Prisijunkite prie „Microsoft“
Prisijunkite arba sukurkite paskyrą.
Sveiki,
Pasirinkti kitą paskyrą.
Turite kelias paskyras
Pasirinkite paskyrą, kurią naudodami norite prisijungti.
Duomenų importavimas iš Excel darbaknygės arba susiejimas su jais

Pastaba: "Microsoft Access" nepalaiko "Excel" duomenų importavimo naudojant pritaikytą slaptumo žymą. Norėdami išspręsti šią problemą, prieš importuodami galite pašalinti žymą ir importavę iš naujo pritaikyti etiketę. Daugiau informacijos žr. Slaptumo žymų taikymas "Office" failams ir el. paštui.

Duomenis iš programos „Excel“ darbaknygės į „Access“ duomenų bazes galite perkelti įvairiais būdais. Galite kopijuoti duomenis iš atidaryto darbalapio ir įklijuoti juos į programos „Access“ duomenų lapą, importuoti darbalapį į naują ar esamą lentelę arba susieti su darbalapiu naudodami programą „Access“.

Šioje temoje išsamiai aiškinama, kaip importuoti „Excel“ duomenis arba susieti su jais naudojant programos „Access“ kompiuterio versijos duomenų bazes.

Ką norėtumėte daryti?

Duomenų importavimo iš programos Excel supratimas

Jei jūsų tikslas yra programoje „Access“ saugoti kai kuriuos ar visus duomenis iš vieno ar daugiau programos „Excel“ darbalapių, turite darbalapio turinį importuoti į naują ar esamą programos „Access“ duomenų bazę. Kai importuojate duomenis, programa „Access“ sukuria tų duomenų kopiją naujoje arba esamoje lentelėje nekeisdama programos „Excel“ šaltinio darbalapio.

Dažnai pasitaikantys programos Excel duomenų importavimo į programą Access atvejai

 • Ilgą laiką naudojote programą Excel, bet ateityje norite dirbti su šiais duomenimis naudodami programą Access. Norite perkelti savo Excel darbalapio duomenis į vieną ar daugiau naujų programos Access duomenų bazių.

 • Jūsų skyrius arba darbo grupė naudoja programą Access, bet kartais gauna duomenų programos Excel formatu, kurie turi būti sulieti su jūsų Access duomenų bazėmis. Kai gaunate šiuos programos Excel darbalapius, norite juos importuoti į savo duomenų bazę.

 • Naudojate programą Access tvarkydami savo duomenis, bet savaitines ataskaitas iš kitų darbo grupės narių gaunate kaip programos Excel darbaknyges. Norite racionalizuoti importavimo procesą, kad užtikrintumėte, jog duomenys į jūsų duomenų bazę būtų importuojami kiekvieną savaitę nurodytu laiku.

Jei duomenis į programą Excel importuojate pirmą kartą

 • Nėra būdo išsaugoti programos Excel darbaknygės kaip programos Access duomenų bazės. Programa Excel nepateikia funkcinių galimybių norint iš Excel duomenų sukurti programos Access duomenų bazę.

 • Kai naudodami programą „Access“ atidarote programos „Excel“ darbaknygę (dialogo lange Failo atidarymas pakeiskite sąrašo lauką Failų tipai į „Microsoft Office Excel“ failai ir pažymėkite norimą failą), programa „Access“ sukuria saitą su darbaknyge, o ne importuoja jos duomenis. Siejimas su darbaknyge iš esmės skiriasi nuo darbalapio importavimo į duomenų bazę. Daugiau informacijos apie susiejimą žr. kitame šio straipsnio skyriuje Siejimas su programos Excel duomenimis.

Duomenų importavimas iš programos Excel

Šiame skyriuje aprašytais veiksmais aiškinama, kaip pasiruošti ir vykdyti importavimo operaciją ir kaip įrašyti importavimo parametrus kaip specifikaciją, kad vėliau galėtumėte dar kartą juos panaudoti. Kai pradėsite dirbti, prisiminkite, kad vienu metu galite importuoti duomenis tik iš vieno darbalapio. Negalite vienu metu importuoti visų duomenų iš visos darbaknygės.

Darbalapio paruošimas

 1. Suraskite šaltinio failą ir pažymėkite darbalapį, kuriame yra jūsų į programą „Access“ norimi importuoti duomenys. Norėdami importuoti tik darbalapio dalį, galite nurodyti pavadintą diapazoną, kuriame yra tik norimi importuoti langeliai.

  Pavadinto diapazono apibrėžimas (pasirinktinis)   

  1. Pereikite į programą „Excel“ ir atidarykite darbalapį, kurio duomenis norite importuoti.

  2. Pažymėkite langelių diapazoną, kuriame yra norimi importuoti duomenys.

  3. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite pažymėtą diapazoną ir spustelėkite Pavadinti diapazoną arba Apibrėžti pavadinimą.

