Pirms ierīces lietošanas ieteicams izlasīt šajā rokasgrāmatā sniegtos norādījumus.

IZSLĒDZIET IERĪCI VIETĀS, KUR TĀS LIETOŠANA IR AIZLIEGTA

restricted areas

Izslēdziet ierīci vietās, kur mobilo tālruņu lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus un būt bīstama, piem., lidmašīnā, slimnīcās vai medicīnisku ierīču, degvielas, ķīmisku vielu tuvumā un sprādzienbīstamās vietās. Šādās vietās ievērojiet visus norādījumus.

SATIKSMES DROŠĪBA IR PIRMAJĀ VIETĀ

road safety

Ievērojiet visus vietējos likumus. Autovadītāja rokām vienmēr jābūt brīvām, lai nekas netraucētu vadīt transportlīdzekli. Braucot pie stūres, satiksmes drošībai jābūt pirmajā vietā.

DARBĪBAS TRAUCĒJUMI

interference

Ikviena mobilā ierīce var būt jutīga pret traucējumiem, kas ietekmē tās darbības kvalitāti.

KVALIFICĒTA APKOPE

qualified service

Šī izstrādājuma instalēšanu un remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti.

AKUMULATORI, LĀDĒTĀJI UN CITAS PAPILDIERĪCES

batteries and chargers

Izmantojiet tikai tādus akumulatorus, lādētājus un citas papildierīces, ko lietošanai ar šo ierīci apstiprinājis Microsoft Mobile. Saderību var nodrošināt trešo pušu lādētāji, kuri atbilst attiecīgajām USB prasībām un kurus var pievienot ierīces USB savienotājam. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.

SARGĀJIET IERĪCI NO MITRUMA

keep dry

Šī ierīce nav ūdensizturīga. Sargājiet to no mitruma.

STIKLA DAĻAS

glass parts

Ierīces ekrāns ir izgatavots no stikla. Ja ierīce tiek nomesta uz cietas virsmas vai pakļauta spēcīgam triecienam, stikls var saplīst. Ja stikls saplīst, nepieskarieties ierīces stikla daļām un nemēģiniet noņemt saplīsušo ierīces stiklu. Nelietojiet ierīci, kamēr kvalificēts servisa centra speciālists nav nomainījis stiklu.

DZIRDES AIZSARDZĪBA

hearing

Lai novērstu iespējamus dzirdes bojājumus, neklausieties ilgstoši mūziku vai sarunas partnera teikto lielā skaļumā. Ievērojiet piesardzību, turot ierīci pie auss, kamēr tiek lietots skaļrunis.

Rekvizīti

Raksta ID: 10698. Pēdējo reizi pārskatīts: 2016. gada 17. maijs. Pārskatījums: 7

Atsauksmes