Pēdējo reizi atjaunināts: 2010. gada oktobrī

Saturs

Microsoft Lync 2010 paziņojuma par konfidencialitāti papildinājums

Šī lapa ir Microsoft Lync produktu paziņojuma par konfidencialitāti papildinājums. Lai izprastu datu vākšanas un lietošanas principus, kas ir saistīti ar noteiktu Microsoft Lync produktu vai pakalpojumu, ir jāizlasa gan Microsoft Lync produktu paziņojums par konfidencialitāti, gan šis papildinājums.

Šajā konfidencialitātes papildinājumā ir sniegta informācija par sakaru programmatūras Microsoft Lync 2010 izvietošanu jūsu vai uzņēmuma tīklā, kā arī par jau izvietotas programmatūras izmantošanu. Ja programmatūru Microsoft Lync Server 2010 izmantojat pakalpojuma režīmā (ja kāda trešā puse, piemēram, korporācija Microsoft, vieso serverus, kuros darbojas programmatūra), šī informācija tiks nodota trešajai pusei. Lai uzzinātu vairāk par trešajai pusei pārsūtīto datu izmantošanu, sazinieties ar uzņēmuma administratoru vai pakalpojumu sniedzēju.

Arhivēšana

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: līdzeklis Arhivēšana sniedz administratoram iespēju arhivēt tūlītējās ziņojumapmaiņas sarunas, sapulču darbības un saturu, kā arī lietošanas rādītājus, piemēram, lietotāju pierakstīšanos, sarunu sākšanu un pievienošanos tām.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: līdzeklis Arhivēšana glabā tūlītējās ziņojumapmaiņas sarunu saturu, informāciju par tūlītējās ziņojumapmaiņas izmantošanu, sapulces saturu un sapulces informāciju serverī, kuru konfigurē administrators. Korporācijai Microsoft netiek sūtīta nekāda informācija.

Informācijas lietošana: administrators var izmantot šo informāciju, lai administrētu to, kā uzņēmums izmanto programmatūru Lync 2010.

Izvēle/vadība: līdzeklis Arhivēšana pēc noklusējuma ir izslēgts, un uzņēmuma administratoram tas ir jāieslēdz. Lai uzzinātu, vai var iespējot arhivēšanu, ir jāpārskata uzņēmuma datu izmantošanas un pārraudzības politikas.

Darbību plūsma

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: līdzeklis Darbību plūsma sniedz iespēju skatīt kontaktpersonu sarakstā ietverto kontaktpersonu sabiedrisko sakaru atjauninājumus. Tas ļauj jums rādīt citiem savas pēdējās personiskās piezīmes, attēla izmaiņas, kā arī amata vai biroja atrašanās vietas izmaiņas.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: izmantojot klātbūtnes informāciju, jūs programmatūrā Lync publicējat šādu informāciju:

 • korporatīvā attēla atjaunināšanas laiku (informācija no korporatīvā direktorija, piemēram, domēna pakalpojuma Active Directory);

 • tīmekļa attēlu (kuru augšupielādējāt rādīšanai citiem) un atjaunināšanas laiku;

 • uzņēmumā ieņemamā amata maiņas laiku;

 • uzņēmuma biroja adreses maiņas laiku;

 • dažu pēdējā laikā publicēto personisko piezīmju vēsturi;

 • ārpus biroja piezīmi no programmas Microsoft Exchange Server.

Korporācijai Microsoft netiek sūtīta nekāda informācija.

Informācijas lietošana: šī informācija tiek koplietota ar kontaktpersonām, kuras skata jūsu darbību plūsmu un kuru privātuma līmenis ir Draugi un ģimene, Darbgrupa, Kolēģi vai Ārējas kontaktpersonas.

Izvēle/vadība:

lai noteiktu, vai iepriekš norādītā informācija tiek koplietota, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Izvēlnē Rīki noklikšķiniet uz Opcijas.

 2. Cilnes Personisks sadaļā Darbību plūsma ieslēdziet vai izslēdziet atjauninājumu koplietošanu. Ja iestatīsit personisko piezīmi un atrašanās ārpus biroja piezīme, tās būs redzamas darbību plūsmā. Ja nevēlaties, lai tiktu rādīta personiskās piezīmes informācija, vienkārši neaizpildiet piezīmes lauku.

 3. Noklikšķiniet uz Labi.

Audio pārbaudes pakalpojums

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: poga Pārbaudīt zvana kvalitāti sniedz iespēju veikt pārbaudes zvanu, izmantojot programmatūru Lync, lai pārbaudītu zvana balss kvalitāti. Izmantojot šo iespēju, varat dzirdēt, kā jūsu balss izklausīsies īsta zvana laikā. Veicot pārbaudes zvanu, audio pārbaudes pakalpojumā tiek parādīta uzvedne ar aicinājumu pēc skaņas signāla ierakstīt balss paraugu. Tiek ierakstīts un pēc tam atskaņots noteikt laiku ilgs (piemēram, 5 sekundes) balss paraugs. Atskaņojot ierakstu, varat noteikt, vai izmantojat optimālu tīklu un piemērotus ierīces iestatījumus.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: veicot pārbaudes zvanu, audio pārbaudes pakalpojums pēc atbilstošas uzvednes parādīšanas nodrošina balss parauga ierakstīšanu. Pēc zvana beigšanas balss paraugi tiek dzēsti. Korporācijai Microsoft netiek sūtīta nekāda informācija.

Informācijas lietošana: balss paraugs ir paredzēts tam, lai jūs dzirdētu, kā jūsu balss izklausīsies īsta zvana laikā, kā arī lai jūs pārliecinātos, ka ierīce ir atbilstoši iestatīta un sagatavota zvana veikšanai. Lietotājs var klausīties šo ierakstīto balss paraugu, lai noteiktu, vai viss ir sagatavots īsta zvana veikšanai, pārliecinoties, ka ierīce darba kārtībā un audio signāls tiek atbilstoši atveidots.

Izvēle/vadība: ja nevēlaties ierakstīt balss paraugu, varat neveikt pārbaudes zvanu. Lai veiktu pārbaudes zvanu, izpildiet tālāk norādītās darbības.

 1. Izvēlnē Rīki noklikšķiniet uz Opcijas.

 2. Cilnē Audio ierīce noklikšķiniet uz pogas Pārbaudīt zvana kvalitāti un izpildiet sniegtos norādījumus.

 3. Noklikšķiniet uz Labi.

Zvanu žurnāls

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: līdzeklis Zvanu žurnāls sniedz iespēju programmas Microsoft Outlook mapē saglabāt programmatūras Lync balss zvanu ierakstus.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: programmas Outlook mapē Sarunu vēsture tiek saglabāta informācija par balss zvaniem, piemēram, sākuma laiks, beigu laiks, ilgums un dalībnieku vārdi. Jūs vai uzņēmuma administrators varat iestatīt arī sapulču tēmu un norises vietu reģistrēšanu, izvēloties izmantot programmu Outlook kā personisko informācijas pārvaldnieku. To var izdarīt dialoglodziņa Opcijas cilnē Personisks. Izmantojot līdzekli Zvanu žurnāls, netiek saglabāts balss zvanu saturs. Korporācijai Microsoft netiek sūtīta nekāda informācija.

Informācijas lietošana: šo informāciju varat izmantot, lai pārskatītu veikto balss zvanu vēsturi.

Izvēle/vadība: līdzeklis Zvanu žurnāls pēc noklusējuma ir ieslēgts. Ja administrators nav atspējojis jūsu iespējas vadīt līdzekli Zvanu žurnāls, varat mainīt iestatījumus. Lai to izdarītu, veiciet tālāk norādītās darbības:

 1. Izvēlnē Rīki noklikšķiniet uz Opcijas.

 2. Cilnē Personisks noņemiet atzīmi no šīs izvēles rūtiņas Saglabāt manus zvanu reģistrus Outlook mapē Sarunu vēsture.

 3. Noklikšķiniet uz Labi.

Zvanu deleģēšana

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: līdzeklis Zvanu deleģēšana sniedz iespēju norādīt vienu vai vairākus pārstāvjus, kas jūsu vārdā var veikt zvanus un atbildēt uz tiem, kā arī izveidot tiešsaistes sapulces un pievienoties tām.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: ja pārstāvis jūsu vārdā atbild uz zvanu, jūs saņemat e-pasta paziņojumu ar informāciju par šo notikumu. Korporācijai Microsoft netiek sūtīta nekāda informācija.

