Pierakstīties, izmantojot Microsoft
Pierakstīties vai izveidot kontu
Sveicināti!
Atlasīt citu kontu.
Jums ir vairāki konti
Izvēlieties kontu, ar kuru vēlaties pierakstīties.

Ja datiem, kurus vēlaties filtrēt, nepieciešami sarežģīti kritēriji (piemēram, Tips = "Produkti" OR Pārdevējs = "Zviedre"), varat izmantot dialoglodziņu Detalizētā filtrēšana.

Lai atvērtu dialoglodziņu Detalizētā filtrēšana , noklikšķiniet uz Dati un > papildu.

Cilnes Dati grupa Kārtot un filtrēt

Detalizētā filtrēšana

Piemērs

Pārskats par detalizētās filtrēšanas kritērijiem

Vairāki kritēriji, viena kolonna, jebkura kritērija vērtība ir “true”

Pārdevējs = "Zviedre" OR Pārdevējs = "Ginters"

Vairāki kritēriji, vairākas kolonnas, visu kritēriju vērtība ir “true”

Tips = "Produkts" AND Pārdošana > 1000

Vairāki kritēriji, vairākas kolonnas, jebkura kritērija vērtība ir “true”

Tips = "Produkti" OR Pārdevējs = "Ginters"

Vairākas kritēriju kopas, viena kolonna visās kopās

(Pārdošana > 6000 AND Pārdošana < 6500 ) OR (Pārdošana < 500)

Vairākas kritēriju kopas, vairākas kolonnas katrā kopā

(Pārdevējs = "Zviedre" AND >3000) VAI
(Pārdevējs = "Gāriņš" AND > 1500)

Aizstājējzīmju kritēriji

Pārdevējs = vārds, kura otrais burts ir “i”

Pārskats par detalizētās filtrēšanas kritērijiem

Komanda Detalizēti vairākos būtiskos veidos atšķiras no komandas Filtrēt.

 • Tā atver dialoglodziņu Detalizētā filtrēšana, nevis izvēlni Automātiskais filtrs.

 • Ievadiet papildu kritērijus atsevišķā kritēriju diapazonā darblapā virs filtrējamā šūnu diapazona vai tabulas. Programma Microsoft Office Excel izmanto atsevišķo kritēriju diapazonu dialoglodziņā Detalizētā filtrēšana kā papildu kritēriju avotu.

Datu paraugs

Tālāk redzamais datu paraugs tiek izmantots visām procedūrām šajā rakstā.

Datos ir iekļautas četras tukšas rindas virs saraksta diapazona, kas tiks izmantots kā kritēriju diapazons (A1:C4), kā arī saraksta diapazons (A6:C10). Kritēriju diapazonā ir iekļautas kolonnu etiķetes un vismaz viena tukša rinda starp kritēriju vērtībām un saraksta diapazonu.

Lai strādātu ar šiem datiem, atlasiet tos tālāk redzamajā tabulā, kopējiet un ielīmējiet jaunas Excel darblapas šūnā A1.

Tips

Pārdevējs

Pārdošana

Tips

Pārdevējs

Pārdošana

Dzērieni

Smiltiņš

5122 EUR

Gaļa

Zviedre

450 EUR

produkti

Ginters

6328 EUR

Produkti

Zviedre

6544 EUR

Salīdzinājuma operatori

Divas vērtības var salīdzināt, izmantojot tālāk norādītos operatorus. Kad divas vērtības tiek salīdzinātas, izmantojot šos operatorus, rezultāts ir loģiska vērtība — TRUE vai FALSE.

