Diktēšana ļauj jums izmantot runas pārveidi par tekstu, lai veidotu Office saturu, izmantojot mikrofonu un uzticamu pieslēgumu internetam. Tas ir ātrs un vienkāršs veids jūsu domu izklāstīšanai, melnrakstu vai pārskatu izveidei, kā arī piezīmju veikšanai. 

Diktēšanas izmantošana

Jūsu pārlūkprogramma neatbalsta video.

1. Pierakstieties savā Microsoft kontā, izmantojot Edge, Firefox vai Chrome.

2. Dodieties uz Sākums > Diktēšana. Pirmo reizi lietotājiem lūgs iespējot mikrofona atļaujas.

Diktēšanas pogas attēls lentē.

3. Tiks parādīta mikrofona ikona — uzgaidiet līdz tas tiks ieslēgts.

Padoms.: Ekrānā Windows nospiediet taustiņu kombināciju Alt + ' (backquote), lai ieslēgtu mikrofonu.

4. Ievietojiet interpunkcijas zīmes jebkurā brīdī, skaidri tās izrunājot.

5. Labojiet kļūdas ar tastatūras vai diktēšanas ieteikumiem bez mikrofona ikonas izslēgšanas.

6. Izslēdziet diktēšanu ar Aizvērt (X) Diktēšanas rīkjoslā vai vēlreiz nospiežot pogu lentē. 

Ko es varu teikt?

Mēģiniet pateikt "new line" (jauna rinda), "delete" (dzēst), "bold that" (sākt sarakstu) un "start list" (sākt sarakstu). Tālāk norādītas citas atbalstītās pieturzīmes, komandas un simboli.

Interpunkcija

Frāze(s)

Izvade

period, full stop
.
comma
,
question mark
?
exclamation mark/point
!
new line
new line
apostrophe-s
's
colon
:
semicolon
;
open quotes
close quotes
" "
hyphen
-
ellipsis, dot dot dot
...
begin/open single quote
end/close single quote
' '
left/open parentheses
right/close parentheses
( )
left/open bracket
right/close bracket
[ ]
left/open brace
right/close brace
{ }

Rediģēšana

undo
delete*
delete that*
delete last [1-100] words/sentences
delete [word or phrase]*
insert space
backspace
backspace [1-100]

* Padomi

 • Sakot “dzēst”, pats par sevi tiek noņemts pēdējais vārds vai pieturzīmes pirms kursora.

 • Sakot “dzēst, kas”, tiek noņemts pēdējais izrunātais izteikums.

 • Piemēram, izmantojot [frāze] būtu diktēta “cik super jauka diena” un pēc tam teikt “dzēst super”. Tad jums paliktu frāze “cik jauka diena”.

Formatēšana

bold
italics
underline
strikethrough
<format*> [word or phrase]
superscript
subscript
indent
decrease indent
clear all formatting
align [left, center, right]

* Padomi

 • Vārdu vai frāzi varat izcelt treknrakstā, kursīvā, pasvītrot vai izsvītrot. Piemēram, diktējot “pārskatīt līdz rītdienas plkst. 17:00”, pēc tam sakot “izcelt treknrakstā vārdu rīt”, kas atstātu jums “pārskatīt līdz rītdienas plkst. 17:00”.

 • Izmēģiniet tādas frāzes kā “izcelt treknrakstā pēdējo vārdu” vai “pasvītrot pēdējo teikumu”.

Sarakstu izveide

start list
start numbered list
next line
exit list

Pievieno komentāru

add comment [your message here]*

* Padomi

 • Sakot “pievienot komentāru, apskatiet šo rīt”, tā iekšpusē tiks ievietots jauns komentārs ar tekstu “Apskatiet šo rīt”.

 • Ja teiksit “pievienot komentāru”, pats par sevi tiks izveidots tukšs komentāru lodziņš, kuru var manuāli ierakstīt.

Diktējot

show help
pause dictation
exit dictation*

* Padomi

 • Lai atsāktu diktēšanu, lūdzu, izmantojiet īsinājumtaustiņu kombināciju (ALT + `) vai nospiediet mikrofona ikonu peldošajā diktēšanas izvēlnē.

Simboli

Frāze(s)

Izvade

asterisk
*
backslash
\
forward slash
/
vertical bar sign, pipe character
|
backquote, backtick
`
underscore
_
m-dash
n-dash
paragraph sign/mark
section sign
§
ampersand, and sign
&
at sign
@
copyright sign
©
registered sign
®
degree symbol
°
caret symbol
^

Matemātika

Frāze(s)

Izvade

percent sign
%
number/pound sign
#
plus sign
+
minus sign
-
multiplication sign
x
plus or minus sign
±
division sign
÷
equal sign
=
less than sign, left angle bracket
greater than sign, right angle bracket
< >

Valūta

Frāze(s)

Izvade

dollar sign
$
pound sterling sign
£
euro sign
yen sign
¥

Emoji/sejas

Frāze(s)

Izvade

smiley face
:)
frowny face
:(
winky face
;)
heart emoji
<3

Interpunkcija

Frāze(s)

Izvade

句 号
逗 号
,
换 行
换行符
分段符
换 行
问 号
感叹号
冒号
左引号
右引号
“ ”
左括号
右括号
( )
分号
短划线
-
左单引号
右单引号
‘ ’
左中括号
右中括号
[ ]
顿号
撇号
'
省略号
...

Simboli

Frāze(s)

Izvade

艾特符号
at符号
@
星号
*
下划线
_
与号
&
正斜杠
斜杠
/
度标记
°

Matemātika

Frāze(s)

Izvade

百分号
%
井号
#
加号
+
减号
-
乘号
×
除号
÷
等号
=
加减号
±
小于号
大于号
< >

Valūta

Frāze(s)

Izvade

美元符号
$
英镑符号
£
欧元符号
日元符号
¥
人民币符号
¥

Interpunkcija

Frāze(s)

Izvade

punto
.
coma
,
signo de apertura de interrogación
¿
signo de interrogación
?
signo de apertura de exclamación
¡
signo de exclamación
!
salto de línea
nueva línea
nuevo párrafo
nueva línea
dos puntos
:
punto y coma
;
comillas izquierdas
comillas derechas
« »
paréntesis de apertura, abrir paréntesis
paréntesis de cierre, cerrar paréntesis
( )
comilla simple de apertura, abrir comilla simple
'
corchete de apertura, abrir corchete
corchete de cierre, cerrar corchete
[ ]
guion corto
-
apóstrofo
puntos suspensivos
...
cerrar comilla simple
comilla simple de cierre
' '

Simboli

Frāze(s)

Izvade

arroba
@
asterisco
*
comilla inversa
`
guion bajo
_
y comercial
&
barra diagonal
/
símbolo de grado
°

Matemātika

Frāze(s)

Izvade

signo de porcentaje
%
hashtag
#
signo más
+
signo menos
-
signo de multiplicación
×
signo de división
÷
signo igual
=
signo más o menos
±
signo menor que
signo mayor que
< >

Valūta

Frāze(s)

Izvade

símbolo del dólar
$
símbolo de la libra esterlina
£
símbolo del euro
símbolo del yen
¥

Emoji/sejas

Frāze(s)

Izvade

cara sonriente
:-)
emoji de corazón
<3
cara enfadada
:-(
cara con guiño
;-)

Interpunkcija

Frāze(s)

Izvade

point
.
virgule
,
point d'interrogation
?
point d'exclamation
!
saut de ligne
saut de ligne
nouveau paragraphe
nouveau paragraphe
deux points
:
point-virgule
;
guillemet gauche, guillemet ouvrant
guillemet droit, guillemet fermant
« »
parenthèse gauche, parenthèse ouvrante
parenthèse fermante
( )
tiret demi-cadratin
-
guillemet simple ouvrant
'
crochet droit ouvrant
crochet droit fermant
[ ]
apostrophe
guillemet simple fermant
'
points de suspension
...

Simboli

Frāze(s)

Izvade

arobase
@
astérisque
*
trait de soulignement
_
barre oblique
/
symbole degré
°

Matemātika

Frāze(s)

Izvade

signe dièse
#
signe plus
+
tiret
-
signe multiplication
×
signe division
÷
signe égal
=
signe pourcentage
%
signe inférieur à
signe supérieur à
< >

Valūta

Frāze(s)

Izvade

signe dollar
$
signe livre sterling
£
signe euro
signe yen
¥

Emoji/sejas

Frāze(s)

Izvade

émoticône
:-)
emoji cœur
<3

Interpunkcija

Interpunkcija

Frāze(s)

Izvade

punkt
satzende
.
komma
,
fragezeichen
?
ausrufezeichen
rufzeichen
!
neue zeile
zeilenumbruch
neue zeile
doppelpunkt
kolon
:
strichpunkt
semikolon
;
öffnendes anführungszeichen, beginn zitat
schließendes anführungszeichen, ende zitat
« »

Interpunkcija

Frāze(s)

Izvade

punto
.
virgola
,
punto interrogativo
punto di domanda
?
punto esclamativo
!
a capo
nuova riga
nuova riga
due punti
:
punto e virgola
;
virgolette aperte
virgolette chiuse
« »
parentesi aperta
parentesi chiusa
( )
segno di percentuale
segno di percentuale
parentesi quadra aperta
parentesi quadra chiusa
[ ]
aperta virgoletta singola
chiudi virgoletta singola
' '
puntini di sospensione
...
trattino
-

Simboli

Frāze(s)

Izvade

a commerciale
@
asterisco
*
underscore 
_
e commerciale
&
simbolo di grado
°

Matemātika

Frāze(s)

Izvade

cancelletto
hashtag
#
segno di divisione
÷
segno di moltiplicazione
×
segno di uguale
=
segno di minore
segno di maggiore
< >

Valūta

Frāze(s)

Izvade

simbolo di dollaro
$
simbolo di sterlina
£
simbolo di euro
simbolo di yen
¥

Interpunkcija

Frāze(s)

Izvade

ponto final
.
vírgula
,
ponto de interrogação
?
ponto de exclamação
!
nova linha
mudar de linha
nova linha
dois pontos
:
ponto e vírgula
;
abrir aspas
fechar aspas
“ ”
hífen
-
parêntese esquerdo, parêntese de abertura
parêntese direito
( )
aspas simples inicial, aspas simples de abertura
aspas simples de fechamento, aspas simples de final
' '
colchete esquerdo, colchete abertura
colchete direito, colchete de fechamento
[ ]
apóstrofo
reticências
...

Simboli

Frāze(s)

Izvade

arroba
@
asterisco
*
sublinhado
_
aspa invertida
`
e comercial
&
sinal e
&
sinal de grau
°

Matemātika

Frāze(s)

Izvade

tecla jogo da velha
#
sinal de adição
+
sinal de subtração
-
sinal de divisão
÷
sinal de multiplicação
×
sinal de igual
=
sinal de porcentagem
%
sinal de mais ou menos
±
sinal de menor que
sinal de maior que
< >

Valūta

Frāze(s)

Izvade

cifrão
$
símbolo da libra esterlina
£
símbolo do Euro
símbolo do Iene
¥

Emoji/sejas

Frāze(s)

Izvade

smiley
:-)
emoji de coração
<3

Interpunkcija

Frāze(s)

Izvade

読 点
句 点
く て ん
ク エ ス チ ョ ン マ ー ク , 疑 問 符
改 行
か い ぎ ょ う
か い ぎ ょ う
び っ く り マ ー ク , 感 嘆 符
!
ハイフン
-
二重かぎかっこ開く , 左二重かぎかっこ
右二重かぎかっこ , 二重かぎかっこ閉じる
『 』
左かっこ , かっこ開く
右かっこ , かっこ閉じる
( )
セミコロン
新しい段落
新しい段落
左かぎかっこ , かぎかっこ開く
右かぎかっこ , かぎかっこ閉じる
「 」
左大かっこ , 角かっこ開く
右大かっこ , 大かっこ閉じる
[ ]
三点リーダー
...