Informācijas lietošana: varat izmantot šo līdzekli, lai sadarbotos ar pārstāvjiem un piešķirtu tiem tiesības pārvaldīt jūsu grafiku un sapulces un/vai iegūtu no pārstāvjiem plašāku informāciju par jūsu vietā (vai jūsu vārdā) atbildētajiem vai veiktajiem zvaniem.

Izvēle/vadība: līdzeklis Zvanu deleģēšana pēc noklusējuma ir izslēgts, taču uzņēmuma administrators var to ieslēgt vai izslēgt. Ja šis līdzeklis ir ieslēgts un vēlaties iestatīt pārstāvjus, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Izvēlnē Rīki noklikšķiniet uz Opcijas.

 2. Cilnē Zvanu pāradresēšana noklikšķiniet uz Vienlaicīgi zvanīt vai pāradresēt zvanus uzun pēc tam nolaižamajā sarakstā noklikšķiniet uz Mani pārstāvji.

 3. Ja pārstāvji nav konfigurēti, noklikšķiniet uz Pievienot un pēc tam atlasiet personas, kuras vēlaties iestatīt kā savus pārstāvjus.

 4. Dialoglodziņā Pārstāvji noklikšķiniet uz Labi.

 5. Dialoglodziņā Zvanu pāradresēšana noklikšķiniet uz Labi.

  Piezīmes.: 

  • Lietotājiem, kurus iestatāt kā savus pārstāvjus programmatūrā Lync, tiek parādīts attiecīgs paziņojums.

  • Uzņēmuma administratori var iestatīt programmas Exchange kalendāra delegātu sinhronizāciju ar programmatūru Lync Server 2010. Ja šis līdzeklis ir iespējots, programmas Exchange kalendāra pārstāvji, kuriem ir piešķirtas pietiekamas atļaujas (vismaz līmeņa Nerediģējošs autors atļaujas), programmatūrā Lync tiek automātiski pievienoti kā jūsu pārstāvji. Tas neietekmē zvanu pāradresēšanas iestatījumus.

Zvanu pāradresēšana

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: zvanu pāradresēšanas līdzeklis ļauj norādīt citu personu vai tālruņa numuru, uz kuru tiek pāradresēti jums domātie zvani laikā, kad neesat pieejams vai neatrodaties pie datora.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: korporācijai Microsoft netiek sūtīta nekāda informācija.

Informācijas lietošana: varat izmantot šo līdzekli, lai pāradresētu zvanus citai personai vai uz citu tālruņa numuru laikā, kad neesat pieejams vai neatrodaties savā primārajā atrašanās vietā.

Izvēle/vadība: zvana pāradresēšanas opcijas ir pieejamas tikai tad, ja uzņēmuma administrators tās ir iespējojis. Ja uzņēmuma administrators ir šo līdzekli iespējojis, pēc noklusējuma jūsu Lync darbvirsmas klientā tas ir izslēgts. Lai konfigurētu zvanu pāradresēšanu, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Izvēlnē Rīki noklikšķiniet uz Zvanu pāradresēšanas iestatījumi VAI noklikšķiniet uz Opcijas un pēc tam uz Zvanu pāradresēšana.

 2. Sadaļā Zvanu pāradresēšana noklikšķiniet uz Pāradresēt manus zvanus uz un pēc tam veiciet kādu no tālāk norādītajām darbībām.

  • Atlasiet Balss pasts un pēc tam noklikšķiniet uz Labi.

  • Atlasiet Jauns numurs vai kontaktpersona. Dialoglodziņā Kontaktpersonas vai numura atlase noklikšķiniet uz kontaktpersonas, meklējiet kontaktpersonu vai ievadiet jaunu tālruņa numuru, uz kuru pāradresēt zvanus, un pēc tam noklikšķiniet uz Labi. Vēlreiz noklikšķiniet uz Labi.

  • Atlasiet Mani pārstāvji. Dialoglodziņā Zvanu pāradresēšana — pārstāvji konfigurējiet pārstāvjus, kā norādīts šī dokumenta sadaļā Zvanu deleģēšana, un pēc tam noklikšķiniet uz Labi. Vēlreiz noklikšķiniet uz Labi.

Svarīgi!: Ja programmā Lync 2010 ir konfigurēts zvanu pāradresēšanas līdzeklis, ienākošie zvani tiek pāradresēti uz iestatīto tālruņa numuru. Atbildot uz zvanu, zvanītājam tiek rādīts numurs, uz kuru ir pāradresēti zvani. Tas ir spēkā tikai zvaniem, kas tiek veikti no programmas Lync uz programmu Lync.

Sapulcē iesaistīto zvanītāju ID saraksts

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: dalībnieku sarakstā ir ietverti visi sapulces dalībnieki.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: kad veicat iezvani konferences zvanā, visiem dalībniekiem tiek rādīts jūsu izmantotais tālruņa numurs (zvanītāja ID). Korporācijai Microsoft netiek sūtīta nekāda informācija.

Informācijas lietošana: sapulces dalībnieki var izmantot šo informāciju, lai atpazītu dažādus lietotājus, kas ir pievienojušies sapulcei, izmantojot tālruni.

Izvēle/vadība:

pēc noklusējuma no telekomunikāciju uzņēmuma tiek izgūts un parādīts zvanītāja ID. Ja nevēlaties koplietot savu tālruņa numuru, veicot tālruņa zvanu, varat bloķēt savu zvanītāja ID.

 • Ja vēlaties uz nenoteiktu laiku bloķēt savu zvanītāja ID, sazinieties ar vietējo telekomunikāciju uzņēmumu.

 • Ja jūsu apgabalā ir pieejama šī funkcija, pirms tālruņa numura sastādīšanas varat ievadīt īpašu kodu, lai šim zvanam bloķētu savu zvanītāja ID. Lai saņemtu norādījumus, lūdzu, sazinieties ar vietējo telekomunikāciju uzņēmumu.

Reģistrēšana klienta pusē

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: līdzeklis Reģistrēšana klienta pusē sniedz iespēju datora lietotāja profilā reģistrēt informāciju par programmatūras Lync izmantošanu. Šo informāciju var izmantot, lai novērstu iespējamās ar programmatūru Lync saistītās problēmas.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: ja jūs vai uzņēmuma administrators iespējosit līdzekli Reģistrēšana klienta pusē, jūsu datorā tiks saglabāta šāda informācija: sapulces tēma, atrašanās vieta, sesijas inicializācijas protokola (SIP) ziņojumi, atbildes uz jūsu programmatūras Lync uzaicinājumiem, informācija par katra programmatūras Lync ziņojuma saņēmēju un sūtītāju, kā arī ziņojuma maršrutu, kontaktpersonu saraksts, jūsu klātbūtnes informācija, visu jūsu koplietoto programmu, pielikumu, programmas Microsoft PowerPoint failu, balto tāfeļu un aptauju nosaukumi, koplietotie aptaujas jautājumi un jūsu izvēlēto atbilžu variantu alfabētiskais rādītājs. Programmatūras Lync sarunu saturs netiek saglabāts. Korporācijai Microsoft netiek automātiski sūtīta nekāda informācija, taču varat manuāli sūtīt informāciju.

Informācijas lietošana: klienta puses žurnālus var izmantot, lai novērstu ar programmatūru Lync saistītas problēmas.

Izvēle/vadība: līdzeklis Reģistrēšana klienta pusē pēc noklusējuma ir izslēgts, un uzņēmuma administratoram tas ir jāieslēdz. Ja uzņēmuma administrators nav atspējojis jūsu iespējas vadīt reģistrēšanu, varat mainīt iestatījumus. Lai to izdarītu, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Izvēlnē Rīki noklikšķiniet uz Opcijas.

 2. Cilnē Vispārīgi noklikšķiniet uz Ieslēgt reģistrēšanu programmā Lync un Ieslēgt Windows notikumu reģistrēšanu programmai Lync.

