3D

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

3D

Uz lapas sākumu

3D atsauce

Atsauce uz diapazonu, kas ietver divas vai vairākas darblapas darbgrāmatā.

3D sienas un grīda

Apgabali, kas aptver daudz telpisku diagrammu tipu, kas piešķir diagrammai dimensiju un robežas. Punktu apgabalā tiek parādītas divas sienas un viena grīda.

A

Uz lapas sākumu

Aktivizēt

Padarīt diagrammas lapu vai darblapu aktīvu vai to atlasīt. Aktivizētā lapa nosaka, kuras cilnes tiek rādītas. Lai aktivizētu lapu, darbgrāmatā noklikšķiniet uz lapas cilnes.

Aktīva šūna

Atlasītā šūna, kurā tiek ievadīti dati, kad sākat rakstīt. Vienlaikus ir aktīva tikai viena šūna. Aktīvo šūnu ierobežo bieza apmale.

Aktīva lapa

Lapa, kurā strādājat darbgrāmatā. Aktīvās lapas cilnes nosaukums ir treknrakstā.

Adrese

Ceļš uz objektu, dokumentu, failu, lapu vai citu galamērķi. Adrese var būt vietrādis URL (tīmekļa adrese) vai UNC ceļš (tīkla adrese), un tā var ietvert konkrētu atrašanās vietu failā, piemēram, Word grāmatzīmi vai Excel šūnu diapazonu.

Alternatīva startēšanas mape

Mape, kas ir papildus mapei XLStart, satur darbgrāmatas vai citus failus, kurus vēlaties atvērt automātiski, kad startējat programmu Excel, un veidnes, kas ir pieejamas, veidojot jaunas darbgrāmatas.

Alternatīva startēšanas mape

Mape, kas ir papildus mapei XLStart, satur darbgrāmatas vai citus failus, kurus vēlaties atvērt automātiski, kad startējat programmu Excel, un veidnes, kas ir pieejamas, veidojot jaunas darbgrāmatas.

Arguments

Vērtības, ko funkcija izmanto, lai veiktu operācijas vai aprēķinus. Argumenta tips, ko izmanto funkcija, ir raksturīgs šai funkcijai. Bieži lietotie argumenti, kas tiek izmantoti funkcijās, ietver skaitļus, tekstu, šūnu atsauces un nosaukumus.

Masīvs

Tiek izmantots, lai izveidotu formulas, kas rada vairākus rezultātus vai darbojas argumentu grupā, kas sakārtoti rindās un kolonnās. Masīva diapazons koplieto kopēju formulu; masīva konstante ir konstanšu grupa, kas tiek lietota kā arguments.

Masīva formula

Formula, kas veic vairākus aprēķinus ar vienu vai vairākām vērtību kopām un pēc tam atgriež vienu rezultātu vai vairākus rezultātus. Masīva formulas tiek iekļautas figūriekavās { }, un tās tiek ievadītas, nospiežot taustiņu kombināciju CTRL+SHIFT+ENTER.

Saistīta rakurstabula

Rakurstabula, kas nodrošina avota datus rakursdiagrammai. Tā tiek izveidota automātiski, kad izveidojat jaunu rakursdiagrammu. Mainot jebkuras atskaites izkārtojumu, mainās arī otra atskaite.

Automātiskais formāts

Iebūvēta šūnu formātu kolekcija (piemēram, fonta lielums, raksti un līdzinājums), ko var lietot datu diapazonam. Programma Excel atlasītajā diapazonā nosaka kopsavilkuma un detalizācijas līmeņus un atbilstoši lieto formātus.

Ass

Līnija, kas šķērso diagrammas punktu apgabalu un tiek izmantota kā mērījumu atsauces ietvars. Y ass parasti ir vertikālā ass, un tajā ir dati. X ass parasti ir horizontālā ass, un tajā ir kategorijas.

B

Uz lapas sākumu

Bāzes adrese

Relatīvais ceļš, ko programma Excel izmanto kā mērķa adresi, kad ievietojat hipersaiti. Tā var būt interneta adrese (vietrādis URL), ceļš uz mapi cietajā diskā vai ceļš uz mapi tīklā.

Apmale

Dekoratīva līnija, ko var lietot darblapas šūnām vai objektiem, piemēram, diagrammām, attēliem vai tekstlodziņiem. Apmales atšķir, izceļ vai grupē vienumus.

C

Uz lapas sākumu

Aprēķinātā kolonna

Excel tabulā aprēķinātajā kolonnā tiek izmantota viena formula, kas pielāgojas katrai rindai. Tā automātiski tiek izvērsta, lai iekļautu papildu rindas, tādējādi formula tiek nekavējoties lietota arī šajās rindās.

Aprēķinātais lauks (datu bāze)

Lauks vaicājuma rezultātu kopā, kas parāda izteiksmes rezultātu, nevis datus no datu bāzes.

Aprēķinātais lauks (rakurstabula)

Lauks rakurstabulā vai rakursdiagrammā, kas izmanto jūsu izveidotu formulu. Aprēķinātie lauki var veikt aprēķinus, izmantojot citu rakurstabulas vai rakursdiagrammas lauku saturu.

Aprēķinātais vienums

Vienums rakurstabulas vai rakursdiagrammas laukā, kas izmanto jūsu izveidotu formulu. Aprēķinātie vienumi var veikt aprēķinus, izmantojot citu vienumu saturu tajā pašā rakurstabulas vai rakursdiagrammas laukā.

Kategorijas ass

Diagrammas ass, kas apzīmē katra datu punkta kategoriju. Tā parāda patvaļīgas teksta vērtības, piemēram, Cet1, Cet2 un Cet3. Tā nevar parādīt skaitlisku vērtību skalu.

Kategorijas lauks

Lauks, kas tiek rādīts rakursdiagrammas kategorijas apgabalā. Vienumi kategorijas laukā tiek parādīti kā etiķetes uz kategoriju ass.

Šūna

Lodziņš, ko veido rindas un kolonnas krustpunkts darblapā vai tabulā, kurā ievadāt informāciju.

Šūnas atsauce

Koordinātu kopa, ko darblapā aizņem šūna. Piemēram, šūnas atsauce, kas tiek parādīta kolonnas B un 3. rindas krustpunktā, ir B3.

Sertificēšanas iestāde

Komerciāla organizācija vai uzņēmuma grupa, kas izmanto tādus rīkus kā Microsoft Certificate Server, lai nodrošinātu ciparsertifikātus, kurus programmatūras izstrādātāji var izmantot, lai parakstītu makro, un lietotāji var izmantot dokumentu parakstīšanai.

Izmaiņu vēsture

Koplietojamā darbgrāmatā ietverta informācija, kas tiek saglabāta par izmaiņām, kas veiktas iepriekšējās rediģēšanas sesijās. Informācijā ir ietverts tās personas vārds, kura veica katru izmaiņu, izmaiņu veikšanas laiks un mainītie dati.