  4. Dialogo lango Naujas pavadinimas lauke Pavadinimas nurodykite diapazono pavadinimą ir tada spustelėkite Gerai.

   Prisiminkite, kad vienos importavimo operacijos metu galite importuoti tik vieną darbalapį. Norėdami importuoti duomenis iš kelių darbalapių, kartokite importavimo operaciją su kiekvienu darbalapiu.

 2. Peržiūrėkite šaltinio duomenis ir imkitės veiksmų, kaip aprašyta šioje lentelėje.

  Elementas

  Aprašas

  Stulpelių skaičius

  Norimų importuoti šaltinio stulpelių skaičius negali viršyti 255, nes programa Access nepalaiko daugiau nei 255 lentelės laukų.

  Stulpelių ir eilučių praleidimas

  Patartina įtraukti tik tas eilutes ir stulpelius, kuriuos norite importuoti į šaltinio darbalapį ar pavadintą diapazoną.

  Eilutės    Importavimo operacijos metu negalite filtruoti ar praleisti eilučių.

  Stulpeliai    Operacijos metu negalite praleisti stulpelių, jei pasirinkote, kad duomenys būtų įtraukiami į esamą lentelę.

  Lentelės formatas

  Įsitikinkite, kad langeliai yra lentelės formato. Jei darbalapyje ar pavadintame diapazone yra sulietų langelių, langelio turinys įdedamas į lauką, kuris atitinka kairiausią stulpelį, o kiti laukai paliekami tušti.

  Tušti stulpeliai, eilutės ir langeliai

  Darbalapyje ar diapazone panaikinkite visus nereikalingus tuščius stulpelius ir tuščias eilutes. Jei darbalapyje ar diapazone yra tuščių langelių, pabandykite pridėti trūkstamus duomenis. Jei planuojate pridėti įrašų esamoje lentelėje, įsitikinkite, kad atitinkamas lentelės laukas priima neapibrėžtas (trūkstamas ar nežinomas) reikšmes. Laukas priims neapibrėžtas reikšmes, jei šio lauko ypatybė Būtina bus nustatyta kaip Ne, o ypatybės Tinkamumo taisyklė parametras nedraus neapibrėžtų reikšmių.

  Klaidos reikšmės

  Jei vienoje ar daugiau darbalapio ar diapazono langelių yra klaidos reikšmių, pvz., #NUM ir #DIV, ištaisykite jas prieš pradėdami importavimo operaciją. Jei šaltinio darbalapyje ar diapazone yra klaidos reikšmių, programa Access įdeda neapibrėžtą reikšmę atitinkamame lentelės lauke. Daugiau informacijos apie tai, kaip šalinti šias klaidas, ieškokite tolesniame šio straipsnio skyriuje Trūkstamų ar neteisingų reikšmių trikčių šalinimas.

  Duomenų tipas

  Norėdami išvengti klaidų importuodami, įsitikinkite, kad kiekvienos eilutės kiekviename šaltinio stulpelyje yra to paties tipo duomenys. Programa „Access“ ieško pirmų aštuonių šaltinio eilučių, kad nustatytų lentelės laukų duomenų tipą. Primygtinai rekomenduojame įsitikinti, kad bet kurio iš stulpelių pirmose aštuoniose šaltinio eilutėse nėra maišomos skirtingų tipų duomenų reikšmės. Kitaip programa „Access“ stulpeliui gali priskirti netinkamą duomenų tipą.

  Taip pat patartina formatuoti kiekvieną programos Excel šaltinio stulpelį ir kiekvienam stulpeliui priskirti konkretų duomenų formatą prieš pradedant importavimo operaciją. Primygtinai rekomenduojama formatuoti, jei stulpelyje yra skirtingų tipų duomenų. Pavyzdžiui, darbalapio stulpelyje Skrydžio_numeris gali būti skaitinės ir teksto reikšmės, pvz., 871, AA90 ir 171. Norėdami išvengti trūkstamų ar neteisingų reikšmių, atlikite šiuos veiksmus:

  1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite stulpelio antraštę, tada spustelėkite Formatuoti langelius.

  2. Skirtuko Skaičius dalyje Kategorija pasirinkite formatą. Stulpeliui Skrydžio_numeris tikriausiai pasirinksite Tekstas.

  3. Spustelėkite Gerai.

  Jei šaltinio stulpeliai formatuoti, bet po aštuntos eilutės esančiose eilutėse vis dar yra mišrių reikšmių, importavimo operacija vis tiek gali praleisti ar netinkamai konvertuoti reikšmes. Daugiau informacijos apie trikčių šalinimą rasite šio straipsnio skyriuje Trūkstamų ar neteisingų reikšmių trikčių šalinimas.

  Pirma eilutė

  Jei darbalapio ar pavadinto diapazono pirmoje eilutėje yra stulpelių pavadinimai, galite nurodyti, kad importavimo operacijos metu programa Access pirmoje eilutėje esančius duomenis laikytų laukų pavadinimais. Jei jūsų darbalapyje ar pavadintame diapazone nėra pavadinimų, patartina juos pridėti šaltinyje prieš pradedant importavimo operaciją.

