Īsinājumtaustiņi programmās

Attiecas uz: Windows 10Windows 8.1

Windows 10


Īsinājumtaustiņi ir taustiņi vai taustiņu kombinācijas, kas nodrošina citu veidu, kā veikt darbības, kuru veikšanai parasti tiek izmantota pele.

Tālāk ir minēti īsinājumtaustiņi, kas tiek bieži lietoti daudzās operētājsistēmā Windows 10 iekļautajās Microsoft programmās. Sarakstā ir iekļauti īsinājumtaustiņi tālāk norādītajām programmām.

Daudzās no šīm programmām īsinājumtaustiņi tiek rādīti arī rīka padomā, ja turat peles rādītāju virs attiecīgās pogas. Citās programmās varat skatīt pieejamos īsinājumtaustiņus, nospiežot taustiņu Alt vai F10. Ja izvēlnē kāds burts ir pasvītrots, tā vietā, lai izvēlētos attiecīgo izvēlnes vienumu, nospiediet taustiņu Alt kopā ar pasvītrotā burta taustiņu. Piemēram, lai programmā Molberts izveidotu jaunu attēlu, nospiediet taustiņus Ctrl + N.

 

Microsoft Edge īsinājumtaustiņi

 
Nospiediet Veicamā darbība
Ctrl + D Pašreizējo vietni pievienot izlasei vai literatūras sarakstam
Ctrl + I Atvērt izlases rūti
Ctrl + J Atvērt lejupielādes rūti
Ctrl + H Atvērt vēsturi rūti
Ctrl + P Izdrukāt pašreizējo lapu
Ctrl + F
Atrast lapā
Alt + C Atvērt Cortana 
Ctrl + Shift + R Atvērt lasīšanas skatu
Ctrl + T Atvērt jaunu cilni
Ctrl + Shift + T Atkārtoti atvērt pēdējo aizvērto cilni
Ctrl+W vai Ctrl+F4 Aizvērt aktīvo cilni
Ctrl + K Izveidot cilnes dublikātu
Ctrl + N Atvērt jaunu logu
Ctrl + Shift + P Atvērt jaunu InPrivate pārlūkošanas logu
Ctrl + Tab Pārslēgt uz nākamo cilni
Ctrl + Shift + Tab Pārslēgt uz iepriekšējo cilni
Ctrl + 1, 2, 3 utt. Pārslēgt uz noteikta numura cilni
Ctrl + 9 Pārslēgt uz pēdējo cilni
Ctrl + plus zīme (+) Tuvināt (25%)
Ctrl + mīnus zīme (–) Tālināt (25%)
Ctrl + 0 (nulle) Atiestatīt tālummaiņas līmeni
Atpakaļatkāpes taustiņš vai Alt + bultiņa pa kreisi Doties atpakaļ
Alt + bultiņa pa labi Doties uz priekšu
F5 vai Ctrl + R Atsvaidzināt lapu
Taustiņš Esc Apturēt lapas ielādi
Ctrl + L vai Ctrl + O (burts O) Atlasīt adreses joslā esošo vietrādi URL rediģēšanai
Ctrl + Shift + L Atvērt adreses joslas vaicājumu jaunā cilnē
Ctrl + E Atvērt meklēšanas vaicājumu adreses joslā
Ctrl + Enter Adreses joslā ierakstītā teksta sākumā pievienot www. un beigās pievienot .com
Ctrl + klikšķis Atvērt saiti jaunā cilnē
