Redaktora opcijas (papildu)

Redaktora opcijas sniedz iespēju atlasīt opcijas savam saturam programmā Outlook. Piemēram, varat izvēlēties, vai rakstīšana automātiski aizstāj atlasītu tekstu un vai paturēt avota formatējumu tekstā, kuru kopējat un ielīmējat.

Rediģēšanas opcijas

Izgriešana, kopēšana un ielīmēšana

E-pasta satura parādīšana

Attēlojums

Rediģēšanas opcijas

Atzīmējiet izvēles rūtiņu vienai vai vairākām no šīm opcijām. Kad esat beidzis opciju atlasi, noklikšķiniet uz Labi.

 • Rakstīšana aizstāj atlasītu tekstu. Atlasiet šo opciju, lai izdzēstu atlasīto tekstu, kad sākat rakstīt. Ja notīrāt šo izvēles rūtiņu, Microsoft Office Outlook ievieto jaunu tekstu atlasītā teksta priekšā un neizdzēš atlasīto tekstu.

 • Atlasot automātiski atlasīt visu vārdu. Atlasiet šo opciju, lai atlasītu visus vārdus, atlasot daļu no vārda un pēc tam daļu no nākamā vārda. Ieslēdzot šo opciju, programma Outlook atlasa vārdu un sekojošo atstarpi, kad veicat dubultklikšķi uz vārda.

 • Atļaut vilkt un nomest tekstu. Atlasiet šo opciju, lai varētu pārvietot vai kopēt atlasīto tekstu, to velkot. Lai pārvietotu tekstu, atlasiet to un pēc tam velciet uz jaunu atrašanās vietu. Lai kopētu tekstu, atlasiet tekstu un pēc tam turiet nospiestu taustiņu CTRL, vienlaikus velkot atlasīto tekstu uz jauno atrašanās vietu.

 • Izmantot kombināciju Ctrl+klikšķis, lai atvērtu hipersaiti. Atlasiet šo opciju, lai atvieglotu hipersaišu teksta rediģēšanu. Kad šī opcija ir ieslēgta, nospiediet taustiņu CTRL, vienlaikus noklikšķinot uz saites, lai sekotu saitei. Kad šī opcija ir izslēgta, noklikšķinot uz saites, programma Outlook atver saites mērķi, tāpēc saites tekstu ir daudz grūtāk rediģēt.

 • Automātiski izveidot zīmējuma kanvu, kad tiek ievietotas automātiskās formas. Atlasiet šo opciju, lai ievietotu zīmējuma kanvas apkārt zīmētiem objektiem vai tintes zīmējumiem un tekstam, kad to ievietojat e-pasta ziņojumā. Zīmējuma kanvas palīdz sakārtot zīmētus objektus un attēlus un pēc tam pārvietot tos kā vienību.

 • Izmantot viedo rindkopu atlasi. Atlasiet šo opciju, lai atlasītu rindkopas atzīmi, kad atlasāt visu rindkopu. Ja iekļaujat rindkopas atzīmi, izgriežot un ielīmējot rindkopu, jūs neatstājat tukšu rindkopu, un rindkopa automātiski saglabā jūsu formatējumu.

 • Izmantot viedo kursoru. Atlasiet šo opciju, lai norādītu, ka kursors pārvietojas, ritinot uz augšu vai uz leju. Kad nospiežat kreiso bultiņu, labo bultiņu, augšupvērsto bultiņu vai lejupvērsto bultiņu pēc ritināšanas, kursors reaģē pašlaik skatītajā lapā, nevis iepriekšējā pozīcijā.

 • Pārrakstīšanas režīma kontrolei izmantot taustiņu Insert. Atlasiet šo opciju, lai ieslēgtu vai izslēgtu pārrakstīšanas režīmu, nospiežot taustiņu Insert.

 • Izmantot pārrakstīšanas režīmu. Atlasiet šo opciju, lai aizstātu esošu tekstu rakstīšanas laikā, pa vienai rakstzīmei. Ja ir atlasīta opcija Pārrakstīšanas režīma kontrolei izmantot taustiņu Insert, varat ieslēgt vai izslēgt šo opciju, nospiežot taustiņu Insert.

