Pierakstīties, izmantojot Microsoft
Pierakstīties vai izveidot kontu
Sveicināti!
Atlasīt citu kontu.
Jums ir vairāki konti
Izvēlieties kontu, ar kuru vēlaties pierakstīties.

Izmantojiet šīs programmas Publisher opcijas dažādu drukāšanas iespēju vadīšanai — printera iestatīšanai ar vedņa palīdzību, lai varētu vienkārši izdrukāt aploksnes un abpusēji drukājamas publikācijas, krāsu plašu dalītai drukāšanai, printera zīmju iekļaušanai u.c.

Cilne Dalījumi

Sadaļa Izvade

Atlasiet iestatījumus, kas nosaka, vai jādrukā savietojumi vai dalījumi, kuras plates jādrukā un kādā izšķirtspējā jādrukā.

Drukāt krāsas kā     Atlasiet kādu no šīm opcijām, norādot krāsu modeli:

 • Kompozīts RGB     Atlasiet šo opciju, lai drukātu salikumu, kura krāsas nosaka krāsu modelis RGB. Šī ir ieteicamā opcija, drukājot no datora.

 • Kompozīts pelēktoņu     Atlasiet šo opciju, lai drukātu salikumu, kura krāsas ir pelēko toņu gammā.

 • Kompozīts CMYK     Atlasiet šo opciju, lai drukātu salikumu, kura krāsas nosaka krāsu modelis CMYK (ciāna, fuksīna, dzeltena, melna).

  • Lai būtu iespējota opcija CMYK, datoram ir jābūt pievienotam PostScript 2. līmeņa vai jaunākas versijas krāsu printerim.

  • Ja dialoglodziņā Drukāšana neesat atlasījis krāsu printeri, bet atlasāt šo opciju, tiek parādīts atgādinājums izvēlēties krāsu printeri.

 • Dalījumi     Atlasiet šo opciju, lai katrai krāsai, kas tiek izmantota publikācijā, drukātu atsevišķu plati.

  Piezīme.: Ja atlasāt Dalījumi, ir iespējota opcija Nedrukāt tukšas formas un Pustoņa ekrāns.

  Šīs formas     Atlasiet vienu no šīm opcijām, lai noteiktu drukāšanā izmantojamās krāsas. Atkarībā no šajā sarakstā atlasītās opcijas mainās arī opcijas sadaļā Pustoņa ekrāns.

  Piezīme.: Šī opcija ir iespējota tikai tad, ja ir iespējota opcija Dalījumi.

  • Visas definētās tintes     Atlasiet šo opciju, lai drukātu atsevišķu plati katrai publikācijā paredzētajai tintei neatkarīgi no tā, vai tinte tiek izmantota.

  • Tikai izmantotās tintes     Atlasiet šo opciju, lai drukātu atsevišķas plates tikai šajā publikācijā izmantoto krāsu tintei.

  • Pārvērst paraugu procesā     Atlasiet šo opciju, lai visas publikācijā izmantotās īpatkrāsas (parauga krāsas) pārvērstu to ekvivalentajās CMYK vērtībās un šos objektus drukātu kā proceskrāsu dalījumus.

   Nedrukāt tukšas formas     Atzīmējiet šo izvēles rūtiņu, lai nedrukātu plates tām krāsām, kas tiek izmantotas publikācijās, bet ne konkrētajā lapā. Piemēram, ja šī izvēles rūtiņa ir atzīmēta, lapai, kurā ir tikai melns teksts, Publisher drukā tikai melnās tintes plati. Lapām, kurās ir krāsu fotogrāfijas, Publisher drukā ciānas, fuksīna, dzeltenās un melnās tintes plates.

Izšķirtspēja     Te rādītās opcijas mainās atkarībā no izmantotā printera. Piemēram, papildus opcijai (noklusējums) citas izšķirtspējas var būt 525x525, 600x600, 1200x1200 un 1800x1800. Parasti izšķirtspējas sarakstā ir norādītas punktos collā (dpi). Tie var būt arī punkti centimetrā (dpc), atkarībā no izmantotā printera vai attēllikšanas ierīces. Pieejamie izšķirtspējas iestatījumi ir atkarīgi no izmantotā printera draivera. Printeriem ir iepriekšiestatīti izšķirtspējas iestatījumi, kas nav pielāgojami. Daži printeri piedāvā drukāt tikai vienā izšķirtspējā.

