Prisijunkite prie „Microsoft“
Prisijunkite arba sukurkite paskyrą.
Sveiki,
Pasirinkti kitą paskyrą.
Turite kelias paskyras
Pasirinkite paskyrą, kurią naudodami norite prisijungti.
Lentelės arba užklausos eksportavimas į „SharePoint“ svetainę

Jei reikia laikinai arba visam laikui perkelti kai kuriuos „Access“ duomenis į „SharePoint“ svetainę, galite juos eksportuoti iš „Access“ duomenų bazės į svetainę. Eksportuojant duomenis „Access“ sukuria pasirinktos lentelės arba užklausos duomenų bazės objekto kopiją, kuri saugoma kaip sąrašas. Svarbu prisiminti, kad eksportuotame sąraše nebus šaltinio lentelės arba užklausos pakeitimų, atliktų po įvykdytos eksportavimo operacijos.

Šiame straipsnyje

Įprasti duomenų eksportavimo į „SharePoint“ svetainę scenarijai

Galite eksportuoti lentelę arba užklausą į „SharePoint“ svetainę dėl įvairių priežasčių, įskaitant:

 • Tik pradedate dirbti naudodami „Windows SharePoint Services“ ir suprantate, kad visiems bus lengviau, jei kai kurios jūsų duomenų bazės lentelės bus ir kaip „SharePoint“ sąrašai. Kai norite duomenis bendrinti su savo komanda, dirbti su „SharePoint“ sąrašais gali būti lengviau, nei dirbti duomenų bazėje. Beje, pradedantiesiems vartotojams gali būti paprasčiau naršyti ir redaguoti sąrašus. Be to, galite pasinaudoti keliomis „SharePoint“ funkcijomis, pvz., gauti pranešimą, jei sąrašas buvo modifikuotas, priskirti ir koordinuoti su sąrašu susijusias užduotis ir dirbti neprisijungę.

 • Norite reguliariai bendrinti duomenis tarp „Access“ ir „SharePoint“ svetainės, tačiau duomenys saugomi programoje „Access“. Kad galėtumėte peržiūrėti ir redaguoti naujausius duomenis, naudodami „Access“ arba „SharePoint“ svetainę, turite pirmiausia eksportuoti duomenis kaip sąrašą, tada susieti su juo naudodami programos „Access“ duomenų bazę.

 • „Access“ duomenų bazės užklausas naudojate norėdami generuoti kasdienės ar savaitinės būsenos ataskaitas ir norite reguliariai skelbti rezultatus vienoje iš „SharePoint“ svetainių.

Šioje temoje pateikiami veiksmai, kaip eksportuoti duomenis į "SharePoint" kaip sąrašą. Jei reikia pagalbos dėl susiejimo su "SharePoint" sąrašu iš "Access", žr. Duomenų importavimas iš "SharePoint" sąrašo arba jų susiejimas su "SharePoint" sąrašu.

Lentelės arba užklausos eksportavimas į „SharePoint“ svetainę

Paprasčiausias būdas eksportuoti duomenis į „SharePoint“ svetainę yra paleisti Eksportavimo – „SharePoint“ svetainės vediklį. Po to, kai paleisite vediklį, galite įrašyti parametrus (informaciją, kurią nurodėte paleisdami vediklį) kaip eksportavimo specifikaciją. Tada galėsite dar kartą paleisti eksportavimo operaciją nepateikdami įvesties. Šiame skyriuje pateiktuose veiksmuose aprašoma, kaip pasiruošti eksportuoti, eksportuoti duomenis ir įrašyti parametrus kaip specifikaciją.

Pasirengimas operacijai

 1. Raskite duomenų bazę, kurioje yra norima eksportuoti lentelė arba užklausa.

  Kai eksportuojate užklausą, eilutės ir stulpeliai užklausos rezultatuose eksportuojami kaip sąrašo elementai ir stulpeliai. Į „SharePoint“ negalite eksportuoti formos arba ataskaitos.

  Pastaba: Vienu metu galite eksportuoti tik vieną objektą.

 2. Identifikuokite „SharePoint“ svetainę, kurioje norite sukurti sąrašą.

  Leistinas svetainės adresas pradedamas http:// arba https://, po to eina serverio vardas ir konkrečios serveryje esančios svetainės kelias. Pavyzdžiui, toliau nurodytas leistinas adresas:

  https://contoso/AnalysisTeam

 3. Įsitikinkite, kad turite reikiamas teises kurti sąrašą „SharePoint“ svetainėje. Jei dėl teisių abejojate, kreipkitės į serverio administratorių.

