Akumulatora un lādētāja drošība

Ja lādētājs netiek izmantots, atvienojiet to. Pilnībā uzlādēts, bet neizmantots akumulators ar laiku izlādējas.

Akumulatoru uzglabājiet no 59 °F līdz 77 °F grādu temperatūrā (no 15 °C līdz 25 °C), lai nodrošinātu optimālu veiktspēju. Pārmērīgi augsta vai zema temperatūra samazina akumulatora jaudu un darbības laiku. Ierīce ar karstu vai aukstu akumulatoru kādu brīdi var nestrādāt.

Nemēģiniet atbrīvoties no akumulatora to dedzinot, jo tas var eksplodēt. Ievērojiet vietējos noteikumus. Ja iespējams, nododiet to otrreizējai pārstrādei. Nemetiet to ārā kopā ar sadzīves atkritumiem.

Akumulatoru nedrīkst izjaukt, sagriezt, saspiest, saliekt, caurdurt vai citādi bojāt. Ja akumulators tek, uzmanieties, lai šķidrums nenonāktu uz ādas vai acīs. Ja tā tomēr ir noticis, nekavējoties skalojiet šīs vietas ar ūdeni vai lūdziet palīdzību mediķiem. Akumulatoru nedrīkst modificēt, ievietot tajā svešķermeņus, kā arī ievietot to ūdenī vai citos šķidrumos. Ja akumulators tiek bojāts, tas var eksplodēt.

Izmantojiet akumulatoru un lādētāju tikai paredzētajiem mērķiem. Nepareiza lietošana vai neapstiprinātu vai nesaderīgu akumulatoru vai lādētāju lietošana var izraisīt aizdegšanos, eksploziju vai radīt citus bīstamus apstākļus, kā arī anulēt visus apstiprinājumus vai garantijas. Ja uzskatāt, ka akumulators vai lādētājs ir bojāts, pirms turpināt lietošanu, nogādājiet to apkalpošanas centrā. Nekad nelietojiet bojātu akumulatoru vai lādētāju. Lādētāju lietojiet tikai telpās. Nelādējiet ierīci negaisa laikā.

Turklāt spēkā ir tālāk norādītā informācija, ja jūsu ierīcei ir izņemams akumulators.

  • Pirms akumulatora izņemšanas vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet lādētāju. Lai atvienotu lādētāju vai papildierīci, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.
  • Nejaušs īssavienojums var rasties, ja metāla priekšmets saskaras ar akumulatora metāla sloksnīti. Tas var sabojāt gan akumulatoru, gan otru priekšmetu.
Ierīces ar noņemamu aizmugurējo vāciņu

Rekvizīti

Raksta ID: 11732. Pēdējo reizi pārskatīts: 2016. gada 18. maijs. Pārskatījums: 8

Atsauksmes