Efektīva darba ceļvedis: tiešsaistes sapulces ieplānošana un pievienošanās tai

Office 2010 atbalsts beidzās 2020. gada 13. oktobrī

Jauniniet uz Microsoft 365, lai strādātu jebkur no jebkuras ierīces un turpinātu saņemt atbalstu.

Jaunināt tūlīt

Microsoft Lync Online sapulci varat ieplānot, izmantojot programmā Microsoft® Outlook® pieejamo Microsoft® Lync™ 2010 tiešsaistes sapulču pievienojumprogrammu. Programmatūru Lync Online varat arī izmantot, lai sāktu neieplānotu sapulci un pārrunātu kādu steidzamu jautājumu.

Iespējamās darbības

Tiešsaistes sapulces ieplānošana

Lai izveidotu uzaicinājumu uz tiešsaistes sapulci, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Microsoft® Outlook® kalendāra cilnes Sākums grupā Jauns noklikšķiniet uz Jauna tiešsaistes sapulce(programmā Microsoft® Outlook® 2010) vai uz Tiešsaistes sapulce (programmā Microsoft® Office Outlook® 2007).

Outlook kalendāra poga Jauna tiešsaistes sapulce

 1. Sapulces pieprasījuma lodziņā Kam ievadiet uz sapulci uzaicināmo personu e-pasta adreses, atdalot tās ar semikolu.

 2. Sapulces pieprasījuma lodziņā Tēma ievadiet sapulces tēmu.

 3. (Nav obligāti.) Sapulces pieprasījuma pamatteksta apgabalā virs saites Pievienoties tiešsaistes sapulcei ievadiet papildinformāciju par sapulci.
  Nemainiet sapulces pieprasījumā esošo tekstu. Pretējā gadījumā personas, iespējams, nevarēs pievienoties sapulcei.

 4. (Nav obligāti.) Sapulces pieprasījuma cilnes Sapulce grupā Rādīt noklikšķiniet uz Scheduling Assistant . Izmantojiet līdzekli Scheduling Assistant, lai pārliecinātos, ka izvēlētajā laikā ir pieejami visi dalībnieki.

 5. Sapulces pieprasījuma grupā Tiešsaistes sapulce noklikšķiniet uz Sapulces opcijas un pēc nepieciešamības apstipriniet vai mainiet noklusējuma opcijas.

Uz lapas sākumu

Piekļuves sapulcei un tās prezentētāju opciju iestatīšana

Tiešsaistes sapulces noklusējuma opcijas ir piemērotākas nelielām sapulcēm vai kopīgošanas un sadarbības sesijām, kurās piedalās jūsu organizācijas dalībnieki. Ja plānojat tiešsaistes sapulci, kurā piedalīsies personas ārpus jūsu organizācijas vai daudz dalībnieku, izmantojiet dialoglodziņu Tiešsaistes sapulces opcijas, lai norādītu tālāk minētos faktorus.

 • Kurām personām pirms pievienošanās sapulcei ir jāgaida vestibils? (Tas attiecas tika uz sapulcēm, kurās tiek izmantota VoIP audio pārraide.)

 • Kurām personām sapulces ietvaros ir jāpiešķir prezentētājs privilēģijas?

Lai iestatītu piekļuves un prezentētāju opcijas, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Izveidotā sapulces pieprasījuma cilnes Sapulce grupā Tiešsaistes sapulce noklikšķiniet uz pogas Sapulces opcijas.

Sapulces pieprasījuma poga Sapulces opcijas

 1. Dialoglodziņā Sapulces opcijas atzīmējiet izvēles rūtiņu Pielāgot piekļuvi šai sapulcei un tās prezentētājus.

 2. Sadaļās Piekļuve un Prezentētājs izvēlieties plānotās sapulces apjomam un veidam piemērotas opcijas. Lai saņemtu papildinformāciju, skatiet tālāk pievienotos ekrānuzņēmumus un tabulas.

 3. Noklikšķiniet uz Audio un tālrunis, lai skatītu sapulces audio konferences iestatījumus. Ja opcija Audio un tālrunis netiek rādīta, tas nozīmē, ka sapulces vajadzībām tiks izmantots tikai VoIP audio savienojums un jūsu organizācijā nav iespējotas PSTN (publiskais komutējamais tālruņu tīkls) audio konferences. Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar IT administratoru.

Izmantojot piekļuves opcijas, tiek noteikts, kuriem dalībniekiem ir jāgaida vestibils, pirms prezentētājs viņus uzņem sapulcē.

Lync piekļuves sapulcei opcijas

Tālāk redzamajā tabulā ir sniegts detalizēts katras opcijas apraksts.