  Pastaba: Jei planuojate pridėti duomenų į esamą lentelę, įsitikinkite, kad kiekvieno stulpelio pavadinimas tiksliai atitinka atitinkamo lauko pavadinimą. Jei stulpelio pavadinimas skiriasi nuo atitinkamo lentelės lauko pavadinimo, importavimo operacija nepavyks. Norėdami pamatyti laukų pavadinimus, atidarykite lentelę naudodami programos Access dizaino rodinį.

 3. Jei šaltinio darbaknygė atidaryta, uždarykite ją. Jeigu šaltinio failas atidarytas, importavimo operacijos metu gali kilti duomenų konvertavimo klaidų.

Paskirties duomenų bazės paruošimas

 1. Atidarykite programos Access duomenų bazę, kurioje bus saugomi importuoti duomenys. Įsitikinkite, kad duomenys neskirti tik skaityti ir kad turite teisę keisti duomenų bazę.

  arba

  Jeigu nenorite saugoti duomenų nė vienoje iš esamų duomenų bazių, sukurkite tuščią duomenų bazę. Norėdami tai padaryti:

  Spustelėkite skirtuką Failas, spustelėkite Naujas, o tada – Tuščia duomenų bazė.

 2. Prieš pradėdami importavimo operaciją nuspręskite, ar norite saugoti duomenis naujoje, ar esamoje lentelėje.

  Naujos lentelės kūrimas    Jei pasirenkate saugoti duomenis naujoje lentelėje, programa Access sukuria lentelę ir įtraukia į ją importuotus duomenis. Jei lentelė, turinti nurodytą vardą, jau yra, programa Access perrašo lentelės turinį importuotais duomenimis.

  Įtraukimas į esamą lentelę    Jei pasirenkate įtraukti duomenis į esamą lentelę, nurodytoje lentelėje pridedamos programos „Excel“ darbalapio eilutės.

  Atsiminkite, kad daugiausia klaidų papildymo operacijos metu atsiranda dėl to, kad šaltinio duomenys neatitinka paskirties lentelės struktūros ir lauko parametrų. Jei norite to išvengti, atidarykite lentelę naudodami dizaino rodinį ir peržiūrėkite šiuos parametrus:

  • Pirma eilutė    Jei pirmoje šaltinio darbalapio ar pavadinto diapazono eilutėje nėra stulpelio antraštės, įsitikinkite, kad šaltinio darbalapio kiekvieno stulpelio vieta ir duomenų tipas atitinka lentelės laukų pavadinimus. Jei pirmoje eilutėje yra stulpelio antraštė, stulpelių ir laukų tvarka neturi atitikti, bet kiekvieno stulpelio pavadinimas ir duomenų tipas turi tiksliai atitikti laukų pavadinimus ir duomenų tipą.

  • Trūkstami arba papildomi laukai    Jei paskirties lentelėje nėra vieno ar kelių šaltinio darbalapio laukų, prieš pradėdami importavimo operaciją pridėkite juos. Tačiau jei lentelėje yra laukų, kurių nėra šaltinyje, šių laukų iš lentelės nereikia naikinti, jei jie priima neapibrėžtas reikšmes.

   Patarimas: Laukas priims neapibrėžtas reikšmes, jei šio lauko ypatybė Būtina nustatyta kaip Ne, o ypatybės Tinkamumo taisyklė parametras nedraus neapibrėžtų reikšmių.

  • Pirminis raktas    Jei lentelėje yra pirminio rakto laukas, šaltinio darbalapyje ar diapazone turi būti stulpelis, kuriame būtų su pirminio rakto lauku suderinamos reikšmės, o importuotos rakto reikšmės turi būti unikalios. Jei importuotame įraše yra pirminio rakto reikšmė, kuri jau egzistuoja paskirties lentelėje, importavimo operacija rodo klaidos pranešimą.

  • Indeksuoti laukai    Jei lentelės lauko ypatybė Indeksuota yra nustatyta kaip Taip (neleidžiami dublikatai), šaltinio darbalapio ar diapazono atitinkamame stulpelyje turi būti unikalios reikšmės.

   Norėdami vykdyti importavimo operaciją, pereikite prie kitų veiksmų.

Importavimo proceso pradėjimas

 1. Importavimo / susiejimo vediklio vieta šiek tiek skiriasi, atsižvelgiant į „Access“ versiją. Pasirinkite veiksmus, kurie atitinka jūsų „Access“ versiją:

  • Jei naudojate naujausią „Microsoft 365“ "Access", "Access 2021" arba "Access 2019" prenumeratos versiją, skirtuko Išoriniai duomenys grupėje Importuoti & saitą spustelėkite Naujas duomenų šaltinis , > Iš failo > "Excel".

  • Jei naudojate "Access 2016" arba "Access 2013", skirtuko Išoriniai duomenys grupėje Importuoti & saitą spustelėkite Excel.

  Pastaba: Skirtukas Išoriniai duomenys galimas tik tuomet, kai atidaryta duomenų bazė.