Diagramma apgabals

Visa diagramma un visi tās elementi.

Diagrammas lapa

Darbgrāmatas lapa, kurā ir tikai diagramma. Diagrammu lapa ir noderīga, ja vēlaties skatīt diagrammu vai rakursdiagrammu atsevišķi no darblapas datiem vai rakurstabulas.

Kolonnas lauks

Lauks, kuram rakurstabulā ir piešķirta kolonnas orientācija. Vienumi, kas saistīti ar kolonnas lauku, tiek rādīti kā kolonnu etiķetes.

Kolonnas virsraksts

Pelēkotais apgabals katras datu rūts kolonnas augšdaļā, kurā ir lauka nosaukums.

Kolonnas virsraksts

Alfabētisks vai numurēts pelēks apgabals katras kolonnas augšdaļā. Noklikšķiniet uz kolonnas virsraksta, lai atlasītu visu kolonnu. Lai palielinātu vai samazinātu kolonnas platumu, velciet līniju pa labi no kolonnas virsraksta.

Salīdzināšanas kritēriji

Meklēšanas nosacījumu kopa, kas tiek lietota datu atrašanai. Salīdzinājuma kritēriji var būt rakstzīmju sērija, kuru vēlaties saskaņot, piemēram, "Northwind Traders" vai izteiksme, piemēram, ">300".

Salīdzināšanas operators

Zīme, kas tiek lietota salīdzinājuma kritērijā, lai salīdzinātu divas vērtības. Seši standarti ir = vienāds ar, > lielāks nekā, < mazāks nekā, >= lielāks vai vienāds ar, <= mazāks par vai vienāds ar un <> nav vienāds ar.

Nosacījumformāts

Formāts, piemēram, šūnas ēnojums vai fonta krāsa, ko programma Excel automātiski lieto šūnām, ja norādītais nosacījums ir patiess.

Konsolidācijas tabula

Kombinēto rezultātu tabula, kas tiek parādīta mērķa apgabalā. Programma Excel izveido konsolidācijas tabulu, lietojot jūsu atlasīto kopsavilkuma funkciju norādīto avota apgabalu vērtībām.

Konstante

Vērtība, kas netiek aprēķināta. Piemēram, skaitlis 210 un teksts "Ceturkšņa ienākumi" ir konstantes. Izteiksme vai vērtība, kas rodas no izteiksmes, nav konstante.

Ierobežojumi

Risinātāja problēmā norādītie ierobežojumi. Ierobežojumus var lietot koriģējamām šūnām, mērķa šūnai vai citām šūnām, kas ir tieši vai netieši saistītas ar mērķa šūnu.

Kopēšanas apgabals

Šūnas, kuras kopējat, kad vēlaties ielīmēt datus citā atrašanās vietā. Kad esat nokopējis šūnas, ap tām tiek parādīta kustīga apmale, kas norāda, ka tās ir nokopētas.

Kritēriji

Nosacījumi, ko norādāt, lai ierobežotu, kuri ieraksti ir iekļauti vaicājuma rezultātu kopā. Piemēram, šis kritērijs atlasa ierakstus, kuriem lauka Pasūtījuma summa vērtība ir lielāka par 30 000: Pasūtījuma summa > 30 000.

Kritēriju rūts

Loga apgabals, kurā tiek parādīti kritēriji, kas tiek izmantoti, lai ierobežotu vaicājuma rezultātu kopā iekļautos ierakstus.

Pašreizējais apgabals

Aizpildītu šūnu bloks, kas ietver pašlaik atlasīto šūnu vai šūnas. Apgabals plešas visos virzienos līdz pirmajai tukšajai rindai vai kolonnai.

Pielāgots aprēķins

Metode vērtību summēšanai rakurstabulas datu apgabalā, izmantojot vērtības citās šūnās datu apgabalā. Datu laukam, lai izveidotu pielāgotus aprēķinus, izmantojiet dialoglodziņa Rakurstabulas lauks opciju Rādīt datus kā sarakstu.

D

Uz lapas sākumu

Datu forma

Dialoglodziņš, kurā vienlaikus tiek parādīts viens pilns ieraksts. Datu formas varat izmantot, lai pievienotu, mainītu, atrastu un dzēstu ierakstus.

Datu etiķete

Etiķete, kas nodrošina papildinformāciju par datu marķieri, kas apzīmē vienu datu punktu vai vērtību, kas izveidota no datu lapas šūnas.

Datu marķieris

Josla, apgabals, punkts, sektors vai cits simbols diagrammā, kas pārstāv vienu datu punktu vai vērtību, kas izveidota no datu lapas šūnas. Saistīti datu marķieri diagrammā veido datu sēriju.

Datu rūts

Loga apgabals, kurā tiek rādīta vaicājuma rezultātu kopa.

Datu punkti

Atsevišķas vērtības, kas attēlotas diagrammā. Saistīti datu punkti veido datu sēriju. Datu punkti tiek attēloti kā joslas, kolonnas, līnijas, sektori, punkti un citas formas. Šīs formas sauc par datu marķieriem.

Datu reģions

Šūnu diapazons, kurā ir dati un kuru ierobežo tukšas šūnas vai datu lapas apmales.

Datu sērija

Saistīti datu punkti, kas attēloti diagrammā un tiek iegūti no datu lapas rindām vai kolonnām. Katrai diagrammas datu sērijai ir unikāla krāsa vai raksts. Diagrammā var attēlot vienu vai vairākas datu sērijas. Sektoru diagrammās ir tikai viena datu sērija.

Datu avots

Saglabāta avota informācijas kopa, kas tiek lietota, lai izveidotu savienojumu ar datu bāzi. Datu avotā var ietilpt datu bāzes servera nosaukums un atrašanās vieta, datu bāzes draivera nosaukums un informācija, kas datu bāzei ir nepieciešama, kad pieteiksities.

Datu avota draiveris

Programmas fails, kas tiek lietots, lai izveidotu savienojumu ar konkrētu datu bāzi. Katrai datu bāzu programmai vai pārvaldības sistēmai nepieciešams cits draiveris.

Datu tabula

Šūnu diapazons, kurā tiek parādīti dažādu vērtību aizstāšanas rezultāti vienā vai vairākās formulās. Ir divu veidu datu tabulas: vienas ievades tabulas un dubultas ievades tabulas.

Datu tabula diagrammās

Režģis, kas var tikt pievienots dažās diagrammās, un tajā ir skaitliski dati, kas tiek izmantoti diagrammas izveidei. Datu tabula parasti ir pievienota diagrammas horizontālajai asij un aizstāj atzīmju etiķetes uz horizontālās ass.

Datu validācija

Excel līdzeklis, ko var izmantot, lai definētu ierobežojumus, kādus datus var vai vajag ievadīt šūnā, un, lai parādītu ziņojumus, kas pieprasa lietotājiem pareizos ierakstus un informē lietotājus par nepareiziem ierakstiem.

