Ekrāna lasītāja izmantošana, lai pievienotu tekstu un saturu pieejamā SharePoint lapā

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai pievienotu tekstu un saturu pieejamā SharePoint lapā

Nolasīšanas simbols ar etiķeti Ekrāna lasītāja saturs. Šī tēma ir par ekrāna lasītāja lietošanu kopā ar Office

Šis raksts ir paredzēts lietotājiem ar redzes traucējumiem, kuri izmanto Office produktus kopā ar ekrāna lasītāja programmu, un ir iekļauts Office pieejamības satura kopā. Lai saņemtu papildu vispārīgu palīdzību, skatiet Office atbalsta sākumlapu.

Izmantojiet tastatūru un ekrāna lasītāju, lai ievietotu dažādas tīmekļa daļas, lai pievienotu tekstu, saites un failu skatītājus savā SharePoint pakalpojumā Microsoft 365 lapā. Esam to pārbaudījuši ar diktoru un JAWS, taču tas var darboties ar citiem ekrāna lasītājiem, ja vien tie ievēro vispārējas pieejamības standartus un paņēmienus. Jūs arī uzzināsit, kā pievienot citu saturu, piemēram, Bing kartes un marķējumus.

Piezīmes.: 

 • Jauni Microsoft 365 līdzekļi Microsoft 365 abonentiem tiek izlaisti pakāpeniski, tādēļ, iespējams, jūsu programmā šo līdzekļu vēl nav. Lai uzzinātu, kā ātrāk iegūt jaunus līdzekļus, pievienojieties Office Insider programmai.

 • Lai iegūtu papildinformāciju par ekrāna lasītājiem, skatiet rakstu Kā ekrāna lasītāji darbojas ar Microsoft Office.

 • Tā kā SharePoint pakalpojumā Microsoft 365 darbojas tīmekļa pārlūkprogrammā, īsinājumtaustiņi ir citādi nekā datora programmā. Piemēram, pāriešanai pie un no komandām ir jāizmanto taustiņu kombinācija Ctrl+F6, nevis taustiņš F6. Turklāt bieži lietotie īsinājumtaustiņi, piemēram, F1 (Palīdzība) un taustiņu kombinācija Ctrl+O (Atvērt) attiecas uz tīmekļa pārlūkprogrammu, nevis SharePoint pakalpojumā Microsoft 365.

Šajā tēmā

Teksta tīmekļa daļas pievienošana

Lai savā SharePoint pakalpojumā Microsoft 365 lapā pievienotu tekstu, vispirms pievienojiet teksta tīmekļa daļu un turpiniet ar teksta ievietošanu.

 1. Dodieties uz SharePoint lapu, kurā vēlaties pievienot teksta tīmekļa daļu.

 2. Lai pārslēgtos uz rediģēšanas režīmu, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan: "jauns, izvēlnes elements". Spiediet labo bultiņu, līdz tiek atskaņots "Edit Page, menu item" (poga Rediģēt). Lai atlasītu, nospiediet taustiņu Enter.

 3. Veiciet vienu no šīm darbībām

  • Lai pievienotu tīmekļa daļu sadaļā, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atrodat vēlamo sadaļu, un nospiediet taustiņu ENTER. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Add a New Web Part" (pievienot jaunu tīmekļa daļa), kam seko tās kolonnas numurs, kurā vēlaties pievienot tīmekļa daļa.

  • Lai pievienotu tīmekļa daļu ārpus sadaļas, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Add a New Web Part" (pievienot jaunu tīmekļa daļu), kam seko kolonnas numurs, kur vēlaties pievienot tīmekļa daļu.

 4. Nospiediet taustiņu Enter. Tiek atvērts dialoglodziņš meklēšanai vai tīmekļa elementa atlasei.

 5. Vienreiz nospiediet tabulēšanas taustiņu. Fokuss tiek pārvietots uz teksta tīmekļa daļa opciju. Lai atlasītu, nospiediet taustiņu Enter. Teksta tīmekļa daļa tiek pievienota lapai.

 6. Tagad varat sākt rakstīt. Kad tas ir paveikts, divreiz nospiediet taustiņu Esc, lai aizvērtu rediģēšanas režīmu un atgrieztos SharePoint lapā.

