OpenDocument (.odt) faili ir saderīgi ar programmu Word un atklātā pirmkoda lietojumprogrammām, piemēram, OpenOffice un LibreOffice, tomēr ir iespējamas formatējuma atšķirības, un .odt failos nav pieejami visi Word līdzekļi. Word dokumenti (.docx) ir saderīgi ar lielāko daļu lietojumprogrammu.

Noklusējuma failu formāta pārslēgšana

 1. Noklikšķiniet uz Fails > Opcijas.

 2. Noklikšķiniet uz Saglabāt.

 3. Sadaļas Dokumentu saglabāšana sarakstā Saglabāt failus šādā formātā noklikšķiniet uz failu formāta, kas jāizmanto pēc noklusējuma.

Kas tiek atbalstīts, ja Word dokuments tiek saglabāts OpenDocument teksta formātā?

Nākamajā tabulā redzams, kuri Word līdzekļi tiek pilnībā atbalstīti, daļēji atbalstīti vai netiek atbalstīti OpenDocument (.odt) formātā.

 • Tiek atbalstīts.     Gan Word, gan OpenDocument teksta formāts atbalsta šo līdzekli. Netiek zaudēts ne saturs, ne formatējums, ne lietošanas iespējas.

 • Daļēji atbalstīts.     Gan Word, gan OpenDocument teksta formāts atbalsta šo līdzekli, tomēr var būt mainīts formatējums un lietojamība. Nav zaudēts ne teksts, ne dati, tomēr var atšķirties formatējums un teksta vai grafikas apstrāde.

 • Netiek atbalstīts.     Šis līdzeklis netiek atbalstīts OpenDocument teksta formātā. Ja Word dokumentu plānojat saglabāt OpenDocument teksta formātā, nelietojiet šo līdzekli, citādi varat zaudēt šī līdzekļa ietekmētās dokumenta daļas saturu, formatējumu vai lietojamību.

Informāciju par grafikas līdzekļiem skatiet tabulā Grafikas elementi šī raksta beigās.

Apgabals

Apakšapgabals

Atbalsta pakāpe

Sadarbība

Adrešu grāmata

Tiek atbalstīts

Sadarbība

Emuārs

Tiek atbalstīts

Sadarbība

Komentāri

Daļēji atbalstīts

Ja dokuments tiek saglabāts .odt formātā un atkal atvērts programmā Word 2007, komentāri par vārdu grupu kļūst par vienu punktu. Vārdu grupas beigās parasti tiek norādīts viens punkts.

Komentāros tabulas netiek atbalstītas. Tabulas saturs komentārā tiek uzturēts, bet struktūra zūd.

Sākuma Microsoft 365Office 2021 lietotāja iniciāļi tiek saglabāti arī kopā ar komentāru.

Sadarbība

Dokumentu salīdzināšana un sapludināšana

Tiek atbalstīts

Sadarbība

Dokumentu aizsardzība

Netiek atbalstīts

Ja Word 2007 fails tiek saglabāts .odt formātā, šis līdzeklis tiek noņemts, bet .odt failus, kuros izmantots šis līdzeklis, nevar atvērt.

Sadarbība

Informācijas piekļuves tiesību pārvaldība (Information Rights Management — IRM)

Netiek atbalstīts

Ja Word 2007 dokuments tiek saglabāts .odt formātā, šis līdzeklis tiek noņemts, bet .odt failus, kuros izmantots šis līdzeklis, nevar atvērt.

Sadarbība

Pasta sapludināšana

Tiek atbalstīts

Lauki ADDRESSBLOCK un RECIPIENT tiek pārvērsti par vienkāršu tekstu.

Ja dokuments tiek rediģēts citā ODF lietojumprogrammā, savienojums ar datu avotu ir jāizveido no jauna.

Sadarbība

Pārskatījumu rūts

Tiek atbalstīts

Sadarbība

Izmaiņu reģistrēšana

Netiek atbalstīts

Ja Word 2007 dokuments tiek saglabāts .odt formātā, visas izmaiņas tiek akceptētas.