Piekļuves opcija

Personas, kas gaida vestibilā

Šīs opcijas izvēlei piemērota situācija

Tikai rīkotājs (bloķēts)

Visi

Jūs nevēlaties, lai personas pirms sapulces skatītu izdales materiālus vai Microsoft® PowerPoint® slaidus.

Personas, kuras uzaicināju no sava uzņēmuma

Personas, kurām nav konta jūsu tīklā, kā arī personas, kas nav saņēmušas uzaicinājumu

Tiek apspriesta sensitīva vai konfidenciāla informācija.

Personas no mana uzņēmuma

Personas, kurām nav konta jūsu tīklā

Visiem dalībniekiem ir konts jūsu organizācijas tīklā.

Visi, tostarp personas ārpus mana uzņēmuma (bez ierobežojumiem)

Neviens (noklusējuma nosacījums)

Tiek uzaicināti ārējie dalībnieki.

Vestibilu apiet personas, kas iezvanās pa tālruni

Nav pieejams

Šī izvēles rūtiņa nav atzīmēta un nedarbojas, ja sapulces iestatījums ir "bloķēts" (1. opcija). Ja ir atlasīta 2. vai 3. opcija, šī izvēles rūtiņa ir pieejama atzīmēšanai; pēc noklusējuma tā ir ieslēgta, ja nav piekļuves ierobežojumu (4. opcija; parādīta šeit).

Izmantojot prezentētāju opcijas, tiek noteikts, kuriem dalībniekiem, ieplānojot sapulci, tiek automātiski piešķirtas prezentētājs privilēģijas.

Prezentētāju opciju iestatīšana

Tālāk redzamajā tabulā ir sniegts detalizēts katras opcijas apraksts.

Prezentētāja opcija

Prezentētāji

Šīs opcijas izvēlei piemērota situācija

Tikai rīkotājs

Tikai persona, kas ir ieplānojusi sapulci

Prezentācijas, kuru ietvaros dalībniekiem nav jādarbojas ar sapulces saturu. Ņemiet vērā, ka sapulces laikā var norādīt vēl citus prezentētājus.

Personas no mana uzņēmuma

Visas uzaicinātās personas, kurām ir konts jūsu tīklā

Grupas darba sesijas, kuru dalībnieki strādā jūsu organizācijā un var koplietot un pielāgot sapulces saturu.

Visi, tostarp personas ārpus mana uzņēmuma (bez ierobežojumiem)

Visas uzaicinātās personas

Grupas darba sesijas ar personām, kuram nav konta jūsu tīklā.

Manis izvēlētas personas

Jūs un jūsu izvēlētie dalībnieki

Prezentācijas ar vairākiem prezentētājiem.

Uz lapas sākumu

Neieplānotas sapulces sākšana, izmantojot komandu Tikties tūlīt

 Lai sāktu neieplānotu sapulci, izmantojot komandu Tikties tūlīt, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Programmatūras Lync galvenajā logā noklikšķiniet uz bultiņas Rādīt izvēlni Opciju ikona un pēc tam noklikšķiniet uz Tikties tūlīt.

Tiešsaistes sapulces vai konferences zvana sākšana, izmantojot komandu Tikties tūlīt

 1. Grupas sarunas logā noklikšķiniet uz izvēlnes Personu opcijas Lync poga Personu opcijas un pēc tam veiciet kādu no tālāk norādītajām darbībām.

  • Lai uzaicinātu kontaktpersonu sarakstam pievienotas personas, noklikšķiniet uz Uzaicināt pēc vārda vai tālruņa numura, atlasiet vienu vai vairākas kontaktpersonas un pēc tam noklikšķiniet uz Labi.

  • Lai uzaicinātu personas, sūtot e-pasta ziņojumu, noklikšķiniet uz Uzaicināt, izmantojot e-pastu, kopējiet informāciju par sapulci un pēc tam aizpildiet sapulces pieprasījumu.

Uz lapas sākumu

Pievienošanās plānotai tiešsaistes sapulcei

Lai pievienotos ieplānotai sapulcei, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Programmas Outlook kalendārā atveriet sapulci, kurai vēlaties pievienoties.

 2. Sapulces pieprasījumā noklikšķiniet uz saites Pievienoties tiešsaistes sapulcei.

Uzaicinājums uz sapulci, ikona

Uz lapas sākumu

Pievienošanās neplānotai sapulcei

Iespējams, tiksit uzaicinās piedalīties neieplānotā sapulcē (tiek rīkota, izmantojot komandu Tikties tūlīt) vai jau notiekošā sapulcē.

 • Uzdevumjoslas labajā malā esošajā paziņojumu apgabalā parādītajā paziņojumā noklikšķiniet uz Pievienoties.

Uz lapas sākumu

Savienojuma izveide ar sapulces audio saturu

Varat konfigurēt programmatūru Lync tā, lai savienojums ar sapulces audio saturu vienmēr tiktu veidots vienādi vai tiktu parādītas izvēles iespējas.

