Īsinājumtaustiņi programmās

Windows 10

Īsinājumtaustiņi ir taustiņi vai taustiņu kombinācijas, kas nodrošina citu veidu, kā veikt darbības, kuru veikšanai parasti tiek izmantota pele.

Daudzās programmās, piemēram, Fotoattēli, Groove un Kartes, saīsnes tiek rādītas rīka padomā, ja turat peles rādītāju virs attiecīgās pogas. Citās programmās, piemēram, Molberts un Bloknots un Office, nospiežot taustiņu Alt vai F10, tiek parādītas komandas ar īsinājumtaustiņiem. Ja izvēlnē kāds burts ir pasvītrots, tā vietā, lai izvēlētos attiecīgo izvēlnes vienumu, nospiediet taustiņu Alt kopā ar pasvītroto burtu. Piemēram, lai programmā Molberts izveidotu jaunu attēlu, nospiediet Ctrl + N.

Tālāk ir norādīti bieži lietotie īsinājumtaustiņi dažās operētājsistēmā Windows 10 iebūvētas Microsoft programmās, piemēram, Microsoft Edge, Kalkulators, Spēles rīkjosla, Groove, Kartes, Molberts, Fotoattēli, Mūzika un TV, Bloknots.


Microsoft Edge īsinājumtaustiņi


NospiedietVeicamā darbība
Ctrl + D
Pašreizējo vietni pievienot izlasei vai literatūras sarakstam
Ctrl + I
Atvērt izlases rūti
Ctrl + J
Atvērt lejupielādes rūti
Ctrl + H
Atvērt vēsturi rūti
Ctrl + P
Izdrukāt pašreizējo lapu
Ctrl + F
Atrast lapā
Alt + C
Atvēŗt Cortana
Ctrl + Shift + R
Atvērt lasīšanas skatu
Ctrl + TAtvērt jaunu cilni
Ctrl + Shift + TAtkārtoti atvērt pēdējo aizvērto cilni
Ctrl+W vai Ctrl+F4Aizvērt aktīvo cilni
Ctrl + KIzveidot cilnes dublikātu
Ctrl + NAtvērt jaunu logu
Ctrl + Shift + PAtvērt jaunu InPrivate pārlūkošanas logu
Ctrl + TabPārslēgt uz nākamo cilni
Ctrl + Shift + TabPārslēgt uz iepriekšējo cilni
Ctrl + 1, 2, 3 utt.Pārslēgt uz noteikta numura cilni
Ctrl + 9Pārslēgt uz pēdējo cilni
Ctrl + plus zīme (+)Tuvināt (25%)
Ctrl + mīnus zīme (–)Tālināt (25%)
Ctrl+0Atiestatīt tālummaiņas līmeni
Atpakaļatkāpes taustiņš vai Alt + kreisā bultiņaAtgriezties
Alt + labā bultiņaDoties uz priekšu
F5 vai Ctrl+RAtsvaidzināt lapu
EscApturēt lapas ielādi
Ctrl+L vai F4, vai Alt+DAtlasīt adreses joslu
Ctrl + Shift + LAtvērt adreses joslas vaicājumu jaunā cilnē
Ctrl + EAtvērt meklēšanas vaicājumu adreses joslā
Ctrl + EnterAdreses joslā ierakstītā teksta sākumā pievienot www. un beigās pievienot .com
Ctrl + klikšķisAtvērt saiti jaunā cilnē
Ctrl + Shift + klikšķisAtvērt saiti jaunā cilnē un pārslēgt uz šo cilni
Alt + Shift + klikšķisAtvērt saiti jaunā logā 
Ctrl + Shift + M Sākt tīmekļa piezīmju izveidi
Ctrl + Alt + M Kopēt atlasīto saturu tīmekļa piezīmē
F12Atvērt F12 izstrādātāja rīkus  
Ctrl + U Skatīt avotu
F6 Pārslēgt fokusu starp tīmekļa lapas saturu un adreses joslu
F7 Ieslēgt taustiņpārlūkošanu aktīvajai cilnei
Ctrl + Shift + Delete Rādīt pārlūkošanas datu notīrīšanas vadīklas


