Kad veidojat diagrammu Excel darblapā, Word dokumentā vai PowerPoint prezentācijā, ir daudz izvēles iespēju. Neatkarīgi no tā, vai izmantosit kādu no saviem datiem ieteiktajām diagrammām, izvēlieties kādu no visu diagrammu sarakstā vai kādu no mūsu izvēlētām diagrammu veidnēm, būs labāk jāzina mazliet vairāk par katru diagrammu tipu.

Noklikšķiniet šeit, lai sāktu diagrammas izveidi.

Lai redzētu katra diagrammas tipa aprakstu, atlasiet opciju šajā nolaižamajā sarakstā.

Stabiņu diagrammā var attēlot datus, kas ir sakārtoti darblapas kolonnās vai rindās. Parasti stabiņu diagrammā kategorijas tiek rādītas, izmantojot horizontālo (kategoriju) asi, bet vērtības tiek rādītas, izmantojot vertikālo (vērtību) asi, kā parādīts šajā diagrammā:

Sagrupēta stabiņu diagramma

Stabiņu diagrammu tipi

 • Sagrupēti stabiņi un telpiski sagrupēti stabiņi   

  Sagrupētu stabiņu diagramma un telpiska sagrupētu stabiņu diagramma

  Sagrupētu stabiņu diagrammā vērtības tiek rādītas divdimensiju stabiņos. Telpiskā sagrupētu stabiņu diagrammā tiek rādīti telpiski stabiņi, taču netiek izmantota trešo vērtību ass (dziļuma ass). Izmantojiet šo diagrammu, lai attēlotu kategorijas, kurās ietilpst:

  • vērtību diapazoni (piemēram, vienumu skaits);

  • īpaši skalas nosacījumi (piemēram, Likerta skala ar ievadnēm Pilnībā piekrītu, Piekrītu, Nav viedokļa, Nepiekrītu, Pilnībā nepiekrītu);

  • nosaukumi, kas nav kārtoti īpašā secībā (piemēram, vienumu nosaukumi, ģeogrāfiskie nosaukumi vai personu vārdi).

 • Stabiņu grēda un telpiska stabiņu grēda.     Stabiņu grēdu diagrammā vērtības tiek rādītas divdimensiju stabiņu grēdās. Telpiskā stabiņu grēdu diagrammā tiek rādītas telpisku stabiņu grēdas, bet netiek izmantota dziļuma ass. Izmantojiet šo diagrammu, ja ir vairākas datu sērija un vēlaties izcelt kopsummu.

  Stabiņu grēdu diagramma un telpiska stabiņu grēdu diagramma

 • 100% stabiņu grēda un telpiska 100% stabiņu grēda.    100% stabiņu grēdu diagrammā vērtības tiek rādītas divdimensiju stabiņu grēdās, kas attēlo 100%. Telpiskā 100% stabiņu grēdas diagrammā tiek rādīti telpiski stabiņi, taču netiek izmantota dziļuma ass. Izmantojiet šo diagrammu, ja ir vismaz divas datu sērijas un vēlaties izcelt daļu devumu visā kopsummā, īpaši, ja visām kategorijām ir viena kopsumma.

  100% stabiņu grēdu diagramma un telpiska 100% stabiņu grēdu diagramma

 • Telpiski stabiņi.    Telpiskā stabiņu diagrammā tiek izmantotas trīs maināmas asis (horizontālo, vertikālo un dziļuma), un tās salīdzina uz horizontālās un dziļuma ass esošos datu punkti. Izmantojiet šo diagrammu, ja vēlaties salīdzināt datus gan kategorijās, gan datu sērijās.

  Telpiska stabiņu diagramma

Līniju diagrammā var attēlot datus, kas darblapā ir sakārtoti kolonnās vai rindās. Līniju diagrammā kategoriju dati ir vienmērīgi izvietoti uz horizontālās ass, bet visi vērtību dati ir vienmērīgi izkārtoti uz vertikālās ass. Līniju diagrammās uz ass ar vienmērīgu gradāciju var parādīt laikā nepārtrauktus datus, tāpēc tās ir ideāli piemērotas, lai attēlotu datu tendences regulāros intervālos, piemēram, mēnešos, ceturkšņos vai finanšu gados.

