Pierakstīties, izmantojot Microsoft
Pierakstīties vai izveidot kontu
Sveicināti!
Atlasīt citu kontu.
Jums ir vairāki konti
Izvēlieties kontu, ar kuru vēlaties pierakstīties.
Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā OneNote koplietotu piezīmju grāmatiņas un kopīgi strādātu ar tām

Šis raksts ir paredzēts personām ar redzes vai uztveres traucējumiem, kas izmanto ekrāna lasītāja programmu, piemēram, Windows Diktors, JAWS vai NVDA ar Microsoft 365 produktiem. Šis raksts ir daļa no Microsoft 365 ekrāna lasītājaatbalsta satura kopas, kurā varat atrast plašāku pieejamības informāciju par mūsu programmām. Lai saņemtu vispārīgu palīdzību, apmeklējiet Microsoft atbalsts.

Izmantojiet OneNote ar tastatūru un ekrāna lasītāju, lai koplietotu piezīmju grāmatiņas un sadarbotos ar kolēģiem. Mēs to testējam ar Diktoru, JAWS un NVDA, bet tas var darboties ar citiem ekrāna lasītājiem, ja vien tie atbilst bieži lietotajiem pieejamības standartiem un metodēm. Uzzināsit arī, kā kopēt konkrētas piezīmes, piemēram, atsevišķu lapu vai sadaļu no piezīmju grāmatiņas, un tās koplietot.

Piezīmes.: 

Šajā tēmā

Piezīmju grāmatiņas saglabāšana OneDrive

Ja vēlaties koplietot piezīmju grāmatiņu, pārliecinieties, vai tā ir saglabāta pakalpojumā OneDrive.

Jaunas piezīmju grāmatiņas saglabāšana OneDrive

Veidojot jaunu piezīmju grāmatiņu, kuru vēlaties koplietot, saglabājiet to tieši pakalpojumā OneDrive.

 1. Nospiediet taustiņu kombināciju Alt+F, N. Lietojot Diktoru, tiek atskaņots "Pick a folder" (Izvēlieties mapi). Skatot JAWS, tiek atskaņots "New, backstage view" (Jauns, Backstage skats). Lietojot NVDA, dzirdams: "New grouping, new notebook" (Jauna grupēšana, jauna piezīmju grāmatiņa).

 2. Lai atlasītu saglabāšanas vietu, nospiediet taustiņu kombināciju Shift+tabulēšanas taustiņš, līdz atskan ar Diktoru un JAWS: "Saving features, Recent tab" (Saglabāšanas līdzekļi, cilne Pēdējie). Lietojot NVDA, dzirdams: "Recent tab selected" (Atlasīta cilne Pēdējie). Nospiediet lejupvērsto bulttaustiņu, līdz atskan OneDrive atrašanās vieta.

 3. Vienreiz nospiediet tabulēšanas taustiņu. Tiek atskaņots "Pick a folder" (Izvēlēties mapi) un pēc tam pašreizOneDrive mapes nosaukums.

 4. Lai jaunajai piezīmju grāmatiņai nosaukumu nosauktu, nospiediet taustiņu Enter. Tiek atskaņots "Create a new notebook dialog, notebook name" (Dialoglodziņš Jaunas piezīmju grāmatiņas izveide, piezīmju grāmatiņas nosaukums). Ierakstiet jauno piezīmju grāmatiņas nosaukumu.

 5. Lai izveidotu piezīmju grāmatiņu, nospiediet taustiņu Enter. Tiek atvērts jauns dialoglodziņš ar jautājumu, vai vēlaties koplietot piezīmju grāmatiņu ar citiem lietotājiem. Veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Ja vēlaties kopīgot piezīmju grāmatiņu, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan "Invite people, button" (Poga Uzaicināt personas), un nospiediet taustiņu Enter. Tiek atvērts koplietošanas logs, kurā varat izvēlēties cilvēkus, ar kuriem vēlaties kopīgot savas piezīmes. Papildinformāciju skatiet sadaļā Piezīmju grāmatiņas koplietošana.

