Kā līdz minimumam samazināt datu lietojumu?

Ja neizmantojat neierobežotu datu plānu — un mūsdienās lielākā daļa no mums tādu neizmanto —, ir svarīgi zināt, cik lielu datu apjomu esat patērējis un kā līdz minumam samazināt datu lietojumu Windows Phone tālrunī.

Datu sensora lietošana

Datu sensors palīdz reģistrēt datu lietojumu, noskaidrot, kuras programmas izmanto vislielāko datu apjomu, kā arī samazināt mobilo datu patēriņu. Papildinformāciju skatiet lapā Datu sensora izmantošana datu lietojama pārvaldībai.

 • Lai to iestatītu, pavelciet līdz programmu sarakstam un pēc tam pieskarieties vienumam Datu sensors 

  Data Sense Icon
  .

Datu lietojuma samazināšana tīmekļa pārlūkošanas laikā

Datu sensors palīdz samazināt datu lietojumu tīmekļa pārlūkošanas laikā; tas tiek panākts, piemēram, samazinot tīmekļa lapā ietverto attēlu izmēru vai bloķējot daļu reklāmu. Lai izmantotu šo opciju, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Programmu sarakstā pieskarieties vienumam Datu sensors 

  Data Sense Icon

 2. Pieskarieties vienumam iestatījumi 

  Settings Icon
  .

 3. Sadaļā Pārlūka datu lietojuma ierobežojums izvēlieties standarta, augsts vai automātiski. (Ieteicams izvēlēties opciju Automātisks, kas ļauj tālrunim atrast piemērotāko iestatījumu.)

Savienošana ar Wi-Fi tīklu

Iespējams, vislielāko mobilo datu apjomu ietaupīsiet, izveidojot savienojumu ar Wi-Fi tīklu, kad vien tas būs pieejams. Tādā veidā tālrunī datu sūtīšanai un saņemšanai būs iespējams izmantot Wi-Fi tīklu.

 • Lai ieslēgtu Wi-Fi savienojumu, programmu sarakstā pieskarieties pie Iestatījumi 

  Settings Icon
   > Wi-Fi un pēc tam ieslēdziet opciju Wi-Fi tīkls 
  Toggle On Icon
  .

Uzdevumu izpildes fonā izslēgšana

Dažas programmas var turpināt izmantot mobilos datus pat tad, kad tās nav atvērtas. Datu lietojumu var samazināt, izslēdzot visus tos fonā izpildāmos uzdevumus, kuri nav nepieciešami.

 1. Programmu sarakstā pieskarieties pie Iestatījumi 

  Settings Icon
   > Enerģijas taupītājs un pēc tam pavelciet uz Lietojums.

 2. Pieskarieties jebkurām programmām, kas veic uzdevumus fonā, un pēc tam izslēdziet opciju Atļaut darbināt programmu fonā 

  Toggle Off Icon
  .

Enerģijas taupītāja ieslēgšana

Enerģijas taupītājs izslēdz dažus (bet ne visus) līdzekļus, kuriem nepieciešams datu savienojums. Varat to ieslēgt, kad vien vēlaties, vai arī iestatīt, lai tas tiktu ieslēgts automātiski, kad akumulatora līmenis ir zems.

 1. Programmu sarakstā pieskarieties pie Iestatījumi 

  Settings Icon
   > Enerģijas taupītājs.

 2. Ieslēdziet enerģijas taupītāju 

  Toggle On Icon
  .

 3. Sadaļā Taupīt akumulatora enerģiju pieskarieties opcijai, kuru vēlaties izmantot, lai taupītu akumulatora enerģiju.

E-pasta sinhronizēšanas iestatījumu mainīšana

Varat izvēlēties, cik bieži tālrunī veikt automātisku e-pasta sinhronizēšanu, vai arī varat sinhronizēt e-pastu manuāli, kad pats vēlaties.

 1. Programmu sarakstā pieskarieties e-pasta kontam, kura iestatījumus vēlaties mainīt.

 2. Pieskarieties pie Vairāk 

  More Icon
   > Iestatījumi un pēc tam pie Sinhronizācijas iestatījumi.

 3. Sadaļā Lejupielādēt jauno saturu (vai Jauno e-pasta ziņojumu lejupielāde attiecībā uz dažiem kontiem) izvēlieties kādu no opcijām. Ja nevēlaties, lai tālrunī tiktu automātiski veikta šī konta e-pasta ziņojumu sinhronizācija, pieskarieties vienumam Manuāli (ja šī opcija ir pieejama).

Mobilo datu savienojuma lietošanas liegšana ierobežotas WiFi savienojamības gadījumā

Ja tālrunī ir izveidots savienojums ar Wi-Fi tīklu, taču ierobežotas savienojamības dēļ nav iespējams pabeigt uzdevumu, kura veikšanai tiek patērēts liels datu apjoms (piemēram, programmas lejupielādi), varat izvairīties no mobilo datu izmantošanas darbības pabeigšanai. (Atkarībā no ražotāja vai mobilo sakaru operatora veiktajiem tālruņa iestatījumiem jūsu tālrunī šis iestatījums var netikt rādīts.)

 1. Programmu sarakstā pieskarieties pie Iestatījumi 

  Settings Icon
   > Mobilie sakari+SIM karte.

 2. Pieskarieties vienumam Ierobežotas Wi-Fi savienojamības gadījumā: un pēc tam pieskarieties vienumam Neizmantot mobilos datus.

Mobilo datu savienojuma izslēgšana

Visdrošākais veids, kā pārliecināties, vai netiks izmantots mobilo datu savienojums, ir to pavisam izslēgt.

 1. Programmu sarakstā pieskarieties pie Iestatījumi 

  Settings Icon
   > Mobilie sakari+SIM karte.

 2. Izslēdziet opciju Datu savienojums 

  Toggle Off Icon
  .

Rekvizīti

Raksta ID: 10894. Pēdējo reizi pārskatīts: 2016. gada 17. maijs. Pārskatījums: 5

Atsauksmes