 7. Rediģēšanas režīmā lapa tiek automātiski saglabāta ik pēc 5 sekundēm. Ja vēlaties saglabāt lapu un iziet no rediģēšanas režīma, spiediet tabulēšanas taustiņu vai taustiņu kombināciju SHIFT + tabulēšanas taustiņš, līdz tiek atskaņots "Command bar" (komandjoslā), izmantojiet kreiso bulttaustiņu, līdz sasniedzat izvēlnes elementu Saglabāt kā melnrakstu , un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

Saites tīmekļa daļas pievienošana

Izmantojot tīmekļa daļu, varat pievienot saiti kopā ar saistītās lapas, video vai attēla priekšskatījumu.

 1. Dodieties uz SharePoint lapu, kurā vēlaties pievienot saites tīmekļa daļu.

 2. Lai pārslēgtos uz rediģēšanas režīmu, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan: "jauns, izvēlnes elements". Spiediet labo bultiņu, līdz tiek atskaņots "Edit Page, menu item" (poga Rediģēt). Lai atlasītu, nospiediet taustiņu Enter.

 3. Veiciet vienu no šīm darbībām

  • Lai pievienotu tīmekļa daļu sadaļā, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atrodat vēlamo sadaļu, un nospiediet taustiņu ENTER. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Add a New Web Part" (pievienot jaunu tīmekļa daļa), kam seko tās kolonnas numurs, kurā vēlaties pievienot tīmekļa daļa.

  • Lai pievienotu tīmekļa daļu ārpus sadaļas, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Add a New Web Part" (pievienot jaunu tīmekļa daļu), kam seko kolonnas numurs, kur vēlaties pievienot tīmekļa daļu.

 4. Nospiediet taustiņu Enter. Tiek atvērts dialoglodziņš meklēšanai vai tīmekļa elementa atlasei.

 5. Ierakstiet saiti un spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan: "Featured List, izmantojiet labo un kreiso bulttaustiņu, lai pārvietotos sarakstā." Nospiediet taustiņu Enter.

 6. Saites tīmekļa daļa tiek pievienota lapai. Fokuss ir saites laukā un varat ielīmēt vai ierakstīt adresi, ko vēlaties saistīt.

  Pēc adreses ievietošanas zem saites teksta tiek parādīts saistītās lapas priekšskatījums. Lai noklausītos priekšskatījuma saturu, vairākkārt nospiediet lejupvērsto bulttaustiņu.

 7. Lai pārtrauktu tīmekļa daļas rediģēšanu un atgrieztos SharePoint lapā, divreiz nospiediet taustiņu Esc.

 8. Rediģēšanas režīmā lapa tiek automātiski saglabāta ik pēc 5 sekundēm. Ja vēlaties saglabāt lapu un iziet no rediģēšanas režīma, spiediet tabulēšanas taustiņu vai taustiņu kombināciju SHIFT + tabulēšanas taustiņš, līdz tiek atskaņots "Command bar" (komandjoslā), izmantojiet kreiso bulttaustiņu, līdz sasniedzat izvēlnes elementu Saglabāt kā melnrakstu , un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

Padoms.: Lai pievienotu hipersaiti uz tekstu tīmekļa daļu rakstīšanas laikā, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+K. Tiek atvērts dialoglodziņš saites ievietošana . Ierakstiet vai ielīmējiet adresi un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER. Tiek ievietota saite un varat turpināt rakstīt.

Failu skatītāja tīmekļa daļas pievienošana

Pievienojiet failu skatītāja tīmekļa daļa, lai SharePoint pakalpojumā Microsoft 365 lapā iegultu Word, Excel, PowerPoint vai Visio dokumentus.

 1. Dodieties uz SharePoint lapu, kurā vēlaties pievienot failu skatītāja tīmekļa daļu.

 2. Lai pārslēgtos uz rediģēšanas režīmu, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan: "jauns, izvēlnes elements". Spiediet labo bultiņu, līdz tiek atskaņots "Edit Page, menu item" (poga Rediģēt). Lai atlasītu, nospiediet taustiņu Enter.

