterijai

1. Kriterijus Miestas nurodytas eilutėje Kriterijai.

2. Kriterijus Gimimo_data nurodytas eilutėje „arba“.

Kriterijai, nurodyti eilutėse Kriterijai ir arba, sujungiami naudojant operatorių OR, kaip parodyta žemiau:

Miestas = "Vilnius" OR Gimimo_Data < DateAdd("yyyy", -40, Date())

ei norite nurodyti daugiau alternatyvų, naudokite eilutes, esančias po eilute arba.

Prieš tęsdami pavyzdžių peržiūrą, įsidėmėkite:

 • Jei kriterijus yra laikinas arba dažnai kintantis, vietoj nuolatinio jo modifikavimo galite filtruoti užklausos rezultatą. Filtras yra laikinas kriterijus, keičiantis užklausos rezultatą neatlikdamas keitimų jos struktūroje. Daugiau informacijos apie filtrus žr. straipsnyje Filtro taikymas, norint peržiūrėti pasirinkite įrašus „Access“ duomenų bazėje.

 • Jei kriterijų laukai nekinta, tačiau jus dominančios reikšmės kinta nuolat, galite sukurti parametrų užklausą. Parametrų užklausa paragina vartotoją įvesti laukų reikšmes ir tada jas naudoja užklausos kriterijams kurti. Jei norite sužinoti daugiau apie parametrų užklausas, skaitykite straipsnį Parametrų naudojimas užklausose ir ataskaitose.

Teksto, atmintinės ir hipersaitų laukų kriterijai

Pastaba: Pradedant „Access 2013“, teksto laukai vadinami Trumpas tekstas, o atmintinių laukai dabar vadinami Ilgas tekstas.

Šie pavyzdžiai yra skirti užklausos, paremtos lentele, kurioje saugoma kontaktinė informacija, laukui Šalis_regionas (CountryRegion). Kriterijus nurodomas kūrimo tinklelyje esančioje lauko eilutėje Kriterijai.

Lauko Šalis_regionas (CountryRegion) kriterijai

Numatyta, kad nurodytas hipersaito lauko kriterijus taikomas lauko reikšmės rodomo teksto daliai. Norėdami nurodyti globalaus išteklių lokatoriaus (URL) reikšmės dalies kriterijus, naudokite reiškinį Hipersaito dalis (HyperlinkPart). Šio reiškinio sintaksė yra tokia: HyperlinkPart([Table1].[Field1],1) = "http://www.microsoft.com/", kai Table1 yra lentelės, kurioje yra hipersaito laukas, pavadinimas, Field1 yra hipersaito laukas, o http://www.microsoft.com yra norimas lyginti URL.

Norėdami įtraukti įrašus, kurie...

Naudokite šį kriterijų

Užklausos rezultatas

Tiksliai atitinka reikšmę, pavyzdžiui, Kinija

"Kinija"

Grąžina įrašus, kuriuose lauko Šalis_regionas reikšmė yra Kinija.

Neatitinka reikšmės, pavyzdžiui, reikšmės Meksika

Not "Meksika"

Grąžina įrašus, kuriuose lauko Šalis_regionas reikšmė yra kitokia nei Meksika.

Prasideda nurodyta raide, pavyzdžiui, U

Like U*

Grąžina visų šalių arba regionų, kurių pavadinimai prasideda raide U, pavyzdžiui, Urugvajus, Uzbekistanas ir t. t., įrašus.

Pastaba: Kai naudojama reiškinyje, žvaigždutė (*) atitinka bet kurią simbolių eilutę. Ji taip pat vadinama pakaitos simboliu. Tokių simbolių sąrašą žr. straipsnyje „Access“ pakaitos simbolių nuoroda.

Neprasideda nurodyta raide, pavyzdžiui, U

Not Like U*

Grąžina visų šalių arba regionų, kurių pavadinimai neprasideda raide U, įrašus.

Turi nurodytą eilutę, pavyzdžiui, Korėja

Like "*Korėja*"

Grąžina visų šalių arba regionų, kurių pavadinimuose yra žodis „Korėja“, įrašus.

Neturi nurodytos eilutės, pavyzdžiui, Korėja

Not Like "*Korėja*"

Grąžina visų šalių arba regionų, kurių pavadinimuose nėra žodžio „Korėja“, įrašus.

Baigiasi nurodyta eilute, pavyzdžiui, „nija“

Like "*nija"

Grąžina visų šalių arba regionų, kurių pavadinimai baigiasi „nija“, pavyzdžiui, Kinija ir Japonija, įrašus.

