Esam veikuši dažas izmaiņas, kā varat mijiedarboties ar rīku Diktors, iebūvēto Windows ekrāna lasītāju. Mēs vēlējāmies padarīt vienkāršāku rīka Diktors apgūšanu un izmantošanu, pamatojoties uz zināšanām, ko esat ieguvis, izmantojot citus ekrāna lasītājus. Šajā laidienā esam ieviesuši jaunu standarta tastatūras izkārtojumu rīkam Diktors. Izmantojot rīku Diktors, tastatūrai tiek lietots standarta izkārtojuma noklusējums.

Šis raksts ir tikai sākuma punkts informācijai par visām izmaiņām. Viss mūsu ekrāna lasītāja saturs tiks atjaunināts laika gaitā, bet tam būs nepieciešams zināms laiks. Līdz tam brīdim ar šo rakstu jābūt pietiekami.

Padoms.: Varat pārslēgties atpakaļ uz veco rīka Diktors tastatūras izkārtojumu, ja tas jums patīk labāk. Lai pārslēgtos atpakaļ, nospiediet taustiņu kombināciju Windows logotipa taustiņš+Ctrl+N. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots: “Select keyboard layout, Standard” (Atlasīt tastatūras izkārtojumu, standarta). Lai mainītu izkārtojumu uz Mantots, vienreiz nospiediet lejupvērsto bultiņu. Tiek atskaņots: “Legacy, selected” (Mantots, atlasīts). Mantotajā tastatūras izkārtojumā jaunās diktora komandas nebūs pieejamas, ja mantoto komandu taustiņsitieni konfliktē ar tiem, kas tiek lietoti jaunajos diktora līdzekļos.

Lūk, dažas iespējas:

 • Diktors tagad ļauj izmantot taustiņu Caps Lock vai Insert kā diktora modifikatora taustiņu. Tāpēc turpmāk šos taustiņus dēvēsim par SR taustiņu.

 • Atjauninātas skata maiņas komandas. Tagad tās ir kartētas uz kombināciju SR taustiņš+Page Up un Page Down taustiņiem. Skata maiņu varat izmantot, arī nospiežot taustiņu kombināciju SR taustiņš+Ctrl+augšupvērstais un lejupvērstais bulttaustiņš. Komandas Pāriet uz nākamo un Pāriet uz iepriekšējo nav mainītas.

 • Mainītas primārās un sekundārās darbības komandas skenēšanas režīmā. Primāro darbību var izpildīt, nospiežot taustiņu Enter vai atstarpes taustiņu. Sekundāro darbību varat veikt, pievienojot taustiņu Shift katram no šiem taustiņiem (Shift+Enter vai Shift + atstarpes taustiņš). Redzēsit šīs izmaiņas neatkarīgi no atlasītā tastatūras izkārtojuma.

 • Diktora lapas, rindkopas, rindiņas, vārdu un rakstzīmju komandas ir mainītas mūsu jaunajā standarta tastatūras izkārtojumā. Turklāt daudzas diktora komandas ir mainītas, lai būtu vairāk mnemoniskas. Dažas ir mainītas, lai pieskaņotos taustiņu kombinācijām, kas labāk pazīstamas ekrāna lasītāju lietotājiem.

 • Tagad varat izmantot cipartastatūru, lai sniegtu diktora komandas. Mēs runāsim vairāk par šo tālāk.

 • Esam pievienojuši diktoram dažas jaunas komandas, tostarp sarakstu ar saitēm, sarakstu ar virsrakstiem, saraksts ar orientieriem un diktora meklēšanu.

 • Pievienotas vairākas jaunas skenēšanas režīma tastatūras komandas teksta atlasīšanai.

 • Vairākas diktora tastatūras komandas pāriešanai uz saitēm, virsrakstiem un tabulām ir noņemtas no standarta tastatūras izkārtojuma. Šīs komandas joprojām ir pieejamas skenēšanas režīmā un skata maiņā. Mēs esam izņēmuši arī komandu ”Pāriet uz pēdējo vienumu saturošajā apgabalā”.

Piezīmes.: 

 • Jauni Microsoft 365 līdzekļi Microsoft 365 abonentiem tiek izlaisti pakāpeniski, tādēļ, iespējams, jūsu programmā šo līdzekļu vēl nav. Lai uzzinātu, kā ātrāk iegūt jaunus līdzekļus, pievienojieties Office Insider programmai.