Kalkulatora īsinājumtaustiņi


NospiedietVeicamā darbība
Alt+1
Pārslēgt uz standarta režīmu
Alt+2
Pārslēgt uz zinātnisko režīmu
Alt+3
Pārslēgt uz programmētāja režīmu
Ctrl + M
Saglabāt atmiņā
Ctrl + P
Pievienot atmiņai
Ctrl + Q
Atņemt no atmiņas
Ctrl + R
Atsaukt no atmiņas
Ctrl+L
Notīrīt atmiņu
F9Atlasīt ±
RAtlasīt 1/x
@Aprēķināt kvadrātsakni
DeleteAtlasīt CE
Ctrl + HIeslēgt vai izslēgt aprēķinu vēsturi
Augšupvērstā bultiņaPārvietoties uz augšu vēstures sarakstā
Lejupvērstā bultiņaPārvietoties uz leju vēstures sarakstā
Ctrl + Shift + DNotīrīt vēsturi
F3Zinātniskajā režīmā atlasīt opciju DEG
F4Zinātniskajā režīmā atlasīt opciju RAD
F5Zinātniskajā režīmā atlasīt opciju GRAD
Ctrl + GZinātniskajā režīmā atlasīt opciju 10x
Ctrl + OZinātniskajā režīmā atlasīt cosh
Ctrl + SZinātniskajā režīmā atlasīt sinh
Ctrl + TZinātniskajā režīmā atlasīt tanh
Shift + SZinātniskajā režīmā atlasīt sin-1
Shift + OZinātniskajā režīmā atlasīt cos-1
Shift + TZinātniskajā režīmā atlasīt tan-1
Ctrl+YZinātniskajā režīmā atlasīt y√x
DZinātniskajā režīmā atlasīt Mod
LZinātniskajā režīmā atlasīt log
MZinātniskajā režīmā atlasīt dms
Zinātniskajā režīmā atlasīt ln
Ctrl + NZinātniskajā režīmā atlasīt opciju ex
OZinātniskajā režīmā atlasīt cos
PZinātniskajā režīmā atlasīt Pi
QZinātniskajā režīmā atlasīt opciju x2
SZinātniskajā režīmā atlasīt sin
TZinātniskajā režīmā atlasīt tan
VZinātniskajā režīmā atlasīt F-E
Zinātniskajā režīmā atlasīt Exp
Y, ^Zinātniskajā režīmā atlasīt opciju xy
#Zinātniskajā režīmā atlasīt opciju x3
;Zinātniskajā režīmā atlasīt Int
!Zinātniskajā režīmā atlasīt n!
F2Programmētāja režīmā atlasīt DWORD
F3Programmētāja režīmā atlasīt WORD
F4Programmētāja režīmā atlasīt BYTE
F5Programmētāja režīmā atlasīt HEX
F6Programmētāja režīmā atlasīt DEC
F7Programmētāja režīmā atlasīt OCT
F8Programmētāja režīmā atlasīt BIN
F12Programmētāja režīmā atlasīt QWORD
A-FProgrammētāja režīmā atlasīt A-F
JProgrammētāja režīmā atlasīt RoL
KProgrammētāja režīmā atlasīt RoR
< Programmētāja režīmā atlasīt Lsh  
>Programmētāja režīmā atlasīt Rsh
%Programmētāja režīmā atlasīt Mod
|Programmētāja režīmā atlasīt Or
^Programmētāja režīmā atlasīt Xor
~Programmētāja režīmā atlasīt Not
&Programmētāja režīmā atlasīt And
Atstarpes taustiņšPārslēgt bitu vērtību programmētāja režīmā


Spēles rīkjoslas īsinājumtaustiņi


NospiedietVeicamā darbība
Windows logotipa taustiņš + G
Atvērt spēles rīkjoslu, ja ir atvērta kāda spēle
Windows logotipa taustiņš  + Alt + G
Ierakstīt pēdējās 30 sekundes
Windows logotipa taustiņš  + Alt + R
Sākt vai apturēt ierakstīšanu
Windows logotipa taustiņš  + Alt + Print Screen
Uzņemt spēles ekrānuzņēmumu
Windows logotipa taustiņš  + Alt + T
Rādīt/paslēpt ierakstīšanas taimeri


Īsinājumtaustiņi programmā Groove


 Nospiediet Veicamā darbība
 Ctrl + P Atskaņot vai pauzēt
 Ctrl + F Pāriet pie nākamās dziesmas
 Ctrl + B Restartēt pašreizējo dziesmu/pāriet pie iepriekšējās dziesmas
 F9 Palielināt skaļumu
 F8 Samazināt skaļumu
 F7 Izslēgt skaņu
 Ctrl + Enter Atlasīt vienumu un atvērt atlases režīmu
 Ctrl + A Atlasīt visu
 Delete Dzēst atlasīto(-os) vienumu(-us)
 Ctrl + Shift + P Atskaņot atlasīto vienumu
 Ctrl + T Ieslēgt vai izslēgt atkārtošanu
 Ctrl + H Ieslēgt vai izslēgt jaukšanu
 Ctrl + Q Meklēt