  Eksportavimo operacija sukuria naują sąrašą, kurio pavadinimas toks pat kaip „Access“ šaltinio objekto. Jei „SharePoint“ svetainėje jau yra sąrašas šiuo pavadinimu, būsite paraginti nurodyti kitą naujo sąrašo pavadinimą.

  Pastaba: Negalite nei perrašyti duomenų, nei jų pridėti prie esamo sąrašo.

 4. Peržiūrėkite šaltinio lentelės ar užklausos laukus.

  Šioje lentelėje aiškinama, kaip eksportuojami tam tikri elementai, ir ar tam tikrais atvejais turite imtis papildomų veiksmų.

  Elementas

  Sprendimas

  Laukai ir įrašai

  Eksportuojami visi lentelės arba užklausos laukai ir įrašai, įskaitant paslėptus duomenų lapo laukus. Filtro parametrai eksportavimo operacijos metu ignoruojami.

  Priedai

  Jei šaltinio objekte yra daugiau nei vienas priedo stulpelis, turite pašalinti visus, išskyrus vieną priedų stulpelį. Taip yra todėl, kad „SharePoint“ sąrašas palaiko tik vieną priedų stulpelį. Jei šaltinio objekte yra daugiau nei vienas toks stulpelis, „Access“ parodo pranešimą, raginantį prieš pradedant operaciją pašalinti visus priedų stulpelius, išskyrus vieną. Norėdami tai apeiti, galite nukopijuoti papildomus priedų stulpelius į kitus „Access“ objektus ir tada eksportuoti juos į kitus „SharePoint“ sąrašus.

  Peržvalgos laukai, kuriuose yra viena ar kelios reikšmės

  Vienos reikšmės peržvalgos laukuose rodomos reikšmės eksportuojamos kaip „SharePoint“ sąrašo išplečiamojo meniu laukai Pasirinkimas. Jei šaltinio laukas palaiko kelias reikšmes, „SharePoint“ sąraše sukuriamas laukas Pasirinkimas, kuriame leidžiami keli pasirinkimai.

  Pastaba: „SharePoint“ sąrašo lauką Pasirinkimas gali sudaryti ne daugiau nei vienas stulpelis. Jei šaltinio peržvalgos lauke yra keli stulpeliai, visų stulpelių reikšmės bus sujungtos į vieną stulpelį.

  Apskaičiuojamosios užklausos laukai

  Apskaičiuoto stulpelio rezultatai kopijuojami į lauką, kurio duomenų tipas priklauso nuo apskaičiuoto rezultato duomenų tipo. Skaičiavimą atliekantis reiškinys nekopijuojamas.

  OLE objektų laukai

  OLE objektų laukai eksportavimo operacijos metu ignoruojami.

 5. Jei šaltinio „Access“ duomenų bazė dar neatidaryta, atidarykite ją ir tada pereikite prie kito veiksmų rinkinio.

Duomenų eksportavimas

 1. Skirtuko Išoriniai duomenys grupėje Eksportuoti spustelėkite mygtuką Daugiau , kad būtų rodomas išplečiamasis parinkčių sąrašas, tada spustelėkite "SharePoint" sąrašas.

 2. Atidaromas eksportavimo vediklis Eksportavimas – „SharePoint“ svetainė.

  Nurodykite „SharePoint“ svetainę, kad galėtumėte eksportuoti „Access“ lentelę arba užklausą.

 3. Lauke Nurodykite „SharePoint“ svetainę įveskite paskirties svetainės adresą.

 4. Lauke Nurodykite naujo sąrašo pavadinimą įveskite naujo sąrašo pavadinimą.

  Jei jūsų duomenų bazės šaltinio objekto pavadinimas toks pat kaip ir „SharePoint“ svetainės sąrašo, nurodykite kitą pavadinimą.

 5. Arba įveskite naujo sąrašo aprašą lauke Aprašas, tada pažymėkite žymės langelį Baigę atidarykite sąrašą.

 6. Spustelėkite Gerai, kad pradėtumėte eksportavimą.

 7. Programa „Access“ sukuria sąrašą „SharePoint“ svetainėje, tada paskutiniame vediklio puslapyje parodo operacijos būseną. Baigus eksportuoti, galite uždaryti vediklį arba įrašyti eksportavimo žingsnius kaip specifikaciją.