  • Ja nevēlaties kopīgot piezīmju grāmatiņu, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan "Not now, button" (Poga Ne tagad), un nospiediet taustiņu Enter. Fokuss tiek pārvietots uz jauno tukšo piezīmju grāmatiņu.

Piezīmju grāmatiņas pārvietošana uz OneDrive

Ja jums ir piezīmju grāmatiņa, ko vēlaties koplietot, taču tā nav saglabāta pakalpojumā OneDrive, varat to pārvietot.

 1. Pārliecinieties, vai ir atvērta piezīmju grāmatiņa, kuru vēlaties pārvietot.

 2. Lai pārvietotu piezīmju grāmatiņu uz OneDrive, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+F, Z. Tiek atskaņots "Share" (Kopīgot).

 3. Lai atlasītu atrašanāsOneDrive, izmantojiet augšupvērsto un lejupvērsto bultiņu, līdz tiek atskaņots atrašanās vietas nosaukumu.

 4. Lai pārvietotu piezīmju grāmatiņu, nospiediet taustiņu Enter. Piezīmju grāmatiņa tiek saglabāta OneDrive. Tiek atskaņota sinhronizācijas norise. Ja sinhronizācija ar OneDrive sekmīga, izmantojot Narrator un NVDA, atskan "Microsoft #x2 dialog. Labi, un, izmantojot JAWS, tiek atskaņots "Your notebook is now syncing into the new location" (Jūsu piezīmju grāmatiņa tagad tiek sinhronizēta jaunajā atrašanās vietā). Nospiediet taustiņu Enter.

Tagad varat izvēlēties personas, ar kurām vēlaties kopīgot savas piezīmes. Papildinformāciju par piezīmju grāmatiņas koplietošanu skatiet sadaļā Piezīmju grāmatiņas koplietošana.

Piezīmju grāmatiņas koplietošana

Atlasiet piezīmju grāmatiņu, kuru vēlaties kopīgot, un uzaiciniet personas sadarboties.

 1. Pārliecinieties, vai ir atvērta piezīmju grāmatiņa, kuru vēlaties kopīgot.

 2. Lai kopīgotu piezīmju grāmatiņu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+F, Z. Tiek atskaņots "Share" (Kopīgot).

 3. Lai pa e-pastu uzaicinātu citus sadarboties, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Enter a name or email address for people to share with" (Ievadiet vārdu vai e-pasta adresi personām, ar ko kopīgot). Ierakstiet to cilvēku vārdus vai e-pasta adreses, kurus vēlaties uzaicināt.

 4. Pēc noklusējuma uzaicinātie cilvēki var rediģēt jūsu piezīmju grāmatiņu. Ja vēlaties, lai viņi var tikai skatīt piezīmju grāmatiņu, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Select a link permission" (Atlasiet saites atļauju). Nospiediet atstarpes taustiņu, lai atvērtu izvēlni, nospiediet lejupvērsto bultiņu, līdz atskan "Can view" (Var skatīt), pēc tam nospiediet taustiņu Enter, lai atlasītu.

 5. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Send, button" (Poga Nosūtīt), un nospiediet taustiņu Enter, lai kopīgotu piezīmju grāmatiņu.

Piezīmju daļas koplietošana

Dažreiz vēlaties kopīgot konkrētu piezīmju daļu, piemēram, lapu vai sadaļu. Lai to izdarītu, varat eksportēt lapu vai sadaļu, kuru vēlaties kopīgot, uz atrašanās vietu pakalpojumā OneDrive.

 1. Pārliecinieties, vai lapa vai sadaļa, kuru vēlaties kopīgot, ir aktīva. Varat eksportēt tikai piezīmju grāmatiņas pašreizējo lapu vai sadaļu.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju Alt+F, S. Lietojot Narrator un NVDA, atskan "Export" (Eksportēt). Skatot JAWS, tiek atskaņots "Backstage view. Fails. "Export tab" (Cilne Eksportēšana).

 3. Izvēlieties, ko vēlaties eksportēt:

  • Lai eksportētu pašreizējo lapu, nospiediet taustiņu P. Tiek atskaņots"Page tab" (Cilne Lapa).