Audio savienojuma opcijas izvēle pirmajā programmatūras Lync Online izmantošanas reizē

Pirmo reizi pievienojoties Lync sapulcei vai konferences zvanam, tiek parādīts dialoglodziņš Pievienoties sapulces audio saturam.

Ņemiet vērā, ka atkarībā no Lync konfigurācijas jūsu organizācijā var tikt rādītas atšķirīgas izvēles iespējas.

Dialoglodziņš Pievienoties sapulces audio saturam

Lai izveidotu savienojumu ar sapulces audio saturu, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Dialoglodziņā Pievienoties sapulces audio saturam atlasiet nepieciešamo opciju. Papildinformāciju skatiet tālāk sniegtajā tabulā.

 2. (Nav obligāti.) Atzīmējiet izvēles rūtiņu Nerādīt atkārtoti, lai izvēlēto audio savienojuma opciju izmantotu visās sapulcēs.

 3. Noklikšķiniet uz Labi, lai pievienotos sapulcei.

Opcija, lai pievienotos sapulces audio saturam

Šīs opcijas izvēlei piemērota situācija

Nepievienoties audio saturam

Jūs veiksiet iezvani sapulcē, izmantojot audio konferenču pakalpojumu sniedzēja nodrošināto tālruņa numuru.

Izmantot programmu Lync (integrēts audio un video)

Jūs izmantosit programmatūrā Lync iebūvēto datora audio un video apvienojumu.

Zvanīt man uz:

Jūs vēlaties, lai izsaukumu veic Microsoft® Lync™ Server 2010 sakaru programmatūra. Varat tekstlodziņā norādīt citu tālruņa numuru vai izmantoto kādu no parādītajiem numuriem. Šie numuri ir numuri, kurus ievadījāt dialoglodziņa Lync - opcijas sadaļā Tālruņu opcijas.

Noklusējuma audio iestatījuma maiņa

 1. Programmatūras Lync galvenajā logā noklikšķiniet uz pogas Opcijas Poga Lync opcijas .

 2. Dialoglodziņā Lync — opcijas noklikšķiniet uz Tālruņi un sadaļas Pievienošanās konferences zvaniem lodziņā Pievienoties sapulces audio saturam no izvēlieties kādu no tālāk norādītajām opcijām.

  • Lai sapulču laikā izmantotu integrēto datora audio savienojumu, noklikšķiniet uz Lync.

  • Lai saņemtu zvanu no audio konferenču pakalpojumu sniedzēja, sarakstā izvēlieties tālruņa numuru.

   Piezīme.: Pašreizējā programmatūras Lync Online laidienā šī opcija nav pieejama.

  • Lai iezvanei sapulcēs izmantotu tālruni, noklikšķiniet uz Nepievienoties audio saturam.

   Dialoglodziņa Opcijas cilne Tālrunis — Pievienošanās konferences zvaniem

 3. (Nav obligāti.) Sadaļā Pievienošanās konferences zvaniem atzīmējiet izvēles rūtiņu Pirms pievienošanās parādīt uzvedni, lai apstiprinātu vai atlasītu citu audio avotu. Izvēlieties šo opciju, ja vēlaties bieži mainīt audio iestatījumus.

Uz lapas sākumu

Tādu personu uzaicināšana, kuras nav instalējušas programmatūru Lync

Personas no jūsu organizācijas vai ārpus tās var pievienoties Lync sapulcei, izmantojot datoru, kurā nav instalēta programmatūra Lync.

Kad uzaicinātā persona atver sapulces pieprasījumu un noklikšķina uz saites Pievienoties tiešsaistes sapulcei, atkarībā no jūsu vai uzaicinātās personas organizācijas konfigurācijas šī persona redz vienu vai vairākas no tālāk norādītajām izvēles iespējām.

Pievienošanās opcija

Alternatīvs sapulces klients

Pievienoties sapulcei, izmantojot tīmekļa pārlūkprogrammu

Microsoft® Lync™ Web App

Svarīgi!:  Programmas Lync Web App darbībai ir nepieciešama pārlūkprogrammas spraudņa Microsoft Silverlight jaunākā versija. Ja spraudnis Silverlight vel nav instalēts, tas ir jāinstalē personai ar administratora privilēģijām.

Lejupielādēt un instalēt programmu Lync Attendee

Lync 2010 Attendee

Izmantot programmu Communicator

Microsoft® Office Communicator 2007 R2 vai Microsoft® Office Communicator 2007

Papildinformāciju skatiet vietnē Office.com pieejamās Lync Online palīdzības sadaļu Pievienošanās, izmantojot datoru, kurā nav instalēta programmatūra Lync Online.

Uz lapas sākumu

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka jums varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta speciālistiem.

×