Pierakstīties, izmantojot Microsoft
Pierakstīties vai izveidot kontu
Sveicināti!
Atlasīt citu kontu.
Jums ir vairāki konti
Izvēlieties kontu, ar kuru vēlaties pierakstīties.

Tekstlodziņos un lielākajā daļā formu var būt iekļauts teksts. Tekstu var novietot horizontāli vai vertikāli un tas var būt redzams vienā rindiņā vai aplauzt vairākām līnijām.

Varat mainīt teksta virzienu, kā arī mainīt tekstlodziņu un formu piemales optimālai retinājumam vai mainīt formu izmērus, lai ietilpinātu tekstu.

Teksta virziena norādīšana formā vai tekstlodziņā

Teksta virziena paraugi: horizontāli, pagriezti un grupēti

Formā vai tekstlodziņā var mainīt teksta lasīšanas virzienu. Tas ir, varat rādīt tekstu rakursā par 90 vai 270 grādiem, lai tas būtu redzams sānis.

 1. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz formas vai tekstlodziņa malas.

 2. Īsinājumizvēlnē atlasiet Formatēt formu.

  Format shape menu item selected

 3. Formas formatēšanas rūtī noklikšķiniet uz Izmēri/izkārtojums un & rekvizīti Layout & Properties tab.

 4. Sadaļā Tekstlodziņšatlasiet vajadzīgo opciju sarakstā Teksta virziens.

  Teksta efektu panelis ar atlasītu teksta virzienu

Teksta pagriešana (spoguļattēlu) formā vai tekstlodziņā

Spoguļpievērsta teksta piemērs: pirmā uz x ass tiek pagriezta par 180 grādiem, bet otra — par 180 grādiem uz y ass.
 1. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz lodziņa vai formas un atlasiet Formatēt formu.

 2. Formas formatēšanas rūtī atlasiet Efekti.

  Rūts Formas formatēšana cilne Efekti
 3. Atlasiet Telpiska pagriešana un lodziņā X pagriešana vaiY pagriešana ievadiet 180.

 4. (Neobligāts) Ja tekstlodziņš ir aizpildīts ar krāsu, varat noņemt krāsu rūtī Formas formatēšana. Atlasiet Aizpildīt & Līniju Cilne Aizpildījums un līnija, atlasiet Aizpildījumsun pēc tam atlasiet Bez aizpildījuma.

 5. (Neobligāts) Lai noņemtu tekstlodziņa kontūru, ar peles labo pogu noklikšķiniet uz tekstlodziņa, parādītajā mazajā rīkjoslā atlasiet Struktūra un izvēlieties Bez kontūras.

Horizontāls teksts formās

 1. Atlasiet rindkopu, teksta rindiņu, formu vai tekstlodziņu, kuru vēlaties modificēt.

 2. Dodieties uz Sākums un atlasiet vēlamo horizontālā līdzinājuma opciju.

The Paragraph group on the Home tab

Trīs vertikālas teksta līdzināšanas opcijas: augšā, vidū un apakšā

 1. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz formas vai tekstlodziņa apmales.

 2. Īsinājumizvēlnē atlasiet Formatēt formu.

  Format shape menu item selected

 3. Formas formatēšanas rūtī atlasiet Izmēri/izkārtojums un & rekvizīti Layout & Properties tab.

  Paneli Formatēt formu ar atlasītu vertikālo līdzinājumu

 4. Atlasiet vajadzīgo opciju sarakstā Vertikālais līdzinājums.

Kad teksts tiek aplauzts,tas automātiski turpina darboties jaunā rindiņā, tiklīdz sasniedz formas vai tekstlodziņa labo apmali.

 1. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz tās formas vai tekstlodziņa apmales, kurā ir aplauztais teksts.

 2. Īsinājumizvēlnē atlasiet Formatēt formu.

  Format shape menu item selected

 3. Formas formatēšanas rūtī atlasiet Izmēri/izkārtojums un & rekvizīti Layout & Properties tabun pēc tam atlasiet Aplauzt tekstu formā.

  Format shape panel with Wrap Text selected

Piemale ir attālums starp tekstu un apslēpšanas formas vai tekstlodziņa ārējo apmali.

 1. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz formas vai tekstlodziņa apmales.

 2. Īsinājumizvēlnē atlasiet Formatēt formu.

  Format shape menu item selected

 3. Formas formatēšanas rūtī atlasiet Izmēri/izkārtojums un & rekvizīti Layout & Properties tab.

  Format shape showing margin settings

 4. Norādiet mērījumu collās vai milimetros (mm) jebkurai no šīm piemalēm:

  • Kreisā piemale     Attālums starp formas kreiso apmali un tekstu vistālāk pa kreisi

  • Labā piemale     Attālums starp formas labo apmali un tekstu labajā pusē

  • Augšējā piemale     Attālums starp formas augšējo apmali un augšējo tekstu

  • Apakšējā piemale     Attālums starp formas apakšējo apmali un zemāko tekstu

Varat automātiski palielināt formas vai tekstlodziņa lielumu vertikāli, lai tajā ietilpinātu tekstu.