Šajā tēmā

Jaunināšanas iespējas

Jauninot uz šo Windows versiju un ieslēdzot diktoru, parādās dialoglodziņš ar informāciju par izmaiņām, kas veiktas diktora tastatūras izkārtojumā. Lai šo iespēju izslēgtu, atzīmējiet izvēles rūtiņu Turpmāk nerādīt šo ziņojumu.

SR taustiņš

Mēs esam veikuši dažas izmaiņas diktora modifikatora taustiņam. Mēs to dēvēsim par SR taustiņu visos diktora iestatījumos un turpmākajā dokumentācijā.

Pēc noklusējuma taustiņš Caps Lock un taustiņš Insert būs pieejami kā SR taustiņš. Ja izmantojat 106 japāņu tastatūru, kā SR taustiņu var izmantot taustiņu NonConvert un taustiņu Insert. Šīs ir izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējiem laidieniem, kur taustiņi Ctrl un Alt tika izmantoti kā diktora modifikatora taustiņi.

Diktora iestatījumu izmaiņas

Mēs esam pievienojuši jaunu virsrakstu diktora iestatījumos ar nosaukumu Tastatūras iestatījumu izvēle. Jūs varat tam piekļūt skenēšanas režīmā, izmantojot taustiņu H, lai pārvietotos uz virsrakstu. Šeit pieejami šādi iestatījumi:

Tastatūras izkārtojuma izvēle

Šis iestatījums ļauj atlasīt Diktors tastatūras izkārtojumu. Pēc noklusējuma ir atlasīts standarta tastatūras izkārtojums. Ja vēlaties atgriezties pie tastatūras izkārtojuma no 2018. gada aprīļa laidiena, atlasiet mantoto izkārtojumu.

Diktora modifikatora taustiņa izvēle

Šis iestatījums ļauj noteikt taustiņus, ko var izmantot kā diktora modifikatora taustiņu (SR taustiņu). Ir pieejamas tālāk uzskaitītās opcijas:

 • Caps Lock un Insert (noklusējuma iestatījums)

 • Insert

 • Caps Lock

Ja izmantojat 106 japāņu tastatūru, iestatījumi ir šādi:

 • NonConvert un Insert (noklusējuma iestatījums)

 • Convert

 • Insert

 • NonConvert

Jaunie diktora īsinājumtaustiņi

Vairāki jauni līdzekļi ir pievienoti rīkā Diktors šajā laidienā. Daļa no šīm komandām darbojas tikai skenēšanas režīmā, bet citi strādā jebkurā laikā, izmantojot rīku Diktors.

Piezīme.: Aprakstot taustiņsitienus komandu izpildei šajā dokumentā iekļautajās tabulās, diktora modifikatora taustiņu dēvēsim par SR taustiņu. Jūs to ievērosit arī dialoglodziņā SR taustiņš+F1, kas parāda visas diktora komandas.

Jauni vispārīgi īsinājumtaustiņi

Šie īsinājumtaustiņi darbojas gan skenēšanas režīmā, gan kad tas ir izslēgts:

Komanda

Taustiņš

Lasīt atlasi

SR taustiņš+Shift+lejupvērstā bultiņa

Izrunāt atlasi pa burtiem

SR taustiņš+Shift+lejupvērstā bultiņa (divreiz ātri)

Saišu saraksts

SR taustiņš+F7

Virsrakstu saraksts

SR taustiņš+F6

Orientieru saraksts

SR taustiņš+F5

Diktora atrašana

SR taustiņš+Ctrl+F

Turpināt ar nākamā atrašanu

SR taustiņš+F3

Turpināt ar iepriekšējā atrašanu

SR taustiņš+Shift+F3.

Jauni skenēšanas režīma īsinājumtaustiņi

Šajā laidienā varat atlasīt saturu skenēšanas režīmā un kopēt Windows starpliktuvē. Šīs saīsnes darbojas, kad izmantojat skenēšanas režīmu:

Komanda

Taustiņš

Atlasīt rakstzīmi vai noņemt atlasi diktora fokusā

Shift+kreisais vai labais bulttaustiņš

Atlasīt vārdu vai noņemt atlasi diktora fokusā

Ctrl+Shift+kreisais vai labais bulttaustiņš

Atlasīt rindiņu vai noņemt atlasi diktora fokusā

Shift+augšupvērstā bultiņa vai lejupvērstā bultiņa

Atlasīt rindkopu vai noņemt atlasi diktora fokusā

Ctrl+Shift+augšupvērstais vai lejupvērstais bulttaustiņš

Atlasīt pašreizējās rindiņas sākumu vai beigas

Shift+Home vai End

Atlasīt dokumenta sākumu vai beigas

Ctrl+Shift+Home vai End

Atlasīt lapu vai noņemt atlasi

Shift+Page Up vai Page Down

Atzīmēt bloķēšanu

F9

Atlasīt bloķēšanu

F10

Atlasīt visu

Ctrl+A

Lasīt atlasi

SR taustiņš+Shift+lejupvērstā bultiņa

Izrunāt atlasi pa burtiem

SR taustiņš+Shift+lejupvērstā bultiņa (divreiz ātri)