 2. Dialogo lango Gauti išorinius duomenis – Excel skaičiuoklės lauke Failo vardas nurodykite programos Excel failo, kuriame yra norimų importuoti duomenų, vardą.

  arba

  Spustelėkite Naršyti ir naudokite dialogo langą Failo atidarymas, kad surastumėte norimą importuoti failą.

 3. Nurodykite, kaip norite saugoti importuotus duomenis.

  Norėdami duomenis saugoti naujoje lentelėje, pažymėkite Importuoti šaltinio duomenis į naują lentelę, esančią dabartinėje duomenų bazėje. Vėliau būsite paraginti pavadinti lentelę.

  Norėdami pridėti duomenų esamoje lentelėje, pažymėkite Lentelėje pridėti įrašų kopija ir išplečiamajame sąraše pažymėkite lentelę. Ši parinktis negalima, jei duomenų bazėje nėra lentelių.

  Norėdami susieti su duomenų šaltiniu sukurdami susietąją lentelę, žr. šio straipsnio skyrių Siejimas su programos „Excel“ duomenimis.

 4. Spustelėkite Gerai.

  Paleidžiamas skaičiuoklės importavimo vediklis, kuriuo vadovausitės importuodami. Pereikite prie kito veiksmų rinkinio.

Skaičiuoklės importavimo vediklio naudojimas

 1. Pirmame vediklio puslapyje pasirinkite darbalapį, kuriame yra norimų importuoti duomenų, tada spustelėkite Pirmyn.

 2. Antrame vediklio puslapyje spustelėkite Rodyti darbalapius arba Rodyti pavadintus diapazonus, pasirinkite darbalapį ar pavadintą diapazoną, kurį norite importuoti, tada spustelėkite Pirmyn.

 3. Jei šaltinio darbalapio ar diapazono pirmoje eilutėje yra laukų pavadinimai, pasirinkite Pirmojoje eilutėje yra stulpelių antraštės ir spustelėkite Pirmyn.

  Jei duomenis importuojate į naują lentelę, programa Access naudoja šias stulpelių antraštes, kad pavadintų lentelės laukus. Šiuos pavadinimus galite keisti vykstant importavimo operacijai arba jai pasibaigus. Jei pridedate duomenis esamoje lentelėje, įsitikinkite, kad šaltinio darbalapio stulpelių antraštės tiksliai atitinka paskirties lentelės laukų pavadinimus.

  Jei pridedate duomenis esamoje lentelėje, pereikite tiesiai prie 6 veiksmo. Jei duomenis pridedate naujoje lentelėje, atlikite likusius veiksmus.

 4. Vediklis ragina peržiūrėti laukų ypatybes. Spustelėkite stulpelį, esantį apatinėje puslapio pusėje, kad būtų rodomos atitinkamos laukų ypatybės. Pasirinktinai atlikite bet kuriuos iš šių veiksmų:

  • Jeigu norite, peržiūrėkite ir keiskite paskirties lauko pavadinimą ir duomenų tipą.

   Programa „Access“ peržiūri pirmas aštuonias kiekvieno stulpelio eilutes, kad pasiūlytų duomenų tipą atitinkamiems laukams. Jei darbalapio stulpeliuose yra skirtingų tipų reikšmių, pvz., tekstas ir skaičiai, pirmose aštuoniose stulpelio eilutėse, vediklis siūlo duomenų tipą, suderinamą su visomis stulpelio reikšmėmis  (dažniausiai siūlomas duomenų tipas yra tekstas). Nors jūs galite pasirinkti kitą duomenų tipą, prisiminkite, kad su jūsų pasirinktu duomenų tipu nesuderinamos reikšmės bus ignoruojamos arba neteisingai konvertuojamos importuojant. Daugiau informacijos apie trūkstamų arba neteisingų reikšmių taisymą žr. šio straipsnio skyriuje Trūkstamų ar neteisingų reikšmių trikčių šalinimas.

  • Norėdami lauke kurti indeksą, nustatykite Indeksuota kaip Taip.

  • Norėdami visiškai praleisti šaltinio stulpelį, pažymėkite žymės langelį Lauko neimportuoti (praleisti).

   Spustelėkite Pirmyn, kai baigsite žymėti parinktis.

 5. Kitame ekrane nurodykite pirminį lentelės raktą. Jei pažymite Leisti Access pridėti pirminį raktą, programa Access prideda lauką Automatinis_numeravimas kaip pirmą paskirties lentelės lauką ir automatiškai jį užpildo unikaliomis ID reikšmėmis pradėdama nuo 1. Spustelėkite Pirmyn.

 6. Paskutiniame vediklio ekrane nurodykite paskirties lentelės pavadinimą. Lauke Importuoti į lentelę įrašykite lentelės pavadinimą. Jei lentelė jau yra, "Access" rodo raginimą, kuriame klausiama, ar norite perrašyti esamą lentelės turinį. Spustelėkite Taip , jei norite tęsti, arba Ne , jei norite nurodyti kitą paskirties lentelės pavadinimą, tada spustelėkite Baigti , kad importuotumėte duomenis.