 3. Noklikšķiniet uz Labi.

Žurnālu izveide

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: poga Veidot žurnālus sniedz iespēju veidot programmatūras Lync žurnālus, lai korporācija Microsoft varētu pētīt iespējamās ar audio, video vai savienojumu saistītās problēmas.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: ja noklikšķināsit uz Veidot žurnālus, tiks vākta šāda informācija:

 • programmatūras Lync žurnāli, kuros tiek ietverts kontaktpersonu saraksts un informācija par iepriekšējām sarunu sesijām (šajos žurnālos netiek ietverts tūlītējās ziņojumapmaiņas sarunu saturs);

 • audio parametri, piemēram, balss signāla līmenis un trokšņa līmenis;

 • tīkla stāvoklis;

 • ierīces iestatījumi;

 • informācija par operētājsistēmu un tās versiju;

 • informācija par datorā darbinātajām programmām, piemēram, Outlook un Windows Internet Explorer;

kā arī pēc izvēles tiek vākta šāda informācija:

 • pēdējā zvana 30 minūšu ieraksts;

 • darbvirsmas ekrānuzņēmums.

Žurnālus ir nepieciešams manuāli augšupielādēt saskaņā ar uzņēmuma administratora sniegtajiem norādījumiem. Uzņēmuma administrators problēmu novēršanas nolūkā nosūtīs šos žurnālus korporācijai Microsoft.

Informācijas lietošana: no jūsu datora iegūtā informācija tiks izmantota, lai palīdzētu novērst radušos problēmu un uzlabot programmatūru Lync.

Izvēle/vadība: programmatūras Lync žurnālu izveide, vācot informāciju no datora, netiek veikta pēc noklusējuma. Žurnāli tiek veidoti tikai tad, ja noklikšķināt uz pogas Veidot žurnālus. Žurnāli tiek veidoti jūsu datorā (%LIETOTĀJA PROFILS%\Trasēšanas mape). Žurnālus ir nepieciešams manuāli augšupielādēt saskaņā ar uzņēmuma administratora sniegtajiem norādījumiem. Noklikšķinot uz Veidot žurnālus, žurnāli netiek automātiski pārsūtīti uz attālu serveri.

Kontaktpersonas vizītkarte

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: kontaktpersonas vizītkartē ir ietverta mainīga un nemainīga informācija par citām personām uzņēmuma ietvaros, un šī informācija tiek rādīta programmatūrā Lync, kā arī jaunākajās programmas Outlook versijās. Kontaktpersonas vizītkarte sniedz iespēju sūtīt e-pasta ziņojumus, veikt zvanus, sūtīt tūlītējos ziņojumus, ieplānot sapulces un izpildīt citas darbības, veicot tikai vienu klikšķi.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: kontaktpersonas vizītkartē ietvertā nemainīgā informācija tiek izgūta no uzņēmuma korporatīvā direktorija (piemēram, Active Directory) un tiek koplietota ar citiem, izmantojot programmatūru Lync Server. Jūs varat ievadīt mainīgo informāciju, piemēram, tālruņa numurus un klātbūtnes informāciju, un pēc tam koplietot to ar citiem, izmantojot programmatūru Lync Server. Vizītkartē redzamā kalendāra informācija par aizņemtību tiek izgūta no programmas Microsoft Exchange Server. Kontaktpersonas vizītkartē redzamā informācija par atrašanās vietu tiek izgūta tā, kā tas ir aprakstīts sadaļā “Atrašanās vieta”. Korporācijai Microsoft netiek sūtīta nekāda informācija.

Informācijas lietošana: kontaktpersonas vizītkartes informācija tiek rādīta, lai jūs varētu koplietot savu kontaktinformāciju ar citiem.

Izvēle/vadība: jums ir pieejamas tālāk norādītās vadības iespējas.

Privātuma līmeņi: varat noteiktām kontaktpersonām piešķirt atšķirīgus privātuma līmeņus (Ģimene un draugi, Darbgrupa, Kolēģi, Ārējās kontaktpersonas un Bloķētās kontaktpersonas). Tādā veidā jūs nosakāt, kāda informācija tiek koplietota ar noteiktām kontaktpersonām. Lai iestatītu privātuma līmeņus, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz kontaktpersonas.

 2. Noklikšķiniet uz Mainīt privātuma līmeņus.

 3. Noklikšķiniet uz izvēles iespējas, kas atbilst vēlamajam informācijas koplietošanas veidam.

Kalendāra informācija: varat kontrolēt atļaujas skatīt informāciju par aizņemtību, izmantojot programmas Outlook opcijas.

Atrašanās vieta: skatiet līdzekļa Atrašanās vieta apraksta sadaļu “Izvēle/vadība”.

Sarunu vēsture

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: programmatūras Lync līdzeklis Sarunu vēsture nodrošina informācijas izgūšanu no programmas Exchange Server un šīs informācijas attēlošanu programmatūras Lync cilnē Sarunas.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: ja ir iespējota sarunu vēstures reģistrēšana, programmas Exchange kontā tiek saglabāts tūlītējās ziņojumapmaiņas sarunu saturs un statistiskā informācija par balss sarunām (piemēram, datums, laiks, ilgums un informācija par zvanītāju). Ja programmatūrā Lync esat atspējojis sarunu vēstures reģistrēšanu vai tā ir atspējota saskaņā ar uzņēmuma administratora definētu politiku, šī informācija netiek vākta un attēlota. Korporācijai Microsoft netiek sūtīta nekāda informācija.

Informācijas lietošana: šī informācija ir redzama programmatūras Lync galvenā lietotāja interfeisa cilnē Sarunas un sniedz lietotājiem iespēju skatīt un turpināt iepriekš veiktās sarunas.

Izvēle/vadība: varat atspējot tūlītējās ziņojumapmaiņas sarunu, zvanu vai abu šo saziņas veidu reģistrēšanu. Lai mainītu šos iestatījumus, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Izvēlnē Rīki atlasiet Opcijas.

 2. Cilnē Personisks atzīmējiet izvēles rūtiņu Saglabāt tūlītējo ziņojumu sarunas Outlook mapē Sarunu vēsture vai noņemiet atzīmi no tās.

 3. Noklikšķiniet uz Labi.

Ja esat iespējojis līdzekli Sarunu vēsture, informējiet savus sarunu biedrus par to, ka to tūlītējās ziņojumapmaiņas sarunas tiks saglabātas.

Klientu ērtību uzlabošanas programma

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: ja esat izvēlējies piedalīties, līdzeklis Klientu ērtību uzlabošanas programma (CEIP) apkopo pamatinformāciju par jūsu aparatūras konfigurāciju un par to, kā izmantojat Microsoft programmatūru un pakalpojumus. Šī informācija tiek izmantota, lai noteiktu tendences un izmantošanas veidu. Līdzeklis CEIP apkopo informāciju arī par to kļūdu skaitu un veidu, ar kurām esat saskāries, programmatūras un aparatūras veiktspēju, kā arī pakalpojumu darbības ātrumu. Korporācija Microsoft neiegūst informāciju par jūsu vārdu, adresi vai citu kontaktinformāciju.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: ja līdzeklis CEIP ir ieslēgts, tā darbības laikā ievāktā informācija tiek automātiski sūtīta korporācijai Microsoft. Lai iegūtu plašāku informāciju par līdzekļa CEIP ievākto, apstrādāto vai pārsūtīto informāciju, skatiet dokumentu Microsoft klientu ērtību uzlabošanas programmas paziņojums par konfidencialitāti.

Informācijas lietošana: korporācija Microsoft izmanto šo informāciju, lai uzlabotu Microsoft programmatūras un pakalpojumu kvalitāti, uzticamību un veiktspēju.

Izvēle/vadība: pēc noklusējuma līdzeklis CEIP ir izslēgts, ja vien administrators nav izvēlējies to jums ieslēgt. Tiks parādīta uzvedne ar aicinājumu reģistrēties Lync instalēšanas programmā. Ja vien administrators nav atspējojis vadību, CEIP iestatījumus varat mainīt jebkurā laikā, veicot tālāk aprakstītās darbības.

 1. Izvēlnē Rīki atlasiet Opcijas.

 2. Cilnē Vispārīgi atzīmējiet izvēles rūtiņu Ļaut korporācijai Microsoft vākt informāciju par to, kā es izmantoju programmu Lync vai noņemiet atzīmi no tās.

 3. Noklikšķiniet uz Labi.

Piezīme.:  Ja administrators maina līdzekļa CEIP iespējošanas vai atspējošanas iestatījumu laikā, kad lietotājs izmanto programmatūru Lync, jaunais iestatījums stājas spēkā tikai pēc tam, kad lietotājs ir izgājis no programmatūras Lync un atkal tajā pierakstījies.

