Pierakstīties, izmantojot Microsoft
Pierakstīties vai izveidot kontu
Sveicināti!
Atlasīt citu kontu.
Jums ir vairāki konti
Izvēlieties kontu, ar kuru vēlaties pierakstīties.

Šajā rakstā paskaidrota funkcijas DCOUNTA formulas sintakse un lietošana programmā Microsoft Excel.

Apraksts

Ierakstu laukā (kolonnā) saskaita saraksta vai datu bāzes šūnas, kuras nav tukšas un atbilst norādītajiem nosacījumiem.

Lauka arguments nav obligāts. Ja lauks ir izlaists, DCOUNTA skaita visus datu bāzes ierakstus, kas atbilst kritērijiem.

Sintakse

DCOUNTA(datu bāze, lauks, kritēriji)

Funkcijas DCOUNTA sintaksei ir šādi argumenti.

 • Datu bāze    Obligāts arguments. Šūnu diapazons, kas veido datu bāzes sarakstu. Datu bāze ir saistītu datu saraksts, kurā saistītas informācijas rindas ir ieraksti, bet datu kolonnas ir lauki. Saraksta pirmā rinda satur katras kolonnas etiķetes.

 • Lauks    Neobligāts arguments. Norāda, kura kolonna tiek izmantota funkcijā. Ievadiet kolonnas etiķeti dubultpēdiņās, piemēram, “Vecums” vai “Raža”, vai skaitli (bez pēdiņām), kas apzīmē kolonnas novietojumu sarakstā: pirmajai kolonnai — 1, otrajai kolonnai — 2 utt.

 • Kritēriji    Obligāts arguments. Šūnu diapazons, kas satur norādītos nosacījumus. Kritērija argumentam var izmantot jebkuru diapazonu, ja vien tajā ir vismaz viena kolonnas etiķete un vismaz viena šūna zem kolonnas etiķetes kolonnas nosacījuma noteikšanai.

Piebildes

 • Kritērija argumentam var izmantot jebkuru diapazonu, ja vien tajā ir vismaz viena kolonnas etiķete un vismaz viena šūna zem kolonnas etiķetes nosacījuma noteikšanai.

  Piemēram, ja diapazonā G1:G2 šūnā G1 ierakstīta kolonnas etiķete Ienākumi, bet šūnā G2 ir summa 10 000 EUR, šo diapazonu var definēt kā SaskaIenākumu un izmantot šo nosaukumu kā kritērija argumentu datu bāzes funkcijās.

 • Lai gan kritēriju diapazons darblapā var atrasties jebkurā vietā, nenovietojiet kritēriju diapazonu zem saraksta. Ja sarakstam tiek pievienota jauna informācija, jaunā informācija tiek pievienota pirmajai rindai zem saraksta. Ja rinda zem saraksta nav tukša, programma Excel nevar pievienot jauno informāciju.

 • Pārliecinieties, vai kritēriju diapazons nepārklāj sarakstu.

 • Lai veiktu operāciju ar veselu datu bāzes kolonnu, ievadiet tukšu rindu zem kolonnu etiķetēm kritēriju diapazonā.

Piemēri

Nokopējiet šīs tabulas parauga datus un ielīmējiet tos jaunas Excel darblapas šūnā A1. Lai formulas parādītu rezultātus, atlasiet tos, nospiediet taustiņu F2 un pēc tam Enter. Ja nepieciešams, varat koriģēt kolonnas platumu, lai redzētu visus datus. Ja kādu no šiem piemēriem kopēsit programmā Excel, noteikti atlasiet visas šīs tabulas šūnas (arī to, kas atrodas augšējā kreisajā stūrī).

Koks

Augstums

Vecums

Raža

Peļņa

Augstums

="=Ābele"

>10

<16

="=Bumbiere"

Koks

Augstums

Vecums

Raža

Peļņa

Ābele

18

20

14

105,0

Bumbiere

12

12

10

96,0

Ķirsis

13

14

9

105,0

Ābele

14

15

10

75,0

Bumbiere

9

8

8

76,8

Ābele

8

9

6

45,0

Formula

Apraksts

Rezultāts

=DCOUNTA(A4:E10, "Peļņa", A1:F2)

Saskaļauj tās rindas (1), kurās ir vārdu "Ābele" kolonnā A, kuru augstums >10 un <16. Šiem trim nosacījumiem atbilst tikai 8. rinda.

