Pierakstīties, izmantojot Microsoft
Pierakstīties vai izveidot kontu
Sveicināti!
Atlasīt citu kontu.
Jums ir vairāki konti
Izvēlieties kontu, ar kuru vēlaties pierakstīties.

Šajā palīdzības tēmā aprakstītie īsinājumtaustiņi attiecas uz ASV tastatūras izkārtojumu. Taustiņi citos izkārtojumos, iespējams, precīzi neatbilst taustiņiem ASV izkārtojumā.

Īsinājumtaustiņu kombinācijās, kur vienlaikus jānospiež divi vai vairāki taustiņi, nospiežamie taustiņi ir atdalīti ar pluszīmi (+). Palīdzībā par īsinājumtaustiņiem, kur vispirms jānospiež viens taustiņš un pēc tam nekavējoties — otrs, nospiežamie taustiņi ir atdalīti ar komatu (,).

Lai drukātu šo tēmu, nospiediet Ctrl+P.

Lai meklētu šajā tēmā, nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+F, lodziņā ierakstiet meklējamo tekstu un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

Microsoft Word Web App īsinājumtaustiņi

Tastatūras īsinājumtaustiņi Word Web App līdzīgi microsoft Word. Šajā rakstā norādīti īsinājumtaustiņi visbiežāk veicamajiem uzdevumiem Word Web App. Pilnu tastatūras īsinājumtaustiņu sarakstu programmā Word skatiet rakstā Microsoft Word.

Lasīšanas skats

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Doties uz skatu, kas ir pieejams ekrāna lasītāja programmatūrai un satura atlasei tastatūrā (nepieciešams PDF lasītājs)

Tabulēšanas taustiņu , lai nokļūtu komandā Izveidot pieejamāku skatu ( jauns logs), ENTER

Atrast tekstu

CTRL+F vai F3

Paslēpt meklēšanas rūti

ESC

Pārslēgties uz vadīklu Tālummaiņa

CTRL+Z

Pārslēgšanās uz lappušu numerācijas vadīklu

CTRL+G

Doties uz konkrētu lapu

Ierakstiet lappuses numuru (lappuses numura vadīklā)

Drukāt.

CTRL+P

Rediģēšanas skats

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Pārvietošanās starp lenti un dokumenta saturu

CTRL+F6 vai CTRL+SHIFT+F6

Pārvietoties no rediģēšanas dokumenta uz cilni Sākums

CTRL+[

Pāriet no rediģēšanas dokumenta uz pēdējo lietoto lentes komandu

CTRL+]