Simboli

Frāze(s)

Izvade

アット記号
アットマーク
@
アスタリスク
*
度記号
°
アンパサンド
アンド記号
&

Matemātika

Frāze(s)

Izvade

番号記号
#
プラス記号
+
マイナス記号
-
等号
=
パーセント記号
%
プラスマイナス
±
小なり記号
大なり記号
< >

Valūta

Frāze(s)

Izvade

ドル記号
$
ポンド記号
£
ユーロ記号
円記号
¥

Interpunkcija

Frāze(s)

Izvade

punktum
.
komma
,
spørsmålstegn
?
utropstegn
!
ny linje
ny linje
kolon
:
bindestrek
-
venstre anførselstegn, begynnende anførselstegn
høyre anførselstegn, avsluttende anførselstegn
“ “
venstreparentes
høyreparentes
( )
semikolon
;
tankestrek
kort tankestrek
nytt avsnitt
nytt avsnitt
apostrof-ess
's
begynnende enkelt anførselstegn, venstre enkelt anførselstegn
høyre enkelt anførselstegn, avsluttende enkelt anførselstegn
' '
venstre hakeparentes
høyre hakeparentes
[ ]
apostrof

Simboli

Frāze(s)

Izvade

krøllalfategn
alfakrøll omtale
@
og-tegn
&
skråstrek
/
gradetegn
°

Matemātika

Frāze(s)

Izvade

prosenttegn
%
nummertegn
emneknagg
#
minustegn
-
plusstegn
+
multiplikasjonstegn
×
divisjonstegn
÷
pluss- eller minustegn
±
likhetstegn
=
mindre enn-tegn
større enn-tegn
< >

Valūta

Frāze(s)

Izvade

dollartegn
$
britisk pund-tegn
£
eurotegn
yen-tegn
¥

Emoji/sejas

Frāze(s)

Izvade

rynkefjes
:-(
blinkefjes
;-)
smilefjes
:-)
hjerte-emoji
<3

Interpunkcija

Frāze(s)

Izvade

punkt
.
kommatecken
,
frågetecken
?
utropstecken
!
påbörja ny rad
ny rad
ny rad
bindestreck
-
vänsterparentes, inledande parentes
högerparentes, avslutande parentes
( )
semikolon
;
tankstreck
kort tankstreck
inledande citattecken
avslutande citattecken
“ ”
enkelt citattecken, inledande enkelt citattecken
avslutande enkelt citattecken
’ ’
vänster hakparentes, inledande hakparentes
höger hakparentes, avslutande hakparentes
[ ]
apostrof
'

Simboli

Frāze(s)

Izvade

at-omnämnande
@
asterisk
*
framåtlutat snedstreck, snedstreck, slash
/
understreck
_
grav accent
`
et-tecken, och-tecken
&
gradtecken
°

Matemātika

Frāze(s)

Izvade

procenttecken
%
nummertecken
#
plustecken
+
minustecken
-
multiplikationstecken
×
plus-minustecken
±
divisionstecken
÷
mindre än-tecken, större än-tecken
< >

Valūta

Frāze(s)

Izvade

dollartecken
$
pundtecken
£
eurotecken
yentecken
¥

Emoji/sejas

Frāze(s)

Izvade

procenttecken
%
nummertecken
#
plustecken
+
minustecken
-
multiplikationstecken
×
plus-minustecken
±
divisionstecken
÷
mindre än-tecken, större än-tecken
< >

Interpunkcija

Frāze(s)

Izvade

punktum
.
komma
,
spørgsmålstegn
?
udråbstegn
!
linjeskift
linjeskift
kolon
:
semikolon
;
venstre parentes, åben parentes
højre parentes, lukket parentes
( )
startende anførselstegn, begyndende anførselstegn
afsluttende anførselstegn, lukkende anførselstegn
“ ”
nyt afsnit
nyt afsnit
apostrof s
's
startende enkelt anførselstegn, åbnende enkelt anførselstegn
afsluttende enkelt anførselstegn, lukkende enkelt anførselstegn
' '
venstre kantet parentes, åben kantet parentes
højre kantet parentes, lukket kantet parentes
[ ]
apostrof
ellipse
...

Simboli

Frāze(s)

Izvade

snabel-a
@
stjerne
*
skråstreg
/
og-tegn
&
grad-tegn
°

Matemātika

Frāze(s)

Izvade

plustegn
+
plus- eller minustegn
±
divisionstegn
÷
lighedstegn
=
pund-tegn, nummertegn, hash-tegn
#
procenttegn
%
mindre end, større end
< >

Valūta

Frāze(s)

Izvade

dollartegn
$
pund sterling-tegn
£
euro-tegn
yen-tegn
¥

Emoji/sejas

Frāze(s)

Izvade

smilende ansigt
:-)
hjerte
<3
trist smiley
:-(
blinkende smiley
;-)

Interpunkcija

Frāze(s)

Izvade

punt
.
komma
,
vraagteken
?
uitroepteken
!
nieuwe regel
regeleinde
nieuwe regel
puntkomma
;
dubbele punt
:
afbreekstreepje
-
en-streepje
linkerhaakje
haakje sluiten
( )
aanhalingsteken openen, beginaanhalingsteken
aanhalingsteken sluiten, eindaanhalingsteken
“ ”
nieuwe alinea
nieuwe alinea
apostrof s
's
enkel beginaanhalingsteken, enkel aanhalingsteken openen
enkel aanhalingsteken sluiten, enkel eindaanhalingsteken
' '
vierkante linkerhaak, vierkante haak openen
vierkante rechterhaak, vierkante haak sluiten
[ ]
apostrof
beletselteken
...

Simboli

Frāze(s)

Izvade

ampersand, en-teken
&
slash
/
onderstrepingsteken, laag streepje
_
gradenteken
°

Matemātika

Frāze(s)

Izvade

plusteken
+
minteken
-
vermenigvuldigingsteken
×
plusminusteken
±
deelteken
÷
gelijkteken
=
kleiner dan-teken
groter dan-teken
< >
procentteken
%
nummerteken, hashtag
#

Valūta

Frāze(s)

Izvade

euroteken
yenteken
¥
dollarteken
$
britse pond-teken
£

Emoji/sejas

Frāze(s)

Izvade

hart-emoji
<3

Interpunkcija

Frāze(s)

Izvade

piste
.
pilkku
,
kysymysmerkki
?
huutomerkki
!
uusi rivi
rivinvaihto
uusi rivi
kaksoispiste
:
yhdysmerkki
-
vasen sulkumerkki
oikea kaarisulje
( )
puolipiste
;
viiva
uusi kappale
uusi kappale
vasen puolilainausmerkki
oikea puolilainausmerkki
' '
vasen hakasulje
oikea hakasulje
[ ]
heittomerkki
ellipsi
...

Simboli

Frāze(s)

Izvade

ät-merkki, ät-maininta
@
tähtimerkki
*
gravis
`
et-merkki, ja-merkki
&
vinoviiva
/
alaviiva
_
astemerkki
°

Matemātika

Frāze(s)

Izvade

ristikkomerkki
#
prosenttimerkki
%
plusmerkki
+
miinusmerkki
-
yhtäläisyysmerkki
=
kertomerkki
×
plus- tai miinusmerkki
±
pienempi kuin -merkki
suurempi kuin -merkki
< >
jakomerkki
÷

Valūta

Frāze(s)

Izvade

dollarin merkki
$
punnan merkki
£
euron merkki
jenin merkki
¥

Emoji/sejas

Frāze(s)

Izvade

surullinen hymiö
:-(
silmää iskevä hymiö
;-)
hymiö
:-)
sydänhymiö
<3

Interpunkcija

Frāze(s)

Izvade

पूर्ण विराम
पूर्ण विराम चिन्ह
प्रश्नवाचक चिन्ह , प्रश्न चिन्ह , प्रश्नवाचक
?
विस्मयादिबोधक चिन्ह , विस्मयादिबोधक , विस्मयादिवाचक चिन्ह , विस्मयादिवाचक , आश्चर्य चिन्ह
!
अल्प विराम , अल्प विराम चिन्ह
,
उप विराम , उप विराम चिन्ह
:
निर्देशक चिन्ह
अवतरण चिन्ह शुरू , अवतरण शुरू , उदधरण चिन्ह शुरू , उदधरण शुरू
अवतरण चिन्ह खत्म , अवतरण खत्म , उदधरण चिन्ह खत्म , उदधरण खत्म
“ ”
अर्ध विराम , अर्ध विराम चिन्ह
;
ओम चिन्ह
नई पंक्ति
नई पंक्ति
कोष्ठक चिन्ह शुरू , कोष्ठक शुरू
कोष्ठक चिन्ह खत्म , कोष्ठक खत्म
( )
दीर्घ विराम चिन्ह
।।

Simboli

Frāze(s)

Izvade

योजक चिन्ह
-
विवरण चिन्ह
:-
आदेश चिन्ह
:-

Interpunkcija

Frāze(s)

Izvade

마침표
.
쉼표
,
물음표
?
느낌표
!
쌍점 , 콜론
:
소괄호 열고 , 괄호 열고
소괄호 닫고 , 괄호 닫고
( )
중괄호 열고
중괄호 닫고
{ }
대괄호 열고
대괄호 닫고
[ ]
홑낫표 열고
홑낫표 닫고
「 」
겹낫표 열고
겹낫표 닫고
『 』
홑화살괄호 열고
홑화살괄호 닫고
〈 〉
겹화살괄호 열고
겹화살괄호 닫고
《 》
쌍반점 , 반쌍점
;
새로운 줄 , 줄 바꿈 , 줄바꿈
새로운 줄
새로운 단락
새로운 단락
큰따옴표 열고
큰따옴표 닫고
" "
작은따옴표 열고
작은따옴표 닫고
' '
가운뎃점
줄임표 , 생략표
...

Simboli

Frāze(s)

Izvade

물결표
~
빗금 , 슬래시
/
줄표
붙임표
-
하이픈
-

Zem vārdiem, kurus mēs, iespējams, nesaklausījām, tiks parādītas atzīmes ar alternatīvām.

Ja atzīmētais vārds jau ir pareizs, varat atlasīt Ignorēt.

Ar diktēšanas ieteikumu atzīmēts vārds.

Noklikšķiniet uz zobrata ikonas, lai skatītu šos iestatījumus:

 • Automātiskā interpunkcija: Pārslēdziet izvēles rūtiņu, ja tā ir pieejama izvēlētajai valodai.

 • Vulgārais filtrs: Maskēt iespējami sensitīvas frāzes ar ****.

 • Runas valoda: Skatiet un mainiet valodas nolaižamajā sarakstā.

Diktēšanas iestatījumi

Pēc noklusējuma diktēšana ir iestatīta jūsu Office dokumentu valodā.

