Problēmas ar multiziņu (MMS) sūtīšanu vai saņemšanu Lumia tālrunī

Restartējiet tālruni, kad tajā ir ievietota SIM karte, un atkārtoti pamēģiniet nosūtīt multiziņu (tālrunis ielādē uzstādījumus no SIM kartes).

 • Padoms. Nosūtiet multiziņu uz savu mobilā tālruņa numuru. Šādi ar vienu darbību varēsit pārbaudīt sūtīšanas un saņemšanas iespējas.
 • Svarīgi! Multivides ziņapmaiņai nepieciešams mobilo datu savienojums.
 • Piezīme! Ja jums ir divas SIM kartes, kas paredzētas vienam un tam pašam mobilā tālruņa numuram, multivides ziņojumus var saņemt tikai tajā SIM kartē, kas norādīta kā primārā.

Ja varat izveidot savienojumu ar internetu, taču nevarat nosūtīt multiziņas, mēģiniet ievadīt jaunos iestatījumus manuāli.

 1. Meklējiet sava mobilo sakaru operatora multiziņu (MMS) iestatījumus tiešsaistē. Lai pievienotu iestatījumus manuāli, dodieties uz sadaļu Iestatījumi > Tīkls un bezvadu tīkls > Mobilie sakari un SIM karte > SIM iestatījumi. Apakšā redzēsit piekļuves punktu MMS APN. Pieskarieties simbolam +.

  Lumia ar operētājsistēmu Windows Phone 8 (atkarībā no tālruņa modeļa)
  • 1. opcija: atveriet izvēlni Iestatījumi > piekļuves punkts un pieskarieties simbolam +.
  • 2. opcija: dodieties uz sadaļu Iestatījumi > Mobilie sakari un SIM karte > SIM iestatījumi > SIM un pieskarieties opcijai Pievienot MMS APN.

Ja nevarat izveidot savienojumu ar internetu, izmantojot mobilo datu savienojumu

 1. Savā tālrunī iespējojiet mobilo datu savienojumu. Dodieties uz sadaļu Iestatījumi > Tīkls un bezvadu savienojums > Mobilie sakari un SIM karte (Lumia ar operētājsistēmu Windows Phone 8: Iestatījumi > Mobilie sakari+SIM karte) un pārslēdziet vienumu Datu savienojums uz Ieslēgts.
 2. Pārbaudiet, vai datu viesabonēšana tiek nodrošināta arī ārpus mājas tīkla. Dodieties uz sadaļu Iestatījumi > Tīkls un bezvadu savienojums > Mobilie sakari un SIM karte (Lumia ar operētājsistēmu Windows Phone 8: Iestatījumi > Mobilie sakari un SIM karte) un izvēlieties Datu viesabonēšanas opcijas.
 3. Pārbaudiet, vai neesat sasniedzis datu pārraides ierobežojumu. Dodieties uz sadaļu Iestatījumi > Tīkls un bezvadu savienojums > Datu lietojums.
 4. Pārbaudiet, vai nav iestatīts fona datu izmantošanas ierobežojums. Dodieties uz Iestatījumi > Tīkls un bezvadu tīkls > Datu lietojums > Rediģēt. Pārslēdziet iestatījumu Neatļaut izmantot fona datus pozīcijā Nekad un/vai Neatļaut izmantot fona datus viesabonēšanas laikā pozīcijā Izslēgts.
  Lumia ar operētājsistēmu Windows Phone 8: ekrānā Sākums pavelciet pa kreisi uz sarakstu Lietojumprogrammas un startējiet lietojumprogrammu Datu sensors. Pārslēdziet opciju Ierobežot fona datu lietojumu un/vai Ierobežot fona datu lietojumu viesabonēšanas laikā uz Izslēgts.
 5. Jautājiet savam mobilā tīkla operatoram, vai jūsu SIM kartei ir aktīvs mobilo datu abonements (piekļuve internetam).

Rekvizīti

Raksta ID: 13391. Pēdējo reizi pārskatīts: 2016. gada 17. maijs. Pārskatījums: 7

Atsauksmes