Pastabos: 

 • Namų grupė pašalinta iš „Windows 10“ (1803 versija). Daugiau informacijos rasite temoje Namų pašalinta iš „Windows 10“ (1803 versija).

 • Kai įdiegsite naujinimą, nebegalėsite bendrinti failų ir spausdintuvų naudodami namų grupę. Tačiau tai galėsite daryti naudodami funkcijas, kurios yra įtaisytos „Windows 10“.

Kas yra namų grupė?

Namų grupė – tai namų tinklui priklausančių failus ir spausdintuvus bendrinančių kompiuterių grupė. Naudojant namų grupę bendrinti lengviau. Galite dalytis paveikslėliais, muzika, vaizdo įrašais ir spausdintuvais su kitais žmonėmis, esančiais jūsų namų grupėje.

Galite padėti apsaugoti savo namų grupę naudodami slaptažodį, kurį bet kada galite pakeisti. Kiti žmonės negali keisti jūsų bendrinamų failų, nebent jiems suteikiate teisę tai daryti.

Sukūrę arba prisijungę prie namų grupės, pasirenkate bibliotekas (pvz., Mano paveikslėliai arba Mano dokumentai), kurias norite bendrinti. Galite tam tikrus failus ar aplankus apsaugoti nuo bendrinimo, o vėliau galite bendrinti papildomas bibliotekas.

Namų grupė pasiekiama Windows 7, Windows 8.1, "Windows RT 8,1" ir Windows 7. Kompiuteriu, kuriame įdiegta „Windows RT 8.1“, prisijungti prie namų grupės galima, bet jos sukurti arba bendrinti su ja turinio – ne. " Windows 7 Starter" ir " Windows 7 Home Basic" galite prisijungti prie namų grupės, bet negalite jos sukurti.

Namų grupės kūrimas

 1. Atidarykite namų grupę užduočių juostos ieškos lauke įvesdami namų grupė ir pasirinkdami Namų grupė.

 2. Pasirinkite Kurti namų grupę > Pirmyn.

 3. Pasirinkite bibliotekas ir įrenginius, kuriuos norite bendrinti namų grupėje, o tada – Pirmyn.

 4. Bus pateiktas slaptažodis, kurį reikia atsispausdinti arba užsirašyti. Šio slaptažodžio prireiks, jei į namų grupę norėsite įtraukti kitų kompiuterių.

 5. Pasirinkite Baigti.

Pastabos: 

 • Jei jūsų tinkle namų grupė jau yra, būsite paklausti, ar, užuot kūrę naują, norite prie jos prisijungti.

 • Jei jūsų kompiuteris priklauso domenui, galite prisijungti prie namų grupės, bet negalite jos sukurti. Galėsite pasiekti kituose namų grupės kompiuteriuose esančias bibliotekas ir įrenginius, bet savo bibliotekų ir įrenginių namų grupėje bendrinti negalėsite.

 • Kompiuteriu, kuriame įdiegta „Windows RT 8.1“, prisijungti prie namų grupės galima, bet jos sukurti arba bendrinti su ja turinio – ne.

Sukūrus namų grupę, kiti kompiuteriai, kuriuose veikia Windows 7, Windows 8.1, "Windows RT 8,1" arba " Windows 7 " tinkle, gali prie jo prisijungti.

Kitų kompiuterių įtraukimas į namų grupę

Kam nors tinkle sukūrus namų grupę, galima prie jos prisijungti. Jums reikės namų grupės slaptažodžio, kurį galite gauti iš bet kurio namų grupės nario. Namų grupei gali priklausyti visų vartotojų, išskyrus svečio, paskyros. Kiekvienas asmuo valdo prieigą prie savo bibliotekų.

Norėdami prisijungti prie namų grupės, kompiuteriu, kurį norite įtraukti į namų grupę, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

Pastaba: Jei nėra slaptažodžiui įvesti skirtos vietos, galbūt nėra namų grupės, prie kurios būtų galima prisijungti. Įsitikinkite, kad namų grupė sukurta, arba patys sukurkite namų grupę.

 1. Atidarykite namų grupę užduočių juostos ieškos lauke įvesdami namų grupė ir pasirinkdami Namų grupė.

 2. Pasirinkite Prisijungti dabar > Pirmyn.

 3. Pasirinkite bibliotekas ir įrenginius, kuriuos norite bendrinti namų grupėje, o tada – Pirmyn.

 4. Lauke įveskite namų grupės slaptažodį ir pasirinkite Pirmyn.

 5. Pasirinkite Baigti.

Namų grupės failų radimas

Jūsų namų grupei priklausantys kompiuteriai rodomi failų naršyklėje.