Mēs aktīvi strādājam, lai uzlabotu šīs valodas un pievienotu papildu lokalizācijas un valodas.

Atbalstītās valodas

Ķīniešu (Ķīna)

Angļu (Kanāda)

English (United Kingdom)

English (United States)

Franču (Francija)

Vācu (Vācija)

Itāļu (Itālija)

Spāņu (Spānija)

Spāņu (Meksika)

Priekšskatījuma valodas *

Dāņu

Holandiešu (Nīderlande)

Angļu (Austrālija)

Angļu (Indija)

Somu

Franču (Kanāda)

Japāņu

Norvēģu (bukmols)

Portugāļu (Brazīlija)

Zviedru (Zviedrija)

* Priekšskatījuma valodām var būt zemāka precizitāte vai ierobežots interpunkcijas atbalsts.

Neizdodas atrast diktēšanas pogu

Ja neredzat pogu diktēšanas sākšanai:

 • Pārliecinieties, vai pārlūkprogrammā esat Office ar Microsoft kontu.

 • Windows operētājsistēmā: pārliecinieties par to, ka izmantojat Windows 10 vai jaunāku versiju.

Diktēšanas poga ir pelēkota

Ja diktēšanas poga ir pelēkota:

 • pārliecinieties par to, ka dokuments nav tikai lasāms.

Nav piekļuves mikrofonam

Ja pēc noklikšķināšanas uz diktēšanas pogas tiek parādīts "Lūdzu, pārbaudiet audio iestatījumus" vai "Mums nav piekļuves jūsu mikrofonam", varat izmēģināt kādu no šīm darbībām: 

Kļūdas dialogs piekļuvei mikrofonam

 • pārliecinieties par to, ka mikrofonu neizmanto citas lietojumprogrammas vai interneta vietnes, un mēģiniet vēlreiz.

 • Pārbaudiet pārlūkprogrammas iestatījumus, meklējiet "mikrofons" un, iespējams, iepriekš neesat liedzis Word, Office vai OneDrive atļaujas, skatot to bloķēto sūtītāju sarakstā. Noņemiet to no bloķēšanas saraksta, atsvaidziniet, vēlreiz noklikšķiniet uz Diktēt un iespējojiet

  Ekrānuzņēmums ar mikrofona atļauju iespējošanu.

Mikrofons nedarbojas

Ja redzat “Ir problēma ar jūsu mikrofonu” vai “Mums neizdodas noteikt jūsu mikrofonu”:

 • pārliecinieties par to, ka mikrofons ir pievienots.

 • pārbaudiet mikrofonu, lai pārliecinātos, ka tas darbojas.

 • Operētājsistēmā Windows 10: pārbaudiet mikrofona iestatījumus vadības panelī.

 • Ekrānā Windows 10 mikrofonu iestatīšana un testēšana programmā Windows 10.

 • Surface ierīcē ar operētājsistēmu Windows 10: Pielāgojiet mikrofona iestatījumus.

 • Mac datoros: pārbaudiet mikrofonu Sistēmas preferences > Skaņa > Ievade.

Diktēšana jūs nedzird

Ja redzat paziņojums “Diktēšana jūs nedzird” vai, ja diktēšanas laikā uz ekrānā nekas neparādās:

 • pārliecinieties par to, ka mikrofons nav izslēgts.

 • pielāgojiet jūsu mikrofona ievades līmeni.

 • pārejiet uz klusāku vietu.

 • ja izmantojat iebūvēto mikrofonu, pamēģiniet vēlreiz ar austiņām vai ārējo mikrofonu.

Neprecizitātes vai izlaisti vārdi

Ja saskaraties ar lielu nepareizi uzrakstītu vai izlaistu vārdu skaitu:

 • pārliecinieties, ka izmantojat jaunāko Edge, Firefox vai Chrome versiju.

 • pārliecinieties, ka jūsu pieslēgums internetam ir ātrs un uzticams.

 • izvairieties no vai novērsiet fona troksni, kas var traucēt jūsu balss uztveršanai.

 • mēģiniet runāt izteiktāk.

 • pārbaudiet, vai jūsu izmantotajam mikrofonam nav nepieciešami atjauninājumi.

Diktēšanas izmantošana

Šis līdzeklis ir paredzēts tikai abonentiem Neizdodas atrast diktēšanas pogu? Diktēšanas līdzeklis ir pieejams tikai Microsoft 365 abonentiem.

 1. Dodieties uz Sākums > Diktēšana, pierakstoties Microsoft 365 ierīcē ar iespējotu mikrofonu. 

  Diktēšanas pogas cilne Sākums

  Padoms.: Varat izmantot taustiņu kombināciju Alt + ' (atspīdēšana), lai ieslēgtu vai izslēgtu mikrofonu.

 2. Uzgaidiet, kad tiks ieslēgta Diktēšanas poga un sākta klausīšanās.

  Diktēšanas poga

 3. Sāciet runāt un redzēsiet, kā ekrānā parādās teksts.

 4. Ievietojiet interpunkcijas zīmes jebkurā brīdī, skaidri tās izrunājot.

 5. Labojiet kļūdas ar tastatūras palīdzību bez mikrofona ikonas pārslēgšanas izslēgtas.

Padoms.: Varat arī pārvietot kursoru uz jaunu komentāru, lai diktētu atsauksmes citiem.

Ko es varu teikt?

Mēģiniet pateikt “jauna rinda”, “jauna rindkopa”, “dzēst”, “treknrakstā tas” un “sākuma saraksts”. Tālāk norādītas citas atbalstītās pieturzīmes, komandas un simboli.

Interpunkcija

Frāze(s)

Izvade

period, full stop
.
comma
,
question mark
?
exclamation mark/point
!
new line
new line
apostrophe-s
's
colon
:
semicolon
;
open quotes
close quotes
" "
hyphen
-
ellipsis, dot dot dot
...
begin/open single quote
end/close single quote
' '
left/open parentheses
right/close parentheses
( )
left/open bracket
right/close bracket
[ ]
left/open brace
right/close brace
{ }

Rediģēšana

undo
delete*
delete that*
delete last [1-100] words/sentences
delete [word or phrase]*
insert space
backspace
backspace [1-100]

* Padomi

 • Sakot “dzēst”, pats par sevi tiek noņemts pēdējais vārds vai pieturzīmes pirms kursora.

 • Sakot “dzēst, kas”, tiek noņemts pēdējais izrunātais izteikums.

 • Piemēram, izmantojot [frāze] būtu diktēta “cik super jauka diena” un pēc tam teikt “dzēst super”. Tad jums paliktu frāze “cik jauka diena”.

Formatēšana

bold
italics
underline
strikethrough
<format*> [word or phrase]
superscript
subscript
indent
decrease indent
clear all formatting
align [left, center, right]

* Padomi

 • Vārdu vai frāzi varat izcelt treknrakstā, kursīvā, pasvītrot vai izsvītrot. Piemēram, diktējot “pārskatīt līdz rītdienas plkst. 17:00”, pēc tam sakot “izcelt treknrakstā vārdu rīt”, kas atstātu jums “pārskatīt līdz rītdienas plkst. 17:00”.

 • Izmēģiniet tādas frāzes kā “izcelt treknrakstā pēdējo vārdu” vai “pasvītrot pēdējo teikumu”.

Sarakstu izveide

start list
start numbered list
next line
exit list

Pievieno komentāru

add comment [your message here]*

* Padomi

 • Sakot “pievienot komentāru, apskatiet šo rīt”, tā iekšpusē tiks ievietots jauns komentārs ar tekstu “Apskatiet šo rīt”.

 • Ja teiksit “pievienot komentāru”, pats par sevi tiks izveidots tukšs komentāru lodziņš, kuru var manuāli ierakstīt.

Diktējot

show help
pause dictation
exit dictation*

* Padomi

 • Lai atsāktu diktēšanu, lūdzu, izmantojiet īsinājumtaustiņu kombināciju (ALT + `) vai nospiediet mikrofona ikonu peldošajā diktēšanas izvēlnē.

Simboli

Frāze(s)

Izvade

asterisk
*
backslash
\
forward slash
/
vertical bar sign, pipe character
|
backquote, backtick
`
underscore
_
m-dash
n-dash
paragraph sign/mark
section sign
§
ampersand, and sign
&
at sign
@
copyright sign
©
registered sign
®
degree symbol
°
caret symbol
^

Matemātika

Frāze(s)

Izvade

percent sign
%
number/pound sign
#
plus sign
+
minus sign
-
multiplication sign
x
plus or minus sign
±
division sign
÷
equal sign
=
less than sign, left angle bracket
greater than sign, right angle bracket
< >

Valūta

Frāze(s)

Izvade

dollar sign
$
pound sterling sign
£
euro sign
yen sign
¥

Emoji/sejas

Frāze(s)

Izvade

smiley face
:)
frowny face
:(
winky face
;)
heart emoji
<3

Interpunkcija

Frāze(s)

Izvade

句 号
逗 号
,
换 行
换行符
分段符
换 行
问 号
感叹号
冒号
左引号
右引号
“ ”
左括号
右括号
( )
分号
短划线
-
左单引号
右单引号
‘ ’
左中括号
右中括号
[ ]
顿号
撇号
'
省略号
...

Simboli

Frāze(s)

Izvade

艾特符号
at符号
@
星号
*
下划线
_
与号
&
正斜杠
斜杠
/
度标记
°

Matemātika

Frāze(s)

Izvade

百分号
%
井号
#
加号
+
减号
-
乘号
×
除号
÷
等号
=
加减号
±
小于号
大于号
< >

Valūta

Frāze(s)

Izvade

美元符号
$
英镑符号
£
欧元符号
日元符号
¥
人民币符号
¥

Interpunkcija

Frāze(s)

Izvade

punto
.
coma
,
signo de apertura de interrogación
¿
signo de interrogación
?
signo de apertura de exclamación
¡
signo de exclamación
!
salto de línea
nueva línea
nuevo párrafo
nueva línea
dos puntos
:
punto y coma
;
comillas izquierdas
comillas derechas
« »
paréntesis de apertura, abrir paréntesis
paréntesis de cierre, cerrar paréntesis
( )
comilla simple de apertura, abrir comilla simple
'
corchete de apertura, abrir corchete
corchete de cierre, cerrar corchete
[ ]
guion corto
-
apóstrofo
puntos suspensivos
...
cerrar comilla simple
comilla simple de cierre
' '

Simboli

Frāze(s)

Izvade

arroba
@
asterisco
*
comilla inversa
`
guion bajo
_
y comercial
&
barra diagonal
/
símbolo de grado
°

Matemātika

Frāze(s)

Izvade

signo de porcentaje
%
hashtag
#
signo más
+
signo menos
-
signo de multiplicación
×
signo de división
÷
signo igual
=
signo más o menos
±
signo menor que
signo mayor que
< >

Valūta

Frāze(s)

Izvade

símbolo del dólar
$
símbolo de la libra esterlina
£
símbolo del euro
símbolo del yen
¥

Emoji/sejas

Frāze(s)

Izvade

cara sonriente
:-)
emoji de corazón
<3
cara enfadada
:-(
cara con guiño
;-)

Interpunkcija

Frāze(s)

Izvade

point
.
virgule
,
point d'interrogation
?
point d'exclamation
!
saut de ligne
saut de ligne
nouveau paragraphe
nouveau paragraphe
deux points
:
point-virgule
;
guillemet gauche, guillemet ouvrant
guillemet droit, guillemet fermant
« »
parenthèse gauche, parenthèse ouvrante
parenthèse fermante
( )
tiret demi-cadratin
-
guillemet simple ouvrant
'
crochet droit ouvrant
crochet droit fermant
[ ]
apostrophe
guillemet simple fermant
'
points de suspension
...