Līniju diagramma ar marķieriem

Līniju diagrammu tipi

 • Līnija un līnija ar marķieriem.    Ar vai bez marķieriem, kas norāda atsevišķas datu vērtības, līniju diagrammas var attēlot tendences laikā vai vienmērīgi izkārtotās kategorijās, it īpaši, ja ir daudz datu punktu un ja ir svarīgi attēlot atbilstošo punktu secību. Ja ir daudz kategoriju vai vērtības ir aptuvenas, izmantojiet līniju diagrammu bez marķieriem.

  Līniju diagramma un līniju diagramma ar marķieriem

 • Līniju grēda un līniju grēda ar marķieriem.    Ar vai bez marķieriem, kas norāda atsevišķas datu vērtības, līniju grēdu diagrammas var attēlot katras vērtības devuma tendenci laikā vai vienmērīgi izkārtotās kategorijās.

  Līniju grēdu diagramma un līniju grēdu diagramma ar marķieriem

 • 100% līniju grēda un 100% līniju grēda ar marķieriem.    Ar vai bez marķieriem, kas norāda atsevišķas datu vērtības, 100% līniju grēdu diagrammas var attēlot katras vērtības procentuālā devuma tendenci laikā vai vienmērīgi izkārtotās kategorijās. Ja ir daudz kategoriju vai vērtības ir aptuvenas, izmantojiet 100% līniju grēdu diagrammu bez marķieriem.

  100% līniju grēdu diagramma un 100% līniju grēdu diagramma ar marķieriem

 • Telpiskas līnijas    Telpiskā līniju diagrammā katra datu rinda vai kolonna tiek attēlota kā telpiska lente. Telpiskā līniju diagrammā ir horizontālā, vertikālā un dziļuma ass, kuru varat mainīt.

  Telpiska līniju diagramma

  Piezīmes.: 

  • Līniju diagrammas vislabāk darbojas, ja diagrammā ir vairākas datu sērijas; ja jums ir tikai viena datu sērija, apsveriet iespēju izmantot izkaisīto diagrammu.

  • Līniju grēdu diagrammā tiek summēti dati, kas varētu nebūt vēlāmais rezultāts. Iespējams, nebūs viegli saskatīt, ka ir grupētas līnijas, tāpēc apsveriet iespēju tā vietā izmantot citu līniju diagrammas tipu vai laukumu grēdu diagrammu.

Sektoru diagrammā var attēlot datus, kas sakārtoti vienā darbgrāmatas kolonnā vai rindā. Tajā tiek attēlots vienas datu sērija elementu lielums proporcionāli šo elementu summai. Sektoru diagrammas datu punkti tiek attēloti procentuāli pret visu kopumu.

Sektoru diagramma

Izvēlieties šo diagrammu, ja:

 • ir tikai viena datu sērija;

 • neviena datu vērtība nav negatīva;

 • gandrīz neviena datu vērtība nav nulle;

 • nav vairāk par septiņām kategorijām, kas veido pilnu kopumu.

Sektoru diagrammu tipi

 • Sektors un telpisks sektors.    Sektoru diagrammās tiek attēlota katras vērtības daļa kopsummā divdimensiju vai telpiskā formātā. Ja vēlaties izcelt atsevišķu sektoru, to var manuāli izvilkt no diagrammas.

  Sektoru diagramma un telpiska sektoru diagramma

 • Sektora sektors un sektora josla.    Sektora sektoru un sektora joslu diagrammās tiek attēlotas sektoru diagrammas ar mazākām vērtībām, kas izvilktas sekundārajā sektoru vai joslu grēdu diagrammā, kura atvieglo to izšķiršanu.

  Sektora sektoru diagramma un sektora joslu diagramma

Riņķa diagrammā var attēlot datus, kas darblapā ir izkārtoti kolonnās vai rindās. Līdzīgi sektoru diagrammai šis variants rāda kopuma sastāvdaļu saistību, bet tajā ir vairākas datu sērija.