  • Lai eksportētu pašreizējo sadaļu, nospiediet taustiņu S. Tiek atskaņots: "Section tab" (Cilne Sadaļa).

 4. Lai atlasītu eksportētā faila formātu, nospiediet tabulēšanas taustiņu un izmantojiet augšupvērsto un lejupvērsto bultiņu, līdz atrodat nepieciešamo formātu. Lai atlasītu, nospiediet taustiņu Enter. Tiek atskaņots “Save As dialog” (Dialoglodziņš Saglabāt kā).

  Piezīme.: Papildus OneNote (*.one) formātam varat piezīmes eksportēt kā Word dokumentu (*.docx vai *.doc), PDF (*.pdf), XPS (*.xps) vai vienfaila tīmekļa lapu (*.mht).

 5. Ierakstiet eksportētā faila nosaukumu un nospiediet taustiņu Enter, lai saglabātu.

 6. Tagad varat kopīgot saglabāto dokumentu ar citiem. Lai uzzinātu, kā OneDrive failus ar citiem, skatiet sadaļu Vienuma kopīgošana no OneDrive sadaļā Pamatuzdevumi, izmantojot ekrāna lasītāju pakalpojumā OneDrive.

Pārbaudiet atjauninājuma autoru, datumu un laiku.

Jebkura koplietotas piezīmju grāmatiņas autora ieviestās izmaiņas tiek automātiski atjauninātas pakalpojumā OneDrive. Rediģējot piezīmes, varat uzzināt atjauninājuma autoru un laiku.

 1. Rediģējamā tekstā izmantojiet augšupvērsto vai lejupvērsto bultiņu, lai pārlūkotu piezīmes. Ekrāna lasītājs nolasa vienumus pārlūkošanas laikā.

 2. Lai pārbaudītu, kurš un kad ir veicis izmaiņas pašreiz atlasītajā vienumā, nospiediet taustiņu kombināciju Shift+F10 vai Windows izvēlnes taustiņu un pēc tam divreiz nospiediet taustiņu kombināciju Shift+tabulēšanas taustiņš. Tiek atskaņots autora vārds, kā arī atjauninājuma datums un laiks.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā OneNote ievietotu saturu piezīmju grāmatiņās

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā OneNote kārtotu piezīmju grāmatiņas, sadaļas un lapas

Īsinājumtaustiņi programmā OneNote

Ekrāna lasītāja izmantošana, programmā OneNote veicot pamatuzdevumus

Ierīces iestatīšana darbam ar pieejamības līdzekļiem microsoft 365

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai izpētītu un pārvietotos programmā OneNote

Izmantojiet OneNote darbam ar Android kopā ar iebūvēto Android ekrāna lasītāju TalkBack, lai koplietotu piezīmju grāmatiņas (izmantojot OneDrive) un lapas efektīvai sadarbībai ar kolēģiem.

Piezīmes.: 

 • Jauni Microsoft 365 līdzekļi Microsoft 365 abonentiem tiek izlaisti pakāpeniski, tādēļ, iespējams, jūsu programmā šo līdzekļu vēl nav. Lai uzzinātu, kā ātrāk iegūt jaunus līdzekļus, pievienojieties Office Insider programmai.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat iebūvēto Android ekrāna lasītāju TalkBack. Lai iegūtu papildinformāciju par TalkBack lietošanu, dodieties uz sadaļu Android pieejamība.

 • Pirms OneNote darbam ar Android palaišanas ieslēdziet TalkBack.

Šajā tēmā

Piezīmju grāmatiņas koplietošana

Kad izveidojat jaunu piezīmju grāmatiņu, OneNote darbam ar Android automātiski to saglabā OneDrive. Ja jums tālrunī ir OneDrive programma, varat to izmantot, lai kopīgotu visu piezīmju grāmatiņu.

Piezīme.: Ja izmantojat darba vai mācību kontu, darbības var nedaudz atšķirties.

 1. Pēc piezīmju grāmatiņas, kuru vēlaties koplietot pakalpojumā OneNote, izveidošanas atveriet OneDrive programmu.

 2. Lai OneDrive programmā , pavelciet pa labi vai pa kreisi, lai pārlūkotu failus un mapes. Lai atvērtu mapi, ekrānā veiciet dubultskārienu. OneNote faili tiek nosaukti kā "Notebook" (Piezīmju grāmatiņa), kam seko piezīmju grāmatiņas nosaukums.

