Mobilo sakaru un SIM kartes iestatījumi

Izmantojot mobilo sakaru un SIM kartes iestatījumus, varat kontrolēt tālruņa mobilo sakaru iestatījumus, tostarp mobilo datu savienojumu. Ja savienojums darbojas atbilstoši jūsu vēlmēm, jums nekas nav jāmaina. Taču, ja rodas ar mobilo sakaru savienojumu saistītas problēmas, var palīdzēt viena vai vairāku iestatījumu mainīšana.

Lai atvērtu mobilo sakaru un SIM kartes iestatījumus, programmu sarakstā pieskarieties vienumam iestatījumi

Settings Icon
 > mobilie dati+SIM karte.

Iestatījums Funkcija

Tīkla aktivizēšana

Tiek parādīts tālrunī lietotā mobilo sakaru tīkla nosaukums.

Lai tālrunī ar divām SIM kartēm piekļūtu šim iestatījumam, iestatījumu sadaļā Mobilie dati+SIM karte pieskarieties vienumam 1. SIM kartes iestatījumi vai 2. SIM kartes iestatījumi.

Datu savienojums

Ieslēdz vai izslēdz mobilo datu savienojumu. Savienojuma izslēgšanai var būt dažādi iemesli, piemēram, datu lietojuma samazināšana, ja jums nav datu plāna bez ierobežojumiem, vai akumulatora darbības laika pagarināšana.

Ja savienojums ir izslēgts, jūs joprojām varat zvanīt un saņemt zvanus, kā arī sūtīt un saņemt īsziņas. Tomēr, ja nav izveidots savienojums ar Wi-Fi tīklu, jūs nevar veikt dažādas darbības, piemēram, pārlūkot tīmekli, meklēt tiešsaistē, saņemt vai nosūtīt e-pasta ziņojumus un saņemt atjauninātu programmu informāciju. Ja mobilo datu savienojums ir izslēgts, nevarat sūtīt vai saņemt MMS ziņas jeb īsziņas, kurām ir pievienoti attēli vai citi faili.

Ierobežotai Wi-Fi savienojamībai

Nosaka, vai tālrunī Wi-Fi savienojuma vietā ir jāizmanto mobilo datu savienojums, ja ir izveidots tālruņa savienojums ar ierobežotas savienojamības Wi-Fi tīklu — piemēram, ja ir izveidots tālruņa savienojums ar Wi-Fi tīklu, taču tālrunī nevar izveidot savienojumu ar internetu.

 • Izmantot mobilos datus. Ierobežotas Wi-Fi savienojamības gadījumā tālrunī tiek izmantots mobilo datu savienojums, un jūs varat turpināt tālrunī veikt darbības, kuru izpildei ir nepieciešams savienojums ar internetu. Šajā gadījumā var tikt lietots jūsu datu plāns, un par to var tikt piemērota maksa.
 • Nelietot mobilos datus. Ierobežotas Wi-Fi savienojamības gadījumā netiks lietots mobilo datu savienojums. Šādā gadījumā tālrunī nevarēsit veikt darbības, kuru izpildei ir nepieciešams savienojums ar internetu.

Lai šis iestatījums būtu pieejams, tālrunī ir jāinstalē programmatūras Windows Phone versija 8.0.10211.204 vai jaunāka.           

Zvanu viesabonēšanas opcijas

Nosaka, vai varat veikt zvanus un sūtīt īsziņas, kad tālrunis atrodas ārpus mobilo sakaru operatora tīkla pārklājuma. Atstājot iestatītu opciju Neizmantot viesabonēšanu, daļēji var izvairīties no maksas par zvanu viesabonēšanu. Ja šī opcija ir iestatīta, jūs nevarat zvanīt vai sūtīt īsziņas, kad tālrunis atrodas viesabonēšanas zonā, bet varat saņemt zvanus un īsziņas no citiem. Skatiet tālruņa pakalpojumu plānu, lai iegūtu detalizētu informāciju par papildu maksas piemērošanu.

Ja atļaujat viesabonēšanu, varat zvanīt un sūtīt īsziņas, atrodoties ārpus mobilo sakaru operatora tīkla pārklājuma. Atkarībā no jūsu tālruņa pakalpojumu plāna par šiem zvaniem un īsziņām var tikt piemērota lielāka maksa. Varat izvēlēties, kāda veida viesabonēšanu atļaut — Iekšzemes vai Iekšzemes+starptautiskā.

