TCP/IP iestatījumu maiņa

Attiecas uz: Windows 10Windows 8.1Windows 7

TCP/IP nosaka, kā jūsu dators sazinās ar citiem datoriem.

Lai TCP/IP iestatījumu pārvaldība būtu vienkāršāka, ieteicams izmantot automātisko dinamiskā resursdatora konfigurācijas protokolu (DHCP). DHCP automātiski piešķir interneta protokola (IP) adreses datoriem jūsu tīklā, ja jūsu tīkls to atbalsta. Ja izmantojat DHCP, tad TCP/IP iestatījumi nav jāmaina, kad datoru pārvietojat uz citu vietu, un DHCP jums nepieprasa manuāli konfigurēt TCP/IP iestatījumus, piemēram, domēnu nosaukumu sistēmu (DNS) un Windows interneta nosaukumu pakalpojumu (WINS).

Windows 10


Lai iespējotu DHCP vai mainītu citus TCP/IP iestatījumus

 1. Atlasiet Sākums , pēc tam atlasiet Iestatījumi  > Tīkls un internets .
 2. Izpildiet kādu no tālāk aprakstītajām darbībām.
  • Wi-Fi tīklam atlasiet Wi-Fi  > Pārvaldīt zināmos tīklus. Atlasiet tīklu, kuram vēlaties mainīt iestatījumus, un pēc tam atlasiet vienumu Rekvizīti.
  • Ethernet tīklam atlasiet Ethernet , pēc tam atlasiet Ethernet tīklu, ar kuru jums ir izveidots savienojums. 
 3. Sadaļā IP piešķire atlasiet Rediģēt.
 4. Sadaļā Rediģēt IP iestatījumus atlasiet vienumu Automātiski (DHCP) vai Manuāli.
  • Ja atlasāt vienumu Automātiski (DHCP), tad IP adreses iestatījumus un DNS servera adreses iestatījumu jūsu maršrutētājs vai cits piekļuves punkts iestata automātiski (ieteicams).
  • Ja atlasāt vienumu Manuāli, tad savi IP adreses iestatījumi un DNS servera adrese jums ir jāiestata manuāli.
 5. Kad esat pabeidzis, atlasiet vienumu Saglabāt.