 3. Kad atskan tās piezīmju grāmatiņas nosaukums, kuru vēlaties kopīgot, vienreiz pavelciet pa labi. Tiek atskaņots faila nosaukums un "Commands button" (Poga Komandas). Lai atvērtu izvēlni, veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 4. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Share button" (Poga Kopīgot), un veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atvērta kopīgošanas izvēlne.

 5. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Collapsed, edit box, enter a name or email address for people to share with" (Sakļauts, rediģēšanas lodziņš, ievadiet to personu vārdu vai e-pasta adresi, ar kuriem kopīgot), un veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atvērta ekrāntastatūra.

 6. Ierakstiet tās personas e-pasta adresi, kuru vēlaties uzaicināt, izmantojot jūsu ekrāntastatūru. Kad esat pabeidzis, velciet ar pirkstu pa tastatūru, līdz tiek atskaņots "Go" (Aiziet), un pēc tam noņemiet pirkstu (un veiciet dubultskārienu pie ekrāna, ja nepieciešams). Lai aizvērtu tastatūru, pavelciet lejup un pēc tam pa kreisi.

  Piezīme.: Tastatūru varat atrast, izpētot vienumus ekrānā. Lai pārlūkotu, novietojiet vienu pirkstu uz ekrāna un velciet to pa ekrānu. TalkBack nosauc vienumus, kad pieskaraties tiem. Lai atlasītu vienumu, kad nonākat pie tā, noņemiet pirkstu. Atkarībā no ierīces iestatījumiem, iespējams, būs jāveic dubultskāriens ekrānam, lai ievietotu rakstzīmi.

 7. Ja vēlaties uzaicināt vairāk personu, pavelciet pa labi vai pa kreisi, līdz tiek atskaņots "Collapsed, edit box, enter another person or group to share with" (Sakļauts, rediģēšanas lodziņš, ievadiet citu personu vai grupu, ar kuru kopīgot), veiciet dubultskārienu pie ekrāna un atkārtojiet 6. darbību.

 8. Pēc noklusējuma uzaicinātie cilvēki var rediģēt jūsu piezīmju grāmatiņu. Ja vēlaties, lai viņi var tikai skatīt piezīmju grāmatiņu, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Collapsed, select link permission" (Sakļauts, atlasīt saites atļauju). Veiciet dubultskārienu pie ekrāna, lai izvērstu izvēlni, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Can view" (Var skatīt), un veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 9. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Send, button" (Poga Nosūtīt), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

  Jūsu līdzstrādniekiem tiek nosūtīts e-pasta ziņojums, uzaicinot strādāt ar piezīmju grāmatiņu. Koplietošanas izvēlne tiek aizvērta.

Lapas nosūtīšana pa e-pastu

Ja vēlaties parādīt tikai atsevišķu lapu savā piezīmju grāmatiņā citiem lietotājiem, nosūtiet to Outlook operētājsistēmai Android e-pasta ziņojumā.

 1. Programmā OneNote atveriet piezīmju grāmatiņas lapu, kuru vēlaties nosūtīt pa e-pastu.

 2. Pavelciet pa kreisi, līdz tiek atskaņots “More options button” (Papildu opcijas, poga), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 3. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Share page" (Kopīgot lapu), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atvērts dialoglodziņš Kopīgot kā.

 4. Veiciet kādu no šīm darbībām.

  • Lai lapu kopīgotu kā e-pasta ziņojuma pielikumu PDF formātā, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "PDF", un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

  • Lai lapu kopīgotu kā vienkāršu tekstu ziņojuma pamattekstā, pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Plain text" (Vienkāršs teksts), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 5. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Outlook " (Poga Saklausīt), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Programmā Outlook operētājsistēmai Android tiek atvērts Outlook operētājsistēmai Android. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Edit box, To field, enter recipient's email address, edit box" (Rediģēšanas lodziņš, Adresāta lauks, ievadiet adresāta e-pasta adresi, rediģēšanas lodziņš). Veiciet dubultpieskārienu uz ekrāna.

