Ekrāna lasītāja izmantošana, lai pievienotu tekstu un saturu pieejamā SharePoint lapā

Šis raksts ir paredzēts personām ar redzes vai uztveres traucējumiem, kas izmanto ekrāna lasītāja programmu, piemēram, Microsoft diktoru, JAWS vai NVDA arMicrosoft 365 produktiem. Šis raksts ir daļa no Microsoft 365 ekrāna lasītājaatbalsta satura kopas, kurā varat atrast plašāku pieejamības informāciju par mūsu programmām. Lai saņemtu vispārīgu palīdzību, apmeklējiet Microsoft atbalsta sākumlapu.

Izmantojiet tastatūru un ekrāna lasītāju, lai ievietotu dažādas tīmekļa daļas teksta, saišu un failu skatītāju pievienošanai SharePoint pakalpojumā Microsoft 365 lapā. Mēs to testējam ar Diktors un JAWS, bet tas var darboties ar citiem ekrāna lasītājiem, ja vien tie atbilst bieži lietotiem pieejamības standartiem un metodēm. Uzzināsit arī, kā pievienot citu saturu, piemēram, Bing kartes un marķējumus.

Piezīmes.: 

 • Jauni Microsoft 365 līdzekļi Microsoft 365 abonentiem tiek izlaisti pakāpeniski, tādēļ, iespējams, jūsu programmā šo līdzekļu vēl nav. Lai uzzinātu, kā ātrāk iegūt jaunus līdzekļus, pievienojieties Office Insider programmai.

 • Lai iegūtu papildinformāciju par ekrāna lasītājiem, skatiet rakstu Kā ekrāna lasītāji darbojas ar Microsoft Office.

 • Tā kā SharePoint pakalpojumā Microsoft 365 darbojas tīmekļa pārlūkprogrammā, īsinājumtaustiņi ir citādi nekā datora programmā. Piemēram, pāriešanai pie un no komandām ir jāizmanto taustiņu kombinācija Ctrl+F6, nevis taustiņš F6. Turklāt bieži lietotie īsinājumtaustiņi, piemēram, F1 (Palīdzība) un taustiņu kombinācija Ctrl+O (Atvērt) attiecas uz tīmekļa pārlūkprogrammu, nevis SharePoint pakalpojumā Microsoft 365.

Šajā tēmā

Teksta tīmekļa daļas pievienošana

Lai savā SharePoint pakalpojumā Microsoft 365 lapā pievienotu tekstu, vispirms pievienojiet teksta tīmekļa daļu un turpiniet ar teksta ievietošanu.

 1. Dodieties uz SharePoint lapu, kurā vēlaties pievienot teksta tīmekļa daļu.

 2. Lai pārslēgtos uz rediģēšanas režīmu, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots: "New, menu item" (Jauns, izvēlnes elements). Spiediet labo bultiņu, līdz tiek atskaņots "Edit page, menu item" (Rediģēt lapu, izvēlnes elements). Lai atlasītu, nospiediet taustiņu Enter.

 3. Veiciet vienu no šīm darbībām:

  • Lai pievienotu tīmekļa daļu sadaļā, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atrodat sadaļu, kuru vēlaties pievienot, un nospiediet taustiņu Enter. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Add a new web part" (Pievienot jaunu tīmekļa daļu) un pēc tam kolonnas numurs, kur vēlaties pievienot tīmekļa daļu.

  • Lai pievienotu tīmekļa daļu ārpus sadaļas, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan "Add a new web part" (Pievienot jaunu tīmekļa daļu) un pēc tam kolonnas numurs, kur vēlaties pievienot tīmekļa daļu.

 4. Nospiediet taustiņu Enter. Tiek atvērts tīmekļa daļas meklēšanas vai atlasīšanas dialoglodziņš.

 5. Vienreiz nospiediet tabulēšanas taustiņu. Fokuss tiek pārvietots uz teksta tīmekļa daļas opciju. Lai atlasītu, nospiediet taustiņu Enter. Teksta tīmekļa daļa tiek pievienota lapai.

 6. Tagad varat sākt rakstīt. Kad tas ir paveikts, divreiz nospiediet taustiņu Esc, lai aizvērtu rediģēšanas režīmu un atgrieztos SharePoint lapā.

 7. Rediģēšanas režīmā lapa tiek automātiski saglabāta ik pēc 5 sekundēm. Ja vēlaties saglabāt lapu un iziet no rediģēšanas režīma, spiediet tabulēšanas taustiņu vai taustiņu kombināciju Shift+tabulēšanas taustiņš, līdz atskan "Command bar" (Komandjosla), izmantojiet kreiso bultiņu, līdz sasniedzat izvēlnes elementu Saglabāt kā melnrakstu, un nospiediet taustiņu Enter.