 3. Veiciet vienu no šīm darbībām

  • Lai pievienotu tīmekļa daļu sadaļā, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atrodat vēlamo sadaļu, un nospiediet taustiņu ENTER. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Add a New Web Part" (pievienot jaunu tīmekļa daļa), kam seko tās kolonnas numurs, kurā vēlaties pievienot tīmekļa daļa.

  • Lai pievienotu tīmekļa daļu ārpus sadaļas, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Add a New Web Part" (pievienot jaunu tīmekļa daļu), kam seko kolonnas numurs, kur vēlaties pievienot tīmekļa daļu.

 4. Nospiediet taustiņu Enter. Tiek atvērts dialoglodziņš meklēšanai vai tīmekļa elementa atlasei.

 5. Ierakstiet failu skatītājs, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots: "Featured List, izmantojiet labo un kreiso bulttaustiņu, lai pārvietotos sarakstā", un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER. Tiek atvērts dialoglodziņš ar uzsvaru uz pēdējiem dokumentiem.

 6. Lai pārvietotos lejup opciju sarakstā, nospiediet lejupvērsto bulttaustiņu. Lai atlasītu opciju, nospiediet taustiņu Enter. Kad esat atradis vajadzīgo opciju, nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Open Button" (poga Atvērt), un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

 7. Failu skatītāja tīmekļa daļa tiek pievienota lapā. Divreiz nospiediet taustiņu ESC, lai pārtrauktu tīmekļa daļā rediģēšanu un atgrieztos SharePoint lapā.

 8. Rediģēšanas režīmā lapa tiek automātiski saglabāta ik pēc 5 sekundēm. Ja vēlaties saglabāt lapu un iziet no rediģēšanas režīma, spiediet tabulēšanas taustiņu vai taustiņu kombināciju SHIFT + tabulēšanas taustiņš, līdz tiek atskaņots "Command bar" (komandjoslā), izmantojiet kreiso bulttaustiņu, līdz sasniedzat izvēlnes elementu Saglabāt kā melnrakstu , un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

Iezīmētā satura tīmekļa daļas pievienošana

Vispirms pievienojiet iezīmētā satura tīmekļa daļu savā SharePoint pakalpojumā Microsoft 365 lapā un pēc tam atlasiet iezīmējamā satura filtrēšanas kritērijus.

 1. Dodieties uz SharePoint lapu, kurā vēlaties pievienot iezīmētā satura tīmekļa daļu.

 2. Lai pārslēgtos uz rediģēšanas režīmu, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan: "jauns, izvēlnes elements". Spiediet labo bultiņu, līdz tiek atskaņots "Edit Page, menu item" (poga Rediģēt). Lai atlasītu, nospiediet taustiņu Enter.

 3. Veiciet vienu no šīm darbībām

  • Lai pievienotu tīmekļa daļu sadaļā, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atrodat vēlamo sadaļu, un nospiediet taustiņu ENTER. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Add a New Web Part" (pievienot jaunu tīmekļa daļa), kam seko tās kolonnas numurs, kurā vēlaties pievienot tīmekļa daļa.

  • Lai pievienotu tīmekļa daļu ārpus sadaļas, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Add a New Web Part" (pievienot jaunu tīmekļa daļu), kam seko kolonnas numurs, kur vēlaties pievienot tīmekļa daļu.

 4. Nospiediet taustiņu Enter. Tiek atvērts dialoglodziņš meklēšanai vai tīmekļa elementa atlasei.

 5. Ierakstiet iezīmēto saturu, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots: "Featured List, izmantojiet labo un kreiso bulttaustiņu, lai pārvietotos sarakstā", un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER. Tīmekļa daļa tiek pievienota lapai. Fokuss tiek pārvietots uz tīmekļa daļas virsraksta lauku.

 6. Noklusējuma nosaukums ir Jaunākie dokumenti. Ja nepieciešams, ierakstiet jaunu virsrakstu.

 7. Lai atvērtu rīkjoslu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+F10. Tiek atskaņots "Edit web part, button" (Rediģēt tīmekļa daļu, poga). Nospiediet taustiņu Enter.

 8. Tiek atvērta izceltā satura rūts. Lai pārietu uz rūti, nospiediet tabulēšanas taustiņu. Lai mainītu vienuma atlasi, nospiediet taustiņu Enter, un pēc tam izmantojiet augšupvērsto un lejupvērsto bultiņu, lai pārvietotos pa opcijām. Kad nonākat pie opcijas, ko vēlaties atlasīt, nospiediet taustiņu Enter. Lai aizvērtu rūti, nospiediet taustiņu ESC.