Sadaļa Pustoņa ekrāns

Atlasiet iestatījumus, kas nosaka līnijas collā (lpi). Iestatījumi var atšķirties atkarībā no tā, ko atlasījāt sarakstā Šīs formas.

Piezīme.: Šīs opcijas ir iespējotas tikai tad, ja ir atlasīti Dalījumi.

Izmantot šos pielāgotos iestatījumus     Atzīmējiet šo izvēles rūtiņu, lai proceskrāsu un īpatkrāsu (parauga krāsu) platēm iestatītu pielāgotus rastra leņķus un biežumu. Atkarībā no tā, vai esat atlasījis Visas definētās tintes, Tikai izmantotās tintes vai Pārvērst paraugu procesā, opcijas Drukas forma, Biežums, un Leņķis var atšķirties. Ja ir jāmaina noklusējuma opcijas, lūdziet to darīt tipogrāfijā.

Drukas forma     Atzīmējiet drukājamo tintes plašu izvēles rūtiņas.

Biežums     Ievadiet pielāgotu rastra biežumu visiem rastriem un pustoņiem visās platēs.

Leņķis     Ievadiet pielāgotu rastra leņķi visiem rastriem un pustoņiem visās platēs.

Programmā Publisher noklusējuma biežums ir 133 līnijas collā (lpi). Programmā Publisher noklusējuma leņķi ir šādi:

 • Melna (K): 45 grādi.

 • Ciāna (C): 105 grādi.

 • Fuksīna (M): 75 grādi.

 • Dzeltena (Y): 90 grādi.

 • Īpatkrāsas (parauga krāsas): atšķiras atkarībā no tā, cik tiek izmantotas. Programma Publisher pirmo parauga krāsu izdrukā 45 grādu leņķī. Pārējās parauga krāsas izdrukā 105, 75, 30, 60, 90, 135, 15, 165, 120 un 0 grādu leņķī.

Atiestatīt šo cilni

Noklikšķinot uz šīs pogas, visām opcijām šajā cilnē tiek atiestatīti noklusējuma iestatījumi.

Cilne Lapas iestatījumi

Iestatiet, kādas printera zīmes vēlaties izmantot. Šīs zīmes tiek drukātas ārpus lapas; tās tiek drukātas tikai tad, ja papīra izmēri ir lielāki par publikācijas lapas izmēriem.

Sadaļa Izdruka

Atlasiet izdrukas orientāciju un attēlu apstrādi. Opciju atlases rezultātus varat skatīt sadaļā Paraugs.

Piezīme.: Šādas opcijas ir pieejamas, tikai drukājot ar PostScript printeriem:

 • Apvērst vertikāli     Atzīmējiet šo izvēles rūtiņu, lai drukātu savas publikācijas vertikālu spoguļattēlu. Šo opciju visbiežāk izmanto, drukājot uz filmas attēllikšanas ierīcē; tad attēls tiek nolasīts pareizi, filmas emulsijas pusi noliekot uz leju (kā ierakstot formu plates).

 • Apvērst horizontāli     Atzīmējiet šo izvēles rūtiņu, lai drukātu savas publikācijas horizontālu spoguļattēlu. Šo opciju visbiežāk izmanto, drukājot uz filmas attēllikšanas ierīcē; tad attēls tiek nolasīts pareizi, filmas emulsijas pusi noliekot uz leju (kā ierakstot formu plates).

 • Negatīvs attēls     Atzīmējiet šo izvēles rūtiņu, lai drukātu publikācijas negatīvu attēlu. Šo opciju visbiežāk izmanto, drukājot uz filmas attēl attēlkritē; tad, attēlu iedegot plates, tas tiek nolasīts kā pozitīvs.

Parauga apgabals

Šajā lodziņā tiek rādīts paraugs, kā jūsu atlasītās opcijas ietekmē attēlus un tekstu. Piemēram, ja atlasāt opciju Apvērst horizontāli un Negatīvs attēls, parauga attēlā redzams balts dzīvnieks, kas skrien pa kreisi virs teksta, kas līdzināts pa labi. Papīrs fonā būs melns.

