Tabulas rindu un kolonnu pievienošana vai izdzēšana

Tabulas rindu un kolonnu pievienošana vai izdzēšana

Varat izmantot tabulu rīkus, lai viegli pievienotu un dzēstu rindas un kolonnas PowerPoint.

 • Kādu Outlook versiju jūs lietojat?
 • Jaunākās versijas
 • Office 2007

Pievienot rindu

 1. Noklikšķiniet tabulas šūnā rindā, kas atrodas virs vai zem vietas, kur vēlaties, lai tiktu rādīta jaunā rinda.

 2. Sadaļas tabulas rīkicilnes izkārtojums grupā rindas & kolonnas veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Lai pievienotu rindu virs atlasītās šūnas, noklikšķiniet uz ievietot virs.

  • Lai pievienotu rindu zem atlasītās šūnas, noklikšķiniet uz Ievietot tālāk.

   Opcijas grupā Rindas un kolonnas

   Piezīmes.: 

   • Lai vienlaikus pievienotu vairākas rindas, izmantojot peli, velciet, lai atlasītu vienādu rindu skaitu līdz summai, kuru vēlaties pievienot, un pēc tam noklikšķiniet uz ievietot virs vai ievietot zem. Piemēram, atlasiet trīs esošas rindas, noklikšķiniet uz ievietot virs vai ievietot zem, un tiks pievienotas vēl trīs rindas.

   • Lai tabulas beigās pievienotu rindu, noklikšķiniet uz pēdējās rindas pēdējo šūnu un pēc tam nospiediet taustiņu TAB.

Kolonnas pievienošana

 1. Noklikšķiniet tabulas šūnā pa labi vai pa kreisi no kolonnas, kur vēlaties, lai tiktu rādīta jaunā kolonna.

 2. Sadaļas tabulas rīkicilnes izkārtojums grupā rindas & kolonnas veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Lai pievienotu kolonnu pa kreisi no atlasītās šūnas, noklikšķiniet uz Ievietot pa kreisi.

  • Lai pievienotu kolonnu pa labi no atlasītās šūnas, noklikšķiniet uz Ievietot pa labi.

   Opcijas grupā Rindas un kolonnas

   Piezīme.: Lai vienlaikus pievienotu vairākas kolonnas, izmantojot peli, velciet, lai atlasītu vienādu kolonnu skaitu līdz summai, kuru vēlaties pievienot, un pēc tam noklikšķiniet uz Ievietot pa kreisi vai Ievietot pa labi. Piemēram, atlasiet trīs esošas kolonnas, noklikšķiniet uz Ievietot pa kreisi vai Ievietot pa labi, un pēc tam tiks pievienotas vēl trīs slejas.

Rindas vai kolonnas dzēšana

 1. Noklikšķiniet tabulas šūnā kolonnā vai rindā, kuru vēlaties izdzēst.

 2. Sadaļas tabulas rīkicilnes izkārtojums grupā rindas & kolonnas noklikšķiniet uz Dzēstun pēc tam uz Dzēst kolonnas vai Dzēst rindas.

  Kolonnu vai rindu dzēšana

Tabulas dzēšana

 1. Noklikšķiniet uz tabulas, lai to atlasītu.

 2. Sadaļas tabulas rīkicilnes izkārtojums grupā rindas & kolonnas noklikšķiniet uz Dzēstun pēc tam uz Dzēst tabulu vai arī nospiediet tastatūras taustiņu DELETE.

  Tabulas dzēšana

Skatiet arī

Tabulas šūnu sapludināšana, sašķelšana vai dzēšana

Tabulas izskata mainīšana

Tabulas pievienošana slaidam

Pievienot rindu

 1. Noklikšķiniet tabulas šūnā rindā, kas atrodas virs vai zem vietas, kur vēlaties, lai tiktu rādīta jaunā rinda.

 2. Sadaļas tabulas rīkicilnes izkārtojums grupā Tabula noklikšķiniet uz Atlasītun pēc tam noklikšķiniet uz Atlasīt rindu.