 9. Iezīmētā satura tīmekļa daļa tiek pievienota lapā. Divreiz nospiediet taustiņu ESC, lai pārtrauktu tīmekļa daļā rediģēšanu un atgrieztos SharePoint lapā.

 10. Rediģēšanas režīmā lapa tiek automātiski saglabāta ik pēc 5 sekundēm. Ja vēlaties saglabāt lapu un iziet no rediģēšanas režīma, spiediet tabulēšanas taustiņu vai taustiņu kombināciju SHIFT + tabulēšanas taustiņš, līdz tiek atskaņots "Command bar" (komandjoslā), izmantojiet kreiso bulttaustiņu, līdz sasniedzat izvēlnes elementu Saglabāt kā melnrakstu , un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

Dokumentu bibliotēkas tīmekļa daļas pievienošana

Dokumentu bibliotēkas tīmekļa daļa parāda dokumentus, kurus atlasāt dokumentu bibliotēkā. Lietotāji, kuriem ir atbilstošas atļaujas, var skatīt un rediģēt failus, izmantojot attiecīgo tīmekļa daļu.

 1. Dodieties uz SharePoint lapu, kurā vēlaties pievienot dokumentu bibliotēkas tīmekļa daļu.

 2. Lai pārslēgtos uz rediģēšanas režīmu, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan: "jauns, izvēlnes elements". Spiediet labo bultiņu, līdz tiek atskaņots "Edit Page, menu item" (poga Rediģēt). Lai atlasītu, nospiediet taustiņu Enter.

 3. Veiciet vienu no šīm darbībām

  • Lai pievienotu tīmekļa daļu sadaļā, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atrodat vēlamo sadaļu, un nospiediet taustiņu ENTER. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Add a New Web Part" (pievienot jaunu tīmekļa daļa), kam seko tās kolonnas numurs, kurā vēlaties pievienot tīmekļa daļa.

  • Lai pievienotu tīmekļa daļu ārpus sadaļas, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Add a New Web Part" (pievienot jaunu tīmekļa daļu), kam seko kolonnas numurs, kur vēlaties pievienot tīmekļa daļu.

 4. Nospiediet taustiņu Enter. Tiek atvērts dialoglodziņš meklēšanai vai tīmekļa elementa atlasei.

 5. Ierakstiet dokumentu bibliotēka, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots: "Featured List, izmantojiet labo un kreiso bulttaustiņu, lai pārvietotos sarakstā", un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER. Tīmekļa daļa tiek pievienota lapai.

 6. Nospiediet taustiņu ENTER un pēc tam nospiediet tabulēšanas taustiņu, lai pārietu uz bibliotēku sarakstu. Izmantojiet LEJUPVĒRSTO bulttaustiņu, lai sarakstā pārvietotos uz leju.

 7. Kad esat uz bibliotēkas, kuru vēlaties pievienot, nospiediet taustiņu Enter. Divreiz nospiediet taustiņu ESC, lai pārtrauktu tīmekļa daļā rediģēšanu un atgrieztos SharePoint lapā.

 8. Rediģēšanas režīmā lapa tiek automātiski saglabāta ik pēc 5 sekundēm. Ja vēlaties saglabāt lapu un iziet no rediģēšanas režīma, spiediet tabulēšanas taustiņu vai taustiņu kombināciju SHIFT + tabulēšanas taustiņš, līdz tiek atskaņots "Command bar" (komandjoslā), izmantojiet kreiso bulttaustiņu, līdz sasniedzat izvēlnes elementu Saglabāt kā melnrakstu , un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

Ātro saišu pievienošana

Izmantojot ātro saišu tīmekļa sadaļu, varat piespraust saites uz SharePoint pakalpojumā Microsoft 365 lapu, lai atvieglotu piekļuvi.

 1. Dodieties uz SharePoint lapu, kurā vēlaties pievienot ātro saišu tīmekļa sadaļu.

 2. Lai pārslēgtos uz rediģēšanas režīmu, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan: "jauns, izvēlnes elements". Spiediet labo bultiņu, līdz tiek atskaņots "Edit Page, menu item" (poga Rediģēt). Lai atlasītu, nospiediet taustiņu Enter.