Saturs

Bibliogrāfija

Netiek atbalstīts

Bibliogrāfijas sadaļa tiek pārvērsta par vienkāršu tekstu.

Saturs

Paraksti

Netiek atbalstīts

SEQ lauki tiek pārvērsti par vienkāršu tekstu.

Pievienojot jaunus parakstus, paraksta numurs netiek automātiski palielināts.

Saturs

Satura vadīklas

Daļēji atbalstīts

Microsoft 365 Office 2021 saglabāt Drop-Down saraksta satura vadīklas.

Visas pārējās vadīklas netiek atbalstītas

Saturs

Iekšējās atsauces

Tiek atbalstīts

Saturs

Dokumenta veidošanas bloki

Netiek atbalstīts

Saturs

Equation Editor

Tiek atbalstīts

Saturs

Vienādojumi

Tiek atbalstīts

Saturs

Vēres/beigu vēres

Tiek atbalstīts

Pielāgoti atdalītāji netiek atbalstīti.

Saturs

Rāmji

Daļēji atbalstīts

Ja Word 2007 dokuments tiek saglabāts .odt formātā:

 • Rāmji tiek pārvērsti par tekstlodziņiem.

 • Enkuri uz dažiem apgabaliem piemalē netiek atbalstīti.

Neatbalstīts saturs izraisa rāmja pazušanu, taču saturs paliek. Neatbalstītais saturs ietver: tabulas, automātiskās formas, tekstlodziņi, rāmji un SmartArt grafikas.

Saturs

Rāmju kopas

Netiek atbalstīts

Saturs

Galvene/kājene

Tiek atbalstīts

Saturs

Indekss

Tiek atbalstīts

Vairāku sleju indekss pašlaik netiek atbalstīts.

Saturs

Pārtraukuma ievietošana

Daļēji atbalstīts

Ja Word 2007 dokuments tiek saglabāts .odt formātā, var zust daži vienlaidu sekciju pārtraukumu rekvizīti, piemēram, augšējā/apakšējā piemale, galvenes/kājenes, apmales un rindiņu numerācija.

Saturs

Office Art

Tiek atbalstīts

Detalizētu informāciju skatiet tabulā Grafikas elementi.

Saturs

Lappušu numerācija

Tiek atbalstīts

Saturs

Attēli

Tiek atbalstīts

Attēli no dokumenta, kas izveidots ar OpenOffice palīdzību, netiek rādīti.

Saturs

Tabulas

Daļēji atbalstīts

Tabulas, kurās ir vairāk nekā 64 kolonnas, netiek atbalstītas.

Dizaina formatējums tiek pārvērsts par šūnu līmeņa formatējumu.

Saturs

Veidnes un vedņi

Tiek atbalstīts

Saturs

Tekstlodziņi

Daļēji atbalstīts

Tekstlodziņi nevar būt ligzdoti.

Saturs

Satura rādītājs (Table of Contents — TOC)

Daļēji atbalstīts

TOC zaudē ar laukuSEQ atzīmētos elementus.

Saturs

Izmantotās literatūras saraksts (Table of Authority — TOA)

Netiek atbalstīts

Saturs

Ilustrāciju saraksts (Table of Figures — TOF)

Netiek atbalstīts

Saturs

E2O

Tiek atbalstīts

Detalizētu informāciju skatiet tabulā Grafikas elementi.

Rediģēšana

Automātiskā pabeigšana

Tiek atbalstīts

Rediģēšana

Automātiskā koriģēšana

Tiek atbalstīts

Rediģēšana

Automātiskā summēšana

Netiek atbalstīts

Rediģēšana

Automātiskais teksts

Tiek atbalstīts

Automātiskā teksta ievadnes tiek glabātas Word veidnēs (.dotx). Ja Word veidne ar automātiskā teksta ievadnēm tiek saglabāta .odt formātā, automātiskā teksta ievadnes .odt versijā netiek saglabātas.

