Darbs ar naudas plūsmu: NPV un IRR rādītāju aprēķināšana programmā Excel

Vai naktīs mokāties bezmiegā, mēģinot izdomāt, kā labāk līdz maksimumam palielināt peļņu un līdz minimumam samazināt uzņēmējdarbībā ieguldīto investīciju risku? Pārtrauciet raizēties. Atslābstiet un ļaujieties straumei.

Tātad, cik naudas jums ir. Pievērsiet uzmanību savai naudas plūsmai — tai, kas ieplūst jūsu uzņēmumā un kas aizplūst no tā. Pozitīva naudas plūsma ir naudas ieplūšanas rādītājs (pārdošana, nopelnītie procenti, darbības ar akcijām utt.), bet negatīva naudas plūsma — naudas aizplūšanas rādītājs (pirkšana, algas, nodokļi utt.). Naudas neto plūsma ir pozitīvās un negatīvās naudas plūsmas starpība, kas atbild uz vissvarīgāko ar uzņēmējdarbību saistīto jautājumu: cik naudas ir atlicis kasē?

Lai attīstītu uzņēmējdarbību, vispirms ir jāpieņem izšķiroši lēmumi par to, kur ilgtermiņā ieguldīt naudu. Microsoft Excel var palīdzēt salīdzināt iespējas un izdarīt pareizo izvēli, lai dienas un naktis pavadītu bez satraukumiem.

Jautājumi par kapitālieguldījumu projektiem

Ja vēlaties laist naudu apgrozībā, padarīt to par strādājošu kapitālu un ieguldīt projektos, kas veido jūsu uzņēmējdarbību, ir vērts uzdot dažus jautājumus par šiem projektiem:

  • Vai šis jaunais ilgtermiņa projekts nesīs peļņu? Pēc cik ilga laika?

  • Varbūt naudu labāk ir ieguldīt citā projektā?

  • Vai ir vērts ieguldīt vairāk līdzekļu pašreizējā projektā vai ir laiks beigt samierināties ar zaudējumiem?

Tagad pievērsiet uzmanību katram no šiem projektiem un apsveriet:

  • Kāda ir šī projekta negatīvā un pozitīvā naudas plūsma?

  • Kāda ietekme būs lielai sākotnējai investīcijai un cik nebūtu par daudz maksāts?

Visbeidzot, katrā ziņā ir vajadzīgi pamatrādītāji, ko var izmantot izvēlēto projektu salīdzināšanai. Taču, lai tos iegūtu, analīzē ir jāiekļauj naudas laika vērtība.

Mans tētis reiz teica: "Dēls, ir labāk pēc iespējas ātrāk iegūt jūsu naudu un paturēt to pēc iespējas ilgāk." Vēlāk es apguvu, kāpēc. Šo naudu varat ieguldīt salikto procentu likmē, kas nozīmē, ka nauda var nopelnīt vairāk naudas — un pēc tam nedaudz. Citiem vārdiem sakot, naudas aiziešanu vai iešanu ir tikpat svarīgas kā naudas aiziešanu vai atnākšanu.

Atbildes uz jautājumiem par NPV un IRR lietošanu

Pastāv divas finanšu metodes, kuras var izmantot, lai saņemtu atbildes uz visiem šiem jautājumiem: pašreizējā neto vērtība (NPV) un iekšējā ienākumu norma (IRR). Gan NPV, gan IRR tiek uzskatītas par diskontētās naudas plūsmas metodēm, jo tās abas ņem vērā naudas laika vērtību kapitālieguldījumu projekta novērtējumā. Gan NPV, gan IRR aprēķina pamatā ir nākotnes maksājumi (negatīva naudas plūsma), ienākumi (pozitīva naudas plūsma), zaudējumi (negatīva naudas plūsma) vai "bezpeļņas" darījumi (nulles naudas plūsma).

NPV

NPV atgriež naudas plūsmu neto vērtību, kas tiek aprēķināta pēc šodienas naudas kursa. Naudas laika vērtības dēļ šodien saņemtais lats būs vērtīgāks par rīt saņemto. NPV aprēķina šo katras naudas plūsmu sērijas pašreizējo vērtību un saskaita tās visas kopā, iegūstot pašreizējo neto vērtību.

NPV formula ir:

Vienādojums

Kur n ir naudas plūsmu skaits, bet i ir procentu vai diskonta likme.

IRR

IRR aprēķina pamatā ir NPV. To var uzskatīt par NPV īpašu gadījumu, kad aprēķinātā ienākumu norma ir procentu likme, kas atbilst pašreizējai neto vērtībai 0 (nulle).

NPV(IRR(values),values) = 0

Ja visas negatīvās naudas plūsmas secībā atrodas pirms visām pozitīvajām naudas plūsmām vai ja projekta naudas plūsmu secībā ir tikai viena negatīva naudas plūsma, IRR atgriež unikālu vērtību. Lielākā daļa kapitālieguldījumu projektu sākas ar lielu negatīvo naudas plūsmu (sākotnējā investīcija), kurai seko pozitīvu naudas plūsmu secība, tāpēc tiem ir unikāls IRR. Taču dažreiz var būt vairāk nekā viena pieņemamā IRR, bet citreiz — neviena.

Projektu salīdzināšana

NPV nosaka, vai projekts pelna vairāk vai mazāk par vēlamo ienākumu normu, un tas ļauj uzzināt, vai projekts nesīs peļņu. IRR ir vienu soli priekšā NPV, nosakot konkrētu projekta ienākumu normu. Gan NPV, gan IRR rādījumus var izmantot, lai salīdzinātu konkurējošus projektus un izvēlētos uzņēmējdarbībai noderīgāko.