Riņķu diagramma

Riņķu diagrammu tipi

 • Riņķu    Riņķu diagrammas rāda datus riņķos, un katrs no tiem attēlo datu sēriju. Ja procentuālā attiecība tiek rādīta datu etiķetēs, katra riņķa kopsumma ir 100%.

  Riņķu diagramma

  Piezīme.: Riņķa diagrammas nav viegli lasāmas. Tā vietā, iespējams, vēlēsities izmantot stabiņu grēdu vai joslu grēdu diagrammu.

Joslu diagrammā var attēlot datus, kas darblapā ir sakārtoti kolonnās vai rindās. Joslu diagrammās tiek attēlots atsevišķu elementu salīdzinājums. Tajās kategorijas parasti tiek izkārtotas uz vertikālās ass, bet vērtības — uz horizontālās.

Joslu diagramma

Apsveriet iespēju izmantot joslu diagrammu, ja:

 • asu etiķetes ir garas;

 • attēlotās vērtības norāda ilgumu.

Joslu diagrammu tipi

 • Sagrupētas joslas un telpiskas sagrupētas joslas.    Sagrupētu joslu diagrammā tiek rādītas divdimensiju joslas. Telpiskā sagrupētu joslu diagrammā tiek rādītas telpiskas joslas, bet netiek izmantota dziļuma ass.

  Sagrupētu joslu diagramma un telpiska sagrupētu joslu diagramma

 • Joslu grēda un telpiska joslu grēda.    Joslu grēdu diagrammās divdimensiju joslās redzama atsevišķu elementu attiecība pret kopumu. Telpiskā joslu grēdu diagrammā tiek attēlotas telpiskas joslas, bet netiek izmantota dziļuma ass.

  Joslu grēdu diagramma un telpiska joslu grēdu diagramma

 • 100% joslu grēda un telpiska 100% joslu grēda.    100% joslu grēdu diagrammā tiek rādītas divdimensiju joslas, kas salīdzina katras vērtības procentuālo daļu kopsummā pa kategorijām. Telpiskā 100% joslu grēdu diagrammā tiek rādītas telpiskas joslas, bet netiek izmantota dziļuma ass.

  100% joslu grēdu diagramma un telpiska 100% joslu grēdu diagramma

Laukumu diagrammā var attēlot datus, kas darblapā ir sakārtoti kolonnās vai rindās. Laukumu diagrammas var izmantot, lai attēlotu izmaiņas laikā un tendencē pievērstu uzmanība kopējai vērtībai. Parādot attēloto vērtību summu, laukumu diagrammā ir redzama arī daļu saistība ar kopumu.

laukumu diagramma

Laukumu diagrammu tipi

 • Laukums un telpisks laukums.    Laukumu diagrammās divdimensiju vai telpiskā formātā tiek rādīta vērtību tendence laikā vai pa sakārtotām kategorijām. Telpiskās laukumu diagrammās tiek izmantotas trīs maināmas asis (horizontālā, vertikālā un dziļuma). Parasti negrupētas laukumu diagrammas vietā ieteicams izmantot līniju diagrammu, jo vienas sērijas dati var paslēpt citu sēriju datus.

  laukumu diagramma un telpiska laukumu diagramma

 • Laukumu grēda un telpiska laukumu grēda.    Laukumu grēdu diagrammās divdimensiju formātā tiek rādīta katras vērtības devuma tendence laikā vai pa sakārtotām kategorijām. Šie dati tiek rādīti arī telpiskā laukumu grēdu diagrammā, taču laukumi tiek rādīti telpiskā formātā, neizmantojot dziļuma asi.

  Laukumu grēdas diagramma un telpiska laukumu grēdas diagramma

 • 100% laukumu grēda un telpiska 100% laukumu grēda.    100% laukumu grēdu diagrammās tiek rādīta katras vērtības devuma tendence laikā vai pa sakārtotām kategorijām. Šie dati tiek rādīti arī telpiskā 100% laukumu grēdas diagrammā, taču laukumi tiek rādīti telpiskā formātā, neizmantojot dziļuma asi.

