Pierakstīties, izmantojot Microsoft
Pierakstīties vai izveidot kontu
Sveicināti!
Atlasīt citu kontu.
Jums ir vairāki konti
Izvēlieties kontu, ar kuru vēlaties pierakstīties.
Atjaunināšanas vaicājuma izveide un palaišana

Atjaunināšanas vaicājumus Access datu bāzēs var izmantot, lai pievienotu, mainītu vai dzēstu informāciju esošā ierakstā. Atjaunināšanas vaicājumi ir kā jaudīgs dialoglodziņa Atrašana un aizstāšana variants. Atjaunināšanas vaicājumu nevar izmantot, lai datu bāzei pievienotu jaunus ierakstus vai dzēstu ierakstus no datu bāzes.

Lai datu bāzei pievienotu jaunus ierakstus, jāizmanto pievienošanas vaicājums, bet lai dzēstu veselus ierakstus no datu bāzes, jāizmanto dzēšanas vaicājums.

Šajā rakstā

Pārskats

Lūk, līdzības un atšķirības starp atrašanas un aizstāšanas vaicājumu un atjaunināšanas vaicājumu.

Tāpat kā dialoglodziņš Atrašana un aizstāšana, arī atjaunināšanas vaicājums ļauj norādīt, kura vērtība tiek aizstāta un kāda ir jaunā vērtība.

Papildus darbībām, kuras var veikt dialoglodziņā Atrašana un aizstāšana, atjaunināšanas vaicājumā var veikt šādas darbības:

 • Izmantot kritērijus, kas nav atkarīgi no aizstāšanai paredzētās vērtības.

 • Atjaunināt lielu apjomu ierakstu vienā reizē.

 • Vienlaikus mainīt ierakstus vairākās tabulās.

Ierobežojumi attiecībā uz lauku atjaunināšanu

Atjaunināšanas vaicājumu nevar izmantot, lai atjauninātu datus šādu tipu laukos:

 • Aprēķinātie lauki.    Aprēķinātajos laukos esošās vērtības neatrodas tabulās pastāvīgi. Tās pastāv tikai datora pagaidu atmiņā pēc tam, kad programma Access tās ir aprēķinājusi. Tā kā aprēķinātajiem laukiem nav pastāvīgas glabāšanas vietas, tos nevar atjaunināt.

 • Kopsummas vaicājuma vai krustvaicājuma lauki.    Šo tipu laukos esošās vērtības ir aprēķinātas, un tādēļ tās nevar atjaunināt, izmantojot atjaunināšanas vaicājumu.

 • AutoNumber lauki.    Pēc noklusējuma vērtības AutoNumber laukos mainās tikai tad, ja tabulai pievienojat ierakstu.

 • Unikālo vērtību vaicājumu un unikālo ierakstu vaicājumu lauki.    Vērtības šādos vaicājumos tiek summētas. Dažās vērtības veido viens ieraksts, bet citas — vairāki ieraksti. Atjaunināšanas darbība nav iespējama, jo nevar noteikt, kuri ieraksti tika izslēgti kā dublikāti, un tādēļ nevar atjaunināt visus nepieciešamos ierakstus. Šis ierobežojums attiecas uz gadījumiem, kad izmantojat atjaunināšanas vaicājumu vai mēģināt atjaunināt datus manuāli, ievadot vērtības formā vai datu lapā.

 • Apvienošanas vaicājuma lauki.    Apvienošanas vaicājuma laukos esošos datus nevar atjaunināt, jo katrs ieraksts, kurš redzams divos vai vairākos datu avotos, apvienošanas vaicājuma rezultātā ir redzams tikai vienu reizi. Tā kā no rezultātiem ir izņemti daži dublētie ieraksti, programma Access nevar atjaunināt visus nepieciešamos ierakstus.

 • Lauki, kuri ir primārās atslēgas.    Dažos gadījumos, piemēram, kad primārās atslēgas lauks tiek izmantots tabulu relācijā, šo lauku nevar atjaunināt, izmantojot vaicājumu, ja vien relācija iepriekš nav iestatīta automātiski kaskadēt atjauninājumus.

  Piezīme.: Kaskadējot atjauninājumus, Access automātiski atjaunina ārējās atslēgas vērtības, ja tiek mainīta primārās atslēgas vērtība vecāktabulā.

Uz lapas sākumu

Atjaunināšanas vaicājuma izmantošana

Veidojot atjaunināšanas vaicājumu, vispirms izveidojiet atlases vaicājumu, kas identificē atjaunināmos ierakstus, un pēc tam pārvērtiet šo vaicājumu par atjaunināšanas vaicājumu, ko varat izpildīt, lai atjauninātu ierakstus. Vispirms atlasot datus, varat pārbaudīt, vai atjaunināt ierakstus, kurus vēlaties, pirms faktiski maināt datus.

