Vieglpiekļuve pārlūkprogrammā Microsoft Edge

Attiecas uz: Microsoft EdgeWindows 10

Microsoft Edge šīs vieglpiekļuves iespējas piedāvā, lai palīdzētu jums vieglāk pārlūkot tīmekli.

Tīmekļa lapas tuvināšana

Pārlūkprogrammā Microsoft Edge atlasiet Iestatījumi un citas iespējas  un pēc tam izvēlieties Tuvināt , Tālināt,  vai Pilnekrāna režīms . Varat arī izmantot tālāk norādītos īsinājumtaustiņus.

 Nospiediet šādu taustiņu/taustiņu kombināciju  Lai veiktu šādu darbību
 Ctrl + pluszīme (+)  Tuvināt (25%)
 Ctrl + mīnus zīme (-)  Tālināt (25%)
 Ctrl + nulle (0)  Atiestatīt tālummaiņas līmeni uz 100%
 Ctrl + ritināt ritenīti uz augšu  Tuvināt
 Ctrl + ritināt ritenīti uz leju  Tālināt
 F11 Pārslēgties uz pilnekrāna režīmu un iziet no pilnekrāna režīma

Lieciet tīmekli jums nolasīt balsī

Microsoft Edge var lasīt balsī e-grāmatas, kā arī tīmekļa vietnes. Kad jūsu e-grāmata ir atvērta, atlasiet jebkuru lapas vietu vai pieskarieties tai, un atlasiet Lasīt balsī  . Ja atrodaties tīmekļa vietnē, atlasiet Iestatījumi un citas iespējas   un pēc tam — Lasīt balsī.

Ērtāka lasīšana

Lasīšanas skats pārlūkprogrammā Microsoft Edge nodrošina skaidrāku un vienkāršāku izkārtojumu un mazāk traucēkļu. Mainiet lasīšanas skata stilu un fontu, lai atrastu sev visērtāko.

  1. Pārlūkprogrammā Microsoft Edge pārejiet uz ziņu rakstu vai kādu citu lapu, ko vēlaties lasīt.
  2. Adreses joslā atlasiet Lasīšanas skats (ir pieejams tikai dažās tīmekļa lapās).
  3. Atlasiet Iestatījumi un citas iespējas  > Iestatījumi.
  4. Sadaļā Lasīšana atlasiet fonta lielumu un mainiet lasīšanas skata stilu uz Gaišs, Vidējs vai Tumšs.

 

Tastatūras izmantošana, lai pārlūkotu tīmekli

Nospiediet taustiņu Tab, lai pārvietotos uz priekšu, un taustiņu kombināciju Shift + Tab, lai pārvietotos atpakaļ pa šādiem ekrāna elementiem:

  • Teksta vai attēlu saites
  • Teksta lauki tīmekļa vietnes veidlapās
  • Karstvietas attēlu kartēs
  • Adrešu josla
  • Cilnes
  • HTML kadri

Nospiediet taustiņu F6, lai pārvietotu fokusu no tīmekļa lapas satura uz adreses joslu un pretēji. Nospiediet taustiņu F7, lai izmantotu taustiņpārlūkošanu. Tā varēsit atlasīt tekstu un pārvietoties tīmekļa lapā, izmantojot tastatūras taustiņus Home, End, Page Up, Page Down un bulttaustiņus.

Vēl daži Microsoft Edge īsinājumtaustiņi

 

Liela kontrasta izmantošana, lai uzlabotu lasāmību

Lai ieslēgtu liela kontrasta režīmu, uz tastatūras nospiediet taustiņu kombināciju kreisās puses Alt + kreisās puses Shift + Print Screen. Varat arī atvērt Iestatījumi > Vieglpiekļuve  > Liels kontrasts. Sadaļā Motīva izvēle nolaižamajā izvēlnē atlasiet augsta kontrasta motīvu un pēc tam atlasiet Lietot.