Pierakstīties, izmantojot Microsoft
Pierakstieties vai izveidojiet kontu.
Sveicināti!
Atlasiet citu kontu.
Jums ir vairāki konti
Izvēlieties kontu, ar kuru vēlaties pierakstīties.

Lai programmā Publisher tekstlodziņiem, automātiskajām formām, tabulām, attēliem un WordArt objektiem lietotu formatējumu, izmantojiet tālāk norādītās dialoglodziņa “Objekta formatēšana” opcijas.

Piezīme.: Dažas dialoglodziņa cilnes ir pieejamas tikai tad, ja atlasīts atbilstošs objekts.

Par kuru cilni vēlaties uzzināt?

Cilne Krāsas un līnijas

Izmantojiet cilni Krāsas un līnijas, lai atlasītajam objektam vai tabulas šūnai lietotu krāsas aizpildījumus, līnijas vai apmales vinjetes.

Aizpildīšana

Krāsa — atlasiet paletē aizpildījuma krāsu vai atlasiet sarakstā kādu no šīm opcijām:

 • Shēmas krāsas — atlasiet krāsas no publikācijai lietotās krāsu shēmas.

 • Standarta krāsas — atlasiet kādu no standarta krāsām.

 • Bez aizpildījuma — noklikšķiniet uz šīs opcijas, lai atlasītajam objektam vai tabulas šūnai nelietotu nekādu aizpildījumu. Šūnām bez aizpildījuma ir caurspīdīgs fons.

 • Citas krāsas — noklikšķiniet uz šīs opcijas, lai atvērtu dialoglodziņu Krāsas. Jaunu krāsu var atlasīt standarta krāsu paletē vai arī atlasīt pielāgotu krāsu, kuru var definēt, izmantojot RGB, HSL vai CMYK krāsu modeli. Var arī atlasīt PANTONE® krāsu.

  Piezīme.: Šeit attēlotās PANTONE®ās krāsas, iespējams, neatbilst PANTONE noteiktajiem standartiem. Lai iegūtu precīzu krāsu, skatiet pašreizējās PANTONE krāsu publikācijas. PANTONE® un citas PANTONE, Inc. preču zīmes pieder PANTONE, Inc. © PANTONE, Inc., 2007.

Aizpildījuma efekti — noklikšķiniet uz šīs opcijas, lai atvērtu dialoglodziņu Aizpildījuma efekti, kur var lietot dažādus aizpildījuma efektus, piemēram, gradientus, faktūras, rakstus, attēlu aizpildījumus un nianses.

Caurspīdīgums — ievadiet caurspīdīguma procentuālo vērtību lodziņā Caurspīdīgums vai iestatiet caurspīdīgumu ar slīdni. Šī opcija ir pieejama tikai tad, ja esat atlasījis kāda veida aizpildījumu.

Līnija

Krāsa — atlasiet paletē vajadzīgo aizpildījuma krāsu vai atlasiet sarakstā kādu no šīm opcijām:

 • Shēmas krāsas — atlasiet krāsas no publikācijai lietotās krāsu shēmas.

 • Standarta krāsas — atlasiet kādu no standarta krāsām.

 • Bez kontūras — noklikšķiniet uz šīs opcijas, lai atlasītajam objektam nelietotu kontūru.

 • Citas krāsas — noklikšķiniet uz šīs opcijas, lai atvērtu dialoglodziņu Krāsas. Jaunu krāsu var atlasīt standarta krāsu paletē vai arī atlasīt pielāgotu krāsu, kuru var definēt, izmantojot RGB, HSL vai CMYK krāsu modeli. Var arī atlasīt PANTONE® krāsu.

Caurspīdīgums — ievadiet caurspīdīguma procentuālo vērtību lodziņā Caurspīdīgums vai iestatiet caurspīdīgumu ar slīdni. Šī opcija ir pieejama tikai tad, ja esat atlasījis kāda veida aizpildījumu. 