  Be to, operacijos metu „SharePoint“, atsižvelgdama į atitinkamą šaltinio lauką, pasirenka teisingą kiekvieno stulpelio duomenų tipą. Norėdami pamatyti sąrašą, kaip duomenų eksportavimo metu „Access“ ir „Windows SharePoint Services“ duomenų tipai susiejami vienas su kitu, žr. skyrių Kaip „Windows SharePoint Services“ duomenų tipai susieti su „Access“ duomenų tipais (toliau šiame straipsnyje).

Ką dar turėčiau žinoti apie eksportavimą?

Kaip „Windows SharePoint Services“ duomenų tipai susieti su „Access“ duomenų tipais

Toliau pateiktoje lentelėje rodoma, kaip „Access“ eksportuojamame sąraše identifikuoja stulpelių duomenų tipus, kai eksportuojate lentelę arba užklausą.

„Access“ duomenų tipas

„Windows SharePoint Services“ duomenų tipas

Numatytojo lauko ypatybių parametrai

Pastabos

Tekstas

Viena teksto eilutė

Stulpelio pavadinimas     Parametro Lauko pavadinimas veidrodinis atspindys programoje „Access“.

Aprašymas     Parametro Aprašas veidrodinis atspindys programoje „Access“.

Būtinas     Parametro Būtinas veidrodinis atspindys programoje „Access“.

Maksimalus simbolių skaičius     Parametro Lauko dydis veidrodinis atspindys programoje „Access“.

Numatytoji reikšmė     Parametro Numatytoji reikšmė veidrodinis atspindys programoje „Access“, jei tai ne reiškinys. Kitu atveju, tuščias.

Įtraukti į numatytąjį rodinį     Taip

Atmintinė / ilgas tekstas

Kelios teksto eilutės

Stulpelio pavadinimas     Parametro Lauko pavadinimas veidrodinis atspindys programoje „Access“.

Aprašymas     Parametro Aprašas veidrodinis atspindys programoje „Access“.

Būtinas     Parametro Būtinas veidrodinis atspindys programoje „Access“.

Rodytinų eilučių skaičius     5

Įtraukti į numatytąjį rodinį     Taip

Skaičius

Skaičius

Stulpelio pavadinimas     Parametro Lauko pavadinimas veidrodinis atspindys programoje „Access“.

Aprašymas     Parametro Aprašas veidrodinis atspindys programoje „Access“.

Būtinas     Parametro Būtinas veidrodinis atspindys programoje „Access“.

Min.     Tuščias

Maks.     Tuščias

Toliau pateiktoje lentelėje parodyta, kaip nustatoma ypatybė Dešimtainių vietų skaičius pagal programos „Access“ parametrą Dešimtainio skyriklio vietos.

„Access“ parametras    

„Windows SharePoint Services“ parametras    

Automatinis

Automatinis

0-5

0-5

6-15

5

Numatytoji reikšmė     Parametro Numatytoji reikšmė veidrodinis atspindys programoje „Access“, jei tai ne reiškinys. Kitu atveju, tuščias.

Įtraukti į numatytąjį rodinį     Taip

Rodyti procentais     Taip, jei nustatyta ypatybės Formatas nuostata Procentai.

Data / laikas

Data arba laikas

Stulpelio pavadinimas     Parametro Lauko pavadinimas veidrodinis atspindys programoje „Access“

Aprašymas     Parametro Aprašas veidrodinis atspindys programoje „Access“

Būtinas     Parametro Būtinas veidrodinis atspindys programoje „Access“

Datos ir laiko formatas     Nustatykite nuostatą Tik data, jei nustatyta ypatybės Formatas nuostata Trumpasis datos formatas. Kitu atveju nustatykite Data ir laikas.

Kalendoriaus tipas     Nustatykite Hidžros, jei pažymėta Naudoti Hidžros parinktį. Kitu atveju nustatykite Grigaliaus.

Toliau pateiktoje lentelėje parodyta, kaip nustatoma ypatybė Numatytoji reikšmė pagal programos „Access“ parametrą Numatytoji reikšmė.

„Access“ parametras    

„Windows SharePoint Services“ parametras    

=Date()

Šiandienos data

Lauke nustatyta konkreti data

Lauke nustatyta konkreti data

Įtraukti į numatytąjį rodinį     Taip

Valiuta

Valiuta

Stulpelio pavadinimas     Parametro Lauko pavadinimas veidrodinis atspindys programoje „Access“.

Aprašymas     Parametro Aprašas veidrodinis atspindys programoje „Access“.

