Tālruņa savienošana pārī ar Bluetooth piederumu

Bluetooth ļauj veikt daudzas darbības Windows Phone 8 ierīcē — no zvanu veikšanas brīvroku režīmā līdz failu koplietošanai ar citiem lietotājiem. Neatkarīgi no veicamā uzdevuma pirmā darbība nemainās: tālruni savienojiet pārī ar Bluetooth piederumu vai ierīci.

 1. Pārliecinieties, vai piederums vai ierīce, kuru vēlaties savienot pārī, ir ieslēgta un tajā ir aktivizēts režīms savienošanai pārī, lai tālrunis ar to varētu izveidot savienojumu.

 2. Programmu sarakstā pieskarieties pie Iestatījumi 

  Settings Icon
  , pie Bluetooth un pēc tam opciju Statuss pārslēdziet uz Ieslēgts 
  Toggle On Icon
  .

  Tālrunis meklēs uztveramus Bluetooth piederumus vai ierīces. Tas arī būs uztverams citiem Bluetooth piederumiem vai ierīcēm jūsu tuvumā, kamēr izmantosit šo ekrānu. Nodrošiniet, lai pāra savienojuma izveides laikā tālrunis būtu atbloķēts.

 3. Pieskarieties tā piederuma vai ierīces nosaukumam, kuru vēlaties savienot pārī ar tālruni.

 4. Ja ir nepieciešams PIN kods (tiek dēvēts arī par savienošanas pārī kodu), veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Ziņojuma lodziņā Savienošana pārī ar piederumu pārliecinieties, vai tālrunī un piederuma vai ierīcē tiek rādīts viens un tas pats PIN kods, pēc tam pieskarieties pie Labi.
  • Ja tas tiek prasīts, ievadiet piederuma PIN kodu, pēc tam pieskarieties pie Gatavs.

Pēc savienošanas pārī, kad šis piederums vai ierīce atradīsies uztveršanas zonā un kad tālrunī būs ieslēgts Bluetooth, starp piederumu vai ierīci un tālruni automātiski tiks veidots savienojums.

Savienošana pārī ar piederumiem, kas izmanto tehnoloģiju NFC

Daži Bluetooth piederumi (tostarp daži skaļruņi) atbalsta tuva darbības lauka sakarus (NFC). Lai tālruni savienotu pārī ar piederumiem, kas nodrošina NFC, vienkārši pieskarieties ar tālruni piederuma skāriena zīmei. Dažkārt uz skāriena zīmes var būs uzraksts NFC vai kaut kas līdzīgs.  

Rekvizīti

Raksta ID: 11573. Pēdējo reizi pārskatīts: 2016. gada 17. maijs. Pārskatījums: 6

Windows Phone, Windows Phone 8.1

Atsauksmes