 3. Veiciet vienu no šīm darbībām

  • Lai pievienotu tīmekļa daļu sadaļā, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atrodat vēlamo sadaļu, un nospiediet taustiņu ENTER. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Add a New Web Part" (pievienot jaunu tīmekļa daļa), kam seko tās kolonnas numurs, kurā vēlaties pievienot tīmekļa daļa.

  • Lai pievienotu tīmekļa daļu ārpus sadaļas, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Add a New Web Part" (pievienot jaunu tīmekļa daļu), kam seko kolonnas numurs, kur vēlaties pievienot tīmekļa daļu.

 4. Nospiediet taustiņu Enter. Tiek atvērts dialoglodziņš meklēšanai vai tīmekļa elementa atlasei.

 5. Ierakstiet ātrās saites, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots: "Featured List, izmantojiet labo un kreiso bulttaustiņu, lai pārvietotos sarakstā", un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER. Tīmekļa daļa tiek pievienota lapai. Fokuss tiek pārvietots uz tīmekļa daļas virsraksta lauku.

 6. Ierakstiet ātro saišu tīmekļa daļas nosaukumu.

 7. Lai pievienotu vienumu, spiediet lejupvērsto bulttaustiņu, līdz tiek atskaņots "Add Links" (pievienot saites). Nospiediet taustiņu Enter.

 8. Tiek atvērts dialoglodziņš ar atlasītu nesen lietoto grupu. Lai klausītos pārējās opcijas, nospiediet lejupvērsto bulttaustiņu. Lai atlasītu opciju, nospiediet taustiņu Enter.

 9. Lai pārietu uz saistāmo vienumu sarakstu, vienreiz nospiediet tabulēšanas taustiņu un pēc tam izmantojiet augšupvērsto un lejupvērsto bultiņu, lai pārvietotos sarakstā. Vienums ir atlasīts automātiski.

 10. Kad pārejat pie vienuma, kuru vēlaties pievienot, nospiediet taustiņu Enter. Tiek atvērta rūts ātrās saites .

 11. Ja vēlaties mainīt saites virsrakstu, nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Title" (nosaukums), un ierakstiet citu virsrakstu.

 12. Kad tas ir paveikts, nospiediet taustiņu Enter.

 13. Saite tiek ievietota jūsu SharePoint lapas tīmekļa daļā Ātrās saites. Divreiz nospiediet taustiņu ESC, lai pārtrauktu tīmekļa daļā rediģēšanu un atgrieztos SharePoint lapā.

 14. Rediģēšanas režīmā lapa tiek automātiski saglabāta ik pēc 5 sekundēm. Ja vēlaties saglabāt lapu un iziet no rediģēšanas režīma, spiediet tabulēšanas taustiņu vai taustiņu kombināciju SHIFT + tabulēšanas taustiņš, līdz tiek atskaņots "Command bar" (komandjoslā), izmantojiet kreiso bulttaustiņu, līdz sasniedzat izvēlnes elementu Saglabāt kā melnrakstu , un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

Bing karšu tīmekļa daļas pievienošana

Izmantojot Bing karšu tīmekļa daļu, varat definēt atrašanās vietu, ko vēlaties parādīt kartē savā SharePoint pakalpojumā Microsoft 365 lapā.

 1. Dodieties uz SharePoint lapu, kurā vēlaties pievienot Bing karšu tīmekļa daļu.

 2. Lai pārslēgtos uz rediģēšanas režīmu, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan: "jauns, izvēlnes elements". Spiediet labo bultiņu, līdz tiek atskaņots "Edit Page, menu item" (poga Rediģēt). Lai atlasītu, nospiediet taustiņu Enter.

 3. Veiciet vienu no šīm darbībām

  • Lai pievienotu tīmekļa daļu sadaļā, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atrodat vēlamo sadaļu, un nospiediet taustiņu ENTER. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Add a New Web Part" (pievienot jaunu tīmekļa daļa), kam seko tās kolonnas numurs, kurā vēlaties pievienot tīmekļa daļa.