Simboli

Frāze(s)

Izvade

arobase
@
astérisque
*
trait de soulignement
_
barre oblique
/
symbole degré
°

Matemātika

Frāze(s)

Izvade

signe dièse
#
signe plus
+
tiret
-
signe multiplication
×
signe division
÷
signe égal
=
signe pourcentage
%
signe inférieur à
signe supérieur à
< >

Valūta

Frāze(s)

Izvade

signe dollar
$
signe livre sterling
£
signe euro
signe yen
¥

Emoji/sejas

Frāze(s)

Izvade

émoticône
:-)
emoji cœur
<3

Interpunkcija

Interpunkcija

Frāze(s)

Izvade

punkt
satzende
.
komma
,
fragezeichen
?
ausrufezeichen
rufzeichen
!
neue zeile
zeilenumbruch
neue zeile
doppelpunkt
kolon
:
strichpunkt
semikolon
;
öffnendes anführungszeichen, beginn zitat
schließendes anführungszeichen, ende zitat
« »

Interpunkcija

Frāze(s)

Izvade

punto
.
virgola
,
punto interrogativo
punto di domanda
?
punto esclamativo
!
a capo
nuova riga
nuova riga
due punti
:
punto e virgola
;
virgolette aperte
virgolette chiuse
« »
parentesi aperta
parentesi chiusa
( )
segno di percentuale
segno di percentuale
parentesi quadra aperta
parentesi quadra chiusa
[ ]
aperta virgoletta singola
chiudi virgoletta singola
' '
puntini di sospensione
...
trattino
-

Simboli

Frāze(s)

Izvade

a commerciale
@
asterisco
*
underscore 
_
e commerciale
&
simbolo di grado
°

Matemātika

Frāze(s)

Izvade

cancelletto
hashtag
#
segno di divisione
÷
segno di moltiplicazione
×
segno di uguale
=
segno di minore
segno di maggiore
< >

Valūta

Frāze(s)

Izvade

simbolo di dollaro
$
simbolo di sterlina
£
simbolo di euro
simbolo di yen
¥

Interpunkcija

Frāze(s)

Izvade

ponto final
.
vírgula
,
ponto de interrogação
?
ponto de exclamação
!
nova linha
mudar de linha
nova linha
dois pontos
:
ponto e vírgula
;
abrir aspas
fechar aspas
“ ”
hífen
-
parêntese esquerdo, parêntese de abertura
parêntese direito
( )
aspas simples inicial, aspas simples de abertura
aspas simples de fechamento, aspas simples de final
' '
colchete esquerdo, colchete abertura
colchete direito, colchete de fechamento
[ ]
apóstrofo
reticências
...

Simboli

Frāze(s)

Izvade

arroba
@
asterisco
*
sublinhado
_
aspa invertida
`
e comercial
&
sinal e
&
sinal de grau
°

Matemātika

Frāze(s)

Izvade

tecla jogo da velha
#
sinal de adição
+
sinal de subtração
-
sinal de divisão
÷
sinal de multiplicação
×
sinal de igual
=
sinal de porcentagem
%
sinal de mais ou menos
±
sinal de menor que
sinal de maior que
< >

Valūta

Frāze(s)

Izvade

cifrão
$
símbolo da libra esterlina
£
símbolo do Euro
símbolo do Iene
¥

Emoji/sejas

Frāze(s)

Izvade

smiley
:-)
emoji de coração
<3

Interpunkcija

Frāze(s)

Izvade

読 点
句 点
く て ん
ク エ ス チ ョ ン マ ー ク , 疑 問 符
改 行
か い ぎ ょ う
か い ぎ ょ う
び っ く り マ ー ク , 感 嘆 符
!
ハイフン
-
二重かぎかっこ開く , 左二重かぎかっこ
右二重かぎかっこ , 二重かぎかっこ閉じる
『 』
左かっこ , かっこ開く
右かっこ , かっこ閉じる
( )
セミコロン
新しい段落
新しい段落
左かぎかっこ , かぎかっこ開く
右かぎかっこ , かぎかっこ閉じる
「 」
左大かっこ , 角かっこ開く
右大かっこ , 大かっこ閉じる
[ ]
三点リーダー
...

Simboli

Frāze(s)

Izvade

アット記号
アットマーク
@
アスタリスク
*
度記号
°
アンパサンド
アンド記号
&

Matemātika

Frāze(s)

Izvade

番号記号
#
プラス記号
+
マイナス記号
-
等号
=
パーセント記号
%
プラスマイナス
±
小なり記号
大なり記号
< >

Valūta

Frāze(s)

Izvade

ドル記号
$
ポンド記号
£
ユーロ記号
円記号
¥

Interpunkcija

Frāze(s)

Izvade

punktum
.
komma
,
spørsmålstegn
?
utropstegn
!
ny linje
ny linje
kolon
:
bindestrek
-
venstre anførselstegn, begynnende anførselstegn
høyre anførselstegn, avsluttende anførselstegn
“ “
venstreparentes
høyreparentes
( )
semikolon
;
tankestrek
kort tankestrek
nytt avsnitt
nytt avsnitt
apostrof-ess
's
begynnende enkelt anførselstegn, venstre enkelt anførselstegn
høyre enkelt anførselstegn, avsluttende enkelt anførselstegn
' '
venstre hakeparentes
høyre hakeparentes
[ ]
apostrof

Simboli

Frāze(s)

Izvade

krøllalfategn
alfakrøll omtale
@
og-tegn
&
skråstrek
/
gradetegn
°

Matemātika

Frāze(s)

Izvade

prosenttegn
%
nummertegn
emneknagg
#
minustegn
-
plusstegn
+
multiplikasjonstegn
×
divisjonstegn
÷
pluss- eller minustegn
±
likhetstegn
=
mindre enn-tegn
større enn-tegn
< >

Valūta

Frāze(s)

Izvade

dollartegn
$
britisk pund-tegn
£
eurotegn
yen-tegn
¥

Emoji/sejas

Frāze(s)

Izvade

rynkefjes
:-(
blinkefjes
;-)
smilefjes
:-)
hjerte-emoji
<3

Interpunkcija

Frāze(s)

Izvade

punkt
.
kommatecken
,
frågetecken
?
utropstecken
!
påbörja ny rad
ny rad
ny rad
bindestreck
-
vänsterparentes, inledande parentes
högerparentes, avslutande parentes
( )
semikolon
;
tankstreck
kort tankstreck
inledande citattecken
avslutande citattecken
“ ”
enkelt citattecken, inledande enkelt citattecken
avslutande enkelt citattecken
’ ’
vänster hakparentes, inledande hakparentes
höger hakparentes, avslutande hakparentes
[ ]
apostrof
'

Simboli

Frāze(s)

Izvade

at-omnämnande
@
asterisk
*
framåtlutat snedstreck, snedstreck, slash
/
understreck
_
grav accent
`
et-tecken, och-tecken
&
gradtecken
°

Matemātika

Frāze(s)

Izvade

procenttecken
%
nummertecken
#
plustecken
+
minustecken
-
multiplikationstecken
×
plus-minustecken
±
divisionstecken
÷
mindre än-tecken, större än-tecken
< >

Valūta

Frāze(s)

Izvade

dollartecken
$
pundtecken
£
eurotecken
yentecken
¥

Emoji/sejas

Frāze(s)

Izvade

procenttecken
%
nummertecken
#
plustecken
+
minustecken
-
multiplikationstecken
×
plus-minustecken
±
divisionstecken
÷
mindre än-tecken, större än-tecken
< >

Interpunkcija

Frāze(s)

Izvade

punktum
.
komma
,
spørgsmålstegn
?
udråbstegn
!
linjeskift
linjeskift
kolon
:
semikolon
;
venstre parentes, åben parentes
højre parentes, lukket parentes
( )
startende anførselstegn, begyndende anførselstegn
afsluttende anførselstegn, lukkende anførselstegn
“ ”
nyt afsnit
nyt afsnit
apostrof s
's
startende enkelt anførselstegn, åbnende enkelt anførselstegn
afsluttende enkelt anførselstegn, lukkende enkelt anførselstegn
' '
venstre kantet parentes, åben kantet parentes
højre kantet parentes, lukket kantet parentes
[ ]
apostrof
ellipse
...

Simboli

Frāze(s)

Izvade

snabel-a
@
stjerne
*
skråstreg
/
og-tegn
&
grad-tegn
°

Matemātika

Frāze(s)

Izvade

plustegn
+
plus- eller minustegn
±
divisionstegn
÷
lighedstegn
=
pund-tegn, nummertegn, hash-tegn
#
procenttegn
%
mindre end, større end
< >

Valūta

Frāze(s)

Izvade

dollartegn
$
pund sterling-tegn
£
euro-tegn
yen-tegn
¥

Emoji/sejas

Frāze(s)

Izvade

smilende ansigt
:-)
hjerte
<3
trist smiley
:-(
blinkende smiley
;-)

Interpunkcija

Frāze(s)

Izvade

punt
.
komma
,
vraagteken
?
uitroepteken
!
nieuwe regel
regeleinde
nieuwe regel
puntkomma
;
dubbele punt
:
afbreekstreepje
-
en-streepje
linkerhaakje
haakje sluiten
( )
aanhalingsteken openen, beginaanhalingsteken
aanhalingsteken sluiten, eindaanhalingsteken
“ ”
nieuwe alinea
nieuwe alinea
apostrof s
's
enkel beginaanhalingsteken, enkel aanhalingsteken openen
enkel aanhalingsteken sluiten, enkel eindaanhalingsteken
' '
vierkante linkerhaak, vierkante haak openen
vierkante rechterhaak, vierkante haak sluiten
[ ]
apostrof
beletselteken
...

Simboli

Frāze(s)

Izvade

ampersand, en-teken
&
slash
/
onderstrepingsteken, laag streepje
_
gradenteken
°

Matemātika

Frāze(s)

Izvade

plusteken
+
minteken
-
vermenigvuldigingsteken
×
plusminusteken
±
deelteken
÷
gelijkteken
=
kleiner dan-teken
groter dan-teken
< >
procentteken
%
nummerteken, hashtag
#

Valūta

Frāze(s)

Izvade

euroteken
yenteken
¥
dollarteken
$
britse pond-teken
£

Emoji/sejas

Frāze(s)

Izvade

hart-emoji
<3

Interpunkcija

Frāze(s)

Izvade

piste
.
pilkku
,
kysymysmerkki
?
huutomerkki
!
uusi rivi
rivinvaihto
uusi rivi
kaksoispiste
:
yhdysmerkki
-
vasen sulkumerkki
oikea kaarisulje
( )
puolipiste
;
viiva
uusi kappale
uusi kappale
vasen puolilainausmerkki
oikea puolilainausmerkki
' '
vasen hakasulje
oikea hakasulje
[ ]
heittomerkki
ellipsi
...