Īsinājumtaustiņi programmā Kartes


 Nospiediet Veicamā darbība
BulttaustiņiBīdīt karti jebkurā virzienā
Ctrl + pluszīmes vai mīnuszīmes taustiņš (+ vai -)Tuvināt vai tālināt
Ctrl + kreisā vai labā bultiņaPagriezt
 Ctrl + augšupvērstais vai lejupvērstais bulttaustiņšMainīt leņķi
Taustiņi + vai -Tuvināt vai tālināt pilsētu telpisko skatu
Page Up vai Page DownPārvietoties tālāk vai tuvāk pilsētu telpiskajā skatā
Ctrl + YPārslēgt kartes skatus no putna lidojuma skatu uz ceļa skatu
Ctrl + HomeCentrēt karti pašreizējā atrašanās vietā
Ctrl + DSaņemt norādes
Ctrl + FMeklēt
Ctrl + MMinimizēt aktīvo cilni
Ctrl + PDrukāt
Ctrl + TSatiksmes informācijas rādīšana vai slēpšana
Atpakaļatkāpes taustiņšAtgriezties
Ctrl + HKopīgot
Ctrl + LPārvietot fokusu uz karti
Ctrl + WAizvērt aktīvo cilni
Ctrl + TabDodieties uz nākamo cilni
Ctrl + Shift + TabPāriet uz iepriekšējo cilni
Ctrl + SRādīt vai slēpt Streetside
Ctrl + CKopēt starpliktuvē


Īsinājumtaustiņi programmā Filmas un TV


 Nospiediet Veicamā darbība
 Alt + EnterAtskaņot pilnekrāna režīmā
 EscIziet no pilnekrāna režīma
 EnterAtlasīt fokusā esošo vienumu
Atstarpes taustiņš
vai
Ctrl + P
Atskaņot vai pauzēt (kad fokusā ir videoklips)
Alt + bultiņa pa kreisi
vai
Windows logotipa taustiņš  + atpakaļatkāpes taustiņš 
Atgriezties
Ctrl + TIeslēgt vai izslēgt atkārtošanu
F7Izslēgt skaņu
F8Samazināt skaļumu
F9Palielināt skaļumu 


Molberta īsinājumtaustiņi


NospiedietVeicamā darbība
F11
Skatīt attēlu pilnekrāna režīmā
F12
Saglabāt attēlu kā jaunu failu
Ctrl + A
Atlasīt visu attēlu
Ctrl + B
Pārveidot atlasīto tekstu treknrakstā
Ctrl + C
Kopēt atlasi starpliktuvē
Ctrl + E
Atvērt dialoglodziņu Rekvizīti
Ctrl + G
Rādīt vai slēpt režģlīnijas
Ctrl + I
Pārveidot atlasīto tekstu slīprakstā
Ctrl + NIzveidot jaunu attēlu
Ctrl + OAtvērt esošu attēlu
Ctrl + PDrukāt attēlu
Ctrl + RRādīt vai slēpt mērjoslu
Ctrl + SSaglabāt attēla izmaiņas
Ctrl + UPasvītrot atlasīto tekstu
Ctrl + VIelīmēt atlasi no starpliktuves
Ctrl + WAtvērt dialoglodziņu Izmēru maiņa un sašķiebšana
Ctrl + XIzgriezt atlasi
Ctrl + YAtcelt izmaiņas atsaukšanu
Ctrl + ZAtsaukt izmaiņu
Ctrl + plus zīme (+)Palielināt otas, līnijas vai formas kontūras platumu par vienu pikseli
Ctrl + mīnus zīme (–)Samazināt otas, līnijas vai formas kontūras platumu par vienu pikseli
Ctrl + Page UpTuvināt
Ctrl + Page DownTālināt
Alt + F4Aizvērt attēlu un tā molberta logu
Bultiņa pa labiPārvietot atlasi vai aktīvo formu par vienu pikseli pa labi
Bultiņa pa kreisiPārvietot atlasi vai aktīvo formu par vienu pikseli pa kreisi
Lejupvērstā bultiņaPārvietot atlasi vai aktīvo formu par vienu pikseli uz leju
Augšupvērstā bultiņaPārvietot atlasi vai aktīvo formu par vienu pikseli uz augšu
Shift + F10Parādīt kontekstizvēlni


Īsinājumtaustiņi programmā Fotoattēli


NospiedietVeicamā darbība
Atstarpes taustiņš (kolekcijā)
Atlasīt vienumu un atvērt atlases režīmu
Enter (no atlases režīma)
Atlasīt vienumu, atrodoties atlases režīmā
Atstarpes taustiņš (apskatot fotoattēlu)
Rādīt vai slēpt komandas
Atstarpes taustiņš (skatoties video)
Atskaņot vai pauzēt video
Bulttaustiņi (kolekcijā)
Ritināt uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi
Kreisais vai labais bulttaustiņš (uz atsevišķa vienuma vai slaidrādes)
Rādīt nākamo vai iepriekšējo vienumu
Bulttaustiņi (uz palielināta fotoattēla)
Pārvietoties fotoattēlā
Ctrl + pluszīme vai mīnuszīme (+ vai -)Tuvināt vai tālināt, apskatot kādu fotoattēlu
Ctrl + 0Atiestatīt tālummaiņu fotoattēlā
EscAtgriezties iepriekšējā ekrānā
Ctrl + SSaglabāt
Ctrl + PDrukāt
Ctrl + C Kopēt
Ctrl + R (skatoties vai rediģējot)Pagriezt fotoattēlu
E (apskatot fotoattēlu)Uzlabot fotoattēlu
Ctrl + Z (rediģējot)Atsaukt izmaiņas
Ctrl + Y (rediģējot)Atcelt izmaiņu atsaukšanu
Ctrl + / (rediģējot)Skatīt sākotnējo
Shift + Bulttaustiņi Mainīt apgrieztā vai selektīvā fokusa apgabala izmērus
Ctrl + Bulttaustiņi Pārvietot apgriezto vai selektīvo fokusa apgabalu  
F5 (apskatot kādu vienumu)Sākt slaidrādi
Alt + EnterSkatīt faila informāciju
Ctrl + LIestatīt kā bloķēšanas ekrānu
Ctrl + N (albumu skatā) Jauna albuma izveide
Ctrl + R (albumu skatā) Noņemt albumu
Ctrl + D Pievienot atlasītos vienumus albumam
Ctrl + U Noņemt atlasītos vienumus no albuma