Padoms.: Dublējiet datu bāzi, pirms palaižat atjaunināšanas vaicājumu. Jūs nevarat atsaukt atjaunināšanas vaicājuma rezultātus, tāpēc dublējuma izveide nodrošina iespēju atcelt izmaiņas, ja būsit pārdomājis.

Datu bāzes dublēšana

 1. Noklikšķiniet uz cilnes Fails un pēc tam uz Saglabāt kā. Ja izmantojat Access 2010, noklikšķiniet uz cilnes Fails un pēc tam noklikšķiniet uz Saglabāt un & publicēt

 2. Labās puses sadaļā Papildu noklikšķiniet uz Dublēt datu bāzi.

 3. Dialoglodziņā Saglabāt dublējumu kā norādiet dublējumkopijas nosaukumu un atrašanās vietu un pēc tam noklikšķiniet uz Saglabāt.

  Programma Access aizver oriģinālo failu, izveido dublējumu un pēc tam vēlreiz atver oriģinālo failu.

  Lai atgrieztos pie dublējuma, aizveriet un pārdēvējiet oriģinālo failu, lai dublējumkopija varētu izmantot oriģinālās versijas nosaukumu. Oriģinālās versijas nosaukumu piešķiriet dublējumkopijai un pēc tam atveriet pārdēvēto dublējumkopiju programmā Access.

Šajā sadaļā

1. darbība. Atlases vaicājuma izveide, lai identificētu atjaunināšanai paredzētos ierakstus

 1. Atveriet datu bāzi, kurā ir ieraksti, ko vēlaties atjaunināt.

 2. Cilnes Izveide grupā Vaicājumi noklikšķiniet uz Vaicājuma noformējums

 3. Noklikšķiniet uz cilnes Tabulas.

 4. Atlasiet tabulu vai tabulas, kurās ir ieraksti, ko vēlaties atjaunināt, noklikšķiniet uz Pievienot un pēc tam uz Aizvērt.

  Tabula vai tabulas tiek rādītas kā viens vai vairāki logi vaicājuma noformētājā, un tajos ir izveidoti saraksti ar katras tabulas visiem laukiem. Šajā attēlā redzams vaicājuma noformētājs ar tabulu.

  Tabula vaicājuma noformētājā

  1. Vaicājumu noformētājā redzama tabula

  2. Vaicājuma noformējuma režģis

 5. Tabulu logos veiciet dubultklikšķi uz laukiem, kurus vēlaties atjaunināt. Atlasītie lauki tiek rādīti vaicājuma noformējuma režģa rindā Lauks.

  Vaicājuma noformējuma režģī katrā kolonnā var pievienot vienu tabulu.

  Lai visus laukus tabulā pievienotu ātri, tabulas logā veiciet dubultklikšķi uz zvaigznītes (*) tabulas lauku saraksta augšdaļā. Šajā attēlā redzams vaicājuma noformējuma režģis ar visiem pievienotajiem laukiem.

  Vaicājums ar visiem pievienotajiem tabulas laukiem.

 6. Lai vaicājuma rezultātus ierobežotu pēc lauku vērtībām, vaicājuma noformējuma režģa rindā Kritēriji ievadiet kritērijus, kurus vēlaties izmantot, lai ierobežotu rezultātus.

  Kritēriju paraugu tabula

  Šajā tabulā redzami daži kritēriju paraugi un paskaidrota to iedarbība uz vaicājuma rezultātiem.

  Piezīme.: Lai vaicājums būtu daudzveidīgāks un iedarbīgāks, daudzos piemēros šajā tabulā tiek izmantotas aizstājējzīmes.

  Kritēriji

  Rezultāts

  >234

  Atgriež visus skaitļus, kas ir lielāki par 234. Lai atrastu visus skaitļus, kas ir mazāki par 234, izmantojiet <234.

  >="Cajhen"

  Atgriež visus ierakstus, sākot no Cajhen līdz alfabēta beigām.

  Between #2/2/2020# And #12/1/2020 #

  Atgriež datumus no 2017. gada 2. februāra līdz 2017. gada 1. dec. (ANSI-89). Ja datu bāzē ir izmantotas ANSI-92 aizstājējzīmes, lietojiet vienpēdiņas ('), nevis restītes (#). Piemērs: Between '2/2/2020' And '12/1/2020'.

