Pierakstīties, izmantojot Microsoft
Pierakstīties vai izveidot kontu
Sveicināti!
Atlasīt citu kontu.
Jums ir vairāki konti
Izvēlieties kontu, ar kuru vēlaties pierakstīties.

Saderības pārbaudītājs atrada vienu vai vairākas ar nosacījumformatējumu saistītas saderības problēmas.

Svarīgi!: Lai novērstu neatgriezeniskus datu zudumus vai nepareizu funkcionalitāti, pirms saglabājat darbgrāmatu iepriekšējā faila formātā, ir jāpārskata problēmas, kas izraisa ievērojamu funkcionalitātes zudumu.

Problēmas, kas izraisa nelielu precizitātes zudumu, iespējams, ir (vai nav) jāatrisina, pirms turpināt saglabāt darbgrāmatu — dati vai funkcionalitāte netiek zaudēta, bet darbgrāmata, iespējams, neizskatīsies vai nedarbosies tieši tā, kā atverot to iepriekšējā Microsoft Excel versijā.

Šajā rakstā

Problēmas, kas izraisa ievērojamu funkcionalitātes zudumu

Problēma

Risinājums

Dažas šūnas šajā darbgrāmatā satur nosacījumformatējumu, kurā ir atsauces uz citās darblapās saglabātām vērtībām. Šie nosacījumformāti netiks saglabāti.

Ko tas nozīmē   Sākot no Excel 2007, nosacījumformatēšanas kārtulas var atsaukties uz citās darblapās saglabātām vērtībām. Šīs kārtulas netiek atbalstītas iepriekšējās versijās, un, saglabājot failu Excel 97-2003 faila formātā, tas tiks zaudēts.

Risinājums   Dialoglodziņā Saderības pārbaudītājs noklikšķiniet uz Atrast, lai atrastu katru šīs problēmas gadījumu. Katrā gadījumā kopējiet avota datus jaunā darblapas šūnu diapazonā, kurā ir formatētās šūnas, un pēc tam atjauniniet nosacījumformatēšanas kārtulu, lai izmantotu jauno diapazonu.

Vienā vai vairākās šīs darbgrāmatas šūnās ir ietverts nosacījumformatējuma ikonu kopas izkārtojums, kas netiek atbalstīts iepriekšējās Excel versijās. Šie nosacījumformāti netiks saglabāti.

Ko tas nozīmē.   Programmā Excel 2007 tika ieviesti jauni nosacījumformāti, tostarp ikonu kopas. Excel 97–2003 failu formāts neatbalsta nosacījumformatēšanas kārtulas, kas izmanto ikonu kopas. Saglabājot failu šajā faila formātā, saglabātajā failā tiek atmesta attiecīgo šūnu nosacījumformatēšana.

Risinājums   Dialoglodziņā Saderības pārbaudītājs noklikšķiniet uz Atrast, lai atrastu katru ikonu kopas izkārtojuma instanci. Katrai instancei izvēlieties nosacījumformātu, kas tiek atbalstīts programmā Excel 97–2003, piemēram, formatējiet šūnu ar krāsu. Kad esat aizstājis visas instances, varat saglabāt failu Excel 97-2003 faila formātā.

Dažām šūnām ir vairāk nosacījumformatējumu, nekā atbalsta atlasītais faila formāts. Agrākās Excel versijās tiek rādīti tikai pirmie trīs nosacījumi.

Ko tas nozīmē.    Programmā Excel 2007 un jaunākās versijās nosacījumformazē var būt ietverti ne vairāk kā sešdesmit četri nosacījumi, bet programmā Excel 97–2003 redzēsit tikai pirmos trīs nosacījumus.

Tomēr visas nosacījumformatēšanas kārtulas paliek pieejamas darbgrāmatā, un tās tiek lietotas, ja darbgrāmata tiek atkārtoti atvērta programmā Excel 2007 un jaunākās versijās, ja vien kārtulas netika rediģētas programmā Excel 97–2003.