Sadaļa Printera zīmes

Var izvēlieties dažādas printera zīmes. Šīs zīmes tiek drukātas ārpus lapas; tās var drukāt tikai tad, ja papīra izmēri ir lielāki par publikācijas lapas izmēriem.

Piezīme.: Opcija Darba informācija, Reģistrācijas atzīmes un Blīvuma joslas ir pieejama tikai tad, ja atlasījāt Kompozīts pelēktoņu, Dalījumi vai Kompozīts CMYK cilnes Dalījumi sadaļā Izvade. Tās nav pieejamas, ja atlasījāt Kompozīts RGB.

 • Griezuma atzīmes     Atzīmējiet šo izvēles rūtiņu, lai drukātu atzīmes, kas parāda lapas griezuma vietu, iegūstot publikācijas paredzēto lielumu.

 • Darba informācija     Atzīmējiet šo izvēles rūtiņu, lai katrā platē drukātu informāciju par drukas darbu. Darba informācija ir publikācijas faila nosaukums, drukāšanas datums un lappuses numurs. Ja drukājat dalījumus, darba informācija ir arī tas, kādas krāsas tintes plate tā ir (ciāna, fuksīna, dzeltena, melna vai parauga krāsa).

 • Reģistrācijas atzīmes     Atzīmējiet šo izvēles rūtiņu, lai drukātu reģistrācijas atzīmes, ko izmanto divu vai vairāku formu plašu izdruku līdzināšanai (reģistrēšanai) vienā lapā.

 • Blīvuma joslas     Atzīmējiet šo izvēles rūtiņu, lai drukātu blīvuma joslu, kura tiek izkārtota no 10% rastra līdz 100% aizpildījumam. Tipogrāfija izmanto šo joslu, lai noteiktu formu ierakstīšanas ekspozīcijas laiku un pārbaudītu rastra punktu pieaugumu izdrukās.

 • Krāsu joslas (tikai, ja izvēlēts CMYK vai Sadalījumi)     Atzīmējiet šo izvēles rūtiņu, lai drukātu krāsu stabiņu, ko tipogrāfija izmanto, lai pārbaudītu, kā tīrtoņa krāsas laukums izdrukājas lapā. Šī opcija ir pieejama tikai tad, ja cilnē Dalījumi ir atlasīta opcija Dalījumi vai Kompozīts CMYK.

Zīmes stils     Noklikšķiniet uz ikonas, lai atlasītu zīmes stilu.

Sadaļa Izvirzes

Izvēlieties, vai atļaut izvirzes un rādīt apgriezuma lielumu kopā ar izvirzes atzīmēm.

Piezīme.: Šādas opcijas ir pieejamas, tikai drukājot ar PostScript printeriem:

 • Atļaut izvirzes     Atzīmējiet šo izvēles rūtiņu, lai objektus, kas sniedzas pāri lapas malai, drukātu līdz pat 1/8 collas ārpus lapas izmēra. Šī izvēles rūtiņa ir atzīmēta pēc noklusējuma.

 • Izviržu atzīmes     Šī izvēles rūtiņa ir pieejama tikai tad, ja ir atlasīta opcija Atļaut izvirzes. Atzīmējiet šo izvēles rūtiņu, lai drukātu izviržu atzīmes, kas parāda izviržu lielumu. Izviržu atzīmes tiek drukātas 1/8 collas ārpus griezuma atzīmēm.

Cilne Grafika un fonti

Atlasiet, kā drukāšanas laikā notiek fontu, attēlu izšķirtspējas un attēlu apgriešanas un samazināšanas apstrāde.

Sadaļa Fonti

Lietot tikai publikāciju fontus     Noklikšķiniet uz šīs opcijas, lai printeris drīkstētu izmantot tikai to fonta versiju, kas izmantota jūsu publikācijā.

Piezīme.: Vienam fontam var būt dažādas versijas. Piemēram, pat tad, ja izmantojat parastu fontu Times New Roman, tas var nebūt tieši tas fonts, kas ir iestrādāts printeri. Ja izmantojat fontu versijas, ko nodrošina Publisher, publikācijas izdruka būs prognozējamāka un bieži vien kvalitatīvāka nekā tad, ja atļaujat fontu aizstāšanu.