Kaip pasiekti bendrinamas bibliotekas, esančias kituose namu grupės kompiuteriuose

 1. Atidarykite failų naršyklę užduočių juostos ieškos lauke įvesdami failų naršyklė, o tada pasirinkdami Failų naršyklė.

 2. Dalyje Namų grupė pasirinkite asmens, į kurio bibliotekas norite patekti, vartotojo paskyros pavadinimą.

 3. Failų sąraše dukart bakstelėkite ar spustelėkite biblioteką, kurią norite atidaryti, o tada dukart bakstelėkite ar spustelėkite norimą failą arba aplanką.

Pastabos: 

 • Išjungti, užmigdymo arba užmigimo režimu veikiantys kompiuteriai nerodomi kaip priklausantys namų grupei.

 • Jei namų grupės failus ar aplankus nustatėte kaip prieinamus neprisijungus ir atsijungiate nuo tinklo, failai ar aplankai daugiau nerodomi lange Bibliotekos. Norėdami juos rasti, atidarykite aplanką Tinklas.

Bibliotekų ir įrenginių bendrinimas arba jų bendrinimo sustabdymas

Sukūrę namų grupę arba prie jos prisijungę, pasirenkate bibliotekas ir įrenginius, kuriuos norite bendrinti su kitais žmonėmis namų grupėje. Bibliotekos pirmiausia bendrinamos su prieiga Skaityti, tai reiškia, kad kiti gali peržiūrėti ar klausytis to, kas yra bibliotekoje, tačiau negali keisti joje esančių failų. Bet kada galite reguliuoti prieigos lygį ir išskirti tam tikrus failus ir aplankus, kad nebūtų bendrinami.

Bendrinamas bibliotekas ir įrenginius gali matyti tik namų grupei priklausantys žmonės. Galite pasirinkti bendrinti bibliotekas, įrenginius ar atskirus failus ir aplankus su tam tikrais jūsų namų grupėje esančiais žmonėmis arba su visais.

Pastaba: Atminkite, kad vaikai, naudojantys namų grupei priklausančius kompiuterius, galės pasiekti visas bendrinamas bibliotekas ir įrenginius.

Kaip bendrinti įrenginius ir ištisas bibliotekas

 1. Atidarykite namų grupę užduočių juostos ieškos lauke įvesdami namų grupė ir pasirinkdami Namų grupė.

 2. Pasirinkite Keisti namų grupėje bendrinamą turinį.

 3. Pasirinkite bibliotekas ir įrenginius, kuriuos norite bendrinti namų grupėje, o tada – Pirmyn > Baigti.

Kaip bendrinti atskirus failus arba aplankus

 1. Atidarykite failų naršyklę užduočių juostos ieškos lauke įvesdami failų naršyklė, o tada pasirinkdami Failų naršyklė.

 2. Pasirinkite elementą, o tada – skirtuką Bendrinti.

 3. Pasirinkite grupės Bendrinti su parinktį. Bendrinti su parinktys skiriasi, atsižvelgiant į tai, ar kompiuteris prijungtas prie tinklo ir koks tai tinklas.

  • Jei norite bendrinti elementus su tam tikru asmeniu, pasirinkite šio asmens abonementą.

  • Jei norite bendrinti su visais savo namų grupės nariais, pasirinkite vieną iš Namų grupė parinkčių. (Pasirinkti bibliotekas, kurias norite bendrinti su visais namų grupės nariais, atidarydami namų grupę).

  • Jei kokio nors failo arba aplanko bendrinti nereikia, pasirinkite skirtuką Bendrinti, o tada – Stabdyti bendrinimą.

  • Norėdami pakeisti prieigos prie failo arba aplanko lygį, pasirinkite skirtuką Bendrinti, o tada – Namų grupė (peržiūrėti) arba Namų grupė (peržiūrėti ir redaguoti).

  • Jei norite bendrinti vietą, pvz., loginį diską arba sistemos aplanką, pasirinkite parinktį Išplėstinis bendrinimas.

Spausdintuvo bendrinimas

Spausdintuvai, prijungti USB laidu, gali būti bendrinami namų grupėje. Kai bendrinate spausdintuvą, jį pasiekti galėsite per bet kurios programos dialogo langą Spausdinti, tarsi jis būtų tiesiogiai prijungtas prie jūsų kompiuterio.