Kā rīkoties.    Saderības pārbaudītājā noklikšķiniet uz Meklēt, lai atrastu šūnas ar nosacījumformatējumu, kurā izmantoti vairāk nekā trīs nosacījumi, un pēc tam veiciet nepieciešamās izmaiņas, lai izmantotu ne vairāk kā trīs nosacījumus.

Dažām šūnām ir nosacījumformatējuma diapazoni, kas pārklājas. Iepriekšējās Excel versijas neizvērtēs visas nosacījumformatējuma kārtulas šūnās, kas pārklājas. Šūnas, kas pārklājas, rādīs atšķirīgu nosacījumformatējumu.

Ko tas nozīmē.    Programmā Excel 97–2003 netiek atbalstīti nosacījumformatējumu diapazoni, kas pārklājas, un nosacījumformatējums netiek parādīts, kā paredzēts.

Tomēr visas nosacījumformatēšanas kārtulas paliek pieejamas darbgrāmatā, un tās tiek lietotas, ja darbgrāmata tiek atkārtoti atvērta programmā Excel 2007 un jaunākās versijās, ja vien kārtulas netika rediģētas programmā Excel 97–2003.

Kā rīkoties.    Saderības pārbaudītājā noklikšķiniet uz Meklēt, lai atrastu šūnas, kurās ir lietoti nosacījumformatējumu diapazoni, kas pārklājas, un pēc tam veiciet nepieciešamās izmaiņas, lai izvairītos no pārklāšanās.

Šajā darbgrāmatā viena vai vairākas šūnas satur nosacījumformatējuma tipu, ko neatbalsta iepriekšējās Excel versijas, piemēram, datu joslas, krāsu skalas vai ikonu kopas.

Ko tas nozīmē.    Programmā Excel 97–2003 neredzēsit tādus nosacījumformatējuma tipus kā datu joslas, krāsu skalas, ikonu kopas, visaugstāk vai viszemāk novērtētās vērtības, vērtības virs vai zem vidējā, unikālas vērtības vai vērtību dublikāti un tabulu kolonnu salīdzinājums, lai noteiktu, kuras šūnas ir jāformatē.

Tomēr visas nosacījumformatēšanas kārtulas paliek pieejamas darbgrāmatā, un tās tiek lietotas, ja darbgrāmata tiek atkārtoti atvērta programmā Excel 2007 un jaunākās versijās, ja vien kārtulas netika rediģētas programmā Excel 97–2003.

Risinājums    Saderības pārbaudītājā noklikšķiniet uz Meklēt, lai atrastu šūnas, kurās ir nosacījumformatējuma tipi, kas ir jaunums programmā Excel 2007 un jaunākās versijās, un pēc tam veiciet nepieciešamās izmaiņas, lai izmantotu tikai tos formatējuma tipus, kas tiek atbalstīti iepriekšējās Excel versijās.

Dažas šūnas satur nosacījumformatējumu, kurā notīrīta opcija Pārtraukt, ja patiess. Iepriekšējās Excel versijas neatpazīst šo opciju un pārtrauks procesu pēc pirmā patiesā nosacījuma.

Ko tas nozīmē.    Ja nosacījums ir ievērots, programmā Excel 97–2003 nevar izvēlēties nosacījumformatēšanu bez pārtraukuma. Pēc pirmā patiesā nosacījuma nosacījumformatēšana vairs netiek lietota.

Tomēr visas nosacījumformatēšanas kārtulas paliek pieejamas darbgrāmatā, un tās tiek lietotas, ja darbgrāmata tiek atkārtoti atvērta programmā Excel 2007 un jaunākās versijās, ja vien kārtulas netika rediģētas programmā Excel 97–2003.

Kā rīkoties.    Saderības pārbaudītājā noklikšķiniet uz Meklēt, lai atrastu šūnas, kas satur nosacījumformatējumu ar notīrītu opciju Pārtraukt, ja patiess, un pēc tam noklikšķiniet uz Labot, lai atrisinātu saderības problēmu.

