Pierakstīties, izmantojot Microsoft
Pierakstīties vai izveidot kontu
Sveicināti!
Atlasīt citu kontu.
Jums ir vairāki konti
Izvēlieties kontu, ar kuru vēlaties pierakstīties.

Kad rediģējat failu OpenDocument teksta (.odt) formātā, izmantojot Word darbam tīmeklī, un pēc tam to atkal atverat programmā Word 2010, iespējams, pamanīsit dažas formatējuma atšķirības starp sākotnējo versiju un rediģēto versiju. Tāpat, iespējams, redzēsit formatējuma atšķirības, atverot OpenDocument teksta failu programmāWord darbam tīmeklī. To izraisa atšķirīgie līdzekļi, kurus atbalsta failu formāti.

Piezīme.: Atšķirības, kas rodas darbā ar diviem failu formātiem, parasti aprobežojas ar formatējuma atšķirībām. Dati un saturs tiks pārvērsti, taču veids, kā veicat formatēšanu un mijiedarbojaties ar datiem un saturu, var atšķirties.

Kas notiek, rediģējot dokumentu OpenDocument teksta formātā?

Nākamajā tabulā redzams, kuri Word darbam tīmeklī vai daļēji atbalstīti OpenDocument (.odt) formātā.

  • Tiek atbalstīts    Gan Word darbam tīmeklī, gan OpenDocument teksta formāts atbalsta šo līdzekli. Netiek zaudēts ne saturs, ne formatējums, ne lietojamība.

  • Daļēji atbalstīts.    Gan Word darbam tīmeklī, gan OpenDocument teksta formāts atbalsta šo līdzekli, tomēr var būt mainīts formatējums un lietojamība. Netiek zaudēts ne teksts, ne dati, tomēr var atšķirties formatējums un teksta vai grafikas apstrāde.

Informāciju par grafikas līdzekļiem, kas tiek pilnībā atbalstīti, daļēji atbalstīti vai netiek atbalstīti OpenDocument formātā , skatiet šī raksta tabulā Grafikas līdzekļi.

Apgabals

Apakšapgabals

Atbalsta pakāpe

Komentāri

Sadarbība

Pasta sapludināšana

Tiek atbalstīts

Ja dokuments tiek rediģēts citā ODF lietojumprogrammā, savienojums ar datu avotu ir jāizveido no jauna.

Saturs

Iekšējās atsauces

Tiek atbalstīts

Saturs

Equation Editor

Tiek atbalstīts

Saturs

Vienādojumi

Tiek atbalstīts

Saturs

Vēres/beigu vēres

Tiek atbalstīts

Pielāgoti atdalītāji netiek atbalstīti.

Saturs

Galvene/kājene

Tiek atbalstīts

Saturs

Indekss

Tiek atbalstīts

Vairāku sleju indekss netiek atbalstīts.

Saturs

Pārtraukuma ievietošana

Daļēji atbalstīts

Var zust daži vienlaidu sekciju pārtraukumu rekvizīti, piemēram, augšējā/apakšējā piemale, galvenes/kājenes, apmales un rindiņu numerācija.

Saturs

Office Art

Tiek atbalstīts

Detalizētu informāciju skatiet tabulā Grafikas līdzekļi.

Saturs

Lappušu numerācija

Tiek atbalstīts

Saturs

Attēli

Tiek atbalstīts

Attēli no dokumenta, kas izveidots ar OpenOffice palīdzību, netiek rādīti.

Saturs

Tabulas

Daļēji atbalstīts

Tabulas, kurās ir vairāk nekā 64 kolonnas, netiek atbalstītas.

Saturs

Tekstlodziņi

Daļēji atbalstīts

Tekstlodziņi nevar būt ligzdoti.

Saturs

Satura rādītājs (Table of Contents — TOC)

Daļēji atbalstīts

TOC zaudē ar laukuSEQ atzīmētos elementus.

Rediģēšana

Automātiskā koriģēšana

Tiek atbalstīts

Rediģēšana

Izgriešana/kopēšana/ielīmēšana

Tiek atbalstīts

Rediģēšana

Vilkšana un nomešana

Tiek atbalstīts

Rediģēšana

Aploksnes un uzlīmes

Tiek atbalstīts

Rediģēšana

Atlase

Tiek atbalstīts

Rediģēšana

Atsaukšana/atsaukšanas atcelšana/atkārtošana

Tiek atbalstīts

Failu darbības

WSS integrācija

Tiek atbalstīts

Formatēšana

Apmales un ēnojums

Tiek atbalstīts

Ēnojuma raksti netiek atbalstīt.