Kopēt atlasi starpliktuvē

Ctrl+C

Ielīmēt atlasi

Ctrl+V

Izgriezt atlasi

Ctrl+X

Cipartastatūras izmantošana kopā ar diktoru

Jaunais standarta tastatūras izkārtojums ļauj izmantot cipartastatūru diktora komandu izpildei. Esam izstrādājuši cipartastatūru, lai varētu piekļūt jebkuram objektam, izmantojot vienu roku. Visām diktora komandām jāizmanto SR taustiņš (visdrīzāk taustiņš Insert, izmantojot cipartastatūru). Augšupvērstais, lejupvērstais, pa kreisi un pa labi vērstais bulttaustiņš, kā arī taustiņi Home, End, Page Up un Page Down darbojas tāpat, kad SR taustiņš nav nospiests. Šie taustiņi tiek vienkārši izmantoti jūsu lietojumprogrammā. Tālāk parādīts pilns cipartastatūras apraksts:

Komanda

Taustiņš

Pāriet uz pirmo vienumu logā

SR taustiņš+Home

Pāriet uz pēdējo vienumu logā

SR taustiņš+End

Lasīt pašreizējo rindiņu

SR taustiņš+augšupvērstā bultiņa

Lasīt, sākot no kursora

SR taustiņš+lejupvērstā bultiņa

Lasīt pašreizējo atlasi

SR taustiņš+Shift+lejupvērstā bultiņa

Lasīt pašreizējo atlasi pa burtiem

SR taustiņš+Shift+lejupvērstā bultiņa (divreiz ātri)

Mainīt skatu

SR taustiņš+Page Up

Mainīt skatu

SR taustiņš+Page Down

Pāriet uz iepriekšējo vienumu

SR taustiņš+kreisā bultiņa

Pāriet pie nākamā vienuma

SR taustiņš+labā bultiņa

Lasīt pašreizējo rakstzīmi

Cipartastatūra 5

Lasīt iepriekšējo vārdu

SR taustiņš+Ctrl+kreisā bultiņa

Lasīt nākamo vārdu

SR taustiņš+Ctrl+labā bultiņa

Lasīt vienumu

SR taustiņš+Ctrl+cipartastatūras 5

Lasīt vienumu pa burtiem

SR taustiņš+Ctrl+cipartastatūras 5 (divreiz ātri)

Pārvietot diktora kursoru uz sistēmas kursoru

SR taustiņš+cipartastatūras mīnuszīme (-)

Iestatīt fokusa uz vienumu

Cipartastatūras pluszīme (+)

Lasīt, kurā rindā un kolonnā atrodas diktors

Ctrl+Alt+Shift+cipartastatūras 5

Standarta tastatūras izkārtojums

Nākamajās sadaļās varat uzzināt vairāk par to, kā diktora jaunais standarta tastatūras izkārtojums atšķiras no iepriekšējā tastatūras izkārtojuma (tagad dēvēts par mantoto). Šajās sadaļās aplūkosim bieži izmantotos taustiņus rīkā Diktors.

Ievades mācību režīms diktorā

Ievades mācību režīms palīdz apgūt standarta tastatūras izkārtojumu. Nospiediet SR taustiņu+1, lai ieslēgtu ievades mācību režīmu. Šeit varat izmēģināt tastatūras taustiņus, lai apgūtu to jaunās funkcijas. 

Atsauksmju sniegšanas izmaiņas

Jaunā taustiņu kombinācija atsauksmju sniegšanai ir SR taustiņš+Alt+F. Tas darbojas gan standarta, gan mantotajā izkārtojumā.

Mainītas skata maiņas komandas

Jaunās komandas ir šādas:

Nospiediet šos taustiņus

Darbība

SR taustiņš+Page Up vai Page Down
SR taustiņš+Ctrl+augšupvērstais vai lejupvērstais bulttaustiņš

Mainīt skatu

Dažās klēpjdatoru tastatūrās taustiņi Page Up un Page Down atrodas neparocīgās vietās, tāpēc mēs sniedzam alternatīvu metodi, lai mainītu diktora skatu, izmantojot augšupvērsto un lejupvērsto bulttaustiņu.