  Jei programa „Access“ importavo dalį ar visus duomenis, vediklis rodo puslapį, kuriame rodoma importavimo operacijos būsena. Be to, galite įrašyti išsamią operacijos informaciją kaip specifikaciją, kad galėtumėte ją naudoti ateityje. Ir atvirkščiai, jei operacija nutrūko, programa „Access“ rodo pranešimą Importuojant failą įvyko klaida.

 7. Spustelėkite Taip, kad įrašytumėte išsamią operacijos informaciją ir galėtumėte ją naudoti ateityje. Įrašius išsamią informaciją, vėliau bus galima kartoti tą pačią operaciją, kiekvieną kartą nesinaudojant vedikliu.

Jei norite sužinoti, kaip įrašyti specifikacijos informaciją, žr. Importavimo ar eksportavimo operacijos kaip specifikacijos įrašymas.

Norėdami sužinoti, kaip vykdyti įrašytas importavimo arba eksportavimo specifikacijas, žr. Įrašytos importavimo ar eksportavimo specifikacijos vykdymas.

Jei norite sužinoti, kaip planuoti importavimą arba susieti užduotis, kad galėtumėte vykdyti konkrečiu metu, žr. Importavimo arba eksportavimo specifikacijos planavimas.

Trūkstamų ar neteisingų reikšmių trikčių šalinimas

Jei gaunate pranešimą Importuojant failą įvyko klaida, importavimo operacija nutrūko. Ir atvirkščiai, jei importavimo operacija rodo dialogo langą, raginantį įrašyti operacijos informaciją, operacija importavo visus arba dalį duomenų. Būsenos pranešime taip pat paminimas klaidos žurnalo lentelės, kurioje yra visų importavimo operacijos metu įvykusių klaidų aprašas, pavadinimas.

Svarbu: Net būsenos pranešimui rodant sėkmingą operaciją, turite peržiūrėti lentelės turinį bei struktūrą ir prieš pradėdami naudoti lentelę įsitikinti, jog viskas teisinga.

 • Atidarykite paskirties lentelę naudodami duomenų lapo rodinį, jei norite pamatyti, ar visi duomenys įtraukti į lentelę.

 • Norėdami peržiūrėti duomenų tipą ir kitus laukų ypatybių parametrus, atidarykite lentelę dizaino rodinyje.

Toliau pateiktoje lentelėje aprašomi veiksmai, kurių galite imtis, norėdami taisyti trūkstamas arba neteisingas reikšmes.

Patarimas: Jei šalindami rezultatų triktis randate tik kelias trūkstamas reikšmes, galite jas įtraukti į lentelę rankiniu būdu. Ir atvirkščiai, jei pastebite, kad trūksta visų stulpelių ar daug reikšmių arba jie buvo importuoti netinkamai, turite išspręsti problemą šaltinio faile. Kai pašalinate visas žinomas problemas, pakartokite importavimo operaciją.

Problema

Sprendimas

Grafinis elementas

Grafinių elementų, pvz., logotipų, diagramų ir paveikslėlių, negalima importuoti. Užbaigę importavimo operaciją, įtraukite juos į duomenų bazę neautomatiniu būdu.

Apskaičiuojamosios reikšmės

Importuojami tik apskaičiuojamųjų stulpelių ar langelių rezultatai, bet ne esama formulė. Vykdant importavimo operaciją, galite nurodyti duomenų tipą, suderinamą su formulės rezultatais, pvz., Numeris.

Reikšmės TEISINGA (TRUE) arba KLAIDINGA (FALSE) ir -1 arba 0

Jei jūsų šaltinio darbalapyje ar diapazone yra stulpelis, kuriame yra tik reikšmės TEISINGA (TRUE) ar KLAIDINGA (FALSE), programa Access šiam stulpeliui sukuria lauką Taip/ne ir į lauką įtraukia reikšmes -1 ar 0. Tačiau jei šaltinio darbalapyje ar diapazone yra stulpelis, kuriame yra tik reikšmės -1 ar 0, programa Access, kaip numatyta, sukuria stulpelio skaitinį lauką. Norėdami išvengti šios problemos, lauko Taip/ne tipą galite pakeisti per importavimo operaciją.

Kelių reikšmių laukai

Kai į naują lentelę importuojate duomenis ar pridedate duomenis prie esamos lentelės, programa „Access“ neįgalina kelių reikšmių laukų palaikymo, netgi jei šaltinio stulpelyje yra kabliataškiais (;) atskirtų reikšmių sąrašas. Šis reikšmių sąrašas laikomas viena reikšme ir įdedamas į teksto lauką.

Sutrumpinti duomenys

Jei duomenys programos Access lentelės stulpelyje rodomi sutrumpinti, pabandykite padidinti stulpelio plotį duomenų lapo rodinyje. Jei tai problemos neišsprendžia, vadinasi, programos Excel skaitiniame stulpelyje esantys duomenys yra didesni nei programos Access paskirties lauko dydis. Pavyzdžiui, programos Access duomenų bazės paskirties lauko ypatybė Lauko dydis (FieldSize) gali būti nustatyta kaip Baitas, o šaltinio duomenų reikšmė didesnė nei 255. Pataisykite reikšmes šaltinio faile ir bandykite importuoti iš naujo.