Atbilstošās Excel funkcijas izvēle

hidž Office Excel funkcijas var izmantot, lai aprēķinātu NPV un IRR? Ir piecas funkcijas: NPV funkcija, XNPV funkcija, IRR funkcija, funkcija XIRRun funkcija MIRR. Funkciju izvēle ir atkarīga no izvēlētās finanšu metodes, no tā, vai naudas plūsmām ir regulāri intervāli, kā arī no tā, vai naudas plūsmas ir periodiskas.

Piezīme.: Naudas plūsmas tiek norādītas kā negatīvas, pozitīvas vai ar nulles vērtību. Lietojot šīs funkcijas, pievērsiet īpašu uzmanību tam, kā apstrādājat tūlītējās naudas plūsmas, kas rodas pirmā perioda sākumā, un visas pārējās naudas plūsmas, kas rodas periodu beigās.

Funkcijas sintakse

Lietojums

Komentāri

Funkcija NPV (likme, vērtība1, [vērtība2], ...)

Nosaka pašreizējo neto vērtību, izmantojot naudas plūsmas, kas rodas regulārā intervālā, piemēram, ik pēc mēneša vai gada.

Katra naudas plūsma, kas ir norādīta kā vērtība, rodas perioda beigās.

Ja pirmā perioda sākumā ir papildu naudas plūsma, tā ir jāpievieno NPV funkcijas atgrieztajā vērtībā. Skatiet 2. piemēru NPV funkcijas palīdzības tēmā.

Funkcija XNPV (likme, vērtības, datumi)

Nosaka pašreizējo neto vērtību, izmantojot naudas plūsmas, kas rodas neregulārā intervālā.

Katra naudas plūsma, kas ir norādīta kā vērtība, rodas ieplānotajā maksājuma datumā.

Funkcija IRR (vērtības, [minējums])

Nosaka iekšējo ienākumu normu, izmantojot naudas plūsmas, kas rodas regulārā intervālā, piemēram, ik pēc mēneša vai gada.

Katra naudas plūsma, kas ir norādīta kā vērtība, rodas perioda beigās.

IRR vērtība tiek aprēķināta, izmantojot iteratīvu meklēšanas procedūru, kas sākas ar IRR novērtējumu — tas tiek norādīts kā minējums — un pēc tam vairākas reizes maina šo vērtību, līdz tiek sasniegta pareiza IRR. Minējuma argumenta norādīšana nav obligāta; programma Excel izmanto 10% kā noklusējuma vērtību.

Ja ir vairākas pieņemamas atbildes, funkcija IRR atgriež tikai pirmo atrasto. Ja IRR neatrod nevienu atbildi, tā atgriež #NUM! kļūdas vērtību #VALUE!. Minam izmantojiet citu vērtību, ja tiek parādīts kļūdas ziņojums vai rezultāts neatbilst plānotajam.

Piezīme    Cits minējums var atgriezt citu rezultātu, ja pastāv vairāk nekā viena iespējamā iekšējā ienākumu norma.

Funkcija XIRR (vērtības, datumi, [minējums])

Nosaka iekšējo ienākumu normu, izmantojot naudas plūsmas, kas rodas neregulārā intervālā.

Katra naudas plūsma, kas ir norādīta kā vērtība, rodas ieplānotajā maksājuma datumā.

XIRR vērtība tiek aprēķināta, izmantojot iteratīvu meklēšanas procedūru, kas sākas ar IRR novērtējumu — tas tiek norādīts kā minējums — un pēc tam vairākas reizes maina šo vērtību, līdz tiek sasniegta pareiza XIRR. Minējuma argumenta norādīšana nav obligāta; programma Excel izmanto 10% kā noklusējuma vērtību.

Ja ir vairākas pieņemamas atbildes, funkcija XIRR atgriež tikai pirmo atrasto. Ja XIRR neatrod nevienu atbildi, tā atgriež #NUM! kļūdas vērtību #VALUE!. Minam izmantojiet citu vērtību, ja tiek parādīts kļūdas ziņojums vai rezultāts neatbilst plānotajam.

Piezīme     Cits minējums var atgriezt citu rezultātu, ja pastāv vairāk nekā viena iespējamā iekšējā ienākumu norma.

Funkcija MIRR (vērtības, finance_rate reinvest_rate)

Nosaka modificēto iekšējo ienākumu normu, izmantojot naudas plūsmas, kas rodas regulārā intervālā, piemēram, ik pēc mēneša vai gada, un ņem vērā gan investīcijas izmaksas, gan par naudas pārinvestēšanu saņemtos procentus.

Katra naudas plūsma, kas ir norādīta kā vērtība, rodas perioda beigās, izņemot pirmo naudas plūsmu, kas norāda vērtību perioda sākumā.

Procentu likme, kuru maksājat par naudas plūsmās izmantoto naudu, tiek norādīta finanšu_likmē. Procentu likme, kuru saņemat par naudas plūsmām, tās pārinvestējot, tiek norādīta pārinvestēšanas_likmē.

Papildinformācija

Papildinformāciju par NPV un IRR izmantošanu skatiet Wayne L. Winston (Wayne L. Winston) Microsoft Excel Data Analysis and Business Modeling 8. nodaļā "Evaluating Investments with Net Present Value Criteria" un 9. nodaļā "Internal Rate of Return". lai iegūtu papildinformāciju par šo grāmatu.

Uz lapas sākumu

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

×