Ctrl + Shift + klikšķis Atvērt saiti jaunā cilnē un pārslēgt uz šo cilni
Alt + Shift + klikšķis Atvērt saiti jaunā logā 
Ctrl + Shift + M Sākt tīmekļa piezīmju izveidi
Ctrl + Alt + M Kopēt atlasīto saturu tīmekļa piezīmē
F12 Atvērt F12 izstrādātāja rīkus  
Ctrl + U Skatīt avotu
F6 Pārslēgt fokusu starp tīmekļa lapas saturu un adreses joslu
F7 Ieslēgt taustiņpārlūkošanu aktīvajai cilnei
Ctrl + Shift + Delete Rādīt pārlūkošanas datu notīrīšanas vadīklas
Tālāk norādīti īsinājumtaustiņi, ko varat izmantot, lasot grāmatas pārlūkprogrammā Microsoft Edge.
Alt + T Atvērt vai aizvērt satura rādītāju
Ctrl + B Atvērt vai aizvērt grāmatzīmju sarakstu
Ctrl + Shift + D Pievienot vai noņemt grāmatzīmi
Ctrl + Shift + O Atvērt vai aizvērt sadaļu Opcijas
Ctrl + Shift + Y Atvērt vai aizvērt lasīšanas joslu
Ctrl + Shift + U Atvērt līdzekli Grāmatas sadaļā Centrmezgls
Ctrl + Shift + G Sākt lasīšanu balsī
F11 Iziet no pilnekrāna režīma lasīšanas
Bultiņa pa kreisi vai uz augšu, vai taustiņš Page Up Doties uz nākamo lapu
Bultiņa pa labi vai uz leju, vai taustiņš Page Down Doties uz iepriekšējo lapu
Home Doties uz grāmatas sākumu
End Doties uz grāmatas beigām
Ctrl + F Meklēt grāmatā
Ctrl + Shift + S Saglabājiet grāmatu lokāli (grāmatām, kuras neesat iegādājies Microsoft Store)
Ctrl + G Dodieties uz lapu (ja grāmata atbalsta lapu sarakstus)
Alt + A Atvērt piezīmju paneli
Ja lasāt fiksēta izkārtojuma grāmatas pārlūkā Microsoft Edge, izmantojiet tālāk norādītās taustiņu kombinācijas.  
Ctrl + Shift + A Pārslēgt starp "Ietilpināt platumu" un "Ietilpināt lapu" izkārtojumu
F8 Pārslēgt starp vienas lapas un divu lapu izkārtojumu
Tālāk norādīti īsinājumtaustiņi, ko varat izmantot, lasot PDF dokumentus pārlūkā Microsoft Edge.  
Ctrl + G Doties uz konkrētas lapas numuru
Alt + T Atvērt vai aizvērt satura rādītāju
Ctrl + F Meklēt dokumentā
Ctrl + pluszīme (+) vai Ctrl + mīnus zīme (-) Tuvināšana/tālināšana
Ctrl + Shift + A Pārslēgt starp "Ietilpināt platumu" un "Ietilpināt lapu" izkārtojumu
F8 Pārslēgt starp vienas lapas un divu lapu izkārtojumu
F9 Pagriezt PDF
F11 Ieiet pilnekrāna režīma lasīšanā vai iziet no tās
Ctrl + Shift + G Sākt lasīšanu balsī
Ctrl + Shift + M Pievienot piezīmes PDF grāmatām
Ctrl + Shift + S Saglabāt PDF dokumenta kopiju

 