1

Kritēriju piemēri

 • Ievadot =teksts šūnā, programma Excel interpretē to kā formulu un mēģina to aprēķināt. Lai ievadītu =tekstu, ko programma Excel nemēģinātu aprēķināt, lietojiet šādu sintaksi=x:

  =''= ieraksts ''

  Kur ievadne  ir meklētais teksts vai vērtība. Piemērs:

Ja šūnā tiek ievadīts

Excel atpazīst un parāda

=\ldblquote =Zviedre\rdblquote

=Zviedre

=\ldblquote =3000\rdblquote

=3000

 • Filtrējot teksta datus, programma Excel neizšķir lielos un mazos burtus. Tomēr varat izmantot formulu, lai veiktu reģistrjutīgu meklēšanu.

Nākamās sadaļas piedāvā komplicēto kritēriju piemērus.

Vairāki kritēriji vienā kolonnā

Būla loģiskā vērtība:     (Pārdevējs = \ldblquote Zviedre\rdblquote OR Pārdevējs = \ldblquote Bērziņš\rdblquote )

Lai atrastu rindas, kas atbilst vairākiem kritērijiem vienā kolonnā, ierakstiet kritērijus atsevišķās kritēriju diapazona rindās tieši vienu zem otra.

Šajā datu diapazonā (A6:C10) kritēriju diapazons (B1:B3) uzrāda tās kolonnas Pārdevējs rindas, kurās ierakstīts “Zviedre” vai “Bērziņš”.

Pārdevējs

="=Zviedre"

="=Ginters"

Kategorija

Pārdevējs

Pārdošana

Dzērieni

Smiltiņš

5122 EUR

Gaļa

Zviedre

450 EUR

produkti

Ginters

6328 EUR

Produkti

Zviedre

6544 EUR

Formula

Apraksts

Rezultāts

'=DCOUNTA(A6:C10;2;B1:B3)

Saskaita tās rindas (3) no diapazona A6:C10, kas atbilst vienam no 2. un 3. rindas nosacījumiem “Pārdevējs”.

=DCOUNTA(A6:C10;2;B1:B3)

Vairāki kritēriji vairākās kolonnās, kur visiem kritērijiem ir jāatbilst

Būla loģika:     (Ierakstiet = “Produkti” AND Peļņa > 2000)

Lai atrastu rindas, kas atbilst vairākiem kritērijiem vairākās kolonnās, ierakstiet visus kritērijus vienā kritēriju diapazona rindā.

Šajā datu diapazonā (A6:C12) kritēriju diapazons (A1:C2) tiek izmantots, lai saskaitītu visas rindas, kurās kolonnā Ierakstiet ierakstīts “Produkti” un kolonnā Pārdots ierakstīta vērtība, kas lielāka par 2000 EUR.

Kategorija

Pārdevējs

Pārdošana

="=Produkti"

>2000

Kategorija

Pārdevējs

Pārdošana

Dzērieni

Smiltiņš

5122 EUR

Gaļa

Zviedre

450 EUR

Produkti

Ginters

935 EUR

Produkti

Zviedre

6544 EUR

Dzērieni

Ginters

3677 EUR

Produkti

Zviedre

3186 EUR

Formula

Apraksts

Rezultāts

'=DCOUNTA(A6:C12;;A1:C2)

Saskaita tās rindas (2) diapazonā A6:C12, kas atbilst 2. rindas nosacījumiem (="Produkti" un >2000).

=DCOUNTA(A6:C12;;A1:C2)

Vairāki kritēriji vairākās kolonnās, kur var atbilst jebkurš kritērijs

Būla loģiskā vērtība:     (Ierakstiet = \ldblquote Produkti\rdblquote OR Pārdevējs = \ldblquote Zviedre\rdblquote )

Lai atrastu rindas, kas atbilst vairākiem kritērijiem vairākās kolonnās, kur var atbilst jebkurš kritērijs, ierakstiet kritērijus dažādās kritēriju diapazona rindās.

Šajā datu diapazonā (A6:C10) kritēriju diapazons (A1:B3) uzrāda visas rindas, kurās kolonnā Ierakstiet ierakstīts “Produkti” vai “Zviedre”.

Kategorija

Pārdevējs

="=Produkti"

="=Zviedre"

Kategorija

Pārdevējs

Pārdošana

Dzērieni

Smiltiņš

5122 EUR

Gaļa

Zviedre

675 EUR

Produkti

Ginters

937 EUR

Produkti

Ginters

Formula

Apraksts

Rezultāts

'=DCOUNTA(A6:C10,"Pārdošana",A1:B3)

Saskaita tās rindas (2), kas diapazonā A6:C10 kādam no A1:C3 nosacījumiem, kur lauks “Pārdošana” nav tukšs.