Kaip bendrinti spausdintuvą namų grupėje arba sustabdyti jo bendrinimą

 1. Atidarykite namų grupę užduočių juostos ieškos lauke įvesdami namų grupė ir pasirinkdami Namų grupė.

 2. Pasirinkite Keisti namų grupėje bendrinamą turinį.

 3. Šalia Spausdintuvai ir įrenginiai pasirinkite Bendrinama arba Nebendrinama (pagal numatytuosius parametrus bus nustatyta Bendrinama).

 4. Pasirinkite Pirmyn > Baigti.

Kaip spausdinti namų grupės spausdintuvu

Atidarykite programos, iš kurios norite spausdinti (pvz., „Microsoft Word“), meniu Spausdinti, pasirinkite namų grupės spausdintuvą, o tada – Spausdinti.

Pastaba: Norint naudoti spausdintuvą, kompiuteris, prie kurio jis prijungtas, turi būti įjungtas.

Namų grupės parametrų keitimas, jei reikia

Nustatę namų grupę, bet kada galite pakeisti parametrus atlikdami toliau nurodytus veiksmus.

 1. Atidarykite namų grupę užduočių juostos ieškos lauke įvesdami namų grupė ir pasirinkdami Namų grupė.

 2. Pasirinkite norimus parametrus.

Galite keisti šiuos parametrus:

Parametras

Aprašymas

Namų grupėje bendrinamo turinio keitimas

Pasirinkite bibliotekas, spausdintuvus ir įrenginius, kuriuos norite bendrinti savo namų grupėje.

Leisti visais šiam tinklui priklausančiais įrenginiais, pvz., televizoriais ir žaidimų konsolėmis, atkurti bendrinamą turinį

Naudokite šį parametrą, jei norite, kad turinys būtų bendrinamas visais tinklui priklausančiais įrenginiais. Pvz., galite bendrinti nuotraukas su skaitmeniniu nuotraukų rėmeliu arba muziką su tinklo medijos leistuvu.

Pastaba: Bendrinamas turinys neapsaugomas. Bendrinamas turinys pasiekiamas bet kam, kas prisijungia prie tinklo.

Peržiūrėti arba atsispausdinti namų grupės slaptažodį

Peržiūrėkite namų grupės slaptažodį. Šį slaptažodį perduokite prie namų grupės norintiems prisijungti vartotojams.

Keisti slaptažodį

Pakeiskite namų grupės slaptažodį. Naudojant bet kurį namų grupės kompiuterį reikės įvesti naujai sugeneruotą slaptažodį.

Išeiti iš namų grupės

Išeikite iš namų grupės. Namų grupės panaikinti negalima, bet jei visi iš jos išeis, jos nebebus. Tada, jei norite, galite nustatyti naują namų grupę.

Keisti išplėstinius bendrinimo parametrus

Pakeiskite tinklo radimo, failų ir spausdintuvų bendrinimo, namų grupė ryšio ir išplėstines saugos parinktis.

Paleisti namų grupės trikčių diagnostikos priemonę

Išspręskite su namų grupe susijusias problemas.

Kas yra namų grupė?

Namų grupė – tai namų tinklui priklausančių failus ir spausdintuvus bendrinančių kompiuterių grupė. Naudojant namų grupę bendrinti lengviau. Galite dalytis paveikslėliais, muzika, vaizdo įrašais ir spausdintuvais su kitais žmonėmis, esančiais jūsų namų grupėje.

Galite padėti apsaugoti savo namų grupę naudodami slaptažodį, kurį bet kada galite pakeisti. Kiti žmonės negali keisti jūsų bendrinamų failų, nebent jiems suteikiate teisę tai daryti.

Sukūrę arba prisijungę prie namų grupės, pasirenkate bibliotekas (pvz., Mano paveikslėliai arba Mano dokumentai), kurias norite bendrinti. Galite tam tikrus failus ar aplankus apsaugoti nuo bendrinimo, o vėliau galite bendrinti papildomas bibliotekas.

Namų grupė yra „Windows 10“, „Windows 8.1“, „Windows RT 8.1“ ir „Windows 7“. Kompiuteriu, kuriame įdiegta „Windows RT 8.1“, prisijungti prie namų grupės galima, bet jos sukurti arba bendrinti su ja turinio – ne. Jei naudojate „Windows 7 Starter“ arba „Windows 7 Home Basic“, prie namų grupės prisijungti galėsite, bet jos sukurti – ne.

Namų grupės kūrimas

Konfigūruojant kompiuteryje „Windows 8.1“ arba „Windows RT 8.1“, namų grupė sukuriama automatiškai. Jei namų tinkle namų grupė jau yra, galite prie jos prisijungti.

