Uzdevumjoslas lietošana

Attiecas uz: Windows 10

Uzdevumjoslu var izmantot ne tikai tam, lai skatītu programmas un uzzinātu, kāds ir pareizs laiks. Pielāgojiet uzdevumjoslas izskatu, pārvaldiet savu kalendāru, piespraudiet savas iecienītās programmas uzdevumjoslai, pārvietojiet to uz vajadzīgo vietu ekrānā un norādiet, kā jāgrupē uzdevumjoslas pogas, ja ir atvērti vairāki logi. Jūs pat varat pārvaldīt savas kalendāra tikšanās tieši uzdevumjoslā.

Uzdevumjosla operētājsistēmā Windows 10
 

Programmas piespraušana uzdevumjoslai


Jūs varat piespraust programmu tieši uzdevumjoslai vai atspraust programmu no uzdevumjoslas, lai nodrošinātu ātru piekļuvi programmai darbvirsmā. Varat to paveikt sākuma izvēlnē vai saīšņu sarakstā, kas ir nesen atvērto failu, mapju un vietņu saraksts.

Programmas piespraušana no sākuma apgabalat

Sākuma ekrānā nospiediet un turiet nospiestu programmu vai noklikšķiniet uz tās ar peles labo pogu un pēc tam pieskarieties vai noklikšķiniet uz Vairāk > Piespraust uzdevumjoslai. Ja vēlaties atspraust programmu, veiciet tās pašas darbības un pieskarieties vai noklikšķiniet uz Atspraust no uzdevumjoslas.

Programmas piespraušana no saīšņu saraksta

Ja programma jau ir atvērta, nospiediet un turiet nospiestu programmas pogu uzdevumjoslā un velciet pirkstu uz augšu, līdz tiek parādīts saīšņu saraksts. Ja izmantojat peli, ar peles labo pogu noklikšķiniet uz programmas pogas uzdevumjoslā. Pēc tam pieskarieties vai noklikšķiniet uz Piespraust uzdevumjoslai. Ja vēlaties atspraust programmu, veiciet tās pašas darbības un pieskarieties vai noklikšķiniet uz Atspraust no uzdevumjoslas.

Uzdevumjoslas saīšņu saraksts
 

Uzdevumjoslas iestatījumu maiņa


No uzdevumjoslas varat veikt darbības, lai pielāgotu uzdevumjoslu savām vajadzībām. Ja vēlaties mainīt vairākas uzdevumjoslas īpašības vienlaikus, izmantojiet sadaļu Iestatījumi. Nospiediet un turiet nospiestu jebkuru tukšu apgabalu uzdevumjoslā vai noklikšķiniet uz tā ar peles labo pogu un pēc tam pieskarieties vai noklikšķiniet uz Iestatījumi .Uzdevumjoslas iestatījumi
 

Uzdevumjoslas atrašanās vietas maiņa

Parasti uzdevumjosla atrodas darbvirsmas apakšdaļā, taču to var arī pārvietot uz darbvirsmas sāniem vai augšu. Ja vēlaties pārvietot uzdevumjoslu, bet tā ir bloķēta, vispirms uzdevumjosla ir jāatbloķē (skatiet šīs tēmas sadaļu Uzdevumjoslas bloķēšana un atbloķēšana). Nospiediet un turiet nospiestu jebkuru tukšu apgabalu uzdevumjoslā vai noklikšķiniet uz tā ar peles labo pogu, pieskarieties vai noklikšķiniet uz Iestatījumi  > Uzdevumjoslas atrašanās vieta ekrānā un pēc tam atlasiet Pa kreisi, Augšā, Pa labi vai Apakšā.

Uzdevumjoslas pogu pārkārtošana

Ja vēlaties mainīt programmu pogu secību uzdevumjoslā, vienkārši velciet pogu no tās pašreizējās pozīcijas uz citu pozīciju uzdevumjoslā.

Jūs varat izvēlēties, kā uzdevumjoslas pogas tiek sagrupētas kopā, jo īpaši tad, ja ir atvērti vairāki logi. Pēc noklusējuma visi vienā programmā atvērtie faili vienmēr tiek sagrupēti kopā, pat ja tie nav atvērti secīgi.

Ja vēlaties mainīt to, kā uzdevumjoslā tiek grupētas pogas, nospiediet un turiet nospiestu jebkuru tukšu apgabalu uzdevumjoslā vai noklikšķiniet uz tā ar peles labo pogu, pieskarieties vai noklikšķiniet uz Iestatījumi un pēc tam atlasiet kādu no opcijām sarakstā Uzdevumjoslas pogu apvienošana :

  • Vienmēr apvienot, slēpt etiķetes. Šis ir noklusējuma iestatījums. Katra programma tiek parādīta kā viena poga bez etiķetes, pat ja ir atvērti vairāki programmas logi.
  • Apvienot, kad uzdevumjosla ir pilna Izmantojot šo iestatījumu, katrs logs tiek parādīts kā atsevišķa poga ar etiķeti. Kad uzdevumjoslā ir daudz vienumu, programmas, kurās ir atvērti vairāki logi, tiek sakļautas vienā programmas pogā. Pieskarieties vai noklikšķiniet uz pogas, lai skatītu atvērto logu sarakstu.
  • Nekad neapvienot Ja izvēlēsities šo iestatījumu, katrs logs tiks rādīts kā atsevišķa poga ar etiķeti un logi nekad netiks apvienoti neatkarīgi no atvērto logu skaita. Atverot vairāk programmu un logu, pogas kļūst mazākas, un galu galā pogas var ritināt.

