Pieejamie diagrammu tipi

Piezīme.: Šis raksts ir novecojis, un tas drīzumā tiks izņemts. Lai novērstu kļūdu “Lapa nav atrasta”, mēs noņemat mums zināmās saites. Ja esat izveidojis saites uz šo lapu, lūdzu, noņemiet tās, un kopā mēs uzturēsim tīmekli savienotu.

Kad esat gatavs izveidot diagrammu saviem datiem programmā Excel tīmeklim, tas var palīdzēt uzzināt nedaudz vairāk par katru diagrammas tipu. Jūs uzzināsiet, kā sakārtot datus vajadzīgā veida diagrammā, un to, kāds diagrammas veids ir vispiemērotākais jūsu datiem.

Noklikšķiniet uz diagrammas tipa, lai par to uzzinātu vairāk

Stabiņu diagrammas

Stabiņu diagrammā var attēlot datus, kas ir sakārtoti darblapas kolonnās vai rindās. Parasti stabiņu diagrammā kategorijas tiek rādītas, izmantojot horizontālo asi, bet vērtības tiek rādītas, izmantojot vertikālo asi, kā parādīts šajā diagrammā:

Sagrupēta stabiņu diagramma

Stabiņu diagrammu tipi

 • Sagrupētu stabiņu    Sagrupēta stabiņu diagramma rāda vērtības plaknes stabiņos. Izmantojiet šo diagrammu, ja jums ir kategorijas, kas norāda šādu informāciju:

  • vērtību diapazons (piemēram, vienumu skaits);

  • īpaši skalas nosacījumi (piemēram, Likerta skala ar ievadnēm Pilnībā piekrītu, Piekrītu, Nav viedokļa, Nepiekrītu, Pilnībā nepiekrītu);

  • nosaukumi, kas nav kārtoti īpašā secībā (piemēram, vienumu nosaukumi, ģeogrāfiskie nosaukumi vai personu vārdi).

 • Stabiņu grēdu     Stabiņu grēdu diagramma rāda vērtības plaknes stabiņu grēdās. Izmantojiet šo diagrammu, ja ir vairākas datu sērija un vēlaties uzsvērt kopsummu.

 • 100% stabiņu grēdu    100% stabiņu grēdu diagramma rāda vērtības plaknes stabiņu grēdās, kas attēlo 100%. Izmantojiet šo diagrammu, ja ir vismaz divas datu sērijas un vēlaties uzsvērt daļu devumu visā kopsummā, īpaši, ja visām kategorijām ir viena kopsumma.

Uz lapas sākumu

Līniju diagrammas

Līniju diagrammā var attēlot datus, kas darblapā ir sakārtoti kolonnās vai rindās. Līniju diagrammā kategoriju dati ir vienmērīgi izvietoti uz horizontālās ass, bet visi vērtību dati ir vienmērīgi izkārtoti uz vertikālās ass. Līniju diagrammās uz ass ar vienmērīgu gradāciju var parādīt laikā nepārtrauktus datus, tāpēc tās ir ideāli piemērotas, lai attēlotu datu tendences regulāros intervālos, piemēram, mēnešos, ceturkšņos vai finanšu gados.

Līniju diagramma ar marķieriem

Līniju diagrammu tipi

 • Līnija un līnija ar marķieriem.    Ar vai bez marķieriem, kas norāda atsevišķas datu vērtības, līniju diagrammas var attēlot tendences laikā vai vienmērīgi izkārtotās kategorijās, it īpaši, ja ir daudz datu punktu un ja ir svarīgi attēlot atbilstošo punktu secību. Ja ir daudz kategoriju vai vērtības ir aptuvenas, izmantojiet līniju diagrammu bez marķieriem.

 • Līniju grēda un līniju grēda ar marķieriem.    Ar vai bez marķieriem, kas norāda atsevišķas datu vērtības, līniju grēdu diagrammas var attēlot katras vērtības devuma tendenci laikā vai vienmērīgi izkārtotās kategorijās.