 • Pievienot dubultpēdiņas numerācijai ivritā. Atlasiet šo opciju, lai pievienotu dubultpēdiņas (") numerācijai.

 • Piedāvāt atjaunināt stilu. Atlasiet šo opciju, lai parādītu uzvedni, kad tieši modificējat tekstu, kuram tiek lietots stils, un pēc tam atkārtoti lietojat stilu modificētajam tekstam. Kad parādās uzvedne, varat atjaunināt stilu, pamatojoties uz nesen veiktajām izmaiņām, vai atkārtoti lietot stila formatējumu.

 • Sarakstiem ar aizzīmēm un numurētiem sarakstiem izmantot parasto stilu. Atlasiet šo opciju, lai sarakstu stilu pamatā izmantotu parasto rindkopas stilu, nevis rindkopu sarakstu stilu.

 • Reģistrēt formatēšanas darbības. Atlasiet šo opciju, lai reģistrētu savas formatēšanas darbības rakstīšanas laikā. Tādējādi varat viegli lietot to pašu formatējumu citur. Šī opcija ir jāieslēdz, pirms varat izmantot komandu Atlasīt tekstu ar līdzīgu formatējumu īsinājumizvēlnē, kas parādās, ar peles labo pogu noklikšķinot uz atlasīta teksta. Lai parādītu sarakstu ar izmantoto formatējumu, noklikšķiniet uz komandas Opcijas rūtī Stils un pēc tam atzīmējiet izvēles rūtiņas Rindkopas līmeņa formatējums, Fontu formatējums un Aizzīmju un numerācijas formatējums.

 • Atzīmēt nekonsekventu formatējumu. Atlasiet šo opciju, lai apzīmētu formatējumu ar viļņotu zilu pasvītrojumu, ja tas ir līdzīgs, bet nav identisks pārējam formatējumam jūsu e-pasta ziņojumos. Lai izmantotu šo opciju, jāatzīmē arī izvēles rūtiņa Reģistrēt formatēšanas darbības.

 • Iespējot noklikšķināšanu un rakstīšanu. Atlasiet šo opciju, lai ievietotu tekstu, grafikas, tabulas vai citus vienumus e-pasta ziņojuma tukšā apgabalā, veicot dubultklikšķi tukšajā apgabalā. Noklikšķināšanas un rakstīšanas līdzeklis automātiski ievieto rindkopas un lieto nepieciešamo līdzinājumu, lai novietotu vienumu vietā, kur veicāt dubultklikšķi. Šis līdzeklis ir pieejams tikai drukas izkārtojuma un tīmekļa izkārtojuma skatā.

 • Noklusējuma rindkopu stils. Atlasiet stilu, kas tiek lietots tekstam, izmantojot noklikšķināšanas un rakstīšanas opciju.

 • Izmantot secības pārbaudi. Atlasiet šo opciju, lai validētu, vai uzrakstītās rakstzīmes parādās pareizā secībā, lai izmantotu kā toņu zīmi, diakritisko zīmi vai patskani, kas jānovieto virs, zem, pirms vai pēc pavadošā līdzskaņa.

  Šī opcija ir pieejama tikai tad, ja teksta rediģēšanai ir iespējota saliktās rakstības valoda. Rakstīt un aizstāt. Atlasiet šo opciju, lai aizstātu iepriekš rakstīto rakstzīmi ar jauno rakstzīmi, ja divas rakstzīmes nevar vienlaikus pastāvēt vienā teksta klasterī.

 • Āzijas valodu fontus lietot arī latīņu rakstības tekstā. Atlasiet šo opciju, lai mainītu latīņu rakstzīmes uz atlasīto Āzijas valodu fontu, kad lietojat Āzijas valodu fontu atlasītajam tekstam. Notīriet šo izvēles rūtiņu, ja vēlaties, lai latīņu rakstzīmes paliek latīņu fontā, kad lietojat Āzijas valodu fontu atlikušajam e-pasta ziņojumam. PIEZĪME. Šī opcija ir pieejama tikai tad, ja teksta rediģēšanai ir iespējota Austrumāzijas valoda.