Uzdevumjoslas bloķēšana un atbloķēšana

Bloķēt uzdevumjoslu ir noderīgi, jo tādējādi netiks mainīti tās iestatījumi. Jūs varat atbloķēt uzdevumjoslu vēlāk, kad vēlēsities veikt izmaiņas vai mainīt uzdevumjoslas atrašanās vietu darbvirsmā. Nospiediet un turiet nospiestu tukšu apgabalu uzdevumjoslā vai noklikšķiniet uz tā ar peles labo pogu un pēc tam pieskarieties vai noklikšķiniet uz Iestatījumi  un ieslēdziet opciju Fiksēt uzdevumjoslu.

Ja pie uzraksta Fiksēt uzdevumjoslu ir atzīme, uzdevumjosla jau ir bloķēta. Lai izslēgtu opciju, vienkārši pieskarieties vai noklikšķiniet uz Fiksēt uzdevumjoslu vai dodieties uz sadaļu Iestatījumi un izslēdziet opciju.

Žetonu rādīšana uz uzdevumjoslas pogām

Žetons uz uzdevumjoslas pogas ir brīdinājums par to, ka ar programmu tiek veikta vai ir jāveic kāda darbība.

Uzdevumjoslas žetona paziņojums
 

Piemēram, zvana žetons uz programmas Modinātājs un pulkstenis pogas liecina par to, ka ir iestatīts aktīvs brīdinājums un atbilstošajā laikā jūs saņemsit paziņojumu. Pēc noklusējuma šis līdzeklis ir ieslēgts, bet, ja vēlaties pārliecināties par to, vai līdzeklis ir ieslēgts, vai to izslēgt, nospiediet un turiet nospiestu jebkuru tukšu apgabalu uzdevumjoslā vai noklikšķiniet uz tā ar peles labo pogu, pieskarieties vai noklikšķiniet uz Iestatījumi un dodieties uz Rādīt žetonus uz uzdevumjoslas pogām.

Mazāku uzdevumjoslas pogu lietošana

Ja vēlaties, lai uzdevumjoslā tiktu rādīts vairāk programmu, varat rādīt mazākas pogu versijas. Nospiediet un turiet nospiestu jebkuru tukšu apgabalu uzdevumjoslā vai noklikšķiniet uz tā ar peles labo pogu, pieskarieties vai noklikšķiniet uz Iestatījumi un pēc tam ieslēdziet opciju Lietot mazas uzdevumjoslas pogas.

Uzdevumjoslas lietošana, lai ielūkotos darbvirsmā

Izmantojiet līdzekli Ieskats, lai ātri aplūkotu darbvirsmu aiz visiem atvērtajiem logiem.

  1. Nospiediet un turiet nospiestu jebkuru tukšu apgabalu uzdevumjoslā vai noklikšķiniet uz tā ar peles labo pogu, pieskarieties vai noklikšķiniet uz Iestatījumi un pēc tam ieslēdziet opciju Izmantot ieskatu, lai, pārvietojot peli uz pogu Rādīt darbvirsmu uzdevumjoslas galā, priekšskatītu darbvirsmu.
  2. Lai skatītu darbvirsmu, novietojiet kursoru uz uzdevumjoslas labā stūra vai nospiediet un turiet nospiestu šo stūri.
  3. Lai atjaunotu visu atvērto logu skatu, vienkārši pārvietojiet kursoru vai vēlreiz nospiediet un turiet nospiestu uzdevumjoslas stūri.

Uzdevumjoslas automātiska paslēpšana

Iespējams, reizēm vēlēsities paslēpt uzdevumjoslu, piemēram, kad skatīsities filmu vai lasīsit. Jums ir iespēja automātiski paslēpt uzdevumjoslu atkarībā no tā, vai ir ieslēgts darbvirsmas vai planšetdatora režīms. Nospiediet un turiet nospiestu jebkuru tukšu apgabalu uzdevumjoslā vai noklikšķiniet uz tā ar peles labo pogu, pieskarieties vai noklikšķiniet uz Iestatījumi un pēc tam ieslēdziet Automātiski paslēpt uzdevumjoslu darbvirsmas režīmā, Automātiski paslēpt uzdevumjoslu planšetdatora režīmā vai abas opcijas.