 6. Ievadiet adresāta e-pasta adresi, izmantojot ekrāntastatūru. Kad esat pabeidzis, velciet ar pirkstu pa tastatūru, līdz atskan “Done” (Gatavs), un pēc tam noņemiet pirkstu (un veiciet dubultskārienu pie ekrāna, ja nepieciešams). Lai aizvērtu tastatūru, pavelciet lejup un pēc tam pa kreisi.

  Piezīme.: Tēmas lauks tiek automātiski aizpildīts ar lapas virsrakstu.

 7. Lai nosūtītu e-pasta ziņojumu, pavelciet pa kreisi, līdz atskan "Send button" (Poga Sūtīt), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

  Piezīme.: Lai uzzinātu vairāk par to, kā programmā Outlook operētājsistēmai Android izveidot un nosūtīt e-pasta ziņojumu, skatiet sadaļas E-pasta ziņojumu izveide un nosūtīšana sadaļā Pamatuzdevumi, izmantojot ekrāna lasītāju ar e-pastu programmā Outlook.

E-pasta ziņojums tiek Outlook aizvērts, un fokuss atgriežas pie pogas Papildu opcijas OneNote skatā.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā OneNote ievietotu saturu piezīmju grāmatiņās

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā OneNote kārtotu piezīmju grāmatiņas, sadaļas un lapas

Ekrāna lasītāja izmantošana OneNote pamatuzdevumu veikšanai

Ierīces iestatīšana darbam ar pieejamības līdzekļiem microsoft 365

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai izpētītu un pārvietotos programmā OneNote

Izmantojiet OneNote darbam ar Windows 10 ar tastatūru un ekrāna lasītāju, lai koplietotu piezīmju grāmatiņas un sadarbotos ar kolēģiem. Mēs to testējam ar Diktoru, JAWS un NVDA, bet tas var darboties ar citiem ekrāna lasītājiem, ja vien tie atbilst bieži lietotajiem pieejamības standartiem un metodēm. Uzzināsit arī, kā kopēt konkrētas piezīmes un tās koplietot.

Piezīmes.: 

Šajā tēmā

Piezīmju grāmatiņas koplietošana

Kad izveidojat jaunu piezīmju grāmatiņu, programma OneNote darbam ar Windows 10 to automātiski saglabā pakalpojumā OneDrive, tāpēc vienkārši atlasiet piezīmju grāmatiņu, kuru vēlaties kopīgot, un uzaiciniet personas sadarboties.

 1. Lai atvērtu piezīmju grāmatiņas navigāciju, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+G.

 2. Izmantojiet augšupvērsto un lejupvērsto bultiņu, lai naviģētu uz piezīmju grāmatiņu, ko vēlaties kopīgot. Kad esat atradis pareizo piezīmju grāmatiņu, nospiediet taustiņu Enter. Piezīmju grāmatiņa tiek atvērta.

 3. Lai kopīgotu piezīmju grāmatiņu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+H. Tiek atskaņots "Home tab" (Cilne Sākums). Pēc tam spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Share button" (Poga Kopīgot), un nospiediet atstarpes taustiņu, lai atlasītu. Tiek atvērts dialoglodziņš Koplietošana. Tiek atskaņots "Enter a name or email address for people to share with" (Ievadiet vārdu vai e-pasta adresi personām, ar kuriem kopīgot).

 4. Ierakstiet to personu vārdus vai e-pasta adreses, kuras vēlaties uzaicināt, atdalot tās ar semikolu, ja šīs personas ir vairākas.

 5. Pēc noklusējuma uzaicinātie cilvēki var rediģēt jūsu piezīmju grāmatiņu. Ja vēlaties, lai viņi varētu tikai skatīt piezīmju grāmatiņu, vienreiz nospiediet tabulēšanas taustiņu. Tiek atskaņots "Select a link permission, Can edit selected" (Atlasiet saites atļauju, atlasīts var rediģēt). Nospiediet taustiņu Enter un pēc tam vienreiz nospiediet lejupvērsto bultiņu. Tiek atskaņots “Can view” (Var skatīt). Lai atlasītu, nospiediet taustiņu Enter.