Atļaut printerim aizstāt fontus     Noklikšķiniet uz šīs opcijas, lai izmantotu printera iebūvētos fontus — lasāmajā atmiņā (ROM), brīvpiekļuves atmiņā (RAM) vai cietajā diskā —, kam ir tāds pats nosaukums kā fontiem, kas tiek izmantoti jūsu publikācijā. Atlasot šo opciju, fails var tikt izdrukāts ātrāk, jo fails būs mazāks, taču jūsu publikācija var izskatīties citādi.

Sadaļa Attēli

Drukāt visus attēlus pilnā izšķirtspējā     Noklikšķiniet uz šīs opcijas, lai saistītos attēlus drukātu kā augstas izšķirtspējas grafiku.

Saistītos attēlus drukāt zemā izšķirtspējā     Noklikšķiniet uz šīs opcijas, lai katru saistīto attēlu drukātu, izmantojot zemas izšķirtspējas viettura grafiku, kas atrodas jūsu publikācijā.

Nedrukāt attēlus     Noklikšķiniet uz šīs opcijas, lai katra attēla vietā drukātu kvadrātiņu. Šī opcija var noderēt, ja vēlaties izdrukāt ātru izkārtojuma novilkumu, kurā redzams tikai attēlu izvietojums.

Piezīme.: Izvēloties šo opciju, tiek aizstāti visi ievietotie attēli (saistītie vai iegultie), kā arī klipkopas. Vienmēr tiek izdrukātas automātiskās formas un apmaļu grafika. Tiek izdrukāti arī attēli, kas izmantoti kā aizpildījums automātiskajās formās, tekstlodziņos un WordArt, kā arī attēli, kas tiek izmantoti kā lappušu fons.

Sadaļa Attēlu apgriešana un samazināšana

Šīs opcijas nav pieejamas komerciālajam iestatījumam Kompozīts RGB.

Piezīme.: Lai izvēlētos Kompozīts CMYK, dialoglodziņā Drukāšana jābūt atlasītam PostScript 2. līmeņa vai jaunākas versijas krāsu printerim.

Krāsu un pelēktoņu attēli     Atzīmējiet šo drukas kvalitātes izvēles rūtiņu un pēc tam ievadiet krāsu un pelēktoņu attēlos izmantojamo punktus collā (dpi) diapazonu. Noklusējuma minimālais un maksimālais rādītājs katrai drukāšanas metodei ir atšķirīgs. Piemēram, minimālais noklusējuma rādītājs augstas kvalitātes drukāšanai ir 300 dpi, bet maksimālais noklusējuma rādītājs ir 450 dpi.

Līnijzīmējumi (1 bits)     Atzīmējiet šo augstākas kvalitātes izvēles rūtiņu un pēc tam ievadiet līnijzīmējumiem izmantojamo punktu collā (dpi) diapazonu. Minimālā noklusējuma vērtība ir 1200 dpi bet maksimālā noklusējuma vērtība ir 1500 dpi.

Atiestatīt šo cilni     Noklikšķinot uz šīs pogas, visām opcijām šajā cilnē tiek atiestatīti noklusējuma iestatījumi.

Cilne Printera iestatīšanas vednis

Šajā cilnē atlasiet opcijas, lai iestatītu printeri manuālai aplokšņu vai divpusēju publikāciju drukāšanai. Lai pielāgotu iestatījumus, ko vednis ietver, varat atlasīt opcijas sadaļā Abpusēja manuālā padeve.

Piezīmes.: 

 • Pirmo reizi drukājot aploksni vai divpusēju publikāciju, neizmantojot printera iestatīšanas vedni, tiek parādīts ziņojums, vaicājot, vai nevēlaties izmantot vedni, lai apkopotu printera padeves iestatījumus. Noklikšķinot uz , vednis sagatavo printeri.

 • Ja jums ir vairāki printeri, pirms printera lietošanas palaidiet vedni, lai tas apkopotu katra printera drukas iestatījumus.

Abpusējās drukas iestatīšanas vednis

Noklikšķiniet uz Abpusējās drukas iestatīšanas vednis un startējiet sešu posmu vedni, kas palīdz pareizi izdrukāt abpusēji drukājamas publikācijas. Vedņa darba posmos tiek noteiks, kā printeris paņem papīru, un tiek veikts izmēģinājums, lai pārliecinātos, vai publikācija tiks izdrukāta tā, kā to vēlaties. Pēc vedņa palaišanas tas automātiski izmanto printera iestatījumus visiem abpusējās drukas darbiem.