Nesibaigia nurodyta eilute, pavyzdžiui „nija“

Not Like "*nija"

Grąžina visų šalių arba regionų, kurių pavadinimai nebaigiasi „nija“, pavyzdžiui, Kinija ir Japonija, įrašus.

Turi neapibrėžtas (null) arba trūkstamas reikšmes

Is Null

Grąžina įrašus, kurių laukuose nėra reikšmių.

Neturi neapibrėžtų reikšmių (null)

Is Not Null

Grąžina įrašus, kurių laukuose reikšmių netrūksta.

Kuriuose yra nulinio ilgio eilutės

"" (kabučių pora)

Grąžina įrašus, kurių lauko reikšmė yra tuščia (bet ne neapibrėžta (null). Pavyzdžiui, pardavimo kitam skyriui įrašuose laukas Šalis_regionas gali būti tuščias.

Kuriuose nėra nulinio ilgio eilučių

Not ""

Grąžina įrašus, kurių lauko Šalis_regionas reikšmė nėra tuščia.

Turi neapibrėžtas reikšmes (null) arba nulinio ilgio eilutes

"" Or Is Null

Grąžina įrašus, kurių laukuose nėra reikšmių arba laukų reikšmės yra tuščios.

Turi reikšmes ir jos nėra tuščios

Is Not Null And Not ""

Grąžina įrašus, kurių lauko Šalis_regionas reikšmė nėra tuščia (ne null).

Abėcėlės tvarka eina po nurodytos reikšmės, pavyzdžiui, reikšmės Meksika

>= "Meksika"

Grąžina visų šalių arba regionų, pradedant Meksika ir baigiant šalimi ar regionu, prasidedančiu paskutiniąja abėcėlės raide, įrašus.

Priklauso tam tikram intervalui, pavyzdžiui, intervalui nuo A iki D

Like "[A-D]*"

Grąžina šalių arba regionų, kurių pavadinimai prasideda raidėmis nuo A iki D, įrašus.

Atitinka vieną iš dviejų įrašų, pavyzdžiui, JAV arba DB

"JAV" Or "DB"

Grąžina JAV ir DB įrašus.

Turi vieną iš reikšmių sąraše esančių reikšmių

In("Prancūzija", "Kinija", "Vokietija", "Japonija")

Grąžina visų šalių arba regionų, nurodytų sąraše, įrašus.

Tam tikroje lauko reikšmės vietoje turi konkrečius simbolius

Right([CountryRegion], 1) = "s"

Grąžina visų šalių arba regionų, kurių pavadinimų paskutinioji raidė yra „s“, įrašus.

Atitinka ilgio reikalavimus

Len([CountryRegion]) > 10

Grąžina šalių arba regionų, kurių pavadinimai ilgesni nei 10 simbolių, įrašus.

Atitinka konkretų šabloną

Like "Kin??"

Grąžina šalių arba regionų, kurių pavadinimai yra iš šešių raidžių, o pirmosios raidės yra „Kin“, pavyzdžiui, Kinijos, įrašus.

Pastaba: Simboliai ? ir _, kai yra naudojami reiškinyje, nurodo vieną simbolį. Jie taip pat vadinami pakaitos simboliais. Simbolis _ negali būti naudojamas tame pačiame reiškinyje ir su simboliu ?, ir su * simboliu. Galite naudoti pakaitos simbolį _ reiškinyje, kurioje yra % pakaitos simbolis.

Skaičiaus, valiutos ir automatinio numeravimo laukų kriterijai

Šie pavyzdžiai yra skirti užklausos, paremtos lentele, kurioje saugoma produktų informacija, laukui Vieneto_kaina. Kriterijus nurodomas užklausos kūrimo tinklelyje esančioje lauko eilutėje Kriterijai.

Lauko Vieneto_kaina kriterijai

Norėdami įtraukti įrašus, kurie...

Naudokite šį krite rijų

Užklausos rezultatas

Tiksliai atitinka reikšmę, pavyzdžiui, 100

100

Grąžina įrašus, kuriuose produkto vieneto kaina yra 100 EUR.

Neatitinka reikšmės, pavyzdžiui, 1000

Not 1000

Grąžina įrašus, kuriuose produkto vieneto kaina yra 1 000 EUR.