 • Automātiski pārslēgt tastatūru atbilstoši apkārtējā teksta valodai. Atlasiet šo opciju, lai mainītu tastatūras valodu un fontu, pamatojoties uz tā teksta valodu, kur novietots kursors. Ja notīrāt šo opciju, tiek mainīts tikai fonts.

  Šī opcija ir pieejama tikai tad, ja teksta rediģēšanai ir iespējota Austrumāzijas valoda un ir instalēts ievades metodes redaktors Austrumāzijas valodu rakstzīmju rakstīšanai.

 • Izmantot mantoto IME režīmu, lai iespējotu pārrakstīšanas režīmu. Atlasiet šo opciju, lai atļautu jūsu rakstītajām rakstzīmēm aizstāt esošās rakstzīmes (pārrakstīt), kad izmantojat ievades metodes redaktoru (IME) datorā, kurā darbojas operētājsistēma Microsoft Windows XP. Ja datorā, kurā darbojas sistēma Windows Vista, ir instalēta programma Outlook, šī opcija nav redzama, jo pārrakstīšanas režīms tiek atbalstīts automātiski.

  Šī opcija ir pieejama tikai tad, ja teksta rediģēšanai ir iespējota Austrumāzijas valoda un ir instalēts ievades metodes redaktors Austrumāzijas valodu rakstzīmju rakstīšanai.

 • IME vadīkla ir aktīva. Atlasiet šo opciju, lai startētu ievades metodes redaktoru (IME). Notīriet šo izvēles rūtiņu, lai apturētu IME.

  Šī opcija ir pieejama tikai tad, ja teksta rediģēšanai ir iespējota Austrumāzijas valoda un ir instalēts ievades metodes redaktors Austrumāzijas valodu rakstzīmju rakstīšanai.

 • IME TrueInline Atlasiet šo opciju, lai izmantotu dabisko valodas interfeisu datoros, kuros iespējots IME.

  Šī opcija ir pieejama tikai tad, ja teksta rediģēšanai ir iespējota Austrumāzijas valoda un ir instalēts ievades metodes redaktors Austrumāzijas valodu rakstzīmju rakstīšanai.

 • IME iestatījumi. Noklikšķiniet, lai atvērtu dialoglodziņu IME nosaukuma rekvizīti. Izmantojiet šo dialoglodziņu, lai iestatītu vai mainītu teksta, tastatūras, rakstzīmju pārvēršanas un citas opcijas aktīvajā IME.

  Šī opcija ir pieejama tikai tad, ja teksta rediģēšanai ir iespējota Austrumāzijas valoda un ir instalēts ievades metodes redaktors Austrumāzijas valodu rakstzīmju rakstīšanai.

Izgriešana, kopēšana un ielīmēšana

Atzīmējiet izvēles rūtiņu vienai vai vairākām no šīm opcijām. Kad esat beidzis opciju atlasi, noklikšķiniet uz Labi.

 • Tajā pašā e-pasta ziņojumā. Ar šo opciju tiek noteikta noklusējuma darbība, ielīmējot saturu tajos pašos e-pasta ziņojumos, no kuriem to kopējāt. Atlasiet vienu no opcijām nolaižamajā sarakstā:

  • Paturēt avota formatējumu (noklusējums). Šī opcija saglabā rakstzīmju stilus un tiešo formatējumu, kāds bija kopētajam tekstam. Tiešais formatējums iekļauj tādus parametrus kā fontu lielums un slīpraksts vai citu formatējumu, kas nav iekļauts rindkopas stilā.

  • Sapludināt formatējumu. Ar šo opciju tiek atmesta lielākā daļa formatējuma, kas kopētajam tekstam lietots tieši, bet saglabāts formatējums, kas uzskatāms par izcēlumu, piemēram, treknraksts un slīpraksts, ja tas lietots tikai daļai no atlasītā teksta. Tekstā tiek saglabāti tās rindkopas parametri, kurā tas tiek ielīmēts. Tekstam tiek piemērots arī viss tiešais formatējums vai rakstzīmju stila rekvizīti, kādi ir tekstam, kas ir uzreiz aiz kursora pēc teksta ielīmēšanas.