Salīdzinājuma operators

Meaning

Piemērs

= (vienādības zīme)

Vienāds ar

A1=B1

> (zīme lielāks par)

Lielāks par

A1>B1

< (zīme mazāks par)

Mazāks par

A1<B1

>= (zīme lielāks vai vienāds)

Lielāks par vai vienāds ar

A1>=B1

<= (zīme mazāks par vai vienāds ar)

Mazāks par vai vienāds ar

A1<=B1

<> (zīme nav vienāds ar)

Nav vienāds ar

A1<>B1

Vienādības zīmes lietošana, lai ierakstītu tekstu vai vērtību

Tā kā vienādības zīme (=) tiek izmantota, lai norādītu formulu, rakstot šūnā tekstu vai vērtību, programma Excel novērtē to, ko rakstāt. tomēr tas var izraisīt neparedzētus filtrēšanas rezultātus. Lai norādītu teksta vai vērtības vienādības salīdzināšanas operatoru, ierakstiet kritērijus kā virknes izteiksmi atbilstošajā kritēriju diapazona šūnā:

=''= ievadne ''

Kur ievadne  ir meklētais teksts vai vērtība. Piemērs:

Ja šūnā tiek ievadīts

Excel atpazīst un parāda

=\ldblquote =Zviedre\rdblquote

=Zviedre

=\ldblquote =3000\rdblquote

=3000

Reģistrjutība

Filtrējot teksta datus, programma Excel neizšķir lielos un mazos burtus. Tomēr varat izmantot formulu, lai veiktu reģistrjutīgu meklēšanu. Piemēram, skatiet sadaļu Aizstājējzīmju kritēriji.

Iepriekš definētu nosaukumu izmantošana

Varat piešķirt nosaukumu diapazona Kritērijiem, un atsauce uz diapazonu tiks automātiski parādīta Kritēriju diapazona lodziņā. Varat definēt arī nosaukumu Datu bāze filtrējamā saraksta diapazonā un definēt nosaukumu Izvilkt apgabalam, kurā vēlaties ielīmēt rindas, un šie diapazoni tiks automātiski parādīti atbilstoši lodziņā Saraksta diapazons un Kopēt uz.

Kritēriju veidošana ar formulu

Kā kritēriju varat izmantot arī aprēķinātu vērtību, kas ir formulas rezultāts. Iegaumējiet šos svarīgos norādījumus.

 • Formula jānovērtē ar TRUE vai FALSE.

 • Tā kā tiek izmantota formula, ievadiet to kā parasti, bet neievadiet izteiksmi šādi:

  =''= ievadne ''

 • Kritēriju apzīmējumiem neizmantojiet kolonnu etiķetes; vai nu atstājiet kritēriju etiķetes tukšas, vai saraksta diapazonā izmantojiet etiķeti, kas nav kolonnas etiķete (kā tālāk norādītajos piemēros Vidējais aritmētiskais un Precīza sakritība).

  Ja relatīvas šūnas atsauces vai diapazona nosaukuma vietā formulā izmantojat kolonnas apzīmējumu, programma Excel šūnā, kas satur kritēriju, parāda kļūdas vērtību, piemēram, #NAME? vai #VALUE! šūnā, kas satur kritēriju. Šo kļūdu varat ignorēt, jo tā neietekmē saraksta diapazona filtrēšanu.

 • Kritērijiem izmantotajā formulā jālieto relatīvā atsauce, kas atsaucas uz atbilstošo šūnu pirmajā datu rindā.

 • Visām pārējām atsaucēm formulā jābūt absolūtajām atsaucēm.

Vairāki kritēriji, viena kolonna, jebkura kritērija vērtība ir “true”

Būla loģiskā vērtība:    (Pārdevējs = "Zviedre" OR Pārdevējs = "Ginters")

 1. Virs saraksta diapazona ievietojiet vismaz trīs tukšas rindas, kuras var izmantot kā kritēriju diapazonu. Kritēriju diapazonā jābūt kolonnu etiķetēm. Pārliecinieties, vai starp kritēriju vērtībām un saraksta diapazonu ir vismaz viena tukša rinda.