Turi lauko reikšmę, mažesnę už tam tikrą reikšmę, pavyzdžiui, 100

< 100
<= 100

Grąžina įrašus, kuriuose vieneto kaina yra mažesnė nei 100 EUR (<100). Antrasis reiškinys (<=100) rodo įrašus, kuriuose vieneto kaina yra mažesnė arba lygi 100 EUR.

Turi lauko reikšmę, didesnę už tam tikrą reikšmę, pavyzdžiui, 99,99

>99,99
>=99,99

Grąžina įrašus, kuriuose vieneto kaina yra didesnį nei 99,99 EUR (>99,99). Antroji išraiška rodo įrašus, kuriuose vieneto kaina yra didesnė arba lygi 99,99 EUR.

Turi vieną iš dviejų reikšmių, pavyzdžiui, 20 arba 25

20 or 25

Grąžina įrašus, kuriuose vieneto kaina yra 20 arba 25 EUR.

Turi reikšmę, priklausančią tam tikram intervalui

>49.99 and <99.99
arba
Between 50 and 100

Grąžina įrašus, kuriuose vieneto kaina yra tarp (tačiau ne imtinai) 49,99 ir 99,99 EUR.

Turi reikšmę, kuri nepriklauso tam tikram intervalui

<50 or >100

Grąžina įrašus, kuriuose vieneto kaina nėra tarp 50 ir 100 EUR.

Turi vieną iš daugelio konkrečių reikšmių

In(20, 25, 30)

Grąžina įrašus, kuriuose vieneto kaina yra 20, 25 arba 30 EUR.

Turi reikšmę, kuri baigiasi nurodytais skaitmenimis

Like "*4,99"

Grąžina įrašus, kuriuose vieneto kaina baigiasi 4,99, pavyzdžiui, 4,99 EUR, 14,99 EUR, 24,99 EUR ir t. t.

Pastaba: Simboliai * ir %, kai yra naudojami reiškinyje, nurodo bet kokį simbolių skaičių. Jie taip pat vadinami pakaitos simboliais. Simbolis % negali būti naudojamas tome pačiame reiškinyje ir su simboliu *, ir su ? pakaitos simboliu. Galite naudoti pakaitos simbolį % reiškinyje, kuriame yra _ pakaitos simbolis.

Turi neapibrėžtas (null null) arba trūkstamas reikšmes

Yra neapibrėžta reikšmė (Null)

Grąžina įrašus, kurių lauke Vieneto_kaina nėra įvesta reikšmė.

Turi apibrėžtas (ne null) reikšmes

Is Not Null

Grąžina įrašus, kurių lauke Vieneto_kaina netrūksta reikšmės.

Datos/laiko laukų kriterijai

Šie pavyzdžiai yra skirti užklausos, paremtos lentele, kurioje saugoma užsakymų informacija, laukui Užsakymo_data. Kriterijus nurodomas užklausos kūrimo tinklelyje esančioje lauko eilutėje Kriterijai.

Lauko Užsakymo_data kriterijai

Norėdami įtraukti įrašus, kurie...

Naudokite šį kriterijų

Užklausos rezultatas

Tiksliai atitinka reikšmę, pavyzdžiui, 2/2/2006

#2/2/2006#

Grąžina operacijų, vykusių 2006 m. vasario 2 d., įrašus. Nepamirškite prieš ir po datos reikšmių naudoti simbolį #, kad programa „Access“ galėtų atskirti datos reikšmes nuo teksto eilučių.

Neatitinka reikšmės, pavyzdžiui, 2/2/2006

Not #2/2/2006#

Grąžina operacijų, vykusių kitą dieną nei 2006 m. vasario 2 d., įrašus.

Turi reikšmes, einančias prieš tam tikrą datą, pavyzdžiui, 2/2/2006

< #2/2/2006#

Grąžina operacijų, vykusių prieš 2006 m. vasario 2 d., įrašus.

Norėdami peržiūrėti operacijas, vykusias šią dieną arba anksčiau, vietoj operatoriaus < naudokite operatorių <=.

Turi reikšmes, einančias po tam tikros datos, pavyzdžiui, 2/2/2006

> #2/2/2006#

Grąžina operacijų, vykusių po 2006 m. vasario 2 d., įrašus.

Norėdami peržiūrėti operacijas, vykusias šią dieną arba vėliau, vietoj operatoriaus > naudokite operatorių >=.

Turi reikšmes, priklausančiam datos intervalui

>#2/2/2006# and <#2/4/2006#

Grąžina įrašus, kurių operacijos vyko tarp 2006 m. vasario 2 d. ir 2006 m. vasario 4 d.