Piezīme.: Mainot diktora skatu uz rakstzīmēm, vārdiem, rindiņām vai rindkopām, pašreizējā vienuma lasīšanas komanda izlasīs šī konkrētā skata tipa tekstu daudz uzticamāk.

Diktora balss iestatījumu maiņa

Diktora runas iestatījumiem veiktas šādas izmaiņas:

Komanda

1. taustiņš

2. taustiņš

Palielināt balss skaļumu

SR taustiņš+Ctrl+pluszīme (+)

SR taustiņš+Ctrl+cipartastatūras pluszīme (+)

Samazināt balss skaļumu

SR taustiņš+Ctrl+mīnuszīme (-)

SR taustiņš+Ctrl+cipartastatūras mīnuszīme (-)

Palielināt runas apjoma režīmu

SR taustiņš+V

Samazināt runas apjoma režīmu

SR taustiņš+Shift+V

Pārslēgt rakstzīmju lasīšanu

SR taustiņš+2

Skenēšanas režīma izmaiņas

Mēs esam mainījuši skenēšanas režīma primāro un sekundāro darbību komandas, lai atvieglotu izmantošanu. Šīs ir jaunās taustiņu kombinācijas izmantošanai ar šo komandu:

Komanda

1. taustiņš

2. taustiņš

Primārā darbība

Enter

Atstarpes taustiņš

Sekundārā darbība

Shift+Enter

Shift+atstarpes taustiņš

Vispārīga mērķa komandas

Šīm komandām ir veiktas šādas izmaiņas:

Komanda

1. taustiņš

2. taustiņš

Pārslēgt meklēšanas režīmu

SR taustiņš+Ctrl+Enter

Lasīt pašreizējo laiku un datumu

SR taustiņš+F12

Aprakstīt attēlu, izmantojot tiešsaistes pakalpojumu

SR taustiņš+Ctrl+D

Pārslēgt izstrādātāja režīmā

SR taustiņš+Ctrl+F12

Peles režīms

SR taustiņš+Alt+M

Pārslēgt taustiņus uz lietojumprogrammu

SR taustiņš+3

Pārvietot diktora kursoru uz sistēmas kursoru

SR taustiņš+atverošā kvadrātiekava ([)

SR taustiņš+cipartastatūras mīnuszīme (-)

Iestatīt fokusu uz vienumu

SR taustiņš+vienpēdiņas (')

SR taustiņš+cipartastatūras pluszīme (-)

Pāriet uz saistītu vienumu

SR taustiņš+A

Pāriet uz anotēto saturu

SR taustiņš+Shift+A

Naviģēt uz vecākobjektu (ja pieejama strukturālā navigācija)

SR taustiņš+Alt+augšupvērstā bultiņa

Naviģēt uz nākamo atvasināto objektu (ja pieejama strukturālā navigācija)

SR taustiņš+Alt+labā bultiņa

Naviģēt uz iepriekšējo atvasināto objektu (ja pieejama strukturālā navigācija)

SR taustiņš+Alt+kreisā bultiņa

Naviģēt uz pirmo bērnobjektu (ja pieejama strukturālā navigācija)

SR taustiņš+Alt+lejupvērstā bultiņa

Vispārīgas lasīšanas komandas

Mainītas tālāk norādītās komandas:

Komanda

1. taustiņš

2. taustiņš

Lasīt vienumu

SR taustiņš+tabulēšanas taustiņš

SR taustiņš+cipartastatūras 5

Lasīt vienumu pa burtiem

SR taustiņš+tabulēšanas taustiņš (divreiz ātri)

SR taustiņš+cipartastatūras 5 (divreiz ātri)

Atkārtot frāzi

SR taustiņš+X

Sākt lasīt dokumentu

SR taustiņš+lejupvērstā bultiņa

SR taustiņš+Ctrl+R

Pāriet uz teksta sākumu

SR taustiņš+B

SR taustiņš+Ctrl+Home

Pāriet uz teksta beigām

SR taustiņš+E

SR taustiņš+Ctrl+End

Lasīt dokumentu

SR taustiņš+C

Lasīt tekstu no sākuma līdz kursoram

SR taustiņš+Shift+J

SR taustiņš+Alt+Home

Rakstzīmju, vārdu, rindiņu, rindkopu un lapu lasīšanas komandas

Šeit ir komandu izmaiņas:

Komanda

1. taustiņš

2. taustiņš

Lasīt pašreizējo rakstzīmi

SR taustiņš+komats (,)

Cipartastatūras taustiņš 5

Lasīt iepriekšējo rakstzīmi

SR taustiņš+M

Kreisā bultiņa (ja teksts tiek rediģēts)

Lasīt nākamo rakstzīmi

SR taustiņš+punkts (.)