Kaip sukurti namų grupę

 1. Atidarykite namų grupę: braukite nuo dešiniojo ekrano krašto, bakstelėkite Parametrai (jei naudojate pelę, nukreipkite žymiklį į apatinį dešinįjį ekrano kampą, tada aukštyn ir spustelėkite Parametrai), bakstelėkite arba spustelėkite Keisti kompiuterio parametrus, tada Tinklas, o tada – Namų grupė.

 2. Bakstelėkite arba spustelėkite Kurti.

 3. Pasirinkite bibliotekas ir įrenginius, kuriuos norite bendrinti namų grupėje.

Pastabos: 

 • Jei jūsų tinkle namų grupė jau yra, būsite paklausti, ar, užuot kūrę naują, norite prie jos prisijungti.

 • Jei jūsų kompiuteris priklauso domenui, galite prisijungti prie namų grupės, bet negalite jos sukurti. Galėsite pasiekti kituose namų grupės kompiuteriuose esančias bibliotekas ir įrenginius, bet savo bibliotekų ir įrenginių namų grupėje bendrinti negalėsite.

 • Kompiuteriu, kuriame įdiegta „Windows RT 8.1“, prisijungti prie namų grupės galima, bet jos sukurti arba bendrinti su ja turinio – ne.

 • Kad veiktų namų grupė, turi būti įjungta parinktis Rasti įrenginius ir turinį.

Prie sukurtos namų grupės galima prisijungti iš kurų tinklo kompiuterių, kuriuose veikia „Windows 10“, „Windows 8.1“, „Windows RT 8.1“ arba „Windows 7“.

Kitų kompiuterių įtraukimas į namų grupę

Kam nors tinkle sukūrus namų grupę, galima prie jos prisijungti. Jums reikės namų grupės slaptažodžio, kurį galite gauti iš bet kurio namų grupės nario. Namų grupei gali priklausyti visų vartotojų, išskyrus svečio, paskyros. Kiekvienas asmuo valdo prieigą prie savo bibliotekų.

Norėdami prisijungti prie namų grupės, kompiuteriu, kurį norite įtraukti į namų grupę, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Atidarykite namų grupę: braukite nuo dešiniojo ekrano krašto, bakstelėkite Parametrai (jei naudojate pelę, nukreipkite žymiklį į apatinį dešinįjį ekrano kampą, tada aukštyn ir spustelėkite Parametrai), bakstelėkite arba spustelėkite Keisti kompiuterio parametrus, tada Tinklas, o tada – Namų grupė.

 2. Įveskite namų grupės slaptažodį, tada bakstelėkite arba spustelėkite Prisijungti.

  Pastaba: Jei nėra slaptažodžiui įvesti skirtos vietos, galbūt nėra namų grupės, prie kurios būtų galima prisijungti. Įsitikinkite, kad namų grupė sukurta, arba patys sukurkite namų grupę.

 3. Pasirinkite bibliotekas ir įrenginius, kuriuos norite bendrinti namų grupėje.

 4. Jei norite, kad tinklo įrenginiuose, pvz., televizoriuose ar žaidimo konsolėse, būtų leidžiamas bendrinamas turinys, bakstelėkite arba spustelėkite dalyje Medijos įrenginiai.

Namų grupės failų radimas

Jūsų namų grupei priklausantys kompiuteriai rodomi failų naršyklėje.

Kaip pasiekti bendrinamas bibliotekas, esančias kituose namu grupės kompiuteriuose

 1. Atidarykite failų naršyklę: braukite nuo dešiniojo ekrano krašto, bakstelėkite Ieškoti (jei naudojate pelę, nukreipkite žymiklį į viršutinį dešinįjį ekrano kampą, tada žemyn ir spustelėkite Ieškoti), ieškos lauke įveskite Failų naršyklė, o tada bakstelėkite arba spustelėkite Failų naršyklė.

 2. Dalyje Namų grupė bakstelėkite arba spustelėkite asmens, į kurio bibliotekas norite patekti, vartotojo paskyros pavadinimą.

 3. Failų sąraše dukart bakstelėkite ar spustelėkite biblioteką, kurią norite atidaryti, o tada dukart bakstelėkite ar spustelėkite norimą failą arba aplanką.

Pastabos: 

 • Išjungti, užmigdymo arba užmigimo būsenoje esantys kompiuteriai nerodomi kaip priklausantys namų grupei.

 • Jei namų grupės failus ar aplankus nustatėte kaip prieinamus neprisijungus ir atsijungiate nuo tinklo, failai ar aplankai daugiau nerodomi lange Bibliotekos. Norėdami juos rasti, atidarykite aplanką Tinklas.