  • Paturēt tikai tekstu. Ar šo opciju tiek atmests viss formatējums un elementi ārpus teksta, piemēram, attēli vai tabulas. Tekstam tiek piemēroti tikai tās rindkopas stila parametri, kurā tas tiek ielīmēts, un tādi tieša formatējuma vai rakstzīmju stila rekvizīti, kas ir tekstam, kas ir uzreiz aiz kursora pēc teksta ielīmēšanas. Grafiskie elementi tiek atmesti, un tabulas tiek pārvērstas par rindkopu sēriju.

 • Ielīmēšana starp e-pasta ziņojumiem. Ar šo opciju tiek noteikta noklusējuma darbība, kas tiek veikta, ielīmējot saturu, ko kopējāt no cita e-pasta ziņojuma programmā Outlook. Atlasiet vienu no opcijām nolaižamajā sarakstā:

  • Paturēt avota formatējumu (noklusējums). Šī opcija saglabā kopētajam tekstam lietoto formatējumu. Visi definētie stili, kas saistāmi ar kopēto tekstu, tiek kopēti arī mērķa e-pasta ziņojumā.

  • Sapludināt formatējumu Ar šo opciju tiek atmesta lielākā daļa formatējuma, kas kopētajam tekstam lietots tieši, bet saglabāts formatējums, kas uzskatāms par izcēlumu, piemēram, treknraksts un slīpraksts, ja tas lietots tikai daļai no atlasītā teksta. Tekstā tiek saglabāti tās rindkopas parametri, kurā tas tiek ielīmēts. Tekstam tiek piemērots arī viss tiešais formatējums vai rakstzīmju stila rekvizīti, kādi ir tekstam, kas ir uzreiz aiz kursora pēc teksta ielīmēšanas.

  • Paturēt tikai tekstu. Ar šo opciju tiek atmests viss formatējums un elementi ārpus teksta, piemēram, attēli vai tabulas. Tekstam tiek piemēroti tikai tās rindkopas stila parametri, kurā tas tiek ielīmēts, un tādi tieša formatējuma vai rakstzīmju stila rekvizīti, kas ir tekstam, kas ir uzreiz aiz kursora pēc teksta ielīmēšanas. Grafiskie elementi tiek atmesti, un tabulas tiek pārvērstas par rindkopu sēriju.

 • Ielīmēšana starp e-pasta ziņojumiem gadījumā, kad konfliktē stila definīcijas. Ar šo opciju tiek noteikta noklusējuma darbība, kas tiek veikta, ielīmējot saturu, ko kopējāt no cita e-pasta ziņojuma programmā Outlook, un stils, kas piesaistīts kopētajam tekstam, ir definēts citādi e-pasta ziņojumā, kurā tekstu ielīmējat. Atlasiet vienu no opcijām nolaižamajā sarakstā:

  • Paturēt avota formatējumu. Ar šo opciju tiek saglabāts kopētā teksta izskats, piešķirot parasto stilu ielīmētajam tekstam un lietojot tiešo formatējumu. Tiešais formatējums iekļauj tādus parametrus kā fonta lielums un slīpraksts vai citu formatējumu, kas imitē kopētā teksta stila definīciju.

  • Izmantot mērķa stilus (noklusējums). Ar šo opciju tiek saglabāts stila nosaukums, kas saistīts ar kopēto tekstu, bet tiek izmantota tā e-pasta ziņojuma stila definīcija, kurā teksts tiek ielīmēts. Piemēram, kopējat Virsraksts 1 tekstu no viena e-pasta ziņojuma uz citu. Vienā e-pasta ziņojumā Virsraksts 1 ir definēts kā Arial treknraksta teksts ar fonta lielumu 14, un e-pasta ziņojumā, kurā ielīmējat tekstu, Virsraksts 1 ir definēts kā Cambria treknraksta teksts ar burtu lielumu 16. Lietojot opciju Izmantot mērķa stilus, ielīmētajam tekstam tiek izmantots stils Virsraksts 1, proti, Cambria treknrakstā ar burtu lielumu 16.