 2. Lai atrastu rindas, kas atbilst vairākiem kritērijiem vienā kolonnā, ierakstiet kritērijus atsevišķās kritēriju diapazona rindās tieši vienu zem otra. Izmantojot piemēru, ierakstiet:

  Tips

  Pārdevējs

  Pārdošana

  ="=Zviedre"

  ="=Ginters"

 3. Ieklikšķiniet saraksta diapazona šūnā. Izmantojot piemēru, ieklikšķiniet jebkurā diapazona A6:C10 šūnā.

 4. Cilnes Dati grupā Kārtot un filtrēt noklikšķiniet uz Papildu.

  Cilnes Dati grupa Kārtot un filtrēt

 5. Veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Lai filtrētu saraksta diapazonu, paslēpjot rindas, kas neatbilst jūsu kritērijiem, noklikšķiniet uz Filtrēt sarakstu tā atrašanās vietā.

  • Lai filtrētu saraksta diapazonu, kopējot jūsu kritērijiem atbilstošās rindas citā darblapas apgabalā, noklikšķiniet uz Kopēt citā vietā, ieklikšķiniet lodziņā Kopēt uz un pēc tam ieklikšķiniet tā apgabala augšējā kreisajā stūrī, kur vēlaties ielīmēt rindas.

   Padoms   . Kopējot filtrētas rindas citā vietā, varat norādīt, kuras kolonnas iekļaut kopēšanas darbībā. Pirms filtrēšanas nokopējiet to kolonnu etiķetes, kuras vēlaties ievietot pirmajā rindā apgabalā, kurā vēlaties ielīmēt filtrētās rindas. Filtrēšanas laikā lodziņā Kopēt uz ievadiet atsauci uz nokopētajām kolonnu etiķetēm. Nokopētajās rindās tiks iekļautas tikai tās kolonnas, kuru etiķetes jūs nokopējāt.

 6. Lodziņā Kritēriju diapazons ievadiet atsauci uz kritēriju diapazonu, ieskaitot kritēriju etiķetes. Izmantojot piemēru, ievadiet $A$1:$C$3.

  Lai kritēriju diapazona atlases laikā īslaicīgi pārvietotu detalizētās filtrēšanas dialoglodziņu, noklikšķiniet uz Sakļaut dialogu Pogas attēls .

 7. Izmantojot piemēru, saraksta diapazona filtrēšanas rezultāts ir:

  Tips

  Pārdevējs

  Pārdošana

  Gaļa

  Zviedre

  450 EUR

  produkti

  Ginters

  6328 EUR

  Produkti

  Zviedre

  6544 EUR

Vairāki kritēriji, vairākas kolonnas, visu kritēriju vērtība ir “true”

Būla loģiskā vērtība:    (Tips = "Produkts" AND Pārdošana > 1000)

 1. Virs saraksta diapazona ievietojiet vismaz trīs tukšas rindas, kuras var izmantot kā kritēriju diapazonu. Kritēriju diapazonā jābūt kolonnu etiķetēm. Pārliecinieties, vai starp kritēriju vērtībām un saraksta diapazonu ir vismaz viena tukša rinda.

 2. Lai atrastu rindas, kas atbilst vairākiem kritērijiem vairākās kolonnās, ierakstiet visus kritērijus vienā kritēriju diapazona rindā. Izmantojot piemēru, ievadiet:

  Tips

  Pārdevējs

  Pārdošana

  ="=Produkti"

  >1000

 3. Ieklikšķiniet saraksta diapazona šūnā. Izmantojot piemēru, ieklikšķiniet jebkurā diapazona A6:C10 šūnā.

 4. Cilnes Dati grupā Kārtot un filtrēt noklikšķiniet uz Papildu.

  Cilnes Dati grupa Kārtot un filtrēt

 5. Veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Lai filtrētu saraksta diapazonu, paslēpjot rindas, kas neatbilst jūsu kritērijiem, noklikšķiniet uz Filtrēt sarakstu tā atrašanās vietā.

  • Lai filtrētu saraksta diapazonu, kopējot jūsu kritērijiem atbilstošās rindas citā darblapas apgabalā, noklikšķiniet uz Kopēt citā vietā, ieklikšķiniet lodziņā Kopēt uz un pēc tam ieklikšķiniet tā apgabala augšējā kreisajā stūrī, kur vēlaties ielīmēt rindas.