Darbvirsmas/programmu koplietošana

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: līdzeklis Darbvirsmas/programmu koplietošana sniedz iespēju ar citiem programmatūras Lync sarunas dalībniekiem koplietot sava datora ekrāna vai noteiktas palaistās programmas skatu.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: ja esat sācis koplietošanu, tad atkarībā no koplietotā satura visiem sarunas dalībniekiem ir redzama jūsu monitoros attēlotā informācija, visa darbvirsma vai izvēlētā programma, kas ir redzama jūsu datora ekrānā. Korporācijai Microsoft netiek sūtīta nekāda informācija.

Informācijas lietošana: līdzekli Darbvirsmas/programmu koplietošana var izmantot, lai sadarbotos ar sarunas dalībniekiem.

Izvēle/vadība:

lai sāktu darbvirsmas koplietošanu jaunā programmatūras Lync sarunā, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Kontaktpersonu sarakstā norādiet uz kontaktpersonas attēlu vai klātbūtnes ikonu, lai atvērtu kontaktpersonas vizītkarti.

 2. Noklikšķiniet uz pogas Skatīt citas šīs kontaktpersonas saziņas opcijas.

 3. Noklikšķiniet uz izvēlnes Koplietot un pēc tam noklikšķiniet uz Darbvirsma.

Lai sāktu darbvirsmas/programmu koplietošanu notiekošas programmatūras Lync sarunas laikā, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Logā Saruna noklikšķiniet uz ikonas Koplietot.

 2. Izvēlnē noklikšķiniet uz Darbvirsma, monitora nosaukuma (ja izmantojat vairākus monitorus) vai Programma, lai atlasītu vienu vai vairākas programmas.

Lai apturētu darbvirsmas/programmas koplietošanu, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Ekrāna augšdaļā esošajā koplietošanas joslā noklikšķiniet uz Apturēt koplietošanu.

Svarīgi!:  Jūsu darbvirsmā atvērtie dokumenti un attēli, kas ir aizsargāti, izmantojot digitālā satura tiesību aizsardzības programmatūru, var būt redzami citiem programmatūras Lync sarunas dalībniekiem, ar kuriem esat koplietojis savu darbvirsmu.

Darbvirsmas/programmu koplietošanas vadība

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: līdzeklis Koplietošanas vadība sniedz iespēju piešķirt jūsu darbvirsmas vai programmas vadības tiesības citai personai, kas izmanto citā datorā programmatūras Lync klientu.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: ja esat kādai citai personai piešķīris vadības tiesības, šī persona var izmantot savu peli un tastatūru, lai kontrolētu jūsu datora vai izvēlētās programmas darbību un veikt izmaiņas tā, it kā tieši izmantotu jūsu datoru. Jūs un citi programmatūras Lync sarunas dalībnieki varat skatīt veiktās izmaiņas. Korporācijai Microsoft netiek sūtīta nekāda informācija.

Informācijas lietošana: līdzekli Koplietošanas vadība varat izmantot, lai atkarībā no koplietotā satura piešķirtu citiem tiesības vadīt jūsu darbvirsmu vai programmas, kamēr jūs un citi sarunas dalībnieki vērojat veiktās izmaiņas.

Izvēle/vadība: lai koplietotu savas darbvirsmas vadību ar kādu no sarunas dalībniekiem, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Sarunas logā noklikšķiniet uz pogas Koplietot un koplietojiet vēlamo saturu (piemēram, darbvirsmu).

 2. Ekrāna augšdaļā esošās koplietošanas joslas izvēlnē Vadības nodošana atlasiet personu, kurai vēlaties piešķirt vadības tiesības.

Lai atsauktu savas darbvirsmas attālās puses vadību, veiciet tālāk aprakstītās darbības.

 1. Ekrāna augšdaļā esošajā koplietošanas joslā noklikšķiniet uz izvēlnes Vadības nodošana.

 2. Noklikšķiniet uz Pārņemt atpakaļ vadību.

Ārkārtas pakalpojumi (911)

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: ja uzņēmuma administrators ir to iespējojis, līdzeklis Ārkārtas pakalpojumi sniedz programmatūrai Lync iespēju nosūtīt ārkārtas pakalpojumu dienestam informāciju par atrašanās vietu, ja tiek sastādīts ārkārtas pakalpojumu tālruņa numurs (piemēram, 911 ASV). Uzņēmuma administrators var ierobežot ārkārtas zvanu veikšanas iespēju tikai no jūsu darba vietas, tāpēc jums ir jāsazinās ar administratoru, lai uzzinātu, kādā mērā ir pieejama ārkārtas zvanu veikšanas funkcija. Ja šis līdzeklis ir iespējots, ārkārtas pakalpojumu dienesta darbiniekiem tiek nosūtīta informācija par atrašanās vietu, kuru uzņēmuma administrators jums ir piešķīris (piemēram, biroja numurs) un ievadījis atrašanās vietu datu bāzē, Ja šāda informācija nav pieejama, tiek nosūtīta informācija par atrašanās vietu, kuru, iespējams, esat ievadījis laukā Atrašanās vieta. Ja darba atrašanās vietā sastādāt ārkārtas pakalpojumu tālruņa numuru, vienlaicīgi izmantot programmatūru Lync ar bezvadu interneta savienojumu, ārkārtas pakalpojumu dienestam tiek nosūtīta tikai aptuvena informācija par atrašanās vietu, kas atbilst tā bezvadu galapunkta atrašanās vietai, ar kuru ir izveidots datora savienojums. Turklāt informāciju par šī bezvadu galapunkta atrašanu manuāli ievada uzņēmuma administrators, tāpēc ārkārtas pakalpojumu dienestam nosūtītā informācija par atrašanās vietu var neatbilst jūsu īstajai atrašanās vietai. Lai nodrošinātu pareizu šī līdzekļa darbību, uzņēmumam ir jāizmanto sertificēta risinājumu sniedzēja nodrošināts maršrutēšanas pakalpojums. Šis pakalpojums ir pieejams tikai ASV.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: programmatūra Lync iegūst informāciju par atrašanās vietu, ko ir automātiski izveidojis informācijas par atrašanās vietu serveris vai jūs esat manuāli ievadījis laukā Atrašanās vieta. Šī informācija tiek glabāta jūsu datora atmiņā, tāpēc, sastādot ārkārtas pakalpojumu tālruņa numuru, kopā ar zvanu tiek sūtīta arī šī informācija par atrašanās vietu, lai maršrutētu zvanu līdz atbilstošajam ārkārtas pakalpojumu sniedzējam, norādot jūsu aptuveno atrašanās vietu. Informācija par jūsu atrašanās vietu var tikt arī īsziņas formā nosūtīta vietējam drošības dienestam. Veicot ārkārtas zvanu, zvana datu ierakstā tiek ietverta informācija par jūsu atrašanās vietu. Korporācijai Microsoft netiek sūtīta nekāda informācija.

Informācijas lietošana: informācija par atrašanās vietu tiek izmatota zvana maršrutēšanai līdz atbilstošajam ārkārtas pakalpojumu sniedzējam un ārkārtas dienesta darbinieku nosūtīšanai. Šī informācija var tikt nosūtīta arī uzņēmuma drošības dienestam kā paziņojums, kas ietver informāciju par zvanītāja atrašanās vietu un atzvanīšanu.

Izvēle/vadība:

šis līdzeklis pēc noklusējuma ir izslēgts, un uzņēmuma administratoram tas ir jāiespējo. Lai uzzinātu, vai šis līdzeklis ir pieejams, vērsieties pie uzņēmuma administratora. Jūs nevarat kontrolēt to, vai informācija par atrašanās vietu tiek iegūta automātiski vai tiek nosūtīta ārkārtas dienesta dispečeriem, veicot ārkārtas zvanu.

Taču, ja informācija par atrašanās vietu netiek iegūta automātiski, iespējams, tiks parādīts paziņojums par iespēju to ievadīt manuāli. Šo paziņojumu var noraidīt, taču atkarībā no politikas jums, iespējams, būs jāapstiprina sava izvēle neievadīt informāciju par atrašanās vietu.