Failu skatītāja tīmekļa daļas pievienošana

Pievienojiet failu skatītāja tīmekļa daļu, lai Word, Excel, PowerPoint vai Visio dokumentus savā SharePoint pakalpojumā Microsoft 365 lapā.

 1. Dodieties uz SharePoint lapu, kurā vēlaties pievienot failu skatītāja tīmekļa daļu.

 2. Lai pārslēgtos uz rediģēšanas režīmu, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots: "New, menu item" (Jauns, izvēlnes elements). Spiediet labo bultiņu, līdz tiek atskaņots "Edit page, menu item" (Rediģēt lapu, izvēlnes elements). Lai atlasītu, nospiediet taustiņu Enter.

 3. Veiciet vienu no šīm darbībām:

  • Lai pievienotu tīmekļa daļu sadaļā, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atrodat sadaļu, kuru vēlaties pievienot, un nospiediet taustiņu Enter. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Add a new web part" (Pievienot jaunu tīmekļa daļu) un pēc tam kolonnas numurs, kur vēlaties pievienot tīmekļa daļu.

  • Lai pievienotu tīmekļa daļu ārpus sadaļas, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan "Add a new web part" (Pievienot jaunu tīmekļa daļu) un pēc tam kolonnas numurs, kur vēlaties pievienot tīmekļa daļu.

 4. Nospiediet taustiņu Enter. Tiek atvērts tīmekļa daļas meklēšanas vai atlasīšanas dialoglodziņš.

 5. Ierakstiet failu skatītājs, nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Featured list, use right and left arrow keys to move within a list" (Piedāvātais saraksts, izmantojiet pa labi un pa kreisi vērsto bultiņu, lai pārvietotos sarakstā), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Tiek atvērts dialoglodziņš ar fokusu uz Nesenie dokumenti.

 6. Lai pārvietotos lejup opciju sarakstā, nospiediet lejupvērsto bulttaustiņu. Lai atlasītu opciju, nospiediet taustiņu Enter. Kad esat atradis vajadzīgo opciju, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan "Open, button" (Atvērt, poga), pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

 7. Failu skatītāja tīmekļa daļa tiek pievienota lapā. Divreiz nospiediet taustiņu Esc, lai pārtrauktu tīmekļa daļas rediģēšanu un atgrieztos SharePoint lapā.

 8. Rediģēšanas režīmā lapa tiek automātiski saglabāta ik pēc 5 sekundēm. Ja vēlaties saglabāt lapu un iziet no rediģēšanas režīma, spiediet tabulēšanas taustiņu vai taustiņu kombināciju Shift+tabulēšanas taustiņš, līdz atskan "Command bar" (Komandjosla), izmantojiet kreiso bultiņu, līdz sasniedzat izvēlnes elementu Saglabāt kā melnrakstu, un nospiediet taustiņu Enter.

Iezīmētā satura tīmekļa daļas pievienošana

Vispirms pievienojiet iezīmētā satura tīmekļa daļu savā SharePoint pakalpojumā Microsoft 365 lapā un pēc tam atlasiet iezīmējamā satura filtrēšanas kritērijus.

 1. Dodieties uz SharePoint lapu, kurā vēlaties pievienot iezīmētā satura tīmekļa daļu.

 2. Lai pārslēgtos uz rediģēšanas režīmu, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots: "New, menu item" (Jauns, izvēlnes elements). Spiediet labo bultiņu, līdz tiek atskaņots "Edit page, menu item" (Rediģēt lapu, izvēlnes elements). Lai atlasītu, nospiediet taustiņu Enter.

 3. Veiciet vienu no šīm darbībām:

  • Lai pievienotu tīmekļa daļu sadaļā, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atrodat sadaļu, kuru vēlaties pievienot, un nospiediet taustiņu Enter. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Add a new web part" (Pievienot jaunu tīmekļa daļu) un pēc tam kolonnas numurs, kur vēlaties pievienot tīmekļa daļu.

  • Lai pievienotu tīmekļa daļu ārpus sadaļas, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan "Add a new web part" (Pievienot jaunu tīmekļa daļu) un pēc tam kolonnas numurs, kur vēlaties pievienot tīmekļa daļu.

 4. Nospiediet taustiņu Enter. Tiek atvērts tīmekļa daļas meklēšanas vai atlasīšanas dialoglodziņš.

 5. Ierakstiet iezīmēts saturs,nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Featured list, use right and left arrow keys to move within a list" (Piedāvātais saraksts, izmantojiet pa labi un pa kreisi vērsto bultiņu, lai pārvietotos sarakstā), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Tīmekļa daļa tiek pievienota lapai. Fokuss tiek pārvietots uz tīmekļa daļas virsraksta lauku.