 • Ielīmēšana no citām programmām. Ar šo opciju tiek noteikta ielīmētās daļas noklusējuma darbība, kas kopēta no citas programmas. Atlasiet vienu no opcijām nolaižamajā sarakstā:

  • Paturēt avota formatējumu (noklusējums). Šī opcija saglabā kopētā teksta formatējumu.

  • Sapludināt formatējumu. Ar šo opciju tiek atmesta lielākā daļa formatējuma, kas kopētajam tekstam lietots tieši, bet saglabāts formatējums, kas uzskatāms par izcēlumu, piemēram, treknraksts un slīpraksts, ja tas lietots tikai daļai no atlasītā teksta. Tekstā tiek saglabāti tās rindkopas parametri, kurā tas tiek ielīmēts. Tekstam tiek piemērots arī viss tiešais formatējums, kāds ir tekstam, kas ir uzreiz aiz kursora pēc teksta ielīmēšanas.

  • Paturēt tikai tekstu. Ar šo opciju tiek atmests viss formatējums un elementi ārpus teksta, piemēram, attēli vai tabulas. Tekstam tiek piemēroti tikai tās rindkopas stila parametri, kurā tas tiek ielīmēts, un tādi tieša formatējuma vai rakstzīmju stila rekvizīti, kas ir tekstam, kas ir uzreiz aiz kursora pēc teksta ielīmēšanas. Grafiskie elementi tiek atmesti, un tabulas tiek pārvērstas par rindkopu sēriju.

 • Ievietot/ielīmēt attēlus kā. Ar šo opciju tiek noteikts, kā programma Outlook ievieto attēlus attiecībā pret tekstu e-pasta ziņojumā. Attēlus tekstā var iekļaut, ļaut attēlus pārvietot kopā ar tekstu vai aplauzt tekstu ap, pirms vai aiz attēla. Atlasiet vienu no opcijām nolaižamajā sarakstā:

  • Vienā rindiņā ar tekstu. Ar šo opciju grafikas tiek ievietotas tekstā kā teksts. Šī opcija tiek izmantota pēc noklusējuma. Grafikas tiek pārvietotas, tekstu pievienojot vai izdzēšot. Grafikas var vilkt, lai mainītu to novietojumu, tāpat kā velkat tekstu.

  • Kvadrātveida. Ar šo opciju teksts tiek aplauzts pret visām grafika malām. Grafika netiek pārvietota, tekstu pievienojot vai izdzēšot, tomēr to var vilkt, lai pārvietotu.

  • Cieši. Ar šo opciju teksts tiek aplauzts apkārt faktiskajam attēlam neregulārā formā. Grafika netiek pārvietota, tekstu pievienojot vai izdzēšot, tomēr to var vilkt, lai pārvietotu.

  • Aiz teksta. Ar šo opciju grafika tiek ievietota tā, ka tā atrodas atsevišķā līmenī aiz teksta. Ap grafiku nav apmales. Grafika netiek pārvietota, tekstu pievienojot vai izdzēšot, tomēr to var vilkt, lai pārvietotu.

  • Priekšā tekstam. Ar šo opciju grafika tiek ievietota tā, ka tā atrodas atsevišķā līmenī priekšā tekstam. Ap grafiku nav apmales. Grafika netiek pārvietota, tekstu pievienojot vai izdzēšot, tomēr to var vilkt, lai pārvietotu.

  • Cauri. Ar šo opciju teksts tiek aplauzts apkārt grafikai, tiek aizpildīta telpa, kas veidojas zem ieliektām formām, piemēram, pusmēness. Grafika netiek pārvietota, tekstu pievienojot vai izdzēšot, tomēr to var vilkt, lai pārvietotu.

  • Augšmalā un apakšmalā. Ar šo opciju tiek novērsta teksta aplaušana grafikas malās. Grafika netiek pārvietota, tekstu pievienojot vai izdzēšot, tomēr to var vilkt, lai pārvietotu.

  Paturēt aizzīmes un numerāciju, kad teksta līmēšanai tiek izmantota opcija Paturēt tikai tekstu. Atlasiet šo opciju, lai numerāciju un aizzīmes konvertētu par teksta simboliem.

 • Ielīmēšanai izmantot taustiņu Insert. Atlasiet šo opciju un izmantojiet taustiņu INSERT, lai Office starpliktuves saturu ievietotu ziņojumā.

