Teksta atrašana un aizstāšana e-pasta ziņojumā vai vienumā

Programmā Outlook jums ir piekļuve rediģēšanas rīkiem, kas sniedz iespēju atrast un aizstāt vienkāršu tekstu vai frāzes e-pasta ziņojumā. Varat arī paplašināt meklēšanu, lai atrastu vārdus vai frāzes, kas satur konkrētus burtus vai burtu kombinācijas, izmantojot aizstājējzīmes un kodus. Jūs varat arī atrast un aizstāt formatējumu, piemēram, meklēt pēc fonta lieluma, stila, valodas un rindkopu atzīmēm, vai arī atrast un aizstāt dažādas lietvārdu formas vai darbības vārdu laikus, piemēram, "ziņojums" vai "ziņojumi" un "lietot" vai "lietots".

Jūs varat ātri atrast katru konkrēta vārda vai frāzes gadījumu, izmantojot opciju Atrast.

 1. E-pasta ziņojumā vai izveidotajos vienumos cilnes Teksta formatēšana grupā Rediģēšana izvēlieties Atrast.

  Izvēlieties Teksta formatēšana un pēc tam Rediģēšana, lai atvērtu nolaižamo sarakstu

 2. Lodziņā Ko atrast ierakstiet tekstu, ko vēlaties meklēt.

 3. Veiciet vienu no šīm darbībām

  • Lai atrastu katru vārda vai frāzes gadījumu, izvēlieties Atrast nākamo.

  • Lai atrastu visus konkrēta vārda vai frāzes gadījumus vienlaikus, izvēlieties Atrast > Galvenais dokuments.

Padoms.: Lai atceltu notiekošu meklēšanu, nospiediet taustiņu ESC.

Varat automātiski aizstāt vārdu vai frāzi ar citu, piemēram, varat aizstāt Acme ar Apex.

Piezīme.: Aizstājtekstam būs identisks lielu burtu lietojums. Piemēram, ja meklējat "AKA" un aizstājat ar "Also known as", rezultāts būs "ALSO KNOWN AS".

 1. E-pasta ziņojumā vai izveidotajos vienumos cilnes Teksta formatēšana grupā Rediģēšana izvēlieties Aizstāt.

  Programmas Outlook cilnē Teksta formatēšana sadaļā Rediģēšana izvēlieties Aizstāt.

  Piezīme.: Varat arī izvēlēties cilni Aizstāt dialoglodziņā Atrašana.

 2. Dialoglodziņā Atrašana un aizstāšana izvēlieties cilni Aizstāt un lodziņā Ko atrast ierakstiet meklējamo tekstu.

 3. Lodziņā Aizstāt ar ierakstiet aizstāšanai paredzēto tekstu.

  Programmas Outlook dialoglodziņš Atrašana un aizstāšana.

 4. Veiciet vienu no šīm darbībām:

  • Lai atrastu nākamo teksta gadījumu, izvēlieties Atrast nākamo.

  • Lai aizstātu teksta gadījumu, izvēlieties Aizstāt, un Outlook pāriet uz nākamo gadījumu.

  • Lai aizstātu visus teksta gadījumus, izvēlieties Aizstāt visus.

Padoms.: Lai atceltu notiekošu aizstāšanu, nospiediet taustiņu ESC.

Lai vizuāli pārskatītu dokumentu, meklējot katru vārda vai frāzes gadījumu, varat meklēt visus gadījumus un iezīmēt tās ekrānā. Lai gan teksts ir iezīmēts ekrānā, tas netiek iezīmēts izdrukātajā dokumentā.

 1. E-pasta ziņojumā vai izveidotajos vienumos cilnes Teksta formatēšana grupā Rediģēšana izvēlieties Atrast.

 2. Lodziņā Ko atrast ierakstiet tekstu, kas jāatrod.

 3. Izvēlieties Lasīšanas iezīmēšana > Iezīmēt visu.

  6eee1aa4-822b-4d0e-9763-8f5f2311b2a3

  Piezīme.: Lai izslēgtu iezīmēšanu ekrānā, izvēlieties Lasīšanas iezīmēšana > Notīrīt iezīmēšanu.

Detalizēta atrašana un aizstāšana

Varat meklēt ne tikai tekstu. Outlook ļauj meklēt formatējumu, piemēram, treknrakstu vai slīprakstu, fontus, rindkopu atzīmes, atstarpes, grāmatzīmes vai pat valodu.