Ddatu bāze

Datu kolekcija, kas saistīta ar noteiktu tēmu vai nolūku. Datu bāzē informācija par konkrētu entītiju, piemēram, darbinieku vai pasūtījumu, tiek kategorizēta tabulās, ierakstos un laukos.

DDE saruna

Mijiedarbība starp divām lietojumprogrammām, kas komunicē un apmainās ar datiem, izmantojot speciālas funkcijas un kodu, tiek dēvēta par dinamisko datu apmaiņu (Dynamic Data Exchange — DDE).

Noklusējuma startēšanas darbgrāmata

Jaunā, nesaglabātā darbgrāmata, kas tiek parādīta, startējot programmu Excel. Noklusējuma starta darbgrāmata tiek parādīta tikai tad, ja mapē XLStart neesat iekļāvis citas darbgrāmatas.

Noklusējuma darbgrāmatas veidne

Veidne Book.xlt, ko izveidojat, lai mainītu jauno darbgrāmatu noklusējuma formātu. Programma Excel izmanto veidni, lai izveidotu tukšu darbgrāmatu, kad startējat programmu Excel vai izveidojat jaunu darbgrāmatu, nenorādot veidni.

Noklusējuma darblapas veidne

Veidne Sheet.xlt, ko izveidojat, lai mainītu jauno darblapu noklusējuma formātu. Programma Excel izmanto veidni, lai izveidotu tukšu darblapu, kad pievienojat darbgrāmatai jaunu darblapu.

Pēctecības

Šūnas, kurās ir ietvertas formulas, kas atsaucas uz citām šūnām. Piemēram, ja šūnā D10 ir ietverta formula =B5, šūna D10 ir šūnas B5 pēctecis.

Mērķa apgabals

Šūnu diapazons, ko atlasāt, lai ietvertu kopsavilkuma datus konsolidācijā. Mērķa apgabals var atrasties tajā pašā darblapā, kur avota dati, vai citā darblapā. Darblapā var būt tikai viena konsolidācija.

Detalizētie dati

Automātiskās starpsummas un darblapu strukturējumu gadījumā starpsummu rindas vai kolonnas, kas tiek summētas ar kopsavilkuma datiem. Detalizētie dati parasti atrodas blakus un virs vai pa kreisi no kopsavilkuma datiem.

Nolaižamās līnijas

Līniju un laukumu diagrammās ietvertas līnijas, kas stiepjas no datu punkta uz kategorijas (x) asi. Noderīgas apgabalu diagrammās, lai precizētu, kur beidzas viens datu marķieris un sākas nākamais.

Nolaižamais sarakstlodziņš

Vadīkla izvēlnē, rīkjoslā vai dialoglodziņā, kurā tiek rādīts opciju saraksts, kad noklikšķināt uz mazās bultiņas blakus sarakstlodziņam.

E

Uz lapas sākumu

Iegulta diagramma

Diagramma, kas novietota darblapā, nevis atsevišķā diagrammas lapā. Iegultas diagrammas ir noderīgas, ja vēlaties skatīt vai drukāt diagrammu vai rakursdiagrammu ar tās avota datiem vai citu darblapas informāciju.

Kļūdu stabiņi

Parasti tiek izmantoti statistikas vai zinātniskos datos — kļūdu stabiņi parāda potenciālo kļūdu vai nenoteiktības pakāpi attiecībā pret katru sērijas datu marķieri.

Excel pievienojumprogramma

Komponenti, kas var tikt instalēti datorā, lai programmā Excel pievienotu komandas un funkcijas. Šīs pievienojumprogrammas ir specifiskas programmai Excel. Citas pievienojumprogrammas, kas pieejamas programmai Excel vai Office, ir Component Object Model (COM) pievienojumprogrammas.

Excel tabula

Iepriekš zināms kā Excel saraksts, varat izveidot, formatēt un izvērst Excel tabulu, lai organizētu datus jūsu darblapā.

Izteiksme

Operatoru, lauku nosaukumu, funkciju, literāļu un konstanšu apvienojums, kas tiek novērtēts ar vienu vērtību. Izteiksmes var norādīt kritērijus (piemēram, Pasūtījuma summa >10 000) vai veikt aprēķinus, izmantojot lauku vērtības (piemēram, Cena*Daudzums).

Ārēji dati

Dati, kas tiek glabāti datu bāzē, piemēram, Access, dBASE vai SQL Server, kas ir atdalīti no Query un programmas, no kuras startējāt Query.

Ārēji dati

Dati, kas tiek glabāti ārpus programmas Excel. Piemēram, datu bāzes, kas izveidotas programmā Access, dBASE, SQL Server vai tīmekļa serverī.

Ārējs datu diapazons

Datu diapazons, kas tiek ienests darblapā, bet izveidots ārpus programmas Excel, piemēram, datu bāzē vai teksta failā. Programmā Excel varat formatēt datus vai izmantot tos aprēķinos kā jebkurus citus datus.

Ārēja atsauce

Atsauce uz šūnu vai diapazonu citā Excel darbgrāmatas lapā vai atsauce uz definētu nosaukumu citā darbgrāmatā.

F

Uz lapas sākumu

Lauks (datu bāze)

Informācijas kategorija, piemēram, uzvārds vai pasūtījuma summa, kas tiek glabāta tabulā. Kad vaicājums parāda rezultātu kopu savā datu rūtī, lauks tiek attēlots kā kolonna.

Lauks (rakurstabula)

Rakurstabulā vai rakursdiagrammā — datu kategorija, kas atvasināta no avota datu lauka. Rakurstabulās ir rindu, kolonnu, lappušu un datu lauki. Rakursdiagrammās ir sēriju, kategoriju, lappušu un datu lauki.

Aizpildījuma turis

Mazais melnais kvadrātiņš atlases apakšējā labajā stūrī. Kad norādāt uz aizpildījuma turi, kursors tiek pārvērsts par melnu krustu.

Filtrs

Lai parādītu tikai saraksta rindas, kas atbilst norādītajiem nosacījumiem. Komandu Automātiskais filtrs var izmantot, lai parādītu rindas, kas atbilst vienai vai vairākām konkrētām vērtībām, aprēķinātām vērtībām vai nosacījumiem.

Fonts

Grafikas noformējums, kas tiek lietots visiem cipariem, simboliem un alfabēta rakstzīmēm. Tiek dēvēts arī par tipu vai burtveidolu. Arial un Courier New ir fontu piemēri. Fontiem parasti ir dažādi lielumi, piemēram, 10 punkti, un dažādi stili, piemēram, Treknraksts.

Formula

Vērtību, šūnu atsauču, nosaukumu, funkciju vai operatoru secība šūnā, kas kopā veido jaunu vērtību. Formula vienmēr sākas ar vienādības zīmi (=).

Formula josla

Josla Excel loga augšdaļā, ko izmanto, lai ievadītu vai rediģētu vērtības vai formulas šūnās vai diagrammās. Parāda konstantu vērtību vai formulu, kas tiek glabāta aktīvajā šūnā.