Rediģēšana

Burtu reģistra maiņa

Tiek atbalstīts

Rediģēšana

Noklikšķināšana un rakstīšana

Tiek atbalstīts

Rediģēšana

Izgriešana/kopēšana/ielīmēšana

Tiek atbalstīts

Rediģēšana

Vilkšana un nomešana

Tiek atbalstīts

Rediģēšana

Aploksnes un uzlīmes

Tiek atbalstīts

Rediģēšana

Atlase

Tiek atbalstīts

Rediģēšana

Kārtošana

Tiek atbalstīts

Rediģēšana

Atsaukšana/atsaukšanas atcelšana/atkārtošana

Tiek atbalstīts

Rediģēšana

Teksta apjoms

Tiek atbalstīts

Failu darbības

Binārā faila formāts

Tiek atbalstīts

Var saglabāt kā bināro .doc un .dot faila tipu.

Failu darbības

BulletProofer

Tiek atbalstīts

Failu darbības

Šifrēšana

Netiek atbalstīts

Failu darbības

Fiksēta faila formāts

Tiek atbalstīts

Var saglabāt kā .pdf un .xps faila tipu.

Failu darbības

HTML faila formāts

Tiek atbalstīts

Var saglabāt kā .html faila tipu.

Failu darbības

Pamatdokumenti

Netiek atbalstīts

Failu darbības

Atvērtais XML faila formāts

Tiek atbalstīts

Var saglabāt kā .docx un .dotm faila tipu.

Failu darbības

Organizētājs

Tiek atbalstīts

Failu darbības

RTF faila formāts

Tiek atbalstīts

Var saglabāt kā .rtf faila tipu.

Failu darbības

Teksta konvertori

Tiek atbalstīts

Failu darbības

Teksta kodējums

Tiek atbalstīts

Failu darbības

Drošības kontroles centrs

Tiek atbalstīts

Failu darbības

Konvertors Word formātā

Tiek atbalstīts

Failu darbības

WordML faila formāts

Tiek atbalstīts

Var saglabāt kā WordML faila tipu.

Failu darbības

WSS integrācija

Tiek atbalstīts

Formatēšana

Fons

Netiek atbalstīts

Formatēšana

Apmales un ēnojums

Tiek atbalstīts

Ēnojuma raksti netiek atbalstīt.

Attēlu apmaļu stili netiek atbalstīti. Tie tiek pārvērsti par nepārtrauktu līniju.

Formatēšana

Aizzīmes un numerācija

Tiek atbalstīts

Atstarpe starp ciparu/aizzīmi un tekstu var nedaudz atšķirties.

Atstarpe starp saraksta elementiem tiek palielināta, lai atbilstu dokumentu rindstarpai.

Tiek mainīts OpenOffice noklusējuma aizzīmju izskats, programmā Word 2007 atverot .odt failu.

Formatēšana

Nolaistais sākumburts

Tiek atbalstīts

Enkuri uz dažiem piemales apgabaliem netiek atbalstīti.

Formatēšana

Formātu konsekvences pārbaudītājs

Tiek atbalstīts

Formatēšana

Formāta kopētājs

Tiek atbalstīts

Formatēšana

Marķieris

Tiek atbalstīts

Dokumentu saglabājot .odt formātā, marķējums tiek pārvērsts par rakstzīmju fona krāsu.

Formatēšana

Horizontālas līnijas

Tiek atbalstīts

Formatēšana

Rindkopa

Tiek atbalstīts

Formatēšana

Noformējuma atklāšana

Tiek atbalstīts

Formatēšana

Stili

Tiek atbalstīts

Pēc dokumenta saglabāšanas .odt formātā palielinās stilu skaits, un visa ODF formatējuma pamatā ir stili.

Formatēšana

Tabulatori

Tiek atbalstīts

Pozicionālie tabulatori netiek atbalstīti.

Formatēšana

Teksta slejas

Tiek atbalstīts

Var zust daži ar sadaļu saistītie rekvizīti, piemēram, augšējā/apakšējā piemale, galvenes/kājenes, apmales un rindiņu numerācija.