  Not “Germany”

  Atrod visus ierakstus, kur lauka saturs nesakrīt tieši ar vārdu “Germany”. Kritērijs atgriezīs ierakstus, kuros bez vārda “Germany” ir vēl rakstzīmes, piemēram, “Germany (euro)” vai “Europe (Germany)”.

  Not "T*"

  Atrod visus ierakstus, izņemot tos, kas sākas ar kritēriju T. Ja datu bāzē ir izmantota ANSI-92 aizstājējzīmju kopa, izmantojiet procentu zīmi (%), nevis zvaigznīti (*).

  Not "*t"

  Atrod visus ierakstus, kas nebeidzas ar t. Ja datu bāzē ir izmantota ANSI-92 aizstājējzīmju kopa, izmantojiet procentu zīmi (%), nevis zvaigznīti (*).

  In(Canada,UK)

  Sarakstā atrod visus ierakstus, kuros ir kritērijs Canada vai UK.

  Like "[A-D]*"

  Text laukā atrod visus ierakstus, kas sākas ar burtiem no A līdz D. Ja datu bāzē ir izmantota ANSI-92 aizstājējzīmju kopa, lietojiet procentu zīmi (%), nevis zvaigznīti (*).

  Like "*ar*"

  Atrod visus ierakstus, kuros ir burtu savienojums "ar". Ja datu bāzē ir izmantota ANSI-92 aizstājējzīmju kopa, lietojiet procentu zīmi (%), nevis zvaigznīti (*).

  Like "Maison Dewe?"

  Atrod visus ierakstus, kuri sākas ar "Maison" un kuriem ir otra virkne, un kam izveidota no 5 burtiem, kurā pirmie 4 burti ir "Dewe", bet pēdējais burts nav zināms. Ja datu bāzē tiek izmantotas ANSI-92 aizstājējzīmju kopa, jautājuma zīmes (?) vietā izmantojiet pasvītrojuma rakstzīmi (_).

  #2/2/2020 #

  Atrod visus 2020. gada 2. februāra ierakstus. Ja datu bāzē izmantota ANSI-92 aizstājējzīmju kopa, mārciņas zīmju (#) vietā šo datumu ietveriet vienpēdiņās ('); piemēram, ('2/2/2020').

  < Date() - 30

  Izmanto funkciju Date, lai atgrieztu visus datumus, kas ir vecāki par 30 dienām.

  Date()

  Izmanto funkciju Date, lai atgrieztu visus ierakstus ar šodienas datumu.

  Between Date() And DateAdd("M", 3, Date())

  Izmanto funkciju Date un DateAdd, lai atgrieztu visus ierakstus laika posmā no šodienas datuma trīs mēnešus uz priekšu.

  Is Null

  Atgriež visus ierakstus, kam ir vērtība Null (tukša vai nedefinēta).

  Is Not Null

  Atgriež visus ierakstus, kam ir vērtība.

  ""

  Atgriež visus ierakstus, kas satur nulles garuma virkni. Nulles garuma virknes tiek lietotas, ja norādītajam laukam ir jāpievieno vērtība, kas vēl nav zināma. Piemēram, laukā ir jāievada faksa numurs, taču daži klienti neizmanto faksu. Šādā gadījumā numura vietā ievadiet pēdiņas bez atstarpes ("").

 7. Cilnes Noformējums un grupā Rezultāti noklikšķiniet uz Izpildīt.

 8. Pārbaudiet, vai vaicājums atgriež ierakstus, kurus vēlaties atjaunināt.

 9. Lai noņemtu laukus, kurus nevēlaties iekļaut vaicājuma noformējumā, atlasiet šos laukus un pēc tam nospiediet taustiņu DELETE.

 10. Lai pievienotu laukus, kurus vēlaties iekļaut vaicājuma noformējumā velciet šos papildu laukus uz noformējuma režģi.

2. darbība. Ierakstu atjaunināšana

 1. Cilnes Noformējums grupā Vaicājuma tips, noklikšķiniet uz Atjaunināšanas.

  Šajā procedūrā parādīts, kā atlases vaicājumu mainīt uz atjaunināšanas vaicājumu. To izdarot, programma Access vaicājuma noformējuma režģī pievieno rindu Atjaunināt uz. Tālāk esošajā attēlā ir parādīts atjaunināšanas vaicājums, kas atgriež visus līdzekļus, kas iegādāti pēc 2005. gada 5. janvāra, un visiem ierakstiem, kas atbilst šim kritērijam, maina atrašanās vietu uz "Noliktava 3".

  Atjaunināšanas vaicājums ar vienu atjaunināšanas kritēriju

 2. Atrodiet lauku, kurā iekļauti dati, ko vēlaties mainīt, un pēc tam šī lauka rindā Atjaunināt uz ierakstiet savu izteiksmi (savu maiņas kritēriju).

