Hotfix and Security Content Publishing: 105073

Įvadas

Agencia Ispanijos Tribunaria paskelbta 17THGegužės 2019 naują tikrinimo ir klaida "Suministro Inmediato de informacija del IVA" dokumentą (SII) kai pradės veikti nuo 1StSpalio 2019. (Publicación nuevo documento de validaciones y errores su kambariai del 01-10-2019).

Nuo 1Stliepos naują patikrinimai yra SII bandymo aplinkoje.

Kad būtų suderinti kai po elektroninių ataskaitų konfigūracijos tikrinimo taisyklės yra atnaujinama ir galite atsisiųsti iš Lietuvos centro Sąjunga bendrai naudojamų išteklių bibliotekos:

  • SII-faktūra Formatas (ES).version.61.28

  • Gauta SII sąskaita faktūra Formatas (ES).version.51.25

Lean daugiau informacijos, kaip Norėdami atsisiųsti elektroninių ataskaitų konfigūracijos:https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcsnaujos versijos Elektroninių ataskaitų konfigūracijos išleistas dabartinę pakeitimas gali būti importuoti ir naudoti šias versijas Dynamics 365 finansų ir Operacijos: 7,3, 10.0.3, 10.0.4, 10.0.5, 10.0.6 ir vėliau.

Apžvalga

Šiame skyriuje aprašoma naują tikrinimą ir nustatytų Agencia Tribunaria Ispanijos SII klaidos kai įsigaliotų nuo 2019 m. spalio 1:

Libro de emitidas (sąskaitos faktūros pavyzdys)

Laukus

Tikrinimas

Turi įtakos

Sujeta > NoExenta > Tipoimpositivo

1. tik reikšmes 0 %, 4 %, 10 % ir 21 % leidžiama.

2. Jei FechaOperacion < = 2012 reikšmes 7 %, 8 % ir 16 % 18 % leidžiama.

Turi būti naudojami tik leistinų reikšmių kursų PVM kodai mokesčių operacijų SII pranešta apie bendrovės.

Sujeta > NoExenta > TipoRecargoEquivalencia

1. tik reikšmės 5.2, 1.4 %, 0,5 % – 1,75 % leidžiama.

2 Jei FechaOperacion < = 2012, tada leidžiama 1 – 4 %.

Turite tik leistinų reikšmių rodikliai pagal atitikties papildomai kodai galima naudoti mokesčių operacijos turi būti pateikiamos SII iš bendrovės.

Sujeta > NoExenta > CuotaRecargoEquivalencia

Jei ClaveRegimenEspecialOTrascendencia <> "06" CuotaRecargoEquivalencia = (BaseImponible * TipoRecargoEquivalencia) +/-1 % (+/-BaseImponible 10 EUR)

CuotaRecargoEquivalencia reikšmė turi būti valdomas vartotojo operacijos registravimo metu. Bus pranešta apie užregistruotą vertę.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S1"ir vienas

ClaveRegimenEspecialOTrascendencia skiriasi nuo 03 05, 09, 16

TipoImpositivo: privalomas ir <> 0.

CuotaRepercutida: privalomas (išskyrus sąskaitos tipas F2, F4 ir R5) ir turi būti patikrintas (išskyrus tuos atvejus, jei TipoRectificativa = "I" arba tipas SF F2, F4 ir R5):

Jei ClaveRegimenEspecialOTrascendencia <> 06: CuotaRepercutida ir BaseImponible turi būti to paties ženklo.

Jei [BaseImponible] ≤ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible] * TipoImpositivo) +/-1 % (BI) (+/-10 EUR).

Jei [BaseImponible] ˃ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible] * TipoImpositivo) + /-10 €.

Jei ClaveRegimenEspecialOTrascendencia = 06: CuotaRepercutida ir BaseImponible turi būti to paties ženklo.

Jei (BI kainuoti) ≤ 1000: [CuotaRepercutida] = ((BI kainuoti) * TipoImpositivo) +/-1 %, (BI išlaidų) (+/-10 EUR).

Jei (BI kainuoti) ˃ 1000: [CuotaRepercutida] = ((BI kainuoti) * TipoImpositivo) + /-10 €.

CuotaRepercutida reikšmė turi būti valdomas vartotojo operacijos registravimo metu. Bus pranešta apie užregistruotą vertę.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S1"irkelias ClaveRegimenEspecialOTrascendencia

Keli ClaveRegimenEspecialOTrascendencia - nepalaiko scenarijų.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S1"ir vienas

ClaveRegimenEspecialOTrascendencia, ar 03 05 arba 09

-ImporteTotal: privalomas

Jei BaseImponible = 0 įsitikinti, kad:

-TipoImpositivo: tuščia arba nulis.

-CuotaRepercutida: tuščią lauką arba nulis.

Jei BaseImponible <> 0 įsitikinti, kad:

-TipoImpositivo: privalomas ir <> 0

-CuotaRepercutida: privalomas laukas (išskyrus sąskaitos tipas F2, F4 ir R5) ir turi būti patikrintas (išskyrus tuos atvejus, jei TipoRectificativa = "I" arba SF F2, F4 ir R5 tipo):

CuotaRepercutida ir BaseImponible turi būti to paties ženklo.