Varat meklēt, aizstāt vai noņemt rakstzīmju formatējumu. Piemēram, varat meklēt noteiktu vārdu vai frāzi un mainīt fonta krāsu vai arī varat meklēt konkrētu formatējumu, piemēram, treknrakstu, un to mainīt.

 1. E-pasta ziņojumā vai izveidotajos vienumos cilnes Teksta formatēšana grupā Rediģēšana izvēlieties Aizstāt.

 2. Veiciet vienu no šīm darbībām:

  • Lai atrastu tekstu ar īpašu formatējumu, ierakstiet tekstu lodziņā Ko atrast.

  • Lai atrastu tikai formatējumu, atstājiet lodziņu Ko atrast tukšu.

 3. (Neobligāti) Sadaļā Meklēšanas opcijas atzīmējiet meklēšanas izvēles rūtiņu.

 4. Izvēlieties Formatēšana un izvēlieties formāta opcijas, ko vēlaties atrast un aizstāt.

  Dialoglodziņā Atrašana un aizstāšana izvēlieties Formatēšana un pēc tam opciju nolaižamajā sarakstā.

  Piezīmes.: 

  • Ja neredzat Formatēšana, izvēlieties Vēl.

  • Programmas Outlook dialoglodziņā Atrašana un aizstāšana izvēlieties pogu Vēl, lai skatītu papildu opcijas.

 5. Lodziņā Aizstāt ar izvēlieties Formatēšana un pēc tam izvēlieties aizstāšanas formāta opcijas.

  Piezīme.: Ja vēlaties aizstāt tekstu, ko ievadījāt lodziņā Ko atrast, lodziņā Aizstāt ar ierakstiet aizstāšanas tekstu.

 6. Veiciet vienu no šīm darbībām:

  • Lai atrastu un aizstātu katru konkrēto formatējuma instanci, izvēlieties Atrast nākamo > Aizstāt.

  • Lai aizstātu visas konkrētās formatēšanas instances dokumentā, izvēlieties Aizstāt visus.

Varat meklēt un aizstāt īpašās rakstzīmes un dokumenta elementus, piemēram, cilnes un manuālos lappušu pārtraukumus. Piemēram, varat atrast visas dubultās rindkopas atzīmes un aizstāt tās ar vienu rindkopas atzīmi.

 1. E-pasta ziņojumā vai izveidotajos vienumos cilnes Teksta formatēšana grupā Rediģēšana izvēlieties Atrast.

 2. Izvēlieties Īpašs un pēc tam izvēlieties vienumu.

  Dialoglodziņā Atrašana un aizstāšana izvēlieties Īpašie un pēc tam opciju sarakstā.

  Piezīmes.: 

  • Ja neredzat Īpašs, izvēlieties Vēl.

  • Programmas Outlook dialoglodziņā Atrašana un aizstāšana izvēlieties pogu Vēl, lai skatītu papildu opcijas.

 3. Lai aizstātu vienumu, izvēlieties cilni Aizstāt un pēc tam lodziņā Aizstāt ar ierakstiet to, ko vēlaties izmantot kā aizstājēju.

 4. Izvēlieties Atrast nākamo, Atrast visu, Aizstāt vai Aizstāt visu.

  Padoms.: Lai atceltu notiekošu meklēšanu, nospiediet taustiņu ESC.

Varat izmantot aizstājējzīmes, lai atrastu tekstu. Piemēram, varat izmantot zvaigznītes (*) aizstājējzīmi, lai meklētu rakstzīmju virkni (piemēram, “s*e” atrod vārdus “sakne” un “sapulce”).

Aizstājējzīmju izmantošana teksta atrašanai un aizstāšanai

 1. E-pasta ziņojumā vai izveidotajos vienumos cilnes Teksta formatēšana grupā Rediģēšana izvēlieties Atrast vai Aizstāt.

 2. Sadaļā Meklēšanas opcijas atzīmējiet izvēles rūtiņu Izmantot aizstājējzīmes.

  Piezīme.: Ja neredzat Meklēšanas opcijas, izvēlieties Vēl.