Būtinas     Parametro Būtinas veidrodinis atspindys programoje „Access“.

Min.     Tuščias

Maks.     Tuščias

Toliau pateiktoje lentelėje parodyta, kaip nustatoma ypatybė Dešimtainių vietų skaičius pagal programos „Access“ parametrą Dešimtainio skyriklio vietos.

„Access“ parametras    

„Windows SharePoint Services“ parametras    

Automatinis

Automatinis

0-5

0-5

6-15

5

Numatytoji reikšmė     Parametro Numatytoji reikšmė veidrodinis atspindys programoje „Access“, jei tai ne reiškinys. Kitu atveju, tuščias.

Įtraukti į numatytąjį rodinį     Taip

Valiutos tipas     Parametro Formatas veidrodinis atspindys programoje „Access“.

Automatinis numeravimas

Skaičius

Stulpelio pavadinimas     Parametro Lauko pavadinimas veidrodinis atspindys programoje „Access“.

Aprašymas     Parametro Aprašas veidrodinis atspindys programoje „Access“.

Būtinas     Parametro Būtinas veidrodinis atspindys programoje „Access“.

Min.     Tuščias

Maks.     Tuščias

Dešimtainių vietų skaičius     Automatinis

Įtraukti į numatytąjį rodinį     Taip

Automatinis numeravimas, kai nustatytas ypatybės Lauko dydis nuostata Replikavimo ID

Viena teksto eilutė

Stulpelio pavadinimas     Parametro Lauko pavadinimas veidrodinis atspindys programoje „Access“.

Aprašymas     Parametro Aprašas veidrodinis atspindys programoje „Access“.

Būtinas     Parametro Būtinas veidrodinis atspindys programoje „Access“.

Maksimalus simbolių skaičius     38

Numatytoji reikšmė     Tuščias

Įtraukti į numatytąjį rodinį     Taip

Taip / ne

Taip / ne

Stulpelio pavadinimas     Parametro Lauko pavadinimas veidrodinis atspindys programoje „Access“.

Aprašymas     Parametro Aprašas veidrodinis atspindys programoje „Access“.

Numatytoji reikšmė     Parametro Numatytoji reikšmė veidrodinis atspindys programoje „Access“, jei tai ne reiškinys. Kitu atveju, tuščias.

Įtraukti į numatytąjį rodinį     Taip

OLE objektas

Laukas neeksportuojamas

Hipersaitas

Hipersaitas

Stulpelio pavadinimas     Parametro Lauko pavadinimas veidrodinis atspindys programoje „Access“.

Aprašymas     Parametro Aprašas veidrodinis atspindys programoje „Access“.

Būtinas     Parametro Būtinas veidrodinis atspindys programoje „Access“.

Formatuoti URL kaip     Hipersaitas

Įtraukti į numatytąjį rodinį     Taip

Priedas

Priedas

Stulpelio pavadinimas     Parametro Lauko pavadinimas veidrodinis atspindys programoje „Access“.

Aprašymas     Parametro Aprašas veidrodinis atspindys programoje „Access“.

Būtinas     Parametro Būtinas veidrodinis atspindys programoje „Access“.

Įtraukti į numatytąjį rodinį     Taip

Kelių reikšmių laukai

Pasirinkimas

Stulpelio pavadinimas     Parametro Lauko pavadinimas veidrodinis atspindys programoje „Access“.

Aprašymas     Parametro Aprašas veidrodinis atspindys programoje „Access“.

Būtinas     Parametro Būtinas veidrodinis atspindys programoje „Access“.

Įtraukti į numatytąjį rodinį     Taip

Puslapio viršus

Reikia daugiau pagalbos?

Norite daugiau parinkčių?

Sužinokite apie prenumeratos pranašumus, peržiūrėkite mokymo kursus, sužinokite, kaip apsaugoti savo įrenginį ir kt.

Bendruomenės padeda užduoti klausimus ir į juos atsakyti, pateikti atsiliepimų ir išgirsti iš ekspertų, turinčių daug žinių.

Ar ši informacija buvo naudinga?

Ar esate patenkinti kalbos kokybe?
Kas turėjo įtakos jūsų įspūdžiams?
Paspaudus mygtuką Pateikti, jūsų atsiliepimai bus naudojami tobulinant „Microsoft“ produktus ir paslaugas. Jūsų IT administratorius galės rinkti šiuos duomenis. Privatumo patvirtinimas.

Dėkojame už jūsų atsiliepimą!

×