Formulas palete

Rīks, kas palīdz izveidot vai rediģēt formulu, kā arī sniedz informāciju par funkcijām un to argumentiem.

Funkcija (Microsoft Query)

Izteiksme, kas atgriež vērtību, pamatojoties uz aprēķina rezultātiem. Vaicājums pieņem, ka datu avoti atbalsta funkcijas Avg, Count, Max, Min un Sum. Daži datu avoti, iespējams, neatbalsta visus šos vai atbalsta papildu funkcijas.

Funkcija (Office Excel)

Iepriekš uzrakstīta formula, kas paņem vērtību vai vērtības, izpilda darbību un atgriež vērtību vai vērtības. Izmantojiet funkcijas, lai darblapā vienkāršotu un saīsinātu formulas, īpaši tās, kas veic ilgus un sarežģītus aprēķinus.

G

Uz lapas sākumu

Vērtības sasniegšana

Metode, lai atrastu noteiktu vērtību šūnai, pielāgojot citas šūnas vērtību. Ja tiek meklēts mērķis, programma Excel norādītās šūnas vērtību maina, līdz formula, kas ir atkarīga no šīs šūnas, atgriež vēlamo rezultātu.

Režģis

Objektu līdzināšanai izmantoto krustojošos līniju kopa.

Režģlīnijas diagrammās

Līnijas, ko varat pievienot diagrammai, lai atvieglotu datu skatīšanu un novērtēšanu. Režģlīnijas stiepjas no atzīmēm uz ass visā punktu apgabalā.

Grupa

Strukturējumā vai rakurstabulā viena vai vairākas detalizētās rindas vai kolonnas, kas atrodas blakus un pakārtotas kopsavilkuma rindai vai kolonnai.

H

Uz lapas sākumu

Augstākās/zemākās vērtības līnijas

Plaknes līniju diagrammās — līnijas, kas stiepjas no augstākās līdz mazākajai vērtībai katrā kategorijā. Augstākās/zemākās vērtības līnijas bieži tiek lietotas biržas diagrammās.

Vēstures darblapa

Atsevišķa darblapa, kurā uzskaitītas izmaiņas, kas izsekotas koplietojamā darbgrāmatā, tostarp tās personas vārds, kas veikusi izmaiņas, kad un kur tā ir veikta, kādi dati tiek izdzēsti vai aizstāti un kā atrisināti konflikti.

I

Uz lapas sākumu

Identifikators

Lauka nosaukums, kas tiek lietots izteiksmē. Piemēram, Pasūtījuma summa ir identifikators (lauka nosaukums) laukam, kurā ir pasūtījumu summas. Identifikatora vietā varat izmantot izteiksmi (piemēram, cena*daudzums).

Netieša krustošanās

Atsauce uz šūnu diapazonu, nevis uz vienu šūnu, kas tiek aprēķināta kā viena šūna. Ja šūnā C10 ir formula =B5:B15*5, programma Excel šūnas B10 vērtību reizina ar 5, jo šūnas B10 un C10 atrodas tajā pašā rindā.

Indekss

Datu bāzes komponents, kas paātrina datu meklēšanu. Ja tabulā ir indekss, datus tabulā var atrast, to meklējot indeksā.

Iekšējā apvienošana

Līdzeklī Query — noklusējuma savienojuma tips starp divām tabulām, kur ir atlasīti tikai tie ieraksti, kuriem apvienotajos laukos ir vienādas vērtības. Divi atbilstošie ieraksti no abām tabulām tiek apvienoti un parādīti kā viens ieraksts rezultātu kopā.

Ievades šūna

Šūna, kurā tiek aizstāta katra ievades vērtība no datu tabulas. Jebkura šūna darblapā var būt ievades šūna. Kaut gan ievades šūnai nav jābūt datu tabulas daļai, datu tabulās esošajās formulās ir jāatsaucas uz ievades šūnu.

Ievades rinda

Īpaša rinda Excel tabulā, kas atvieglo datu ievadi. Ievades rinda ir atzīmēta ar zvaigznīti.

Internet Explorer

Tīmekļa pārlūkprogramma, kas interpretē HTML failus, formatē tos par tīmekļa lapām un parāda lietotājam. Pārlūkprogrammu Internet Explorer varat lejupielādēt no Microsoft tīmekļa vietnes http://www.microsoft.com.

Vienums

Rakurstabulas un rakursdiagrammas lauka apakškategorija. Piemēram, laukam "Mēnesis" var būt tādi vienumi kā "Janvāris", "Februāris" utt.

Iterācija

Atkārtots darblapas aprēķins, līdz tiek sasniegta konkrēta skaitliska vērtība.

J

Uz lapas sākumu

Avienošana

Savienojums starp vairākām tabulām, kur ieraksti no atbilstīgiem saistītajiem laukiem tiek apvienoti un parādīti kā viens ieraksts. Ieraksti, kas neatbilst, var tikt iekļauti vai izslēgti atkarībā no pievienošanās veida.

Apvienošanās līnija

Līdzeklī Query — līnija, kas savieno divu tabulu laukus un parāda Query, kā dati ir saistīti. Apvienošanās tips norāda, kuri ieraksti tiek atlasīti vaicājuma rezultātu kopai.

Apvienošanās līnija

Līdzeklī Query — līnija, kas savieno divu tabulu laukus un parāda, kā dati ir saistīti. Apvienošanās tips norāda, kuri ieraksti tiek atlasīti vaicājuma rezultātu kopai.

Taisnošana

Pielāgojiet horizontālo atstarpi, lai teksts tiktu līdzināts vienmērīgi gan pie kreisās, gan labās piemales. Teksta taisnošana veido līdzenu malu abās pusēs.

L

Uz lapas sākumu

Apzīmējumi

Lodziņš, kas identificē diagrammas datu sērijām vai kategorijām piešķirtos rakstus vai krāsas.

Apzīmējumu atslēgas

Simboli apzīmējumos, kas parāda diagrammas datu sērijām (vai kategorijām) piešķirtos rakstus un krāsas. Apzīmējumu atslēgas parādās pa kreisi no apzīmējumu ievadēm. Formatējot apzīmējuma atslēgu, tiek formatēts arī ar to saistītais datu marķieris.

Bloķēts lauks vai ieraksts

Ieraksta, lauka vai cita objekta nosacījums datu bāzē, kas ļauj to skatīt, bet ne mainīt (tikai lasāms) līdzeklī Query.

M

Uz lapas sākumu

Kartēts diapazons

Diapazons XML sarakstā, kas ir saistīts ar XML kartes elementu.

Matrica

Taisnstūrveida vērtību masīvs vai šūnu diapazons, kas tiek apvienots ar citiem masīviem vai diapazoniem, lai izveidotu vairākas summas vai produktus. Programmā Excel ir iepriekš definētas matricu funkcijas, kas var radīt summas vai produktus.