Galite naudoti operatorių Between, jei norite filtruoti reikšmių diapazoną, įskaitant pabaigos taškus. Pavyzdžiui, „Between“ #2/2/2006# ir #2/4/2006# prilygsta >=#2/2/2006# ir <=#2/4/2006#.

Turi reikšmes, nepriklausančias tam tikram intervalui

<#2/2/2006# or >#2/4/2006#

Grąžina įrašus, kurių operacijos vyko prieš 2006 m. vasario 2 d. arba po 2006 m. vasario 4 d.

Turi vieną iš dviejų reikšmių, pavyzdžiui, 2/2/2006 arba 2/3/2006

#2/2/2006# or #2/3/2006#

Grąžina operacijų, vykusių 2006 m. vasario 2 d. arba 2006 m. vasario 3 d., įrašus.

Turi vieną iš daugelio reikšmių

In (#2/1/2006#, #3/1/2006#, #4/1/2006#)

Grąžina įrašus, kurių operacijos vyko 2006 m. vasario 1 d., 2006 m. kovo 1 d. arba 2006 m. balandžio 1 d.

Turi datą, priklausančią tam tikram mėnesiui (nepriklauso nuo metų), pavyzdžiui, gruodžiui

DatePart("m", [SalesDate]) = 12

Grąžina įrašus, kurių operacijos vyko bet kurių metų gruodį.

Turi datą, priklausančią tam tikram, pavyzdžiui, pirmajam, ketvirčiui (nepriklauso nuo metų)

DatePart("q", [SalesDate]) = 1

Grąžina įrašus, kurių operacijos vyko pirmąjį bet kurių metų ketvirtį.

Turi šiandienos datą

Date()

Grąžina operacijų, vykusių esamą dieną, įrašus. Jei šiandienos data yra 2006 02 02, rodomi įrašai, kurių lauko Užsakymo_data reikšmė yra 2006 m. vasario 2 d..

Turi vakar dienos datą

Date()-1

Grąžina operacijų, kurios vyko dieną prieš esamą dieną, įrašus. Jei šiandienos data yra 2006 02 02, rodomi 2006 m. vasario 1 d. įrašai.

Turi rytdienos datą

Date() + 1

Grąžina operacijų, vykusių dieną po esamos dienos, įrašus. Jei šiandienos data yra 2006 02 02, rodomi 2006 m. vasario 3 d. įrašai.

Turi esamai savaitei priklausančias datas

DatePart("ww", [SalesDate]) = DatePart("ww", Date()) and Year( [SalesDate]) = Year(Date())

Grąžina operacijų, vykusių šią savaitę, įrašus. Savaitė prasideda sekmadienį ir baigiasi šeštadienį.

Turi praėjusiai savaitei priklausančias datas

Year([SalesDate])* 53 + DatePart("ww", [SalesDate]) = Year(Date())* 53 + DatePart("ww", Date()) - 1

Grąžina operacijų, vykusių praėjusią savaitę, įrašus. Savaitė prasideda sekmadienį ir baigiasi šeštadienį.

Turi ateinančios savaitės datas

Year([SalesDate])* 53+DatePart("ww", [SalesDate]) = Year(Date())* 53+DatePart("ww", Date()) + 1

Grąžina operacijų, vyksiančių ateinančią savaitę, įrašus. Savaitė prasideda sekmadienį ir baigiasi šeštadienį.

Turi datą, priklausančią praėjusioms 7 dienoms

Between Date() and Date()-6

Grąžina operacijų, vykusių paskutiniąsias 7 dienas, įrašus. Jei šiandienos data yra 2006 02 02, rodomi laikotarpio nuo 2006 m. sausio 24 d. iki 2006 m. vasario 2 d. įrašai.

Turi datą, priklausančią esamam mėnesiui

Year([SalesDate]) = Year(Now()) And Month([SalesDate]) = Month(Now())

Grąžina esamo mėnesio įrašus. Jei šiandienos data yra 2006 02 02, rodomi 2006 m. vasario įrašai.

Turi datą, priklausančią praėjusiam mėnesiui

Year([SalesDate])* 12 + DatePart("m", [SalesDate]) = Year(Date())* 12 + DatePart("m", Date()) - 1

Grąžina praėjusio mėnesio įrašus. Jei šiandienos data yra 2006 02 02, rodomi 2006 m. sausio įrašai.