Platums — ievadiet līnijas biezumu. Šī opcija nav pieejama, ja ir atlasīta opcija Bez krāsas

Salikts stils — opciju sarakstā atlasiet saliktu līnijas stilu un biezumu vai noklikšķiniet uz Apmales vinjete, lai atvērtu dialoglodziņu BorderArt. Šī opcija ir pieejama tikai tad, ja esat atlasījis kāda veida aizpildījumu. 

Punktu stils — sarakstā atlasiet pārtrauktās līnijas stilu. Šī opcija nav pieejama, ja ir atlasīta opcija Bez krāsas

Lielo burtu stils — sarakstā atlasiet Apaļš, Kvadrāts vai Plaknē. Šī opcija nav pieejama, ja ir atlasīta opcija Bez krāsas

Savienojuma stils — sarakstā atlasiet Slīps griezums, Taisns vai Apaļš, lai līnijai izvēlētos dažādus stūru veidus. Šī opcija nav pieejama, ja ir atlasīta opcija Bez krāsas

Apmales vinjete — noklikšķiniet uz šīs pogas, lai atvērtu dialoglodziņuBorderArt, kurā varat atlasīt objekta grafisku apmali.

Priekšskatījums — rāda atlasīto aizpildījumu un līniju stilus. Sadaļa Priekšskatījums ir pieejama tikai tādu veidu objektiem, kam ir taisnstūra forma, piemēram, tekstlodziņiem, tabulām, attēliem un taisnstūrveida automātiskajām formām. Pogas ap sadaļu Priekšskatījums atbilst objekta līnijām. Līniju formatējumu varat lietot atsevišķām līnijām, atlasot tikai tās pogas, kas atbilst līnijām, kuras vēlaties mainīt. Publisher rāda pogas, kas atbilst vertikālajām un horizontālajām līnijām, kas atdala tabulas šūnas. Ja esat iestatījis šūnu diagonāles, programmā Publisher ir redzama poga, kas atbilst diagonālajai līnijai. Ja objekts ir tabula, Publisher rāda pogas, kas atbilst vertikālajām un horizontālajām līnijām, kas atdala tabulas šūnas. Tāpat, ja esat iestatījis šūnu diagonāles, programmā Publisher ir redzama poga, kas atbilst diagonālajai līnijai.

Sākotnējie iestatījumi — noklikšķiniet uz kādas no sākotnējo iestatījumu opcijām, lai objektam lietotu līniju kopu. Varat atlasīt opcijas, kas atbilst nevienai līnijai, atbilst visām apmalēm vai visām apmalēm un šūnu atdalītājiem.

Zīmēt apmali rāmī — atlasiet šo opciju, lai uzzīmētu apmali, kas tiek pievienota vienādi gan objekta rāmja iekšpusē, gan ārpusē, nevis tikai rāmja ārpusē.

Piezīme.: Dažām automātiskajām formām, piemēram, smaidošajai sejiņai vai zibens šautrai, šī opcija nav pieejama.

Lietot iestatījumus jaunā objekta tipā — atlasiet šo opciju, lai paturētu aizpildījuma un līniju iestatījumus kā viena veida jaunu objektu noklusējuma iestatījumus.

Piezīme.: Šī izvēles rūtiņa ir pieejama tikai tad, ja formatējamais objekts ir tekstlodziņš vai automātiskā forma.

Formu efekti — tiek atvērts dialoglodziņš Formas formatēšana, kurā varat piekļūt šādiem efektiem: Aizpildījums, Ēna, Atspulgs, Spīdums, Neizteiktas malas, Telpiska objekta formāts un Telpiska pagriešana.

Uz lapas sākumu

Cilne Izmēri

Piezīme.: Ja atlasāt tabulu, un, izmantojot sistēmas Microsoft Office valodas iestatījumus, ir iespējots atbalsts Austrumāzijas valodai vai rakstības virzienam no labās puses uz kreiso pusi, šīs cilnes nosaukums ir Izmēri un virziens.