 3. Veiciet vienu no šīm darbībām:

  • Izvēlieties Īpašs, izvēlieties aizstājējzīmi un pēc tam lodziņā Ko atrast ierakstiet papildu tekstu. Papildinformāciju skatiet tabulā "Aizstājējzīmes vienumiem, ko vēlaties atrast un aizstāt" tālāk šajā sadaļā.

  • Lodziņā Ko atrast ierakstiet aizstājējzīmi. Papildinformāciju skatiet tabulā "Aizstājējzīmes vienumiem, ko vēlaties atrast un aizstāt" tālāk šajā sadaļā.

  Piezīme.: Ja vēlaties aizstāt vienumu, ko ievadījāt lodziņā Ko atrast, lodziņā Aizstāt ar ierakstiet aizstāšanas tekstu.

 4. (Neobligāti) Ja vēlaties aizstāt arī vienumu, ko ievadījāt lodziņā Ko atrast, izvēlieties cilni Aizstāt un pēc tam lodziņā Aizstāt ar ierakstiet to, ko vēlaties izmantot kā aizstājēju.

 5. Izvēlieties Atrast nākamo, Atrast visu, Aizstāt vai Aizstāt visu.

  Padoms.: Lai atceltu notiekošu meklēšanu, nospiediet taustiņu ESC.

Aizstājējzīmes vienumiem, ko vēlaties atrast un aizstāt

 • Ja ir atzīmēta izvēles rūtiņa Izmantot aizstājējzīmes, programma Outlook atrod tikai precīzu jūsu ievadītu tekstu. Ņemiet vērā, ka izvēles rūtiņas Saskaņot reģistru un Meklēt tikai kā pilnu vārdu nav pieejamas (ir pelēkotas), lai norādītu, ka šīs opcijas ir automātiski ieslēgtas un tās nevar izslēgt.

 • Ja vēlaties meklēt rakstzīmi, kas ir definēta kā aizstājējzīme, pirms rakstzīmes ievadiet atpakaļvērsto slīpsvītru (\). Piemēram, ierakstiet \?, lai atrastu jautājuma zīmi.

 • Lai grupētu aizstājējzīmes un tekstu un lai norādītu novērtēšanas secību, izmantojiet iekavas. Piemēram, rakstiet <(iz)*(ts)>, lai atrastu “izmantots” un “izveidots”.

 • Varat izmantot aizstājējzīmi \n, lai meklētu izteiksmi un pēc tam aizstātu to ar pārkārtotu izteiksmi. Piemēram, lodziņā Ko meklēt ierakstiet (Dzenis) (Niks) un lodziņā Aizstāt ar ierakstiet \2 \1. Programma Outlook atradīs izteiksmi Dzenis Niks un aizstās ar Niks Dzenis.

Lai atrastu

Ierakstiet

Piemērs

Jebkura atsevišķa rakstzīme

?

d?t atrod “dot” un “dēt”

Jebkura rakstzīmju virkne

*

s*t atrod “sākt” un “sēdēt”

Vārda sākums

<

< (inter) atrod “interesants” un “internets”, bet ne “medinterns”.

Vārda beigas

>

(ts)> atrod “sākts” un “pabeigts”, bet ne “taktsmērs”.

Viena no norādītajām rakstzīmēm

[ ]

d[oē]t atrod “dot” un “dēt”

Jebkura viena rakstzīme šajā diapazonā

[-]

[e-t]akts atrod “kakts” un “pakts”. Diapazons jānorāda augošā secībā

Jebkura viena rakstzīme, izņemot rakstzīmju diapazonu kvadrātiekavās

[!x-z]

t[!a-m]ck atrod “tock” un “tuck”, bet ne “tack” vai “tick”

Tieši n iepriekšējās rakstzīmes vai izteiksmes gadījumi

{n}

fe{2}d atrod “feed”, bet ne “fed”.

Vismaz n iepriekšējās rakstzīmes vai izteiksmes gadījumi

{n,}

fe{1,}d atrod “fed” un “feed”

No n līdz m iepriekšējās rakstzīmes vai izteiksmes gadījumi

{n,m}

10{1,3} atrod 10, 100 un 1000.

Viens vai vairāki iepriekšējās rakstzīmes vai izteiksmes gadījumi

@

lo@t atrod “lot” un “loot”.