Formatēšana

Teksta orientācija

Daļēji atbalstīts

Tiek atbalstīti šādi teksta orientācijas formāti:

 • rltb: no labās uz kreiso pusi, no augšas uz apakšu

 • lrtb: no kreisās uz labo pusi, no augšas uz apakšu

 • tbrl: no apakšas uz augšu; no labās uz kreiso pusi

 • Teksta orientācija tabulas šūnā netiek atbalstīta.

Formatēšana

Dizaini

Netiek atbalstīts

Formatēšana

Ūdenszīme

Netiek atbalstīts

Formatēšana

Tiešais priekšskatījums

Tiek atbalstīts

Formatēšana

Novietošana

Daļēji atbalstīts

Dažu tekstlodziņu, rāmju un formu novietojums var mainīties atkarībā no izmantotā enkura veida.

Infrastruktūra

Acetāts

Tiek atbalstīts

Saglabājot .odt formātā, saturs ar satura vadīklām tiek pārvērsts par parastu tekstu.

Infrastruktūra

Grāmatzīmes

Tiek atbalstīts

Infrastruktūra

Palaišana/beigšana

Tiek atbalstīts

Infrastruktūra

Cicero/rokraksts/runa

Tiek atbalstīts

Infrastruktūra

Datu saistīšana

Netiek atbalstīts

Infrastruktūra

DDE

Netiek atbalstīts

Lauka saturs tiek pārvērsts par vienkāršu tekstu.

Tiek zaudēta saite uz datu avotu.

Infrastruktūra

Lauki

Daļēji atbalstīts

Lauki, kas netiek atbalstīti, tiek pārvērsti par vienkāršu tekstu.

Lauki, kas tiek atbalstīti, joprojām tiek saglabāti kā lauki.

SEQ lauki netiek atbalstīti un ietekmē TOC un parakstu darbību.

Infrastruktūra

ActiveX/veidlapas

Netiek atbalstīts

Infrastruktūra

Freeze Dry

Tiek atbalstīts

Infrastruktūra

Palīdzība

Tiek atbalstīts

Infrastruktūra

Hipersaites

Tiek atbalstīts

OpenOffice dokumentiem netiek lietots hipersaites stils, bet tās joprojām darbojas.

Infrastruktūra

Komentāri ar tinti

Netiek atbalstīts

Infrastruktūra

Tastatūras pielāgošana

Netiek atbalstīts

Infrastruktūra

OCX

Netiek atbalstīts

Infrastruktūra

OLE

Daļēji atbalstīts

Dokumentā, kas izveidots ar OpenOffice palīdzību, iegultie objekti netiek rādīti. Attēla tips netiek atbalstīts, un saite ir relatīva.

Starptautisks

IME

Tiek atbalstīts

Starptautisks

Simbola ievietošana

Tiek atbalstīts

Starptautisks

Spraudnējams UI

Tiek atbalstīts

Starptautisks

Divas rindiņas vienā

Tiek atbalstīts

MODI

OCR

Tiek atbalstīts

Navigācija

Dokumenta karte

Tiek atbalstīts

Navigācija

Atrašana/aizstāšana

Tiek atbalstīts

Navigācija

GoTo/GoBack

Tiek atbalstīts

Drukāšana

Tiek atbalstīts

Drukāšana

Lappuses iestatīšana

Tiek atbalstīts

Drukāšana

Drukas priekšskatījums

Tiek atbalstīts

Programmējamība

Pievienojumprogrammas

Daļēji atbalstīts

Programmējamība

C-API

Daļēji atbalstīts

Programmējamība

COM pievienojumprogrammas

Daļēji atbalstīts

Programmējamība

Notikumi

Daļēji atbalstīts

Programmējamība

Makro

Netiek atbalstīts

Programmējamība

Objekta modelis

Tiek atbalstīts

Programmējamība

Vieddokumenti

Netiek atbalstīts

Programmējamība

Viedtagi

Līdzeklis nav pieejams

Programmējamība

VBA rakstīšana

Tiek atbalstīts

Programmējamība

VBE integrācija

Tiek atbalstīts

Programmējamība

WordBasic

Tiek atbalstīts

Korektūras rīki

Īpašas vārdnīcas

Tiek atbalstīts

Korektūras rīki

Gramatika

Tiek atbalstīts

Teksta apgabali, kas atzīmēti, lai tajos nepārbaudītu pareizrakstību un gramatiku, zaudēs šo rekvizītu. Tagad šajā tekstā tiks veikta pareizrakstības un gramatikas pārbaude.