 • Rādīt ielīmēšanas opciju pogas. Atlasiet šo opciju, lai, ielīmējot saturu, tiktu parādīta poga Ielīmēšanas opcijas. Pogu Ielīmēšanas opcijas var izmantot, lai ignorētu vai mainītu iestatījumus šajā dialoglodziņa Redaktora opcijas sadaļā.

 • Izmantot viedo izgriešanu un ielīmēšanu. Atlasiet šo opciju, lai automātiski pielāgotu formatēšanu, ielīmējot tekstu. Pēc izvēles rūtiņas atzīmēšanas noklikšķiniet uz Iestatījumi, lai iestatītu papildu ielīmēšanas opcijas.

  • Iestatījumi. Noklikšķiniet, lai atvērtu dialoglodziņu Iestatījumi. Izmantojiet šo dialoglodziņu, lai noteiktu atstarpes un formatējumu, sapludinot, izgriežot un ielīmējot tekstu. Varat ignorēt noklusējuma darbību, izmantojot pogu Ielīmēšanas opcijas, kas parādās, ielīmējot saturu no starpliktuves e-pasta ziņojumā. Šī poga ir pieejama tikai tad, kad ir ieslēgta opcija Izmantot viedo izgriešanu un ielīmēšanu.

  • Automātiski koriģēt teikumu un vārdu atstarpes. Atlasiet šo opciju, lai, tekstu dzēšot, tiktu noņemtas liekās atstarpes, vai, ielīmējot tekstu no starpliktuves, tiktu pievienotas nepieciešamās atstarpes.

  • Koriģēt rindkopu atstarpes, veicot ielīmēšanu. Atlasiet šo opciju, lai novērstu tukšu rindkopu rašanos un nekonsekventu rindkopu atstarpju lietojumu. 

  • Koriģēt tabulu formatējumu un līdzinājumu, veicot ielīmēšanu. Atlasiet šo opciju, lai kontrolētu tabulu formatējumu un līdzinājumu. Kad šī opcija ir ieslēgta, atsevišķas šūnas tiek ielīmētas kā teksts, tabulas daļas tiek ielīmētas kā esošās tabulas rindas (nevis kā ligzdtabula), un esošai tabulai pievienotās tabulas tiek tai pielāgotas.

  • Stila ealastība. Šīs opcijas atlasīšana nerada nekādas izmaiņas. Lai detalizēti noteiktu stilu darbības, saturu ielīmējot, izmantojiet sadaļas Papildu opciju sadaļas Izgriešana, kopēšana un ielīmēšana iespējas, kas attiecas uz darbību Ielīmēšana.

  • Sapludināt formatējumu, veicot ielīmēšanu no Microsoft Office PowerPoint. Atlasiet šo opciju, lai kontrolētu rezultātus, ielīmējot saturu no PowerPoint prezentācijas. Kad šī opcija ir ieslēgta, ielīmētajā tekstā tiek lietots apkārtējā teksta vai tabulas formatējums. Ielīmētajā sarakstā tiek lietotas pēdējās izmantotās aizzīmes, numerācija vai saraksta stils, savukārt vienumu, piemēram, tabulu, hipersaišu, attēlu, OLE objektu un formu izskats tiek atstāts tāds, kāds tas ir PowerPoint avotā.

  • Koriģēt formatējumu, veicot ielīmēšanu no Microsoft Office Excel. Atlasiet šo opciju, lai kontrolētu rezultātu, ielīmējot datus no programmas Excel. Kad šī opcija ir ieslēgta, ielīmētie dati tiek ievietoti tabulā, bet diagrammas tiek ielīmētas kā attēli, nevis OLE objekti.

  • Ielīmētos sarakstus sapludināt ar apkārtējiem sarakstiem. Atlasiet šo opciju, lai, sarakstā ielīmējot elementus, formatētu tos atbilstoši pārējam sarakstam.

E-pasta satura parādīšana

Atzīmējiet izvēles rūtiņu vienai vai vairākām no šīm opcijām. Kad esat beidzis opciju atlasi, noklikšķiniet uz Labi.