Labā bultiņa (ja teksts tiek rediģēts)

Lasīt pašreizējo vārdu

SR taustiņš+K

SR taustiņš+Ctrl+cipartastatūras 5

Lasīt pašreizējo vārdu pa burtiem

SR taustiņš+K (divreiz ātri)

SR taustiņš+Ctrl+kreisā bultiņa

Lasīt iepriekšējo vārdu

SR taustiņš+J

SR taustiņš+Ctrl+End

Lasīt nākamo vārdu

SR taustiņš+L

SR taustiņš+Ctrl+labā bultiņa

Lasīt pašreizējo rindiņu

SR taustiņš+I

SR taustiņš+augšupvērstā bultiņa

Lasīt iepriekšējo rindiņu

SR taustiņš+U

Augšupvērstā bultiņa (ja teksts tiek rediģēts)

Lasīt nākamo rindiņu

SR taustiņš+O

Lejupvērstā bultiņa (ja teksts tiek rediģēts)

Lasīt pašreizējo rindkopu

SR taustiņš+Ctrl+K

Lasīt iepriekšējo rindkopu

SR taustiņš+Ctrl+J

Lasīt nākamo rindkopu

SR taustiņš+Ctrl+L

Lasīt pašreizējo lapu

SR taustiņš+Ctrl+I

Lasīt iepriekšējo lapu

SR taustiņš+Ctrl+U

Lasīt nākamo lapu

SR taustiņš+Ctrl+O

Tabulas lasīšanas darbība

Mēs esam apvienojuši tabulas lasīšanas darbību. Šeit sniegtas jaunas taustiņu kombinācijas tabulu lasīšanai, neizmantojot skenēšanas režīmu:

Komanda

1. taustiņš

2. taustiņš

Pāriet uz nākamo šūnu pašreizējā rindā

Ctrl+Alt+labā bultiņa

Pāriet uz iepriekšējo šūnu pašreizējā rindā

Ctrl+Alt+kreisā bultiņa

Pāriet uz nākamo šūnu pašreizējā kolonnā

Ctrl+Alt+lejupvērstā bultiņa

Pāriet uz iepriekšējo šūnu pašreizējā kolonnā

Ctrl+Alt+augšupvērstā bultiņa

Pāriet uz pirmo šūnu tabulā

Ctrl+Alt+Home

Pāriet uz pēdējo šūnu tabulā

Ctrl+Alt+End

Lasīt pašreizējās rindas galveni

Ctrl+Alt+Shift+kreisā bultiņa

Lasīt pašreizējo rindu

Ctrl+Alt+Shift+labā bultiņa

Lasīt pašreizējās kolonnas galveni

Ctrl+Alt+Shift+augšupvērstā bultiņa

Lasīt pašreizējo kolonnu

Ctrl+Alt+Shift+lejupvērstā bultiņa

Lasīt, kurā rindā un kolonnā atrodas diktors

Ctrl+Alt+Shift+uz priekšu vērstā slīpsvītra (/)

Ctrl+Alt+Shift+cipartastatūras 5

Pāriet uz tabulas šūnu

Ctrl+Alt+Page Up

Pāriet uz šūnas saturu

Ctrl+Alt+Page Down

Skatiet arī

Pilns diktora ceļvedis

Tehniskais atbalsts lietotājiem ar funkcionāliem traucējumiem

Microsoft vēlas nodrošināt vislabāko iespējamo pieredzi visiem mūsu klientiem. Ja jums ir kādi funkcionālie traucējumi vai ir jautājumi par pieejamību, sazinieties ar Microsoft palīdzības dienestu saistībā ar funkcionāliem traucējumiem, lai saņemtu tehnisko palīdzību. Palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta komanda ir apmācīti daudzu populāru palīdzības tehnoloģiju lietošanā un var piedāvāt palīdzību angļu, spāņu, vācu un amerikāņu zīmju valodā. Lūdzu, apmeklējiet Microsoft palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem vietni, lai uzzinātu kontaktinformāciju savā reģionā.

Ja esat lietotājs valsts iestādē, komercsektorā vai uzņēmumā, lūdzu, sazinieties ar palīdzības dienestu uzņēmumiem saistībā ar funkcionāliem traucējumiem.

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Paplašiniet savas prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Microsoft Insider

Vai šī informācija bija noderīga?

Cik lielā mērā esat apmierināts ar tulkojuma kvalitāti?
Kas ietekmēja jūsu pieredzi?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

×