Attēlu apmaļu stili netiek atbalstīti. Tie tiek pārvērsti par nepārtrauktu līniju.

Formatēšana

Aizzīmes un numerācija

Tiek atbalstīts

Atstarpe starp ciparu/aizzīmi un tekstu var nedaudz atšķirties.

Atstarpe starp saraksta vienumiem tiek palielināta, lai atbilstu dokumentu rindstarpām.

Noklusējuma aizzīmes OpenOffice maina izskatu, .odt failu atverot Word darbam tīmeklī.

Formatēšana

Nolaistais sākumburts

Tiek atbalstīts

Enkuri uz dažiem piemales apgabaliem netiek atbalstīti.

Formatēšana

Marķieris

Tiek atbalstīts

Saglabājot dokumentu, marķējums tiek pārvērsts par rakstzīmju fona krāsu.

Formatēšana

Horizontālas līnijas

Tiek atbalstīts

Formatēšana

Rindkopa

Tiek atbalstīts

Formatēšana

Noformējuma atklāšana

Tiek atbalstīts

Formatēšana

Stili

Tiek atbalstīts

Pēc dokumenta saglabāšanas .odt formātā palielinās stilu skaits, un visa ODF formatējuma pamatā ir stili.

Formatēšana

Tabulatori

Tiek atbalstīts

Pozicionālie tabulatori netiek atbalstīti.

Formatēšana

Teksta slejas

Tiek atbalstīts

Var zust daži ar sadaļu saistītie rekvizīti, piemēram, augšējā/apakšējā piemale, galvenes/kājenes, apmales un rindiņu numerācija.

Formatēšana

Teksta orientācija

Daļēji atbalstīts

Tiek atbalstīti šādi teksta orientācijas formāti:

rltb: no labās uz kreiso pusi, no augšas uz apakšu

lrtb: no kreisās uz labo pusi, no augšas uz apakšu

tbrl: no augšas uz leju; no labās uz kreiso pusi

Teksta orientācija tabulas šūnā netiek atbalstīta.

Formatēšana

Novietošana

Daļēji atbalstīts

Dažu tekstlodziņu, rāmju un formu novietojums var mainīties atkarībā no izmantotā enkura veida.

Infrastruktūra

Grāmatzīmes

Tiek atbalstīts

Infrastruktūra

Lauki

Daļēji atbalstīts

Lauki, kas netiek atbalstīti, tiek pārvērsti par vienkāršu tekstu.

Lauki, kas tiek atbalstīti, joprojām tiek saglabāti kā lauki.

SEQ lauki netiek atbalstīti un ietekmē satura rādītāju un parakstu darbību.

Infrastruktūra

Hipersaites

Tiek atbalstīts

OpenOffice dokumentiem netiek lietots hipersaites stils, bet tās joprojām darbojas.

Infrastruktūra

OLE

Daļēji atbalstīts

Dokumentā, kas izveidots ar OpenOffice palīdzību, iegultie objekti netiek rādīti. Attēla tips netiek atbalstīts, un saite ir relatīva.

Starptautisks

IME

Tiek atbalstīts

Starptautisks

Divas rindiņas vienā

Tiek atbalstīts

Drukāšana

Tiek atbalstīts

Korektūras rīki

Valodas automātiskā noteikšana

Tiek atbalstīts

Korektūras rīki

Valodas rekvizīti

Tiek atbalstīts

Korektūras rīki

Pareizrakstība

Tiek atbalstīts

Teksta apgabali, kas atzīmēti ar “nepārbaudīt pareizrakstību un gramatiku”, zaudē šo rekvizītu. Tagad šim tekstam tiek veikta pareizrakstības un gramatikas pārbaude.

Grafikas līdzekļi

Nākamajā tabulā redzams, kuri grafikas līdzekļi OpenDocument formātā (.odt) tiek atbalstīti vai daļēji atbalstīti.