  Rindā Atjaunināt uz var izmantot jebkuru derīgu kritēriju.

  Izteiksmju paraugu tabula

  Šajā tabulā parādīti daži izteiksmju paraugi un paskaidrots, kā tie maina datus.

  Izteiksme

  Rezultāts

  "Salesperson"

  Text laukā maina teksta vērtību uz Salesperson.

  #8/10/20 #

  Date/Time laukā maina datuma vērtību uz 20. gada 10. aug.

  Yes

  Yes/No laukā maina vērtību No uz Yes.

  "PN" & [PartNumber]

  Visu norādīto partiju numuriem pievieno "PN".

  [UnitPrice] * [Quantity]

  Reizina vērtības laukos ar nosaukumu UnitPrice un Quantity.

  [Freight] * 1.5

  Vērtības laukā ar nosaukumu Quantity palielina par 50 procentiem.

  DSum("[Daudzums] * [Vienības_cena]",
  "Pasūtījuma dati", "[Produkta_ID]=" & [Produkta_ID])

  Vietā, kur ProductID vērtības šajā tabulā atbilst ProductID vērtībām tabulā ar nosaukumu Order Details, šī izteiksme atjaunina kopējos pārdošanas datus, reizinot vērtības laukā ar nosaukumu Quantity ar vērtībām laukā ar nosaukumu UnitPrice. Šajā izteiksmē tiek izmantota funkcija DSum, jo tā var darboties vairākās tabulās un tabulu laukos.

  Right([ShipPostalCode], 5)

  Apcērt (noņem) pēdējās rakstzīmes pa kreisi teksta vai skaitliskā virknē un atstāj 5 pēdējās rakstzīmes pa labi.

  IIf(IsNull([UnitPrice]), 0, [UnitPrice])

  Laukā ar nosaukumu UnitPrice maina vērtību Null (nezināma vai nedefinēta) uz nulles (0) vērtību.

 3. Cilnes Noformējums grupā Rezultāti noklikšķiniet uz Izpildīt.

  Tiek parādīts brīdinājuma ziņojums.

 4. Lai izpildītu vaicājumu un atjauninātu datus, noklikšķiniet uz .

  Piezīme.: Vaicājuma izpildes laikā, iespējams, ievērosit, ka rezultātu kopā trūkst dažu lauku. Ja vaicājumā ir lauki, kurus neatjaunināt, programma Access pēc noklusējuma šos laukus rezultātos nerāda. Piemēram, varat iekļaut ID laukus no divām tabulām, lai nodrošinātu, ka vaicājums identificē un atjauno atbilstošos ierakstos. Ja neatjaunināt šos ID laukus, programma Access tos rezultātos nerāda.

Uz lapas sākumu

Datu atjaunināšana no vienas tabulas uz citu

Ja vienas tabulas dati jāatjaunina, izmantojot citas tabulas datus, ņemiet vērā šādu noteikumu: avota un mērķa lauku datu tipiem jāsakrīt vai jābūt saderīgiem.

Turklāt, ja vienas tabulas datus atjaunināt, izmantojot citas tabulas datus, un lietojat saderīgus, nevis tādus pašus, datu tipus, programma Access konvertē šo lauku datu tipus mērķa tabulā. Tā rezultātā daži dati mērķa laukos var tikt apcirsti (izdzēsti). Sadaļā Datu tipa konvertēšanu ierobežojumi ir uzskaitīti veidi, kā var vai nevar konvertēt datu tipus. Šajā sadaļā esošajā tabulā arī paskaidrots, kad datu tipa konvertēšana var mainīt vai noņemt dažus vai visus datus laukā un kurus datus var noņemt.

Datu atjaunināšanas process no vienas tabulas uz citu notiek, veicot šādas darbības:

 1. Izveidojot atjaunināšanas vaicājumu un avota un mērķa tabulu pievienojot vaicājumam.

 2. Saistot šīs tabulas laukos, kuros iekļauta saistīta informācija.

 3. Mērķa lauku nosaukumus pievienojot vaicājuma noformējuma režģa rindai Lauks.

 4. Avota lauku nosaukumus pievienojot vaicājuma noformējuma režģa rindai Atjaunināt uz, izmantojot šādu sintaksi: [avota_tabula].[avota_lauks].

