Mobilo sakaru iestatījumi operētājsistēmā Windows 10

Dažos Windows 10 datoros ir SIM karte, ko var izmantot, lai izveidotu savienojumu ar mobilo datu tīklu, tādēļ varat nokļūt tiešsaistē jebkurā vietā, kur var uztvert mobilo sakaru signālu. Pat tad, ja datorā nav SIM kartes, savienojumu ar mobilo sakaru tīklu varat izveidot arī citos veidos, piemēram, pieslēdzot un izmantojot ārēju mobilo ierīci (sauktu arī par mobilo sakaru tīkla modemu mobilo platjoslas ierīci). Jebkurā gadījumā, lai izveidotu savienojumu, ir nepieciešams mobilo sakaru operatora datu plāns.

Savienojuma izveide ar mobilo datu tīklu pirmo reizi

 1. Uzdevumjoslas apakšējā labajā malā atlasiet ikonu Tīkls (
  Wi-Fi ikona
  or
  Ethernet ikona
  ) un pēc tam sarakstā atlasiet ikonu Mobilo datu tīkls  > Savienot.

  Bieži vien līdzās jūsu mobilo sakaru tīkla ikonai tiks rādīts jūsu mobilo sakaru operatora nosaukums.

 2. Ja saņemat atbilstošu uzaicinājumu, ierakstiet savu lietotājvārdu un paroli, un piekļuves punkta nosaukumu (access point name — APN).

  Ja nepieciešams, pārbaudiet informāciju, kas varētu būt iekļauta jūsu datora, SIM kartes vai mobilās ierīces komplektācijā, lai iegūtu papildinformāciju par to, kādus iestatījumus lietot.

Ja mobilo datu savienojums darbojas atbilstoši jūsu vēlmēm, parasti nav jāmaina mobilo sakaru iestatījumi. Taču, ja rodas ar mobilo sakaru savienojumu saistītas problēmas, var noderēt viena vai vairāku iestatījumu pamainīšana. Redzamie iestatījumi ir atkarīgi no datora modeļa un mobilo sakaru operatora.

 Iestatījums Funkcija
Automātisks savienojums

Nosaka, vai jūsu dators automātiski veido savienojumu ar mobilo sakaru tīklu, ja tāds ir pieejams. Notīriet šo izvēles rūtiņu, ja vēlaties manuāli veidot savienojumu ikreiz, kad vēlaties lietot mobilo datu savienojumu.

Lai atvērtu šo iestatījumu, atlasiet pogu Sākums , pēc tam atlasiet Iestatījumi  > Tīkls un internets > Mobilo sakaru tīkls > mobilo sakaru tīkla savienojuma nosaukums > Automātiski veidot savienojumu. Šis iestatījums ir pieejams, ja ierīce ir atvienota no mobilo datu tīkla, un tas tiek lietots, kad atlasāt Izveidot savienojumu.

Atļaut viesabonēšanu

Nosaka, vai mobilo datu savienojums paliek ieslēgts, kad dators atrodas ārpus mobilo sakaru operatora tīkla pārklājuma. Ja šo izvēles rūtiņu atstājat neatzīmētu, varat novērst datu viesabonēšanas maksu.

Ja atļaujat viesabonēšanu, kad dators atrodas viesabonēšanas zonā, varat izmantot mobilos datus. Atkarībā no jūsu datu plāna par viesabonēšanas laikā lietotajiem datiem var tikt piemērota lielāka maksa.

Lai atvērtu šo iestatījumu, atlasiet pogu Sākums , pēc tam atlasiet Iestatījumi  > Tīkls un internets > Mobilo sakaru tīkls > mobilo sakaru tīkla savienojuma nosaukums > Atļaut viesabonēšanu. Šis iestatījums ir pieejams, ja ierīce ir atvienota no mobilo datu tīkla, un tas tiek lietots, kad atlasāt Izveidot savienojumu.

Tīkla atlase

Šis vienums tiek parādīts viesabonēšanas laikā, un tas nosaka, kurš mobilo sakaru tīkla savienojums tiek izmantots. Noklusējuma iestatījums ir Automatic (Automātisks).

Ja mēģināt izveidot savienojumu ar mobilo sakaru tīklu un tiek parādīts ziņojums, ka atlasītais tīkls nav pieejams, varat izvēlēties Meklēt tīklus un pēc tam atlasīt citu mobilo sakaru tīklu.