Programmas Bloknots īsinājumtaustiņi


NospiedietVeicamā darbība
F3
Meklēt dialoglodziņā Atrašana ievadītā teksta nākamo gadījumu
F12
Saglabāt dokumentu kā jaunu failu
Ctrl + 1
Iestatīt rindstarpu vienas rindas augstumā
Ctrl + 2
Iestatīt rindstarpu divu rindu augstumā
Ctrl + 5
Iestatīt rindstarpu 1,5 rindu augstumā
Ctrl + A
Atlasīt visu
Ctrl + B
Pārveidot atlasīto tekstu treknrakstā
Ctrl + CKopēt atlasi starpliktuvē
Ctrl + DIevietot programmas Microsoft Molberts zīmējumu
Ctrl + ELīdzināt tekstu centrā
Ctrl + FMeklēt tekstu dokumentā
Ctrl + HAizstāt tekstu dokumentā
Ctrl + IPārveidot atlasīto tekstu slīprakstā
Ctrl + JTaisnot tekstu
Ctrl+LLīdzināt tekstu pa kreisi
Ctrl + NIzveidot jaunu dokumentu
Ctrl + OAtvērt esošu dokumentu
Ctrl + PDrukāt dokumentu
Ctrl + RLīdzināt tekstu pa labi
Ctrl + SSaglabāt dokumenta izmaiņas
Ctrl + UPasvītrot atlasīto tekstu
Ctrl + VIelīmēt atlasi no starpliktuves
Ctrl + XIzgriezt atlasi
Ctrl+YAtcelt izmaiņas atsaukšanu
Ctrl + ZAtsaukt izmaiņu
Ctrl + vienādības zīme (=)Pārveidot atlasīto tekstu apakšrakstā
Ctrl + Shift + vienādības zīme (=)Pārveidot atlasīto tekstu augšrakstā
Ctrl + Shift + lielāks par (>)Palielināt fonta lielumu
Ctrl + Shift + mazāks par (<)Samazināt fonta lielumu
Ctrl + Shift + APārveidot rakstzīmes par lielajiem burtiem
Ctrl + Shift + LMainīt aizzīmju stilu
Ctrl + kreisā bultiņaPārvietot kursoru vienu vārdu pa kreisi
Ctrl + labā bultiņaPārvietot kursoru vienu vārdu pa labi
Ctrl + augšupvērstā bultiņaPārvietot kursoru uz iepriekšējo rindu
Ctrl + lejupvērstā bultiņaPārvietot kursoru uz nākamo rindu
Ctrl + HomePārvietot kursoru uz dokumenta sākumu
Ctrl + EndPārvietot kursoru uz dokumenta beigām
Ctrl + Page UpPārvietot kursoru uz augšu par vienu lapu
Ctrl + Page DownPārvietot kursoru uz leju par vienu lapu
Ctrl + DeleteDzēst nākamo vārdu
Alt + F4Aizvērt programmu Bloknots
Shift + F10Parādīt kontekstizvēlni

Papildu īsinājumtaustiņi

Windows 8.1


Operētājsistēmā Windows 8.1 ir pieejami šādi īsinājumtaustiņi.

Kalkulatora īsinājumtaustiņi

Šajā tabulā ir piedāvāti īsinājumtaustiņi darbam ar kalkulatoru.