Atrašanās vieta

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: tiek aprēķināta informācija par atrašanās vietu un laika joslu, un šī informācija tiek koplietota ar citiem, izmantojot klātbūtnes funkciju. Turklāt informāciju par atrašanās vietu var izmantot ārkārtas pakalpojumu nodrošināšanai, kā tas ir aprakstīts sadaļā Ārkārtas pakalpojumi. Ja ir iespējots konfidencialitātes režīms (kā tas ir norādīts sadaļā Konfidencialitātes režīms), informācija par atrašanās vietu tiek koplietota, kā tas ir aprakstīts sadaļā Konfidencialitātes režīms.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: izmantojot kādu no šīm metodēm, tiek vākti dati par jūsu ģeogrāfisko atrašanās vietu: jūs manuāli ievadāt datus vai tos programmatūrai Lync nodrošina uzņēmuma informācijas par atrašanās vietu serveris. Turklāt no jūsu datora operētājsistēmas Windows tiek izgūta informācija par laika joslu. Savāktajos datos par atrašanās vietu ir ietverta apraksta virkne, kā arī formatēta adreses informācija. Apraksta virkne ietver jebkādu informāciju, kas varētu citiem palīdzēt noteikt jūsu atrašanās vietu (piemēram, “Mājās” vai “Darbā”), bet formatētā adreses informācija ir jūsu pasta adrese (piemēram, “Bruņinieku iela 38, Rīga, LV-1011”). Korporācijai Microsoft netiek sūtīta nekāda informācija.

Informācijas lietošana: atrašanās vietas apraksts un dati par laika joslu tiek koplietoti, izmantojot programmatūras Lync klātbūtnes informāciju, saskaņā ar klātbūtnes konfidencialitātes konfigurāciju. Šī informācija ir redzama lietotāja kontaktpersonas vizītkartē. Ņemiet vērā, ka formatētā adrese (pasta adrese) netiek koplietota, izmantojot klātbūtnes informāciju.

Izvēle/vadība:

ja uzņēmuma administrators ir iespējojis informācijas par atrašanās vietu koplietošanu un ir attiecīgi konfigurējis programmatūru, lai jums būtu redzams viss atrašanās vietas lietotāja interfeiss, tad, izmantojot programmatūras Lync galvenā loga augšdaļā esošo izvēlni un lauku Atrašanās vieta, jums ir pieejamas tālāk norādītās vadības iespējas.

 1. Iestatīt atrašanās vietu: varat manuāli rediģēt teksta virkni, kas tiek koplietota, izmantojot klātbūtnes informāciju (atrašanās vietas apraksts).

 2. Rādīt kontaktpersonām manu atrašanās vietu: šis ieslēdzamais un izslēdzamais iestatījums sniedz iespēju noteikt, vai, izmantojot klātbūtnes informāciju, tiek koplietoti dati par atrašanās vietu. Šis iestatījums neietekmē informācijas par atrašanās vietu koplietošanu, lai nodrošinātu ārkārtas pakalpojumus.

Sapulces pielikumi

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: varat kopīgot failus ar sapulces dalībniekiem, augšupielādējot failus kā pielikumus.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: sapulces pielikumi tiek uzglabāti programmatūrā Lync Server saskaņā ar administratora definētajām sapulces satura derīguma termiņa beigu politikām. Varat izvēlēties augšupielādēt pielikumus, kurus jūs vai citi dalībnieki varat lejupielādēt sapulces laikā. Korporācijai Microsoft netiek sūtīta nekāda informācija.

Informācijas lietošana: augšupielādētajos sapulces pielikumos ietvertā informācija tiek koplietota ar visiem programmatūras Lync sapulces dalībniekiem.

Izvēle/vadība: prezentētāji var ierobežot pieejamību pielikumiem atbilstoši sapulces dalībnieku lomām (rīkotājs, prezentētāji, visi). Ja pielikums nav pieejams, tas nav redzams pielikumu sarakstā.

Ārēja tālruņa numura pievienošana sapulcei

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: izmantojot līdzekli Ārēja tālruņa numura pievienošana sapulcei, programmatūras Lync lietotāji, kas piedalās sapulcē, var notiekošai audio/video sapulcei pievienot publiskā komutējamā tālruņu tīkla (PSTN) numuru.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: kad dalībai audio/video sapulcē uzaicinātais PSTN numura lietotājs saņem zvanu, tiek parādīts audio/video sapulces rīkotāja zvanītāja ID (tas ne vienmēr ir tās personas zvanītāja ID, kas pievieno lietotāju sapulcei). Tiklīdz PSTN numura lietotājs atbild uz tālruņa zvanu, tas nekavējoties tiek pievienots sapulcei.

Informācijas lietošana: rīkotāja zvanītāja ID tiek nosūtīts PSTN lietotājam, kas uzaicināts pievienoties sapulcei.

Izvēle/vadība: šim līdzeklim nav pieejamas lietotāja vai uzņēmuma administratora vadības iespējas. Ja tas ir iespējams, pirms PSTN numura lietotāja pievienošanas sapulcei, šim lietotājam ir jānosūta tūlītējais ziņojums vai e-pasta ziņojums, lai uzzinātu, vai lietotājs vēlas pievienoties audio/video sapulcei, un sniegtu informāciju par pievienošanu. PSTN numura lietotājs var arī noraidīt zvanu.

Lync 2010 pārvaldītais API

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: Lync 2010 pārvaldītais API sniedz trešo pušu programmām iespēju piekļūt programmatūras Lync klientam un sadarboties ar to, paplašinot programmatūras Lync lietotāja iespējas. Trešo pušu programmas ir citu uzņēmumu vai korporācijas Microsoft izstrādātās programmas (piemēram, Outlook un citas komplektu Microsoft Office lietojumprogrammas).

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: izmantojot Lync pārvaldīto API, trešo pušu lietojumprogrammām var kļūt pieejama jebkura personiskā informācija, kas ir apskatāma programmatūras Lync lietotāja interfeisā. Šī informācija var ietvert informāciju par lietotāja atrašanās vietu, tālruņa numuru, ieņemamā amata nosaukumu, kontaktpersonu sarakstu (tostarp tālruņa numurus un citus datus), personisko piezīmi, darbības stāvokli, kā arī informāciju par notiekošajām sarunām un to saturu.

Informācijas lietošana: programmās, kuru darbībai tiek izmantots Lync pārvaldītais API, Lync sesijas ietvaros pieejamā informācija tiek izmantota, lai lietotājam nodrošinātu uzlabotas vai papildu funkcijas. Taču šīs informācijas izmantošana ir atkarīga no trešās puses programmas, kurai ir jābūt pievienotam atsevišķam paziņojumam par konfidencialitāti ar informāciju par paredzēto informācijas izmantošanu.

Izvēle/vadība:

trešo pušu programmas, kuru darbībai tiek izmantoti Lync pārvaldītie API, var iedalīt trīs kategorijās: darbvirsmas (lokāli instalētās) programmas, tīmeklī viesotās programmas un Lync paplašinājuma programmas (programmatūras Lync sarunas loga lietotāja interfeisā iegultās programmas). Katrai no šīm kategorijām tiek atšķirīgi kontrolēta trešo pušu piekļuve informācijai. Tālāk ir aprakstītas visas iespējas.

Darbvirsmas (lokāli instalētās) programmas: darbvirsmas programmas ir programmas, kuras esat instalējis jūs vai jebkurš lokālā datora administrators, un šīs programmas vienmēr var piekļūt lietotāja informācijai, izmantojot Lync pārvaldīto API. Nekādā gadījumā neinstalējiet neuzticamas programmas.

Tīmeklī viesotās programmas: internetā vai iekštīklā viesotās programmas arī var piekļūt lietotāja informācijai, izmantojot Lync pārvaldīto API. Lai neļautu nevēlamām programmām iegūt jūsu informāciju, jums par to nezinot, lokālā datora administratoram ir jāpievieno vēlamo programmu viesošanas domēni/URL programmas Internet Explorer uzticamo vietņu sarakstam.

Lync paplašinājuma programmas: lai paplašinātu programmatūras Lync iespējas, izstrādātāji var programmatūras Lync sarunas logā iegult kādu programmu. Šī programma var piekļūt programmatūras Lync informācijai, izmantojot Lync pārvaldīto API. Šajā gadījumā lokālā datora administratoram šī programma ir jāreģistrē Lync klientā. Veicot reģistrēšanu, programmai tiek piešķirtas arī tiesības piekļūt Lync pārvaldītajam API.