 • Dokumenta logā rādīt aplauztu tekstu. Atlasiet šo opciju, lai e-pasta ziņojuma dokumenta logā teksts tiktu aplauzts tā, lai tas būtu vieglāk lasāms.

 • Rādīt attēlu vietturus. Atlasiet šo opciju, lai katra attēla vietā e-pasta ziņojumos tiktu parādīts tukšs lodziņš. Šī opcija paātrina ritināšanu cauri e-pasta ziņojumam, kurā ir daudz attēlu.

 • Ekrānā rādīt zīmējumus un tekstlodziņus. Atlasiet šo opciju, lai drukas izkārtojuma vai tīmekļa izkārtojuma skatā tiktu parādīti objekti, kas veidoti ar Outlook zīmēšanas rīkiem. Notīriet šo izvēles rūtiņu, lai paslēptu zīmējumus un, iespējams, paātrinātu tādu ziņojumu parādīšanu, kuros ir daudz zīmējumu. Zīmējumi tiek drukāti arī tad, kad notīrīta izvēles rūtiņa.

 • Rādīt teksta animāciju. Atlasiet šo opciju, lai ekrānā tiktu parādīta teksta animācija. Notīriet izvēles rūtiņu, lai redzētu, kā izskatīsies izdrukātais teksts.

  Lietojiet šo opciju, skatot animētu tekstu ziņojumos, kas veidoti ar Outlook versiju, kas vecāka par Outlook 2007. Pašreizējā Outlook versija vairs nepiedāvā iespēju veidot animētu tekstu.

 • Rādīt vadības rakstzīmes. Atlasiet šo opciju, lai parādītu vadības rakstzīmes no labās uz kreiso pusi.

  Šī opcija ir pieejama tikai tad, ja teksta rediģēšanai ir iespējota valoda ar rakstību no labās uz kreiso pusi.

 • Rādīt grāmatzīmes. Atlasiet šo opciju, lai ekrānā tiktu parādītas grāmatzīmes. Ja piešķirat vienumam grāmatzīmi, vienums, kam pievienota grāmatzīme, tiek parādīts iekavās ([…]). Grāmatzīme, kas pievienota atrašanās vietai, tiek parādīta kā svītriņa — I. Iekavas un svītriņa nav redzama izdrukātajos ziņojumos.

 • Rādīt viedtagus. Atlasiet šo opciju, lai zem teksta, kas uzskatāms par viedtagu, tiktu parādīta purpursarkana punktēta līnija.

 • Rādīt lauku kodus, nevis to vērtības. Atlasiet šo opciju, lai ziņojumos tiktu parādīti lauku kodi, nevis rezultāti. Piemēram, redzēsit { TIME @\"yyyy'. gada 'd. MMMM" }, nevis 2008. gada 4. februāris. Notīriet izvēles rūtiņu, lai tiktu parādīti lauku rezultāti.

  Neatkarīgi no šī iestatījuma vienmēr varat pārslēgties starp lauku kodu un to rezultātu attēlojumu, nospiežot taustiņu kombināciju ALT+F9.

 • Cipari. Šī opcija nosaka, kā ziņojumos būs redzami cipari. Šī opcija ir pieejama tikai tad, ja teksta rediģēšanai ir iespējota arābu valoda.

  Atlasiet vienumu no saraksta.

  • Arābu. Atlasiet šo opciju, lai parādītu ciparus formātā, kas pazīstams angļu valodas un citu Eiropas valodu lietotājiem.

  • Hindi Atlasiet šo opciju, lai parādītu ciparus formātā, kas pazīstams arābu valodas un hindi lietotājiem.

  • Konteksts. Atlasiet šo opciju, lai parādītu ciparus atbilstoši apkārtējā teksta valodai.

  • Sistēma. Atlasiet šo opciju, lai parādītu ciparus atbilstoši reģionālajiem iestatījumiem vadības panelī.

 • Mēnešu nosaukumi. Šī opcija nosaka, kā Gregora kalendāra mēneši parādās arābu valodas tekstā. Atlasiet vienumu no saraksta.

  • Arābu. Atlasiet šo opciju, lai izmantotu arābu mēnešu nosaukumus.