Bibliotekų ir įrenginių bendrinimas arba jų bendrinimo sustabdymas

Sukūrę namų grupę arba prie jos prisijungę, pasirenkate bibliotekas ir įrenginius, kuriuos norite bendrinti su kitais žmonėmis namų grupėje. Bibliotekos pirmiausia bendrinamos su prieiga Skaityti, tai reiškia, kad kiti gali peržiūrėti ar klausytis to, kas yra bibliotekoje, tačiau negali keisti joje esančių failų. Bet kada galite reguliuoti prieigos lygį ir išskirti tam tikrus failus ir aplankus, kad nebūtų bendrinami.

Bendrinamas bibliotekas ir įrenginius gali matyti tik namų grupei priklausantys žmonės. Galite pasirinkti bendrinti bibliotekas, įrenginius ar atskirus failus ir aplankus su tam tikrais jūsų namų grupėje esančiais žmonėmis arba su visais.

Pastaba: Atminkite, kad vaikai, naudojantys namų grupei priklausančius kompiuterius, galės pasiekti visas bendrinamas bibliotekas ir įrenginius.

Kaip bendrinti įrenginius ir ištisas bibliotekas

 1. Atidarykite namų grupę: braukite nuo dešiniojo ekrano krašto, bakstelėkite Parametrai (jei naudojate pelę, nukreipkite žymiklį į apatinį dešinįjį ekrano kampą, tada aukštyn ir spustelėkite Parametrai), bakstelėkite arba spustelėkite Keisti kompiuterio parametrus, tada Tinklas, o tada – Namų grupė.

 2. Pasirinkite bibliotekas ir įrenginius, kuriuos norite bendrinti namų grupėje.

Kaip bendrinti atskirus failus arba aplankus

 1. Atidarykite failų naršyklę: braukite nuo dešiniojo ekrano krašto, bakstelėkite Ieškoti (jei naudojate pelę, nukreipkite žymiklį į viršutinį dešinįjį ekrano kampą, tada žemyn ir spustelėkite Ieškoti), ieškos lauke įveskite Failų naršyklė, o tada bakstelėkite arba spustelėkite Failų naršyklė.

 2. Pasirinkite elementą, tada bakstelėkite arba spustelėkite skirtuką Bendrinimas.

 3. Pasirinkite grupės Bendrinti su parinktį. Bendrinti su parinktys skiriasi, atsižvelgiant į tai, ar kompiuteris prijungtas prie tinklo ir koks tai tinklas.

  • Jei norite bendrinti elementus su tam tikru asmeniu, pasirinkite šio asmens abonementą.

  • Jei norite bendrinti su visais savo namų grupės nariais, pasirinkite vieną iš Namų grupė parinkčių. Norėdami pasirinkti bibliotekas, kurias bendrinsite su visais namų grupės nariais, braukite į vidų nuo dešiniojo ekrano krašto, bakstelėkite Parametrai, tada bakstelėkite Keisti kompiuterio parametrus. (Jei naudojate pelę, nukreipkite žymiklį į viršutinį dešinįjį ekrano kampą, tada žemyn, spustelėkite Parametrai, tada spustelėkite Keisti kompiuterio parametrus.) Tada bakstelėkite arba spustelėkite Namų grupė.

  • Jei kokio nors failo arba aplanko bendrinti nereikia, bakstelėkite arba spustelėkite skirtuką Bendrinti, o tada – Stabdyti bendrinimą.

  • Norėdami keisti prieigos prie failo ar aplanko lygį, bakstelėkite arba spustelėkite skirtuką Bendrinti, tada pasirinkite Namų grupė (peržiūrėti) arba Namų grupė (peržiūrėti ir redaguoti).

  • Jei norite bendrinti vietą, pvz., loginį diską arba sistemos aplanką, naudokite parinktį Išplėstinis bendrinimas.

Spausdintuvo bendrinimas

Spausdintuvai, prijungti USB laidu, gali būti bendrinami namų grupėje. Kai bendrinate spausdintuvą, jį pasiekti galėsite per bet kurios programos dialogo langą Spausdinti, tarsi jis būtų tiesiogiai prijungtas prie jūsų kompiuterio.

Kaip bendrinti spausdintuvą namų grupėje

 1. Atidarykite namų grupę: braukite nuo dešiniojo ekrano krašto, bakstelėkite Parametrai (jei naudojate pelę, nukreipkite žymiklį į apatinį dešinįjį ekrano kampą, tada aukštyn ir spustelėkite Parametrai), bakstelėkite arba spustelėkite Keisti kompiuterio parametrus, tada Tinklas, o tada – Namų grupė.