Turi datą, priklausančią ateinančiam mėnesiui

Year([SalesDate])* 12 + DatePart("m", [SalesDate]) = Year(Date())* 12 + DatePart("m", Date()) + 1

Grąžina ateinančio mėnesio įrašus. Jei šiandienos data yra 2006 02 02, rodomi 2006 m. kovo įrašai.

Turi datą, priklausančią pastarosioms 30 arba 31 dienai

Between Date( ) And DateAdd("M", -1, Date( ))

Mėnesio pardavimų įrašai. Jei šiandienos data yra 2006-02-02, rodomi laikotarpio įrašai nuo 2006 m. sausio 2 d. iki 2006 vasario 2 d.

Turi datą, priklausančią esamam ketvirčiui

Year([SalesDate]) = Year(Now()) And DatePart("q", Date()) = DatePart("q", Now())

Grąžina šio ketvirčio įrašus. Jei šiandienos data yra 2006 02 02, rodomi pirmojo 2006 m. ketvirčio įrašai.

Turi datą, priklausančią praėjusiam ketvirčiui

Year([SalesDate])*4+DatePart("q",[SalesDate]) = Year(Date())*4+DatePart("q",Date())- 1

Grąžina praėjusiojo ketvirčio įrašus. Jei šiandienos data yra 2006 02 02, rodomi paskutiniojo 2005 m. ketvirčio įrašai.

Turi datą, priklausančią ateinančiam ketvirčiui

Year([SalesDate])*4+DatePart("q",[SalesDate]) = Year(Date())*4+DatePart("q",Date())+1

Grąžina ateinančio ketvirčio įrašus. Jei šiandienos data yra 2006 02 02, rodomi antrojo 2006 m. ketvirčio įrašai.

Turi datą, priklausančią esamiems metams

Year([SalesDate]) = Year(Date())

Grąžina šių metų įrašus. Jei šiandienos data yra 2006 02 02, rodomi 2006 m. įrašai.

Turi datą, priklausančią praėjusiems metams

Year([SalesDate]) = Year(Date()) - 1

Grąžina operacijų, vykusių praėjusiais metais, įrašus. Jei šiandienos data yra 2006 02 02, rodomi 2005 m. įrašai.

Turi datą, priklausančią ateinantiems metams

Year([SalesDate]) = Year(Date()) + 1

Grąžina operacijų, turinčių kitų metų datą, įrašus. Jei šiandienos data yra 2006 02 02, rodomi 2007 m. įrašai.

Turi datą, priklausančią intervalui nuo sausio 1 d. iki šiandienos (įrašai nuo metų pradžios)

Year([SalesDate]) = Year(Date()) and Month([SalesDate]) <= Month(Date()) and Day([SalesDate]) <= Day (Date())

Grąžina operacijų, kurių data priklauso intervalui nuo šių sausio 1 d. iki šiandienos, įrašus. Jei šiandienos data yra 2006 02 02, rodomi laikotarpio nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2006 02 02 įrašai.

Turi praėjusią datą

< Date()

Grąžina operacijų, vykusių anksčiau nei šiandien, įrašus.

Turi ateities datą

> Date()

Grąžina operacijų, vyksiančių vėliau nei šiandien, įrašus.

Neapibrėžtų (null) arba trūkstamų reikšmių filtravimas

„Is Null“

Grąžina operacijų, kurių datos trūksta, įrašus.

Apibrėžtų (ne „null“) reikšmių filtravimas

„Is Not Null“

Grąžina įrašus, kurių operacijos data yra žinoma.

Taip / Ne laukų kriterijai

Tarkime, jūsų lentelėje Klientai yra Taip / ne tipo laukas, pavadintas Aktyvus, nurodantis, ar šiuo metu klientas yra aktyvus. Toliau pateikiamoje lentelėje rodoma, kaip vertinamos reikšmės, įvestos lauko Taip / ne eilutėje Kriterijai.

Lauko reikšmė

Rezultatas

Taip, Teisinga, 1 arba -1

Patikrinta Taip reikšmė. Įvesta reikšmė 1 arba -1 konvertuota į eilutės Kriterijai reikšmę Teisinga.

Ne, Klaidinga arba 0

Patikrinta Ne reikšmė. Įvesta reikšmė 0 arba -1 konvertuota į eilutės Kriterijai reikšmę Klaidinga.