Nospiediet
Lai veiktu šādu darbību
F1
Atvērt kalkulatora palīdzību
F2
Rediģēt aprēķinu vēsturi
Alt+1
Pārslēgt uz standarta režīmu
Alt+2
Pārslēgt uz zinātnisko režīmu
Alt+3
Pārslēgt uz programmētāja režīmu
Alt+4
Pārslēgt uz statistikas režīmu
Alt + C
Atvērt datuma aprēķinus
Ctrl + E
Atvērt datuma aprēķinus
Ctrl + H
Ieslēgt vai izslēgt aprēķinu vēsturi
Ctrl+L
Nospiest pogu MC
Ctrl+M
Nospiest pogu MS
Ctrl + P
Nospiest pogu M+
Ctrl + Q
Nospiest pogu M-
Ctrl + R
Nospiest pogu MR
Ctrl + U
Atvērt vienību pārveidošanu
Ctrl + Shift + D
Notīrīt aprēķinu vēsturi
F9
Nospiest pogu +/–
R
Nospiest pogu 1/×
@
Nospiest kvadrātsaknes pogu
Del
Nospiest pogu CE
Bultiņa uz augšu
Pārvietoties uz augšu aprēķinu vēsturē
Bultiņa uz leju
Pārvietoties uz leju aprēķinu vēsturē
Esc
Nospiest pogu C vai pārtraukt rediģēt aprēķinu vēsturi
Enter
Pēc rediģēšanas pārrēķināt aprēķinu vēsturi
F3
Zinātniskajā režīmā atlasīt opciju Grādi
F4
Zinātniskajā režīmā atlasīt opciju Radiāni
F5
Zinātniskajā režīmā atlasīt opciju Grādi
Ctrl + B
Zinātniskajā režīmā nospiest pogu 3√x
Ctrl + G
Zinātniskajā režīmā nospiest pogu 10x
Ctrl + O
Zinātniskajā režīmā nospiest pogu cosh
Ctrl + S
Zinātniskajā režīmā nospiest pogu sinh
Ctrl + T
Zinātniskajā režīmā nospiest pogu tanh
Ctrl+Y
Zinātniskajā režīmā nospiest pogu y√x
D
Zinātniskajā režīmā nospiest pogu Mod
I
Zinātniskajā režīmā nospiest pogu Inv
L
Zinātniskajā režīmā nospiest pogu log
M
Zinātniskajā režīmā nospiest pogu dms
N
Zinātniskajā režīmā nospiest pogu ln
O
Zinātniskajā režīmā nospiest pogu cos
P
Zinātniskajā režīmā nospiest pogu pi
Q
Zinātniskajā režīmā nospiest pogu x^2
S
Zinātniskajā režīmā nospiest pogu sin
T
Zinātniskajā režīmā nospiest pogu tan
V
Zinātniskajā režīmā nospiest pogu F-E
X
Zinātniskajā režīmā nospiest pogu Exp
Y
Zinātniskajā režīmā nospiest pogu x^y
#
Zinātniskajā režīmā nospiest pogu x^3
;
Zinātniskajā režīmā nospiest pogu Int
!
Zinātniskajā režīmā nospiest pogu n!
F2
Programmētāja režīmā atlasīt opciju Dword
F3
Programmētāja režīmā atlasīt opciju Word
F4
Programmētāja režīmā atlasīt opciju Byte
F5
Programmētāja režīmā atlasīt opciju Hex
F6
Programmētāja režīmā atlasīt opciju Dec
F7
Programmētāja režīmā atlasīt opciju Oct
F8
Programmētāja režīmā atlasīt opciju Bin
F12
Programmētāja režīmā atlasīt opciju Qword
A-F
Programmētāja režīmā nospiest pogu A-F
J
Programmētāja režīmā atlasīt opciju RoL
K
Programmētāja režīmā nospiest pogu RoR
<
Programmētāja režīmā nospiest pogu Lsh
>
Programmētāja režīmā nospiest pogu Rsh
%
Programmētāja režīmā nospiest pogu Mod
|
Programmētāja režīmā nospiest pogu Or
&
Programmētāja režīmā nospiest pogu And
Atstarpes taustiņš
Pārslēdz bitu vērtību programmētāja režīmā
A
Statistikas režīmā nospiest pogu Average
Ctrl + A
Statistikas režīmā nospiest pogu Average Sq
S
Statistikas režīmā nospiest pogu Sum
Ctrl + S
Statistikas režīmā nospiest pogu Sum Sq
T
Statistikas režīmā nospiest pogu S.D.
Ctrl + T
Statistikas režīmā nospiest poguInv S.D.
D
Statistikas režīmā nospiest pogu CAD


Kalendāra īsinājumtaustiņi

Tālāk esošajā tabulā norādīti īsinājumtaustiņi, kas izmantojami darbam ar programmu Kalendārs.

NospiedietLai veiktu šādu darbību
Ctrl+1 vai Ctrl+D
Rādīt dienas skatu
Ctrl+2 vai Ctrl+O
Rādīt darba nedēļas skatu
Ctrl+3 vai Ctrl+W
Rādīt nedēļas skatu
Ctrl+4 vai Ctrl+M
Rādīt mēneša skatu
Ctrl+T vai HomeDoties uz šodienas datumu
Page upMēneša skatā — doties uz iepriekšējo mēnesi
 
Nedēļas skatā — doties uz iepriekšējo nedēļu
 
Dienas skatā — doties uz iepriekšējām divām dienām
Ctrl + HMēneša skatā — doties uz iepriekšējo mēnesi
 