  100% laukumu grēdas diagramma un telpiska 100% laukumu grēdas diagramma

XY (izkaisītajā) diagrammā var attēlot datus, kas darblapā ir izkārtoti kolonnās un rindās. X vērtības novietojiet vienā rindā vai kolonnā, bet atbilstošās Y vērtības — blakus esošās rindās vai kolonnās.

Izkaisītajās diagrammās ir divas vērtību asis: horizontālā (X) un vertikālās (Y) vērtību ass. X un Y vērtības tiek apvienotas atsevišķos datu punktos, kas tiek rādīti nevienmērīgos intervālos vai klasteros. Izkaisītās diagrammas parasti tiek lietotas skaitlisku vērtību, piemēram, zinātnisku, statistisku un tehnisku datu, attēlošanai un salīdzināšanai.

Izkaisītā diagramma

Apsveriet iespēju izmantot izkaisīto diagrammu, ja:

 • vēlaties mainīt horizontālās ass skalu;

 • vēlaties padarīt šo asi par logaritmisko skalu;

 • horizontālās ass vērtības nav vienmērīgi izvietotas;

 • uz horizontālās ass atrodas daudz datu punktu;

 • vēlaties pielāgot neatkarīgus izkaisītās diagrammas ass mērogus, lai parādītu vairāk informācijas par datiem, kas ietver vērtību pārus vai grupētas vērtību kopas;

 • vēlaties parādīt, cik līdzīgas ir lielas datu kopas, nevis cik atšķirīgi ir datu punkti;

 • Ja vēlaties salīdzināt daudz datu punktu neatkarīgi no laika — jo vairāk datu tiks iekļauts izkaisītajā diagrammā, jo labāks salīdzinājums tiks iegūts.

Izkaisīto diagrammu tipi

 • Izkaisītā diagramma    Šajā diagrammā tiek rādīti datu punkti bez savienojošajām līnijām vērtību pāru salīdzināšanai.

  Izkaisītā diagramma

 • Izkaisītā diagramma ar nogludinātām līnijām un ar vai bez marķieriem.    Šī diagramma rāda nogludinātu līkni, kas savieno datu punktus. Nogludinātas līnijas var parādīt ar vai bez marķieriem. Ja ir daudz datu punktu, izmantojiet nogludinātas līnijas bez marķieriem.

  Izkaisītā diagramma ar nogludinātām līnijām un marķieriem un izkaisītā diagramma ar nogludinātām līnijām

 • Izkaisītā diagramma ar taisnām līnijām un marķieriem un izkaisītā diagramma ar taisnām līnijām    Šajā diagrammā redzamas taisnas savienojuma līnijas starp datu punktiem. Taisnas līnijas var parādīt ar vai bez marķieriem.

  Izkaisītā diagramma ar taisnām līnijām un marķieriem un izkaisītā diagramma ar taisnām līnijām

Līdzīgi izkaisītajai diagrammai burbuļu diagramma pievieno trešo kolonnu, lai norādītu to burbuļu lielumu, kuri datu sērijās attēlo datu punktus.

Burbuļu diagramma

Burbuļu diagrammu tips

 • Burbuļi vai telpiski burbuļi.    Abas šīs burbuļu diagrammas salīdzina trīs, nevis divu vērtību kopas, burbuļus rādot plaknes vai telpiskā formātā (neizmantojot dziļuma asi). Trešā vērtība norāda burbuļa marķiera lielumu.

  Burbuļu diagramma un telpiska burbuļu diagramma

Akciju diagrammā var attēlot datus, kas darblapā ir izkārtoti kolonnās vai rindās īpašā secībā. Kā norāda nosaukums, akciju diagrammās var tikt attēlotas akciju cenu svārstības. Tomēr šajā diagrammā var parādīt arī citu datu svārstības, piemēram, dienas nokrišņu daudzumu vai ikgadējo temperatūru. Lai izveidotu akciju diagrammu, dati ir jāsakārto pareizā secībā.