  • Angļu transliterētais. Atlasiet šo opciju, lai izrunātu Gregora kalendāra mēnešu nosaukumus angļu valodas izrunā, izmantojot arābu valodas tekstu.

  • Franču transliterētais. Atlasiet šo opciju, lai izrunātu Gregora kalendāra mēnešu nosaukumus franču valodas izrunā, izmantojot arābu valodas tekstu.

 • Diakritiskās zīmes. Šī opcija parāda diakritiskās zīmes e-pasta ziņojumā. Šī opcija ir pieejama tikai tad, ja teksta rediģēšanai ir iespējota valoda, kurā tiek izmantotas diakritiskās zīmes.

 • Lietot šo krāsu diakritiskajām zīmēm. Atlasiet šo opciju, lai norādītu krāsu visu diakritisko zīmju attēlošanai neatkarīgi no diakritisko zīmju krāsas sākotnējā ziņojumā. Atlasiet krāsu sarakstā.

 • Dokumenta skats. Šī opcija norāda teksta virzienu jauniem e-pasta ziņojumiem.

  • No labās uz kreiso. Atlasiet šo opciju, lai izkārtotu e-pasta ziņojumus no labās uz kreiso pusi. Piemēram, rindkopas sākas ziņojuma labajā pusē un teksts plūst uz kreiso pusi.

  • No kreisās uz labo. Atlasiet šo opciju, lai izkārtotu e-pasta ziņojumus no kreisās uz labo pusi. Piemēram, rindkopas sākas ziņojuma kreisajā pusē un teksts plūst uz labo pusi.

 • Fontu aizstāšana. Noklikšķiniet, lai atvērtu dialoglodziņu Fontu aizstāšana. Lietojiet šo opciju, lai noteiktu, vai aktīvajā e-pasta ziņojumā izmantoti datorā nepieejami fonti. Ja ziņojumā izmantoti datorā nepieejami fonti, izmantojiet dialoglodziņu, lai norādītu aizstājējfontu.

Attēlojums

Atzīmējiet izvēles rūtiņu vienai vai vairākām no šīm opcijām. Kad esat beidzis opciju atlasi, noklikšķiniet uz Labi.

 • Lielumus rādīt šādās mērvienībās. Atlasiet mērvienības, kuras izmantot horizontālajā mērjoslā un lielumiem, kurus ievadāt dialoglodziņos.

 • Lielumus rādīt rakstzīmju platuma vienībās. Atlasiet šo opciju, lai izmantotu rakstzīmju platumu kā pamatu teksta līdzināšanai, piemēram, vertikālajā un horizontālajā mērjoslā. PIEZĪME. Šī opcija ir pieejama tikai tad, ja teksta rediģēšanai ir iespējota Austrumāzijas valoda.

 • HTML objektu izmērus izteikt pikseļos. Atlasiet šo opciju, lai lietotu pikseļus kā noklusējuma mērvienības dialoglodziņos, kas attiecināmi uz HTML objektiem.

 • Ekrāna padomos rādīt īsinājumtaustiņus. Atlasiet šo opciju, lai ekrāna padomos tiktu rādīti īsinājumtaustiņi.

 • Drukas izkārtojuma skatā rādīt vertikālo mērjoslu. Atlasiet šo opciju, lai e-pasta ziņojuma loga malā tiktu parādīta vertikālā mērjosla. Pārliecinieties, vai lentē cilnes Skats grupā Rādīt/paslēpt atzīmēta izvēles rūtiņa Mērjosla.

 • Drukas izkārtojuma skatā rādīt labo mērjoslu. Atlasiet šo opciju, lai e-pasta ziņojuma loga malā tiktu parādīta labā mērjosla.

  Šī opcija ir pieejama tikai tad, ja teksta rediģēšanai ir iespējota valoda ar rakstību no kreisās uz labo pusi.

 • Optimizēt rakstzīmju novietojumu atbilstoši izkārtojumam, nevis lasāmībai. Atlasiet šo opciju, lai rakstzīmes tiktu novietotas tā, kā tās izskatīsies izdrukātā ziņojumā attiecībā pret teksta blokiem.

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka jums varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta speciālistiem.

×