Aktivizēt citu lentes cilni

TABULĒŠANAS, ENTER

Pārvietoties no vienas lentes komandas uz citu

Tabulēšanas taustiņš

Izpildīt atlasītās lentes komandu

ENTER

Lentes sakļaušana vai izvēršana

CTRL+F3

Ievietošanas punkta pārvietošana

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Vienu rakstzīmi pa labi

Labā bultiņa

Vienu rakstzīmi pa kreisi

Kreisā bultiņa

Vienu vārdu pa labi

CTRL+labā bultiņa

Vienu vārdu pa kreisi

CTRL+kreisā bultiņa

Vienu rindiņu augstāk

Augšupvērstā bultiņa

Vienu rindiņu zemāk

Lejupvērstā bultiņa

Vienu rindkopu augstāk

CTRL+augšupvērstā bultiņa

Vienu rindkopu zemāk

CTRL+lejupvērstā bultiņa

Uz rindas sākumu

HOME

Uz rindas beigām

END

Uz lapas sākumu

CTRL+HOME

Uz lapas beigām

CTRL+END

Satura atlase: atlases izvēršana

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Vienu rakstzīmi pa labi

SHIFT+labā bultiņa

Vienu rakstzīmi pa kreisi

SHIFT+kreisā bultiņa

Vienu vārdu pa labi

SHIFT+CTRL+labā bultiņa

Vienu vārdu pa kreisi

SHIFT+CTRL+kreisā bultiņa

Vienu rindiņu augstāk

SHIFT+augšupvērstā bultiņa

Vienu rindiņu zemāk

SHIFT+lejupvērstā bultiņa

Vienu rindkopu augstāk

SHIFT+CTRL+augšupvērstā bultiņa

Vienu rindkopu zemāk

SHIFT+CTRL+lejupvērstā bultiņa

Uz rindkopas sākumu

SHIFT+HOME

Uz rindkopas beigām

SHIFT+END

Līdz dokumenta sākumam

SHIFT+CTRL+HOME

Līdz dokumenta beigām

SHIFT+CTRL+END

Viss dokuments

CTRL+A

Atlasīt attēlu

CTRL+ALT+G

Satura rediģēšana

Veicamā darbība

Īsinājumtaustiņi

Izgriezt

CTRL+X

Kopēt

CTRL+C

Ielīmēt

CTRL+V

Ievietot hipersaiti

CTRL+K

Atsaukt

CTRL+Z

Atcelt atsaukšanu

CTRL+Y

Pārvietoties no kļūdainā vārda uz nākamo

ALT+F7

Teksta formatēšana

Darbība

Īsinājumtaustiņi

Treknraksts

CTRL+B

Slīpraksts

CTRL+I

Pasvītrojums

CTRL+U

Saraksts ar aizzīmēm

CTRL+punkts

Līdzināt pa kreisi

CTRL+L

Līdzināt pa labi

CTRL+R

Līdzināt uz centru

CTRL+E

Windows un Mac tastatūras ekvivalenti

Taustiņš

Modifikators

Windows

Mac

Atpakaļatkāpes taustiņš

ALT

Atpakaļatkāpes taustiņš pēc vārda

End

ALT

Pārvietot IP uz dokumenta/strukturējuma beigām

ENTER

ALT

Page Properties in IE

Tabulēšanas taustiņš

CTRL-ALT

Uzdevumu pārslēdzējs

Home

ALT

Naviģēt uz sākumlapu

Pārvietot IP uz dokumenta/strukturējuma augšpusi

Pa kreisi

ALT

Navigācija atpakaļ ie ie

Navigācija pa kreisi pa vārdam

PageDn

ALT

Pārvietot IP uz dokumenta beigām

PageUp

ALT

Pārvietot IP uz dokumenta augšpusi

Pa labi

ALT

Navigācija uz priekšu ie

Navigācija pa labi pa vārdam

Tabulēšanas taustiņš

ALT

Pārslēgšanās starp programmām

Pieejamības cilpa (pārvieto fokusu starp pārlūkprogrammas lietotāja interfeisu un lapas elementiem)

Uz leju

ALT-SHIFT

Pārvietot pašreizējo lapu navigācijas rūtī par vienu pozīciju lejup

Atlasa no IP līdz rindkopas beigām

ENTER

ALT-SHIFT

Full Screen in IE

Tabulēšanas taustiņš

CTRL-ALT-SHIFT

Uzdevumu pārslēdzējs

Pa kreisi

ALT-SHIFT

Outdent

Atlasīt pa kreisi pa vārdam

Pa labi

ALT-SHIFT

Veidot atkāpi

Atlasīt pa kreisi pa vārdam

Tabulēšanas taustiņš

ALT-SHIFT

Pārslēgšanās starp programmām

Pieejamības cilpa (pārvieto fokusu starp pārlūkprogrammas lietotāja interfeisu un lapas elementiem)

Uz augšu

ALT-SHIFT

Pārvietot pašreizējo lapu navigācijas rūtī par vienu pozīciju lejup

Atlasa no IP līdz rindkopas beigām

Atpakaļatkāpes taustiņš

CMD

Atpakaļatkāpes taustiņš pēc vārda

DELETE

CMD

Dzēst pēc vārda

Uz leju

CMD

Pārvietot IP uz leju pa rindkopai

End

CMD

Pārvietot IP uz dokumenta/strukturējuma beigām

Home

CMD

Naviģējiet uz dokumenta/strukturējuma augšpusi (Pārlūkā Safari Mac datorā — naviģē uz pārlūkprogrammas sākumlapu)

Pa kreisi

CMD

Pārvietot IP uz rindiņas sākumu (pārlūkprogrammā Firefox Mac datorā pārlūkprogramma tiek pārvietota atpakaļ uz iepriekšējo lapu)

Pa labi

CMD

Pārvietot IP uz rindiņas beigām (pārlūkprogrammā Firefox Mac ekrānā pārlūkprogramma ir pārvietota uz priekšu)

Tabulēšanas taustiņš

CMD

Uzdevumu pārslēdzējs (piemēram, Windows alt-tabulēšanas taustiņš)