Piemēram, lai izveidotu vienkāršu augstākās, zemākās un slēgšanas vērtības akciju diagrammu, dati ir atbilstoši jākārto kolonnās ar virsrakstiem Augstākā, Zemākā un Slēgšanas.

Akciju diagramma

Akciju diagrammu tipi

 • Augstākā, zemākā, slēgšanas.    Šī akciju diagramma izmanto trīs vērtību sērijas šādā secībā: augstākā, zemākā un slēgšanas.

  Akciju diagramma: augstākā, zemākā, slēgšanas

 • Atvēršanas, augstākā, zemākā, slēgšanas.    Šī akciju diagramma izmanto četras vērtību sērijas šādā secībā: atvēršanas, augstākā, zemākā un slēgšanas.

  Akciju diagramma: atvēršanas, augstākā, zemākā, slēgšanas

 • Apjoms, augstākā, zemākā, slēgšanas.    Šī akciju diagramma izmanto četras vērtību sērijas šādā secībā: apjoms, augstākā, zemākā un slēgšanas. Tā nosaka apjomu, izmantojot divas vērtību asis: vienu tām kolonnām, kurās norādīts daudzums, bet otru — akciju cenām.

  Akciju diagramma: apjoms, augstākā, zemākā, slēgšanas

 • Apjoms, atvēršanas, augstākā, zemākā, slēgšanas.    Šī akciju diagramma izmanto piecas vērtību sērijas šādā secībā: apjoms, atvēršanas, augstākā, zemākā un slēgšanas.

  Akciju diagramma: apjoms, atvēršanas, augstākā, zemākā, slēgšanas

Virsmas diagrammā var attēlot datus, kas darblapā ir sakārtoti kolonnās vai rindās. Šī diagramma noder, ja vēlaties atrast optimālu divu datu kopu kombināciju. Līdzīgi kā topogrāfiskā kartē laukumus, kas atrodas vienā vērtību diapazonā, norāda ar līdzīgām krāsām un rakstiem. Virsmas diagrammu var veidot, ja gan kategorijas, gan datu sērijas ir skaitliskas vērtības.

Virsmas diagrammas

Virsmas diagrammu tipi

 • Telpiska virsma.    Šajā diagrammā dati tiek attēloti telpiskā skatā, ko varētu salīdzināt ar telpiskai stabiņu diagrammai pārvilktu gumijas lapu. Parasti to izmanto, lai parādītu daudzu datu saistību, ko citādi varētu būt grūti saskatīt. Virsmas diagrammā krāsu joslas neattēlo datu sērijas; tās norāda vērtību atšķirības.

  Telpiska virsmas diagramma

 • Telpiska karkasveida virsma.    Ja telpiska virsmas diagramma tiek attēlota bez virsmas krāsas, to sauc par telpisku karkasveida virsmas diagrammu. Šajā diagrammā tiek rādītas tikai līnijas. Karkasveida telpisku virsmas diagrammu nav viegli izprast, bet tajā lielas datu kopas var attēlot ievērojami ātrāk nekā telpiskā virsmas diagrammā.

  Telpiska karkasveida virsmas diagramma

 • Kontūra    Kontūru diagrammas ir virsmas diagrammas, kas tiek skatītas no augšpuses, līdzīgi kā divdimensiju topogrāfiskās kartes. Kontūru diagrammā krāsu joslas attēlo noteiktus vērtību diapazonus. Līnijas kontūru diagrammā savieno katras vērtības pretējos punktus.

  Kontūru diagramma

 • Karkasveida kontūra    Karkasveida kontūru diagrammas arī ir virsmas diagrammas, kas tiek skatītas no augšas. Karkasveida virsmas diagrammā tiek attēlotas tikai līnijas bez krāsu joslām. Karkasveida virsmas diagrammas nav viegli lasāmas. Apsveriet iespēju to vietā izmantot telpiskas virsmas diagrammas.

  Karkasveida kontūru diagramma

Radara diagrammās var attēlot datus, kas darblapā ir izkārtoti kolonnās vai rindās. Radara diagrammās tiek salīdzinātas vairāku datu sērija kopvērtības.