Kalkulatora īsinājumtaustiņi

 
Nospiediet šo taustiņu Lai veiktu šādu darbību
Alt + 1 Pārslēgt uz standarta režīmu
Alt + 2 Pārslēgt uz zinātnisko režīmu
Alt + 3 Pārslēgt uz programmētāja režīmu
Alt + 4 Pārslēgt uz datuma aprēķināšanas režīmu
Ctrl + M Saglabāt atmiņā
Ctrl + P Pieskaitīt atmiņai
Ctrl + Q Atņemt no atmiņas
Ctrl + R Atsaukt no atmiņas
Ctrl + L Notīrīt atmiņu
Delete Notīrīt pašreizējo ievadi (atlasīt CE)
Esc Pilnībā notīrīt ievadi (atlasīt C)
F9 Atlasīt ±
R Atlasīt 1/x
@ Aprēķināt kvadrātsakni
% Atlasīt %
Ctrl + H Ieslēgt vai izslēgt aprēķinu vēsturi
Bultiņa uz augšu Pārvietoties uz augšu vēstures sarakstā
Bultiņa uz leju Pārvietoties uz leju vēstures sarakstā
Ctrl + Shift + D Notīrīt vēsturi
F3 Zinātniskajā režīmā atlasīt opciju DEG
F4 Zinātniskajā režīmā atlasīt opciju RAD
F5 Zinātniskajā režīmā atlasīt opciju GRAD
Ctrl + G Zinātniskajā režīmā atlasīt opciju 10x
Ctrl + O Zinātniskajā režīmā atlasīt cosh
Ctrl + S Zinātniskajā režīmā atlasīt sinh
Ctrl + T Zinātniskajā režīmā atlasīt tanh
Shift + S Zinātniskajā režīmā atlasīt sin-1
Shift + O Zinātniskajā režīmā atlasīt cos-1
Shift + T Zinātniskajā režīmā atlasīt tan-1
Ctrl + Y Zinātniskajā režīmā atlasīt y√x
D Zinātniskajā režīmā atlasīt Mod
L Zinātniskajā režīmā atlasīt log
M Zinātniskajā režīmā atlasīt dms
Zinātniskajā režīmā atlasīt ln
Ctrl + N Zinātniskajā režīmā atlasīt opciju ex
O Zinātniskajā režīmā atlasīt cos
P Zinātniskajā režīmā atlasīt Pi
Q Zinātniskajā režīmā atlasīt opciju x2
S Zinātniskajā režīmā atlasīt sin
T Zinātniskajā režīmā atlasīt tan
V Zinātniskajā režīmā atlasīt F-E
Zinātniskajā režīmā atlasīt Exp
Y, ^ Zinātniskajā režīmā atlasīt opciju xy
# Zinātniskajā režīmā atlasīt opciju x3
! Zinātniskajā režīmā atlasīt n!
% Zinātniskajā vai programmētāja režīmā atlasīt Mod
F2 Programmētāja režīmā atlasīt opciju DWORD
F3 Programmētāja režīmā atlasīt opciju WORD
F4 Programmētāja režīmā atlasīt opciju BYTE
F5 Programmētāja režīmā atlasīt opciju HEX
F6 Programmētāja režīmā atlasīt opciju DEC
F7 Programmētāja režīmā atlasīt opciju Oct
F8 Programmētāja režīmā atlasīt BIN
F12 Programmētāja režīmā atlasīt opciju QWORD
A-F Programmētāja režīmā atlasīt A-F
J Programmētāja režīmā atlasīt RoL
K Programmētāja režīmā atlasīt RoR
< Programmētāja režīmā atlasīt Lsh  
> Programmētāja režīmā atlasīt Rsh
% Programmētāja režīmā atlasīt Mod
| Programmētāja režīmā atlasīt Or
^ Programmētāja režīmā atlasīt Xor
~ Programmētāja režīmā atlasīt Not
& Programmētāja režīmā atlasīt And
Atstarpes taustiņš Pārslēgt bitu vērtību programmētāja režīmā

 

Spēles rīkjoslas īsinājumtaustiņi

 
Nospiediet Veicamā darbība
Windows logotipa taustiņš + G Atvērt spēles rīkjoslu, ja ir atvērta kāda spēle
Windows logotipa taustiņš  + Alt + G Ierakstīt pēdējās 30 sekundes
Windows logotipa taustiņš  + Alt + R Sākt vai apturēt ierakstīšanu
Windows logotipa taustiņš  + Alt + Print Screen Uzņemt spēles ekrānuzņēmumu
Windows logotipa taustiņš  + Alt + T Rādīt vai paslēpt ierakstīšanas taimeri
 Windows logotipa taustiņš  + Alt + M Ieslēgt vai izslēgt mikrofonu
 Windows logotipa taustiņš  + Alt + B  Sākt vai apturēt apraidi
 Windows logotipa taustiņš  + Alt + W Rādīt kameru apraides laikā