Jei [BaseImponible ] ≤ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible ] * TipoImpositivo) +/-1 % (BI) (+/-10 EUR).

Jei [BaseImponible ] ˃ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible ] * TipoImpositivo) + /-10 €.

CuotaRepercutida reikšmė turi būti valdomas vartotojo operacijos registravimo metu. Bus pranešta apie užregistruotą vertę.

Ataskaitų lygis įrašomas šis reikalavimas: IF(TipoNoExenta=S1 ir ClaveRegimenEspecialOTrascendencia (03, 05 09) ir BaseImponible = 0) TADA TipoImpositivo = 0.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S2"

Kai TipoNoExenta = S2, įsitikinti, kad:

-TipoImpositivo = 0. (Neleistinas tuščias).

-CuotaRepercutida = 0. (Neleistinas tuščias).

"S2" reikšmė nurodo į atgal už operacijas. Jei mokesčio operacija registruojama kaip atvirkštinio mokesčio, jis turi būti registruoti TaxRate = 0, kitaip tikrinimo ne išnyksta kaip TipoImpositivo ir CuotaRepercutida bus lygus 0.00. Tai turi būti kontroliuoja operacijų registravimo momento, kai vartotojas.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S3"ir vieną ClaveRegimenEspecialOTrascendencia, išskyrus 03 05, 09, 16

-At bent dvi išsamios informacijos eilutės.

-TipoImpositivo: privalomas užbaigimo srityje (0 leidžiama).

-Bent vieną eilutę su TipoImpositivo = 0.

-Mažiausiai vienoje eilutėje su TipoImpositivo <> 0.

-CuotaRepercutida: Jei TipoImpositivo = 0, CuotaRepercutida = 0.

Jei TipoImpositivo <> 0, privalomas (išskyrus sąskaitos tipas F2, F4 ir R5).

Jei TipoRectificativa <> "I", sąskaitos faktūros tipas <> F2, F4 arba R5 ir visi ClaveRegimenEspecialOTrascendencia  <> 06 įsitikinti, kad:

CuotaRepercutida ir BaseImponible turi būti to paties ženklo.

Jei [BaseImponible ] ≤ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible ] * TipoImpositivo) +/-1 % (BI) (+/-  10 EUR).

Jei [BaseImponible ] ˃ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible ] * TipoImpositivo) +/-  €10.

Jei TipoImpositivo <> 0 ir bet kurį iš toliau ClaveRegimenEspecialOTrascendencia = 06: privalomas (išskyrus sąskaitos tipas F2, F4 ir R5).

CuotaRepercutida reikšmė turi būti valdomas vartotojo operacijos registravimo metu. Bus pranešta apie užregistruotą vertę.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S3"ir vieną ClaveRegimenEspecialOTrascendencia, 03, 05 arba 09

-Išsamios informacijos bent dvi eilutes.

-TipoImpositivo: tuščia arba 0.

-Mažiausiai vienoje eilutėje su TipoImpositivo = 0.

-CuotaRepercutida: tuščia arba 0.

"S3" reikšmė nurodo atvejį, kai yra bent vienas atvirkštinio mokesčio operacijų ir bent vienas ne atvirkštinio mokesčio operacija. Jei mokesčio operacija registruojama kaip atvirkštinio mokesčio, jis turi būti registruoti TaxRate = 0, kitaip tikrinimo ne išnyksta kaip TipoImpositivo ir CuotaRepercutida bus lygus 0.00. Tai turi būti kontroliuoja operacijų registravimo momento, kai vartotojas.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S3"ir keletą ClaveRegimenEspecialOTrascendencia

Keli ClaveRegimenEspecialOTrascendencia - nepalaiko scenarijų.

DesgloseTipoOperacion

-Išskirti, kai pranešama DesgloseFactura.

-turi būti bent vienas PrestacionServicios ir (arba) Entrega.

Jei  PrestacionServicios ir / arba Entrega blokai tuo pačiu metu atliekamos TipoNoExenta S1, S2 ir S3 bus pranešta, neatsižvelgiant į kiekvieną iš jų.

-Patį tikrinimą bus taikomas kiekvienas blokai savarankiškai

Dabartiniame < DesgloseFactura > diegimas visada yra išjungta, Tai reiškia, kad < DesgloseTipoOperacion > visada turi būti nurodytas.

TipoComunicacion= "A5" arba "A6"

Tikrinimo knyga < TipoFactura > lauko pavyzdys

"A5" ir "A6" reikšmės yra iš esamo sritį.

Išleisti knygos sąskaitos faktūros ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 06

TipoFactura turi skirtis nuo "F2" "F4" arba "R5"

ClaveRegimenEspecialOTranscedencia ir TipoFactura reikšmės yra valdyti vartotojo per paruošimas ataskaitų duomenų.

Sąskaitos faktūros išleisti <BaseImponibleACoste> knyga

BaseImponibleACosteprivalomas if ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = "06"

Žymės yra pateikta ataskaita lygis.