 2. Bakstelėkite arba spustelėkite valdiklį, kad būtų bendrinama Spausdintuvai ir įrenginiai.

Kaip spausdinti namų grupės spausdintuvu

Atidarykite programos, iš kurios norite spausdinti, meniu Spausdinti, pasirinkite namų grupės spausdintuvą ir bakstelėkite arba spustelėkite Spausdinti.

Pastaba: Norint naudoti spausdintuvą, kompiuteris, prie kurio jis prijungtas, turi būti įjungtas.

Namų grupės parametrų keitimas, jei reikia

Nustatę namų grupę, bet kada galite pakeisti parametrus atlikdami toliau nurodytus veiksmus.

 1. Atidarykite namų grupę: braukite nuo dešiniojo ekrano krašto, bakstelėkite Parametrai (jei naudojate pelę, nukreipkite žymiklį į apatinį dešinįjį ekrano kampą, tada aukštyn ir spustelėkite Parametrai), bakstelėkite arba spustelėkite Keisti kompiuterio parametrus, tada Tinklas, o tada – Namų grupė.

 2. Pasirinkite norimus parametrus.

Galite keisti šiuos parametrus:

Parametras

Aprašymas

Bendrinti bibliotekas ir įrenginius

Pasirinkite bibliotekas, spausdintuvus ir įrenginius, kuriuos norite bendrinti savo namų grupėje.

Medijos bendrinimas

Naudokite šį parametrą, jei norite bendrinti laikmenas su visais tinkle esančiais įrenginiais. Pvz., galite bendrinti nuotraukas su skaitmeniniu nuotraukų rėmeliu arba muziką su tinklo medijos leistuvu.

Pastaba: Bendrinama medija nėra apsaugota. Bendrinama medija pasiekiama bet kam, kas prisijungia prie tinklo.

Namų grupės slaptažodžio peržiūra

Peržiūrėkite namų grupės slaptažodį. Šį slaptažodį perduokite prie namų grupės norintiems prisijungti vartotojams.

Išeiti iš namų grupės

Išeikite iš namų grupės. Namų grupės panaikinti negalima, bet jei visi iš jos išeis, jos nebebus. Tada, jei norite, galite nustatyti naują namų grupę.

Namų grupės slaptažodžio keitimas

Norėdami pakeisti namų grupės slaptažodį, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Perbraukite iš dešiniojo ekrano krašto ir bakstelėkite Ieškoti.
  (Jei naudojate pelę, nukreipkite žymiklį į apatinį dešinįjį ekrano kampą, perkelkite pelės žymiklį aukštyn, tada spustelėkite Ieškoti.)

 2. Ieškos lauke įveskite namų grupė, tada spustelėkite Parametrai.

 3. Rezultatų sąraše bakstelėkite arba spustelėkite Keisti namų grupės slaptažodį.

 4. Bakstelėkite arba spustelėkite Keisti slaptažodį, tada vykdykite nurodymus. Galite būti paprašyti įvesti administratoriaus slaptažodį arba patvirtinti pasirinkimą.

Kas yra namų grupė?

Namų grupė – tai namų tinklui priklausančių failus ir spausdintuvus bendrinančių kompiuterių grupė. Naudojant namų grupę bendrinti lengviau. Galite dalytis paveikslėliais, muzika, vaizdo įrašais ir spausdintuvais su kitais žmonėmis, esančiais jūsų namų grupėje.

Galite padėti apsaugoti savo namų grupę naudodami slaptažodį, kurį bet kada galite pakeisti. Kiti žmonės negali keisti jūsų bendrinamų failų, nebent jiems suteikiate teisę tai daryti.

Sukūrę arba prisijungę prie namų grupės, pasirenkate bibliotekas (pvz., Mano paveikslėliai arba Mano dokumentai), kurias norite bendrinti. Galite tam tikrus failus ar aplankus apsaugoti nuo bendrinimo, o vėliau galite bendrinti papildomas bibliotekas.

Namų grupė yra „Windows 10“, „Windows 8.1“, „Windows RT 8.1“ ir „Windows 7“. Kompiuteriu, kuriame įdiegta „Windows RT 8.1“, prisijungti prie namų grupės galima, bet jos sukurti arba bendrinti su ja turinio – ne. Jei naudojate „Windows 7 Starter“ arba „Windows 7 Home Basic“, prie namų grupės prisijungti galėsite, bet jos sukurti – ne.

Namų grupės kūrimas

Konfigūruojant kompiuteryje „Windows 7“, namų grupė sukuriama automatiškai. Jei namų tinkle namų grupė jau yra, galite prie jos prisijungti.