 1. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz formas vai tekstlodziņa apmales.

 2. Īsinājumizvēlnē atlasiet Formatēt formu.

  Format shape menu item selected

 3. Formas formatēšanas rūtī atlasiet Izkārtojuma rekvizīti &Layout & Properties tab , atlasiet Tekstlodziņš unpēc tam atlasiet Mainīt formas izmērus, lai ietilpinātu tekstu.

  Format Shape with Resize shape for Text selected

Padoms.: Varat samazināt teksta lielumu, lai tas ietilptu formā vai tekstlodziņā, atlasot Samazināt tekstu, ja ir pārpilde.

Teksta virziena norādīšana formā vai tekstlodziņā

Teksta virziena paraugi: horizontāli un pagriezti

Varat mainīt teksta virzienu formā vai tekstlodziņā. Piemēram, varat pagriezt tekstu par 90 vai 270 grādiem, lai tas būtu sānis.

 1. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz tās formas vai tekstlodziņa malas, kurā atrodas teksts.

 2. Īsinājumizvēlnē atlasiet Formatēt formu.

 3. Dialoglodziņa kreisajā rūtī atlasiet Tekstlodziņš.

  The Format Shape dialog box

 4. Sadaļā Tekstaizkārtojums atlasiet vajadzīgo opciju sarakstā Teksta virziens.

 5. Atlasiet Aizvērt.

Teksta pagriešana (spoguļattēlu) formā vai tekstlodziņā

Spoguļpievērsta teksta piemērs: pirmā uz x ass tiek pagriezta par 180 grādiem, bet otra — par 180 grādiem uz y ass.
 1. Ievietojiet dokumentā tekstlodziņu vai formu un pēc tam ierakstiet un formatējiet tekstu.

 2. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz lodziņa vai formas un atlasiet Formatēt formu.

 3. Dialoglodziņā Formas formatēšana atlasiet Telpiska pagriešana pa kreisi.

  3D pagriešanas opcijas dialoglodziņā Formas formatēšana
 4. Lodziņā X ievadiet 180.

 5. Atlasiet Aizvērt.

Horizontāls teksts formās
 1. Noklikšķiniet uz vai pieskarieties rindkopai, teksta rindiņai, formai vai tekstlodziņam, kuru vēlaties modificēt.

 2. Cilnē Sākums atlasiet vēlamo horizontālā līdzinājuma opciju.

The Paragraph group on the Home tab

Formas ar vertikālu teksta līdzinājumu

 1. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz formas vai tekstlodziņa apmales.

 2. Īsinājumizvēlnē atlasiet Formatēt formuun pēc tam kreisajā rūtī atlasiet Tekstlodziņš.

  The Format Shape dialog box

 3. Sadaļā Tekstaizkārtojums atlasiet vajadzīgo opciju sarakstā Vertikālais līdzinājums.

 4. Atlasiet Aizvērt.

Varat automātiski palielināt formas vai tekstlodziņa lielumu vertikāli, lai tajā ietilpinātu tekstu.

 1. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz tās formas vai tekstlodziņa apmales, kuras izmērus vēlaties mainīt.

 2. Īsinājumizvēlnē atlasiet Formatēt formuun pēc tam kreisajā rūtī atlasiet Tekstlodziņš.

  The Format Shape dialog box

 3. Sadaļā Automātiskā ietilpināšanaatlasiet Mainīt formas izmērus, lai ietilpinātu tekstu.

 4. Atlasiet Aizvērt.

Padoms.: Varat samazināt teksta lielumu, lai tas ietilptu formā vai tekstlodziņā, atlasot Samazināt tekstu, ja ir pārpilde.

Iekšējā piemale ir maināmais attālums starp tekstu un formas vai tekstlodziņa ārējo apmali.

 1. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz formas vai tekstlodziņa apmales.

 2. Īsinājumizvēlnē atlasiet Formatēt formuun pēc tam kreisajā rūtī atlasiet Tekstlodziņš.

  The Format Shape dialog box

 3. Sadaļā Iekšējā piemaleizvēlieties vienu vai vairākas no šīm opcijām:

  • Pa kreisi     Norāda attālumu starp formas kreiso apmali un tekstu.

  • Pa labi     Norāda attālumu starp formas labo apmali un tekstu.

  • No augšas     Norāda attālumu starp formas augšējo apmali un tekstu.

  • Apakšdaļā     Norāda attālumu starp formas apakšējo apmali un tekstu.