  Programmas Word tabulas rīku cilnes Izkārtojums attēls

 3. Sadaļas tabulas rīkicilnes izkārtojums grupā rindas un kolonnas veiciet kādu no šīm darbībām:

  Programmas PowerPoint grupas Rindas un kolonnas attēls

  • Lai pievienotu rindu virs atlasītās rindas, noklikšķiniet uz ievietot virs.

  • Lai pievienotu rindu zem atlasītās rindas, noklikšķiniet uz Ievietot tālāk.

   Lai vienlaikus pievienotu vairākas rindas, atlasiet pievienojamo rindu skaitu un pēc tam noklikšķiniet uz ievietot virs vai ievietot zem.

Padoms.: Lai tabulas beigās pievienotu rindu, noklikšķiniet pēdējās rindas pēdējā šūnā un pēc tam nospiediet taustiņu TAB.

Kolonnas pievienošana

 1. Noklikšķiniet tabulas šūnā kolonnā pa kreisi vai pa labi no vietas, kur vēlaties redzēt jauno kolonnu.

 2. Sadaļas tabulas rīkicilnes izkārtojums grupā Tabula noklikšķiniet uz Atlasītun pēc tam noklikšķiniet uz Atlasīt kolonnu.

  Programmas Word tabulas rīku cilnes Izkārtojums attēls

 3. Sadaļas tabulas rīkicilnes izkārtojums grupā rindas un kolonnas veiciet kādu no šīm darbībām:

  Programmas PowerPoint grupas Rindas un kolonnas attēls

  • Lai pievienotu kolonnu pa kreisi no atlasītās kolonnas, noklikšķiniet uz Ievietot pa kreisi.

  • Lai pievienotu kolonnu pa labi no atlasītās kolonnas, noklikšķiniet uz Ievietot pa labi.

   Lai vienlaikus pievienotu vairākas kolonnas, atlasiet pievienojamo kolonnu skaitu un pēc tam noklikšķiniet uz Ievietot pa kreisi vai Ievietot pa labi.

Kolonnas vai rindas dzēšana

 1. Noklikšķiniet tabulas šūnā kolonnā vai rindā, kuru vēlaties izdzēst.

 2. Sadaļas tabulas rīkicilnes izkārtojums grupā Tabula noklikšķiniet uz Atlasītun pēc tam noklikšķiniet uz Atlasīt kolonnu vai Atlasīt rindu.

  Programmas Word tabulas rīku cilnes Izkārtojums attēls

 3. Sadaļas tabulas rīkicilnes izkārtojums grupā rindas & kolonnas noklikšķiniet uz bultiņas zem Dzēst.

  Programmas PowerPoint grupas Rindas un kolonnas attēls

 4. Izpildiet vienu no šīm darbībām:

  • Lai izdzēstu kolonnu, noklikšķiniet uz Dzēst kolonnas vai nospiediet atpakaļatkāpes taustiņu.

  • Lai izdzēstu rindu, noklikšķiniet uz Dzēst rindas vai nospiediet atpakaļatkāpes taustiņu.

 • Kādu versiju jūs lietojat?
 • Jaunākās versijas
 • Office 2011

Pievienot rindu

 1. Noklikšķiniet tabulas šūnā rindā, kas atrodas virs vai zem vietas, kur vēlaties, lai tiktu rādīta jaunā rinda.

 2. Cilnes izkārtojums grupā rindas & kolonnas veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Lai pievienotu rindu virs atlasītās šūnas, noklikšķiniet uz ievietot virs.

  • Lai pievienotu rindu zem atlasītās šūnas, noklikšķiniet uz Ievietot tālāk.

   Pogas lentē, lai rediģētu tabulas rindas un kolonnas

   Piezīmes.: 

   • Lai vienlaikus pievienotu vairākas rindas, izmantojot peli, velciet, lai atlasītu vienādu rindu skaitu līdz summai, kuru vēlaties pievienot, un pēc tam noklikšķiniet uz ievietot virs vai ievietot zem. Piemēram, atlasiet trīs esošas rindas, noklikšķiniet uz ievietot virs vai ievietot zem, un tiks pievienotas vēl trīs rindas.

