Pierakstīties, izmantojot Microsoft
Pierakstīties vai izveidot kontu
Sveicināti!
Atlasīt citu kontu.
Jums ir vairāki konti
Izvēlieties kontu, ar kuru vēlaties pierakstīties.

Šajā rakstā paskaidrota funkcijas DAVERAGE formulas sintakse un lietošana programmā Microsoft Excel.

Apraksts

Reizina vērtības noteiktā ierakstu laukā (kolonnā) sarakstā vai datu bāzē, kas atbilst datu bāzes kritērijiem

Sintakse

DAVERAGE(datu bāze, lauks, kritēriji)

Funkcijas DAVERAGE sintaksei ir šādi argumenti.

 • Datu bāze     ir šūnu diapazons, kas veido sarakstu vai datu bāzi. Datu bāze ir saistītu datu saraksts, kurā saistītas informācijas rindas ir ieraksti un kolonnas ir datu lauki. Saraksta pirmā rinda satur katras kolonnas etiķetes.

 • Lauks     norāda, kura kolonna tiek izmantota funkcijā. Ievadiet kolonnas etiķeti dubultpēdiņās, piemēram, \ldblquote Vecums\rdblquote vai \ldblquote Raža\rdblquote , vai skaitli (bez pēdiņām), kas apzīmē kolonnas novietojumu sarakstā: pirmajai kolonnai 1, otrajai kolonnai 2 utt.

 • Kritēriji     ir šūnu diapazons, kas satur norādītos nosacījumus. Kritērija argumentam var izmantot jebkuru diapazonu, ja vien tajā ir vismaz viena kolonnas etiķete un vismaz viena šūna zem kolonnas etiķetes, kurā nosakāt kolonnas nosacījumu.

Piebildes

 • Kritērija argumentam var izmantot jebkuru diapazonu, ja vien tajā ir vismaz viena kolonnas etiķete un vismaz viena šūna zem kolonnas etiķetes nosacījuma noteikšanai.

  Piemēram, ja diapazonā G1:G2 šūnā G1 ir kolonnas etiķete, bet šūnā G2 ir summa 10 000, šo diapazonu var definēt kā SaskaIenākumu un izmantot šo nosaukumu kā kritērija argumentu datu bāzes funkcijās.

 • Lai gan kritēriju diapazons darblapā var atrasties jebkurā vietā, nenovietojiet kritēriju diapazonu zem saraksta. Ja sarakstam tiek pievienota jauna informācija, jaunā informācija tiek pievienota pirmajai rindai zem saraksta. Ja rinda zem saraksta nav tukša, programma Excel nevar pievienot jauno informāciju.

 • Pārliecinieties, vai kritēriju diapazons nepārklāj sarakstu.

 • Lai veiktu operāciju ar veselu datu bāzes kolonnu, ievadiet tukšu rindu zem kolonnu etiķetēm kritēriju diapazonā.

Piemēri

Nokopējiet šīs tabulas parauga datus un ielīmējiet tos jaunas Excel darblapas šūnā A1. Lai formulas parādītu rezultātus, atlasiet tos, nospiediet taustiņu F2 un pēc tam Enter. Ja nepieciešams, varat koriģēt kolonnas platumu, lai redzētu visus datus.

Koks

Augstums

Vecums

Raža

Peļņa

Augstums

=Ābele

>10

<16

=Bumbiere

Koks

Augstums

Vecums

Raža

Peļņa

Ābele

18

20

14

105

Bumbiere

12

12

10

96

Ķirsis

13

14

9

105

Ābele

14

15

10

75

Bumbiere

9

8

8

76,8

Ābele

8

9

6

45

Formula

Apraksts

Rezultāts

=DAVERAGE(A4:E10; "Raža"; A1:B2)

Vidējā raža no ābelēm, kuru augstums ir lielāks par 10 pēdām.

12

=DAVERAGE(A4:E10; 3; A4:E10)

Visu datu bāzē iekļauto koku vidējais vecums.