Sapludināta šūna

Viena šūna, kas izveidota, apvienojot divas vai vairākas atlasītās šūnas. Šūnas atsauce sapludinātai šūnai ir sākotnējā atlasītā diapazona augšējā kreisajā šūnā.

Microsoft Excel vadīkla

Iebūvēta Excel vadīkla, kas nav ActiveX vadīkla.

Microsoft Visual Basic palīdzība

Lai saņemtu palīdzību par Visual Basic programmā Excel, cilnes Izstrādātājs grupā Kods noklikšķiniet uz Visual Basic un pēc tam palīdzības izvēlnē noklikšķiniet uz Microsoft Visual Basic palīdzība.

Kustīgais vidējais

Vidējo vērtību secība, kas aprēķināta no datu sērijas daļām. Diagrammā mainīgā vidējā vērtība izlīdzina datu svārstības, tādējādi skaidrāk parādot modeli vai tendenci.

Kustīga apmale

Animēta apmale, kas tiek parādīta ap darblapas diapazonu, kas ir izgriezts vai nokopēts. Lai atceltu kustīgo apmali, nospiediet taustiņu Esc.

Vairāklīmeņu kategoriju etiķetes

Diagrammas kategoriju etiķetes, kas, pamatojoties uz darblapas datiem, tiek automātiski parādītas vairākās rindās hierarhijā. Piemēram, virsraksts Produkti var parādīties virs rindas ar virsrakstiem Tofu, Āboli un Bumbieri.

N

Uz lapas sākumu

Nosaukums

Vārds vai rakstzīmju virkne, kas apzīmē šūnas, šūnu diapazona, formulas vai konstantes vērtību. Izmantojiet vienkārši saprotamus nosaukumus, piemēram, Produkti, lai atsauktos uz sarežģīti saprotamiem diapazoniem, piemēram, Sales!C20:C30.

Nosaukuma lodziņš

Lodziņš formulas joslas kreisajā pusē, kas identificē atlasīto šūnu, diagrammas vienumu vai zīmēto objektu. Lai piešķirtu nosaukumu šūnai vai diapazonam, ierakstiet nosaukumu lodziņā Nosaukums un pēc tam nospiediet taustiņu ENTER. Lai pārietu uz nosauktu šūnu un to atlasītu, noklikšķiniet uz tās nosaukuma lodziņā Nosaukums.

Nesecīga atlase

Divu vai vairāku šūnu vai diapazonu atlase, kas nepieskaras cits citam. Iezīmējot diagrammā nesecīgas atlases, pārliecinieties, vai apvienotā atlase veido taisnstūrveida formu.

Ne OLAP avota dati

Rakurstabulas vai rakursdiagrammas atskaites pamatā esošie dati, kas iegūti no cita avota, kas nav OLAP datu bāze. Šie avoti ietver relāciju datu bāzes, tabulas Excel darblapās un teksta failu datu bāzēs.

O

Uz lapas sākumu

ObjectLink

OLE datu formāts, kas apraksta saistītu objektu, identificējot objektu klasi, dokumenta nosaukumu un nosaukumu. Katrs no šiem datu vienumiem ir Null terminēta virkne.

Bezsaistes kuba fails

Fails, ko izveidojat savā cietajā diskā vai tīkla koplietojumā, lai glabātu OLAP avota datus rakurstabulai vai rakursdiagrammai. Bezsaistes kuba faili ļauj turpināt darbu, kad nav izveidots savienojums ar OLAP serveri.

OLAP

Datu bāzu tehnoloģija, kas optimizēta vaicājumiem un atskaitēm, tā vietā, lai apstrādātu transakcijas. OLAP dati tiek organizēti hierarhiski un tiek glabāti kubos, nevis tabulās.

OLAP nodrošinātājs

Programmatūras kopa, kas nodrošina piekļuvi konkrēta veida OLAP datu bāzei. Šī programmatūra var ietvert datu avota draiveri un citu klienta programmatūru, kas nepieciešama, lai izveidotu savienojumu ar datu bāzi.

Operands

Formulas vienumi jebkurā operatora pusē. Programmā Excel operandi var būt vērtības, šūnu atsauces, nosaukumi, etiķetes un funkcijas.

Operators

Zīme vai simbols, kas norāda, kāda veida aprēķins jāveic izteiksmē. Pastāv matemātiskie, salīdzināšanas, loģiskie un atsauču operatori.

Ārējā apvienošana

Līdzeklī Query — savienojums, kur tiek atlasīti visi vienas tabulas ieraksti, pat tad, ja nav atbilstošu ierakstu citā tabulā. Atbilstīgie ieraksti tiek apvienoti un parādīti kā viens. Ieraksti, kuriem nav atbilstību citā tabulā, tiek parādīti tukši.

Ārējā apvienošana

Savienojums, kur tiek atlasīti visi vienas tabulas ieraksti, pat tad, ja nav atbilstošu ierakstu citā tabulā. Atbilstīgie ieraksti tiek apvienoti un parādīti kā viens. Ieraksti, kuriem nav atbilstību citā tabulā, tiek parādīti kā tukši.

Strukturējums

Darblapas dati, kuros detalizēto datu rindas vai kolonnas tiek grupētas, lai varētu izveidot kopsavilkuma atskaites. Strukturējums var apkopot visu darblapu vai atlasītu tās daļu.

Strukturējuma dati

Dati, kas atrodas darblapas strukturējumā. Strukturējuma dati iekļauj strukturējuma kopsavilkuma un detalizētas informācijas rindas vai kolonnas.

Strukturējuma simboli

Simboli, kas tiek izmantoti, lai mainītu strukturētas darblapas skatu. Detalizētus datus varat parādīt vai paslēpt, nospiežot pluszīmes, mīnuszīmes zīmi un skaitļus 1, 2, 3 vai 4, kas norāda strukturējuma līmeni.

OwnerLink

OLE datu formāts, kas apraksta iegultu objektu, identificējot objektu klasi, dokumenta nosaukumu un nosaukumu. Katrs no šiem datu vienumiem ir Null terminēta virkne.

P

Uz lapas sākumu

Lappuses pārtraukums

Atdalītājs, kas darblapu sadala atsevišķās lappusēs drukāšanai. Excel ievieto automātiskos lappušu pārtraukumus, ņemot vērā papīra izmērus, piemaļu iestatījumus, mērogošanas opcijas un lietotāja ievietoto manuālo lappušu pārtraukumu izvietojumu.

Lappuses pārtraukuma priekšskatījums

Darblapas skats, kurā redzami drukājamie apgabali un lappušu pārtraukumu atrašanās vietas. Drukas apgabals tiek parādīts baltā krāsā, automātiskie lappušu pārtraukumi parādās kā pārtrauktas līnijas, un manuāli lappušu pārtraukumi tiek rādīti kā nepārtrauktas līnijas.