   Padoms   . Kopējot filtrētas rindas citā vietā, varat norādīt, kuras kolonnas iekļaut kopēšanas darbībā. Pirms filtrēšanas nokopējiet to kolonnu etiķetes, kuras vēlaties ievietot pirmajā rindā apgabalā, kurā vēlaties ielīmēt filtrētās rindas. Filtrēšanas laikā lodziņā Kopēt uz ievadiet atsauci uz nokopētajām kolonnu etiķetēm. Nokopētajās rindās tiks iekļautas tikai tās kolonnas, kuru etiķetes jūs nokopējāt.

 6. Lodziņā Kritēriju diapazons ievadiet atsauci uz kritēriju diapazonu, ieskaitot kritēriju etiķetes. Izmantojot piemēru, ievadiet $A$1:$C$2.

  Lai kritēriju diapazona atlases laikā īslaicīgi pārvietotu detalizētās filtrēšanas dialoglodziņu, noklikšķiniet uz Sakļaut dialogu Pogas attēls .

 7. Izmantojot piemēru, saraksta diapazona filtrēšanas rezultāts ir:

  Tips

  Pārdevējs

  Pārdošana

  produkti

  Ginters

  6328 EUR

  Produkti

  Zviedre

  6544 EUR

Vairāki kritēriji, vairākas kolonnas, jebkura kritērija vērtība ir “true”

Būla loģiskā vērtība:     Tips = "Produkti" OR Pārdevējs = "Ginters")

 1. Virs saraksta diapazona ievietojiet vismaz trīs tukšas rindas, kuras var izmantot kā kritēriju diapazonu. Kritēriju diapazonā jābūt kolonnu etiķetēm. Pārliecinieties, vai starp kritēriju vērtībām un saraksta diapazonu ir vismaz viena tukša rinda.

 2. Lai atrastu rindas, kas atbilst vairākiem kritērijiem vairākās kolonnās, kur jebkura kritērija vērtība var būt “true”, ierakstiet kritērijus dažādās kritēriju diapazona kolonnās un rindās. Izmantojot piemēru, ievadiet:

  Tips

  Pārdevējs

  Pārdošana

  ="=Produkti"

  ="=Ginters"

 3. Ieklikšķiniet saraksta diapazona šūnā. Izmantojot piemēru, ieklikšķiniet jebkurā saraksta diapazona A6:C10 šūnā.

 4. Cilnes Dati grupā Kārtot un filtrēt noklikšķiniet uz Papildu.

  Cilnes Dati grupa Kārtot un filtrēt

 5. Veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Lai filtrētu saraksta diapazonu, paslēpjot rindas, kas neatbilst jūsu kritērijiem, noklikšķiniet uz Filtrēt sarakstu tā atrašanās vietā.

  • Lai filtrētu saraksta diapazonu, kopējot jūsu kritērijiem atbilstošās rindas citā darblapas apgabalā, noklikšķiniet uz Kopēt citā vietā, ieklikšķiniet lodziņā Kopēt uz un pēc tam ieklikšķiniet tā apgabala augšējā kreisajā stūrī, kur vēlaties ielīmēt rindas.

  Padoms.: Kopējot filtrētas rindas citā vietā, varat norādīt, kuras kolonnas iekļaut kopēšanas darbībā. Pirms filtrēšanas nokopējiet to kolonnu etiķetes, kuras vēlaties ievietot pirmajā rindā apgabalā, kurā vēlaties ielīmēt filtrētās rindas. Filtrēšanas laikā lodziņā Kopēt uz ievadiet atsauci uz nokopētajām kolonnu etiķetēm. Nokopētajās rindās tiks iekļautas tikai tās kolonnas, kuru etiķetes jūs nokopējāt.

 6. Lodziņā Kritēriju diapazons ievadiet atsauci uz kritēriju diapazonu, ieskaitot kritēriju etiķetes. Izmantojot piemēru, ievadiet $A$1:$B$3.