Šajā sadaļā minētajās darbībās parādīts piemērs, kurā izmantotas divas līdzīgas tabulas. Šajā piemērā tabula Klienti atrodas datu bāzē, ko tikko mantojāt, un tajā iekļauti jaunāki dati nekā tabulā Pasūtītāji. Redzams, ka ir mainījušies daži vadītāju vārdi, kā arī dažas adreses. Šī iemesla dēļ tabula Pasūtītāji jāatjaunina, izmantojot tabulas Klienti datus.

Tabula Klienti

Klienta ID

Vārds

Address

Pilsēta

Rajons

Pasta indekss

Valsts/reģions

Tālruņa numurs

Kontaktpersona

1

Etoloģijas muzejs

Rožu iela 1

Sigulda

Rīgas raj.

12345

Latvija

(371) 7973000

Bite, Maija

2

Blue Wing Airlines

Pļavas iela 42

Līvbērze

Jelgavas raj.

23456

Latvija

(371) 3072222

Vējaine, Māra

3

Latgales vīna dārzi

3122 75th Ave. S.W.

Dagda

Krāslavas raj.

34567

Latvija

(371) 7728444

Višņevska, Aneta

4

Ozollapu Farmācija

Cēsu iela 7

Pāvilosta

Liepājas raj.

NS1 EW2

Latvija

(371) 3404444

Koka, Vladislava

5

Kafejnīca “Viktorija”

Pāļu iela 10-5

Tukums

56789

Latvija

(371) 3182222

Džonstone, Tamāra

6

Galvenais kurjers

Baložu aleja 325-4

Aglona

Krāslavas raj.

34567

Latvija

(371) 5375444

Vēstniece, Vēsma

7

Grafiskā noformējuma institūts

Grafiti iela 3

Umurga

Limbažu raj.

87654

Latvija

(371) 4029292

Māliņa, Straume

8

Korporācija Ugunsnams

Priežu gatve 5

Iecava

Bauskas raj.

31415

Latvija

(371) 3741666

Akmentiņš, Mārtiņš

9

Labās rotaļlietas

Priežu gatve 6

Iecava

Bauskas raj.

31415

Latvija

(371) 3073344

Ābola, Līna

Tabula Pircēji

Klienta ID

Vārds

Address

Pilsēta

Rajons

Pasta indekss

Valsts vai reģions

Tālruņa numurs

Menedžeris

1

Etoloģijas muzejs

Rožu iela 1

Sigulda

Rīgas raj.

12345

Latvija

(371) 7973000

Lācis, Varis

2

Blue Wing Airlines

Pļavas iela 42

Līvbērze

Jelgavas raj.

23456

Latvija

(371) 3072222

Vējaine, Māra

3

Latgales vīna dārzi

3122 75th Ave. S.W.

Dagda

Krāslavas raj.

34567

Latvija

(371) 7728444

Višņevska, Aneta

4

Ozollapu Farmācija

Cēsu iela 7

Pāvilosta

Liepājas raj.

NS1 EW2

Latvija

(371) 3404444

Koka, Vladislava

5

Kafejnīca “Viktorija”

Viktorijas laukums 2

Tukums

56789

Latvija

(371) 3182222

Džonstone, Tamāra

6

Galvenais kurjers

Baložu aleja 325-4

Aglona

Krāslavas raj.

34567

Latvija

(371) 5375444

Jensens, Henriks

7

Grafiskā noformējuma institūts

Lielais laukums 13/1

Umurga

Limbažu raj.

87654

Latvija

(371) 3074444

Andersens, Ēriks

8

Korporācija Ugunsnams

Priežu gatve 5

Iecava

Bauskas raj.

31415

Latvija

(371) 3071133

Brinka, Monika

9

Labās rotaļlietas

Priežu gatve 6

Iecava

Bauskas raj.

31415

Latvija

(371) 3073344

Ābola, Līna

Ņemiet vērā — lai gan tabulas lauka datu tipiem nav jāatbilst, tiem ir jābūt saderīgiem. Access ir jāspēj konvertēt avota tabulas datus par tipu, kādu var izmantot mērķa tabula. Dažos gadījumos konvertēšanas process var izdzēst dažus datus. Papildinformāciju par datu tipu konvertēšanas ierobežojumiem skatiet sadaļā Datu tipa konvertēšanu ierobežojumi.

Atjaunināšanas vaicājuma izveide un palaišana

Piezīme.: Tālāk minētās darbības pieļauj divu iepriekšējo tabulu paraugu izmantošanu. Darbības var pielāgot, lai tās atbilstu jūsu datiem.

 1. Cilnes Izveide grupā Vaicājumi noklikšķiniet uz Vaicājuma noformējums

 2. Atlasiet Pievienot tabulas (sarakstā Rādīt tabulu Access 2013 ).

 3. Veiciet dubultklikšķi uz avota un mērķa tabulas, lai tās pievienotu vaicājumam. Katra tabula tiek parādīta atsevišķā logā vaicājuma noformētājā.