Atrašanās vietas nosaukuma īpašās vadības iespējas: papildu piesardzības nolūkā sistēmas administrators var atļaut vai bloķēt šo trešo pušu programmu piekļuvi programmatūras Lync laukam Atrašanās vietas nosaukums, vai arī var ļaut to izvēlēties lietotājam (jums). Pēc noklusējuma trešo pušu programmas var piekļūt informācijai par atrašanās vietu. Lai mainītu šo iestatījumu, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Izvēlnē Rīki noklikšķiniet uz Opcijas.

 2. Cilnē Personisks atveriet sadaļu Personiskās informācijas pārvaldnieks.

 3. Pēc nepieciešamības atzīmējiet izvēles rūtiņas vai noņemiet atzīmes no tām.

 4. Noklikšķiniet uz Labi.

Programmas Outlook tiešsaistes sapulču pievienojumprogramma

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: šī ir programmas Outlook pievienojumprogramma, kas tiek instalēta kopā ar programmatūru Lync un sniedz lietotājiem iespēju plānot un pielāgot tiešsaistes sapulces.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: jūsu datorā tiek saglabāta šāda informācija (Korporācijai Microsoft netiek sūtīta nekāda informācija):

 • rīkotāja vārds;

 • dalībnieku vārdi;

 • prezentētāju vārdi;

 • e-pasta adrešu saraksts;

 • sapulces tēma un cita informācija par sapulci (piemēram, sākuma un beigu laiks, sapulces ID, ieejas kods, kā arī lietotājam paredzētā informācija par sapulces automātisko operatoru/audio konferenču pakalpojumu sniedzēju);

 • visas lietotāja Microsoft Exchange starpniekserveru adreses (X400-X500 adreses, Exchange vienotās ziņojumapmaiņas adreses, kā arī SIP un tālruņa/Exchange vienotās ziņojumapmaiņas balss pasta URI);

 • informācija par sapulces norises vietu.

Informācijas lietošana:

iepriekš norādītā informācija tiek izmantota tikai sapulces plānošanai un ar to saistītajai reģistrēšanai, kā tas ir aprakstīts sadaļā Reģistrēšana klienta pusē. Lai veiktu plānošanu, šī informācija tiek apstrādāta atmiņā un saglabāta lokālā datora reģistros, nodrošinot ātru piekļuvi.

Piezīme.: Šī informācija tiek koplietota ar Lync pārvaldīto API un programmatūru Lync Server.

Izvēle/vadība:

reģistrēšana pēc noklusējuma ir izslēgta. Ja uzņēmumā ir atļauta reģistrēšana, varat to iespējot vai atspējot izmantojot sadaļu Opcijas -> Reģistrēšana.

Vienādranga failu pārsūtīšana

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: programmatūras Lync lietotāji divu personu tūlītējās ziņojumapmaiņas sarunu (nevis sapulču) laikā var viens otram pārsūtīt failus.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: fails tiek pārsūtīts tieši starp programmatūras Lync klientiem. Lietotāji izvēlas uzsākt faila pārsūtīšanu, kā arī izvēlas pārsūtāmo failu. Faila saņēmējam ir īpaši jāpiekrīt saņemt failu. Korporācijai Microsoft netiek sūtīta nekāda informācija.

Informācijas lietošana: izmantojot līdzekli Vienādranga failu pārsūtīšana lietotāji tūlītējās ziņojumapmaiņas sarunas ietvaros var reāllaikā pārsūtīt viens otram failus.

Izvēle/vadība:

uzņēmuma administrators var iespējot vai atspējot šo līdzekli vienam vai visiem lietotājiem. Varat izvēlēties pieņemt vai noraidīt cita lietotāja faila pārsūtīšanas pieprasījumu.

Personiskais attēls

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: līdzeklis Personiskais attēls nodrošina jūsu attēla, kā arī citu uzņēmuma darbinieku attēlu rādīšanu.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: tiek vākta informācija par līdzekļa Personiskais attēls koplietošanas iestatījumiem saistībā ar jūsu attēla un tā tīmekļa adreses rādīšanu un koplietošanu. Korporācijai Microsoft netiek sūtīta nekāda informācija.

Informācijas lietošana: šī informācija tiek izmantota, lai pielāgotu to, kā lietojat programmatūru, kā arī lai koplietotu jūsu attēlu ar citiem.

Izvēle/vadība:

uzņēmuma administrators nosaka:

 • vai lietotāji sākotnēji pēc noklusējuma koplieto attēlus (šo iestatījumu var mainīt);

 • maksimālo lejupielādējamā attēla lielumu;

 • atļautos attēlu veidus.

Jums ir pieejami tālāk norādītie līdzekļa Personiskais attēls iestatījumi.

 • Rādīt kontaktpersonu fotoattēlus: sniedz iespēju noteikt, vai programmatūrā Lync tiek rādīti.

 • Nerādīt manu attēlu: sniedz iespēju klātbūtnes informācijā ietvert vērtību, kas nosaka, vai citiem lietotājiem jūsu klātbūtnes informācijā tiek rādīts jūsu attēls. Ja kontaktpersonas no klātbūtnes informācijas nesaņem šo vērtību, tiek lietots administratora noklusējuma iestatījums (skatiet tālāk).

 • Noklusējuma korporatīvais attēls: ja uzņēmuma ietvaros tiek nodrošināta iespēja rediģēt pakalpojumā Active Directory saglabāto attēlu, varat mainīt šo attēlu. Izmaiņas 48 stundu laikā būs redzamas programmatūrā Lync. Programmatūrā Lync ir ietverta arī saite ar jūsu Microsoft SharePoint MySite profilu, un atkarībā no administratora konfigurācijas šī attēla izmaiņas var ietekmēt pakalpojumā Active Directory saglabāto attēlu.

Klātbūtnes informācija un kontaktinformācija

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: līdzeklis Klātbūtnes informācija un kontaktinformācija sniedz iespēju piekļūt publicētajai informācijai par citiem lietotājiem (gan uzņēmuma ietvaros, gan ārpus tā), kā arī sniedz citiem lietotājiem iespēju piekļūt publicētajai informācijai par jums, piemēram, informācijai par statusu, ieņemamo amatu, tālruņa numuru, atrašanās vietu un piezīmēm. Administrators var konfigurēt arī integrāciju ar programmām Outlook un Exchange, lai tiktu rādīti ziņojumi par atrašanos ārpus biroja un cita statusa informācija (piemēram, informācija par Outlook kalendārā ieplānotas tikšanās laiku).

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: lai izveidotu savienojumu ar programmatūru Lync Server, jūs izmantojat pierakstīšanās adresi un paroli. Jūs un administrators varat publicēt klātbūtnes statusa informāciju un kontaktinformāciju, kas tiek saistīta ar jūsu pierakstīšanos. Korporācijai Microsoft netiek sūtīta nekāda informācija.

Informācijas lietošana: citi programmatūras Lync lietotāji un programmas var piekļūt jūsu klātbūtnes informācijai un kontaktinformācijai, lai noteiktu jūsu publicēto statusu un informāciju un uzlabotu savstarpējo saziņu.

Izvēle/vadība: varat izvēlēties, kāda informācija par jums tiek publicēta. Publicēto informāciju jūsu vietā var konfigurēt arī administrators. Ja administrators nav atspējojis iespēju pārvaldīt publicēto informāciju, varat mainīt iestatījumus jebkurā laikā, kā norādīts tālāk.

 1. Izvēlnē Rīki noklikšķiniet uz Opcijas.

 2. Cilnes Personisks sadaļā Mans konts ievadiet pierakstīšanās adresi. Varat izmantot pogu Papildu, lai ievadītu tā servera nosaukumu, ar kuru ir jāveido savienojums.

 3. Cilnē Tālruņi skatiet informāciju par tiem tālruņa numuriem, kurus ir publicējis administrators. Varat arī ievadīt papildu tālruņa numurus un izvēlēties citiem lietotājiem rādāmo informāciju.

 4. Ja uzņēmuma administrators ir iespējojis konfidencialitātes režīmu, varat mainīt iestatījumu, lai koplietotu klātbūtnes informāciju ar kontaktpersonu sarakstā ietvertajām kontaktpersonām, atlasot attiecīgās opcijas cilnē Statuss.