Sąskaitos faktūros išleisti <ImporteTotal> knyga

1 privalomas, jei "yra tik viena eilutė DetalleIVA"ir BaseImponible = 0 ir TipoFactura ="F2"arba "F4" arba "R5".

2 privaloma jei ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = "05" ir "03" ar "09".

Pateikiama patikrinimo ataskaita lygis: ImporteTotalpažymėti – visada apie.

Libro de recibidas (sąskaitos faktūros gavo)

<TipoImpositivo> <InversionSujetoPasivo>

-Leidžiama tik reikšmes 0 %, 4 %, 10 % ir 21 %

Jei FechaOperacion < = 2012 reikšmes 7 %, 8 %, 16 % ir 18 %

Turi būti naudojami tik leistinų reikšmių kursų PVM kodai mokesčių operacijų SII pranešta apie bendrovės.

<TipoImpositivo> <DesgloseIVA>

-Privaloma, jei CuotaSoportada ir BaseImponible <> 0

-Leidžiama tik reikšmes 0 %, 4 %, 10 % ir 21 %

Jei FechaOperacion < = 2012 TipoImpositivo 7 %, 8 %, 16 % ir leistina 18 %

Turi būti naudojami tik leistinų reikšmių kursų PVM kodai mokesčių operacijų SII pranešta apie bendrovės.

TipoImpositivo patikrinkite, ar yra pateikta ataskaita lygis – turi būti nurodytas kai BaseImponible <> 0.

< CuotaSoportada >< InversionSujetoPasivo >

CuotaSoportada ir BaseImponible turi būti tas pats prisijungti.

Jei (BI) ≤ 1000: [CuotaSoportada] = ([BaseImponible ] * TipoImpositivo) +/-1 % (+/-(BI) 10 EUR).

Jei (BI) ˃ 1000: [CuotaSoportada] = ([BaseImponible ] * TipoImpositivo) + /-10 €.

CuotaSoportadareikšmė turi būti valdomas operacijų registravimo momento, kai vartotojas. Paskelbta reikšmė bus pranešta apie.

< ImporteCompensacionREAGYP >< DesgloseIVA >

ImporteCompensacionREAGYP yra iš esamo sritį.

< NumSerieFacturaEmisor >, TipoFactura = "F5" ir "SC"

1. Jei TipoFactura = "F5", NumSerieFacturaEmisor turi būti DUA identifikavimo numerio formatas

A., du paskutiniai skaitmenys metų fiksuojant, DUA psl., šalis kad DUA: mes pripažinti, bet ISO kodą, ne tik Ispanijoje. 00RRRR, pristatymas lauko Aušra, "nuoseklus numeravimas" pristatymą svetainėje D, tikrinimo skaitmuo

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/_Presentacion/La_Aduana_espanola/_INFORMACION/Novedades/2015/Numeracion_y_guia_EDIFACT_del_DUA_de_importacion.shtml

2. Jei TipoFactura = "SC", NumSerieFacturaEmisor turi būti papildomos likvidavimo formatas iš muitinės: jis turi prasidėti SC, A01 arba A02

NumSerieFacturaEmisor - serija Nr. + SF Nr. Nustatyti, kad išrašyta sąskaita faktūra

Numeracijos dokumentų, kurie turi būti nurodytas kaip TipoFactura = "F5" ir "SC" turi būti nustatyti pagal toliau reikalavimas SII. SF numeris bus pranešta apie SII numeriu nustatytos registravimo metu.

<CuotaDeducible>

Jei visos sumos eilutes ir CuotaSoportada 1 laukas yra teigiamas, įsitikinti, kad: CuotaDeducible ≤ suma CuotaSoportada + 1 euro. (Netaikoma tuomet ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 14 ir data pateikimo yra mažiau nei 1.1.19 ar ClaveRegimenEspecialOTranscedencia 02 arba 13)

2, jei toliau CuotaSoportada su kai kurių teigiamas eilutės ir kartais neigiamai (tai netaikoma, kai ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 14 ir pateikti, yra mažesnė nei 1.1.19 arba klavišą režimo ar 02 13) įsitikinti, kad. CuotaDeducible teigiamas CuotaSoportada ≤ suma + 1 euro. (ne atsižvelgti į neigiamas palaikomos kvotos).

3. Jei ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 13, įsitikinti, kad: CuotaDeducible = 0.

Jei nurodyta, kaip 4 ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 02, įsitikinti, kad:

[CuotaDeducible] < = [sum ImporteCompensacionREAGYP ] + 1 euro.

Žymės yra pateikta ataskaita lygis: CuotaDeducible =  SUM(CuotaSoportada)

Žymės yra pateikta ataskaita lygis: Jei ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 13, CuotaDeducible bus pranešta kaip "0.00".

Reikia daugiau pagalbos?

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijungti prie "Microsoft Insider"

Ar ši informacija buvo naudinga?

Ar esate patenkinti kalbos kokybe?
Kas turėjo įtakos jūsų įspūdžiams?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

×