Nedēļas skatā — doties uz iepriekšējo nedēļu
 
Dienas skatā — doties uz iepriekšējām divām dienām
Page downMēneša skatā — doties uz iepriekšējo mēnesi
 
Nedēļas skatā — doties uz iepriekšējo nedēļu
 
Dienas skatā — doties uz iepriekšējām divām dienām
Ctrl + JMēneša skatā — doties uz iepriekšējo mēnesi
 
Nedēļas skatā — doties uz iepriekšējo nedēļu
 
Dienas skatā — doties uz iepriekšējām divām dienām
Bultiņa pa labiSkatā — doties uz nākamo dienu
Kreisā bultiņaSkatā — doties uz iepriekšējo dienu
Bultiņa uz lejuSkatā — doties uz nākamo stundu
Bultiņa uz augšuSkatā — doties uz iepriekšējo stundu
EscDoties atpakaļ
Ctrl + SSaglabāt vai sūtīt notikumu
Ctrl+P un augšupvērstā vai lejupvērstā bultiņa, lai atlasītuAtsaukties uz notikumu
Ctrl + DDzēst notikumu


Lietojumprogrammas Mail īsinājumtaustiņi

Tālāk esošajā tabulā norādīti īsinājumtaustiņi, kas izmantojami darbam ar lietojumprogrammu Pasts.

NospiedietLai veiktu šādu darbību
Ctrl + R
Atbildēt
Ctrl + Shift + R
Atbildēt visiem
Ctrl + F
Pārsūtīt
Ctrl+M
Pārvietot vienumu uz citu mapi
Ctrl + JPārslēgties starp ziņojuma atzīmēšanu kā nevēlamu vai tādu, kas nav nevēlams
Ctrl + Shift + URādīt tikai nelasītos ziņojumus
Ctrl + Shift + ARādīt visus ziņojumus
Ctrl + Shift + ERādīt mapes opcijas
Ctrl + UAtzīmēt kā nelasītu
Ctrl + QAtzīmēt kā lasītu
Ctrl + AAtlasīt visus ziņojumus
InsertPārslēgties starp ziņojumu atzīmēšanu ar karodziņu un karodziņa noņemšanu
Ctrl + NJauns ziņojums
F5Sinhronizēt
Alt + BNovietot fokusu uz diskrētās kopijas pogas
Alt + CFokuss uz kopijas pogas

Akceptēt
Alt + DNoraidīt
Alt + TFokuss uz pogas Kam

Varbūtēji
Alt + VAtvērt uzaicinājumu kalendārā
Alt + SNosūtīt pastu
Alt + IIevietot pielikumu
Ctrl + Shift + FAtlasīt fontu
Ctrl+atstarpes taustiņšNotīrīt formatējumu
Ctrl+YAtcelt atsaukšanu
F4Atcelt atsaukšanu
Ctrl + [Palielināt fonta lielumu par vienu punktu
Ctrl + ]Samazināt fonta lielumu par vienu punktu
Ctrl + Shift + ,Palielināt fonta lielumu
Ctrl + KPievienot saiti
Ctrl + ECentrā
Ctrl+LPa kreisi
Ctrl + RPa labi
Ctrl + Shift + LAizzīmes
Ctrl+MJ atlasīts teksts, izveidot atkāpi
Ctrl + Shift + MPārkaru atkāpe
Tab vai Shift + TabAtkāpe/pārkaru 1atkāpe, ja teksts tiek atlasīts vai fokuss ir uz saraksta
Ctrl + 'Akūta izcēlums
Ctrl + ,Cedilla izcēlums
Ctrl+Shift+6Cirkumfleksa izcēlums
Ctrl + Shift + ;Diairēzes izcēlums
Ctrl + ` Gravis izcēlums
Ctrl+Shift+7Ligatūras izcēlums
Ctrl+Shift+2Gredzena izcēlums 
Ctrl + /Uz priekšu vērstās slīpsvītras izcēlums
Ctrl + Shift + `Tildes izcēlums
Alt+Ctrl+Shift+1Invertēta izsaukuma zīme
Alt + Ctrl + Shift + /Apvērsta jautājuma zīme


Programmas Personas īsinājumtaustiņi

Tabulā norādīti īsinājumtaustiņi, kas izmantojami darbam ar programmu Personas.

NospiedietLai veiktu šādu darbību
Ctrl + N
Pievienot kontaktpersonu
Ctrl + S
Saglabāt izmaiņas
Delete
Dzēst kontaktpersonu
Ctrl + F
Pievienot kontaktpersonu izlasei
Ctrl+Shift+1Piespraust kontaktpersonu sākuma ekrānam
EscDoties atpakaļ 
HomeDoties uz kontaktpersonu saraksta sākumu
Page downDoties uz priekšu kontaktpersonu sarakstā
Page up Doties atpakaļ kontaktpersonu sarakstā
End Doties uz kontaktpersonu saraksta beigām


Ziņojumapmaiņas īsinājumtaustiņi

Tālāk esošajā tabulā norādīti īsinājumtaustiņi, kas izmantojami darbam ar ziņojumapmaiņas lietojumprogrammu.

