Ierīces apkopšana

Rīkojieties ar ierīci, akumulatoru, lādētāju un piederumiem uzmanīgi. Tālāk norādītie ieteikumi palīdzēs nodrošināt ierīces darbību.

 • Sargājiet ierīci no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu šķidrumi var saturēt vielas, kas izraisa elektronisko shēmu koroziju. Ja ierīce tiek saslapināta, izņemiet akumulatoru (ja tas ir izņemams) un ļaujiet ierīcei izžūt.
 • Nelietojiet un neglabājiet ierīci putekļainās vai netīrās vietās.
 • Neglabājiet ierīci augstā temperatūrā. Augsta temperatūra var sabojāt ierīci vai akumulatoru.
 • Neglabājiet ierīci aukstumā. Pēc tam, ierīcei sasilstot līdz normālai temperatūrai, iekšienē var kondensēties mitrums, kas to bojā.
 • Neatveriet ierīci citādi, kā norādīts lietotāja rokasgrāmatā.
 • Nesankcionētas modifikācijas var sabojāt ierīci un izraisīt radioierīcēm piemērojamo lietošanas noteikumu pārkāpumu.
 • Sargājiet ierīci un akumulatoru no kritieniem, triecieniem un kratīšanas. Nevīžīgi lietojot, to var salauzt.
 • Ierīces virsmas tīrīšanai lietojiet tikai mīkstu, tīru, sausu drāniņu.
 • Nekrāsojiet ierīci. Krāsa var izraisīt nepareizu darbību.
 • Ja ierīces akumulators ir izņemams, lai nodrošinātu optimālu veiktspēju, ik pa laikam izslēdziet ierīci un izņemiet akumulatoru.
 • Neglabājiet ierīci magnētu un magnētisku lauku tuvumā.
 • Lai nodrošinātu svarīgu datu drošību, glabājiet tos vismaz divās atsevišķās vietās, piem., ierīcē, atmiņas kartē vai datorā, vai pierakstiet svarīgo informāciju.
 • Rīkojieties ar cietajiem diskiem uzmanīgi. Kratīšanas, vibrāciju, triecienu un kritienu, nepareizas ierīces lietošanas, pārmērīgas temperatūras, mitruma un šķidrumu ietekmē cietais disks var nedarboties pareizi, un dati var tikt pazaudēti vai sabojāti.
 • Ilgstošas darbības laikā ierīce var sakarst. Lai ierīce pārāk nesakarstu, tā var automātiski sākt strādāt lēnāk, aizvērt programmas, izslēgt uzlādi un, ja nepieciešams, izslēgties. Ja ierīce nedarbojas pareizi, nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā.
Rekvizīti

Raksta ID: 11731. Pēdējo reizi pārskatīts: 2016. gada 17. maijs. Pārskatījums: 7

Atsauksmes