Korektūras rīki

Zilbjdale

Tiek atbalstīts

Korektūras rīki

Inteliģentā automātiskā koriģēšana

Tiek atbalstīts

Korektūras rīki

Valodas automātiskā noteikšana

Tiek atbalstīts

Korektūras rīki

Valodas rekvizīti

Tiek atbalstīts

Korektūras rīki

Pareizrakstība

Tiek atbalstīts

Teksta apgabali, kas atzīmēti, lai tajos nepārbaudītu pareizrakstību un gramatiku, zaudēs šo rekvizītu. Tagad šajā tekstā tiks veikta pareizrakstības un gramatikas pārbaude.

Korektūras rīki

Tēzaurs

Tiek atbalstīts

Korektūras rīki

Tulkojums

Tiek atbalstīts

Aizsardzība

Sensitivitātes etiķetes

Netiek atbalstīts

Izpēte

Izpētes rūts

Tiek atbalstīts

Skats

Melnraksts

Tiek atbalstīts

Skats

Struktūra

Tiek atbalstīts

Skats

Drukas izkārtojums

Tiek atbalstīts

Skats

Lasīšana

Tiek atbalstīts

Skats

Mērjosla

Tiek atbalstīts

Skats

Ritināšana

Tiek atbalstīts

Skats

Statusa josla

Tiek atbalstīts

Skats

Sīktēli

Tiek atbalstīts

Skats

Web izkārtojums

Tiek atbalstīts

Skats

Logu izmantošana

Tiek atbalstīts

Skats

Tālummaiņa

Netiek atbalstīts

WordMail

Automātiskie paraksti

Tiek atbalstīts

WordMail

Fakss

Tiek atbalstīts

WordMail

HTML

Tiek atbalstīts

WordMail

Opcijas

Netiek atbalstīts

WordMail

Vienkāršs teksts

Tiek atbalstīts

WordMail

RFM

tiek atbalstīts

WordMail

RTF

Tiek atbalstīts

XML

Shēmas pievienošana

Netiek atbalstīts

XML

Atribūti

Netiek atbalstīts

XML

Ārējais avots

Netiek atbalstīts

XML

Teksta iekļaušana

Netiek atbalstīts

XML

XML sapludināšana

Netiek atbalstīts

XML

OOUI

Netiek atbalstīts

XML

Atlases darbības

Netiek atbalstīts

XML

Koka skats

Netiek atbalstīts

XML

Validācija

Netiek atbalstīts

XML

XSLT

Netiek atbalstīts

Grafikas elementi

Nākamajā tabulā redzams, kuri Word grafikas līdzekļi OpenDocument formātos (.odt) tiek atbalstīti pilnībā, daļēji vai netiek atbalstīti.

 • Tiek atbalstīts.     Word un OpenDocument formāts atbalsta šo līdzekli. Abos formātos grafika, izmantojot šo līdzekli, parasti izskatās un darbojas vienādi.

 • Daļēji atbalstīts.     Word formāts un OpenDocument formāts atbalsta šo līdzekli, taču grafika šajos formātos var izskatīties mazliet atšķirīga. Starp formātiem parasti netiek zaudēti dati, taču formatējums un darbs ar šīm grafikām var atšķirties.

 • Netiek atbalstīts.     Word un OpenDocument formātā izmantoto līdzekļu un ieviešanas unikālo atšķirību dēļ šis līdzeklis netiek atbalstīts OpenDocument formātā. Ja dokumentu plānojat saglabāt OpenDocument formātā, nelietojiet šos līdzekļus.