13

Kritēriju piemēri

 • Vienlīdzības zīmes ievadīšana šūnā nozīmē, ka vēlaties ievadīt formulu. Lai attēlotu tekstu, kas satur vienādības zīmi, ietveriet tekstu un vienādības zīmi ar pēdiņām šādi:

  "=Zviedre"

  Tāpat jārīkojas, ja tiek ievadīta izteiksme (formulu, operatori un teksts) un ja vēlaties attēlot vienādības zīmi, nevis lietot to aprēķinā programmā Excel. Piemēram:

  =''= ievadne ''

  Kur ievadne  ir meklētais teksts vai vērtība. Piemērs:

Ja šūnā tiek ievadīts

Excel atpazīst un parāda

=\ldblquote =Zviedre\rdblquote

=Zviedre

=\ldblquote =3000\rdblquote

=3000

Nākamās sadaļas piedāvā komplicēto kritēriju piemērus.

Vairāki kritēriji vienā kolonnā

Būla loģiskā vērtība:     (Pārdevējs = \ldblquote Zviedre\rdblquote OR Pārdevējs = \ldblquote Bērziņš\rdblquote )

Lai atrastu rindas, kas atbilst vienas kolonnas vairākiem kritērijiem, ievadiet kritērijus tieši citu zem cita atsevišķās rindās kritēriju diapazonā.

Šajā datu diapazonā (A6:C10) kritēriju diapazons (B1:B3) uzrāda tās kolonnas Pārdevējs rindas, kurās ierakstīts \ldblquote Zviedre\rdblquote vai \ldblquote Bērziņš\rdblquote (A8:C10).

 

A

B

C

1

Tips

Pārdevējs

Pārdošana

2

=Zviedre

3

=Bērziņš

4

5

6

Tips

Pārdevējs

Pārdošana

7

Dzērieni

Smiltiņš

5122 EUR

8

Gaļa

Zviedre

450 EUR

9

produkti

Ginters

6328 EUR

10

Produkti

Zviedre

6544 EUR

Vairāki kritēriji vairākās kolonnās, kur visiem kritērijiem ir jāatbilst

Būla loģiskā vērtība:     (Tips = "Produkts" AND Pārdošana > 1000)

Lai atrastu rindas, kas atbilst vairākiem kritērijiem vairākās kolonnās, ierakstiet visus kritērijus vienā kritēriju diapazona rindā.

Šajā datu diapazonā (A6:C10) kritēriju diapazons (A1:C2) uzrāda visas rindas, kurās kolonnā Ierakstiet ierakstīts \ldblquote Produkti\rdblquote un kolonnā Pārdots (A9:C10) ierakstīta vērtība, kas lielāka par 1000 EUR.

 

A

B

C

1

Tips

Pārdevējs

Pārdošana

2

=Produkti

>1000

3

4

5

6

Tips

Pārdevējs

Pārdošana

7

Dzērieni

Smiltiņš

5122 EUR

8

Gaļa

Zviedre

450 EUR

9

produkti

Ginters

6328 EUR

10

Produkti

Zviedre

6544 EUR

Vairāki kritēriji vairākās kolonnās, kur var atbilst jebkurš kritērijs

Būla loģiskā vērtība:     (Ierakstiet = \ldblquote Produkti\rdblquote OR Pārdevējs = \ldblquote Zviedre\rdblquote )

Lai atrastu rindas, kas atbilst vairākiem kritērijiem vairākās kolonnās, kur var atbilst jebkurš kritērijs, ierakstiet kritērijus dažādās kritēriju diapazona rindās.

Šajā datu diapazonā (A6:C10) kritēriju diapazons (A1:B3) uzrāda visas rindas, kurās kolonnā Ierakstiet ierakstīts "Produkti" vai kolonnā Pārdevējs (A8:C10) ierakstīts \ldblquote Zviedre\rdblquote .

 

A

B

C

1

Tips

Pārdevējs

Pārdošana

2

=Produkti

3

=Zviedre

4

5

6

Tips

Pārdevējs

Pārdošana

7

Dzērieni

Smiltiņš

5122 EUR

8

Gaļa

Zviedre

450 EUR

9

produkti

Ginters

6328 EUR

10

Produkti

Zviedre

6544 EUR

Vairākas kritēriju kopas, kur katrā kopā iekļauti kritēriji vairākām kolonnām

Būla loģiskā vērtība:     ( (Pārdevējs = \ldblquote Zviedre\rdblquote AND Peļņa >3000) OR (Pārdevējs = \ldblquote Bērziņš\rdblquote AND Peļņa > 1500) )

Lai atrastu rindas, kas atbilst vairākām kritēriju kopām, kur katrā kopā ir kritēriji vairākām kolonnām, ierakstiet katru kritēriju kopu atsevišķā rindā.