Simboli

Frāze(s)

Izvade

ät-merkki, ät-maininta
@
tähtimerkki
*
gravis
`
et-merkki, ja-merkki
&
vinoviiva
/
alaviiva
_
astemerkki
°

Matemātika

Frāze(s)

Izvade

ristikkomerkki
#
prosenttimerkki
%
plusmerkki
+
miinusmerkki
-
yhtäläisyysmerkki
=
kertomerkki
×
plus- tai miinusmerkki
±
pienempi kuin -merkki
suurempi kuin -merkki
< >
jakomerkki
÷

Valūta

Frāze(s)

Izvade

dollarin merkki
$
punnan merkki
£
euron merkki
jenin merkki
¥

Emoji/sejas

Frāze(s)

Izvade

surullinen hymiö
:-(
silmää iskevä hymiö
;-)
hymiö
:-)
sydänhymiö
<3

Interpunkcija

Frāze(s)

Izvade

पूर्ण विराम
पूर्ण विराम चिन्ह
प्रश्नवाचक चिन्ह , प्रश्न चिन्ह , प्रश्नवाचक
?
विस्मयादिबोधक चिन्ह , विस्मयादिबोधक , विस्मयादिवाचक चिन्ह , विस्मयादिवाचक , आश्चर्य चिन्ह
!
अल्प विराम , अल्प विराम चिन्ह
,
उप विराम , उप विराम चिन्ह
:
निर्देशक चिन्ह
अवतरण चिन्ह शुरू , अवतरण शुरू , उदधरण चिन्ह शुरू , उदधरण शुरू
अवतरण चिन्ह खत्म , अवतरण खत्म , उदधरण चिन्ह खत्म , उदधरण खत्म
“ ”
अर्ध विराम , अर्ध विराम चिन्ह
;
ओम चिन्ह
नई पंक्ति
नई पंक्ति
कोष्ठक चिन्ह शुरू , कोष्ठक शुरू
कोष्ठक चिन्ह खत्म , कोष्ठक खत्म
( )
दीर्घ विराम चिन्ह
।।

Simboli

Frāze(s)

Izvade

योजक चिन्ह
-
विवरण चिन्ह
:-
आदेश चिन्ह
:-

Interpunkcija

Frāze(s)

Izvade

마침표
.
쉼표
,
물음표
?
느낌표
!
쌍점 , 콜론
:
소괄호 열고 , 괄호 열고
소괄호 닫고 , 괄호 닫고
( )
중괄호 열고
중괄호 닫고
{ }
대괄호 열고
대괄호 닫고
[ ]
홑낫표 열고
홑낫표 닫고
「 」
겹낫표 열고
겹낫표 닫고
『 』
홑화살괄호 열고
홑화살괄호 닫고
〈 〉
겹화살괄호 열고
겹화살괄호 닫고
《 》
쌍반점 , 반쌍점
;
새로운 줄 , 줄 바꿈 , 줄바꿈
새로운 줄
새로운 단락
새로운 단락
큰따옴표 열고
큰따옴표 닫고
" "
작은따옴표 열고
작은따옴표 닫고
' '
가운뎃점
줄임표 , 생략표
...

Simboli

Frāze(s)

Izvade

물결표
~
빗금 , 슬래시
/
줄표
붙임표
-
하이픈
-

Zem vārdiem, kurus mēs, iespējams, nesaklausījām, tiks parādītas atzīmes ar alternatīvām.

Ja atzīmētais vārds jau ir pareizs, varat atlasīt Ignorēt.

Ar diktēšanas ieteikumu atzīmēts vārds.

Noklikšķiniet uz zobrata ikonas, lai skatītu šos iestatījumus:

 • Automātiskā interpunkcija: Pārslēdziet izvēles rūtiņu, ja tā ir pieejama izvēlētajai valodai.

 • Vulgārais filtrs: Maskēt iespējami sensitīvas frāzes ar ****.

 • Runas valoda: Skatiet un mainiet valodas nolaižamajā sarakstā.

Profanity filter selected

Pēc noklusējuma diktēšana ir iestatīta jūsu Office dokumentu valodā.

Mēs aktīvi strādājam, lai uzlabotu šīs valodas un pievienotu papildu lokalizācijas un valodas.

Atbalstītās valodas

Ķīniešu (Ķīna)

Angļu (Kanāda)

English (United Kingdom)

English (United States)

Franču (Francija)

Vācu (Vācija)

Itāļu (Itālija)

Spāņu (Spānija)

Spāņu (Meksika)

Priekšskatījuma valodas *

Dāņu

Holandiešu (Nīderlande)

Angļu (Austrālija)

Angļu (Indija)

Somu

Franču (Kanāda)

Japāņu

Norvēģu (bukmols)

Portugāļu (Brazīlija)

Zviedru (Zviedrija)

* Priekšskatījuma valodām var būt zemāka precizitāte vai ierobežots interpunkcijas atbalsts.

Neizdodas atrast diktēšanas pogu

Ja neredzat pogu diktēšanas sākšanai:

 • Pārliecinieties, vai esat pierakstījies ar aktīvu Microsoft 365 abonementu.

 • Diktēt nav pieejams programmā Office 2016 vai 2019 Windows bez Microsoft 365.

 • Pārliecinieties par to, ka izmantojat Windows 10 vai jaunāku versiju.

Diktēšanas poga ir pelēkota

Ja diktēšanas poga ir pelēkota:

 • pārliecinieties par to, ka dokuments nav tikai lasāms.

Nav piekļuves mikrofonam

Ja tiek rādīts ziņojums “Mums nav piekļuves jūsu mikrofonam”:

 • pārliecinieties par to, ka mikrofonu neizmanto citas lietojumprogrammas vai interneta vietnes, un mēģiniet vēlreiz.

 • atsvaidziniet, noklikšķiniet uz Diktēšana, un ļaujiet pārlūkprogrammai piekļūt mikrofonam.

Mikrofons nedarbojas

Ja redzat “Ir problēma ar jūsu mikrofonu” vai “Mums neizdodas noteikt jūsu mikrofonu”:

Diktēšana jūs nedzird

Ja redzat paziņojums “Diktēšana jūs nedzird” vai, ja diktēšanas laikā uz ekrānā nekas neparādās:

 • pārliecinieties par to, ka mikrofons nav izslēgts.

 • pielāgojiet jūsu mikrofona ievades līmeni.

 • pārejiet uz klusāku vietu.

 • ja izmantojat iebūvēto mikrofonu, pamēģiniet vēlreiz ar austiņām vai ārējo mikrofonu.

Neprecizitātes vai izlaisti vārdi

Ja saskaraties ar lielu nepareizi uzrakstītu vai izlaistu vārdu skaitu:

 • pārliecinieties, ka jūsu pieslēgums internetam ir ātrs un uzticams.

 • izvairieties no vai novērsiet fona troksni, kas var traucēt jūsu balss uztveršanai.

 • mēģiniet runāt izteiktāk.

 • pārbaudiet, vai jūsu izmantotajam mikrofonam nav nepieciešami atjauninājumi.

Diktēšanas izmantošana

Šis līdzeklis ir paredzēts tikai abonentiem Neizdodas atrast diktēšanas pogu? Diktēšanas līdzeklis ir pieejams tikai Microsoft 365 abonentiem.

 1. Dodieties uz Sākums > Diktēšana, pierakstoties Microsoft 365 ierīcē ar iespējotu mikrofonu. 

  Diktēšanas poga

  Padomi.: 

 2. Uzgaidiet, kad tiks ieslēgta Diktēšanas poga un sākta klausīšanās.

  Diktēšanas ierakstīšana

 3. Sāciet runāt un redzēsiet, kā ekrānā parādās teksts.

 4. Ievietojiet interpunkcijas zīmes jebkurā brīdī, skaidri tās izrunājot.

 5. Labojiet kļūdas ar tastatūras palīdzību bez mikrofona ikonas pārslēgšanas izslēgtas.

Padoms.: Varat arī pārvietot kursoru uz jaunu komentāru, lai diktētu atsauksmes citiem.

Ko es varu teikt?

Mēģiniet pateikt “jauna rinda”, “jauna rindkopa”, “dzēst”, “treknrakstā tas” un “sākuma saraksts”. Tālāk norādītas citas atbalstītās pieturzīmes, komandas un simboli.

Interpunkcija

Frāze(s)

Izvade

period, full stop
.
comma
,
question mark
?
exclamation mark/point
!
new line
new line
apostrophe-s
's
colon
:
semicolon
;
open quotes
close quotes
" "
hyphen
-
ellipsis, dot dot dot
...
begin/open single quote
end/close single quote
' '
left/open parentheses
right/close parentheses
( )
left/open bracket
right/close bracket
[ ]
left/open brace
right/close brace
{ }

Rediģēšana

undo
delete*
delete that*
delete last [1-100] words/sentences
delete [word or phrase]*
insert space
backspace
backspace [1-100]

* Padomi

 • Sakot “dzēst”, pats par sevi tiek noņemts pēdējais vārds vai pieturzīmes pirms kursora.

 • Sakot “dzēst, kas”, tiek noņemts pēdējais izrunātais izteikums.

 • Piemēram, izmantojot [frāze] būtu diktēta “cik super jauka diena” un pēc tam teikt “dzēst super”. Tad jums paliktu frāze “cik jauka diena”.

Formatēšana

bold
italics
underline
strikethrough
<format*> [word or phrase]
superscript
subscript
indent
decrease indent
clear all formatting
align [left, center, right]

* Padomi

 • Vārdu vai frāzi varat izcelt treknrakstā, kursīvā, pasvītrot vai izsvītrot. Piemēram, diktējot “pārskatīt līdz rītdienas plkst. 17:00”, pēc tam sakot “izcelt treknrakstā vārdu rīt”, kas atstātu jums “pārskatīt līdz rītdienas plkst. 17:00”.

 • Izmēģiniet tādas frāzes kā “izcelt treknrakstā pēdējo vārdu” vai “pasvītrot pēdējo teikumu”.

Sarakstu izveide

start list
start numbered list
next line
exit list

Pievieno komentāru

add comment [your message here]*

* Padomi

 • Sakot “pievienot komentāru, apskatiet šo rīt”, tā iekšpusē tiks ievietots jauns komentārs ar tekstu “Apskatiet šo rīt”.

 • Ja teiksit “pievienot komentāru”, pats par sevi tiks izveidots tukšs komentāru lodziņš, kuru var manuāli ierakstīt.

Diktējot

show help
pause dictation
exit dictation*

* Padomi

 • Lai atsāktu diktēšanu, lūdzu, izmantojiet īsinājumtaustiņu kombināciju (ALT + `) vai nospiediet mikrofona ikonu peldošajā diktēšanas izvēlnē.

Simboli

Frāze(s)

Izvade

asterisk
*
backslash
\
forward slash
/
vertical bar sign, pipe character
|
backquote, backtick
`
underscore
_
m-dash
n-dash
paragraph sign/mark
section sign
§
ampersand, and sign
&
at sign
@
copyright sign
©
registered sign
®
degree symbol
°
caret symbol
^

Matemātika

Frāze(s)

Izvade

percent sign
%
number/pound sign
#
plus sign
+
minus sign
-
multiplication sign
x
plus or minus sign
±
division sign
÷
equal sign
=
less than sign, left angle bracket
greater than sign, right angle bracket
< >

Valūta

Frāze(s)

Izvade

dollar sign
$
pound sterling sign
£
euro sign
yen sign
¥

Emoji/sejas

Frāze(s)

Izvade

smiley face
:)
frowny face
:(
winky face
;)
heart emoji
<3

Interpunkcija

Frāze(s)

Izvade

句 号
逗 号
,
换 行
换行符
分段符
换 行
问 号
感叹号
冒号
左引号
右引号
“ ”
左括号
右括号
( )
分号
短划线
-
左单引号
右单引号
‘ ’
左中括号
右中括号
[ ]
顿号
撇号
'
省略号
...