  Lai kritēriju diapazona atlases laikā īslaicīgi pārvietotu detalizētās filtrēšanas dialoglodziņu, noklikšķiniet uz Sakļaut dialogu Pogas attēls .

 7. Izmantojot piemēru, saraksta diapazona filtrēšanas rezultāts ir:

  Tips

  Pārdevējs

  Pārdošana

  produkti

  Ginters

  6328 EUR

  Produkti

  Zviedre

  6544 EUR

Vairākas kritēriju kopas, viena kolonna visās kopās

Būla loģiskā vērtība:     ( (Pārdošana > 6000 AND Pārdošana < 6500 ) OR (Pārdošana < 500) )

 1. Virs saraksta diapazona ievietojiet vismaz trīs tukšas rindas, kuras var izmantot kā kritēriju diapazonu. Kritēriju diapazonā jābūt kolonnu etiķetēm. Pārliecinieties, vai starp kritēriju vērtībām un saraksta diapazonu ir vismaz viena tukša rinda.

 2. Lai atrastu rindas, kas atbilst vairākām kritēriju kopām, kur katrā kopā iekļauti kritēriji vienai kolonnai, pievienojiet vairākas kolonnas ar vienādu kolonnas virsrakstu. Izmantojot piemēru, ievadiet:

  Tips

  Pārdevējs

  Pārdošana

  Pārdošana

  >6000

  <6500

  <500

 3. Ieklikšķiniet saraksta diapazona šūnā. Izmantojot piemēru, ieklikšķiniet jebkurā saraksta diapazona A6:C10 šūnā.

 4. Cilnes Dati grupā Kārtot un filtrēt noklikšķiniet uz Papildu.

  Cilnes Dati grupa Kārtot un filtrēt

 5. Veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Lai filtrētu saraksta diapazonu, paslēpjot rindas, kas neatbilst jūsu kritērijiem, noklikšķiniet uz Filtrēt sarakstu tā atrašanās vietā.

  • Lai filtrētu saraksta diapazonu, kopējot jūsu kritērijiem atbilstošās rindas citā darblapas apgabalā, noklikšķiniet uz Kopēt citā vietā, ieklikšķiniet lodziņā Kopēt uz un pēc tam ieklikšķiniet tā apgabala augšējā kreisajā stūrī, kur vēlaties ielīmēt rindas.

   Padoms.: Kopējot filtrētas rindas citā vietā, varat norādīt, kuras kolonnas iekļaut kopēšanas darbībā. Pirms filtrēšanas nokopējiet to kolonnu etiķetes, kuras vēlaties ievietot pirmajā rindā apgabalā, kurā vēlaties ielīmēt filtrētās rindas. Filtrēšanas laikā lodziņā Kopēt uz ievadiet atsauci uz nokopētajām kolonnu etiķetēm. Nokopētajās rindās tiks iekļautas tikai tās kolonnas, kuru etiķetes jūs nokopējāt.

 6. Lodziņā Kritēriju diapazons ievadiet atsauci uz kritēriju diapazonu, ieskaitot kritēriju etiķetes. Izmantojot piemēru, ievadiet $A$1:$D$3.

  Lai kritēriju diapazona atlases laikā īslaicīgi pārvietotu detalizētās filtrēšanas dialoglodziņu, noklikšķiniet uz Sakļaut dialogu Pogas attēls .

 7. Izmantojot piemēru, saraksta diapazona filtrēšanas rezultāts ir:

  Tips

  Pārdevējs

  Pārdošana

  Gaļa

  Zviedre

  450 EUR

  produkti

  Ginters

  6328 EUR

Vairākas kritēriju kopas, vairākas kolonnas katrā kopā

Būla loģiskā vērtība:    ( (Pārdevējs = "Zviedre" AND Pārdošana >3000) OR (Pārdevējs = "Ginters" AND Pārdošana > 1500) )

 1. Virs saraksta diapazona ievietojiet vismaz trīs tukšas rindas, kuras var izmantot kā kritēriju diapazonu. Kritēriju diapazonā jābūt kolonnu etiķetēm. Pārliecinieties, vai starp kritēriju vērtībām un saraksta diapazonu ir vismaz viena tukša rinda.