 

Īsinājumtaustiņi programmā Groove

 Taustiņš/taustiņu kombinācija  Veicamā darbība
 Ctrl + P  Atskaņot vai pauzēt
 Ctrl + F  Pāriet pie nākamās dziesmas
 Ctrl + B  Sākt pašreizējo dziesmu no sākuma vai pāriet pie iepriekšējās dziesmas
 F9  Palielināt skaļumu
 F8  Samazināt skaļumu
 F7  Izslēgt skaņu
 Ctrl + Enter  Atlasīt vienumu un pāriet atlases režīmā
 Ctrl + A  Atlasīt visu
 Delete  Dzēst atlasīto(s) vienumu(s)
 Ctrl + Shift + P  Atskaņot atlasīto vienumu
 Ctrl + T  Ieslēgt vai izslēgt atkārtošanu
 Ctrl + H  Ieslēgt vai izslēgt jaukšanu
 Ctrl + Q  Meklēt

 

Īsinājumtaustiņi programmā Kartes

 
 Nospiediet  Veicamā darbība
Bulttaustiņi Bīdīt karti jebkurā virzienā
Ctrl + pluszīmes vai mīnuszīmes taustiņš (+ vai -) Tuvināt vai tālināt
Ctrl + bultiņa pa kreisi vai pa labi Pagriezt
 Ctrl + bultiņa uz augšu vai uz leju Mainīt leņķi
Taustiņi + vai - Tuvināt vai tālināt pilsētu telpisko skatu
Page Up vai Page Down Pārvietoties tālāk vai tuvāk pilsētu telpiskajā skatā
Ctrl + Y Pārslēgt kartes skatus no putna lidojuma skatu uz ceļa skatu
Ctrl + Home Centrēt karti pašreizējā atrašanās vietā
Ctrl + D Saņemt norādes
Ctrl + F Meklēt
Ctrl + M Minimizēt aktīvo cilni
Ctrl + P Drukāt
Ctrl + T Satiksmes informācijas rādīšana vai slēpšana
Atpakaļatkāpes taustiņš Atgriezties
Ctrl + H Kopīgot
Ctrl + L Pārvietot fokusu uz karti
Ctrl + W Aizvērt aktīvo cilni
Ctrl + Tab Dodieties uz nākamo cilni
Ctrl + Shift + Tab Doties uz iepriekšējo cilni
Ctrl + S Rādīt vai paslēpt skatu Streetside
Ctrl + C Kopēt starpliktuvē

 

Īsinājumtaustiņi programmā Filmas un TV pārraides

 Nospiediet  Veicamā darbība
Alt + Enter Atskaņot pilnekrāna režīmā
Esc Iziet no pilnekrāna režīma
Enter Atlasīt fokusā esošo vienumu
Atstarpes taustiņš
vai
Ctrl + P
Atskaņot vai pauzēt (kad fokusā ir videoklips)
Alt + bultiņa pa kreisi
vai
Windows logotipa taustiņš  + atpakaļatkāpes taustiņš 
Atgriezties
Ctrl + T Ieslēgt vai izslēgt atkārtošanu
F7 Izslēgt skaņu
F8 Samazināt skaļumu
F9 Palielināt skaļumu 

 