Parametrs

Programmā Excel varat pievienot, mainīt vai noņemt parametrus, lai norādītu šūnas, kas ir rediģējamas redzamā Excel pakalpojumu darblapas datos. Saglabājot darbgrāmatu, izmaiņas tiek automātiski atspoguļotas serverī.

Parametru vaicājums

Vaicājuma tips, kas, palaižot to, prasa vērtības (kritērijus), ko izmantot, lai atlasītu ierakstus rezultātu kopā, lai vienu un to pašu vaicājumu varētu izmantot dažādu rezultātu kopu izgūšanai.

Parole

Veids, kā aizsargāt darblapu vai darbgrāmatu. Ja darblapas vai darbgrāmatas elementu aizsardzību nodrošina ar paroli, būtiski ir šo paroli atcerēties. Bez šīs paroles nevar noņemt darbgrāmatas vai darblapas aizsardzību. Vienmēr lietojiet stipras paroles, kurās ir gan lielie, gan mazie burti, skaitļi un simboli. Vājās parolēs šo elementu nav. Stipra parole: Y6dh!et5. Vāja parole: Māja27. Izmantojiet stipru paroli, ko varat iegaumēt, lai tā nebūtu jāpieraksta.

Ielīmēšanas apgabals

Mērķa vieta datiem, kas izgriezti vai kopēti, izmantojot Office starpliktuvi.

Rakursa apgabals

Darblapas apgabals, kurā var vilkt rakurstabulas vai rakursdiagrammas laukus, lai mainītu atskaites izkārtojumu. Jaunajā atskaitē pārtrauktas zilas kontūras norāda uz rakursa apgabalu darblapā.

Rakursdiagrammas kategorijas lauks

Lauks, kuram rakursdiagrammā ir piešķirta kategorijas orientācija. Diagrammā kategorijas parasti parādās uz x ass jeb horizontālās ass.

Rakursdiagramma

Diagramma, kas nodrošina interaktīvu datu analīzi, piemēram, rakurstabulu. Varat mainīt datu skatus, skatīt dažādus detalizācijas līmeņus vai pārkārtot diagrammas izkārtojumu, velkot laukus un parādot vai paslēpjot vienumus laukos.

Rakursdiagrammas sērijas lauks

Lauks, kuram rakursdiagrammā ir piešķirta sērijas orientācija. Diagrammā sērijas tiek attēlotas apzīmējumos.

Rakurstabulas dati

Rakurstabulā apkopotie dati, kas aprēķināti no avota saraksta vai tabulas datu laukiem.

Rakurstabulas gala summas

Rakurstabulas rindas vai kolonnas visu šūnu kopējās vērtības. Vērtības gala summas rindā vai kolonnā tiek aprēķinātas, izmantojot to pašu kopsavilkuma funkciju, kas tiek izmantota rakurstabulas datu apgabalā.

Rakurstabulas saraksts

Microsoft Office tīmekļa komponents, kas ļauj izveidot struktūru, kas līdzīga Excel rakurstabulai. Lietotāji var skatīt rakurstabulas sarakstu tīmekļa pārlūkprogrammā un mainīt tā izkārtojumu tāpat kā Excel rakurstabulā.

Rakurstabula

Interaktīva starptabulu Excel atskaite, kas apkopo un analizē datus, piemēram, datu bāzes ierakstus, no dažādiem avotiem, ieskaitot tos, kas ir ārpus programmas Excel.

Rakurstabulas starpsumma

Rinda vai kolonna, kas izmanto kopsavilkuma funkciju, lai parādītu detalizēto elementu kopsummu rakurstabulas laukā.

Punktu apgabals

Plaknes diagrammā — apgabals, kas robežojas ar asīm un ietver visu datu sēriju. Telpiskā diagrammā — apgabals, kas robežojas ar asīm un ietver datu sēriju, kategoriju nosaukumus, atzīmju etiķetes un asu virsrakstus.

Punkts

Mērvienība, kas ir vienāda ar 1/72 collām.

Priekštecības

Šūnas, uz kurām ir atsauce citas šūnas formulā. Piemēram, ja šūna D10 satur formulu =B5, šūna B5 ir priekštecības šūna šūnai D10.

Primārā atslēga

Viens vai vairāki lauki, kas unikāli identificē katru tabulas ierakstu. Tāpat kā numura zīme identificē automobili, primārā atslēga unikāli identificē ierakstu.

Drukas apgabals

Viens vai vairāki šūnu diapazoni, kurus norādāt drukāšanai, ja nevēlaties drukāt visu darblapu. Ja darblapā ir drukas apgabals, tiek drukāts tikai drukas apgabals.

Drukas virsraksti

Rindu vai kolonnu etiķetes, kas tiek izdrukātas darblapas katras lappuses augšdaļā vai kreisajā pusē.

Rekvizītu lauki

OLAP kubā esoši neatkarīgi atribūti, kas saistīti ar vienumiem vai dalībniekiem. Piemēram, ja pilsētas vienumiem ir servera kubā glabātie lieluma un iedzīvotāju skaita rekvizīti, rakurstabulā var tikt rādīts katras pilsētas lielums un iedzīvotāju skaits.

Aizsargāt

Veikt darblapas vai darbgrāmatas iestatījumus, kas lietotājiem neļauj skatīt vai piekļūt norādītajai darblapai vai darbgrāmatas elementiem.

Q

Uz lapas sākumu

Vaicājums

Līdzeklī Query vai programmā Access — veids, kā atrast ierakstus, kas atbild uz konkrētu jautājumu, ko uzdodat par datu bāzē saglabātajiem datiem.

Vaicājuma kanāls

Jūs izmantojat vaicājuma kanālu DDE sarunā starp mērķa lietojumprogrammu un konkrētu vaicājumu (piemēram, Vaicājums1) līdzeklī Query. Lai izmantotu vaicājuma kanālu, jums jau ir jāatver vaicājuma logs, izmantojot sistēmas kanālu.

Vaicājuma noformējums

Visi Query logā iekļautie elementi, piemēram, tabulas, kritēriji, secība, kādā lauki ir sakārtoti un tā tālāk. Noformējumā ir norādīts arī, vai ir ieslēgts automātiskais vaicājums un vai varat rediģēt avota datus.

R

Uz lapas sākumu

Diapazons

Divas vai vairākas šūnas lapā. Šūnas diapazonā var atrasties blakus vai atstatus.

Tikai lasāms

Iestatījums, kas ļauj failu lasīt vai kopēt, bet ne mainīt vai saglabāt.

Ieraksts

Informācijas kolekcija par konkrētu personu, vietu, pasākumu vai lietu. Kad vaicājums parāda rezultātu kopu datu rūtī, ieraksts tiek attēlots kā rinda.

Atsvaidzināt (ārējs datu diapazons)

Lai atjauninātu datus no ārēja datu avota. Ikreiz, kad atsvaidzināt datus, jūs redzēsit jaunāko datu bāzes informācijas versiju, tostarp visas izmaiņas, kas veiktas datos.