Radara diagramma

Radara diagrammu tips

 • Radars un radars ar marķieriem.    Ar vai bez atsevišķu datu punktu marķieriem radara diagrammas parāda vērtību izmaiņas attiecībā pret centra punktu.

  Radara diagramma un radara diagramma ar marķieriem

 • Aizpildīts radars    Aizpildītā radaru diagrammā datu sērijas pārklātais apgabals ir aizpildīts ar krāsu.

  Aizpildīta radara diagramma

Koka kartes diagramma nodrošina hierarhisku datu skatu un ir viegls veids, kā salīdzināt dažādus kategorizēšanas līmeņus. Koka kartes diagrammā attēlotas kategorijas pēc krāsas un tuvuma, un tajā viegli parādīt lielu datu apjomu, kas būtu sarežģīti citu tipu diagrammās. Koka kartes diagrammu var attēlot, ja hierarhijas struktūrā ir tukšās šūnas, un koka kartes diagrammas ir noderīgas, lai salīdzinātu hierarhijas proporcijas.

Koka kartes diagrammas piemērs sistēmā Office 2016 darbam ar Windows

Piezīme.: Koka kartes diagrammām nav apakštipu.

Sunburst diagramma ir ideāli piemērota hierarhijas datu attēlošanai un to var attēlot, ja hierarhijas struktūrā ir tukšās šūnas. Katru hierarhijas līmeni atspoguļo viens aplis jeb loks, un pats iekšējais loks ir hierarhijas augša. Rozetveida diagramma bez hierarhijas datiem (viens kategoriju līmenis) izskatās līdzīgi riņķu diagrammai. Tomēr rozetveida diagramma ar vairākiem kategoriju līmeņiem parāda, kā ārējie apļi attiecas uz iekšējiem. Rozetveida diagramma visefektīvāk parāda, kā viens aplis ir sadalīts to veidojošajos gabalos.

Rozetveida diagrammas attēls sistēmā Office 2016 darbam ar Windows

Piezīme.: Rozetveida diagrammām nav apakštipu.

Histogrammas diagrammā attēlotie dati rāda dalījuma biežumu. Katra diagrammas kolonna tiek saukta par nodalījumu, ko var mainīt, lai detalizētāk analizētu datus.

Histogrammas paraugs

Histogrammas diagrammu tipi

 • Histogramma    Histogrammas diagramma rāda, kā sadalīti dati, kas sagrupēti pa biežuma nodalījumiem.

  Histogrammas diagramma histogrammas apakštipa diagrammā
 • Pareto diagramma    Pareto ir sakārtota histogrammas diagramma, kurā iekļautas kolonnas, kas sakārtotas dilstošā secībā un rinda, kas attēlo kopējo procentuālo vērtību.

  Pareto diagrammas apakštips histogrammu pieejamo diagrammu klāstā

Kastveida un nogriežņa procentiļu diagrammā tiek parādīts datu dalījums kvartilēs, iezīmējot vidējo un galējās vērtības. Lodziņiem var būt vertikāli vērstas līnijas, kas tiek dēvētas par nogriežņa procentilēm. Šīs līnijas norāda mainīgumu ārpus augšējās un apakšējās kvartiles, un jebkāds punkts ārpus šīm līnijām vai nogriežņa procentilēm tiek uzskatītas par galējām vērtībām. Izmantojiet šo diagrammas tipu, ja ir vairākas savstarpēji saistītas datu kopas.

Kastveida un nogriežņa procentiļu diagrammas paraugs

Piezīme.: Kastveida un nogriežņa procentiļu diagrammām nav apakštipu.

Ūdenskrituma diagrammā tiek rādīta jūsu finanšu datu tekošā kopsumma, tiklīdz vērtības tiek pievienotas vai atņemtas. Tas ir noderīgi, lai saprastu, kā sākotnējo vērtību ietekmē pozitīvu un negatīvu vērtību sērija. Kolonnas ir krāsainas, tāpēc ātri varat atšķirt pozitīvos skaitļus no negatīvajiem.

