Izmantojiet šo dialoglodziņu, lai izslēgtu vai ieslēgtu automātiskās koriģēšanas vai automātiskās formatēšanas līdzekļus programmā Excel.

Automātiskās koriģēšanas dialoglodziņā ir četras cilnes. Lai ātri pārietu uz vēlamo informāciju, noklikšķiniet uz vārda zemāk, kas atbilst cilnei, par kuru vēlaties saņemt palīdzību:

Automātiskā koriģēšana  |  Automātiskā formatēšana rakstot | Darbības  | Matemātisko simbolu automātiskā koriģēšana

Automātiskā koriģēšana

Jūs varat izmantot automātiskās koriģēšanas līdzekli, lai koriģētu drukas kļūdas, lielo burtu lietošanas kļūdas un kļūdaini uzrakstītus vārdus, kā arī automātiski ievietotu simbolus un citas teksta daļas. Automātiskā koriģēšana pēc noklusējuma izmanto standarta tipisku pārrakstīšanās kļūdu un simbolu sarakstu, tomēr var modificēt šī saraksta ierakstus.

Pēc noklusējuma Excel ir iestatīta, lai automātiski koriģētu izplatītas pareizrakstības kļūdas. Izmantojiet šī dialoglodziņa opcijas, lai izslēgtu vai mainītu visu, kas jums nepatīk.

Ja jums nepatīk poga Automātiskās koriģēšanas opcijas alternatīvais teksts, kas parādās rakstīšanas laikā, varat izmantot šo dialoglodziņu, lai to izslēgtu. Notīriet izvēles rūtiņu blakus Rādīt automātiskās koriģēšanas opciju pogas.

Varat veikt tālāk norādītās darbības šajā dialoglodziņa cilnē. Noklikšķiniet uz tālāk esošā virsraksta, lai izvērstu to un skatītu detalizētu informāciju: .

Dažādas automātiskās lielo burtu lietošanas koriģēšanas opcijas varat iespējot vai atspējot cilnē Automātiskā koriģēšana.

 • Atzīmējiet vai notīriet šādas izvēles rūtiņas:

  • Koriģēt DIvu LIelo SĀkuma BUrtu LIetojumu

  • Teikumu sākt ar lielo burtu

  • Pārveidot dienu nosaukumu pirmos burtus par lielajiem

  • Koriģēt, ja nETĪŠI nOSPIESTS taustiņš Caps Lock

Dažiem lielo burtu lietošanas nosacījumiem var norādīt izņēmumus. Iestatītie izņēmumi attiecas uz visām Office programmām, kas atbalsta automātiskās koriģēšanas līdzekli. Tas nozīmē, ka vienā programmā veiktās šī saraksta izmaiņas ietekmē arī citas programmas.

 • Cilnē Automātiskā koriģēšana noklikšķiniet uz Izņēmumi un pēc tam veiciet vienu no šīm darbībām:

  • Ja atzīmējāt izvēles rūtiņu Koriģēt DIvu LIelo SĀkuma BUrtu LIetojumu un nevēlaties, lai automātiskā koriģēšana koriģētu konkrētu vārdu, kurā ir sajaukti lielie un mazie burti (piemēram, “ViA”), noklikšķiniet uz cilnes DIvi LIelie SĀkuma BUrti.

   Lai pievienotu vārdu izņēmumu sarakstam, ierakstiet vārdu lodziņā un pēc tam noklikšķiniet uz Pievienot. Lai dzēstu vārdu, atlasiet vārdu un noklikšķiniet uz Dzēst.

  • Ja atzīmējāt izvēles rūtiņu Teikumu sākt ar lielo burtu un nevēlaties, lai automātiskā koriģēšana vārdus, kas seko aiz noteiktas abreviatūras (piemēram, “dzīv.”), sāktu ar lielo burtu, noklikšķiniet uz cilnes Sākuma burts.

   Lai pievienotu vārdu izņēmumu sarakstam, ierakstiet vārdu lodziņā un pēc tam noklikšķiniet uz Pievienot. Lai dzēstu vārdu, atlasiet vārdu un noklikšķiniet uz Dzēst.

  Piezīme.: Dažās Office programmās varat arī atzīmēt vai notīrīt izvēles rūtiņu Vārdus automātiski pievienot sarakstam. Šī opcija darbojas, rediģējot failu vai vienumu. Ja automātiskā koriģēšana veic nevēlamu labojumu, to var atsaukt, nospiežot taustiņus Ctrl+Z. Ja ir atzīmēta izvēles rūtiņa Vārdus automātiski pievienot sarakstam, atsauktie nevēlamie labojumi tiek pievienoti izņēmumu sarakstam.