   • Lai tabulas beigās pievienotu rindu, noklikšķiniet uz pēdējās rindas pēdējo šūnu un pēc tam nospiediet taustiņu TAB.

Kolonnas pievienošana

 1. Noklikšķiniet tabulas šūnā pa labi vai pa kreisi no kolonnas, kur vēlaties, lai tiktu rādīta jaunā kolonna.

 2. Cilnes izkārtojums grupā rindas & kolonnas veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Lai pievienotu kolonnu pa kreisi no atlasītās šūnas, noklikšķiniet uz Ievietot pa kreisi.

  • Lai pievienotu kolonnu pa labi no atlasītās šūnas, noklikšķiniet uz Ievietot pa labi.

   Pogas lentē, lai rediģētu tabulas rindas un kolonnas

   Piezīme.: Lai vienlaikus pievienotu vairākas kolonnas, izmantojot peli, velciet, lai atlasītu vienādu kolonnu skaitu līdz summai, kuru vēlaties pievienot, un pēc tam noklikšķiniet uz Ievietot pa kreisi vai Ievietot pa labi. Piemēram, atlasiet trīs esošas kolonnas, noklikšķiniet uz Ievietot pa kreisi vai Ievietot pa labi, un pēc tam tiks pievienotas vēl trīs slejas.

Rindas vai kolonnas dzēšana

 1. Noklikšķiniet tabulas šūnā kolonnā vai rindā, kuru vēlaties izdzēst.

 2. Cilnes izkārtojums grupā rindas & kolonnas noklikšķiniet uz Dzēstun pēc tam uz Dzēst kolonnas vai Dzēst rindas.

  Atlasiet pogu Dzēst un pēc tam izvēlieties Dzēst kolonnas vai dzēst rindas.

Tabulas dzēšana

 1. Noklikšķiniet uz tabulas, lai to atlasītu.

 2. Cilnes izkārtojums grupā rindas & kolonnas noklikšķiniet uz Dzēstun pēc tam uz Dzēst tabulu vai arī uz tastatūras nospiediet taustiņu DELETE.

  Komanda Dzēst kolonnu

Pievienot rindu

 1. Noklikšķiniet tabulas šūnā rindā, kas atrodas virs vai zem vietas, kur vēlaties, lai tiktu rādīta jaunā rinda.

 2. Cilnes tabulas izkārtojums grupā rindas & kolonnas veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Lai pievienotu rindu virs atlasītās šūnas, noklikšķiniet uz augstāk.

  • Lai pievienotu rindu zem atlasītās šūnas, noklikšķiniet uz Tālāk.

   Pogas lentē, lai rediģētu tabulas rindas un kolonnas

   Piezīmes.: 

   • Lai vienlaikus pievienotu vairākas rindas, izmantojot peli, velciet, lai atlasītu vienādu rindu skaitu līdz summai, kuru vēlaties pievienot, un pēc tam noklikšķiniet uz virs vai zem. Piemēram, atlasiet trīs esošas rindas, noklikšķiniet uz virs vai zem, un tiks pievienotas vēl trīs rindas.

   • Lai tabulas beigās pievienotu rindu, noklikšķiniet uz pēdējās rindas pēdējo šūnu un pēc tam nospiediet taustiņu TAB.

Kolonnas pievienošana

 1. Noklikšķiniet tabulas šūnā pa labi vai pa kreisi no kolonnas, kur vēlaties, lai tiktu rādīta jaunā kolonna.

 2. Cilnestabulas izkārtojums grupā rindas & kolonnas veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Lai pievienotu kolonnu pa kreisi no atlasītās šūnas, noklikšķiniet uz pa kreisi.

  • Lai pievienotu kolonnu pa labi no atlasītās šūnas, noklikšķiniet uz pa labi.