  • Tiek atbalstīts     Gan Word darbam tīmeklī, gan OpenDocument formāts atbalsta šo līdzekli. Abos formātos grafika, izmantojot šo līdzekli, parasti izskatās un darbojas vienādi.

  • Daļēji atbalstīts.     Gan Word darbam tīmeklī, gan OpenDocument formāts atbalsta šo līdzekli, bet grafika formātos var izskatīties atšķirīgi. Nekādi dati šajos formātos parasti nepazūd, bet formatējums un darbs ar grafiku var atšķirties.

Pamatformas

Atbalsta pakāpe

Komentāri

Formas

Tiek atbalstīts

Tekstlodziņi

Tiek atbalstīts

Atbalstīti, izņemot tekstlodziņu objektus, kas programmā Word 2010 tiek atbalstīti daļēji. Atverot failu, tekstlodziņos netiek atbalstītas un pazūd SmartArt grafikas, formas un tekstlodziņi.

WordArt

Tiek atbalstīts

Telpisku formu opcijas

Tiek atbalstīts

Attēli

Tiek atbalstīts

Atbalsta, izņemot ievietošanas un saistīšanas opciju, ko ODF neatbalsta

Objekti diagrammās

Tiek atbalstīts

Tiek pārvērsti par grupu, kurā iekļauta diagramma un objekti. Programma Word 2010 nevar atbalstīt grupu, kurā ir diagramma, tāpēc, atverot šādu failu programmā Word 2010, objekti tiek atgrupēti.

Anotācija ar tinti

Tiek atbalstīts

Anotācija ar tinti tiek pārvērsta par paplašinātā metafaila (EMF) attēlu.

Objektu grupa

Daļēji atbalstīts

Dažus objektus programmā Word 2010 nevar grupēt, tāpēc, atverot OpenDocument failu, tie tiek atgrupēti. Tas attiecas uz visiem ar diagrammu grupētiem elementiem un uz attēliem, kas grupēti ar formu, tekstlodziņu vai OLE objektu.

Objektu redzamība

Daļēji atbalstīts

Neredzamie objekti ir redzami, ja fails tiek saglabāts un pēc tam atvērts programmā Word 2010.

Objektu apmales

Tiek atbalstīts

Visi apmaļu stili netiek atbalstīti. Apmaļu stili, kas netiek atbalstīti, tiek saglabāti kā noklusējuma apmales stils (melna, nepārtraukta līnija).

Objektu aizpildījumi

Tiek atbalstīts

Atbalsta, izņemot gradienta aizpildījumus ar vairāk nekā divām pieturām; pēc pirmajām divām pieturām zūd visas pārējās pieturas.

Līniju formatējums

Tiek atbalstīts

ODF neatbalsta visus līniju un līnijas beigu stilus. Stili, kas netiek atbalstīti, tiek saglabāti kā noklusējuma melna, nepārtraukta līnija un atvērtas bultiņas tips (atbilstoši).

Attēlu pārkrāsošana

Daļēji atbalstīts

ODF ir dažu attēlu pārkrāsošanas veidu, piemēram, melnbaltā, ekvivalents. Citai attēlu pārkrāsošanai nav ekvivalenta, un tas tiek saplacināts. Attēls izskatās tāds pats, bet pārkrāsošanu vairs nevar ne mainīt, ne noņemt.

Attēlu stili

Daļēji atbalstīts

Apmales tiek daļēji atbalstītas, bet, iespējams, izskatīsies citādi.

Uz lapas sākumu

Nepieciešama papildu palīdzība?

Vēlaties vairāk opciju?

Izpētiet abonementa priekšrocības, pārlūkojiet apmācības kursus, uzziniet, kā aizsargāt ierīci un veikt citas darbības.

Kopienas palīdz uzdot jautājumus un atbildēt uz tiem, sniegt atsauksmes, kā arī saņemt informāciju no ekspertiem ar bagātīgām zināšanām.

Vai šī informācija bija noderīga?

Cik lielā mērā esat apmierināts ar valodas kvalitāti?
Kas ietekmēja jūsu pieredzi?
Nospiežot Iesniegt, jūsu atsauksmes tiks izmantotas Microsoft produktu un pakalpojumu uzlabošanai. Jūsu IT administrators varēs vākt šos datus. Paziņojums par konfidencialitāti.

Paldies par jūsu atsauksmēm!

×