Rodymo formatas

Norint užtikrinti, kad būtų tinkamai rodomos reikšmės duomenų lapo rodinyje, gali prireikti dizaino rodinyje nustatyti tam tikrų laukų ypatybę Formatas. Pavyzdžiui:

 • Pasibaigus importavimo operacijai, duomenų lapo rodinio lauke Taip/ne rodoma -1 ir 0. Norėdami tai ištaisyti, pasibaigus importavimo operacijai, nustatykite lauko ypatybę Formatas kaip Taip/ne, kad būtų rodomi žymės langeliai.

 • Ilgosios ir vidutinės datos programoje „Access“ gali būti rodomos kaip trumposios datos. Norėdami tai išspręsti, programos „Access“ paskirties lentelę atidarykite dizaino rodinyje ir nustatykite datos laukų ypatybę Formatas į Ilgoji data ar Vidutinė data.

Pastaba: Jei šaltinio darbalapyje yra raiškiojo teksto formatavimo, pvz., paryškintasis, pabrauktasis ar kursyvas, tekstas importuojamas, bet formatavimas prarandamas.

Pasikartojančios reikšmės (rakto pažeidimo klaida)

Importuojamuose įrašuose gali būti pasikartojančių reikšmių, kurios negali būti saugomos paskirties lentelės pirminio rakto lauke arba lauke, kurio ypatybė Indeksuota nustatyta kaip Taip (neleidžiami dublikatai). Panaikinkite pasikartojančias reikšmes šaltinio faile ir vėl bandykite importuoti.

Datos reikšmės neatitikimas 4 metais

Iš programos Excel darbalapio importuoti datos laukai gali neatitikti 4 metais. "Excel", skirta "Windows", gali naudoti dvi datos sistemas:

 • 1904 m. datų sistema (kurioje serijos numeriai svyruoja nuo 0 iki 63 918), kuri atitinka datas nuo 1904 m. sausio 1 d. iki 2078 m. gruodžio 31 d.

 • 1900 m. datų sistema (kurios serijos numerių diapazonas yra nuo 1 iki 65 380), atitinkanti datas nuo 1900 m. sausio 1 d. iki 2078 m. gruodžio 31 d.

Datos sistemą galite nustatyti "Excel" parinktyse: Failų > parinktys > Išplėstinės > Naudoti 1904 m. datos sistemą.

Pastaba    Jei importuojate iš .xlsb darbaknygės, ji visada naudoja 1900 datos sistemą, neatsižvelgiant į datos sistemos parametrą.

Prieš importuodami duomenis, pakeiskite programos Excel darbaknygės datos sistemą arba, papildę duomenimis, atlikite naujinimo užklausą, kurioje naudojama išraiška [datos lauko pavadinimas] + 1462, kad būtų ištaisytos datos.

Excel for the Macintosh naudoja tik 1904 datos sistemą.

Neapibrėžtos (Null) reikšmės

Importavimo operacijos pabaigoje gali būti rodomas klaidos pranešimas apie duomenis, kurie operacijos metu buvo panaikinti ar prarasti, arba kai atidarote lentelę kaip duomenų lapo rodinį galite pamatyti, kad nėra kai kurių laukų reikšmių. Jei programos Excel šaltinio stulpeliai neformatuoti ar pirmose aštuoniose šaltinio eilutėse yra skirtingų duomenų tipų reikšmių, atidarykite šaltinio darbalapį ir atlikite šiuos veiksmus:

 • Formatuokite šaltinio stulpelius.

 • Perkelkite eilutes, kad kiekvieno stulpelio pirmose aštuoniose eilutėse nebūtų skirtingų tipų duomenų.

 • Importavimo operacijos metu pasirinkite tinkamą kiekvieno lauko duomenų tipą. Jei duomenų tipas netinkamas, užbaigus importavimo operaciją visame stulpelyje gali būti rodomos neapibrėžtos arba neteisingos reikšmės.

Ankstesni veiksmai gali sumažinti neapibrėžtų reikšmių atsiradimą. Šioje lentelėje išvardyti atvejai, kai vis dar rodomos neapibrėžtos reikšmės:

Trūkstamų reikšmių tipas yra...

Kai importuojate į...

Paskirties lauko tipas yra...

Norėdami išspręsti...

Tekstas

Naują lentelę

Data

Visas teksto reikšmes pakeiskite datos reikšmėmis ir tada vėl bandykite importuoti.

Tekstas

Esamą lentelę

Skaitinis arba Data

Visas teksto reikšmes pakeiskite reikšmėmis, kurios atitinka paskirties lauko datos duomenų tipą, ir tada vėl bandykite importuoti.

Datos reikšmės pakeičiamos skaitinėmis reikšmėmis

Vietoj tikrų datos reikšmių matysite tariamai atsitiktinius penkių skaitmenų skaičius šiais atvejais:

 • Darbalapio šaltinio stulpelio pirmose aštuoniose eilutėse yra tik skaitinės reikšmės, bet kai kuriose tolesnėse eilutėse yra keletas datos reikšmių. Šios datos reikšmės bus konvertuotos netinkamai.