Šajā datu diapazonā (A6:C10) kritēriju diapazons (B1:C3) uzrāda rindas, kurās gan kolonnā Pārdevējs ierakstīts \ldblquote Zviedre\rdblquote , gan kolonnā Pārdots ierakstīta vērtība, kas lielāka par 3000 EUR, vai uzrāda rindas, kurās kolonnā Pārdevējs ierakstīts \ldblquote Bērziņš\rdblquote un kolonnā Pārdots (A9:C10) ierakstīta vērtība, kas lielāka par 1500 EUR.

 

A

B

C

1

Tips

Pārdevējs

Pārdošana

2

=Zviedre

>3000

3

=Bērziņš

>1500

4

5

6

Tips

Pārdevējs

Pārdošana

7

Dzērieni

Smiltiņš

5122 EUR

8

Gaļa

Zviedre

450 EUR

9

produkti

Ginters

6328 EUR

10

Produkti

Zviedre

6544 EUR

Vairākas kritēriju kopas, kur katrā grupā iekļauti kritēriji vienai kolonnai

Būla loģiskā vērtība:     ( (Pārdošana > 6000 AND Pārdošana < 6500 ) OR (Pārdošana < 500) )

Lai atrastu rindas, kas atbilst vairākām kritēriju kopām, kur katrā kopā iekļauti kritēriji vienai kolonnai, pievienojiet vairākas kolonnas ar vienādu kolonnas virsrakstu.

Šajā datu diapazonā (A6:C10) kritēriju diapazons (C1:D3) uzrāda tās rindas, kurās ierakstītas vērtības no 6000 līdz 6500, un kolonnā Pārdots (A8:C10) ierakstītas vērtības, kas mazākas par 500.

 

A

B

C

D

1

Tips

Pārdevējs

Pārdošana

Pārdošana

2

>6000

<6500

3

<500

4

5

6

Tips

Pārdevējs

Pārdošana

7

Dzērieni

Smiltiņš

5122 EUR

8

Gaļa

Zviedre

450 EUR

9

produkti

Ginters

6328 EUR

10

Produkti

Zviedre

6544 EUR

Kritēriji teksta vērtību atrašanai, kurām kopīgas dažas rakstzīmes, taču ne visas

Lai atrastu teksta vērtības, kam ir kopīgas dažas rakstzīmes, veiciet vienu vai vairākas no šīm darbībām:

 • Ierakstiet vienu vai vairākas rakstzīmes bez vienādības zīmes (=), lai kolonnā atrastu rindas ar teksta vērtību, kas sākas ar šīm rakstzīmēm. Piemēram, ja kā kritēriju ierakstīsit tekstu Zv, programma Excel atradīs ierakstus \ldblquote Zviedre\rdblquote , \ldblquote Zvejnieks\rdblquote un \ldblquote Zvirbulis\rdblquote .

 • Izmantojiet aizstājējzīmi.

  Šādas aizstājējzīmes var izmantot kā salīdzināšanas kritērijus.

Lietojiet

Lai atrastu

? (jautājuma zīme)

Jebkuru atsevišķu rakstzīmi
Piemēram, ?ana atradīs “Jana” un “Dana”

* (zvaigznīte)

Jebkuru rakstzīmju skaitu
Piemēram, *umi atradīs “Rietumi” un “Austrumi”

~ (tilde), kam seko ?, * vai ~

Jautājuma zīmi, zvaigznīti vai tildi
Piemēram, fy91~? atrod "fy91?"

Šajā datu diapazonā (A6:C10) kritēriju diapazons (A1:B3) uzrāda rindas ar rakstzīmēm \ldblquote Ga\rdblquote kā pirmajām rakstzīmēm kolonnā Ierakstiet vai kolonnā Pārdevējs (A7:C9) rindas ? ar otro rakstzīmi \ldblquote u\rdblquote .

 

A

B

C

1

Tips

Pārdevējs

Pārdošana

2

Es

3

=?u*

4

5

6

Tips

Pārdevējs

Pārdošana

7

Dzērieni

Smiltiņš

5122 EUR

8

Gaļa

Zviedre

450 EUR

9

produkti

Ginters

6328 EUR

10

Produkti

Zviedre

6544 EUR

Kritēriji, kas izveidoti kādas formulas rezultātā

Kā kritēriju varat izmantot arī aprēķinātu vērtību, kas ir formula rezultāts. Iegaumējiet šos svarīgos norādījumus:

 • Formula jānovērtē ar TRUE vai FALSE.