Šajā darbgrāmatā viena vai vairākas šūnas satur nosacījumformatējuma tipu diapazonam, kas neatrodas blakus (piemēram, augšējais/apakšējais N, augšējais/apakšējais N%, virs/zem vidējā vai virs/zem standartnovirzes). To neatbalsta iepriekšējās Excel versijas.

Ko tas nozīmē.    Programmā Excel 97–2003 šūnās, kas neatrodas blakus, neredzēsit nosacījumformatēšanu.

Tomēr visas nosacījumformatēšanas kārtulas paliek pieejamas darbgrāmatā, un tās tiek lietotas, ja darbgrāmata tiek atkārtoti atvērta programmā Excel 2007 un jaunākās versijās, ja vien kārtulas netika rediģētas programmā Excel 97–2003.

Kā rīkoties.    Saderības pārbaudītājā noklikšķiniet uz Meklēt, lai atrastu šūnas, kurās ir ietverts nosacījumformatējuma tips diapazonā, kas neatrodas blakus, un veiciet nepieciešamās izmaiņas, lai izmantotu nosacījumformatēšanas kārtulas, kas ir pieejamas iepriekšējās Excel versijās.

Šajā darbgrāmatā dažas rakurstabulas satur nosacījumformatējumu, kas var nepareizi funkcionēt iepriekšējās Excel versijās. Nosacījumformatējuma kārtulas nerāda tos pašus rezultātus, lietojot šīs rakurstabulas iepriekšējās Excel versijās.

Ko tas nozīmē.    Nosacījumformatēšanas rezultāti programmas Excel 97–2003 rakurstabulu atskaitēs un jaunākās rakurstabulas atskaitēs atosies tāpat kā programmas Excel 2007 un jaunākās rakurstabulas atskaitēs.

Tomēr visas nosacījumformatēšanas kārtulas paliek pieejamas darbgrāmatā, un tās tiek lietotas, ja darbgrāmata tiek atkārtoti atvērta programmā Excel 2007 un jaunākās versijās, ja vien kārtulas netika rediģētas programmā Excel 97–2003.

Kā rīkoties.    Saderības pārbaudītājā noklikšķiniet uz Meklēt, lai atrastu rakurstabulas atskaites laukus, kuros ir ietvertas nosacījumformatēšanas kārtulas, un pēc tam lietojiet nosacījumformatēšanas kārtulas, kas ir pieejamas iepriekšējās Excel versijās.

Vienā vai vairākās šīs darbgrāmatas šūnās ir ietverts nosacījumformatējums, kurā ir atsauces uz citās darblapās esošām vērtībām. Šie nosacījumformāti netiks atbalstīti iepriekšējās Excel versijās.

Ko tas nozīmē.    Programmā Excel 97–2003 netiek parādīts nosacījumformatējums, kurā ir atsauces uz citās darblapās vērtībām.

Tomēr visas nosacījumformatēšanas kārtulas paliek pieejamas darbgrāmatā, un tās tiek lietotas, ja darbgrāmata tiek atkārtoti atvērta programmā Excel 2010 un jaunākās versijās, ja vien kārtulas netika rediģētas programmā Excel 97–2007.

Kā rīkoties.    Saderības pārbaudītājā noklikšķiniet uz Meklēt, lai atrastu šūnas, kurās ir ietverts nosacījumformatējums ar atsauci uz citās darblapās esošām vērtībām, un pēc tam lietojiet nosacījumformatēšanu, kurā nav atsauču uz citās darblapās esošām vērtībām.

Vienā vai vairākās šīs darbgrāmatas šūnās ir ietverts nosacījumformatējums, kurā tiek izmantots formāts “Teksts, kas satur” ar šūnas atsauci vai formulu. Šie nosacījumformāti netiks atbalstīti iepriekšējās Excel versijās.