Pamatformas

Atbalsta pakāpe

Formas

Tiek atbalstīts

Tekstlodziņi

Tiek atbalstīts

Atbalstīts, izņemot tekstlodziņu objektus, kas tiek atbalstīti daļēji. Atverot failu, tekstlodziņā netiek atbalstītas un pazūd SmartArt grafikas, formas un tekstlodziņi tekstlodziņos.

WordArt

Tiek atbalstīts

Telpisku formu opcijas

Tiek atbalstīts

Attēli

Tiek atbalstīts

Atbalsta, izņemot ievietošanas un saistīšanas opciju, ko ODF neatbalsta

SmartArt shēmas

Tiek atbalstīts

Tiek pārvērstas par formu grupu.

ActiveX vadīklas

Netiek atbalstīts

Objekti diagrammās

Tiek atbalstīts

Tiek pārvērsti par grupu, kurā iekļauta diagramma un objekti. Programma Word nevar atbalstīt grupu, kurā ir diagramma, tāpēc, atverot failu programmā Word, objekti tiek atgrupēti.

Paraksta rindiņas objekts

Netiek atbalstīts

Anotācija ar tinti

Tiek atbalstīts

Ar roku rakstītā anotācija tiek pārvērsta par paplašināto metafailu (Enhanced MetaFile — EMF). (Programmā Word 2007 tā tiek pārvērsta par brīvformas formu.)

Objektu grupa

Daļēji atbalstīts

Dažus objektus programmā Word nevar grupēt, tāpēc, atverot OpenDocument failu, tie tiek atgrupēti. Tas attiecas uz visiem elementiem, kas grupēti ar diagrammu, un uz attēliem, kas grupēti ar formu, tekstlodziņu vai OLE objektu.

Objektu redzamība

Daļēji atbalstīts

Neredzamie objekti kļūst redzami, ja fails tiek saglabāts .odt formātā un pēc tam atvērts programmā Word.

Objektu apmales

Tiek atbalstīts

Visi apmaļu stili netiek atbalstīti. Apmaļu stili, kas netiek atbalstīti, tiek saglabāti kā noklusējuma apmales stils (melna, nepārtraukta līnija).

Objektu aizpildījumi

Tiek atbalstīts

Atbalsta, izņemot gradienta aizpildījumus ar vairāk nekā divām pieturām; pēc pirmajām divām pieturām zūd visas pārējās pieturas.

Līniju formatējums

Tiek atbalstīts

ODF neatbalsta visus līniju un līnijas beigu stilus. Stili, kas netiek atbalstīti, tiek saglabāti kā noklusējuma melna, nepārtraukta līnija un atvērtas bultiņas tips (atbilstoši).

Attēlu apgriešana

Tiek atbalstīts

Tiek atbalstīta attēla standarta apgriešana. Tomēr attēla ar formu apgriešana netiek atbalstīta.

Attēlu pārkrāsošana

Daļēji atbalstīts

ODF ir dažu attēlu pārkrāsošanas veidu, piemēram, melnbaltā, ekvivalents. Citai attēlu pārkrāsošanai nav ekvivalenta, un tas tiek saplacināts. Attēls izskatās tāds pats, bet pārkrāsošanu vairs nevar ne mainīt, ne noņemt.

Telpiska attēla opcijas

Netiek atbalstīts

Attēlu stili

Daļēji atbalstīts

Apmales tiek daļēji atbalstītas, bet, iespējams, izskatīsies citādi.

Dizaini

Netiek atbalstīts

Hipersaite formā

Netiek atbalstīts

Uz lapas sākumu

Pēdējoreiz atjaunināts: 2015-8-17

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Paplašiniet savas prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Microsoft Office Insider programmas dalībniekiem

Vai šī informācija bija noderīga?

Cik lielā mērā esat apmierināts ar tulkojuma kvalitāti?
Kas ietekmēja jūsu pieredzi?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

×