 5. Noklikšķiniet uz Labi.

Varat arī iestatīt privātuma līmeņus, lai noteiktu katra lietotāja ierobežojumus saistībā ar jūsu klātbūtnes līmeņa un informācijas pieejamību. Lai to izdarītu, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz kontaktpersonas.

 2. Noklikšķiniet uz Mainīt privātuma līmeņus.

 3. Noklikšķiniet uz lietotājam atbilstošā piekļuves līmeņa.

Aptauja

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: tiešsaistes sapulču un sarunu laikā programmatūras Lync lietotāji var veikt aptaujas un saņemt anonīmas atbildes.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: individuālie balsojumi ir anonīmi. Apkopotie aptaujas rezultāti ir redzami visiem prezentētājiem, un jebkurš prezentētājs var tos parādīt visiem dalībniekiem. Aptaujas tiek uzglabātas programmatūrā Lync Server saskaņā ar uzņēmuma administratora definētajām sapulces satura derīguma termiņa beigu politikām. Korporācijai Microsoft netiek sūtīta nekāda informācija.

Informācijas lietošana: līdzeklis Aptauja uzlabo sadarbību, sniedzot prezentētājiem iespēju ātri noteikt dalībnieku vēlmes.

Izvēle/vadība:

 • ja aptauja netiek rādīta visiem dalībniekiem, prezentētāji var ierobežot aptaujas pieejamību atbilstoši dalībnieka lomai (rīkotājs, prezentētāji, ikviens). Ja aptauja jums nav ieejama un tā netiek koplietota, šī aptauja nav redzama satura sarakstā, kā arī jūs nevarat to saglabāt lokālajā datorā.

 • Prezentētāji var jebkurā brīdī sākt vai beigt aptauju, kā arī notīrīt aptaujas rezultātus.

PowerPoint sadarbība

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: tiešsaistes sarunas vai sapulces laikā programmatūras Lync lietotāji var rādīt, skatīt un anotēt PowerPoint prezentācijas.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija:

visas šī līdzekļa funkcijas, tostarp programmas PowerPoint prezentācijas augšupielādi, anotēšanu un vadību, kontrolē lietotāji.Jebkurš sarunas vai sapulces laikā prezentētais fails tiek pārsūtīts visiem sapulces dalībniekiem, un katrs dalībnieks var izgūt šo failu no mapes savā datorā. Faila īpašnieks vai prezentētājs var aizliegt citiem lietotajiem saglabāt šo failu, taču tie joprojām varēs šo failu izgūt un skatīt.

PowerPoint faili tiek glabāti pakalpojumā Lync Server saskaņā ar uzņēmuma administratora definētajām sapulces satura derīguma termiņa beigu politikām. Korporācijai Microsoft netiek sūtīta nekāda informācija.

Informācijas lietošana: sadarbība ar programmu PowerPoint palīdz sarunas dalībniekiem rādīt efektīvas prezentācijas un saņemt atsauksmes.

Izvēle/vadība:

 • prezentētāji var ierobežot anotāciju privilēģijas atbilstoši dalībnieka lomai (tikai prezentētāji, visi, neviens), veicot tālāk aprakstītās darbības.

  1. Sarunas loga dialoglodziņā Pievienošanās informācija un sapulču opcijas noklikšķiniet uz Sapulces opcijas.

  2. Sadaļas Privilēģijas nolaižamajā sarakstā Anotēšanas privilēģijas noklikšķiniet uz vēlamās opcijas.

  3. Noklikšķiniet uz Labi.

 • Prezentētāji var aizliegt dalībniekiem skatīt slaidus, kas netiek prezentēti. Lai to izdarītu, veiciet tālāk norādītās darbības.

  1. Dialoglodziņā Pievienošanās informācija un sapulču opcijas noklikšķiniet uz Sapulces opcijas.

  2. Sadaļas Privilēģijas nolaižamajā sarakstā Skatīt privāti noklikšķiniet uz vēlamās opcijas.

  3. Noklikšķiniet uz Labi.

Piezīme.:  Šeit izvēlieties brīdinājumu un ievadiet tekstu. Varat arī iestatīt rekvizīta AlertPosition vērtību.

Piezīme: šo privilēģiju var iestatīt atbilstoši dalībnieka lomai (tikai prezentētāji, ikviens, neviens).

 • Prezentētāji var ierobežot PowerPoint prezentāciju pieejamību atbilstoši dalībnieka lomai (rīkotājs, prezentētāji, visi), ja PowerPoint prezentācija netiek kopīgota. Ja programmas PowerPoint prezentācija nav pieejama un tā netiek kopīgota, šī prezentācija nav redzama satura sarakstā, kā arī jūs nevarat to saglabāt savā datorā.

Konfidencialitātes režīms

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: iestatījums Konfidencialitātes režīms sniedz iespēju koplietot klātbūtnes informāciju (piemēram, Pieejams, Aizņemts, Netraucēt utt.) tikai ar kontaktpersonu sarakstā ietvertajām kontaktpersonām.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: ja iestatījums Konfidencialitātes režīms tiek iespējots, programmatūra Lync tiek pārslēgta režīmā, kas sniedz iespēju mainīt iestatījumus, lai jūsu klātbūtnes informācija būtu pieejama tikai kontaktpersonu sarakstā ietvertajām kontaktpersonām. Korporācijai Microsoft netiek sūtīta nekāda informācija.

Informācijas lietošana: šī režīma iestatījums nosaka klātbūtnes informācijas koplietošanas veidu.

Izvēle/vadība:

 • Ja serverī ir iespējots konfidencialitātes režīms (izmantojot administratora iestatījumus), varat izvēlēties, vai rādīt savu klātbūtnes informāciju visiem (standarta režīms) vai tikai kontaktpersonām (konfidencialitātes režīms). Lai to izdarītu, varat izmantot dialoglodziņa Opcijas cilni Statuss.

 • Ja serverī ir iespējots standarta režīms (izmantojot administratora iestatījumus), jūs nevarat pārslēgt programmatūru konfidencialitātes režīmā. Taču varat iepriekš atspējot konfidencialitātes režīmu, lai gadījumā, ja administrators vēlāk pārslēdz programmatūru konfidencialitātes režīmā, jums pierakstoties programmatūrā Lync, netiktu aktivizēts konfidencialitātes režīms.

Ierakstīšana

Šī līdzekļa sniegtās iespējas:

šis līdzeklis sniedz prezentētājiem iespēju ierakstīt visus programmatūras Lync sesijas aspektus, tostarp sapulces dalībnieku vārdus, audio, video un saturu, piemēram, tūlītējās ziņojumapmaiņas sarunas, programmu koplietošanu, programmas PowerPoint prezentācijas, aptaujas, izdales materiālus un baltās tāfeles. Ja rīkotājs vai kāds cits prezentētājs pauzē vai aptur ierakstīšanu, tas neietekmē citas notiekošās ierakstīšanas.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija:

ja prezentētājs veic ierakstu, ieraksts tiek saglabāts viņa datorā. Prezentētāja lokālajā datorā pēc noklusējuma tiek saglabāti papildu video faili, kas ir izveidoti no ieraksta, taču šos failus var saglabāt arī citā datorā, ja to ir norādījis prezentētājs, kas veic ierakstīšanu. Ja lietotāji augšupielādē sapulcei paredzētu saturu, tiek piešķirta atļauja pievienot šo saturu ierakstiem, kurus ieraksta šie vai citi lietotāji.

Ja ieraksta publicēšanas laikā rodas kļūmes, ierakstā var tikt netīši ietverti dati, kas tika tverti laikā, kad ierakstīšana bija pauzēta. Ja kādas publicēšanas darbības laikā rodas kļūme (skatiet statusu “Brīdinājums...” ierakstīšanas pārvaldniekā), ierakstus nedrīkst izplatīt citiem, pat ja šos ierakstus noteiktā veidā var atskaņot.

Informācijas lietošana:

ierakstu var atskaņot visi, kam ir piekļuve atrašanās vietai, kurā ieraksts ir saglabāts.

Izvēle/vadība:

pēc noklusējuma līdzeklis Ierakstīšana ir izslēgts, un uzņēmuma administratoram tas ir jāiespējo. Ja sapulcēm ir iespējots šis līdzeklis, jebkurš no sapulces prezentētājiem var sākt ierakstīšanu. Ja prezentētājs ieslēdz līdzekli Ierakstīšana, paziņojums par ieraksta sākšanu tiks pārsūtīts dalībniekiem, kam ir saderīgi klienti un ierīces. Ierakstītas sesijas dalībnieki, kas izmanto tālāk norādītos nesaderīgos klientus vai ierīces, nesaņem paziņojumu par ierakstīšanu, taču šo dalībnieku darbības tiek ierakstītas.