=DCOUNTA(A6:C10,"Pārdošana",A1:B3)

Vairākas kritēriju kopas, kur katrā kopā iekļauti kritēriji vairākām kolonnām

Būla loģiskā vērtība:     ( (Pārdevējs = \ldblquote Zviedre\rdblquote AND Peļņa >3000) OR (Pārdevējs = \ldblquote Bērziņš\rdblquote AND Peļņa > 1500) )

Lai atrastu rindas, kas atbilst vairākām kritēriju kopām, kur katrā kopā ir kritēriji vairākām kolonnām, ierakstiet katru kritēriju kopu atsevišķā rindā.

Nākamajā datu diapazonā (A6:C10) kritēriju diapazons (B1:C3) tiek izmantots, lai skaitītu rindas, kurās gan kolonnā Pārdevējs ierakstīts “Zviedre”, gan kolonnā Pārdošana ierakstīta vērtība, kas lielāka par 3000 EUR, vai rindas, kurās kolonnā Pārdevējs ierakstīts “Bērziņš” un kolonnā Pārdošana ierakstīta vērtība, kas lielāka par 1500 EUR.

Kategorija

Pārdevējs

Pārdošana

="=Zviedre"

>3000

="=Ginters"

>1500

Kategorija

Pārdevējs

Pārdošana

Dzērieni

Smiltiņš

5122 EUR

Gaļa

Zviedre

450 EUR

produkti

Ginters

6328 EUR

Produkti

Zviedre

6544 EUR

Formula

Apraksts

Rezultāts

'=DCOUNTA(A6:C10;;B1:C3)

Saskaita tās rindas (2) diapazonā A6:C10, kas atbilst visiem B1:C3 nosacījumiem.

=DCOUNTA(A6:C10;;B1:C3)

Vairākas kritēriju kopas, kur katrā grupā iekļauti kritēriji vienai kolonnai

Būla loģiskā vērtība:     ( (Pārdošana > 6000 AND Pārdošana < 6500 ) OR (Pārdošana < 500) )

Lai atrastu rindas, kas atbilst vairākām kritēriju kopām, kur katrā kopā iekļauti kritēriji vienai kolonnai, pievienojiet vairākas kolonnas ar vienādu kolonnas virsrakstu.

Šajā datu diapazonā (A6:C10) kritēriju diapazons (C1:D3) uzrāda tās rindas, kurās ierakstītas vērtības no 6000 līdz 6500 EUR, un kolonnā Pārdots ierakstītas vērtības, kas mazākas par 500 EUR.

Kategorija

Pārdevējs

Pārdošana

Pārdošana

>6000

<6500

<500

Kategorija

Pārdevējs

Pārdošana

Dzērieni

Smiltiņš

5122 EUR

Gaļa

Zviedre

450 EUR

produkti

Ginters

6328 EUR

Produkti

Zviedre

6544 EUR

Formula

Apraksts

Rezultāts

'=DCOUNTA(A6:C10;;C1:D3)

Saskaita tās rindas (2), kas atbilst 2. rindas (>6000 un <6500) vai 3. rindas (<500) nosacījumiem.

=DCOUNTA(A6:C10;;C1:D3)

Kritēriji teksta vērtību atrašanai, kurām kopīgas dažas rakstzīmes, taču ne visas

Lai atrastu teksta vērtības, kam ir kopīgas dažas rakstzīmes, veiciet vienu vai vairākas no šīm darbībām:

 • Ierakstiet vienu vai vairākas rakstzīmes bez vienādības zīmes (=), lai kolonnā atrastu rindas ar teksta vērtību, kas sākas ar šīm rakstzīmēm. Piemēram, ja kā kritēriju ierakstīsit tekstu Zv, programma Excel atradīs ierakstus \ldblquote Zviedre\rdblquote , \ldblquote Zvejnieks\rdblquote un \ldblquote Zvirbulis\rdblquote .

 • Izmantojiet aizstājējzīmi.

  Šādas aizstājējzīmes var izmantot kā salīdzināšanas kritērijus.

Lietojiet

Lai atrastu

? (jautājuma zīme)

Jebkuru atsevišķu rakstzīmi
Piemēram, ?ana atradīs “Jana” un “Dana”

* (zvaigznīte)

Jebkuru rakstzīmju skaitu
Piemēram, *umi atradīs “Rietumi” un “Austrumi”

~ (tilde), kam seko ?, * vai ~

Jautājuma zīmi, zvaigznīti vai tildi
Piemēram, fy91~? atradīs "fy91?"