 • Kai kuriose šaltinio stulpelio eilutėse yra datos reikšmės ir jūs bandote jas importuoti į skaitinį lauką. Šios datos reikšmės bus konvertuotos netinkamai.

  Norėdami to išvengti, šaltinio stulpelyje pakeiskite datos reikšmes skaitinėmis reikšmėmis ir vėl bandykite importuoti.

  Kartais, kai stulpelyje, kuriame daugiausia yra datos reikšmių, taip pat yra ir keletas teksto reikšmių, visos datos reikšmės gali būti rodomos kaip tariamai atsitiktiniai penkių skaitmenų skaičiai. Norėdami to išvengti, teksto reikšmes pakeiskite datos reikšmėmis ir tada vėl bandykite importuoti.

Skaitinės reikšmės pakeičiamos datos reikšmėmis

Vietoj tikrų skaitinių reikšmių matysite tariamai atsitiktines datos reikšmes šiais atvejais:

 • Šaltinio stulpelio pirmose aštuoniose eilutėse yra tik datos reikšmės, bet kai kuriose tolesnėse eilutėse yra keletas skaitinių reikšmių. Šios skaitinės reikšmės bus konvertuotos netinkamai.

 • Šaltinio stulpelio kai kuriose eilutėse yra skaitinės reikšmės ir jūs bandote jas importuoti į datos lauką. Šios skaitinės reikšmės bus konvertuotos netinkamai.

Norėdami to išvengti, šaltinio stulpelyje pakeiskite skaitines reikšmes datos reikšmėmis ir tada vėl bandykite importuoti.

Taip pat duomenų lapo rodinyje galbūt norėsite peržiūrėti klaidos žurnalo lentelę (paminėtą paskutiniame vediklio puslapyje). Lentelėje yra trys laukai: Klaida, Laukas ir Eilutė. Kiekvienoje eilutėje yra informacija apie konkrečią klaidą, o lauko Klaida turinys turėtų padėti pašalinti problemą.

Klaidų eilutės ir trikčių diagnostikos patarimai

Klaida

Aprašas

Lauko sutrumpinimas

Faile esanti reikšmė yra per didelė šio lauko ypatybės parametrui Lauko dydis (FieldSize).

Tipo konvertavimo klaida

Darbalapyje esančios reikšmės duomenų tipas netinka šiam laukui. Reikšmės gali nebūti arba paskirties lauke gali atsirasti neteisinga reikšmė. Norėdami daugiau sužinoti apie šios problemos šalinimą, žiūrėkite ankstesnę lentelę.

Rakto pažeidimas

Šio įrašo pirminio rakto reikšmė yra dublikatas, t. y. ji lentelėje jau yra.

Tinkamumo taisyklės klaida

Reikšmė sulaužo taisyklę, nustatytą naudojant šio lauko arba lentelės ypatybę Tinkamumo taisyklė.

Neapibrėžta reikšmė būtiname lauke

Neapibrėžta reikšmė šiame lauke neleidžiama, nes lauko ypatybė Būtina nustatyta kaip Taip.

Neapibrėžta reikšmė lauke Automatinis_numeravimas

Importuojamuose duomenyse yra Neapibrėžta (Null) reikšmė, kurią bandėte pridėti lauke Automatinis_numeravimas.

Neišanalizuojamas įrašas

Tekstinėje reikšmėje yra teksto skyriklio simbolis (paprastai dvigubos kabutės). Kai reikšmėje yra skyriklio simbolis, simbolį reikia du kartus pakartoti tekstiniame faile, pvz.:

4 1/2"" skersmuo

Puslapio viršus

#Num! ir kitų susietosios lentelės neteisingų reikšmių trikčių šalinimas

Net jei gaunate pranešimą Lentelė susieta, turite atidaryti lentelę kaip duomenų lapo rodinį, kad patikrintumėte, ar eilutėse ir stulpeliuose rodomi teisingi duomenys.

Jei kur nors lentelėje matote klaidų ar neteisingų duomenų, atlikite taisymus, aprašytus toliau pateiktoje lentelėje, ir bandykite susieti iš naujo. Prisiminkite, kad negalite įtraukti reikšmių tiesiai į susietą lentelę, nes lentelė yra tik skaitoma.

Problema

Sprendimas

Grafinis elementas

Naudojant programą Access negalima susieti programos Excel darbalapio grafinių elementų, pvz., logotipų, diagramų ir paveikslėlių.

Rodymo formatas

Gali prireikti dizaino rodinyje nustatyti tam tikrų laukų ypatybę Formatas, norint užtikrinti, kad būtų tinkamai rodomos reikšmės duomenų lapo rodinyje.

Apskaičiuojamosios reikšmės

Apskaičiuojamųjų stulpelių ar langelių rezultatai rodomi atitinkamuose laukuose, bet naudodami programą Access negalite peržiūrėti formulės (ar išraiškos).