 2. Lai atrastu rindas, kas atbilst vairākām kritēriju kopām, kur katrā kopā ir kritēriji vairākām kolonnām, ierakstiet katru kritēriju kopu atsevišķās kolonnās un rindās. Izmantojot piemēru, ievadiet:

  Tips

  Pārdevējs

  Pārdošana

  ="=Zviedre"

  >3000

  ="=Ginters"

  >1500

 3. Ieklikšķiniet saraksta diapazona šūnā. Izmantojot piemēru, ieklikšķiniet jebkurā saraksta diapazona A6:C10 šūnā.

 4. Cilnes Dati grupā Kārtot un filtrēt noklikšķiniet uz Papildu.

  Cilnes Dati grupa Kārtot un filtrēt

 5. Veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Lai filtrētu saraksta diapazonu, paslēpjot rindas, kas neatbilst jūsu kritērijiem, noklikšķiniet uz Filtrēt sarakstu tā atrašanās vietā.

  • Lai filtrētu saraksta diapazonu, kopējot jūsu kritērijiem atbilstošās rindas citā darblapas apgabalā, noklikšķiniet uz Kopēt citā vietā, ieklikšķiniet lodziņā Kopēt uz un pēc tam ieklikšķiniet tā apgabala augšējā kreisajā stūrī, kur vēlaties ielīmēt rindas.

   Padoms   . Kopējot filtrētas rindas citā vietā, varat norādīt, kuras kolonnas iekļaut kopēšanas darbībā. Pirms filtrēšanas nokopējiet to kolonnu etiķetes, kuras vēlaties ievietot pirmajā rindā apgabalā, kurā vēlaties ielīmēt filtrētās rindas. Filtrēšanas laikā lodziņā Kopēt uz ievadiet atsauci uz nokopētajām kolonnu etiķetēm. Nokopētajās rindās tiks iekļautas tikai tās kolonnas, kuru etiķetes jūs nokopējāt.

 6. Lodziņā Kritēriju diapazons ievadiet atsauci uz kritēriju diapazonu, ieskaitot kritēriju etiķetes. Izmantojot piemēru, ievadiet $A$1:$C$3.Lai kritēriju diapazona atlases laikā īslaicīgi pārvietotu dialoglodziņu Detalizētā filtrēšana, noklikšķiniet uz Sakļaut dialogu Pogas attēls.

 7. Izmantojot piemēru, saraksta diapazona filtrēšanas rezultātam jābūt:

  Tips

  Pārdevējs

  Pārdošana

  produkti

  Ginters

  6328 EUR

  Produkti

  Zviedre

  6544 EUR

Aizstājējzīmju kritēriji

Būla loģiskā vērtība:    Pārdevējs = vārds, kura otrais burts ir “i”

 1. Lai atrastu teksta vērtības, kam ir kopīgas dažas rakstzīmes, veiciet vienu vai vairākas no šīm darbībām:

  • Ierakstiet vienu vai vairākas rakstzīmes bez vienādības zīmes (=), lai kolonnā atrastu rindas ar teksta vērtību, kas sākas ar šīm rakstzīmēm. Piemēram, ja kā kritēriju ierakstīsit tekstu Zv, programma Excel atradīs ierakstu “Zviedre”.

  • Izmantojiet aizstājējzīmi.

   Lietojiet

   Lai atrastu

   ? (jautājuma zīme)

   Jebkura viena rakstzīme
   Piemēram, ?th atrod "Džeims" un "Smyth"

   * (zvaigznīte)

   Jebkāds rakstzīmju skaits
   Piemēram, *umi atradīs "Rietumi" un "Austrumi"

   ~ (tilde), kam seko ?, * vai ~

   Jautājuma zīmi, zvaigznīti vai tildi
   Piemēram, fy91~? atradīs "fy91?"