 1. Atidarykite sritį Namų grupė: spustelėkite pradžiosmygtuką, Valdymo skydas, ieškos lauke įveskite namų grupė ir spustelėkite Namų grupė.

 2. Puslapyje Bendrinti su kitais namų kompiuteriais, kuriuose veikia „Windows 7“ spustelėkite Kurti namų grupę ir vykdykite instrukcijas.

Pastabos: 

 • Jei jūsų tinkle namų grupė jau yra, būsite paklausti, ar, užuot kūrę naują, norite prie jos prisijungti.

 • Jei jūsų kompiuteris priklauso domenui, galite prisijungti prie namų grupės, bet negalite jos sukurti. Galite pasiekti kituose namų grupės kompiuteriuose esančius failus ir išteklius, bet negalite bendrinti savo failų ir išteklių namų grupėje.

Prie sukurtos namų grupės galima prisijungti iš kitų tinklo kompiuterių, kuriuose veikia „Windows 7“.

Kitų kompiuterių įtraukimas į namų grupę

Kam nors tinkle sukūrus namų grupę, galima prie jos prisijungti. Prireiks namų grupės slaptažodžio, kurį galima gauti iš namų grupę sukūrusio asmens.

Norėdami prisijungti prie namų grupės, kompiuteriu, kurį norite įtraukti į namų grupę, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Atidarykite sritį Namų grupė: spustelėkite pradžiosmygtuką, Valdymo skydas, ieškos lauke įveskite namų grupė ir spustelėkite Namų grupė.

 2. Spustelėkite Prisijungti dabar, tada atlikite ekrane nurodytus veiksmus.

Pastaba: Jei nematote mygtuko Prisijungti dabar, gali būti, kad nėra jokios prieinamos namų grupės. Įsitikinkite, kad namų grupė sukurta, arba patys sukurkite namų grupę.

Prieiga prie namų grupės failų

Jūsų namų grupei priklausantys kompiuteriai rodomi „Windows“ naršyklėje.

Prieiga prie failų ar aplankų kituose namų grupės kompiuteriuose

 1. Spustelėkite pradžios mygtuką, o tada – savo vartotojo vardą.

 2. Naršymo srities (kairiosios srities) dalyje Namų grupė spustelėkite asmens, kurio failus norite pasiekti, vartotojo paskyros pavadinimą.

 3. Failų sąraše dukart spustelėkite biblioteką, kurią norite atidaryti, o tada dukart spustelėkite norimą failą arba aplanką.

Pastabos: 

 • Išjungti, užmigdymo arba užmigimo būsenoje esantys kompiuteriai naršymo srityje nerodomi.

 • Jei namų grupės failus ar aplankus nustatėte kaip prieinamus neprisijungus ir atsijungiate nuo tinklo, failai ar aplankai daugiau nerodomi lange Bibliotekos. Norėdami juos rasti, atidarykite aplanką Tinklas.

Namų grupėje bendrinamų failų arba aplankų kontroliavimas

Sukūrę ar prisijungę prie namų grupės, pasirinkote bibliotekas, kurias norite bendrinti su kitais žmonėmis namų grupėje. Bibliotekos pirmiausia bendrinamos su prieiga Skaityti, tai reiškia, kad galite peržiūrėti ar klausytis to, kas yra bibliotekoje, tačiau negalite keisti joje esančių failų. Vėliau galite reguliuoti prieigos lygį, taip pat neįtraukti tam tikrų failų ir aplankų, kurių bendrinti nereikia.

Kaip neleisti bendrinti bibliotekos

 1. Atidarykite sritį Namų grupė: spustelėkite pradžiosmygtuką, Valdymo skydas, ieškos lauke įveskite namų grupė ir spustelėkite Namų grupė.

 2. Išvalykite žymės langelius prie visų bibliotekų, kurių nenorite bendrinti, o tada spustelėkite parinktį Įrašyti keitimus.

Kaip neleisti bendrinti konkrečių failų ar aplankų

 1. Spustelėkite pradžios mygtuką, o tada – savo vartotojo vardą.

 2. Eikite prie failo ar aplanko, kurio nenorite leisti bendrinti, ir pažymėkite jį.

 3. Atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų:

  • Norėdami apsaugoti failą ar aplanką nuo bendrinimo su visais, įrankių juostoje spustelėkite nuorodą Bendrinti su, o tada spustelėkite Niekas.

  • Norėdami bendrinti failus ar aplankus tik su kai kuriais žmonėmis, įrankių juostoje spustelėkite Bendrinti su, spustelėkite Konkretūs asmenys, pasirinkite visus, su kuriais norite bendrinti, o tada spustelėkite Įtraukti. Baigę spustelėkite Bendrinti.