 6. Noklusējuma nosaukums ir Jaunākie dokumenti. Ierakstiet jaunu nosaukumu, ja nepieciešams.

 7. Lai atvērtu rīkjoslu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+F10. Tiek atskaņots "Edit web part, button" (Rediģēt tīmekļa daļu, poga). Nospiediet taustiņu Enter.

 8. Tiek atvērta rūts Iezīmētais saturs. Lai pārvietotos pa rūti, spiediet tabulēšanas taustiņu. Lai mainītu vienuma atlasi, nospiediet taustiņu Enter, un pēc tam izmantojiet augšupvērsto un lejupvērsto bultiņu, lai pārvietotos pa opcijām. Kad nonākat pie opcijas, ko vēlaties atlasīt, nospiediet taustiņu Enter. Lai aizvērtu rūti, nospiediet taustiņu Esc.

 9. Iezīmētā satura tīmekļa daļa tiek pievienota lapā. Divreiz nospiediet taustiņu Esc, lai pārtrauktu tīmekļa daļas rediģēšanu un atgrieztos SharePoint lapā.

 10. Rediģēšanas režīmā lapa tiek automātiski saglabāta ik pēc 5 sekundēm. Ja vēlaties saglabāt lapu un iziet no rediģēšanas režīma, spiediet tabulēšanas taustiņu vai taustiņu kombināciju Shift+tabulēšanas taustiņš, līdz atskan "Command bar" (Komandjosla), izmantojiet kreiso bultiņu, līdz sasniedzat izvēlnes elementu Saglabāt kā melnrakstu, un nospiediet taustiņu Enter.

Dokumentu bibliotēkas tīmekļa daļas pievienošana

Dokumentu bibliotēkas tīmekļa daļa parāda dokumentus, kurus atlasāt dokumentu bibliotēkā. Lietotāji, kuriem ir atbilstošas atļaujas, var skatīt un rediģēt failus, izmantojot attiecīgo tīmekļa daļu.

 1. Dodieties uz SharePoint lapu, kurā vēlaties pievienot dokumentu bibliotēkas tīmekļa daļu.

 2. Lai pārslēgtos uz rediģēšanas režīmu, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots: "New, menu item" (Jauns, izvēlnes elements). Spiediet labo bultiņu, līdz tiek atskaņots "Edit page, menu item" (Rediģēt lapu, izvēlnes elements). Lai atlasītu, nospiediet taustiņu Enter.

 3. Veiciet vienu no šīm darbībām:

  • Lai pievienotu tīmekļa daļu sadaļā, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atrodat sadaļu, kuru vēlaties pievienot, un nospiediet taustiņu Enter. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Add a new web part" (Pievienot jaunu tīmekļa daļu) un pēc tam kolonnas numurs, kur vēlaties pievienot tīmekļa daļu.

  • Lai pievienotu tīmekļa daļu ārpus sadaļas, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan "Add a new web part" (Pievienot jaunu tīmekļa daļu) un pēc tam kolonnas numurs, kur vēlaties pievienot tīmekļa daļu.

 4. Nospiediet taustiņu Enter. Tiek atvērts tīmekļa daļas meklēšanas vai atlasīšanas dialoglodziņš.

 5. Ierakstiet dokumentu bibliotēka, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Featured list, use right and left arrow keys to move within a list" (Piedāvātais saraksts, izmantot pa labi un pa kreisi vērsto bultiņu, lai pārvietotos sarakstā), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Tīmekļa daļa tiek pievienota lapai.

 6. Nospiediet taustiņu Enter un pēc tam spiediet tabulēšanas taustiņu, lai pārietu uz bibliotēku sarakstu. Izmantojiet lejupvērsto bulttaustiņu, lai pārvietotos sarakstā uz leju.

 7. Kad esat uz bibliotēkas, kuru vēlaties pievienot, nospiediet taustiņu Enter. Divreiz nospiediet taustiņu Esc, lai pārtrauktu tīmekļa daļas rediģēšanu un atgrieztos SharePoint lapā.

 8. Rediģēšanas režīmā lapa tiek automātiski saglabāta ik pēc 5 sekundēm. Ja vēlaties saglabāt lapu un iziet no rediģēšanas režīma, spiediet tabulēšanas taustiņu vai taustiņu kombināciju Shift+tabulēšanas taustiņš, līdz atskan "Command bar" (Komandjosla), izmantojiet kreiso bultiņu, līdz sasniedzat izvēlnes elementu Saglabāt kā melnrakstu, un nospiediet taustiņu Enter.

Bing karšu tīmekļa daļas pievienošana

Izmantojot Bing karšu tīmekļa daļu, varat definēt atrašanās vietu, ko vēlaties parādīt kartē savā SharePoint pakalpojumā Microsoft 365 lapā.