 6. Ja vēlaties nosūtīt ziņojumu kopā ar uzaicinājumu, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan "Enter your optional message here" (Šeit ievadiet jūsu neobligāto ziņojumu), un ierakstiet savu ziņojumu.

 7. Lai kopīgotu piezīmju grāmatiņu, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Send button" (Poga Sūtīt), un pēc tam nospiediet atstarpes taustiņu.

 8. Tiek atvērts apstiprinājuma ziņojuma logs ar informāciju, ka piezīmju grāmatiņa tagad ir kopīgota. Lai aizvērtu šo logu un atgrieztos piezīmju grāmatiņā, nospiediet taustiņu Esc.

  Padoms.: Lai pārtrauktu piezīmju grāmatiņas koplietošanu, dialoglodziņā Koplietošana spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz dzirdams diktors un NVDA: "Shared with" (Kopīgots ar). Lietojumprogrammā JAWS tiek atskaņots "Manage access, button" (Poga Pārvaldīt piekļuvi). Pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Tiek atvērts dialoglodziņš Piekļuves pārvaldība, parādot piezīmju grāmatiņai kopīgotās saites. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz diktors un NVDA tiek atskaņots: "personas who have access to the link above" (Kam ir piekļuve augstāk saitei). Lietojot JAWS, tiek atskaņots "Shows people who use this link" (Tiek rādītas personas, kas izmanto šo saiti). Lai atvērtu lietotāju sarakstu, nospiediet taustiņu Enter. Pēc tam spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz dzirdams "Remove" (Noņemt), kam seko personas vārds, kuru vēlaties noņemt, un nospiediet taustiņu Enter. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz dzirdams "Remove, button" (poga Noņemt), un nospiediet taustiņu Enter, lai pārtrauktu koplietošanu ar šo personu.

Kopijas nosūtīšana pa e-pastu

Izmantojot OneNote darbam ar Windows 10, varat viegli nosūtīt piezīmju kopiju pa e-pastu.

 1. Pārliecinieties, vai lapa, kuru vēlaties kopīgot, ir aktīva rediģēšanas režīmā.

 2. Lai nosūtītu lapas kopiju, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+H. Tiek atskaņots "Home tab" (Cilne Sākums). Pēc tam spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Share button" (Poga Kopīgot), un nospiediet atstarpes taustiņu, lai atlasītu. Tiek atvērts dialoglodziņš Koplietošana. Tiek atskaņots "Enter a name or email address for people to share with" (Ievadiet vārdu vai e-pasta adresi personām, ar kuriem kopīgot).

 3. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Send copy of page, button" (Poga Nosūtīt lapas kopiju), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Tiek atvērts uznirstošais logs, un tiek atskaņots "You are sharing" (Jūs koplietojat) un tās lapas nosaukums, kuru koplietojat.

 4. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Share to apps, Mail" (Kopīgot ar programmām, pasts), un nospiediet taustiņu Enter, lai atlasītu.

  Piezīme.: Iespējams, jums tiks lūgts atlasīt kontu, kuru vēlaties izmantot. Izmantojiet tabulēšanas taustiņu, lai pārlūkotu opcijas, un nospiediet taustiņu Enter, lai atlasītu.

 5. Tiek atvērta programma Pasts darbam ar Windows 10, kurā fokuss atrodas laukā Kam, kur varat ierakstīt to cilvēku e-pasta adreses, kuriem vēlaties nosūtīt kopiju. Norādījumus par to, kā nosūtīt e-pasta ziņojumu, izmantojot ekrāna lasītāju, skatiet rakstā Ekrāna lasītāja izmantošana pamatuzdevumu izpildei programmā Pasts.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā OneNote ievietotu saturu piezīmju grāmatiņās

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā OneNote kārtotu piezīmju grāmatiņas, sadaļas un lapas

Īsinājumtaustiņi programmā OneNote

Ekrāna lasītāja izmantošana, programmā OneNote veicot pamatuzdevumus

Ierīces iestatīšana darbam ar pieejamības līdzekļiem microsoft 365

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai izpētītu un pārvietotos programmā OneNote