Lai atvērtu šo iestatījumu, atlasiet pogu Sākums , pēc tam atlasiet Iestatījumi  > Tīkls un internets > Mobilo sakaru tīkls > mobilo sakaru tīkla savienojuma nosaukums > Papildu opcijas.

Aktivizētais tīkls

Tiek parādīts izmantotā mobilo sakaru tīkla nosaukums.

Lai atvērtu šo iestatījumu, atlasiet pogu Sākums , pēc tam atlasiet Iestatījumi  > Tīkls un internets > Mobilo sakaru tīkls > mobilo sakaru tīkla savienojuma nosaukums > Papildu opcijas.

Atjaunināt iestatījumus

No jūsu mobilo sakaru operatora iegūst visjaunākos mobilo sakaru tīkla iestatījumus. Jaunākie iestatījumi var palīdzēt nodrošināt, ka mobilo datu savienojums darbojas pareizi.

Lai atvērtu šo iestatījumu, atlasiet pogu Sākums , pēc tam atlasiet Iestatījumi  > Tīkls un internets > Mobilo sakaru tīkls > mobilo sakaru tīkla savienojuma nosaukums > Papildu opcijas > Atjaunināt iestatījumus.

Pievienot interneta APN

Interneta piekļuves punkta nosaukums (APN) ir adrese, ko dators izmanto, lai izveidotu savienojumu ar internetu, kad izmantojat mobilo datu savienojumu. Parasti interneta piekļuves punkts tiek iestatīts automātiski.

Ja mobilo datu savienojums nedarbojas, mēģiniet ievadīt citu interneta piekļuves punktu atbilstoši savai atrašanās vietai un mobilo sakaru operatoram. Ja savā datorā varat izveidot savienojumu ar Wi-Fi tīklu vai jums ir pieejams tālrunis, mēģiniet tiešsaistē atrast sava mobilo sakaru operatora interneta piekļuves punkta iestatījumus.

Lai pievienotu interneta piekļuves punktu, ierakstiet adresi lodziņā APN. Pārējie iestatījumi nav obligāti un ir atkarīgi no mobilo sakaru operatora.

 1. Atlasiet pogu Sākums , pēc tam atlasiet Iestatījumi  > Tīkls un internets > Mobilo sakaru tīkls > atlasiet mobilo sakaru tīkla savienojuma nosaukumu > Papildu opcijas > Pievienot interneta APN.
 2. Veiciet vienu vai vairākas tālāk norādītās darbības.
  • Lodziņā Profile name (Profila nosaukums) ierakstiet APN profila nosaukumu.
  • Lodziņā APN ierakstiet adresi tam APN, ko vēlaties izmantot.
  • Lodziņā Lietotājvārds ierakstiet sava mobilā konta lietotājvārdu.
  • Lodziņā Password (Parole) ierakstiet sava mobilā konta paroli.
  • Atlasiet vienumu Pierakstīšanās informācijas veids un pēc tam atlasiet izmantojamo autentifikācijas metodi.
  • Atlasiet IP tips un pēc tam atlasiet, kāda tipa IP adresi izmantot.
 3. Atzīmējiet izvēles rūtiņu Lietot šo profilu, ja vēlaties izmantot APN profilu tūlīt pēc saglabāšanas.
 4. Atlasiet Saglabāt > Labi.
 5. Lai atgrieztos un skatītu savu APN profilu sarakstu, atlasiet Atpakaļ un skatiet sadaļu Interneta APN.
Rekvizīti

Šis vienums parāda informāciju par SIM un mobilo datu savienojumu. Atlasiet Copy (Kopēt), lai kopētu informāciju, kuru ielīmēt e-pasta ziņojumā vai kaut kur citur. Šī iespēja var noderēt, ja ir problēmas ar savienojumu un ir nepieciešams nosūtīt informāciju jūsu mobilo sakaru operatoram vai atbalsta darbiniekam.

Lai atvērtu šo iestatījumu, atlasiet pogu Sākums , pēc tam atlasiet Iestatījumi  > Tīkls un internets > Mobilo sakaru tīkls > mobilo sakaru tīkla savienojuma nosaukums > Papildu opcijas.