Izmērs un pagrieziens

Augstums — ievadiet vajadzīgo objekta augstumu.

Platums — ievadiet vajadzīgo objekta platumu.

Pagriešana — ievadiet vērtību (no 0 līdz 359 grādiem), par kuru objekts jāpagriež pulksteņrādītāju kustības virzienā.

Piezīmes.: 

 • Iestatījumi Augstums un Platums vienmēr apzīmē nepagriezta objekta izmērus.

 • Ja sadaļā Izmērs un pagrieziens maināt iestatījumu Augstums un Platums, attiecīgi mainās arī sadaļas Mērogs iestatījumi Augstums un Platums.

Mērogs

Augstums — ievadiet tabulai nepieciešamo augstumu procentuāli no tās sākotnējā izmēra.

Platums — ievadiet tabulai nepieciešamo platumu procentuāli no tās sākotnējā izmēra.

Piezīmes.: 

 • Iestatījumi Augstums un Platums vienmēr apzīmē nepagriezta objekta izmērus.

 • Sadaļā Mērogs mainot iestatījumus Augstums un Platums, atbilstoši mainās arī sadaļas Mainīt izmērus un pagriezt precīzu izmēru iestatījumi Augstums un Platums.

Fiksēt proporcijas — atzīmējiet šo izvēles rūtiņu, lai iestatījuma Augstums un Platums proporcija netiktu mainīta. Piemēram, ja mainīsit iestatījumu Augstums uz 150 procentiem, programma Publisher automātiski nomainīs arī iestatījumu Platums uz 150 procentiem.

Uz lapas sākumu

Cilne Izkārtojums

Izmantojiet cilni Izkārtojums, lai noteiktu objekta precīzu novietojumu lappusē. Varat arī izvēlēties opcijas teksta aplaušanai ap tabulu, kas atrodas virs tekstlodziņa vai automātiskās formas, kurā ir teksts.

Objekta novietojums — ja objekts atrodas virs tekstlodziņa vai automātiskās formas, izvēlieties, vai nepieciešams Iekļauts vai Precīzs (fiksēts) novietojums.

Novietojums lappusē

Atlasiet šīs opcijas, lai precīzi norādītu objekta novietojumu lappusē. Iekļautiem objektiem šīs opcijas nav pieejamas.

Horizontāli — lodziņā No ievadiet attālumu, kādam jābūt starp objektu un lappuses daļu.

No — izvēlieties lappuses daļu (Augšējais kreisais stūris, Centrs vai Augšējais labais stūris), no kuras jāmēra objekta horizontālais novietojums.

Verikāli — lodziņā No ievadiet attālumu, kādam jābūt starp objektu un lappuses daļu.

No — izvēlieties lappuses daļu (Augšējais kreisais stūris, Centrs vai Augšējais labais stūris), no kuras jāmēra objekta vertikālais novietojums.

Aplaušanas stils — ja objekts atrodas virs tekstlodziņa vai automātiskās formas, kurā ir teksts, var izvēlēties, kā teksts jāaplauž ap objektu.

 • Kvadrātveida — aplauž tekstu ap visām objekta atlases taisnstūra malām.

 • Cieši — aplauž tekstu iespējami tuvu objektam.

 • Cauri — aplauž tekstu ap objekta perimetru un tās atvērto daļu iekšmalām.

 • Augšā un apakšā — aplauž tekstu virs un zem objekta, bet ne objekta malās.

 • Nav — noņem visu teksta aplaušanas formatējumu, lai teksts netiktu aplauzts ap objektu. Ja objekts ir caurspīdīgs, aiz tā esošais teksts būs redzams. Pretējā gadījumā teksts tiks paslēpts aiz objekta.

Aplauzt tekstu — ja objekts atrodas virs tekstlodziņa vai automātiskās formas un sadaļā aplaušanas stilsir atlasīts kvadrāts, ciešivai cauri , varat izvēlēties, kā vēlaties ievietot tekstu.