 2. Virs saraksta diapazona ievietojiet vismaz trīs tukšas rindas, kuras var izmantot kā kritēriju diapazonu. Kritēriju diapazonā jābūt kolonnu etiķetēm. Pārliecinieties, vai starp kritēriju vērtībām un saraksta diapazonu ir vismaz viena tukša rinda.

 3. Rindās zem kolonnu etiķetēm ierakstiet kritērijus, kurus vēlaties saskaņot. Izmantojot piemēru, ievadiet:

  Tips

  Pārdevējs

  Pārdošana

  ="=Me*"

  ="=?u*"

 4. Ieklikšķiniet saraksta diapazona šūnā. Izmantojot piemēru, ieklikšķiniet jebkurā saraksta diapazona A6:C10 šūnā.

 5. Cilnes Dati grupā Kārtot un filtrēt noklikšķiniet uz Papildu.

  Cilnes Dati grupa Kārtot un filtrēt

 6. Veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Lai filtrētu saraksta diapazonu, paslēpjot rindas, kas neatbilst jūsu kritērijiem, noklikšķiniet uz Filtrēt sarakstu tā atrašanās vietā

  • Lai filtrētu saraksta diapazonu, kopējot jūsu kritērijiem atbilstošās rindas citā darblapas apgabalā, noklikšķiniet uz Kopēt citā vietā, ieklikšķiniet lodziņā Kopēt uz un pēc tam ieklikšķiniet tā apgabala augšējā kreisajā stūrī, kur vēlaties ielīmēt rindas.

   Padoms.: Kopējot filtrētas rindas citā vietā, varat norādīt, kuras kolonnas iekļaut kopēšanas darbībā. Pirms filtrēšanas nokopējiet to kolonnu etiķetes, kuras vēlaties ievietot pirmajā rindā apgabalā, kurā vēlaties ielīmēt filtrētās rindas. Filtrēšanas laikā lodziņā Kopēt uz ievadiet atsauci uz nokopētajām kolonnu etiķetēm. Nokopētajās rindās tiks iekļautas tikai tās kolonnas, kuru etiķetes jūs nokopējāt.

 7. Lodziņā Kritēriju diapazons ievadiet atsauci uz kritēriju diapazonu, ieskaitot kritēriju etiķetes. Izmantojot piemēru, ievadiet $A$1:$B$3.

  Lai kritēriju diapazona atlases laikā īslaicīgi pārvietotu detalizētās filtrēšanas dialoglodziņu, noklikšķiniet uz Sakļaut dialogu Pogas attēls .

 8. Izmantojot piemēru, saraksta diapazona filtrēšanas rezultāts ir:

  Tips

  Pārdevējs

  Pārdošana

  Dzērieni

  Smiltiņš

  5122 EUR

  Gaļa

  Zviedre

  450 EUR

  produkti

  Ginters

  6328 EUR

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Vienmēr varat pajautāt speciālistam Excel tech kopienā vai saņemt atbalstu kopienās.

Nepieciešama papildu palīdzība?

Vēlaties vairāk opciju?

Izpētiet abonementa priekšrocības, pārlūkojiet apmācības kursus, uzziniet, kā aizsargāt ierīci un veikt citas darbības.

Kopienas palīdz uzdot jautājumus un atbildēt uz tiem, sniegt atsauksmes, kā arī saņemt informāciju no ekspertiem ar bagātīgām zināšanām.

Vai šī informācija bija noderīga?

Cik lielā mērā esat apmierināts ar valodas kvalitāti?
Kas ietekmēja jūsu pieredzi?
Nospiežot Iesniegt, jūsu atsauksmes tiks izmantotas Microsoft produktu un pakalpojumu uzlabošanai. Jūsu IT administrators varēs vākt šos datus. Paziņojums par konfidencialitāti.

Paldies par jūsu atsauksmēm!

×