  • Lai pievienotu tīmekļa daļu ārpus sadaļas, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Add a New Web Part" (pievienot jaunu tīmekļa daļu), kam seko kolonnas numurs, kur vēlaties pievienot tīmekļa daļu.

 4. Nospiediet taustiņu Enter. Tiek atvērts dialoglodziņš meklēšanai vai tīmekļa elementa atlasei.

 5. Ierakstiet Bing kartes, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan: "Featured List, izmantojiet labo un kreiso bulttaustiņu, lai pārvietotos sarakstā", un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER. Tīmekļa daļa tiek pievienota lapai.

 6. Lai sāktu rediģēt tīmekļa daļu, nospiediet taustiņu Enter.

 7. Fokuss ir vērsts uz virsraksta lauku un tiek atskaņots “Add title, editing” (Pievienot virsrakstu, rediģēšana). Ierakstiet virsrakstu. Pēc tam nospiediet tabulēšanas taustiņu.

 8. Ierakstiet adresi vai atrašanās vietu, kuru vēlaties parādīt kartē, piemēram, "Saules gatve 871, Grobiņa, Liepājas rajons" vai "Gaujas Nacionālais parks", un nospiediet taustiņu Enter.

 9. Tiek atvērta Bing karšu rūts. Fokuss ir vērsts uz slēdzi Rādīt spraudītes etiķeti kartē. Pēc noklusējuma etiķete tiek parādīta kartē. Ja nevēlaties, lai etiķete tiktu rādīta, nospiediet taustiņu Enter, lai to izslēgtu. Lai rediģētu piespraužamās etiķetes tekstu, vienreiz nospiediet tabulēšanas taustiņu un ierakstiet citu etiķeti. Lai izietu no rūts, nospiediet taustiņu ESC.

 10. Karte tiek pievienota jūsu SharePoint lapā. Divreiz nospiediet taustiņu ESC, lai pārtrauktu tīmekļa daļā rediģēšanu un atgrieztos SharePoint lapā.

 11. Rediģēšanas režīmā lapa tiek automātiski saglabāta ik pēc 5 sekundēm. Ja vēlaties saglabāt lapu un iziet no rediģēšanas režīma, spiediet tabulēšanas taustiņu vai taustiņu kombināciju SHIFT + tabulēšanas taustiņš, līdz tiek atskaņots "Command bar" (komandjoslā), izmantojiet kreiso bulttaustiņu, līdz sasniedzat izvēlnes elementu Saglabāt kā melnrakstu , un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai izveidotu darba grupas vai saziņas vietni vidē SharePoint

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai pievienotu attēlus un multividi SharePoint lapā

Īsinājumtaustiņi pakalpojumā SharePoint Online

Pamatuzdevumi, izmantojot ekrāna lasītāju pakalpojumā SharePoint Online

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai izpētītu un pārietu uz SharePoint Online

Tehniskais atbalsts lietotājiem ar funkcionāliem traucējumiem

Microsoft vēlas nodrošināt vislabāko iespējamo pieredzi visiem mūsu klientiem. Ja jums ir kādi funkcionālie traucējumi vai ir jautājumi par pieejamību, sazinieties ar Microsoft palīdzības dienestu saistībā ar funkcionāliem traucējumiem, lai saņemtu tehnisko palīdzību. Palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta komanda ir apmācīti daudzu populāru palīdzības tehnoloģiju lietošanā un var piedāvāt palīdzību angļu, spāņu, vācu un amerikāņu zīmju valodā. Lūdzu, apmeklējiet Microsoft palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem vietni, lai uzzinātu kontaktinformāciju savā reģionā.

Ja esat lietotājs valsts iestādē, komercsektorā vai uzņēmumā, lūdzu, sazinieties ar palīdzības dienestu uzņēmumiem saistībā ar funkcionāliem traucējumiem.

Piezīme.:  Šī lapa ir tulkota automatizēti, un tajā var būt gramatiskas kļūdas un neprecizitātes. Mūsu nolūks ir šo saturu padarīt jums noderīgu. Vai jūs varat mūs informēt, vai informācija bija noderīga? Šeit ir raksts angļu valodā jūsu atsaucei.​

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka jums varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta speciālistiem.

×