 • Abās pusēs — novieto tekstu abās objekta pusēs.

 • Tikai pa kreisi — novieto tekstu objekta kreisajā pusē.

 • Tikai pa labi — novieto tekstu objekta labajā pusē.

 • Lielākajā pieejamajā vietā — novieto tekstu objekta pusē, kur ir visvairāk vietas.

Attālums no teksta — ja objekts atrodas virs tekstlodziņa vai automātiskās formas un tas ir iekļauts objekts, vai ja sadaļā Aplaušanas stils ir atlasīta opcija Taisnstūrveida, tad var noteikt attālumu starp objekta atlases taisnstūri un ap to aplauzto tekstu.

 • Automātiski — ja ir atzīmēta šī izvēles rūtiņa, programma Publisher tekstu automātiski novieto noklusējuma attālumā (1 mm) no objekta. Lai mainītu šos iestatījumus, notīriet izvēles rūtiņu Automātiski un ievadiet vajadzīgās vērtības lodziņos No augšas, No apakšas, No kreisās un No labās.

Horizontālais līdzinājums — ja objekta novietojums ir Iekļauts, var izvēlēties, vai tam jāatrodas vienā tekstlodziņa vai automātiskās formas pusē vai tas jāpārvieto no vienas puses uz otru, kad tiktu pievienots vai dzēsts teksts.

 • Pa kreisi — noklikšķiniet uz šīs opcijas, lai, pievienojot vai dzēšot tekstu, iekļautais objekts atrastos tekstlodziņa vai automātiskās formas kreisajā malā.

 • Pa labi — noklikšķiniet uz šīs opcijas, lai, pievienojot vai dzēšot tekstu, iekļautais objekts atrastos tekstlodziņa vai automātiskās formas labajā malā.

 • Pārvietot objektu kopā ar tekstu — noklikšķiniet uz šīs opcijas, lai iekļautais teksts atrastos noteiktā teksta rindiņas vietā, lai, pievienojot vai dzēšot tekstu, objekts no vienas tekstlodziņa vai automātiskās formas puses pārvietotos uz otru.

Uz lapas sākumu

Cilne Tekstlodziņš

Lai izvēlētos opcijas teksta novietošanai un ietilpināšanai tekstlodziņā vai automātiskajā formā, kurā ir teksts, izmantojiet cilni Tekstlodziņš.

Piezīme.: Cilne Tekstlodziņš ir pieejama tikai, ja atlasītais objekts ir tekstlodziņš vai automātiskā forma ar tekstu.

Vertikālais līdzinājums

Izvēlieties, vai teksts jālīdzina uz tekstlodziņa vai automātiskās formas augšu, vidu vai apakšu.

Tekstlodziņa piemales

Pa kreisi  Ievadiet, cik daudz vietas jāatstāj starp tekstlodziņa vai automātiskās formas kreiso malu un tajā esošo tekstu.

Pa labi  Ievadiet, cik daudz vietas jāatstāj starp tekstlodziņa vai automātiskās formas labo malu un tajā esošo tekstu.

Augšdaļā  Ievadiet, cik daudz vietas jāatstāj starp tekstlodziņa vai automātiskās formas augšējo malu un tajā esošo tekstu.

Apakšdaļā  Ievadiet, cik daudz vietas jāatstāj starp tekstlodziņa vai automātiskās formas apakšējo malu un tajā esošo tekstu.

Automātiskā ietilpināšana

Neveikt automātisko ietilpināšanu  Izvēloties šo opciju, teksta lielums ir tieši tāds, kā iestatījāt tekstlodziņam vai automātiskajai formai.

Samazināt tekstu, ja ir pārpilde Izvēloties šo opciju, tekstlodziņā vai automātiskajā formā tiek samazināts teksta punktu skaits, līdz vairs nav teksta pārpildes.

Optimāla ietilpināšana  Izvēloties šo opciju, teksts tiek samazināts vai izvērsts, ietilptu tekstlodziņā vai automātiskajā formā pēc to izmēru mainīšanas.