Šajā datu diapazonā (A6:C10) kritēriju diapazons (A1:B3) uzrāda rindas ar rakstzīmēm “Me” kā pirmajām rakstzīmēm kolonnā Tips vai kolonnā Pārdevējs rindas — ar otro rakstzīmi “u”.

Kategorija

Pārdevējs

Pārdošana

Es

?u*

Kategorija

Pārdevējs

Pārdošana

Dzērieni

Smiltiņš

5122 EUR

Gaļa

Zviedre

450 EUR

produkti

Ginters

6328 EUR

Produkti

Zviedre

6544 EUR

Formula

Apraksts

Rezultāts

'=DCOUNTA(A6:C10;;A1:B3)

Saskaita to rindu skaitu (3), kas atbilst kādam no A1:B3 nosacījumiem.

=DCOUNTA(A6:C10;;A1:B3)

Kritēriji, kas izveidoti kādas formulas rezultātā

Kā kritēriju varat izmantot arī aprēķinātu vērtību, kas ir formula rezultāts. Iegaumējiet šos svarīgos norādījumus:

 • Formula jānovērtē ar TRUE vai FALSE.

 • Tā kā tiek izmantota formula, ievadiet to kā parasti, bet neievadiet izteiksmi šādi:

  =''= ievadne ''

 • Kritēriju apzīmējumiem neizmantojiet kolonnu apzīmējumus; vai nu atstājiet kritēriju apzīmējumus tukšus, vai diapazonā izmantojiet apzīmējumu, kas nav kolonnas apzīmējums (kā turpmāk redzamajos piemēros Vidējais aritmētiskais un Precīza sakritība).

  Ja relatīvas šūnas atsauces vai diapazona nosaukuma vietā formulā izmantojat kolonnas apzīmējumu, programma Excel šūnā, kas satur kritēriju, parāda kļūdas vērtību, piemēram, #NAME? vai #VALUE!. Šo kļūdu varat ignorēt, jo tā neietekmē diapazona filtrēšanu.

 • Kritērijiem izmantotajai formulai ir jālieto relatīvā atsauce uz atbilstošo šūnu pirmajā rindā.

 • Visām pārējām atsaucēm formulā jābūt absolūtām atsaucēm.

To vērtību filtrēšana, kuras lielākas par datu diapazona vidējo vērtību

Nākamajā datu diapazonā (A6:D10) kritēriju diapazons (C1:C2) uzrāda rindas, kuru vērtība kolonnā Pārdots ir lielāka par vidējo kolonnas Pārdots vērtību (C7:C10). Vidējā vērtība tiek aprēķināta šūnā C4, un rezultāts tiek apkopots šūnā C2 ar formulu =">"&C4, lai radītu izmantos kritērijus.

Pārdošana

=CONCATENATE(">";C4)

Skaitļu vidējās vērtības aprēķināšana

=AVERAGE(C7:C10)

Kategorija

Pārdevējs

Pārdošana

Dzērieni

Smiltiņš

5122 EUR

Gaļa

Zviedre

450 EUR

produkti

Ginters

6328 EUR

Produkti

Zviedre

6544 EUR

Formula

Apraksts

Rezultāts

'=DCOUNTA(A6:C10;;C1:C2)

Saskaita tās rindas (3), kas atbilst C1:C2 nosacījumam (>4611). C2 nosacījums tiek iegūts, savienojot =">" ar šūnu C4, kas ir aprēķinātā vidējā vērtība no C7:C10.

=DCOUNTA(A6:C10;;C1:C2)

Uz lapas sākumu

Nepieciešama papildu palīdzība?

Vēlaties vairāk opciju?

Izpētiet abonementa priekšrocības, pārlūkojiet apmācības kursus, uzziniet, kā aizsargāt ierīci un veikt citas darbības.

Kopienas palīdz uzdot jautājumus un atbildēt uz tiem, sniegt atsauksmes, kā arī saņemt informāciju no ekspertiem ar bagātīgām zināšanām.

Vai šī informācija bija noderīga?

Cik lielā mērā esat apmierināts ar valodas kvalitāti?
Kas ietekmēja jūsu pieredzi?
Nospiežot Iesniegt, jūsu atsauksmes tiks izmantotas Microsoft produktu un pakalpojumu uzlabošanai. Jūsu IT administrators varēs vākt šos datus. Paziņojums par konfidencialitāti.

Paldies par jūsu atsauksmēm!

×