Molberta īsinājumtaustiņi

Nospiediet Veicamā darbība
F11 Skatīt attēlu pilnekrāna režīmā
F12 Saglabāt attēlu kā jaunu failu
Ctrl + A Atlasīt visu attēlu
Ctrl + B Pārveidot atlasīto tekstu treknrakstā
Ctrl + C Kopēt atlasi starpliktuvē
Ctrl + E Atvērt dialoglodziņu Rekvizīti
Ctrl + G Rādīt vai slēpt režģlīnijas
Ctrl + I Pārveidot atlasīto tekstu slīprakstā
Ctrl + N Izveidot jaunu attēlu
Ctrl + O Atvērt esošu attēlu
Ctrl + P Drukāt attēlu
Ctrl + R Rādīt vai slēpt mērjoslu
Ctrl + S Saglabāt attēla izmaiņas
Ctrl + U Pasvītrot atlasīto tekstu
Ctrl + V Ielīmēt atlasi no starpliktuves
Ctrl + W Atvērt dialoglodziņu Izmēru maiņa un sašķiebšana
Ctrl + X Izgriezt atlasi
Ctrl + Y Atcelt izmaiņas atsaukšanu
Ctrl + Z Atsaukt izmaiņu
Ctrl + plus zīme (+) Palielināt otas, līnijas vai formas kontūras platumu par vienu pikseli
Ctrl + mīnus zīme (–) Samazināt otas, līnijas vai formas kontūras platumu par vienu pikseli
Ctrl + Page Up Tuvināt
Ctrl + Page Down Tālināt
Alt + F4 Aizvērt attēlu un tā molberta logu
Bultiņa pa labi Pārvietot atlasi vai aktīvo formu par vienu pikseli pa labi
Bultiņa pa kreisi Pārvietot atlasi vai aktīvo formu par vienu pikseli pa kreisi
Bultiņa uz leju Pārvietot atlasi vai aktīvo formu par vienu pikseli uz leju
Bultiņa uz augšu Pārvietot atlasi vai aktīvo formu par vienu pikseli uz augšu
Shift + F10 Parādīt kontekstizvēlni

 

Īsinājumtaustiņi programmā Molberts 3D

Nospiediet šo taustiņu Lai veiktu šādu darbību
Ctrl + 0 vai NumberPad0 Atiestatīt tālummaiņu
Ctrl + 3 Pārslēgt skatus
Ctrl + A Atlasa visus 3D vienumus jūsu darbvietā; atkārtojiet komandu, lai pārslēgtu uz visu 2D vienumu atlasīšanu
Ctrl + B Atlasīto tekstu pārveidot treknrakstā
Ctrl + C Kopēt atlasīto vienumu
Ctrl + Insert Kopēt atlasīto vienumu
Ctrl + Shift + C Uzņemt ekrānuzņēmumu
Ctrl + E Rādīt pamatnes rekvizītus
Ctrl + Shift + E Rādīt vai slēpt 3D perspektīvu
Ctrl + G  Grupēt objektus
Ctrl + Shift + G Atgrupēt objektus
I Ieslēgt pipeti
Ctrl + I Atlasīto tekstu pārveidot slīprakstā
M Minimizēt vai paplašināt sānu izvēlni
Ctrl + N Izveidot jaunu attēlu vai failu
Ctrl + O Atvērt esošu attēlu vai failu
Ctrl + P Drukāt 2D
Ctrl + S Saglabāt
Ctrl + Shift + S Saglabāt kā
Ctrl + U Pasvītrot atlasīto tekstu
Ctrl + V  Ielīmēt atlasīto vienumu
Shift + Insert Ielīmēt atlasīto vienumu
Ctrl + W Atlasīt pamatni
Ctrl + Shift + W Rādīt vai slēpt pamatni
Ctrl + X  Izgriezt atlasīto vienumu
Shift + Delete Izgriezt atlasīto vienumu
Ctrl + Shift + X Apgriezt 2D
Ctrl + Y  Atcelt darbības atsaukšanu
Ctrl + Z Atsaukt darbību
Escape Pārtraukt pašreizējo uzdevumu vai iziet no tā
Home Atiestatīt skatu
PgUp Tuvināt