Palielināt tekstlodziņu, lai ietilpinātu Izvēloties šo opciju, teksta pārpildes gadījumā tekstlodziņš vai automātiskā forma tiek palielināta. 

Piezīme.: Ja ir atlasīta šī opcija, tekstlodziņš vai automātiskā forma var tikt palielināta ārpus lappuses vai citos objektos.

Pagriezt tekstu automātiskajā formā par 90º  Atzīmējot šo izvēles rūtiņu, teksts tekstlodziņā vai automātiskajā formā tiek pagriezts par ceturtdaļpagriezienu (90 grādiem) pa labi.

Iekļaut "turpinājums lapā..."  Atzīmējot šo izvēles rūtiņu, tekstlodziņā vai automātiskajā formā tiek rādīts ziņojums turpinājums [lappuses numurs] .

Iekļaut "turpinājums no lappuses..."  Atzīmējot šo izvēles rūtiņu, tekstlodziņā vai automātiskajā formā tiek rādīts brīdinājums turpinājums no lapas [lappuses numurs] .

Kolonnas  Noklikšķinot uz šīs pogas, tiek atvērts dialoglodziņš Kolonnas, kurā var atlasīt kolonnu skaitu un attālumu starp tām.

Piezīme.: Šī opcija nav pieejama automātiskajām formām, ja vien forma nav taisnstūris vai arī neesat atlasījis opciju Samazināt tekstu, ja ir pārpilde vai Optimāla ietilpināšana.

Uz lapas sākumu

Cilne Attēls

Ja vēlaties saspiest publikācijā esošos attēlus, atjaunot attēla sākotnējās krāsas vai iestatīt opcijas attēla apgriešanai un tā krāsu, spilgtuma un kontrasta kontrolēšanai, varat izmantot dialoglodziņa Attēla formatēšana cilni Attēls.

Piezīme.: Cilne Attēls ir pieejama, ja atlasītais objekts ir attēls vai arī forma ar attēla aizpildījumu. Ja objekts ir forma, apgriešanas rīki ir atspējoti, bet attēla vadības un saspiešanas opcijas ir iespējotas.

Apgriezt no

Ievadiet vajadzīgās attēla apgriešanas vērtības lodziņos No kreisās, No labās, No augšas un No apakšas. Ja ievadīsit negatīvu apgriešanas vērtību, programma Publisher apgriezīs attēlu, tādējādi rāmis tiks paplašināts un kļūs lielāks par attēlu. Ja attēlam ir lietots aizpildījums, pretējā virziena apgrieztajā rāmja daļā būs redzams aizpildījums. Pretējā gadījumā šī daļa būs caurspīdīga.

Caurspīdīgums

Caurspīdīgums — ievadiet caurspīdīguma procentuālo vērtību lodziņā Caurspīdīgums vai iestatiet attēla caurspīdīgumu ar slīdni. 

Spilgtums un kontrasts

 • <c0>Spilgtums</c0>. Ievadiet spilgtuma procentuālo vērtību lodziņā Spilgtums vai iestatiet attēla spilgtumu ar slīdni. Spilgtuma noklusējuma līmenis ir 50 procentu. Palielinot spilgtumu, attēls paliek gaišāks. Samazinot spilgtumu, attēls paliek tumšāks.

 • <c0>Kontrasts</c0>. Ievadiet procentuālo vērtību lodziņā Kontrasts vai iestatiet attēla kontrastu ar slīdni. Samazinot kontrastu, samazinās atšķirība starp ēnām un apgaismotajām zonām, tādēļ attēls izskatās izplūdis. Palielinot kontrastu, tiek pārspīlēta atšķirība starp ēnām un apgaismotajām zonām, tādēļ attēls iegūst lielu kontrastu.

Pārkrāsošana

 • Krāsa — atlasiet paletē aizpildījuma krāsu vai atlasiet sarakstā kādu no šīm opcijām:

  • Shēmas krāsas — atlasiet krāsas no publikācijai lietotās krāsu shēmas.