Automātiskā koriģēšana izmanto divus paralēlus vārdu sarakstus. Pirmais vārds ir vārds, ko rakstāt, bet otrais vārds vai frāze ir tā, ko automātiski ievada programma, lai aizstātu vārdu.

Automātiskās koriģēšanas saraksts

Automātiskās koriģēšanas saraksts attiecas uz visām Office programmām, kas atbalsta automātiskās koriģēšanas līdzekli. Tas nozīmē, ka, pievienojot vai dzēšot vārdu no saraksta vienā Office programmā, tiek ietekmētas arī citas Office programmas.

Varat pievienot vairākus ierakstus, kas norāda uz to pašu tekstu “Ar”. Piemēram, rakstot angļu valodā, visu tekstu “youve”, “you'vr” un “you'ww” var aizstāt ar “you've”. Vienkārši pievienojiet atsevišķu ierakstu katrai no šīm izmaiņām.

Svarīgi!: Ja automātiskā koriģēšana šķietami nedarbojas, cilnē Automātiskā koriģēšana pārliecinieties, vai ir atzīmēta izvēles rūtiņa Tekstu aizstāt jau rakstot.

Ieraksta pievienošana, mainīšana vai dzēšana automātiskās koriģēšanas sarakstā

Lai pievienotu ierakstu, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Cilnē Automātiskā koriģēšana lodziņā Aizstāt ierakstiet vārdu vai frāzi, kuras rakstībā bieži kļūdāties, — piemēram, ierakstiet parasti.

 2. Lodziņā Ar ierakstiet pareizo vārda rakstību, piemēram, ierakstiet parasti.

 3. Noklikšķiniet uz Pievienot.

Lai mainītu ieraksta aizstāšanas tekstu, atlasiet to ierakstu sarakstā un ierakstiet jaunu tekstu lodziņā Ar.

Lai izdzēstu ierakstu, atlasiet to sarakstā un noklikšķiniet uz Dzēst.

Piezīme.: Saraksts Izņēmumi norāda pareizrakstības pārbaudītājam, kurus vārdus nav nepieciešams automātiski aizstāt, ja pārbaudītājs uzskata, ka tie ir uzrakstīti kļūdaini. Ja vārds tiek automātiski aizstāts un esat pārliecinājies, ka tas nav pievienots sarakstam Automātiskā koriģēšana, pievienojiet šo vārdu sarakstam Izņēmumi, lai pareizrakstības pārbaudītājs to neaizstātu automātiski.

Lai novērstu visas automātiskās visas izmaiņas un aizstāšanas, ko veic automātiskā koriģēšana, šajā dialoglodziņā veiciet šādas darbības:

 • Notīriet visas izvēles rūtiņas cilnes augšdaļā, lai izslēgtu visu automātisko lielo burtu lietošanu.

 • Notīriet rūtiņu Tekstu aizstāt jau rakstot, lai izslēgtu automātisko teksta aizstāšanu.

Padoms.: Ja sistēma Office ir automātiski kaut ko koriģējusi jūsu vietā un jūs šīs izmaiņas nevēlaties, vienkārši noklikšķiniet uz Atsaukt vai nospiediet tastatūras taustiņu kombināciju Ctrl+Z, lai izmaiņas atsauktu.

Lai ātri ievietotu simbolu bez izvēļņu palīdzības, piešķiriet simbolam taustiņsitienu vai tekstu. Tas ir īpaši noderīgi, ja plānojat bieži ievietot simbolu un nevēlaties katru reizi izpildīt lentes komandu Simboli.

Simbols ir vienreiz jāievieto, nokopēts un pēc tam jāpievieno automātiskās koriģēšanas kārtulai. Kad ir pabeigta 8. darbība, ja vēlaties, varat izdzēst ievietoto simbolu, lai izveidotu kārtulu, tāpēc neuztraucieties par to, kur ievietojat simbolu.

 1. Cilnē Ievietošana noklikšķiniet uz Simbols > Citi simboli.

 2. Ritiniet uz leju sarakstā un veiciet dubultklikšķi uz simbola, kuru vēlaties ievietot failā. Aizveriet simbolu dialoglodziņu.

  Padoms.: Lielākā daļa bieži lietoto simbolu pieder Wingdings fontu kopai. Lai paātrinātu meklēšanu, dialoglodziņā Simbols iestatiet fontu Wingdings.

 3. Darbgrāmatā atlasiet ievietoto simbolu un lentes cilnē Sākums noklikšķiniet uz Kopēt (vai nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+C).

