Pierakstīties, izmantojot Microsoft
Pierakstīties vai izveidot kontu
Sveicināti!
Atlasīt citu kontu.
Jums ir vairāki konti
Izvēlieties kontu, ar kuru vēlaties pierakstīties.

Sistēmā Microsoft 365 tiek atbalstīta no labās uz kreiso rakstības funkcionalitāte un līdzekļi, kas paredzēti valodām ar rakstību no labās puses uz kreiso (vai kombinētu rakstību no labās puses uz kreiso un no kreisās puses uz labo), lai šajās valodās ievadītu, rediģētu un parādītu tekstu. Šajā kontekstā jēdziens “rakstība no labās puses uz kreiso” attiecas uz jebkuru rakstības sistēmu, kurā teksts tiek rakstīts no labās puses uz kreiso, valodām, kurām nepieciešama kontekstuāla simbolu veidošana, piemēram, arābu valodai, kā arī valodām, kurām kontekstuāla simbolu veidošana nav nepieciešama. Attēlojumu var mainīt, lai skatītos izvēlnes un pogas no labās puses uz kreiso un/vai mainītu atsevišķus failus tā, lai to saturu lasītu no labās puses uz kreiso.

Lai sastādītu dokumentus valodā ar rakstību no labās puses uz kreiso, ir jāiespējo tā Windows tastatūras valoda, kuru vēlaties izmantot, lai rakstītu no labās puses uz kreiso. Informāciju par valodu ar rakstību no labās puses uz kreiso skatiet rakstā Ievades valodas pievienošana operētājsistēmā Windows un tastatūras izkārtojuma iespējošana.

Lai skatītu papildinformāciju, zemāk noklikšķiniet uz kāda virsraksta

Atkarībā no tā, kā vēlaties pielāgot datoru, varat izmantot vienu interfeisa valodu (izvēlnēm, dialoglodziņiem un vedņiem) un rakstīt citā valodā, kad nepieciešams. Ja vēlaties gan rakstīt, gan skatīt izvēlnes un tiešsaistes palīdzību valodā ar rakstību no labās puses uz kreiso, Microsoft 365 interfeisam var iestatīt attiecīgās valodas preferences. Papildinformāciju skatiet sadaļā Valodas mainīšana sistēmā Microsoft Office.

Piezīme.: Ja vēlaties noskatīties īsu video par to, kā to paveikt, piedāvājam YouTube video, kuru veidojis kopienas dalībnieks un kurā parādītas veicamās darbības. Office 2016 valodas maiņa.

Vairāki līdzekļi, kas paredzēti valodām ar rakstību no labās puses uz kreiso, Microsoft 365 programmās izmanto interfeisa valodu, lai noteiktu ekrāna izkārtojuma virziens un teksta līdzinājumu dialoglodziņos. Ja dialoglodziņā Office valodu preferenču iestatīšana norādāt lietotāja interfeisa valodu ar rakstību no labās puses uz kreiso, izvēlnes, dialoglodziņi un vedņi tiek parādīti virzienā no labās uz kreiso, savukārt Microsoft Windows iestatījumi paliek virzienā no kreisās uz labo.

Piemēram, ja sistēmā Microsoft 365 kā interfeisa valoda ir atlasīta arābu valoda, interfeiss izskatās šādi:

Arābu lietotāja interfeisa valoda

Izvēlnes tiek rādītas no labās puses uz kreiso. Ja kā Windows lietotāja interfeisa valoda joprojām ir iestatīta angļu valoda, virsrakstjosla paliek angļu valodā un pogas Aizvērt, Minimizēt un Maksimizēt joprojām atrodas augšējā labajā stūrī tāpat kā tas ir interfeisā ar teksta virzienu no kreisās uz labo. Ja kā Windows lietotāja interfeisa valoda ir iestatīta valoda ar rakstību no labās puses uz kreiso, virsrakstjosla arī tiek tulkota un pogas Aizvērt, Minimizēt un Maksimizēt atrodas augšējā kreisajā stūrī.

Ja galvenokārt strādājat valodā ar rakstību no kreisās puses uz labo, tomēr dažkārt ir jāievieto teksts valodā ar rakstību no labās puses uz kreiso, vairākumā sistēmas Microsoft 365 programmu jebkurā brīdi kā interfeisa valodu varat atlasīt valodu ar rakstību no kreisās puses uz labo (piemēram, angļu valodu) un rakstīt tekstu valodā ar rakstību no labās puses uz kreiso. Lai to darītu, rediģēšanas apgabalam iestatiet tekstu, aizzīmes un numerāciju valodām ar rakstību no labās puses uz kreiso un iespējojiet tastatūras izkārtojumu.

Microsoft 365 programmas teksta virzienu var mainīt, noklikšķinot uz rindkopas pogas No labās uz kreiso, kas atrodas cilnes Sākums grupā Rindkopa (šī poga tiek parādīta tikai tad, ja ir iespējota valoda ar rakstību no labās puses uz kreiso). Arī pēc tam, kad interfeisā ir veiktas izmaiņas un tiek parādīta valoda ar rakstību no labās puses uz kreiso, jābūt iespējotam attiecīgam tastatūras izkārtojumam, lai varētu ievadīt tekstu konkrētajā valodā.

Ja parasti kā interfeisa valodu izmantojat angļu valodu, un vēlaties to mainīt uz arābu valodu, rīkojieties šādi:

  1. Atveriet Microsoft 365 programmas failu, piemēram, Word dokumentu.

  2. Cilnē Fails izvēlieties Opcijas > Valoda.

  3. Dialoglodziņa Office valodu preferenču iestatīšana sarakstā Rediģēšanas valoda izvēlieties nepieciešamo arābu dialektu un pēc tam uz izvēlieties Pievienot.