 4. Lielākajā daļā gadījumu programma Access vaicājumā automātiski savieno saistītus laukus. Lai laukus, kuros iekļauta saistīta informācija, savienotu manuāli, velciet saistīto lauku no vienas tabulas uz ekvivalento citas tabulas lauku.

  Piemēram, ja izmantojat iepriekš parādītos tabulu paraugus, velciet lauku Klienta ID uz lauku Pircēja ID. Programma Access starp šiem abu tabulu laukiem izveido relāciju un izmanto to, lai savienotu jebkurus saistītos ierakstus.

 5. Cilnes Noformējums grupā Vaicājuma tips, noklikšķiniet uz Atjaunināšanas.

 6. Mērķa tabulā veiciet dubultklikšķu uz laukiem, ko vēlaties atjaunināt. Visi lauki tiek rādīti vaicājuma noformējuma režģa rindā Lauks.

  Ja izmantojat paraugu tabulas, pievienojiet visus laukus, izņemot lauku Pircēja ID. Pievērsiet uzmanību tam, ka mērķa tabulas nosaukums tiek rādīts noformējuma režģa rindā Tabula.

 7. Vaicājuma rindā Atjaunināt uz katrā kolonnā, kurā atrodas mērķa lauks, pievienojiet avota tabulas nosaukumu un mērķa tabulas laukam atbilstošā avota tabulas lauka nosaukumu, un pārliecinieties, vai izmantojat šādu sintaksi: [Tabula].[Lauks], tabulas un lauka nosaukumus ietverot kvadrātiekavās un tos atdalot ar punktu.

  Šajā attēlā parādīta noformējuma režģa daļa, kas izmantota parauga tabulās. Pievērsiet uzmanību tabulas sintaksei un lauku nosaukumiem rindā Atjaunināt uz.

  Vaicājums, kas atjaunina tabulu ar datiem no citas tabulas

  Ņemiet vērā, ka tabulu un lauku nosaukumiem rindā Atjaunināt uz jābūt pareizi ierakstītiem un pieturzīmēm jābūt tādām pašām kā oriģinālajos tabulas un lauku nosaukumos. Tomēr var neatbilst lielo un mazo burtu lietojums.

 8. Cilnes Noformējums grupā Rezultāti noklikšķiniet uz Izpildīt.

 9. Kad tiek prasīts atjaunināšanas apstiprinājums, noklikšķiniet uz .

Datu tipa konvertēšanu ierobežojumi

Tālāk tabulā iekļauti datu tipi, ko nodrošina programma Access, un paskaidroti visi datu tipu konvertēšanas ierobežojumi, kā arī īsi aprakstīti visi datu zudumi, kas var rasties konvertēšanas laikā.

Konvertēt uz tipu

No tipa

Izmaiņas vai ierobežojumi

Text

Memo

Programma Access izdzēš visu, izņemot pirmās 255 rakstzīmes.

Number

Nav ierobežojumu.

Date/Time

Nav ierobežojumu.

Currency

Nav ierobežojumu.

AutoNumber

Nav ierobežojumu.

Yes/No

Vērtība -1 (Yes laukā ar datu tipu Yes/No) tiek konvertēta par Yes. Vērtība 0 (No laukā ar datu tipu Yes/No) tiek konvertēta par No.

Hyperlink

Programma Access apcērt saites, kas ir garākas par 255 rakstzīmēm.

Memo

Text

Nav ierobežojumu.

Number

Nav ierobežojumu.

Date/Time

Nav ierobežojumu.

Currency

Nav ierobežojumu.

AutoNumber

Nav ierobežojumu.

Yes/No

Vērtība -1 (Yes laukā ar datu tipu Yes/No) tiek konvertēta par Yes. Vērtība 0 (No laukā ar datu tipu Yes/No) tiek konvertēta par No.

Hyperlink

Nav ierobežojumu.

Number

Text

Tekstā var būt skaitļi, derīga valūta un decimāldaļu atdalītāji. Rakstzīmju skaitam Text laukā jāatbilst Number lauka lielumam.

Memo

Memo laukā var būt iekļauts tikai teksts, derīga valūta un decimāldaļu atdalītāji. Rakstzīmju skaitam Memo laukā jāatbilst Number lauka lielumam.

Number, taču ar citu lauka lielumu vai precizitāti

Vērtības nedrīkst būt lielākas vai mazākas par tām, kādas var saglabāt jaunajā lauka lielumā. Precizitātes mainīšanas rezultātā programma Access var noapaļot dažas vērtības.