Piezīmes.: 

 • Pirms drukājat abpusējas publikācijas, vednis ir jāpalaiž katrā jaunuzstādītā printerī.

 • Ja izmantojat galda printeri, kam nav abpusējās drukas iespējas, palaidiet abpusējās drukas iestatīšanas vedni un pēc tam manuāli izdrukājiet abpusējo publikāciju.

Abpusēja manuālā padeve

Pēc abpusējās drukas iestatīšanas vedņa palaišanas varat pielāgot vedņa apkopotos printera iestatījumus tā, lai varētu manuāli izdrukāt abpusēju publikāciju.

Svarīgi!: Šo iestatījumus ieteicams mainīt tikai pieredzējušiem lietotājiem. Mainot šo iestatījumus, drukas darbs var neizdoties.

Padeve no     

Atlasiet opciju, lai norādītu, vai printeris ņem papīru no teknes printera augšdaļā vai apakšdaļā.

Papīra padeve ar     

 • Garo malu     Atlasiet šo opciju, ja printeris ņem papīru ar garo malu pa priekšu (ainavorientācijā).

 • Īso malu     Atlasiet šo opciju, ja printeris ņem papīru ar īso malu pa priekšu (portretorientācijā).

Loksnes pagriešana     

 • 0 grādi     Atlasiet šo opciju, ja papīru varat atkal ievietot tajā pašā virzienā kā abpusējās lapas pirmo pusi.

 • 180 grādi     Atlasiet šo opciju, ja papīrs vispirms ir jāpagriež horizontāli par 180 grādiem, un pēc tam to var atkal ievietot abpusējai apdrukāšanai.

Padeve no priekšpuses     

 • Virspuse uz augšu    Atlasiet šo opciju, ja printeris drukā lapu ar virspusi uz augšu.

 • Virspuse uz leju     Atlasiet šo opciju, ja printeris drukā lapu ar virspusi uz leju.

Padeve no aizmugures     

 • Virspuse uz leju     Atlasiet šo opciju, ja printeris drukā lapu ar virspusi uz leju.

 • Virspuse uz augšu     Atlasiet šo opciju, ja printeris drukā lapu ar virspusi uz augšu.

Drukāšanas secība no beigām     

 • Atpakaļ     Atlasiet šo opciju, lai drukātu publikāciju apgrieztā secībā (spoguļefekts).

 • Parasts     Atlasiet šo opciju, lai drukātu publikāciju kā parasti.

Dialoglodziņš Aploksnes iestatīšana

Noklikšķiniet uz pogas Aploksnes iestatīšanas dialoglodziņš, lai tiktu atvērts dialoglodziņš Aploksnes iestatīšana, ko varat izmantot aplokšņu drukāšanai. Ņemiet vērā: šis dialoglodziņš ir pieejams tikai programmā Publisher 2007.

Atiestatīt šo cilni

Noklikšķinot uz šīs pogas, tiek atiestatīta tikai dialoglodziņa opcija Abpusēja manuālā padeve un Aploksnes iestatīšana. Netiek atiestatītas abpusējās drukas iestatīšanas vedņa opcijas.

Nepieciešama papildu palīdzība?

Vēlaties vairāk opciju?

Izpētiet abonementa priekšrocības, pārlūkojiet apmācības kursus, uzziniet, kā aizsargāt ierīci un veikt citas darbības.

Kopienas palīdz uzdot jautājumus un atbildēt uz tiem, sniegt atsauksmes, kā arī saņemt informāciju no ekspertiem ar bagātīgām zināšanām.

Vai šī informācija bija noderīga?

Cik lielā mērā esat apmierināts ar valodas kvalitāti?
Kas ietekmēja jūsu pieredzi?
Nospiežot Iesniegt, jūsu atsauksmes tiks izmantotas Microsoft produktu un pakalpojumu uzlabošanai. Jūsu IT administrators varēs vākt šos datus. Paziņojums par konfidencialitāti.

Paldies par jūsu atsauksmēm!

×