Simboli

Frāze(s)

Izvade

艾特符号
at符号
@
星号
*
下划线
_
与号
&
正斜杠
斜杠
/
度标记
°

Matemātika

Frāze(s)

Izvade

百分号
%
井号
#
加号
+
减号
-
乘号
×
除号
÷
等号
=
加减号
±
小于号
大于号
< >

Valūta

Frāze(s)

Izvade

美元符号
$
英镑符号
£
欧元符号
日元符号
¥
人民币符号
¥

Interpunkcija

Frāze(s)

Izvade

punto
.
coma
,
signo de apertura de interrogación
¿
signo de interrogación
?
signo de apertura de exclamación
¡
signo de exclamación
!
salto de línea
nueva línea
nuevo párrafo
nueva línea
dos puntos
:
punto y coma
;
comillas izquierdas
comillas derechas
« »
paréntesis de apertura, abrir paréntesis
paréntesis de cierre, cerrar paréntesis
( )
comilla simple de apertura, abrir comilla simple
'
corchete de apertura, abrir corchete
corchete de cierre, cerrar corchete
[ ]
guion corto
-
apóstrofo
puntos suspensivos
...
cerrar comilla simple
comilla simple de cierre
' '

Simboli

Frāze(s)

Izvade

arroba
@
asterisco
*
comilla inversa
`
guion bajo
_
y comercial
&
barra diagonal
/
símbolo de grado
°

Matemātika

Frāze(s)

Izvade

signo de porcentaje
%
hashtag
#
signo más
+
signo menos
-
signo de multiplicación
×
signo de división
÷
signo igual
=
signo más o menos
±
signo menor que
signo mayor que
< >

Valūta

Frāze(s)

Izvade

símbolo del dólar
$
símbolo de la libra esterlina
£
símbolo del euro
símbolo del yen
¥

Emoji/sejas

Frāze(s)

Izvade

cara sonriente
:-)
emoji de corazón
<3
cara enfadada
:-(
cara con guiño
;-)

Interpunkcija

Frāze(s)

Izvade

point
.
virgule
,
point d'interrogation
?
point d'exclamation
!
saut de ligne
saut de ligne
nouveau paragraphe
nouveau paragraphe
deux points
:
point-virgule
;
guillemet gauche, guillemet ouvrant
guillemet droit, guillemet fermant
« »
parenthèse gauche, parenthèse ouvrante
parenthèse fermante
( )
tiret demi-cadratin
-
guillemet simple ouvrant
'
crochet droit ouvrant
crochet droit fermant
[ ]
apostrophe
guillemet simple fermant
'
points de suspension
...

Simboli

Frāze(s)

Izvade

arobase
@
astérisque
*
trait de soulignement
_
barre oblique
/
symbole degré
°

Matemātika

Frāze(s)

Izvade

signe dièse
#
signe plus
+
tiret
-
signe multiplication
×
signe division
÷
signe égal
=
signe pourcentage
%
signe inférieur à
signe supérieur à
< >

Valūta

Frāze(s)

Izvade

signe dollar
$
signe livre sterling
£
signe euro
signe yen
¥

Emoji/sejas

Frāze(s)

Izvade

émoticône
:-)
emoji cœur
<3

Interpunkcija

Interpunkcija

Frāze(s)

Izvade

punkt
satzende
.
komma
,
fragezeichen
?
ausrufezeichen
rufzeichen
!
neue zeile
zeilenumbruch
neue zeile
doppelpunkt
kolon
:
strichpunkt
semikolon
;
öffnendes anführungszeichen, beginn zitat
schließendes anführungszeichen, ende zitat
« »

Interpunkcija

Frāze(s)

Izvade

punto
.
virgola
,
punto interrogativo
punto di domanda
?
punto esclamativo
!
a capo
nuova riga
nuova riga
due punti
:
punto e virgola
;
virgolette aperte
virgolette chiuse
« »
parentesi aperta
parentesi chiusa
( )
segno di percentuale
segno di percentuale
parentesi quadra aperta
parentesi quadra chiusa
[ ]
aperta virgoletta singola
chiudi virgoletta singola
' '
puntini di sospensione
...
trattino
-

Simboli

Frāze(s)

Izvade

a commerciale
@
asterisco
*
underscore 
_
e commerciale
&
simbolo di grado
°

Matemātika

Frāze(s)

Izvade

cancelletto
hashtag
#
segno di divisione
÷
segno di moltiplicazione
×
segno di uguale
=
segno di minore
segno di maggiore
< >

Valūta

Frāze(s)

Izvade

simbolo di dollaro
$
simbolo di sterlina
£
simbolo di euro
simbolo di yen
¥

Interpunkcija

Frāze(s)

Izvade

ponto final
.
vírgula
,
ponto de interrogação
?
ponto de exclamação
!
nova linha
mudar de linha
nova linha
dois pontos
:
ponto e vírgula
;
abrir aspas
fechar aspas
“ ”
hífen
-
parêntese esquerdo, parêntese de abertura
parêntese direito
( )
aspas simples inicial, aspas simples de abertura
aspas simples de fechamento, aspas simples de final
' '
colchete esquerdo, colchete abertura
colchete direito, colchete de fechamento
[ ]
apóstrofo
reticências
...

Simboli

Frāze(s)

Izvade

arroba
@
asterisco
*
sublinhado
_
aspa invertida
`
e comercial
&
sinal e
&
sinal de grau
°

Matemātika

Frāze(s)

Izvade

tecla jogo da velha
#
sinal de adição
+
sinal de subtração
-
sinal de divisão
÷
sinal de multiplicação
×
sinal de igual
=
sinal de porcentagem
%
sinal de mais ou menos
±
sinal de menor que
sinal de maior que
< >

Valūta

Frāze(s)

Izvade

cifrão
$
símbolo da libra esterlina
£
símbolo do Euro
símbolo do Iene
¥

Emoji/sejas

Frāze(s)

Izvade

smiley
:-)
emoji de coração
<3

Interpunkcija

Frāze(s)

Izvade

読 点
句 点
く て ん
ク エ ス チ ョ ン マ ー ク , 疑 問 符
改 行
か い ぎ ょ う
か い ぎ ょ う
び っ く り マ ー ク , 感 嘆 符
!
ハイフン
-
二重かぎかっこ開く , 左二重かぎかっこ
右二重かぎかっこ , 二重かぎかっこ閉じる
『 』
左かっこ , かっこ開く
右かっこ , かっこ閉じる
( )
セミコロン
新しい段落
新しい段落
左かぎかっこ , かぎかっこ開く
右かぎかっこ , かぎかっこ閉じる
「 」
左大かっこ , 角かっこ開く
右大かっこ , 大かっこ閉じる
[ ]
三点リーダー
...

Simboli

Frāze(s)

Izvade

アット記号
アットマーク
@
アスタリスク
*
度記号
°
アンパサンド
アンド記号
&

Matemātika

Frāze(s)

Izvade

番号記号
#
プラス記号
+
マイナス記号
-
等号
=
パーセント記号
%
プラスマイナス
±
小なり記号
大なり記号
< >

Valūta

Frāze(s)

Izvade

ドル記号
$
ポンド記号
£
ユーロ記号
円記号
¥

Interpunkcija

Frāze(s)

Izvade

punktum
.
komma
,
spørsmålstegn
?
utropstegn
!
ny linje
ny linje
kolon
:
bindestrek
-
venstre anførselstegn, begynnende anførselstegn
høyre anførselstegn, avsluttende anførselstegn
“ “
venstreparentes
høyreparentes
( )
semikolon
;
tankestrek
kort tankestrek
nytt avsnitt
nytt avsnitt
apostrof-ess
's
begynnende enkelt anførselstegn, venstre enkelt anførselstegn
høyre enkelt anførselstegn, avsluttende enkelt anførselstegn
' '
venstre hakeparentes
høyre hakeparentes
[ ]
apostrof

Simboli

Frāze(s)

Izvade

krøllalfategn
alfakrøll omtale
@
og-tegn
&
skråstrek
/
gradetegn
°

Matemātika

Frāze(s)

Izvade

prosenttegn
%
nummertegn
emneknagg
#
minustegn
-
plusstegn
+
multiplikasjonstegn
×
divisjonstegn
÷
pluss- eller minustegn
±
likhetstegn
=
mindre enn-tegn
større enn-tegn
< >

Valūta

Frāze(s)

Izvade

dollartegn
$
britisk pund-tegn
£
eurotegn
yen-tegn
¥

Emoji/sejas

Frāze(s)

Izvade

rynkefjes
:-(
blinkefjes
;-)
smilefjes
:-)
hjerte-emoji
<3

Interpunkcija

Frāze(s)

Izvade

punkt
.
kommatecken
,
frågetecken
?
utropstecken
!
påbörja ny rad
ny rad
ny rad
bindestreck
-
vänsterparentes, inledande parentes
högerparentes, avslutande parentes
( )
semikolon
;
tankstreck
kort tankstreck
inledande citattecken
avslutande citattecken
“ ”
enkelt citattecken, inledande enkelt citattecken
avslutande enkelt citattecken
’ ’
vänster hakparentes, inledande hakparentes
höger hakparentes, avslutande hakparentes
[ ]
apostrof
'

Simboli

Frāze(s)

Izvade

at-omnämnande
@
asterisk
*
framåtlutat snedstreck, snedstreck, slash
/
understreck
_
grav accent
`
et-tecken, och-tecken
&
gradtecken
°

Matemātika

Frāze(s)

Izvade

procenttecken
%
nummertecken
#
plustecken
+
minustecken
-
multiplikationstecken
×
plus-minustecken
±
divisionstecken
÷
mindre än-tecken, större än-tecken
< >

Valūta

Frāze(s)

Izvade

dollartecken
$
pundtecken
£
eurotecken
yentecken
¥

Emoji/sejas

Frāze(s)

Izvade

procenttecken
%
nummertecken
#
plustecken
+
minustecken
-
multiplikationstecken
×
plus-minustecken
±
divisionstecken
÷
mindre än-tecken, större än-tecken
< >

Interpunkcija

Frāze(s)

Izvade

punktum
.
komma
,
spørgsmålstegn
?
udråbstegn
!
linjeskift
linjeskift
kolon
:
semikolon
;
venstre parentes, åben parentes
højre parentes, lukket parentes
( )
startende anførselstegn, begyndende anførselstegn
afsluttende anførselstegn, lukkende anførselstegn
“ ”
nyt afsnit
nyt afsnit
apostrof s
's
startende enkelt anførselstegn, åbnende enkelt anførselstegn
afsluttende enkelt anførselstegn, lukkende enkelt anførselstegn
' '
venstre kantet parentes, åben kantet parentes
højre kantet parentes, lukket kantet parentes
[ ]
apostrof
ellipse
...