 • 100% līniju grēda un 100% līniju grēda ar marķieriem.    Ar vai bez marķieriem, kas norāda atsevišķas datu vērtības, 100% līniju grēdu diagrammas var attēlot katras vērtības procentuālā devuma tendenci laikā vai vienmērīgi izkārtotās kategorijās. Ja ir daudz kategoriju vai vērtības ir aptuvenas, izmantojiet 100% līniju grēdu diagrammu bez marķieriem.

  Piezīmes.: 

  • Līniju diagrammas vislabāk darbojas, ja diagrammā ir vairākas datu sērijas — ja jums ir tikai viena datu sērija, apsveriet iespēju izmantot izkaisīto diagrammu.

  • Līniju grēdu diagrammas pievieno datus, kas varētu nebūt vēlāmais rezultāts. Iespējams, nebūs viegli saskatīt, ka ir grupētas līnijas, tāpēc ieteicams lietot citu līniju diagrammas tipu vai laukumu grēdu diagrammu.

Uz lapas sākumu

Sektoru un riņķa diagrammas

Sektoru diagrammā var attēlot datus, kas sakārtoti vienā darbgrāmatas kolonnā vai rindā. Tā attēlo vienas datu sērija elementu lielumu proporcionāli šo elementu summai. Sektoru diagrammas datu punkti tiek attēloti procentuāli pret visu kopumu.

Sektoru diagramma

Izvēlieties šo diagrammu, ja:

 • ir tikai viena datu sērija;

 • neviena datu vērtība nav negatīva;

 • gandrīz neviena datu vērtība nav nulle;

 • nav vairāk par septiņām kategorijām, kas veido pilnu kopumu.

Sektoru diagrammu tipi

 • Sektoru    Sektoru diagrammas attēlo katras vērtības daļu kopsummā plaknes formātā.

Uz lapas sākumu

Riņķu diagrammas

Riņķu diagrammā var attēlot datus, kas darblapā ir izkārtoti kolonnās vai rindās. Līdzīgi sektoru diagrammai šis variants rāda kopuma sastāvdaļu saistību, bet tajā ir vairākas datu sērija.

Riņķu diagramma

Riņķu diagrammu tipi

 • Riņķu    Riņķu diagrammas rāda datus riņķos, un katrs no tiem attēlo datu sēriju. Ja procentuālā attiecība tiek rādīta datu etiķetēs, katra riņķa kopsumma ir 100%.

  Piezīme.:  Riņķu diagrammas nav viegli lasāmas. Apsveriet iespēju to vietā lietot stabiņu grēdu vai joslu grēdu diagrammas.

Uz lapas sākumu

Joslu diagrammas

Joslu diagrammā var attēlot datus, kas darblapā ir sakārtoti kolonnās vai rindās. Joslu diagrammas attēlo atsevišķu elementu salīdzinājumu. Tajās kategorijas parasti tiek izkārtotas uz vertikālās ass, bet vērtības — uz horizontālās.

Joslu diagramma

Apsveriet iespēju izmantot joslu diagrammu, ja:

 • asu etiķetes ir garas;

 • attēlotās vērtības norāda ilgumu.

Joslu diagrammu tipi

 • Sagrupētas    Sagrupēta joslu diagramma rāda joslas plaknes formātā.

 • Joslu grēdu    Joslu grēdu diagrammās plaknes joslās redzama atsevišķu elementu attiecība pret kopumu.

 • 100% grupēta grēda     100% joslu grēdu diagramma rāda plaknes joslas, kas salīdzina katras vērtības procentuālo daļu kopsummā pa kategorijām.

Uz lapas sākumu

Laukumu diagrammas

Laukumu diagrammā var attēlot datus, kas darblapā ir sakārtoti kolonnās vai rindās. Laukumu diagrammas var izmantot, lai attēlotu izmaiņas laikā un tendencē pievērstu uzmanība kopējai vērtībai. Parādot attēloto vērtību summu, laukumu diagrammā ir redzama arī daļu saistība ar kopumu.