 4. Noklikšķiniet uz Fails > Opcijas > Koriģēšana > Automātiskās koriģēšanas opcijas.

 5. Noklikšķiniet uz lodziņa Ar un nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+V, lai kopēto simbolu ielīmētu laukā.

 6. Lodziņā Aizstāt ierakstiet vārdu vai frāzi, kuru vēlaties saistīt ar simbolu, piemēram, ierakstiet atzīme1.

  Cilnē Automātiskā koriģēšana lodziņā Aizstāt ierakstiet vārdu vai teikumu, kuru vēlaties saistīt ar atzīmes simbolu.
 7. Noklikšķiniet uz Pievienot > Labi.

 8. Ja vēlaties izmantot tikko definēto atzīmes simbolu, pievienojiet to, ierakstot 7. darbībā izmantoto vārdu.

Padoms.: Ja ievietotā rakstzīme nav pareiza, pamēģiniet to iezīmēt un pārliecinieties, vai šīs rakstzīmes fonts ir Wingdings.

Automātiskā formatēšana rakstot

Pēc noklusējuma Excel veic automātisko formatēšanu, kamēr rakstāt, piemēram, saraksta ar aizzīmēm vai numerācijas formatējuma lietojumu, ja tā konstatē, ka rakstāt sarakstu. 

Izmantojiet šo dialoglodziņu, lai izslēgtu šīs automātiskās formatēšanas opcijas. Notīriet izvēles rūtiņu katram vienumam, kuram nevēlaties izpildīt automātisko formatēšanu. 

Darbības

Programmā Excel ir pieejama viena darbība ar peles labo pogu. Ieslēdziet šo darbību, izvēloties Iespējot papildu darbības peles labās pogas izvēlnē šajā dialoglodziņā. 

Datuma darbība sniedz iespēju ar peles labo pogu noklikšķināt uz pilna datuma (ietverot mēnesi, dienu un gadu) un atvērt jūsu Outlook kalendāru šajā datumā. 

Ignorējiet pogas Rekvizīti un Citas darbības cilnē Darbības. Tās neveic neko noderīgu. 

Matemātisko simbolu automātiskā koriģēšana

Lai no jauna izveidotu formulu, nospiediet Alt + vienādības zīme. Parādās vienādojuma vietturis, lai ierakstītu matemātiskās rakstzīmes. 

Strādājot vienādojuma vietturī, Office ir pieejama liela īsinājumtaustiņu kopa, ko varat izmantot matemātisko rakstzīmju ievietošanai. Pēc noklusējuma šīs matemātisko simbolu automātiskās koriģēšanas saīsnes ir ieslēgtas.

Varat veikt tālāk norādītās darbības. Noklikšķiniet uz tālāk esošā virsraksta, lai izvērstu to un skatītu detalizētu informāciju: .

  Notīriet izvēles rūtiņu ar nosaukumu Aizstāt tekstu rakstot.  

 1. Atlasiet, kuru vēlaties mainīt. 

  Šī informācija tiek pievienota lodziņā Aizstāt un Ar.

 2. Mainiet vai nu saīsni lodziņā Aizstāt, vai arī simbolu lodziņā Ar.

 3. Noklikšķiniet uz pogas Aizstāt.

 1. Atlasiet vienumu, kuru vēlaties noņemt no saraksta.

 2. Noklikšķiniet uz pogas Dzēst.

Pirms sākt, kopējiet vēlamo simbolu starpliktuvē, lai varētu to ielīmēt dialoglodziņā. To var izdarīt, aizverot dialoglodziņu, manuāli ievietojot simbolu slaidā (Ievietot > Simbols) un atlasot un kopējot simbolu (Ctrl+C).

 1. Lodziņā Aizstāt ierakstiet saīsni, ko vēlaties izmantot.

  (Saīsnei jāatšķiras no parasta, pareizi uzrakstīta vārda, ja vien nevēlaties, lai šis vārds vienmēr tiktu aizstāts ar simbolu, ko definējat 2. darbībā.)

 2. Lodziņā Ar ielīmējiet simbolu, ko vēlaties piešķirt matemātisko darbību automātiskās koriģēšanas saīsnei, ko norādījāt 1. solī.

 3. Noklikšķiniet uz Pievienot.

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Paplašiniet savas prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Microsoft Office Insider programmas dalībniekiem

Vai šī informācija bija noderīga?

Cik lielā mērā esat apmierināts ar valodas kvalitāti?
Kas ietekmēja jūsu pieredzi?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

×