NospiedietLai veiktu šādu darbību
Ctrl + N
Sākt jaunu sarunu
Ctrl + N
Atlasīt personas
Ctrl + E
Atlasīt emocijzīmi
Ctrl + >
Nākamā saruna
Ctrl + <Iepriekšējā saruna


Molberta īsinājumtaustiņi

Nākamajā tabulā ir sniegti īsinājumtaustiņi darbam ar programmu Molberts.

NospiedietLai veiktu šādu darbību
F1
Atvērt programmas Molberts palīdzību
F11
Skatīt attēlu pilnekrāna režīmā
F12
Saglabāt attēlu kā jaunu failu
Ctrl + A
Atlasīt visu attēlu
Ctrl + BPārveidot atlasīto tekstu treknrakstā
Ctrl + CKopēt atlasi starpliktuvē
Ctrl + EAtvērt dialoglodziņu Rekvizīti
Ctrl + GRādīt vai slēpt režģlīnijas
Ctrl + IPārveidot atlasīto tekstu slīprakstā
Ctrl + NIzveidot jaunu attēlu
Ctrl + OAtvērt esošu attēlu
Ctrl + PDrukāt attēlu
Ctrl + RRādīt vai slēpt mērjoslu
Ctrl + SSaglabāt attēla izmaiņas
Ctrl + UPasvītrot atlasīto tekstu
Ctrl + VIelīmēt atlasi no starpliktuves
Ctrl + WAtvērt dialoglodziņu Izmēru maiņa un sašķiebšana
Ctrl + XIzgriezt atlasi
Ctrl+YAtcelt izmaiņas atsaukšanu
Ctrl + ZAtsaukt izmaiņu
Ctrl + plus zīme (+)Palielināt otas, līnijas vai formas kontūras platumu par vienu pikseli
Ctrl + mīnus zīme (–)Samazināt otas, līnijas vai formas kontūras platumu par vienu pikseli
Ctrl + Page UpTuvināt
Ctrl + Page DownTālināt
Alt (vai F10) Parādīt taustiņu padomus
Alt+F4Aizvērt attēlu un tā molberta logu
Bultiņa pa labiPārvietot atlasi vai aktīvo formu par vienu pikseli pa labi
Bultiņa pa kreisiPārvietot atlasi vai aktīvo formu par vienu pikseli pa kreisi
Lejupvērstā bultiņaPārvietot atlasi vai aktīvo formu par vienu pikseli uz leju
Augšupvērstā bultiņaPārvietot atlasi vai aktīvo formu par vienu pikseli uz augšu
Shift + F10 Parādīt pašreizējo īsinājumizvēlni


Lasītāja īsinājumtaustiņi

Nākamajā tabulā ir norādīti īsinājumtaustiņi, kas izmantojami darbam ar programmu Lasītājs.

Nospiediet šo taustiņuLai veiktu šādu darbību
F8
Izmantot divu lappušu izkārtojumu
Ctrl + R
Pagriezt par 90 grādiem pulksteņrādītāja kustības virzienā
Ctrl + F
Meklēt tekstu failā
F7
Izmantot tastatūras atlases režīmu
Ctrl + PDrukāt failu
Ctrl + OAtvērt failu
Ctrl + WAizvērt failu
Ctrl+MProgrammas Lasītājs sākums


Attālās darbvirsmas savienojuma īsinājumtaustiņi

Šajā tabulā ir piedāvāti īsinājumtaustiņi darbam ar attālās darbvirsmas savienojumu.

NospiedietLai veiktu šādu darbību
Ctrl + Alt + Home
Parādīt pogu, kas paredzēta, lai pārslēgtos no attālā datora uz lietotāja datoru un otrādi
Ctrl + Alt + bultiņa pa kreisi
Pārslēgt skatu uz iepriekšējo sesiju (sesijas skatīšanas laikā)
Ctrl + Alt + bultiņa pa labi
Pārslēgt skatu uz nākamo sesiju (sesijas skatīšanas laikā)
Ctrl + Alt + Bultiņa uz augšu
Pārslēgt skatu uz pirmo sesiju (sesijas skatīšanas laikā)
Ctrl + Alt + Bultiņa uz lejuPārslēgt skatu uz pēdējo sesiju (sesijas skatīšanas laikā)


OneDrive īsinājumtaustiņi

Nākamajā tabulā ir sniegti īsinājumtaustiņi darbam ar programmu OneDrive.

Nospiediet šo taustiņuLai veiktu šādu darbību
Ctrl + A
Atlasīt visu
Ctrl+Alt+1
Mainīt skatu (detalizēta informācija/sīktēli)
Ctrl + U
Augšupielādēt
Ctrl + Shift + N
Jauna mape
EscNotīrīt atlasīto
Ctrl + OAtvērt ar
Ctrl + Alt + OSkatīt mapi
Ctrl + Shift + VKopēt
Ctrl + Shift + YJa pārvietosit
Ctrl + SLejupielādēt
Alt + augšupvērstā bultiņaUz augšu
F2Pārdēvēt
F5Atsvaidzināt


Windows žurnāla īsinājumtaustiņi

Nākamajā tabulā ir norādīti īsinājumtaustiņi darbam ar programmu Windows žurnāls.