Ctrl + PgUp

Tuvināt
PgDn Tālināt
Ctrl + PgDn Tālināt
Ctrl + peles ritenītis Tuvināt vai tālināt
Ctrl + bultiņa pa kreisi Riņķot pa kreisi
Ctrl + bultiņa pa labi Riņķot pa labi
Ctrl + bultiņa uz augšu Riņķot uz augšu
Ctrl + bultiņa uz leju Riņķot uz leju
Alt + bultiņa pa kreisi Bīdīt pa kreisi
Alt + bultiņa pa labi Bīdīt pa labi
Alt + bultiņa uz augšu Bīdīt uz augšu
Alt + bultiņa uz leju  Bīdīt uz leju
Ctrl + mīnus zīme (-) vai [ Samazināt otas lielumu
Ctrl + plus zīme (+) vai ] Palielināt otas lielumu
Bultiņa pa labi Pārvietot atlasi vai aktīvo formu par vienu pikseli pa labi
Bultiņa pa kreisi Pārvietot atlasi vai aktīvo formu par vienu pikseli pa kreisi
Bultiņa uz leju Pārvietot atlasi vai aktīvo formu par vienu pikseli uz leju
Bultiņa uz augšu Pārvietot atlasi vai aktīvo formu par vienu pikseli uz augšu
Alt + F4 Aizvērt programmu
F6 Cikliski pārlūkot ekrāna elementus logā vai darbvirsmā
F10 Aktivizēt izvēļņu joslu programmā
Shift + F10 Parādīt kontekstizvēlni
F11 Skatīt attēlu pilnekrāna režīmā
F12 Saglabāt attēlu kā jaunu failu

 

Īsinājumtaustiņi programmā Fotoattēli

 
Nospiediet šo taustiņu Lai veiktu šādu darbību
Atstarpes taustiņš (kolekcijā) Atlasīt vienumu un atvērt atlases režīmu
Enter (no atlases režīma) Atlasīt vienumu, atrodoties atlases režīmā
Atstarpes taustiņš (apskatot fotoattēlu) Rādīt vai slēpt komandas
Atstarpes taustiņš (skatoties video) Atskaņot vai pauzēt video
Bulttaustiņi (kolekcijā) Ritināt uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi
Kreisais vai labais bulttaustiņš (uz atsevišķa vienuma vai slaidrādes) Rādīt nākamo vai iepriekšējo vienumu
Bulttaustiņi (uz palielināta fotoattēla) Pārvietoties fotoattēlā
Ctrl + pluszīme vai mīnuszīme (+ vai -) Tuvināt vai tālināt, apskatot kādu fotoattēlu
Ctrl + 0 Atiestatīt tālummaiņu fotoattēlā
Esc Atgriezties iepriekšējā ekrānā
Ctrl + S Saglabāt
Ctrl + P Drukāt
Ctrl + C  Kopēt
Ctrl + R (skatoties vai rediģējot) Pagriezt fotoattēlu
E (apskatot fotoattēlu) Uzlabot fotoattēlu
Ctrl + Z (rediģējot) Atsaukt izmaiņas
Ctrl + Y (rediģējot) Atcelt izmaiņu atsaukšanu
Ctrl + / (rediģējot) Skatīt sākotnējo
Shift + Bulttaustiņi Mainīt apgrieztā vai selektīvā fokusa apgabala izmērus
Ctrl + Bulttaustiņi Pārvietot apgriezto vai selektīvo fokusa apgabalu  
F5 (apskatot kādu vienumu) Sākt slaidrādi
Alt + Enter Skatīt faila informāciju
Ctrl + L Iestatīt kā bloķēšanas ekrānu
Ctrl + N (albumu skatā)  Jauna albuma izveide
Ctrl + R (albumu skatā)  Noņemt albumu
Ctrl + D  Pievienot atlasītos vienumus albumam
Ctrl + U  Noņemt atlasītos vienumus no albuma

 