Laukumu diagramma

Laukumu diagrammu tipi

 • Joma    Attēlotas plaknes formātā, laukumu diagrammas rāda vērtību tendenci laikā vai pa citiem kategoriju datiem. Parasti ir ieteicams apsvērt iespēju izmantot līniju diagrammu, nevis laukumu diagrammas, kas nav laukumu grēdu diagrammas, jo vienas sērijas dati var paslēpt citu sēriju datus.

 • Laukumu grēdu    Laukumu grēdu diagramma plaknes formātā parāda katras vērtības daļas tendenci laikā vai pa citiem kategorijas datiem.

 • 100 % joslu grēdu    100% laukumu grēdu diagramma parāda katras vērtības procentuālās daļas tendenci laikā vai pa citiem kategorijas datiem.

Uz lapas sākumu

Izkaisītās diagrammas

Izkaisītajā diagrammā var attēlot datus, kas darblapā ir izkārtoti kolonnās un rindās. Novietojiet x vērtības vienā rindā vai kolonnā, bet atbilstošās y vērtības novietojiet blakus esošās rindās vai kolonnās.

Izkaisītajās diagrammās ir divas vērtību asis: horizontālā (X) un vertikālās (Y) vērtību ass. X un Y vērtības tiek apvienotas atsevišķos datu punktos, kas tiek rādīti nevienmērīgos intervālos vai klasteros. Izkaisītās diagrammas parasti tiek lietotas skaitlisku vērtību, piemēram, zinātnisku, statistisku un tehnisku datu, attēlošanai un salīdzināšanai.

Izkaisītā diagramma

Apsveriet iespēju izmantot izkaisīto diagrammu, ja:

 • vēlaties mainīt horizontālās ass skalu;

 • vēlaties padarīt šo asi par logaritmisko skalu;

 • horizontālās ass vērtības nav vienmērīgi izvietotas;

 • uz horizontālās ass atrodas daudz datu punktu;

 • vēlaties pielāgot neatkarīgus izkaisītās diagrammas ass mērogus, lai parādītu vairāk informācijas par datiem, kas ietver vērtību pārus vai grupētas vērtību kopas;

 • vēlaties parādīt, cik līdzīgas ir lielas datu kopas, nevis cik atšķirīgi ir datu punkti;

 • vēlaties salīdzināt daudz datu punktu neatkarīgi no laika — jo vairāk datu tiks iekļauts izkaisītajā diagrammā, jo labāks salīdzinājums tiks iegūts.

Izkaisīto diagrammu tipi

 • Izkaisītā diagramma    Šajā diagrammā tiek rādīti datu punkti bez savienojošajām līnijām vērtību pāru salīdzināšanai.

 • Izkaisītā diagramma ar nogludinātām līnijām un ar vai bez marķieriem.    Šī diagramma rāda nogludinātu līkni, kas savieno datu punktus. Nogludinātas līnijas var parādīt ar vai bez marķieriem. Ja ir daudz datu punktu, izmantojiet nogludinātas līnijas bez marķieriem.

 • Izkaisītā diagramma ar taisnām līnijām un marķieriem un izkaisītā diagramma ar taisnām līnijām    Šajā diagrammā redzamas taisnas savienojuma līnijas starp datu punktiem. Taisnas līnijas var parādīt ar vai bez marķieriem.

Uz lapas sākumu

Citas diagrammas

Radara diagrammās var attēlot datus, kas darblapā ir izkārtoti kolonnās vai rindās. Radara diagrammas salīdzina vairāku datu sērija kopvērtības.

Radara diagramma

Radara diagrammu tips

 • Radars un radars ar marķieriem.    Ar vai bez atsevišķu datu punktu marķieriem radara diagrammas parāda vērtību izmaiņas attiecībā pret centra punktu.

 • Aizpildītais radars.    Šajā variantā laukums, uz kuru attiecas datu sērijas, ir aizpildīts ar krāsu.

Uz lapas sākumu

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka jums varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta speciālistiem.

×