Uz augšu

CMD

Pārvietot IP uz augšu pa rindkopai

ESC

CMD-ALT

Uzdevumu pārvaldnieks (uzspēciet iziet no programmām)

Home

CMD-ALT

Pārlūkprogrammā Safari operētājsistēmā Mac šī navgiates tiek atvērta pārlūkprogrammas sākumlapā

Pa kreisi

CMD-ALT

Pārlūkā Chrome Mac datorā — tiek atvērta pārlūkprogrammas cilne

DELETE

CMD-SHIFT

Iin Firefox mac datorā ar šo tiek notīrīta pārlūkprogrammas kešatmiņa

Uz leju

CMD-SHIFT

Atlasīt par rindkopu uz leju

End

CMD-SHIFT

Atlasīt līdz dokumenta/lappuses apakšdaļai

Home

CMD-SHIFT

Atlasīt līdz dokumenta/lapas sākumam (Pārlūkā Safari Mac datorā — tā ir naviģē uz pārlūkprogrammas sākumlapu)

Pa kreisi

CMD-SHIFT

Atlasīt līdz rindiņas sākumam

Pa labi

CMD-SHIFT

Atlasīt līdz rindiņas beigām

Tabulēšanas taustiņš

CMD-SHIFT

Uzdevumu pārslēdzējs (piemēram, Windows alt-tabulēšanas taustiņš)

Uz augšu

CMD-SHIFT

Atlasīt par rindkopu uz augšu

ESC

CTRL-SHIFT

Uzdevumu pārvaldnieks

Pa labi

CTRL-SHIFT

Atlasīt pa labi pa vārdam

Uz leju

CTRL

Pārvietot IP uz leju pa rindkopai

Pārvietot IP uz rindiņas beigām

Pa kreisi

CTRL-SHIFT

Atlasīt pa kreisi pa vārdam

ESC

CTRL

Atvērt izvēlni Sākt/Sākuma ekrāns

DELETE

CTRL-ALT

Atvērt bloķēšanas ekrāna izvēlni

Pa kreisi

CTRL

Pārvietot IP pa kreisi pa vārdam

Rāda logrīka informācijas paneli

PageDn

CTRL

Pārlūkprogrammā Firefox un Chrome Mac datorā tā pārslēdzas starp atvērtajām cilnēm

PageUp

CTRL

Pārlūkprogrammā Firefox un Chrome Mac datorā tā pārslēdzas starp atvērtajām cilnēm

End

CTRL

Pārvietot IP uz dokumenta/strukturējuma beigām

Tabulēšanas taustiņš

CTRL

Pārslēgties starp atvērtajām cilnēm.

Pārslēgties starp atvērtajām cilnēm.

Uz augšu

CTRL

Pārvietot IP uz augšu pa rindkopai

Pārvietot IP uz rindiņas sākumu

Atpakaļatkāpes taustiņš

CTRL-ALT

Atpakaļatkāpes taustiņš pēc vārda

Atpakaļatkāpes taustiņš pēc burta

Home

CTRL

Pārvietot IP uz dokumenta/strukturējuma sākumu

Uz leju

CTRL-ALT

in IE this scrolls the page down

End

CTRL-ALT

in IE this scrolls to the bottom of the page

Home

CTRL-ALT

in IE this scrolls to the top of the page

PageDn

CTRL-ALT

in IE this scrolls down

PageUp

CTRL-ALT

in IE this scrolls up

Pa labi

CTRL

Pārvietot IP pa kreisi pa vārdam

Uz augšu

CTRL-ALT

in IE this scrolls the page down

Atpakaļatkāpes taustiņš

CTRL-ALT-SHIFT

Atpakaļatkāpes taustiņš pēc vārda

Atpakaļatkāpes taustiņš pēc burta

End

CTRL-ALT-SHIFT

in IE this scrolls to the bottom of the page

Home

CTRL-ALT-SHIFT

in IE this scrolls to the top of the page

PageDn

CTRL-ALT-SHIFT

in IE this scrolls down

PageUp

CTRL-ALT-SHIFT

in IE this scrolls up

ESC

ALT

Minimizēt logu

Uz leju

CTRL-SHIFT

Atlasīt par rindkopu uz leju

Atlasīt līdz rindiņas beigām

ESC

ALT-SHIFT

Minimizēt logu

Home

CTRL-SHIFT

Atlasīt par rindkopu uz augšu

Atlasīt līdz rindiņas sākumam

Insert

Nav

Pāriešanas režīma ievadīšana

Tabulēšanas taustiņš

CTRL-SHIFT

Pārslēgties starp atvērtajām cilnēm.