 4. Atlasiet Aizvērt.

Teksta virziena norādīšana formā vai tekstlodziņā

 1. Control + Noklikšķiniet uz tās formas vai tekstlodziņa apmales, kurā ir teksts, un pēc tam atlasiet Formatēt formu.

 2. Formas formatēšanas rūtī pa labi atlasiet Teksta opcijas.

 3. Atlasiet trešo ikonu, tekstlodziņu un pēc tam sarakstā Teksta virziens atlasiet vajadzīgo opciju.

  Teksta virziens ir iezīmēts rūtī Formas formatēšana.

Teksta novietojums horizontāli rindkopā, tekstlodziņā vai formā

 1. Noklikšķiniet uz vai pieskarieties rindkopai, teksta rindiņai, formai vai tekstlodziņam, kuru vēlaties modificēt.

 2. Dodieties uzSākums un grupā Rindkopa noklikšķiniet uz horizontālā līdzinājuma opcijas.

  Teksta līdzināšanas opcijas

Varat automātiski palielināt tekstlodziņa vai formas lielumu vertikāli, lai tajā ietilpinātu tekstu.

 1. Control + Noklikšķiniet uz tās formas vai tekstlodziņa apmales, kuras izmērus vēlaties mainīt, un pēc tam atlasiet Formatēt formu.

 2. Formas formatēšanas rūtī pa labi atlasiet Teksta opcijas.

 3. Atlasiet Izkārtojums & rekvizīti un pēctam atzīmējiet izvēles rūtiņu blakus Mainīt formas izmērus, lai ietilpinātu tekstu.

  Resize text to shape is highlighted in the Format Shape pane.

Pēc noklusējuma teksts tiek aplauzts automātiski, kamēr rakstāt tekstlodziņā vai formā. Ja nevēlaties, lai teksts tiek aplauzts, rīkojieties šādi:

 1. Control + Noklikšķiniet uz formas, kurā ir teksts, un pēc tam atlasiet Formatēt formu.

 2. Formas formatēšanas rūtī pa labi atlasiet Teksta opcijas.

 3. Atlasiet & rekvizīti un pēctam notīriet izvēles rūtiņu blakus Aplauzt tekstu formā.

Teksta virziena norādīšana formā, tekstlodziņā vai tabulas šūnā

 1. Ievadiet tekstu formā, tekstlodziņā vai tabulas šūnā un pēc tam atlasiet tekstu.

 2. Ctrl+noklikšķiniet uz atlasītā teksta un pēc tam atlasiet Formatēt formu. Dialoglodziņa cilnē Tekstlodziņš izvēlieties virzienu lodziņā Teksta virziens.

Teksta horizontāla novietojums formā vai tekstlodziņā

 1. Atlasiet tekstu formā vai tekstlodziņā.

 2. Cilnes Sākums sadaļā Rindkopa atlasietvēlamo horizontālā līdzinājuma pogu.

  Horizontal Text Alignment buttons

  (Līdzināt pa kreisi, Centrēts,Līdzināt palabi, Taisnot,vai Izkliedēt tekstu)

 1. Atlasiet tekstu formā vai tekstlodziņā.

 2. Cilnes Sākums sadaļā Rindkopa atlasiet Fonta lieluma palielināšanas un samazināšanas lodziņš cilnē Sākumsun pēc tam atlasiet vēlamo vertikālo līdzinājumu.

Pēc noklusējuma teksts tiek aplauzts automātiski, kamēr rakstāt tekstlodziņā vai formā. Ja nevēlaties, lai teksts tiek aplauzts, rīkojieties šādi:

 1. Atlasiet tekstu formā vai tekstlodziņā.

 2. Dodieties uz Formas > formatēšana.

 3. Dialoglodziņa kreisajā pusē atlasiet Tekstlodziņš.

 4. Sadaļā Iekšējā piemalenotīriet izvēles rūtiņu Aplauzt tekstu formā.

 1. Atlasiet tekstu formā vai tekstlodziņā.

 2. Dodieties uz Formas > formatēšana.

  Izvēlnē Formāts atlasiet Forma.

 3. Dialoglodziņa kreisajā pusē atlasiet Tekstlodziņš.

 4. Sadaļā Automātiskā ietilpināšanaatlasiet Mainīt formas izmērus, lai ietilpinātu tekstu.

Nepieciešama papildu palīdzība?

Vēlaties vairāk opciju?

Izpētiet abonementa priekšrocības, pārlūkojiet apmācības kursus, uzziniet, kā aizsargāt ierīci un veikt citas darbības.

Kopienas palīdz uzdot jautājumus un atbildēt uz tiem, sniegt atsauksmes, kā arī saņemt informāciju no ekspertiem ar bagātīgām zināšanām.

Vai šī informācija bija noderīga?

Cik lielā mērā esat apmierināts ar valodas kvalitāti?
Kas ietekmēja jūsu pieredzi?
Nospiežot Iesniegt, jūsu atsauksmes tiks izmantotas Microsoft produktu un pakalpojumu uzlabošanai. Jūsu IT administrators varēs vākt šos datus. Paziņojums par konfidencialitāti.

Paldies par jūsu atsauksmēm!

×