Ko tas nozīmē.     Programmā Excel 97–2007 nosacījumformatējums, kurā tiek lietotas formulas tekstam, kurā ir ietvertas kārtulas, netiek parādīts darblapā.

Tomēr visas nosacījumformatēšanas kārtulas paliek pieejamas darbgrāmatā, un tās tiek lietotas, ja darbgrāmata tiek atkārtoti atvērta programmā Excel 2010 un jaunākās versijās, ja vien kārtulas netika rediģētas programmā Excel 97–2007.

Kā rīkoties.    Saderības pārbaudītājā noklikšķiniet uz Meklēt, lai atrastu šūnas, kurās ir ietverts nosacījumformatējums ar formulām tekstam, kurā ir ietvertas kārtulas, un pēc tam lietojiet nosacījumformatējumu, kas tiek atbalstīts iepriekšējās Excel versijās.

Vienā vai vairākās šīs darbgrāmatas šūnās ir ietverta kārtula, kas netiks atbalstīta iepriekšējās Excel versijās, jo tās diapazonā ir atrodama formulas kļūda.

Ko tas nozīmē.    Ja diapazona kārtulās ir ietvertas formulu kļūdas, programmā Excel 97–2007 nosacījumformatējumu, kurā tiek lietotas diapazona kārtulas, nevar pareizi parādīt darblapā.

Kā rīkoties.    Saderības pārbaudītājā noklikšķiniet uz Meklēt, lai atrastu šūnas, kurās ir ietvertas diapazona kārtulas ar formulu kļūdām, un pēc tam veiciet nepieciešamās izmaiņas, lai diapazona kārtulās nav ietvertas formulu kļūdas.

Vienā vai vairākās šīs darbgrāmatas šūnās ir ietverts nosacījumformatējuma ikonu kopas izkārtojums, kas netiek atbalstīts iepriekšējās Excel versijās.

Ko tas nozīmē.    Programmā Excel 97–2007 netiek atbalstīts nosacījumformatējums, kas parāda noteiktu ikonu kopas izkārtojumu, un darblapā netiek parādīts ikonu kopas izkārtojums.

Tomēr visas nosacījumformatēšanas kārtulas paliek pieejamas darbgrāmatā, un tās tiek lietotas, ja darbgrāmata tiek atkārtoti atvērta programmā Excel 2010 un jaunākās versijās, ja vien kārtulas netika rediģētas programmā Excel 97–2007.

Kā rīkoties.    Saderības pārbaudītājā noklikšķiniet uz Meklēt, lai atrastu šūnas, kurās ir ietverts nosacījumformatējums, kas parāda noteiktu ikonu kopas izkārtojumu, un pēc tam pārliecinieties, vai nosacījumformatējums neparāda šo ikonu kopas izkārtojumu.

Vienā vai vairākās šīs darbgrāmatas šūnās ir ietverta datu joslas kārtula, kurā ir izmantots iestatījums “Negatīva vērtība”. Šīs datu joslas netiks atbalstītas iepriekšējās Excel versijās.

Ko tas nozīmē.    Programmā Excel 97–2007 darblapā netiek parādīts nosacījumformatējums, kurā ir ietverta datu joslas kārtula ar negatīvu vērtību.

Tomēr visas nosacījumformatēšanas kārtulas paliek pieejamas darbgrāmatā, un tās tiek lietotas, ja darbgrāmata tiek atkārtoti atvērta programmā Excel 2010 un jaunākās versijās, ja vien kārtulas netika rediģētas programmā Excel 97–2007.

Kā rīkoties.    Saderības pārbaudītājā noklikšķiniet uz Atrast, lai atrastu šūnas, kurās ir ietverts nosacījumformatējums ar negatīvām datu joslām, jo dialoglodziņā Jauna formatēšanas kārtula negatīvo vērtību formāts ir iestatīts uz Automātiski (cilne Sākums, grupa Stili, Nosacījumformatēšana, Jauna kārtula) vai dialoglodziņā Negatīvo vērtību un ass iestatījumi sadaļa Ass iestatījumi ir iestatīta uz Automātiski vai Šūnas viduspunkts (cilne Sākums, grupa Stili, Nosacījumformatēšana, Jauna kārtula, formāta stils Datu josla, poga Negatīvās vērtības un asis), un pēc tam veiciet nepieciešamās izmaiņas.