  • Norėdami keisti prieigos prie failo ar aplanko lygį, įrankių juostoje spustelėkite Bendrinti su, o tada pasirinkite Namų grupė (skaityti) arba Namų grupė (skaityti / rašyti).

Spausdintuvų bendrinimas

Spausdintuvai, prijungti USB laidu, gali būti bendrinami namų grupėje. Kai bendrinate spausdintuvą, jį pasiekti galėsite per bet kurios programos dialogo langą Spausdinti, tarsi jis būtų tiesiogiai prijungtas prie jūsų kompiuterio.

Kaip bendrinti spausdintuvą namų grupėje

 1. Atidarykite sritį Namų grupė: spustelėkite pradžiosmygtuką, Valdymo skydas, ieškos lauke įveskite namų grupė ir spustelėkite Namų grupė.

 2. Spustelėkite Diegti spausdintuvą.

 3. Pažymėkite žymės langelį Spausdintuvai ir spustelėkite Įrašyti keitimus.

Kaip automatiškai prisijungti prie namų grupės spausdintuvo

Spustelėkite pateiktą pranešimą „Windows“ rado namų grupės spausdintuvą.

Kaip rankiniu būdu prisijungti prie namų grupės spausdintuvo

 1. Kompiuteryje, prie kurio fiziškai prijungtas spausdintuvas, spustelėkite pradžios mygtuką, Valdymo skydas, ieškos lauke įveskite namų grupė ir spustelėkite Namų grupė.

 2. Įsitikinkite, kad pažymėtas žymės langelis Spausdintuvai.

 3. Eikite į kompiuterį, iš kurio norite spausdinti.

 4. Atidarykite sritį Namų grupė: spustelėkite pradžiosmygtuką, Valdymo skydas, ieškos lauke įveskite namų grupė ir spustelėkite Namų grupė.

 5. Spustelėkite Diegti spausdintuvą.

 6. Jei dar nėra įdiegta spausdintuvo tvarkyklė, rodomame dialogo lange spustelėkite Diegti tvarkyklę.

Pastaba: Norint naudoti spausdintuvą, kompiuteris, prie kurio jis prijungtas, turi būti įjungtas.

Namų grupės parametrų keitimas, jei reikia

Nustatę namų grupę, bet kada galite pakeisti parametrus atlikdami toliau nurodytus veiksmus.

 1. Atidarykite sritį Namų grupė: spustelėkite pradžiosmygtuką, Valdymo skydas, ieškos lauke įveskite namų grupė ir spustelėkite Namų grupė.

 2. Pasirinkite norimus parametrus ir spustelėkite Įrašyti keitimus.

Toliau pateikti puslapyje Namų grupė esantys parametrai.

Parametras

Aprašymas

Bendrinti bibliotekas ir spausdintuvus

Pasirinkite bibliotekas ir spausdintuvus, kuriuos norite bendrinti namų grupėje ir naudotis visomis jų funkcijomis.

Bendrinti mediją su įrenginiais

Naudokite šį parametrą, jei norite bendrinti laikmenas su visais tinkle esančiais įrenginiais. Pvz., galite bendrinti nuotraukas su skaitmeniniu nuotraukų rėmeliu arba muziką su tinklo medijos leistuvu.

Pastaba: Bendrinama medija nėra apsaugota. Bendrinama medija pasiekiama bet kam, kas prisijungia prie tinklo.

Peržiūrėti arba atsispausdinti namų grupės slaptažodį

Peržiūrėkite arba atsispausdinkite namų grupės slaptažodį.

Keisti slaptažodį

Pakeiskite namų grupės slaptažodį.

Išeiti iš namų grupės

Išeikite iš namų grupės.

Keisti išplėstinius bendrinimo parametrus

Pakeiskite tinklo radimo, failų bendrinimo, viešojo aplanko bendrinimo, slaptažodžiu apsaugoto bendrinimo, namų grupės ryšių ir failų bendrinimo ryšių parametrus.

Paleisti namų grupės trikčių diagnostikos priemonę

Išspręskite su namų grupe susijusias problemas.

Reikia daugiau pagalbos?

Prisijungti prie diskusijos
Klausti bendruomenės
Gaukite palaikymą
Susisiekite su mumis

Ar ši informacija buvo naudinga?

Ar esate patenkinti vertimo kokybe?

Kas turėjo įtakos jūsų patirčiai?

Turite daugiau atsiliepimų? (Pasirinktinai)

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

×