SIM karte datu savienojumam

Nosaka, kura SIM karte tiek izmantota mobilo datu savienojumam. Varat izvēlēties, kuru SIM karti izmantot mobilo sakaru datiem, lai kontrolētu datu izmaksas. Piemēram, varat izvēlēties vienu SIM karti citas vietā, jo šajā kartē datu pārraide ir lētāka.

Šis iestatījums ir redzams tikai tādos Windows Phone tālruņos ar divām SIM kartēm, kuros darbojas operētājsistēma Windows Phone 8.1.

Datu viesabonēšanas opcijas

Nosaka, vai datu savienojums paliek ieslēgts, kad tālrunis atrodas ārpus mobilo sakaru operatora tīkla pārklājuma. Atstājot iestatītu opciju Neizmantot viesabonēšanu, varat izvairīties no maksas par datu viesabonēšanu.

Ja atļaujat viesabonēšanu, varat izmantot mobilos datus, kad tālrunis atrodas viesabonēšanas zonā. Atkarībā no jūsu tālruņa pakalpojumu plāna par viesabonēšanas laikā lietotajiem datiem var tikt piemērota lielāka maksa. Daži mobilo sakaru operatori ļauj norādīt, kāda veida viesabonēšanu atļaut —Iekšzemes vai Iekšzemes+ starptautiskā viesabonēšana.

3G savienojums

Nosaka, vai jūsu tālrunis izmantos 3G vai 2G mobilo sakaru savienojumu.

Ja šo iestatījumu iestatāt kā Ieslēgts

Toggle On Icon
, tālrunis izmantos 3G savienojumu, ja tāds būs pieejams. Ja šo iestatījumu iestatāt kā Izslēgts
Toggle Off Icon
, tālrunis izmantos 2G savienojumu, kas ir lēnāks mobilo sakaru tīkla savienojums, tomēr var arī nedaudz ietaupīt akumulatora enerģiju.

Šis iestatījums ir redzams tikai tādos Windows Phone tālruņos ar divām SIM kartēm, kuros darbojas operētājsistēma Windows Phone 8.1.

Ierobežot fona datu izmantošanu

Samazina noteiktos apstākļos, piemēram, viesabonēšanas laikā, izmantoto fona datu apjomu. Daudzām programmām un līdzekļiem ir nepieciešama regulāra atjauninājumu veikšana, nelūdzot jums veikt nekādu darbību, piemēram, e-pasta programma var pārbaudīt pasta serveri ik pēc pāris minūtēm, lai pārbaudītu, vai jūsu iesūtnē nav jaunu ziņojumu. Šādā veidā izmantotos datus sauc par fona datiem, un tie var radīt problēmas, ja nevēlaties pārsniegt izmantojamā datu apjoma ierobežojumu.

 • Vienmēr ierobežot fona datu izmantošanu. Tālrunis ierobežos fona datu izmantošanu.
 • Ierobežot fona datu izmantošanu viesabonēšanas laikā. Jūsu tālrunis ierobežos fona datu izmantošanu, kad atrodaties viesabonēšanas teritorijā.

Ja ieslēgsit kādu no šiem iestatījumiem, tālrunis gaidīs iespēju izveidot Wi-Fi savienojumu, lai veiktu fona uzdevumus.

SIM kartes nosaukums

Ierakstiet SIM kartes nosaukumu, lai piešķirtu tai jūsu izvēlētu nosaukumu, kuru varēsit atpazīt.

Tādējādi tālruņos ar divām SIM kartēm ir vieglāk atšķirt SIM kartes un noteikt, kuru SIM karti izmantot mobilo datu savienojumam un kuru — zvaniem vai īsziņu sūtīšanai. SIM kartes nosaukumi ir redzami dažādās vietās jūsu tālrunī, piemēram, elementā Tālrunis, elementā Ziņojumapmaiņa, pie SIM kartē saglabātajām kontaktpersonām, kā arī mobilo sakaru un SIM kartes iestatījumos.

Lai atvērtu šo iestatījumu, iestatījumos Mobilie sakari + SIM karte pieskarieties vienumam SIM kartes iestatījumi. Tālrunī ar divām SIM kartēm pieskarieties vienumam 1. SIM kartes iestatījumi un 2. SIM kartes iestatījumi, lai katrai SIM kartei piešķirtu nosaukumu.