Izmantot SIM PIN

Nosaka, vai tālrunī vēlaties izmantot SIM kartes PIN kodu, lai neļautu nepilnvarotām personām izmantot šo mobilo datu savienojumu. Pēc SIM kartes PIN koda iestatīšanas saņemsit uzaicinājumu ievadīt SIM kartes PIN kodu, kad mēģināsit izveidot savienojumu.

Kad saņemat atbilstošu uzaicinājumu, ievadiet SIM kartes PIN kodu. Ja šī ir pirmā lietošanas reize, ierakstiet noklusējuma SIM kartes PIN kodu. Ja nezināt noklusējuma SIM kartes PIN kodu, apmeklējiet mobilo sakaru operatora tīmekļa vietni un skatiet, vai kods ir norādīts tur. Lai bloķētu mobilo datu savienojumu ar SIM kartes PIN kodu, dators ir jārestartē.

Ja esat jau iestatījis SIM kartes PIN kodu, ierakstiet SIM kartes PIN kodu, kad saņemat atbilstošu uzaicinājumu, un pēc tam atlasiet Labi.

Lai atrastu šo SIM kartes PIN iestatījumu, atlasiet pogu Sākums , pēc tam atlasiet Iestatījumi  > Tīkls un internets > Mobilo sakaru tīkls > mobilo sakaru tīkla savienojuma nosaukums > Papildu opcijas > Izmantot SIM PIN sadaļā Drošība.

Noņemt SIM PIN

Šis vienums tiek rādīts, ja lietojat SIM kartes PIN kodu. Ja lietojat SIM kartes PIN kodu un izlemjat, ko PIN kodu vairs nevēlaties izmantot, atlasiet Noņemt SIM PIN, ievadiet pašreizējo SIM kartes PIN kodu un pēc tam atlasiet Labi.

Lai atrastu šo SIM kartes PIN iestatījumu, atlasiet pogu Sākums , pēc tam atlasiet Iestatījumi  > Tīkls un internets > Mobilo sakaru tīkls > mobilo sakaru tīkla savienojuma nosaukums > Papildu opcijas > Noņemt SIM PIN sadaļā Drošība.

Mainīt SIM PIN

Šis vienums tiek rādīts, ja lietojat SIM kartes PIN kodu. Lai mainītu SIM kartes PIN kodu (ja tādu izmantojat), atlasiet Mainīt SIM PIN, ievadiet pašreizējo SIM kartes PIN kodu lodziņā Pašreizējais SIM PIN, ievadiet jauno SIM kartes PIN kodu lodziņā Jaunais SIM PIN, ierakstiet to pašu jauno SIM kartes PIN kodu lodziņā Apstiprināt jauno SIM PIN un pēc tam atlasiet Labi.

Lai atrastu šo iestatījumu, atlasiet pogu Sākums , pēc tam atlasiet Iestatījumi  > Tīkls un internets > Mobilo sakaru tīkls > mobilo sakaru tīkla savienojuma nosaukums > Papildu opcijas > Mainīt SIM PIN sadaļā Drošība.

Atbloķēt SIM PIN

Šis vienums tiek rādīts, ja lietojat SIM kartes PIN kodu un trīs reizes ir ievadīts nepareizs PIN kods. Šādā gadījumā SIM karte tiek bloķēta, un to nevar izmantot, kamēr tā nav atbloķēta. Lai to atbloķētu, vispirms ir jāsazinās ar mobilo sakaru operatoru, lai saņemtu PIN atbloķēšanas atslēgu (PIN Unblocking Key — PUK). Pēc tam atlasiet Atbloķēt SIM PIN un pēc tam ierakstiet PUK kodu. Ja pārāk daudz reižu tiek ievadīts nepareizs PUK kods, SIM karte tiek neatgriezeniski bloķēta un ir jāsaņem jauna SIM karte no mobilo sakaru operatora.

Lai atrastu šo iestatījumu, ja SIM karte ir bloķēta, atlasiet pogu Sākums , pēc tam atlasiet Iestatījumi  > Tīkls un internets > Mobilo sakaru tīkls > mobilo sakaru tīkla savienojuma nosaukums > Papildu opcijas > Atbloķēt SIM PIN sadaļā Drošība.
Rekvizīti

Raksta ID: 10739. Pēdējo reizi pārskatīts: 2016. gada 14. sept.. Pārskatījums: 4

Atsauksmes