  • Standarta krāsas — atlasiet kādu no standarta krāsām: no sarkanas līdz zilai.

  • Bez aizpildījuma — tā atlasītajām šūnām vai tabulai neveic nekādu aizpildījumu. Šūnām bez aizpildījuma ir caurspīdīgs fons.

  • Citas krāsas — tiek atvērts dialoglodziņš Krāsas. Jaunu krāsu var atlasīt standarta krāsu paletē vai arī varat atlasīt pielāgotu krāsu, izmantojot RGB, HSL vai CMYK krāsu modeli. Var arī atlasīt PANTONE® krāsu.

  • Nianses — tiek atvērts dialoglodziņš Aizpildījuma efekti, kurā varat piemērot pašlaik atlasītās krāsas nianses.

 • Saspiest — tiek atvērts dialoglodziņš Attēlu saspiešana, kurā varat kontrolēt, kā notiek attēlu saspiešana.

 • Atiestatīt krāsu —tiek atjaunotas sākotnējās krāsas. 

 • Atiestatīt visu — tiek atiestatītas attēlam lietotās apgriešanas un attēla vadīklas. Atiestatīšana ietekmē formatējuma izmaiņas, ko atlasītajam attēlam veicāt dialoglodziņa Attēla formatēšana cilnē Attēls

 • Formu efekti — tiek atvērts dialoglodziņš Formas formatēšana, kurā varat piekļūt šādiem efektiem: Aizpildījums, Ēna, Atspulgs, Spīdums, Neizteiktas malas, Telpiska objekta formāts un Telpiska pagriešana

Uz lapas sākumu

Cilne Šūnas rekvizīti

Izmantojiet cilni Šūnas rekvizīti, lai atlasītu opcijas datu novietošanai tabulas šūnā.     

Piezīme.: Cilne Šūnas rekvizīti ir pieejama tikai tad, ja atlasītais objekts ir tabula.

Vertikālais līdzinājums

Izvēlieties, vai teksts jālīdzina tabulas šūnas Augšdaļā, Vidū vai Apakšdaļā.

Tekstlodziņa piemales

Šos iestatījumus varat izmantot, lai kontrolētu atstarpi starp tabulas rindām un kolonnām.

Pa kreisi — ievadiet, cik daudz vietas jāatstāj starp tabulas šūnas vai automātiskās formas kreiso malu un tajā esošo tekstu.

Pa labi — ievadiet, cik daudz vietas jāatstāj starp tabulas šūnas vai automātiskās formas labo malu un tajā esošo tekstu.

Augšdaļā — ievadiet, cik daudz vietas jāatstāj starp tabulas šūnas vai automātiskās formas augšējo malu un tajā esošo tekstu.

Apakšdaļā — ievadiet, cik daudz vietas jāatstāj starp tabulas šūnas vai automātiskās formas apakšējo malu un tajā esošo tekstu.

Pagriezt tekstu automātiskajā formā par 90º — atzīmējiet šo izvēles rūtiņu, lai tabulas šūnā vai automātiskajā formā tekstu pagrieztu par ceturtdaļpagriezienu (90 grādiem) pa labi.

Uz lapas sākumu

Cilne Alternatīvais teksts

Izmantojiet šo cilni, lai objektam ievadītu alternatīvo tekstu, kas cilvēkiem ar redzes vai uztveres traucējumiem palīdzētu saprast objektu.

Izmaiņu lietošana

Pēc iestatījumu pielāgošanas visās cilnēs noklikšķiniet uz Labi, lai lietotu izmaiņas savā objektā.

Uz lapas sākumu

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Paplašiniet savas prasmes

Iepazīties ar apmācību >

Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas

Pievienoties Microsoft Insider >

Vai šī informācija bija noderīga?

Cik lielā mērā esat apmierināts ar valodas kvalitāti?
Kas ietekmēja jūsu pieredzi?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

×