SIM kartes statuss

Ieslēdz vai izslēdz SIM karti. Kad SIM karte ir Ieslēgta

Toggle On Icon
, ja vēlaties, tālrunī ievietoto SIM karti varat izmantot zvanīšanai, īsziņu sūtīšanai un mobilajiem datiem. Ja SIM karte ir iestatīta uz Izslēgta
Toggle Off Icon
, šo SIM karti nav iespējams izmantot zvanīšanai, īsziņām vai mobilo datu saņemšanai. Tomēr SIM kartes izslēgšana var noderēt, lai neradītu neparedzētas maksas un kontrolētu tālruņa izmaksas. Ja ir pieejams Wi-Fi tīkls, ar kuru varat izveidot savienojumu, tad datu savienojumam varat izmantot šo tīklu.

Lai atvērtu šo iestatījumu, iestatījumos Mobilie sakari + SIM karte pieskarieties vienumam 1. SIM kartes iestatījumi vai 2. SIM kartes iestatījumi.

Šis iestatījums ir redzams tikai tādos Windows Phone tālruņos ar divām SIM kartēm, kuros darbojas operētājsistēma Windows Phone 8.1.

Režīma atlase

Tiek noteikts tālrunī lietotais mobilo sakaru tīkla veids. Tas, ar kāda veida tīkliem tālrunī var izveido savienojumu, ir atkarīgs no tālruņa modeļa un mobilo sakaru operatora.

Lai atvērtu šo iestatījumu, iestatījumos Mobilie sakari + SIM karte pieskarieties vienumam SIM kartes iestatījumi.

Lielākais savienojuma ātrums

Nosaka lielāko savienojuma ātrumu, ko var izmantot tālrunī. Izvēloties lielāko savienojuma ātrumu, tālrunī tiek lietots šis mobilo sakaru savienojums, ja tas ir pieejams. Taču, ja jūsu atrašanās vietā ir pieejams vājš šī ātrākā savienojuma tīkla signāls, tā meklēšanai vai savienojuma uzturēšanai ar to var tikt patērēts vairāk akumulatora enerģijas.

Izvēloties zemāku savienojuma ātrumu, tālrunis var izveidot savienojumu ar lēnāku mobilo sakaru tīklu, kura signāls, iespējams, ir spēcīgāks. Turklāt tādējādi varat ietaupīt akumulatora enerģiju.

Lai atvērtu šo iestatījumu, iestatījumos Mobilie sakari + SIM karte pieskarieties vienumam SIM kartes iestatījumi.

Tīkla veids

Nosaka, kādā veidā tālrunī tiek veidots savienojums, ja nav pieejams mājas tīkls.

 • Automātiski. Noklusējuma iestatījums. Tālrunis mēģina izveidot savienojumu ar labāko mobilo sakaru tīklu. Ja mājas tīkls nav pieejams, tālrunis mēģina izveidot savienojumu ar citu pieejamo tīklu.
 • Tikai mājas tīkls. Tālrunis veido savienojumu tikai ar mājas mobilo sakaru tīklu. Tādējādi tālrunī netiek pieļauta viesabonēšanas lietošana, kad nav pieejams mājas tīkls.

Lai atvērtu šo iestatījumu, iestatījumos Mobilie sakari + SIM karte pieskarieties vienumam SIM kartes iestatījumi.

Tīkla atlase

Ļauj skatīt pašlaik pieejamo tīklu sarakstu jūsu atrašanās vietā un izveidot savienojumu ar tīklu. Noklusējuma iestatījums ir Automātisks.

Ja, ieslēdzot tālruni, tā ekrānā ir redzams ziņojums par to, ka atlasītais tīkls nav pieejams, šajā sadaļā varat atlasīt citu tīklu.

Lai atvērtu šo iestatījumu, iestatījumos Mobilie sakari + SIM karte pieskarieties vienumam SIM kartes iestatījumi.

Pievienot interneta piekļuves punktu

Interneta piekļuves punkta nosaukums (APN) ir adrese, kas tālrunī tiek lietota, lai izveidotu savienojumu ar internetu. Pēc noklusējuma interneta piekļuves punkts tiek iestatīts automātiski, veicot tālruņa sākotnējo iestatīšanu.

Ja mobilo datu savienojums nedarbojas, mēģiniet ievadīt jaunu interneta piekļuves punktu atbilstoši savai atrašanās vietai un mobilo sakaru operatoram. Ja tālrunī varat izveidot savienojumu ar Wi-Fi tīklu vai esat datora tuvumā, mēģiniet meklēt tiešsaistē, lai atrastu sava mobilo sakaru operatora interneta piekļuves punkta iestatījumus.

Interneta piekļuves punkta pievienošana

Lodziņā APN ir jāievada adrese. Pārējie iestatījumi nav obligāti un ir atkarīgi no mobilo sakaru operatora.