Izmantojiet OneNote tīmeklim ar tastatūru un ekrāna lasītāju, lai koplietotu piezīmju grāmatiņas un sadarbotos ar kolēģiem. Mēs to testējam ar rīku Diktors pārlūkprogrammā Microsoft Edge un JAWS un NVDA pārlūkprogrammā Chrome, tomēr tas var darboties ar citiem ekrāna lasītājiem un tīmekļa pārlūkprogrammām, ja vien tie atbilst bieži lietotajiem pieejamības standartiem un metodēm.

Piezīmes.: 

 • Jauni Microsoft 365 līdzekļi Microsoft 365 abonentiem tiek izlaisti pakāpeniski, tādēļ, iespējams, jūsu programmā šo līdzekļu vēl nav. Lai uzzinātu, kā ātrāk iegūt jaunus līdzekļus, pievienojieties Office Insider programmai.

 • Lai iegūtu papildinformāciju par ekrāna lasītājiem, dodieties uz Kā ekrāna lasītāji darbojas ar Microsoft 365.

 • Ja izmantojat OneNote tīmeklim, iesakām kā tīmekļa Microsoft Edge izmantot programmu . Tā OneNote tīmeklim darbojas tīmekļa pārlūkprogrammā, īsinājumtaustiņi ir citādi nekā datora programmā. Piemēram, pāriešanai pie komandām un no tām ir jāizmanto taustiņu kombinācija Ctrl+F6, nevis taustiņš F6. Turklāt bieži lietotie īsinājumtaustiņi, piemēram, F1 (Palīdzība) un taustiņu kombinācija Ctrl+O (Atvērt), attiecas uz tīmekļa pārlūkprogrammu, nevis OneNote tīmeklim.

Šajā tēmā

Piezīmju grāmatiņas koplietošana

Atlasiet piezīmju grāmatiņu, kuru vēlaties kopīgot, un uzaiciniet personas sadarboties.

 1. Atveriet piezīmju grāmatiņu, kuru vēlaties kopīgot programmā OneNote tīmeklim.

 2. Nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+F6, līdz diktors un JAWS spiediet "Ribbon tabs" (Lentes cilnes) un pašlaik atlasītās cilnes nosaukumu. Lietojot NVDA, atskan "Ribbon tool bar, tab control" (Lentes rīku josla, cilnes vadīkla), kam seko pašreiz atlasītās cilnes nosaukums. 

 3. Nospiediet taustiņu Z un pēc tam taustiņu S. Tiek atskaņots "Share" (Kopīgot). Nospiediet taustiņu Enter. Tiek atvērts koplietošanas dialoglodziņš, un fokuss ir uz lauku To ( To).

 4. Vienreiz nospiediet taustiņu kombināciju Shift+tabulēšanas taustiņš. Tiek atskaņots "Share dialog, Link settings, personas in your organization with the link can edit" (Koplietošanas dialoglodziņš, saites iestatījumi, saite, rediģēt). 

  Piezīme.: Ja iepriekš esat kopīgojiet failu un mainījis koplietošanas iestatījumu, iespējams, tā vietā tiek atskaņots iepriekšējais atlasītais iestatījums, piemēram, "Share dialog, Link settings, personas with existing access" (Koplietošanas dialoglodziņš, saites iestatījumi, rediģēt personas ar esošu piekļuvi).

 5. Ja vēlaties mainīt, kuram lietotājam ir pieejama saite, kuru vēlaties koplietot, kā arī, vai adresāts var rediģēt koplietojamo piezīmju grāmatiņu, nospiediet taustiņu Enter. Tiek atvērts dialoglodziņš Saites iestatījumi. Veiciet vienu vai vairākas no šīm darbībām:

  1. Lai ierobežotu saiti uz konkrētu lietotāju vai lietotājiem, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan "Link settings, who would you like this link to work for?" (Saites iestatījumi, kam vēlaties izmantot šo saiti? Nospiediet lejupvērsto vai augšupvērsto bulttaustiņu, līdz atskan opcija. Spiediet taustiņu kombināciju JAWS, lai apstiprinātu atlasi.