Vienā vai vairākās darbgrāmatas šūnās ir ietverts nosacījumformatējums ar atsauci uz vairāk nekā 8192 pārtrauktiem šūnu apgabaliem. Šie nosacījumformāti netiks saglabāti.

Ko tas nozīmē.    Programmā Excel 97–2007 nosacījumformatējums, kurā ir atsauces uz vairāk nekā 8192iem šūnu apgabaliem, netiek parādīts darblapā.

Tomēr visas nosacījumformatēšanas kārtulas paliek pieejamas darbgrāmatā, un tās tiek lietotas, ja darbgrāmata tiek atkārtoti atvērta programmā Excel 2010 un jaunākās versijās, ja vien kārtulas netika rediģētas programmā Excel 97–2007.

Kā rīkoties.    Saderības pārbaudītājā noklikšķiniet uz Meklēt, lai atrastu šūnas, kurās ir ietverts nosacījumformatējums ar atsaucēm uz vairāk nekā 8192 pārtrauktiem šūnu apgabaliem, un pēc tam mainiet pārtraukto šūnu apgabalu skaitu, uz kuru nosacījumformatējumā ir ietvertas atsauces.

Uz lapas sākumu

Problēmas, kas izraisa nelielu precizitātes zudumu

Problēma

Risinājums

Vienā vai vairākās šīs darbgrāmatas šūnās ir ietverta datu joslas kārtula ar aizpildījuma, apmales vai “joslas virziena” iestatījumu. Šīs datu joslas netiks atbalstītas iepriekšējās Excel versijās.

Ko tas nozīmē.    Programmā Excel 97–2007 darblapā netiek parādīts nosacījumformatējums ar datu joslas kārtulu, kurā datu joslām tiek izmantots tīrtoņa krāsas aizpildījums vai apmales vai joslas virziena iestatījums no kreisās uz labo pusi vai no labās uz kreiso pusi.

Tomēr visas nosacījumformatēšanas kārtulas paliek pieejamas darbgrāmatā, un tās tiek lietotas, ja darbgrāmata tiek atkārtoti atvērta programmā Excel 2010 un jaunākās versijās, ja vien kārtulas netika rediģētas programmā Excel 97–2007.

Kā rīkoties.    Saderības pārbaudītājā noklikšķiniet uz Atrast, lai atrastu šūnas, kurās ir ietverta nosacījumformatējuma datu joslas kārtula, kurā datu joslām tiek izmantots tīrtoņa krāsas aizpildījums vai apmales vai iestatījums no kreisās uz labo pusi vai no labās uz kreiso pusi, un pēc tam veiciet nepieciešamās izmaiņas.

Uz lapas sākumu

Nepieciešama papildu palīdzība?

Vēlaties vairāk opciju?

Izpētiet abonementa priekšrocības, pārlūkojiet apmācības kursus, uzziniet, kā aizsargāt ierīci un veikt citas darbības.

Kopienas palīdz uzdot jautājumus un atbildēt uz tiem, sniegt atsauksmes, kā arī saņemt informāciju no ekspertiem ar bagātīgām zināšanām.

Vai šī informācija bija noderīga?

Cik lielā mērā esat apmierināts ar valodas kvalitāti?
Kas ietekmēja jūsu pieredzi?
Nospiežot Iesniegt, jūsu atsauksmes tiks izmantotas Microsoft produktu un pakalpojumu uzlabošanai. Jūsu IT administrators varēs vākt šos datus. Paziņojums par konfidencialitāti.

Paldies par jūsu atsauksmēm!

×