Date/Time

Tas, kurus datumus var konvertēt, ir atkarīgs no Number lauka lieluma. Iegaumējiet, ka programma Access visus datumus saglabā kā sēriju datumus un datumu vērtības— kā dubultas precizitātes veselus skaitļus.

Kā datumu 0 programma Access izmanto 1899. gada 30. decembri. Datumi, kas neietilpst diapazonā no 1899. gada 18. aprīļa līdz 1900. gada 11. septembrim, pārsniedz Byte lauka lielumu. Datumi, kas neietilpst diapazonā no 1810. gada 13. aprīļa līdz 1989. gada 16. septembrim, pārsniedz Integer lauka lielumu.

Lai pielāgotu visus iespējamos datumus, Number lauka rekvizītu Lauka lielums iestatiet uz Long Integer vai lielāku.

Currency

Vērtības nedrīkst pārsniegt (vai būt mazākas par) lauka lieluma ierobežojumu. Piemēram, Currency lauku konvertējiet par Integer lauku tikai tad, ja šīs vērtības ir lielākas par 255 un nepārsniedz 32 767.

AutoNumber

Vērtībām jāatbilst lauka lieluma ierobežojumam.

Yes/No

Vērtības “Yes” tiek konvertētas par -1. Vērtības “No” tiek konvertētas par 0.

Date/Time

Text

Sākotnējam tekstam ir jābūt kā atpazīstamam datumam vai datuma/laika kombinācijai. Piemēram, 18-Jan-2020.

Memo

Sākotnējam tekstam ir jābūt kā atpazīstamam datumam vai datuma/laika kombinācijai. Piemēram, 18-Jan-2020.

Number

Vērtībai ir jābūt diapazonā no -657 434 līdz 2 958 465,99998843.

Currency

Vērtībai ir jābūt diapazonā no -657 434 $ līdz 2 958 465,9999 $.

AutoNumber

Vērtībai jābūt lielākai par -657 434 un mazākai par 2 958 466.

Yes/No

Vērtība -1 (Yes) tiek konvertēta par 1899. gada 29. decembri. Vērtība 0 (No) tiek konvertēta par pusnakti (24:00).

Currency

Text

Tekstā var būt skaitļi un derīgi atdalītāji.

Memo

Tekstā var būt skaitļi un derīgi atdalītāji.

Number

Nav ierobežojumu.

Date/Time

Nav ierobežojumu, taču programma Access var noapaļot vērtību.

AutoNumber

Nav ierobežojumu.

Yes/No

Vērtība -1 (Yes) tiek konvertēta par 1 $, un vērtība 0 (No) tiek konvertēta par 0 $.

AutoNumber

Text

Nav atļauts, ja AutoNumber lauks tiek izmantots kā primārā atslēga.

Memo

Nav atļauts, ja AutoNumber lauks tiek izmantots kā primārā atslēga.

Number

Nav atļauts, ja AutoNumber lauks tiek izmantots kā primārā atslēga.

Date/Time

Nav atļauts, ja AutoNumber lauks tiek izmantots kā primārā atslēga.

Currency

Nav atļauts, ja AutoNumber lauks tiek izmantots kā primārā atslēga.

Yes/No

Nav atļauts, ja AutoNumber lauks tiek izmantots kā primārā atslēga.

Yes/No

Text

Sākotnējā laukā var būt iekļautas tikai vērtības Yes, No, True, False, On vai Off.

Memo

Sākotnējā laukā var būt iekļautas tikai vērtības Yes, No, True, False, On vai Off.

Number

0 vai Null tiek konvertētas par No, visas pārējās vērtības tiek konvertētas par Yes.

Date/Time

Null vai 24:00:00 tiek konvertētas par No, visas pārējās vērtības tiek konvertētas par Yes.

Currency

Vērtības 0 un Null tiek konvertētas par No, visas pārējās vērtības — par Yes.

AutoNumber

Visas vērtības tiek konvertētas par Yes.

Hyperlink

Text

Ja sākotnējā tekstā iekļauta tīmekļa adrese, piemēram, adatum.com, www.adatum.com vai http://www.adatum.com, programma Access šo tekstu konvertē par hipersaiti. Programma Access mēģina konvertēt pārējās vērtības, tā rezultātā ir redzams pasvītrots teksts un, norādot uz šādu saiti, kursors mainās, taču saites nedarbojas. Tekstā var būt iekļauts jebkurš derīgs tīmekļa protokols: to skaitā http://, gopher://, telnet://, ftp:// un wais://.

Memo

Skatiet iepriekšējo ierakstu. Tiek lietoti tie paši ierobežojumi.