 1. Dodieties uz SharePoint lapu, kurā vēlaties pievienot Bing karšu tīmekļa daļu.

 2. Lai pārslēgtos uz rediģēšanas režīmu, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots: "New, menu item" (Jauns, izvēlnes elements). Spiediet labo bultiņu, līdz tiek atskaņots "Edit page, menu item" (Rediģēt lapu, izvēlnes elements). Lai atlasītu, nospiediet taustiņu Enter.

 3. Veiciet vienu no šīm darbībām:

  • Lai pievienotu tīmekļa daļu sadaļā, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atrodat sadaļu, kuru vēlaties pievienot, un nospiediet taustiņu Enter. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Add a new web part" (Pievienot jaunu tīmekļa daļu) un pēc tam kolonnas numurs, kur vēlaties pievienot tīmekļa daļu.

  • Lai pievienotu tīmekļa daļu ārpus sadaļas, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan "Add a new web part" (Pievienot jaunu tīmekļa daļu) un pēc tam kolonnas numurs, kur vēlaties pievienot tīmekļa daļu.

 4. Nospiediet taustiņu Enter. Tiek atvērts tīmekļa daļas meklēšanas vai atlasīšanas dialoglodziņš.

 5. Ierakstiet Bing , nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Featured list, use right and left arrow keys to move within a list" (Piedāvātais saraksts, izmantojiet labo un kreiso bulttaustiņu, lai pārvietotossarakstā), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Tīmekļa daļa tiek pievienota lapai.

 6. Lai sāktu rediģēt tīmekļa daļu, nospiediet taustiņu Enter.

 7. Fokuss ir vērsts uz virsraksta lauku un tiek atskaņots “Add title, editing” (Pievienot virsrakstu, rediģēšana). Ierakstiet virsrakstu. Pēc tam nospiediet tabulēšanas taustiņu.

 8. Ierakstiet adresi vai atrašanās vietu, kuru vēlaties parādīt kartē, piemēram, "Saules gatve 871, Grobiņa, Liepājas rajons" vai "Gaujas Nacionālais parks", un nospiediet taustiņu Enter.

 9. Tiek atvērta Bing kartes rūts. Fokuss ir vērsts uz slēdzi Rādīt spraudītes etiķeti kartē. Pēc noklusējuma etiķete tiek parādīta kartē. Ja nevēlaties, lai etiķete tiktu rādīta, nospiediet taustiņu Enter, lai to izslēgtu. Lai rediģētu piespraužamās etiķetes tekstu, vienreiz nospiediet tabulēšanas taustiņu un ierakstiet citu etiķeti. Lai aizvērtu rūti, nospiediet taustiņu Esc.

 10. Karte tiek pievienota jūsu SharePoint lapā. Divreiz nospiediet taustiņu Esc, lai pārtrauktu tīmekļa daļas rediģēšanu un atgrieztos SharePoint lapā.

 11. Rediģēšanas režīmā lapa tiek automātiski saglabāta ik pēc 5 sekundēm. Ja vēlaties saglabāt lapu un iziet no rediģēšanas režīma, spiediet tabulēšanas taustiņu vai taustiņu kombināciju Shift+tabulēšanas taustiņš, līdz atskan "Command bar" (Komandjosla), izmantojiet kreiso bultiņu, līdz sasniedzat izvēlnes elementu Saglabāt kā melnrakstu, un nospiediet taustiņu Enter.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai izveidotu darba grupas vai saziņas vietni vidē SharePoint

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai pievienotu attēlus un multividi SharePoint lapā

Īsinājumtaustiņi pakalpojumā SharePoint Online

Pamatuzdevumi, izmantojot ekrāna lasītāju pakalpojumā SharePoint Online

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai izpētītu un pārvietotos pa SharePoint Online

Tehniskais atbalsts lietotājiem ar funkcionāliem traucējumiem

Microsoft vēlas nodrošināt vislabāko iespējamo pieredzi visiem mūsu klientiem. Ja jums ir kādi funkcionālie traucējumi vai ir jautājumi par pieejamību, sazinieties ar Microsoft palīdzības dienestu saistībā ar funkcionāliem traucējumiem, lai saņemtu tehnisko palīdzību. Palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta komanda ir apmācīti daudzu populāru palīdzības tehnoloģiju lietošanā un var piedāvāt palīdzību angļu, spāņu, vācu un amerikāņu zīmju valodā. Lūdzu, apmeklējiet Microsoft palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem vietni, lai uzzinātu kontaktinformāciju savā reģionā.

Ja esat lietotājs valsts iestādē, komercsektorā vai uzņēmumā, lūdzu, sazinieties ar palīdzības dienestu uzņēmumiem saistībā ar funkcionāliem traucējumiem.

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Paplašiniet savas prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Microsoft Office Insider programmas dalībniekiem

Vai šī informācija bija noderīga?

Cik lielā mērā esat apmierināts ar valodas kvalitāti?
Kas ietekmēja jūsu pieredzi?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

×