Īsinājumtaustiņi programmā Balss ierakstīšana

 Taustiņš/taustiņu kombinācija  Veicamā darbība
 Ctrl + R  Sākt jaunu ierakstu
 Ctrl + M  Pievienot jaunu marķieri ierakstam
 Delete  Dzēst atlasīto ierakstu
 Atstarpes taustiņš  Atskaņot vai pauzēt
 Atpakaļatkāpes taustiņš  Doties atpakaļ
 F2  Pārdēvēt ierakstu
 Bultiņa pa labi vai pa kreisi  Pāriet uz priekšu vai atpakaļ, atskaņojot ierakstu
 Shift + bultiņa pa labi vai pa kreisi  Pāriet tālāk uz priekšu vai atpakaļ
 Home  Pāriet uz ieraksta sākumu
 End  Pāriet uz ieraksta beigām

 

Īsinājumtaustiņi programmā Bloknots

Taustiņš/taustiņu kombinācija Veicamā darbība
F3 Meklēt dialoglodziņā Atrašana ievadītā teksta nākamo gadījumu
F12 Saglabāt dokumentu kā jaunu failu
Ctrl + 1 Iestatīt rindstarpu vienas rindas augstumā
Ctrl+2 Iestatīt rindstarpu divu rindu augstumā
Ctrl + 5 Iestatīt rindstarpu 1,5 rindu augstumā
Ctrl + A Atlasīt visu
Ctrl + B Pārveidot atlasīto tekstu treknrakstā
Ctrl + C Kopēt atlasi starpliktuvē
Ctrl + D Ievietot programmas Microsoft Molberts zīmējumu
Ctrl + E Līdzināt tekstu centrā
Ctrl + F Meklēt tekstu dokumentā
Ctrl + H Aizstāt tekstu dokumentā
Ctrl + I Pārveidot atlasīto tekstu slīprakstā
Ctrl + J Taisnot tekstu
Ctrl+L Līdzināt tekstu pa kreisi
Ctrl + N Izveidot jaunu dokumentu
Ctrl + O Atvērt esošu dokumentu
Ctrl + P Drukāt dokumentu
Ctrl + R Līdzināt tekstu pa labi
Ctrl + S Saglabāt dokumenta izmaiņas
Ctrl + U Pasvītrot atlasīto tekstu
Ctrl + V Ielīmēt atlasi no starpliktuves
Ctrl + X Izgriezt atlasi
Ctrl + Y Atcelt izmaiņas atsaukšanu
Ctrl + Z Atsaukt izmaiņu
Ctrl + vienādības zīme (=) Pārveidot atlasīto tekstu apakšrakstā
Ctrl + Shift + vienādības zīme (=) Pārveidot atlasīto tekstu augšrakstā
Ctrl + Shift + lielāks par (>) Palielināt fonta lielumu
Ctrl + Shift + mazāks par (<) Samazināt fonta lielumu
Ctrl + Shift + A Pārveidot rakstzīmes par lielajiem burtiem
Ctrl + Shift + L Mainīt aizzīmju stilu
Ctrl + bultiņa pa kreisi Pārvietot kursoru vienu vārdu pa kreisi
Ctrl + bultiņa pa labi Pārvietot kursoru vienu vārdu pa labi
Ctrl + bultiņa uz augšu Pārvietot kursoru uz iepriekšējo rindu
Ctrl + bultiņa uz leju Pārvietot kursoru uz nākamo rindu
Ctrl + Home Pārvietot kursoru uz dokumenta sākumu
Ctrl + End Pārvietot kursoru uz dokumenta beigām
Ctrl + Page Up Pārvietot kursoru uz augšu par vienu lapu
Ctrl + Page Down Pārvietot kursoru uz leju par vienu lapu
Ctrl + Delete Dzēst nākamo vārdu
Alt + F4 Aizvērt programmu Bloknots
Shift + F10 Parādīt kontekstizvēlni

 

Papildu īsinājumtaustiņi