Pārslēgties starp atvērtajām cilnēm.

Uz augšu

CTRL-SHIFT

Atlasīt par rindkopu uz augšu

Atlasīt līdz rindiņas sākumam

Atpakaļatkāpes taustiņš

Nav

Atpakaļatkāpes taustiņš pēc burta

Atpakaļatkāpes taustiņš pēc burta

DELETE

Nav

Dzēst pēc burta

Dzēst pēc burta

Uz leju

Nav

Pārvietot IP uz leju pa rindiņai

Pārvietot IP uz leju pa rindiņai

End

Nav

Pārvietot IP uz rindiņas beigām

Pārvietot IP uz rindiņas beigām

ENTER

Nav

Ievietot jaunu rindiņu

Ievietot jaunu rindiņu

Atpakaļatkāpes taustiņš

CTRL

Atpakaļatkāpes taustiņš pēc vārda

Home

Nav

Pārvietot IP uz rindiņas sākumu

Pārlūkā Safari un Chrome — ip adrese tiek pārvietota uz rindkopas sākumu

Pa kreisi

Nav

Pārvietot IP pa kreisi pa burtam

Pārvietot IP pa kreisi pa burtam

PageDn

Nav

Pārvietot IP uz leju par vienu ekrānu

Pārvietot IP uz leju par vienu ekrānu

PageUp

Nav

Ip pārvietošana par vienu ekrānu uz augšu

Ip pārvietošana par vienu ekrānu uz augšu

Pa labi

Nav

Ip pārvietošana pa labi pa burtam

Ip pārvietošana pa labi pa burtam

Tabulēšanas taustiņš

Nav

Izveidot atkāpi vai pāriet uz nākamo tabulas šūnu

Izveidot atkāpi, naviģēt uz nākamo tabulas šūnu vai ievietot tabulu

Uz augšu

Nav

Ip pārvietošana par vienu rindu uz augšu

Ip pārvietošana par vienu rindu uz augšu

Atpakaļatkāpes taustiņš

SHIFT

Atpakaļatkāpes taustiņš pēc burta

Atpakaļatkāpes taustiņš pēc burta

Uz leju

SHIFT

Atlasīt pa rindiņai uz leju

Atlasīt pa rindiņai uz leju

End

SHIFT

Atlasīt līdz rindiņas beigām

Atlasīt līdz rindiņas beigām

ENTER

SHIFT

Ievietot noapaļotu rindiņas pārtraukumu

Ievietot noapaļotu rindiņas pārtraukumu

Home

SHIFT

Atlasīt līdz rindiņas sākumam

Atlasīt līdz rindiņas sākumam

Pa kreisi

SHIFT

Atlasīt pa kreisi pēc burta

Atlasīt pa kreisi pēc burta

Pa labi

SHIFT

Atlasīt pa labi pēc burta

Atlasīt pa labi pēc burta

Tabulēšanas taustiņš

SHIFT

Outdent, Navigate to Previous Table Cell

Outdent, Navigate to Previous Table Cell

Uz augšu

SHIFT

Atlasīt vienu rindiņu uz augšu

Atlasīt vienu rindiņu uz augšu

Nepieciešama papildu palīdzība?

Vēlaties vairāk opciju?

Izpētiet abonementa priekšrocības, pārlūkojiet apmācības kursus, uzziniet, kā aizsargāt ierīci un veikt citas darbības.

Kopienas palīdz uzdot jautājumus un atbildēt uz tiem, sniegt atsauksmes, kā arī saņemt informāciju no ekspertiem ar bagātīgām zināšanām.

Vai šī informācija bija noderīga?

Cik lielā mērā esat apmierināts ar valodas kvalitāti?
Kas ietekmēja jūsu pieredzi?
Nospiežot Iesniegt, jūsu atsauksmes tiks izmantotas Microsoft produktu un pakalpojumu uzlabošanai. Jūsu IT administrators varēs vākt šos datus. Paziņojums par konfidencialitāti.

Paldies par jūsu atsauksmēm!

×