   Pogas lentē, lai rediģētu tabulas rindas un kolonnas

   Piezīme.: Lai vienlaikus pievienotu vairākas kolonnas, izmantojot peli, velciet, lai atlasītu vienādu kolonnu skaitu līdz summai, kuru vēlaties pievienot, un pēc tam noklikšķiniet uz pa kreisi vai pa labi. Piemēram, atlasiet trīs esošas kolonnas, noklikšķiniet uz pa kreisi vai pa labi, un pēc tam tiks pievienotas vēl trīs slejas.

Rindas vai kolonnas dzēšana

 1. Noklikšķiniet tabulas šūnā kolonnā vai rindā, kuru vēlaties izdzēst.

 2. Cilnes tabulas izkārtojums grupā rindas & kolonnas noklikšķiniet uz Dzēstun pēc tam noklikšķiniet uz Dzēst kolonnas vai Dzēst rindas.

  Komanda Dzēst kolonnu

Tabulas dzēšana

 1. Noklikšķiniet uz tabulas, lai to atlasītu.

 2. Cilnes tabulas izkārtojums grupā rindas & kolonnas noklikšķiniet uz Dzēstun pēc tam noklikšķiniet uz Dzēst tabulu vai uz tastatūras nospiediet taustiņu DELETE.

  Komanda Dzēst tabulu

Pievienot rindu

 1. Noklikšķiniet tabulas šūnā rindā, kas atrodas virs vai zem vietas, kur vēlaties, lai tiktu rādīta jaunā rinda.

 2. Sadaļas tabulas rīkicilnes izkārtojums grupā rindas & kolonnas veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Lai pievienotu rindu virs atlasītās šūnas, noklikšķiniet uz ievietot virs.

  • Lai pievienotu rindu zem atlasītās šūnas, noklikšķiniet uz Ievietot tālāk.

   Opcijas grupā Rindas un kolonnas

   Piezīmes.: 

   • Lai tabulas beigās pievienotu rindu, varat noklikšķināt uz pēdējās rindas pēdējo šūnu un pēc tam nospiest taustiņu TAB.

   • PowerPoint darbam tīmeklī nevar vienlaikus pievienot vairākas rindas vai kolonnas.

Kolonnas pievienošana

 1. Noklikšķiniet tabulas šūnā pa labi vai pa kreisi no kolonnas, kur vēlaties, lai tiktu rādīta jaunā kolonna.

 2. Sadaļas tabulas rīkicilnes izkārtojums grupā rindas & kolonnas veiciet kādu no šīm darbībām:

  • Lai pievienotu kolonnu pa kreisi no atlasītās šūnas, noklikšķiniet uz Ievietot pa kreisi.

  • Lai pievienotu kolonnu pa labi no atlasītās šūnas, noklikšķiniet uz Ievietot pa labi.

   Opcijas grupā Rindas un kolonnas

   Piezīme.: PowerPoint darbam tīmeklī nevar vienlaikus pievienot vairākas rindas vai kolonnas.

Rindas vai kolonnas dzēšana

 1. Noklikšķiniet tabulas šūnā kolonnā vai rindā, kuru vēlaties izdzēst.

 2. Sadaļas tabulas rīkicilnes izkārtojums grupā rindas & kolonnas noklikšķiniet uz Dzēstun pēc tam uz Dzēst kolonnas vai Dzēst rindas.

  Kolonnu vai rindu dzēšana

Tabulas dzēšana

 1. Noklikšķiniet jebkurā tabulas vietā.

 2. Sadaļas tabulas rīkicilnes izkārtojums grupā rindas & kolonnas noklikšķiniet uz Dzēstun pēc tam uz Dzēst tabulu.

  Tabulas dzēšana

Skatiet arī

Tabulas šūnu sapludināšana, sašķelšana vai dzēšana

Tabulas izskata mainīšana

Tabulas pievienošana slaidam

Piezīme.:  Šī lapa ir tulkota automatizēti, un tajā var būt gramatiskas kļūdas un neprecizitātes. Mūsu nolūks ir šo saturu padarīt jums noderīgu. Vai jūs varat mūs informēt, vai informācija bija noderīga? Šeit ir raksts angļu valodā jūsu atsaucei.​

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka jums varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta speciālistiem.

×