Atsvaidzināt (rakurstabula)

Lai atjauninātu rakurstabulas vai rakursdiagrammas saturu un atspoguļotu pamatā esošā avota datu izmaiņas. Ja atskaites pamatā ir ārējie dati, atsvaidzināšana izpilda pamatā esošo vaicājumu, lai izgūtu jaunos vai mainītos datus.

Regresijas analīze

Statistikas analīzes veids, kas tiek lietots prognozēšanai. Regresijas analīze aplēš relāciju starp mainīgajiem, lai norādīto mainīgo varētu prognozēt no viena vai vairākiem mainīgajiem.

Relatīvā atsauce

Formulā — šūnas adrese, kuras pamatā ir tās šūnas relatīvā pozīcija, kas satur formulu, un šūna, uz kuru ir atsauce. Kopējot formulu, atsauce tiek automātiski pielāgota. Relatīvā atsauce kļūst par formu A1.

Aattālā atsauce

Atsauce uz datiem, kas tiek glabāti citas programmas dokumentā.

Atskaišu filtrs

Lauks, kas tiek lietots, lai filtrētu rakurstabulas vai rakursdiagrammas datu apakškopu vienā lapā turpmākam izkārtojumam un analīzei. Varat parādīt kopsavilkumu par visiem atskaites filtrā iekļautajiem vienumiem vai vienlaikus parādīt vienu vienumu, kas izfiltrē datus visiem pārējiem vienumiem.

Atskaites veidne

Excel veidne (.xlt fails), kas ietver vienu vai vairākus vaicājumus vai rakurstabulas, kuru pamatā ir ārējie dati. Saglabājot atskaites veidni, programma Excel saglabā vaicājuma definīciju, bet neglabā vaicājumā izgūtos datus.

Rezultātu kopa

Ierakstu kopa, kas tiek atgriezta, izpildot vaicājumu. Vaicājuma rezultātu kopu varat skatīt vaicājumā, vai arī varat atgriezt rezultātu kopu Excel darblapā turpmākai analīzei.

Rindas virsraksts

Numurēts pelēks apgabals pa kreisi no katras rindas. Noklikšķiniet uz rindas virsraksta, lai atlasītu visu rindu. Lai palielinātu vai samazinātu rindas augstumu, velciet rindu zem rindas virsraksta.

Rindas etiķete

Lauks, kuram rakurstabulā ir piešķirta rindas orientācija.

R kvadrātā vērtība

Skaitlis no 0 līdz 1, kas parāda, cik tuvu tendenču līknei paredzētās vērtības saskan ar faktiskajiem datiem. Tendenču līkne ir visuzticamākā, kad tā R kvadrāta vērtība ir 1 vai tuvu tam. Tas tiek dēvēts arī par noteikšanas koeficientu.

S

Uz lapas sākumu

Scenārijs

Nosaukta ievades vērtību kopa, ko var aizstāt darblapas modelī.

Scroll Lock

Ja ir ieslēgta opcija SCROLL LOCK, bulttaustiņi ritina aktīvo lapu, nevis aktivizē citu šūnu. Lai izslēgtu vai ieslēgtu SCROLL LOCK, nospiediet taustiņu SCROLL LOCK.

Sadaļa

Jebkura darblapas, skata un scenārija kombinācija, ko izvēlaties, veidojot atskaiti. Atskaitē var būt vairākas sadaļas.

Atlasīt

Šūnas vai šūnu diapazona iezīmēšana darblapā. Atlasītās šūnas tiks ietekmētas ar nākamo komandu vai darbību.

Atlasīt visu (poga)

Pelēks taisnstūris datu lapas augšējā kreisajā stūrī, kur krustojas rindu un kolonnu virsraksti. Noklikšķiniet uz šīs pogas, lai atlasītu visas datu lapas šūnas.

Sērijas ass

Diagrammas ass, kas atbilst dziļuma dimensijai patiesā telpiskā diagrammā. Tā parāda sēriju nosaukumus kā patvaļīgas teksta vērtības; nevar parādīt skaitlisku vērtību skalu.

Sērijas lauks

Lauks, kas tiek rādīts rakursdiagrammas sērijas apgabalā. Vienumi sēriju laukā ir uzskaitīti apzīmējumos, un tie norāda atsevišķo datu sēriju nosaukumus.

Sērijas līnijas

Plaknes joslu grēdu un stabiņu diagrammās — līnijas, kas savieno datu marķierus katrai datu sērijai, kas tiek izmantotas, lai izceltu mērījumu atšķirību starp abām sērijām.

Koplietojama darbgrāmata

Darbgrāmatas iestatījums, lai vairāki lietotāji tīklā varētu vienlaikus skatīt un veikt izmaiņas. Katrs lietotājs, kas saglabā darbgrāmatu, redz citu lietotāju veiktās izmaiņas.

Viena kartējuma šūna

Šūna, kas saistīta ar neatkārtojošos elementu XML kartē.

Kārtošanas secība

Veids, kā sakārtot datus, pamatojoties uz vērtību vai datu tipu. Varat kārtot datus alfabētiskā secībā, skaitliski vai pēc datuma. Kārtošanas secības izmanto augošu secību (no 1 līdz 9, no A līdz Z) vai dilstošu secību (no 9 līdz 1, no Z līdz A).

Avota apgabali

Šūnu diapazoni, kurus apvienojat norādītajā mērķa apgabalā. Avota apgabali var atrasties jebkurā darbgrāmatas darblapā, citās atvērtajās vai slēgtajās darbgrāmatās vai Lotus 1-2-3 darblapās.

Avota dati

Saraksts vai tabula, kas tiek lietota, lai izveidotu rakurstabulu vai rakursdiagrammu. Avota datus var ņemt no Excel tabulas vai diapazona, ārējās datu bāzes vai kuba, vai citas rakurstabulas.

SQL

Valoda, kas tiek lietota datu izgūšanai, atjaunināšanai un pārvaldībai. Kad izveidojat vaicājumu, Query izmanto SQL, lai izveidotu atbilstošo SQL SELECT priekšrakstu. Ja pārzināt SQL, varat skatīt vai mainīt SQL SELECT priekšrakstu.

Standarta fonts

Noklusējuma teksta fonts darblapās. Standarta fonts nosaka standarta šūnas stila noklusējuma fontu.

Kopsavilkuma dati

Automātiskās starpsummas un darblapu strukturējumu gadījumā visas rindas vai kolonnas, kas apkopo detalizētus datus. Kopsavilkuma dati parasti atrodas blakus un zem detalizētajiem datiem.

Kopsavilkuma funkcija

Aprēķinu veids, kas apvieno avota datus rakurstabulā vai konsolidācijas tabulā vai arī, iespraužot automātiskās starpsummas sarakstā vai datu bāzē. Kopsavilkuma funkciju piemēri ir Sum, Count un Average.

Sistēmas kanāls

Izmanto DDE sarunā starp lietojumprogrammām, lai iegūtu informāciju par sistēmu, piemēram, pašreizējos savienojumus, atvērtos vaicājumus un mērķa lietojumprogrammas statusu.