Simboli

Frāze(s)

Izvade

snabel-a
@
stjerne
*
skråstreg
/
og-tegn
&
grad-tegn
°

Matemātika

Frāze(s)

Izvade

plustegn
+
plus- eller minustegn
±
divisionstegn
÷
lighedstegn
=
pund-tegn, nummertegn, hash-tegn
#
procenttegn
%
mindre end, større end
< >

Valūta

Frāze(s)

Izvade

dollartegn
$
pund sterling-tegn
£
euro-tegn
yen-tegn
¥

Emoji/sejas

Frāze(s)

Izvade

smilende ansigt
:-)
hjerte
<3
trist smiley
:-(
blinkende smiley
;-)

Interpunkcija

Frāze(s)

Izvade

punt
.
komma
,
vraagteken
?
uitroepteken
!
nieuwe regel
regeleinde
nieuwe regel
puntkomma
;
dubbele punt
:
afbreekstreepje
-
en-streepje
linkerhaakje
haakje sluiten
( )
aanhalingsteken openen, beginaanhalingsteken
aanhalingsteken sluiten, eindaanhalingsteken
“ ”
nieuwe alinea
nieuwe alinea
apostrof s
's
enkel beginaanhalingsteken, enkel aanhalingsteken openen
enkel aanhalingsteken sluiten, enkel eindaanhalingsteken
' '
vierkante linkerhaak, vierkante haak openen
vierkante rechterhaak, vierkante haak sluiten
[ ]
apostrof
beletselteken
...

Simboli

Frāze(s)

Izvade

ampersand, en-teken
&
slash
/
onderstrepingsteken, laag streepje
_
gradenteken
°

Matemātika

Frāze(s)

Izvade

plusteken
+
minteken
-
vermenigvuldigingsteken
×
plusminusteken
±
deelteken
÷
gelijkteken
=
kleiner dan-teken
groter dan-teken
< >
procentteken
%
nummerteken, hashtag
#

Valūta

Frāze(s)

Izvade

euroteken
yenteken
¥
dollarteken
$
britse pond-teken
£

Emoji/sejas

Frāze(s)

Izvade

hart-emoji
<3

Interpunkcija

Frāze(s)

Izvade

piste
.
pilkku
,
kysymysmerkki
?
huutomerkki
!
uusi rivi
rivinvaihto
uusi rivi
kaksoispiste
:
yhdysmerkki
-
vasen sulkumerkki
oikea kaarisulje
( )
puolipiste
;
viiva
uusi kappale
uusi kappale
vasen puolilainausmerkki
oikea puolilainausmerkki
' '
vasen hakasulje
oikea hakasulje
[ ]
heittomerkki
ellipsi
...

Simboli

Frāze(s)

Izvade

ät-merkki, ät-maininta
@
tähtimerkki
*
gravis
`
et-merkki, ja-merkki
&
vinoviiva
/
alaviiva
_
astemerkki
°

Matemātika

Frāze(s)

Izvade

ristikkomerkki
#
prosenttimerkki
%
plusmerkki
+
miinusmerkki
-
yhtäläisyysmerkki
=
kertomerkki
×
plus- tai miinusmerkki
±
pienempi kuin -merkki
suurempi kuin -merkki
< >
jakomerkki
÷

Valūta

Frāze(s)

Izvade

dollarin merkki
$
punnan merkki
£
euron merkki
jenin merkki
¥

Emoji/sejas

Frāze(s)

Izvade

surullinen hymiö
:-(
silmää iskevä hymiö
;-)
hymiö
:-)
sydänhymiö
<3

Interpunkcija

Frāze(s)

Izvade

पूर्ण विराम
पूर्ण विराम चिन्ह
प्रश्नवाचक चिन्ह , प्रश्न चिन्ह , प्रश्नवाचक
?
विस्मयादिबोधक चिन्ह , विस्मयादिबोधक , विस्मयादिवाचक चिन्ह , विस्मयादिवाचक , आश्चर्य चिन्ह
!
अल्प विराम , अल्प विराम चिन्ह
,
उप विराम , उप विराम चिन्ह
:
निर्देशक चिन्ह
अवतरण चिन्ह शुरू , अवतरण शुरू , उदधरण चिन्ह शुरू , उदधरण शुरू
अवतरण चिन्ह खत्म , अवतरण खत्म , उदधरण चिन्ह खत्म , उदधरण खत्म
“ ”
अर्ध विराम , अर्ध विराम चिन्ह
;
ओम चिन्ह
नई पंक्ति
नई पंक्ति
कोष्ठक चिन्ह शुरू , कोष्ठक शुरू
कोष्ठक चिन्ह खत्म , कोष्ठक खत्म
( )
दीर्घ विराम चिन्ह
।।

Simboli

Frāze(s)

Izvade

योजक चिन्ह
-
विवरण चिन्ह
:-
आदेश चिन्ह
:-

Interpunkcija

Frāze(s)

Izvade

마침표
.
쉼표
,
물음표
?
느낌표
!
쌍점 , 콜론
:
소괄호 열고 , 괄호 열고
소괄호 닫고 , 괄호 닫고
( )
중괄호 열고
중괄호 닫고
{ }
대괄호 열고
대괄호 닫고
[ ]
홑낫표 열고
홑낫표 닫고
「 」
겹낫표 열고
겹낫표 닫고
『 』
홑화살괄호 열고
홑화살괄호 닫고
〈 〉
겹화살괄호 열고
겹화살괄호 닫고
《 》
쌍반점 , 반쌍점
;
새로운 줄 , 줄 바꿈 , 줄바꿈
새로운 줄
새로운 단락
새로운 단락
큰따옴표 열고
큰따옴표 닫고
" "
작은따옴표 열고
작은따옴표 닫고
' '
가운뎃점
줄임표 , 생략표
...

Simboli

Frāze(s)

Izvade

물결표
~
빗금 , 슬래시
/
줄표
붙임표
-
하이픈
-

Zem vārdiem, kurus mēs, iespējams, nesaklausījām, tiks parādītas atzīmes ar alternatīvām.

Ja atzīmētais vārds jau ir pareizs, varat atlasīt Ignorēt.

Ar diktēšanas ieteikumu atzīmēts vārds.

Noklikšķiniet uz zobrata ikonas, lai skatītu šos iestatījumus:

 • Automātiskā interpunkcija: Pārslēdziet izvēles rūtiņu, ja tā ir pieejama izvēlētajai valodai.

 • Vulgārais filtrs: Maskēt iespējami sensitīvas frāzes ar ****.

 • Runas valoda: Skatiet un mainiet valodas nolaižamajā sarakstā.

Diktēšanas iestatījumi

Pēc noklusējuma diktēšana ir iestatīta jūsu Office dokumentu valodā.

Mēs aktīvi strādājam, lai uzlabotu šīs valodas un pievienotu papildu lokalizācijas un valodas.

Atbalstītās valodas

Ķīniešu (Ķīna)

Angļu (Kanāda)

English (United Kingdom)

English (United States)

Franču (Francija)

Vācu (Vācija)

Itāļu (Itālija)

Spāņu (Spānija)

Spāņu (Meksika)

Priekšskatījuma valodas *

Dāņu

Holandiešu (Nīderlande)

Angļu (Austrālija)

Angļu (Indija)

Somu

Franču (Kanāda)

Japāņu

Norvēģu (bukmols)

Portugāļu (Brazīlija)

Zviedru (Zviedrija)

* Priekšskatījuma valodām var būt zemāka precizitāte vai ierobežots interpunkcijas atbalsts.

Neizdodas atrast diktēšanas pogu

Ja neredzat pogu diktēšanas sākšanai:

 • Pārliecinieties, vai esat pierakstījies ar aktīvu Microsoft 365 abonementu.

 • Diktēt nav pieejams programmā Office 2016 vai 2019 for Mac bez Microsoft 365.

Neizdodas atrast diktēšanas pogu

Ja neredzat pogu diktēšanas sākšanai:

 • Pārliecinieties, vai esat pierakstījies ar aktīvu Microsoft 365 abonementu.

 • Diktēt nav pieejams programmā Office 2016 vai 2019 for Mac bez Microsoft 365.

Diktēšanas poga ir pelēkota

Ja diktēšanas poga ir pelēkota:

 • pārliecinieties par to, ka dokuments nav tikai lasāms.

Nav piekļuves mikrofonam

Ja tiek rādīts ziņojums “Mums nav piekļuves jūsu mikrofonam”:

 • pārliecinieties par to, ka mikrofonu neizmanto citas lietojumprogrammas vai interneta vietnes, un mēģiniet vēlreiz.

Mikrofons nedarbojas

Ja redzat “Ir problēma ar jūsu mikrofonu” vai “Mums neizdodas noteikt jūsu mikrofonu”:

 • pārliecinieties par to, ka mikrofons ir pievienots.

 • pārbaudiet mikrofonu, lai pārliecinātos, ka tas darbojas.

 • pārbaudiet mikrofonu Sistēmas preferences > Skaņa > Ievade.

Diktēšana jūs nedzird

Ja redzat paziņojums “Diktēšana jūs nedzird” vai, ja diktēšanas laikā uz ekrānā nekas neparādās:

 • pārliecinieties par to, ka mikrofons nav izslēgts.

 • pielāgojiet jūsu mikrofona ievades līmeni.

 • pārejiet uz klusāku vietu.

 • ja izmantojat iebūvēto mikrofonu, pamēģiniet vēlreiz ar austiņām vai ārējo mikrofonu.

Neprecizitātes vai izlaisti vārdi

Ja saskaraties ar lielu nepareizi uzrakstītu vai izlaistu vārdu skaitu:

 • pārliecinieties, ka jūsu pieslēgums internetam ir ātrs un uzticams.

 • izvairieties no vai novērsiet fona troksni, kas var traucēt jūsu balss uztveršanai.

 • mēģiniet runāt izteiktāk.

 • pārbaudiet, vai jūsu izmantotajam mikrofonam nav nepieciešami atjauninājumi.

Diktēšanas izmantošana

 1. Pieskarieties mazā mikrofona ikonai, lai ieslēgtu diktēšanas līdzekli.

  Sākt klausīties

 2. Pieskarieties liela mikrofona ikonai un sāciet runāt.

  Diktēšanas atvēršana

 3. Ievietojiet interpunkcijas zīmes jebkurā brīdī, skaidri tās izrunājot, vai ar interpunkcijas rīkjoslas palīdzību.

 4. Jebkurā laikā vēlreiz pieskarieties mikrofonam, lai pauzētu diktēšanu, vai pieskarieties tastatūras pogai, lai pārslēgtos atpakaļ uz tastatūru.

 5. Labojiet kļūdas, dzēšot saturu ar pieskārienu un runājot vēlreiz vai pārslēdzoties uz tastatūru.

Ko es varu teikt?

Mēģiniet pateikt "new line" (jauna rinda), "delete" (dzēst), "bold that" (sākt sarakstu) un "start list" (sākt sarakstu). Tālāk norādītas citas atbalstītās pieturzīmes, komandas un simboli.