 • Tā kā tiek izmantota formula, ievadiet to kā parasti, bet neievadiet izteiksmi šādi:

  =''= ievadne ''

 • Kritēriju apzīmējumiem neizmantojiet kolonnu apzīmējumus; vai nu atstājiet kritēriju apzīmējumus tukšus, vai diapazonā izmantojiet apzīmējumu, kas nav kolonnas apzīmējums (kā turpmāk redzamajos piemēros Vidējais aritmētiskais un Precīza sakritība).

  Ja relatīvas šūnas atsauces vai diapazona nosaukuma vietā formulā izmantojat kolonnas apzīmējumu, programma Excel šūnā, kas satur kritēriju, parāda kļūdas vērtību, piemēram, #NAME? vai #VALUE! šūnā, kas satur kritēriju. Šo kļūdu varat ignorēt, jo tā neietekmē diapazona filtrēšanu.

 • Kritērijiem izmantotajai formulai ir jālieto relatīvā atsauce uz atbilstošo šūnu pirmajā rindā (tālāk redzamajos piemēros C7 un A7).

 • Visām pārējām atsaucēm formulā jābūt absolūtajām atsaucēm.

Nākamajās apakšnodaļās sniegti konkrēti piemēri kritērijiem, kas izveidoti formulas rezultātā.

To vērtību filtrēšana, kuras lielākas par datu diapazona vidējo vērtību

Nākamajā datu diapazonā (A6:D10) kritēriju diapazons (D1:D2) uzrāda rindas, kuru vērtība kolonnā Pārdots ir lielāka par vidējo kolonnas Pārdots vērtību (C7:C10). Formulā \ldblquote C7\rdblquote attiecas uz datu apgabala (7) pirmās rindas filtrēto kolonnu (C).

 

A

B

C

D

1

Tips

Pārdevējs

Pārdošana

Skaitļu vidējās vērtības aprēķināšana

2

=C7>AVERAGE($C$7:$C$10)

3

4

5

6

Tips

Pārdevējs

Pārdošana

7

Dzērieni

Smiltiņš

5122 EUR

8

Gaļa

Zviedre

450 EUR

9

produkti

Ginters

6328 EUR

10

Produkti

Zviedre

6544 EUR

Teksta filtrēšana, izmantojot reģistrjutīgu meklēšanu

Reģistrjutīgas meklēšanas (A10:C10) veikšanai izmantojot funkciju EXACT, datu apgabala (A6:D10) kritēriju apgabals (D1:D2) uzrāda rindas, kurās kolonnā Ierakstiet ierakstīts \ldblquote Produkti\rdblquote . Formulā \ldblquote A7\rdblquote attiecas uz pirmās datu diapazona (7) rindas filtrēto kolonnu (A).

 

A

B

C

D

1

Tips

Pārdevējs

Pārdošana

Precīza atbilstība

2

=EXACT(A7, "Produkti")

3

4

5

6

Tips

Pārdevējs

Pārdošana

7

Dzērieni

Smiltiņš

5122 EUR

8

Gaļa

Zviedre

450 EUR

9

produkti

Ginters

6328 EUR

10

Produkti

Zviedre

6544 EUR

Nepieciešama papildu palīdzība?

Vēlaties vairāk opciju?

Izpētiet abonementa priekšrocības, pārlūkojiet apmācības kursus, uzziniet, kā aizsargāt ierīci un veikt citas darbības.

Kopienas palīdz uzdot jautājumus un atbildēt uz tiem, sniegt atsauksmes, kā arī saņemt informāciju no ekspertiem ar bagātīgām zināšanām.

Vai šī informācija bija noderīga?

Cik lielā mērā esat apmierināts ar valodas kvalitāti?
Kas ietekmēja jūsu pieredzi?
Nospiežot Iesniegt, jūsu atsauksmes tiks izmantotas Microsoft produktu un pakalpojumu uzlabošanai. Jūsu IT administrators varēs vākt šos datus. Paziņojums par konfidencialitāti.

Paldies par jūsu atsauksmēm!

×