 1. Iestatījumos Mobilie sakari + SIM karte pieskarieties vienumiem SIM kartes iestatījumi Pievienot interneta piekļuves punktu.

  Ja lietojat tālruni ar divām SIM kartēm, iestatījumos Mobilie sakari + SIM karte pieskarieties vienumam 1. SIM kartes iestatījumi vai 2. SIM kartes iestatījumi atkarībā no tā, kuru SIM karti izmantojat mobilo datu savienojumam.

 2. Veiciet vienu vai vairākas tālāk norādītās darbības.

  • Pieskarieties vienumam APN un pēc tam ierakstiet adresi tam APN, kuru vēlaties izmantot.
  • Pieskarieties vienumam Lietotājvārds un pēc tam ierakstiet sava mobilā konta lietotājvārdu.
  • Pieskarieties vienumam Parole un pēc tam ierakstiet sava mobilā konta paroli.
  • Pieskarieties vienumam Autentifikācijas veids un pēc tam pieskarieties autentifikācijas metodei, ko izmantojat mobilajā kontā.
  • Pieskarieties vienumam Starpniekserveris (URL) un pēc tam ierakstiet starpniekservera mobilā konta adresi.
  • Pieskarieties vienumam Starpniekservera ports un pēc tam ierakstiet porta numuru.
  • Pieskarieties vienumam IP adreses veids un pēc tam izvēlieties, kāda veida IP adresi izmantot.
 3. Pieskarieties vienumam Saglabāt

  Save Icon
  .

Pievienot MMS piekļuves punktu

MMS piekļuves punkta nosaukums (access point name — APN) ir adrese, ko tālrunis izmanto, lai sūtītu un saņemtu MMS ziņojumus. Arī MMS piekļuves punkts tiek automātiski iestatīts, veicot tālruņa sākotnējo iestatīšanu.

Ja nevarat sūtīt vai saņemt MMS ziņojumus, mēģiniet ievadīt citu MMS piekļuves punktu atbilstoši savai atrašanās vietai un mobilo sakaru operatoram. Tālrunī vai datorā mēģiniet atrast tiešsaistē sava mobilo sakaru operatora MMS piekļuves punkta iestatījumus.

MMS piekļuves punkta pievienošana

Lodziņos APN un MMSC (URL) ir jāievada adreses. Pārējie iestatījumi nav obligāti un ir atkarīgi no mobilo sakaru operatora.

 1. Iestatījumos Mobilie sakari + SIM karte pieskarieties vienumam SIM kartes iestatījumi > Pievienot MMS piekļuves punktu.

  Ja lietojat tālruni ar divām SIM kartēm, iestatījumos Mobilie sakari + SIM karte pieskarieties vienumam 1. SIM kartes iestatījumi vai 2. SIM kartes iestatījumi, ņemot vērā to, kuru SIM karti izmantojat mobilo datu savienojumam.

 2. Veiciet vienu vai vairākas tālāk norādītās darbības.

  • Pieskarieties vienumam APN un pēc tam ierakstiet adresi tam MMS APN, kuru vēlaties izmantot.
  • Pieskarieties vienumam Lietotājvārds un pēc tam ierakstiet sava mobilā konta lietotājvārdu.
  • Pieskarieties vienumam Parole un pēc tam ierakstiet sava mobilā konta paroli.
  • Pieskarieties vienumam Autentifikācijas veids un pēc tam pieskarieties autentifikācijas metodei, ko izmantojat mobilajā kontā.
  • Pieskarieties vienumam WAP vārteja (URL) un pēc tam ierakstiet tās WAP vārtejas adresi, kuru vēlaties izmantot.
  • Pieskarieties vienumam WAP vārtejas ports un pēc tam ierakstiet WAP vārtejas porta numuru.
  • Pieskarieties vienumam MMSC (URL) un pēc tam ierakstiet mobilo sakaru operatora MMS centra (MMSC) adresi, sākot ar http://.
  • Pieskarieties vienumam MMSC ports un pēc tam ierakstiet MMSC porta numuru.
  • Pieskarieties vienumam Maksimālais MMS lielums un pēc tam ierakstiet maksimālo nosūtāmā MMS ziņojuma lielumu (KB).
  • Pieskarieties vienumam IP adreses veids un pēc tam izvēlieties, kāda veida IP adresi izmantot.
 3. Pieskarieties vienumam Saglabāt

  Save Icon
  .

  

Rekvizīti

Raksta ID: 10652. Pēdējo reizi pārskatīts: 2016. gada 17. maijs. Pārskatījums: 5

Atsauksmes