Reikšmės nėra (neapibrėžta)

Netikrinta

Bet koks kitas skaičius, išskyrus 1, -1 arba 0

Jei tai vienintelė lauko kriterijų reikšmė, rezultatų nėra

Bet kokia simbolių eilutė, išskyrus Taip, Ne, Teisinga arba Klaidinga

Užklausos paleisti nepavyksta, nes neatitinka duomenų tipai

Kitų laukų kriterijai

Priedai    Norėdami įtraukti įrašus, kuriuose nėra jokių priedų, eilutėje Kriterijai įveskite Is Null. Norėdami įtraukti įrašus, kuriuose yra priedų, įveskite Is Not Null.

Peržvalgos laukai    Yra du peržvalgos laukų tipai: laukai, kurie ieško reikšmių esamame duomenų šaltinyje (naudodami svetimą raktą), ir laukai, paremti reikšmių sąrašu jų kūrimo metu.

Peržvalgos laukai, paremti nurodytų reikšmių sąrašu, priklauso teksto duomenų tipui ir jiems tinka tokie pat kaip kitų teksto laukelių kriterijai.

Kriterijai, kuriuos galite naudoti peržvalgos laukuose, kurie paremti reikšmėmis iš esamo duomenų šaltinio, priklauso nuo svetimo rakto duomenų tipo, o ne nuo ieškomų duomenų tipo. Pavyzdžiui, galite turėti peržvalgos lauką, kuriame rodomas Darbuotojo vardas, tačiau jis naudoja svetimą raktą, kurio duomenų tipas yra Skaičius. Lauke vietoj teksto saugomas skaičius, todėl turite naudoti kriterijus, tinkamus skaičiams, t. y. >2.

Jei nežinote svetimo rakto duomenų tipo, galite dizaino rodinyje patikrinti šaltinio lentelę ir nustatyto lauko duomenų tipus. Norėdami tai atlikti:

 1. Suraskite šaltinio lentelę Naršymo srityje.

 2. Atidarykite lentelę kaip dizaino rodinį:

  • Spustelėję lentelę ir paspaudę klavišus CTRL+ENTER.

  • Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėję lentelę ir tada spustelėję Dizaino rodinys.

 3. Kiekvieno lauko duomenų tipas pateikiamas lentelės kūrimo tinklelio stulpelyje Duomenų tipas.

Kelių reikšmių laukai    Kelių reikšmių lauke duomenys saugomi kaip eilutės paslėptoje lentelėje, kurią programa „Access“ sukuria ir užpildo, kad ji atspindėtų lauką. Užklausos dizaino rodinyje tai pateikiama Laukų sąraše, naudojant išplečiamąjį lauką. Norėdami naudoti kriterijus kelių reikšmių lauke, turite nurodyti vienos eilutės paslėptoje lentelėje kriterijus. Norėdami tai atlikti:

 1. Sukurkite užklausą su kelių reikšmių lauku ir atidarykite ją kaip dizaino rodinį.

 2. Išplėskite kelių reikšmių lauką spustelėję šalia jo esantį pliuso simbolį (+). Jei laukas jau išplėstas, šalia jo rodomas minuso simbolis (-). Iškart po lauko pavadinimu bus rodomas laukas, atspindintis vieną kelių reikšmių lauko reikšmę. Šio lauko pavadinimas bus toks pat kaip kelių reikšmių lauko, tik papildytas eilute .Value.

 3. Norėdami kūrimo tinklelyje atskirti stulpelius, vilkite kelių reikšmių lauką ir jo vienos reikšmės lauką. Jei savo rezultatuose norite matyti tik visą kelių reikšmių lauką, atžymėkite vienos reikšmės lauko žymės langelį Rodyti.

 4. Naudodami kriterijus, tinkamus reikšmių duomenų tipams, įveskite savo kriterijus vienos reikšmės lauko eilutėje Kriterijai.

 5. Naudojant jūsų pateiktus kriterijus, kiekviena kelių reikšmių lauko reikšmė bus įvertinta atskirai. Pavyzdžiui, galite turėti kelių reikšmių lauką, kuriame saugomas skaičių sąrašas. Jei pateiksite kriterijų >5 AND <3, visi įrašai, kuriuose yra bent viena reikšmė, didesnė už 5, ir viena, mažesnė už 3, atitiks užklausą.

Taip pat žr.

Susipažinimas su užklausomis

Paprastos išrinkimo užklausos kūrimas

Reikia daugiau pagalbos?

Tobulinkite savo įgūdžius

Ieškoti mokymo >

Pirmiausia gaukite naujų funkcijų

Prisijungti prie "Microsoft Insider" >

Ar ši informacija buvo naudinga?

Ar esate patenkinti kalbos kokybe?
Kas turėjo įtakos jūsų įspūdžiams?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

×