Sutrumpintos teksto reikšmės

Duomenų lapo rodinyje padidinkite stulpelio plotį. Jei vis dar nematote visos reikšmės, tai gali būti dėl to, kad reikšmė ilgesnė nei 255 simboliai. Programa Access susieja tik su pirmais 255 simboliais, todėl duomenis turite importuoti, o ne sieti su jais.

Skaitinio lauko perpildos klaidos pranešimas

Susietoji lentelė gali atrodyti teisinga, bet vėliau, kai lentelei naudojate užklausą, gali būti rodomas klaidos pranešimas Skaitinio laukelio perpilda. Taip gali atsitikti dėl konflikto tarp susietosios lentelės lauko duomenų tipo ir tame lauke saugomų duomenų tipo.

Reikšmės TEISINGA (TRUE) arba KLAIDINGA (FALSE) ir -1 arba 0

Jei jūsų šaltinio darbalapyje ar diapazone yra stulpelis, kuriame yra tik reikšmės TEISINGA (TRUE) ar KLAIDINGA (FALSE), programa Access šiam stulpeliui susietojoje lentelėje sukuria lauką Taip/ne. Tačiau jei šaltinio darbalapyje ar diapazone yra stulpelis, kuriame yra tik reikšmės -1 ar 0, programa Access, kaip numatyta, sukuria skaitinį stulpelio lauką, o jūs negalėsite keisti atitinkamo lentelės lauko duomenų tipo. Jei norite, kad lentelėje būtų laukas Taip/ne, užtikrinkite, kad šaltinio stulpelyje būtų reikšmės TEISINGA (TRUE) ir KLAIDINGA (FALSE).

Kelių reikšmių laukai

Programa Access neįgalina kelių reikšmių laukų palaikymo, netgi jei šaltinio stulpelyje yra kabliataškiais atskirtųjų reikšmių sąrašas. Šis reikšmių sąrašas bus laikomas viena reikšme ir bus įdedamas į tekstinį lauką.

#Num!

Programa Access vietoj tikrų duomenų lauke rodo klaidos reikšmę #Num! šiais atvejais:

 • Jei kelios skaitinės ar datos reikšmės yra šaltinio stulpelyje, kuriame daugiausia yra teksto reikšmių, skaitinės ir datos reikšmės neimportuojamos.

 • Jei kelios teksto reikšmės yra šaltinio stulpelyje, kuriame daugiausia yra skaitinių reikšmių, teksto reikšmės neimportuojamos.

 • Jei kelios teksto reikšmės yra šaltinio stulpelyje, kuriame daugiausia yra datos reikšmių, teksto reikšmės neimportuojamos.

Norėdami sumažinti neapibrėžtų reikšmių egzempliorius lentelėje, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Įsitikinkite, kad šaltinio stulpelyje nėra skirtingų duomenų tipų reikšmių.

 2. Formatuokite stulpelius programos „Excel“ darbalapyje.

 3. Susiejimo operacijos metu pasirinkite tinkamą kiekvieno lauko duomenų tipą. Jei duomenų tipas neteisingas, gautame stulpelyje gali būti tik #Num! visų duomenų eilučių reikšmės.

Skaitinės reikšmės vietoj datos reikšmių

Jei lauke matote tariamai atsitiktinį penkių skaitmenų skaičių, patikrinkite, ar šaltinio stulpelyje daugiausia yra skaitinių reikšmių, bet taip pat yra kelios datos reikšmės. Skaitiniuose stulpeliuose esančios datos reikšmės netinkamai konvertuojamos į skaičius. Datos reikšmes pakeiskite skaitinėmis reikšmėmis ir tada vėl bandykite susieti.

Datos reikšmės vietoj skaitinių reikšmių

Jei lauke matote tariamai atsitiktinę datos reikšmę, patikrinkite, ar šaltinio stulpelyje daugiausia yra datos reikšmių, bet taip pat yra kelios skaitinės reikšmės. Datos stulpeliuose esančios skaitinės reikšmės netinkamai konvertuojamos į datą. Skaitines reikšmes pakeiskite datos reikšmėmis ir tada vėl bandykite susieti.


Puslapio viršus

Reikia daugiau pagalbos?

Norite daugiau parinkčių?

Sužinokite apie prenumeratos pranašumus, peržiūrėkite mokymo kursus, sužinokite, kaip apsaugoti savo įrenginį ir kt.

Bendruomenės padeda užduoti klausimus ir į juos atsakyti, pateikti atsiliepimų ir išgirsti iš ekspertų, turinčių daug žinių.

Ar ši informacija buvo naudinga?

Ar esate patenkinti kalbos kokybe?
Kas turėjo įtakos jūsų įspūdžiams?
Paspaudus mygtuką Pateikti, jūsų atsiliepimai bus naudojami tobulinant „Microsoft“ produktus ir paslaugas. Jūsų IT administratorius galės rinkti šiuos duomenis. Privatumo patvirtinimas.

Dėkojame už jūsų atsiliepimą!

×