Nesaderīgie klienti:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2;

 • Microsoft Office Communicator 2007;

 • Microsoft Office Communicator Web Access (2007 R2 laidiens);

 • Microsoft Office Communicator Web Access (2007 laidiens);

 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Attendant.

Nesaderīgās ierīces:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2 Phone Edition;

 • Microsoft Office Communicator 2007 Phone Edition.

Turklāt neatkarīgi no izmantotā klienta vai izmantotās ierīces, ja dalībnieks sapulces vai sarunas laikā lieto video pilnekrāna režīmā, šis dalībnieks saņem paziņojumu par ierakstīšanas sākšanu tikai pēc atgriešanās sarunas logā.

Iemaņu meklēšana

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: šis līdzeklis sniedz iespēju uzņēmuma ietvaros meklēt personas, izmantojot jebkuru Microsoft SharePoint pakalpojumu profila elementu (piemēram, vārdu, e-pasta adresi, iemaņas, prasmes utt.). Šis līdzeklis ir pieejams tikai gadījumā, ja uzņēmuma administrators ir izvietojis programmu SharePoint un ieslēdzis programmatūras Lync un programmas SharePoint integrāciju.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: programmatūrā Lync ievadītais meklēšanas vaicājums tiek sūtīts uz uzņēmuma programmu SharePoint Server. Programmatūrā Lync tiek apstrādāta no programmas SharePoint saņemtā atbildes informācija un tiek parādīti meklēšanas rezultāti un ar tiem saistīta informācija. Korporācijai Microsoft netiek sūtīta nekāda informācija.

Informācijas lietošana: lietotāja ievadītā informācija tiek sūtīta uz programmu SharePoint, lai iegūtu meklēšanas rezultātus, kas tiek parādīti programmatūrā Lync.

Izvēle/vadība:

šī līdzekļa iespējošanu vai atspējošanu veic programmatūras Lync Server administratori.

Vienotā kontaktpersonu krātuve

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: vienotā kontaktu krātuve ietver trīs tālāk norādītos galvenos līdzekļus.

 • Meklēšanas sapludināšana — šis līdzeklis nodrošina globālā adrešu saraksta (GAL) kontaktpersonu sapludināšanu ar programmas Outlook kontaktpersonām, lai meklējot kādu kontaktpersonu, meklēšanas rezultātos tiktu parādīts tikai viens ieraksts.

 • Kontaktpersonu sapludināšana — šis līdzeklis nodrošina programmas Outlook un globālā adrešu saraksta (GAL) ierakstu kontaktinformācijas apkopošanu, nosakot e-pasta adrešu un/vai pierakstīšanās identifikatoru atbilstību. Kad ir noteikta atbilstība, programmatūrā Lync tiek apkopti dati no trim datu avotiem (programmas Outlook, globālā adrešu saraksta (GAL) un klātbūtnes informācijas). Apkopotie dati tiek rādīti dažādos lietotāja interfeisa komponentos, tostarp meklēšanas rezultātos, kontaktpersonu sarakstā un kontaktpersonas vizītkartē.

 • Programmas Outlook kontaktpersonu izveide atbilstoši programmatūras Lync kontaktpersonām (kontaktpersonu sinhronizācija) — programmatūra Lync nodrošina programmas Outlook kontaktpersonu izveidi atbilstoši visām lietotāja kontaktpersonām, kas ir ietvertas noklusējuma kontaktpersonu mapē, ja lietotājs izmanto programmas Microsoft Exchange Server 2010 vai jaunākas tās versijas pastkasti. Izveidojot programmas Outlook kontaktpersonu atbilstoši katrai programmatūras Lync kontaktpersonai, lietotāji var piekļūt programmatūras Lync kontaktinformācijai, izmantojot programmu Outlook, Outlook Web Access, kā arī mobilās ierīces, kas nodrošina kontaktpersonu sinhronizēšanu ar programmu Exchange.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: programmatūrā Lync tiek apkopota kontaktinformācija no klātbūtnes informācijas, pakalpojuma Active Directory un programmas Outlook. Šī informācija tiek izmantota programmatūras Lync iekšējās darbībās. Veidojot programmas Outlook kontaktpersonas, programmatūra Lync veic klātbūtnes informācijā, pakalpojumā Active Directory un programmā Outlook ietvertās kontaktinformācijas ierakstīšanu programmā Exchange. Korporācijai Microsoft netiek sūtīta nekāda informācija.

Informācijas lietošana: no klātbūtnes informācijas, pakalpojuma Active Directory un programmas Outlook iegūtā kontaktinformācija tiek rādīta programmatūras Lync lietotāja interfeisā (kontaktpersonu sarakstā, kontaktpersonas vizītkartē, meklēšanas rezultātos utt.). Izmantojot kontaktpersonu sinhronizāciju (iepriekš sniegtā saraksta trešais elements), šo informāciju var ierakstīt arī programmā Exchange.

Izvēle/vadība:

Lai iespējotu vai atspējotu kontaktpersonu sinhronizāciju, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Izvēlnē Rīki noklikšķiniet uz Opcijas.

 2. Cilnes Personisks sadaļā Personiskās informācijas pārvaldnieks pēc nepieciešamības atzīmējiet izvēles rūtiņas vai noņemiet atzīmes no tām.

 3. Noklikšķiniet uz Labi.

Lietotāja izvēles iespējas — dialoglodziņa Lync — opcijas sadaļā Personiskās informācijas pārvaldnieks lietotājs var izvēlēties Microsoft Exchange vai Microsoft Outlook.

Balss kvalitātes uzlabojumi

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: Lync rāda paziņojumus, lai palīdzētu uzlabot zvana kvalitāti, ja zvana laikā programma atklāj problēmas saistībā ar ierīci, tīklu vai datoru.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: ja ir uzstādīta ierīce, kas zvana laikā rada sliktu audio (piem., atbalsi vai troksni), programmatūra Lync informē jūs un citus zvana dalībniekus par to, ka zvana kvalitāti pasliktina jūsu uzstādītā ierīce. Citiem tiek rādīts tikai paziņojums par to, ka izmantojat ierīci, kas rada zemu audio kvalitāti. Dalībniekiem netiek sniegta informācija par to, kādu ierīci izmantojat. Korporācijai Microsoft netiek sūtīta nekāda informācija.

Informācijas lietošana: citiem zvana dalībniekiem nosūtītā informācija palīdzēs viņiem uzlabot zvana kvalitāti. Piemēram, prezentētāji var izslēgt skaņu jūsu līnijai, ja tikai klausāties zvana sarunu.

Izvēle/vadība: nav atļauts izslēgt Lync paziņojumus par zvana kvalitāti.

Baltās tāfeles sadarbība

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: šis līdzeklis sniedz iespēju programmatūrā Lync kopīgot virtuālās baltās tāfeles un anotēt tās tiešsaistes sapulču un sarunu laikā.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: baltajām tāfelēm pievienotās anotācijas ir redzamas visiem dalībniekiem. Baltās tāfeles tiek glabātas pakalpojumā Lync Server atbilstoši sapulču satura termiņa beigu politikām. Korporācijai Microsoft netiek sūtīta nekāda informācija.

Informācijas lietošana: līdzeklis Baltā tāfele uzlabo sadarbību, sniedzot sapulces dalībniekiem iespēju apspriest idejas, radīt jaunas idejas, veikt piezīmes un citas darbības.

Izvēle/vadība:

prezentētāji var ierobežot piekļuvi baltajai tāfelei atbilstoši dalībnieka lomai (rīkotājs, prezentētāji, visi), ja baltā tāfele nav redzama visiem dalībniekiem. Ja lietotājam nav pieejama baltā tāfele, šī tāfele nav redzama satura sarakstā, kā arī to nevar saglabāt lietotāja datorā.

Uz lapas sākumu

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Paplašiniet savas prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Microsoft Insider

Vai šī informācija bija noderīga?

Cik lielā mērā esat apmierināts ar tulkojuma kvalitāti?
Kas ietekmēja jūsu pieredzi?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

×