T

Uz lapas sākumu

Tabulas rūts

Query loga apgabals, kurā tiek rādītas vaicājuma tabulas. Katrā tabulā redzami lauki, no kuriem var izgūt datus.

Veidne

Darbgrāmata, ko izveido un izmanto kā pamatu citām līdzīgām darbgrāmatām. Varat izveidot darbgrāmatu un darblapu veidnes. Darbgrāmatas noklusējuma veidnes nosaukums ir Book.xlt. Darblapas noklusējuma veidnes nosaukums ir Sheet.xlt.

Tekstlodziņš

Taisnstūrveida objekts darblapā vai diagrammā, kurā var ierakstīt tekstu.

Atzīmes un atzīmju etiķetes

Atzīmes ir mazas mērīšanas līnijas, kas līdzinās lineāla iedaļām, kas krustojas ar asi. Atzīmju etiķetes identificē diagrammas kategorijas, vērtības vai sērijas.

Virsraksti diagrammās

Aprakstošs teksts, kas tiek automātiski līdzināts pret asi vai centrēts diagrammas augšdaļā.

Kopsummas rinda

Īpaša rinda Excel tabulā, kas nodrošina apkopošanas funkciju atlasi darbam ar skaitliskiem datiem.

Kopsummas

Viens no pieciem Query definētajiem aprēķinu tipiem: Sum, Avg, Count, Min un Max.

Trasētāja bultas

Bultiņas, kas rāda relāciju starp aktīvo šūnu un ar to saistītajām šūnām. Trasētāja bultiņas ir zilas, ja norāda no šūnas, kas nodrošina datus citai šūnai, un sarkanas, ja šūnā ir kļūdas vērtība, piemēram, #DIV/0!.

Tendenču līkne

Datu sēriju tendenču grafisks attēlojums, piemēram, līkne uz augšu, lai parādītu palielinātu pārdošanas apjomu dažu mēnešu laikā. Tendenču līknes tiek izmantotas prognozēšanas problēmu izpētei, kas tiek dēvēta arī par regresijas analīzi.

Tendenču etiķete

Neobligāts teksts tendenču līknei, tostarp regresijas vienādojums vai R kvadrātā vērtība, vai abi. Tendenču līknes etiķeti var formatēt un pārvietot; tai nevar mainīt lielumu.

U

Uz lapas sākumu

Augšupvērstās-lejupvērstās joslas

Līniju diagrammās ar vairākām datu sērijām — stabiņi, kas norāda atšķirību starp datu punktiem pirmajā un pēdējā sērijā.

V

Uz lapas sākumu

Vērtība

Teksta, datuma, skaitļa vai loģiskas ievades lauks, kas izpilda meklēšanas vai filtrēšanas nosacījumu. Piemēram, laukam Autors ar nosacījumu <b>vienāds ar</b> ir jāietver vērtība, piemēram, <b>John</b>, lai tas būtu pilnvērtīgs.

Vērtību ass

Diagrammas ass, kas rāda skaitlisku vērtību skalu.

Vērtības lauks

Lauks no avota saraksta, tabulas vai datu bāzes, kas satur datus, kas ir apkopoti rakurstabulā vai rakursdiagrammā. Vērtību laukā parasti ir skaitliski dati, piemēram, statistikas vai pārdošanas apjomi.

Vērtību apgabals

Rakurstabulas daļa, kurā iekļauti kopsavilkuma dati. Vērtības, kas atrodas katrā vērtību apgabala šūnā, norāda datu kopsavilkumu no avota ierakstiem vai rindām.

Virsotnes

Melni kvadrātveida velkami punkti, kas tiek parādīti līniju vai līkņu galos un krustpunktos atsevišķās automātiskajās formās (piemēram, brīvformās, ar brīvu roku zīmētās formās un līknēs), kad tiek rediģēti automātiskās formas punkti.

Virsotnes

Melni kvadrātveida velkami punkti, kas tiek parādīti līniju vai līkņu galos un krustpunktos atsevišķās automātiskajās formās, piemēram, brīvformās, ar brīvu roku zīmētās formās un līknēs.

Skats

Attēlojuma un drukas iestatījumu kopa, ko var nosaukt un lietot darbgrāmatai. Varat izveidot vairākus tās pašas darbgrāmatas skatus, nesaglabājot atsevišķas darbgrāmatas kopijas.

W

Uz lapas sākumu

Tīmekļa vaicājums

Vaicājums, kas izgūst iekštīklā vai internetā glabātus datus.

Iespēju analīze

Process, kurā šūnās tiek mainītas vērtības, lai noskaidrotu, kā šīs izmaiņas ietekmēs darblapā iekļauto formulu iznākumu. Piemēram, mainīgā procentu likme, kas tiek lietota nolietojuma tabulā, lai noteiktu maksājumu summu.

Darbgrāmata

Izklājlapu programmas fails, ko izveidojāt programmā Excel. Darbgrāmatā ir rindu un kolonnu darblapas, kurās var ievadīt un aprēķināt datus.

Darblapa

Primārais dokuments, ko izmanto programmā Excel, lai glabātu datus un strādātu ar tiem. Tiek dēvēts arī par izklājlapu. Darblapa sastāv no šūnām, kas ir sakārtotas kolonnās un rindās. Darblapa vienmēr tiek glabāta darbgrāmatā.

Darbvietas fails

Fails, kas saglabā attēlojuma informāciju par atvērtajām darbgrāmatām, lai vēlāk varētu atsākt darbu ar tiem pašiem loga izmēriem, drukas apgabaliem, ekrānu palielinājumiem un attēlojuma iestatījumiem. Darbvietas fails nesatur pašas darbgrāmatas.

Tīmeklis (WWW)

Sistēma navigācijai internetā vai, izmantojot darbgrāmatas un citus Office dokumentus, kas saistīti ar hipersaitēm un atrodas tīkla koplietojumā, uzņēmuma iekštīklā vai internetā. Ja izmantojat tīmekļa pārlūkprogrammu, tīmekļa vietne tiek parādīta kā teksta, attēlu, skaņu un digitālu filmu kolekcija.

Alauzt

Tekstā, lai automātiski pārtrauktu teksta rindiņu, kad sasniedzat piemali vai objektu, un turpinātu tekstu jaunā rindiņā.

X

Uz lapas sākumu

XML

Paplašināmā iezīmēšanas valoda (XML): kondensēts standarta vispārinātās iezīmēšanas valodas (SGML) veids, kas ļauj izstrādātājiem izveidot pielāgotus tagus, kas nodrošina elastību informācijas organizēšanā un prezentēšanā.

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Paplašiniet savas prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Microsoft Insider

Vai šī informācija bija noderīga?

Cik lielā mērā esat apmierināts ar tulkojuma kvalitāti?
Kas ietekmēja jūsu pieredzi?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

×