Interpunkcija

Frāze(s)

Izvade

period, full stop
.
comma
,
question mark
?
exclamation mark/point
!
new line
new line
apostrophe-s
's
colon
:
semicolon
;
open quotes
close quotes
" "
hyphen
-
ellipsis, dot dot dot
...
begin/open single quote
end/close single quote
' '
left/open parentheses
right/close parentheses
( )
left/open bracket
right/close bracket
[ ]
left/open brace
right/close brace
{ }

Rediģēšana

undo
delete

delete [1-100]

delete that
delete last word
delete last sentence

Formatēšana

bold
italics
underline
strikethrough
superscript
subscript
remove [format]
clear all formatting
[format] that
[format] last word
[format] last sentence
align [left, center, right]

Sarakstu izveide

start list
start numbered list
new line
exit list

Pievieno komentāru

add comment [your message here]*

Diktējot

pause dictation

Simboli

Frāze(s)

Izvade

asterisk
*
backslash
\
forward slash
/
vertical bar sign, pipe character
|
backquote, backtick
`
underscore
_
m-dash
n-dash
paragraph sign/mark
section sign
§
ampersand, and sign
&
at sign
@
copyright sign
©
registered sign
®
degree symbol
°
caret symbol
^

Matemātika

Frāze(s)

Izvade

percent sign
%
number/pound sign
#
plus sign
+
minus sign
-
multiplication sign
x
plus or minus sign
±
division sign
÷
equal sign
=
less than sign, left angle bracket
greater than sign, right angle bracket
< >

Valūta

Frāze(s)

Izvade

dollar sign
$
pound sterling sign
£
euro sign
yen sign
¥

Emoji/sejas

Frāze(s)

Izvade

smiley face
:)
frowny face
:(
winky face
;)
heart emoji
<3

Interpunkcija

Frāze(s)

Izvade

句 号
逗 号
,
换 行
换行符
分段符
换 行
问 号
感叹号
冒号
左引号
右引号
“ ”
左括号
右括号
( )
分号
短划线
-
左单引号
右单引号
‘ ’
左中括号
右中括号
[ ]
顿号
撇号
'
省略号
...

Simboli

Frāze(s)

Izvade

艾特符号
at符号
@
星号
*
下划线
_
与号
&
正斜杠
斜杠
/
度标记
°

Matemātika

Frāze(s)

Izvade

百分号
%
井号
#
加号
+
减号
-
乘号
×
除号
÷
等号
=
加减号
±
小于号
大于号
< >

Valūta

Frāze(s)

Izvade

美元符号
$
英镑符号
£
欧元符号
日元符号
¥
人民币符号
¥

Interpunkcija

Frāze(s)

Izvade

punto
.
coma
,
signo de apertura de interrogación
¿
signo de interrogación
?
signo de apertura de exclamación
¡
signo de exclamación
!
salto de línea
nueva línea
nuevo párrafo
nueva línea
dos puntos
:
punto y coma
;
comillas izquierdas
comillas derechas
« »
paréntesis de apertura, abrir paréntesis
paréntesis de cierre, cerrar paréntesis
( )
comilla simple de apertura, abrir comilla simple
'
corchete de apertura, abrir corchete
corchete de cierre, cerrar corchete
[ ]
guion corto
-
apóstrofo
puntos suspensivos
...
cerrar comilla simple
comilla simple de cierre
' '

Simboli

Frāze(s)

Izvade

arroba
@
asterisco
*
comilla inversa
`
guion bajo
_
y comercial
&
barra diagonal
/
símbolo de grado
°

Matemātika

Frāze(s)

Izvade

signo de porcentaje
%
hashtag
#
signo más
+
signo menos
-
signo de multiplicación
×
signo de división
÷
signo igual
=
signo más o menos
±
signo menor que
signo mayor que
< >

Valūta

Frāze(s)

Izvade

símbolo del dólar
$
símbolo de la libra esterlina
£
símbolo del euro
símbolo del yen
¥

Emoji/sejas

Frāze(s)

Izvade

cara sonriente
:-)
emoji de corazón
<3
cara enfadada
:-(
cara con guiño
;-)

Interpunkcija

Frāze(s)

Izvade

point
.
virgule
,
point d'interrogation
?
point d'exclamation
!
saut de ligne
saut de ligne
nouveau paragraphe
nouveau paragraphe
deux points
:
point-virgule
;
guillemet gauche, guillemet ouvrant
guillemet droit, guillemet fermant
« »
parenthèse gauche, parenthèse ouvrante
parenthèse fermante
( )
tiret demi-cadratin
-
guillemet simple ouvrant
'
crochet droit ouvrant
crochet droit fermant
[ ]
apostrophe
guillemet simple fermant
'
points de suspension
...

Simboli

Frāze(s)

Izvade

arobase
@
astérisque
*
trait de soulignement
_
barre oblique
/
symbole degré
°

Matemātika

Frāze(s)

Izvade

signe dièse
#
signe plus
+
tiret
-
signe multiplication
×
signe division
÷
signe égal
=
signe pourcentage
%
signe inférieur à
signe supérieur à
< >

Valūta

Frāze(s)

Izvade

signe dollar
$
signe livre sterling
£
signe euro
signe yen
¥

Emoji/sejas

Frāze(s)

Izvade

émoticône
:-)
emoji cœur
<3

Interpunkcija

Frāze(s)

Izvade

punkt
satzende
.
komma
,
fragezeichen
?
ausrufezeichen
rufzeichen
!
neue zeile
zeilenumbruch
neue zeile
doppelpunkt
kolon
:
strichpunkt
semikolon
;
öffnendes anführungszeichen, beginn zitat
schließendes anführungszeichen, ende zitat
« »

Interpunkcija

Frāze(s)

Izvade

punto
.
virgola
,
punto interrogativo
punto di domanda
?
punto esclamativo
!
a capo
nuova riga
nuova riga
due punti
:
punto e virgola
;
virgolette aperte
virgolette chiuse
« »
parentesi aperta
parentesi chiusa
( )
segno di percentuale
segno di percentuale
parentesi quadra aperta
parentesi quadra chiusa
[ ]
aperta virgoletta singola
chiudi virgoletta singola
' '
puntini di sospensione
...
trattino
-

Simboli

Frāze(s)

Izvade

a commerciale
@
asterisco
*
underscore 
_
e commerciale
&
simbolo di grado
°

Matemātika

Frāze(s)

Izvade

cancelletto
hashtag
#
segno di divisione
÷
segno di moltiplicazione
×
segno di uguale
=
segno di minore
segno di maggiore
< >

Valūta

Frāze(s)

Izvade

simbolo di dollaro
$
simbolo di sterlina
£
simbolo di euro
simbolo di yen
¥

Interpunkcija

Frāze(s)

Izvade

ponto final
.
vírgula
,
ponto de interrogação
?
ponto de exclamação
!
nova linha
mudar de linha
nova linha
dois pontos
:
ponto e vírgula
;
abrir aspas
fechar aspas
“ ”
hífen
-
parêntese esquerdo, parêntese de abertura
parêntese direito
( )
aspas simples inicial, aspas simples de abertura
aspas simples de fechamento, aspas simples de final
' '
colchete esquerdo, colchete abertura
colchete direito, colchete de fechamento
[ ]
apóstrofo
reticências
...

Simboli

Frāze(s)

Izvade

arroba
@
asterisco
*
sublinhado
_
aspa invertida
`
e comercial
&
sinal e
&
sinal de grau
°

Matemātika

Frāze(s)

Izvade

tecla jogo da velha
#
sinal de adição
+
sinal de subtração
-
sinal de divisão
÷
sinal de multiplicação
×
sinal de igual
=
sinal de porcentagem
%
sinal de mais ou menos
±
sinal de menor que
sinal de maior que
< >

Valūta

Frāze(s)

Izvade

cifrão
$
símbolo da libra esterlina
£
símbolo do Euro
símbolo do Iene
¥

Emoji/sejas

Frāze(s)

Izvade

smiley
:-)
emoji de coração
<3

Interpunkcija

Frāze(s)

Izvade

読 点
句 点
く て ん
ク エ ス チ ョ ン マ ー ク , 疑 問 符
改 行
か い ぎ ょ う
か い ぎ ょ う
び っ く り マ ー ク , 感 嘆 符
!
ハイフン
-
二重かぎかっこ開く , 左二重かぎかっこ
右二重かぎかっこ , 二重かぎかっこ閉じる
『 』
左かっこ , かっこ開く
右かっこ , かっこ閉じる
( )
セミコロン
新しい段落
新しい段落
左かぎかっこ , かぎかっこ開く
右かぎかっこ , かぎかっこ閉じる
「 」
左大かっこ , 角かっこ開く
右大かっこ , 大かっこ閉じる
[ ]
三点リーダー
...

Simboli

Frāze(s)

Izvade

アット記号
アットマーク
@
アスタリスク
*
度記号
°
アンパサンド
アンド記号
&

Matemātika

Frāze(s)

Izvade

番号記号
#
プラス記号
+
マイナス記号
-
等号
=
パーセント記号
%
プラスマイナス
±
小なり記号
大なり記号
< >

Valūta

Frāze(s)

Izvade

ドル記号
$
ポンド記号
£
ユーロ記号
円記号
¥

Interpunkcija

Frāze(s)

Izvade

punktum
.
komma
,
spørsmålstegn
?
utropstegn
!
ny linje
ny linje
kolon
:
bindestrek
-
venstre anførselstegn, begynnende anførselstegn
høyre anførselstegn, avsluttende anførselstegn
“ “
venstreparentes
høyreparentes
( )
semikolon
;
tankestrek
kort tankestrek
nytt avsnitt
nytt avsnitt
apostrof-ess
's
begynnende enkelt anførselstegn, venstre enkelt anførselstegn
høyre enkelt anførselstegn, avsluttende enkelt anførselstegn
' '
venstre hakeparentes
høyre hakeparentes
[ ]
apostrof

Simboli

Frāze(s)

Izvade

krøllalfategn
alfakrøll omtale
@
og-tegn
&
skråstrek
/
gradetegn
°

Matemātika

Frāze(s)

Izvade

prosenttegn
%
nummertegn
emneknagg
#
minustegn
-
plusstegn
+
multiplikasjonstegn
×
divisjonstegn
÷
pluss- eller minustegn
±
likhetstegn
=
mindre enn-tegn
større enn-tegn
< >

Valūta

Frāze(s)

Izvade

dollartegn
$
britisk pund-tegn
£
eurotegn
yen-tegn
¥

Emoji/sejas

Frāze(s)

Izvade

rynkefjes
:-(
blinkefjes
;-)
smilefjes
:-)
hjerte-emoji
<3

Interpunkcija

Frāze(s)

Izvade

punkt
.
kommatecken
,
frågetecken
?
utropstecken
!
påbörja ny rad
ny rad
ny rad
bindestreck
-
vänsterparentes, inledande parentes
högerparentes, avslutande parentes
( )
semikolon
;
tankstreck
kort tankstreck
inledande citattecken
avslutande citattecken
“ ”
enkelt citattecken, inledande enkelt citattecken
avslutande enkelt citattecken
’ ’
vänster hakparentes, inledande hakparentes
höger hakparentes, avslutande hakparentes
[ ]
apostrof
'

Simboli

Frāze(s)

Izvade

at-omnämnande
@
asterisk
*
framåtlutat snedstreck, snedstreck, slash
/
understreck
_
grav accent
`
et-tecken, och-tecken
&
gradtecken
°

Matemātika

Frāze(s)

Izvade

procenttecken
%
nummertecken
#
plustecken
+
minustecken
-
multiplikationstecken
×
plus-minustecken
±
divisionstecken
÷
mindre än-tecken, större än-tecken
< >

Valūta