Ūdenskrituma diagrammas piemērs

Piezīme.: Ūdenskrituma diagrammām nav apakštipu.

Piltuves diagrammās tiek rādītas vērtības dažādos procesa posmos.

Piltuves diagramma, kurā tiek rādīts pārdošanas konveijers; posmi norādīti pirmajā kolonnā, vērtības — otrajā

Parasti vērtības samazinās pakāpeniski, tāpēc joslas atgādina piltuvi. Lasiet vairāk par piltuves diagrammām šeit.

Kombinētajā diagrammā var parādīt datus, kas ir sakārtoti kolonnās un rindās. Kombinētās diagrammas apvieno divu vai vairāku tipu diagrammas, lai atvieglotu datu uztveri, īpaši, ja šie dati ir ļoti atšķirīgi. Izmantojot sekundāro asi, šī diagramma kļūst vēl skaidrāka. Šajā piemērā esam izmantojuši stabiņu diagrammu, lai parādītu, cik māju pārdots no janvāra līdz jūnijam, un līniju diagrammu, lai lietotāji varētu ātri noteikt mēneša vidējo pārdošanas cenu.

Kombinētā diagramma ar sekundāro asi

Kombinēto diagrammu tips

 • Sagrupēti stabiņi — līnija un sagrupēti stabiņi — līnija uz sekundārās ass.    Ar vai bez sekundārās ass šajā diagrammā tiek apvienota sagrupētu stabiņu un līniju diagramma, kur vienā diagrammā dažas datu sērijas tiek rādītas kā stabiņi, bet citas — kā līnijas.

  Sagrupētu stabiņu diagrammas

 • Laukumu grēda — sagrupēti stabiņi.    Šajā diagrammā tiek apvienota laukumu grēdu un sagrupētu stabiņu diagramma, kur vienā diagrammā dažas datu sērijas tiek rādītas kā laukumu grēdas, bet citas — kā stabiņi.

  Laukumu grēdas – sagrupētu stabiņu diagramma

 • Pielāgota kombinācija.    Šī diagramma ļauj apvienot diagrammas, kuras vēlaties rādīt vienā diagrammā.

  Pielāgotas kombinācijas diagramma

Kartes diagrammu var izmantot, lai salīdzinātu vērtības un parādītu kategorijas pēc ģeogrāfiskajiem reģioniem. Izmantojiet to, ja jūsu datos ir ģeogrāfiski reģioni, piemēram valstis/reģioni, rajoni, apgabali vai pasta indeksi.

Piemēram, Valstis pēc iedzīvotāju skaita izmanto vērtības. Vērtības attēlo iedzīvotāju kopskaitu katrā valstī, katram attēlojumam izmantojot divu krāsu gradienta spektru. Katra reģiona krāsu nosaka tas, kurā spektra vietā atrodas tā vērtība attiecībā pret pārējām.

Excel kartes diagramma ar vērtību datiem

Nākamajā piemērā Valstis pēc kategorijas tiek parādītas kategorijas, izmantojot standarta apzīmējumus, lai parādītu grupas vai piederības. Katrs datu punkts tiek attēlots pilnīgi atšķirīgā krāsā.

Excel kartes diagramma pēc kategorijas

Diagrammas tipa maiņa

Ja jau esat izveidojis diagrammu un vienkārši vēlaties mainīt tās tipu, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

 1. Atlasiet diagrammu, noklikšķiniet uz cilnes Noformējums un noklikšķiniet uz Mainīt diagrammas tipu.

  Mainīt diagrammas tipu

 2. Lodziņā Mainīt diagrammas tipu izvēlieties jaunu diagrammas tipu.

Skatiet arī

Diagrammas izveide ar ieteiktām diagrammām

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Paplašiniet savas prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Microsoft Insider

Vai šī informācija bija noderīga?

Cik lielā mērā esat apmierināts ar tulkojuma kvalitāti?

Kas ietekmēja jūsu pieredzi?

Vai vēlaties sniegt papildu atsauksmes? (Neobligāti)

Paldies par jūsu atsauksmēm!

×