  2. Lai mainītu saiti uz skata saiti, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Other settings, Allow editing, checkbox checked" (Citi iestatījumi, Atļaut rediģēšanu, izvēles rūtiņa atzīmēta), un pēc tam nospiediet atstarpes taustiņu. Lietojot Diktoru, tiek atskaņots "Unchecked" (Neatzīmēta). Lietojot JAWS un NVDA, dzirdams"Not checked" (Nav pārbaudīts).

 6.  Lai apstiprinātu atlasi saites iestatījumu dialoglodziņā, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Apply button" (Poga Lietot), un nospiediet taustiņu Enter. Atgriežaties dialoglodziņā Koplietošana .

 7. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Enter a name or email address" (Ievadiet vārdu vai e-pasta adresi). Ierakstiet to personu vārdus vai e-pasta adreses, kuras vēlaties uzaicināt, atdalot tās ar semikolu, ja šīs personas ir vairākas.

 8. Ja vēlaties nosūtīt ziņojumu kopā ar uzaicinājumu, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan "Enter your optional message here" (Šeit ievadiet jūsu neobligāto ziņojumu), un pēc tam ierakstiet savu ziņojumu.

 9. Lai kopīgotu piezīmju grāmatiņu, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Send button" (Poga Sūtīt), un pēc tam nospiediet atstarpes taustiņu.

 10. Tiek atvērts apstiprinājuma ziņojuma logs ar informāciju, ka piezīmju grāmatiņa tagad ir kopīgota. Lai aizvērtu šo logu un atgrieztos piezīmju grāmatiņā, nospiediet taustiņu Esc. Lietojot JAWS un NVDA, iespējams, jums divreiz jānospiež taustiņš Esc.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā OneNote ievietotu saturu piezīmju grāmatiņās

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā OneNote kārtotu piezīmju grāmatiņas, sadaļas un lapas

Īsinājumtaustiņi programmā OneNote

Ekrāna lasītāja izmantošana, programmā OneNote veicot pamatuzdevumus

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai izpētītu un pārvietotos programmā OneNote

Tehniskais atbalsts lietotājiem ar funkcionāliem traucējumiem

Microsoft vēlas nodrošināt vislabāko iespējamo pieredzi visiem mūsu klientiem. Ja jums ir kādi funkcionālie traucējumi vai ir jautājumi par pieejamību, sazinieties ar Microsoft palīdzības dienestu saistībā ar funkcionāliem traucējumiem, lai saņemtu tehnisko palīdzību. Palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta komanda ir apmācīti daudzu populāru palīdzības tehnoloģiju lietošanā un var piedāvāt palīdzību angļu, spāņu, vācu un amerikāņu zīmju valodā. Lūdzu, apmeklējiet Microsoft palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem vietni, lai uzzinātu kontaktinformāciju savā reģionā.

Ja esat lietotājs valsts iestādē, komercsektorā vai uzņēmumā, lūdzu, sazinieties ar palīdzības dienestu uzņēmumiem saistībā ar funkcionāliem traucējumiem.

Nepieciešama papildu palīdzība?

Vēlaties vairāk opciju?

Izpētiet abonementa priekšrocības, pārlūkojiet apmācības kursus, uzziniet, kā aizsargāt ierīci un veikt citas darbības.

Kopienas palīdz uzdot jautājumus un atbildēt uz tiem, sniegt atsauksmes, kā arī saņemt informāciju no ekspertiem ar bagātīgām zināšanām.

Atrodiet risinājumus visbiežāk sastopamām problēmām vai saņemiet palīdzību no atbalsta dienesta aģenta.

Vai šī informācija bija noderīga?

Cik lielā mērā esat apmierināts ar valodas kvalitāti?
Kas ietekmēja jūsu pieredzi?
Nospiežot Iesniegt, jūsu atsauksmes tiks izmantotas Microsoft produktu un pakalpojumu uzlabošanai. Jūsu IT administrators varēs vākt šos datus. Paziņojums par konfidencialitāti.

Paldies par jūsu atsauksmēm!

×