Number

Number lauks nedrīkst būt relācijas daļa. Ja sākotnējā vērtība ir derīga interneta protokola (IP) adreses formā (četras ar punktiem atdalītas trīsciparu kopas: nnn.nnn.nnn.nnn), un šie cipari atbilst tīmekļa adresei, pēc konvertēšanas rodas derīga saite. Pretējā gadījumā programma Access katras vērtības sākumā pievieno http://, bet izveidotās saites nav derīgas.

Date/Time

Programma Access http:// pievieno katras adreses sākumā, taču izveidotā saite reti kad darbojas.

Currency

Programma Access http:// pievieno katras vērtības sākumā, taču līdzīgi kā ar datumiem izveidotā saite reti kad darbojas.

AutoNumber

Nav atļauts, ka lauks AutoNumber ir relācijas daļa. Programma Access http:// pievieno katras vērtības sākumā, taču izveidotā saite reti kad darbojas.

Yes/No

Programma Access konvertē visas vērtības Yes par -1 un visas vērtības No par 0, un http:// pievieno katras vērtības sākumā. Izveidotās saites nedarbosies.

Uz lapas sākumu

Vaicājuma bloķēšanas pārtraukšana atspējotā režīmā

Ja mēģināt izpildīt darbības vaicājumu, taču šķiet, ka nekas nenotiek, pārbaudiet, vai programmas Access statusa joslā nav redzams šāds ziņojums:

Šī darbība vai notikums ir bloķēts atspējotā režīmā.

Pēc noklusējuma programma Access atspējo visus darbības vaicājumus (atjaunināšanas, pievienošanas, dzēšanas vai tabulas izveides vaicājumus), ja vien datu bāze neatrodas uzticamā atrašanās vietā vai nav parakstīta un atzīta kā uzticama. Ja arī neviena no minētajām darbībām nav veikta, vaicājumu uz pašreizējo datu bāzes sesiju var iespējot, ziņojumu joslā noklikšķinot uz Iespējot saturu.

Uz lapas sākumu

SQL versija: priekšraksts UPDATE

Ja pārzināt valodu SQL, izmantojot SQL skatu, varat uzrakstīt arī priekšrakstu UPDATE. Lai izmantotu SQL skatu, izveidojiet jaunu, tukšu vaicājumu un pēc tam ieslēdziet SQL skatu.

Šajā sadaļā parādīta priekšraksta UPDATE sintakse un piemērs.

Sintakse

UPDATE tabula     SET jaunā_vērtība     WHERE kritēriji;

Priekšrakstā UPDATE ir šādas daļas:

Daļa

Apraksts

tabula

Tās tabulas nosaukums, kurā iekļauti dati, kurus vēlaties modificēt.

jaunā_vērtība

Izteiksme, kas nosaka vērtību, kura jāiekļauj konkrētā atjaunināto ierakstu laukā.

kritēriji

Izteiksme, kas nosaka, kuri ieraksti tiks atjaunināti. Tiek atjaunināti tikai tie ieraksti, kas apmierina izteiksmi.

Piezīmes

Priekšraksts UPDATE ir īpaši noderīgs, ja vēlaties mainīt daudzus ierakstus vai ieraksti, kurus vēlaties mainīt, atrodas vairākās tabulās.

Var mainīt vairākus laukus vienlaikus. Nākamajā piemērā kravas nosūtītājiem Lielbritānijā pasūtījuma summas (Order Amount) vērtības tiek palielinātas par 10 procentiem, bet vedmaksas (Freight) vērtības tiek palielinātas par 3 procentiem:

UPDATE Orders

SET OrderAmount = OrderAmount * 1.1,

Freight = Freight * 1.03

WHERE ShipCountry = 'UK';

Uz lapas sākumu

Nepieciešama papildu palīdzība?

Vēlaties vairāk opciju?

Izpētiet abonementa priekšrocības, pārlūkojiet apmācības kursus, uzziniet, kā aizsargāt ierīci un veikt citas darbības.

Kopienas palīdz uzdot jautājumus un atbildēt uz tiem, sniegt atsauksmes, kā arī saņemt informāciju no ekspertiem ar bagātīgām zināšanām.

Vai šī informācija bija noderīga?

Cik lielā mērā esat apmierināts ar valodas kvalitāti?
Kas ietekmēja jūsu pieredzi?
Nospiežot Iesniegt, jūsu atsauksmes tiks izmantotas Microsoft produktu un pakalpojumu uzlabošanai. Jūsu IT administrators varēs vākt šos datus. Paziņojums par konfidencialitāti.

Paldies par jūsu atsauksmēm!

×