Izmantojiet šos kodus, lai atrastu burtus, formatējumu, laukus vai īpašas rakstzīmes. Ņemiet vērā, ka daži kodi darbojas tikai tad, ja opcija Izmantot aizstājējzīmes ir ieslēgta vai izslēgta.

Kodi, kas darbojas lodziņos Ko atrast vai Aizstāt ar

Lai atrastu

Ierakstiet

Rindkopas atzīme ( rindkopas atzīme )

^p (nedarbojas meklēšanas lodziņā, ja opcija Izmantot aizstājējzīmes ir ieslēgta) vai ^13

Tabulēšanas rakstzīme ( Tabulēšanas rakstzīme )

^t vai ^9

ASCII rakstzīme

^nnn, kur nnn ir rakstzīmes kods.

ANSI rakstzīme

^0nnn, kur 0 ir nulle un nnn ir rakstzīmes kods

Domuzīme ( — )

^+

Vienotājzīme ( – )

^=

Jumtiņa rakstzīme

^^

Manuāls rindiņas pārtraukums ( manuāls rindiņas pārtraukums )

^l vai ^11

Slejas pārtraukums

^n vai ^14

Lappuses vai sadaļas pārtraukums

^12 (aizstājot ievieto lappuses pārtraukumu)

Manuāls lappuses pārtraukums

^m (atrod vai aizstāj arī sadaļu pārtraukumus, ja ir ieslēgta opcija Izmantot aizstājējzīmes)

Nedalāmā atstarpe ( Dokumenta attēls (mazs) )

^s

Nedalāmā pārnesumzīme ( Nedalāmā pārnesumzīme )

^~

Neobligātā pārnesumzīme ( Neobligātā pārnesumzīme )

^-

Kodi, kas darbojas tikai lodziņā Ko atrast (ja opcija Izmantot aizstājējzīmes ir ieslēgta)

Lai atrastu

Ierakstiet

Attēls vai grafika (tikai iekļautie)

^g

Kodi, kas darbojas tikai lodziņā Ko atrast (ja opcija Izmantot aizstājējzīmes ir izslēgta)

Lai atrastu

Ierakstiet

Jebkura rakstzīme

^?

Jebkurš cipars

^#

Jebkurš burts

^$

Unikoda rakstzīme

^Unnnn, kur nnnn ir rakstzīmes kods

Attēls vai grafika (tikai iekļautie)

^1

Vēres atzīme

^f vai ^2

Beigu vēres atzīme

^e

Lauks

^d

Atverošā figūriekava (kad lauku kodi ir redzami)

^19

Noslēdzošā figūriekava (kad lauku kodi ir redzami)

^21

Komentārs

^a vai ^5

Atzīmējiet tā sociālā tīkla rūtiņu, kurā vēlaties publicēt

^b

Em atstarpe (unikods)

^u8195

En atstarpe (unikods)

^u8194

Baltstarpa

^w (jebkuru parasto un nedalāmo atstarpju kombinācija un tabulēšanas rakstzīmes)

Kodi, kas darbojas tikai lodziņā Aizstāt ar

Lai atrastu

Ierakstiet

Microsoft Windows starpliktuves saturs

^c

Lodziņa Ko atrast saturs

^&

Varat pāriet uz konkrētu vienumu, piemēram, lappusi, grāmatzīmi vai e-pasta ziņojuma rindiņu.

 1. E-pasta ziņojumā vai izveidotajos vienumos cilnes Teksta formatēšana grupā Rediģēšana izvēlieties Atrast > Doties uz.

  Cilnes Teksta formatēšana grupā Rediģēšana izvēlieties Atrast un pēc tam Doties uz.

 2. Sarakstā Doties uz izvēlieties vienumu.

  Dialoglodziņā Atrašana un aizstāšana pārejiet uz cilni Doties uz, izvēlieties Doties uz izvēlēto opciju, lai sāktu.

 3. Veiciet vienu no šīm darbībām:

  • Lai pārietu uz konkrētu vienumu, ierakstiet atbilstošo vienumu identificējošo informāciju ievades lodziņā un pēc tam izvēlieties Doties uz.

  • Lai pārietu uz nākamo vai iepriekšējo norādītā tipa vienumu, atstājiet ievades lodziņu tukšu un izvēlieties Nākamais vai Iepriekšējais.

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka jums varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta speciālistiem.

×