Nospiediet šo taustiņuLai veiktu šādu darbību
F1
Atvērt žurnāla palīdzību
F5
Atsvaidzināt piezīmju sarakstu
F6
Pārslēgties no piezīmju saraksta uz piezīmi un pretēji
F11
Skatīt piezīmi pilnekrāna režīmā
Ctrl + AAtlasīt visus vienumus lapā
Ctrl + CKopēt atlasi starpliktuvē
Ctrl + FMeklēt tekstu failā
Ctrl + GDoties uz lapu
Ctrl + NSākt jaunu piezīmi
Ctrl + OAtvērt nesen lietotu piezīmi
Ctrl + PIzdrukāt piezīmi
Ctrl + SSaglabāt piezīmes izmaiņas
Ctrl + VIelīmēt atlasi no starpliktuves
Ctrl + XIzgriezt atlasi
Ctrl+YAtcelt izmaiņas atsaukšanu
Ctrl + ZAtsaukt izmaiņu
Alt+F4Aizvērt piezīmi un tās žurnāla logu
Ctrl + Shift + CParādīt kolonnu virsrakstu īsinājumizvēlni piezīmju sarakstā
Ctrl + Shift + VPārvietot piezīmi uz norādīto mapi


Programmas Bloknots īsinājumtaustiņi

Nākamajā tabulā ir sniegti īsinājumtaustiņi darbam ar programmu Bloknots.

NospiedietLai veiktu šādu darbību
F1
Atvērt programmas Bloknots palīdzību
F3
Meklēt dialoglodziņā Atrašana ievadītā teksta nākamo gadījumu
F10
Parādīt taustiņu padomus
F12
Saglabāt dokumentu kā jaunu failu
Ctrl+1Iestatīt rindstarpu vienas rindas augstumā
Ctrl+2Iestatīt rindstarpu divu rindu augstumā
Ctrl+5Iestatīt rindstarpu 1,5 rindu augstumā
Ctrl + AAtlasīt visu dokumentu
Ctrl + BPārveidot atlasīto tekstu treknrakstā
Ctrl + CKopēt atlasi starpliktuvē
Ctrl + DIevietot programmas Microsoft Molberts zīmējumu
Ctrl + ELīdzināt tekstu centrā
Ctrl + FMeklēt tekstu dokumentā
Ctrl + HAizstāt tekstu dokumentā
Ctrl + IPārveidot atlasīto tekstu slīprakstā
Ctrl + JTaisnot tekstu
Ctrl+LLīdzināt tekstu pa kreisi
Ctrl + NIzveidot jaunu dokumentu
Ctrl + OAtvērt esošu dokumentu
Ctrl + PDrukāt dokumentu
Ctrl + RLīdzināt tekstu pa labi
Ctrl + SSaglabāt dokumenta izmaiņas
Ctrl + USaglabāt dokumenta izmaiņas
Ctrl + VIelīmēt atlasi no starpliktuves
Ctrl + XIzgriezt atlasi
Ctrl+YAtcelt izmaiņas atsaukšanu
Ctrl + ZAtsaukt izmaiņu
Ctrl + =Pārveidot atlasīto tekstu apakšrakstā
Ctrl + Shift + =Pārveidot atlasīto tekstu augšrakstā
Ctrl + Shift + >Palielināt fonta lielumu
Ctrl + Shift + <Samazināt fonta lielumu
Ctrl + Shift + APārveidot rakstzīmes par lielajiem burtiem
Ctrl + Shift + LMainīt aizzīmju stilu
Ctrl + kreisā bultiņaPārvietot kursoru vienu vārdu pa kreisi
Ctrl + labā bultiņaPārvietot kursoru vienu vārdu pa labi
Ctrl + augšupvērstā bultiņaPārvietot kursoru uz iepriekšējo rindu
Ctrl + lejupvērstā bultiņaPārvietot kursoru uz nākamo rindu
Ctrl + HomePārvietot kursoru uz dokumenta sākumu
Ctrl + EndPārvietot kursoru uz dokumenta beigām
Ctrl + Page UpPārvietot kursoru uz augšu par vienu lapu
Ctrl + Page DownPārvietot kursoru uz leju par vienu lapu
Ctrl + DeleteDzēst nākamo vārdu
Alt + F4Aizvērt programmu Bloknots
Shift + F10Parādīt pašreizējo īsinājumizvēlni

Papildu īsinājumtaustiņi

Rekvizīti

Raksta ID: 13805. Pēdējo reizi pārskatīts: 2016. gada 11. okt.. Pārskatījums: 4

Atsauksmes