  4. Tabulā Rediģēšanas valodu izvēle pārliecinieties, vai ir iezīmēts tikko pievienotais arābu dialekts un pēc tam izvēlieties Iestatīt kā noklusējumu.

    Svarīgi!: Ja tikko pievienoto rediģēšanas valodu iestatīsit kā noklusējumu, tā kļūs par visu jūsuMicrosoft 365 programmu noklusējuma valodu.

Lai rakstīšanai izmantotu konkrētai valodai paredzētu tastatūru, jāpievieno attiecīgais tastatūras izkārtojums. Norādījumus par papildu tastatūras valodas pievienošanu skatiet sadaļā Microsoft Office valodas maiņa.

Kad ir pievienots citai valodai paredzēts tastatūras izkārtojums, uzdevumjoslā tiek parādīts valodas indikators (dēvēts par valodu joslu) un pašreizējā tastatūras valoda. Piemēram, operētājsistēmā Windows 10 ivrita indikators ir Windows 10 valodu josla, kurā parādīts, ka atlasītā tastatūras valoda ir ivrits..

Piezīme.:  Valodu josla tiek parādīta automātiski pēc tam, kad Microsoft Windows dialoglodziņā Teksta pakalpojumi un ievades valodas tiek pievienota tastatūra vismaz vēl vienai valodai papildus angļu valodai.

Lai mainītu pašreizējo tastatūras valodu, noklikšķiniet uz valodu joslas un atlasiet vēlamo valodu, vai arī spiediet taustiņu kombināciju ALT+SHIFT, lai pārvietotos instalēto tastatūru sarakstā.

Ja vēlaties citā valodā ievadīt nedaudz teksta un nevēlaties pārslēgties uz citu tastatūru, varat izmantot rakstzīmju karti, kas ir viens no piederumiem operētājsistēmā Microsoft Windows. Kādā no valodām ar rakstību no labās puses uz kreiso vai no kreisās puses uz labo paredzētajām fontu lapām varat izvēlēties rakstzīmi, kopēt to starpliktuvē un pēc tam ievietot šo rakstzīmi dokumentā. Papildinformāciju par rakstzīmju kartes izmantošanu teksta ievadei skatiet sadaļā Speciālo rakstzīmju lietošana (rakstzīmju karte).

Atkarībā no tā, kādas valodas ir nepieciešamas, iespējams, varat ievadīt mazu teksta apjomu, izmantojot simbolu galeriju; skatiet rakstu Atzīmes vai cita simbola ievietošana.

Ja ir iespējota gan valoda ar rakstību no kreisās puses uz labo, gan valoda ar rakstību no labās puses uz kreiso, vairākumā sistēmas Microsoft 365 programmu lentē ir iespējota rindkopas poga No kreisās uz labo un No labās uz kreiso. Noklikšķinot uz šīm pogām, var mainīt teksta virzienu teksta ievades un taisnošanas laikā.

Piezīme.: Programmā Microsoft OneNote poga No kreisās uz labo un No labās uz kreiso ir pieejama, noklikšķinot uz rindkopu līdzinājuma bultiņas.

šūna vailauks tekstu var līdzināt pa kreisi, centrēt vai līdzināt pa labi. Dažās programmās, piemēram, programmā Access un Excel, tekstam var arī būt konteksta teksta virziens.

Ja tekstam ir konteksta teksta virziens, teksts un skaitļi tiek līdzināti saskaņā ar pirmās ievadītās rakstzīmes valodu — piemēram, teksts šūnā vai laukā tiks līdzināts pa labi, ja pirmā rakstzīme ir rakstībā no labās uz kreiso, un līdzināts pa kreisi, ja pirmā rakstzīme ir rakstībā no kreisās uz labo. Atsevišķiem objektiem konteksta teksta virzienu var ignorēt un pārslēgties uz līdzināšanu pa kreisi, centrēšanu vai līdzināšanu pa labi.

Daudzās programmās ar teksta virzienu no labās uz kreiso vai kombinēto teksta virzienu lieto konteksta kārtulas, kas kontrolē teksta virzienu un teksta lasīšanas secību. Lauki, saraksti un citi elementi nosaka tajos esošā teksta konteksta kārtulas.

Konteksta kārtulas lasīšanas secībai un teksta virzienam ir šādas:

  • Ja pirmā stiprā rakstzīme ir teksta virzienā no kreisās uz labo, lasīšanas secība arī ir no kreisās puses uz labo, un teksts tiek līdzināts pa kreisi.

  • Ja pirmā stiprā rakstzīme ir teksta virzienā no labās puses uz kreiso, lasīšanas secība arī ir no labās puses uz kreiso, un teksts tiek līdzināts pa labi.

  • Ja ir ievadītas tikai neitrālās rakstzīmes, lasīšanas secība un virziens atbilst rindkopas virziens (var būt no kreisās uz labo vai no labās uz kreiso), līdz tiek ievadīta pirmā stiprā rakstzīme.

Ja maināt pirmo stipro rakstzīmi no rakstības no kreisās uz labo uz rakstību no labās uz kreiso (vai pretēji), atbilstoši mainās arī lasīšanas secība un teksta virziens.

Teksta Word programmās varat atlasīt, atrast un aizstāt atsevišķas arābu valodas un diakritiskās zīmes rakstzīmes neatkarīgi no tā, vai tās ir ligated. Katra ligatūra un diakritiskā zīme tiek traktēta kā atsevišķa vienība, kas ietilpst rakstības no labās uz kreiso vārdā.

Šajā piemērā raksturota tāda arābu valodas vārda atlase, kuram ir trīs rakstzīmju ligatūra (katra rakstzīme ir atlasīta).

Vārds ar vienu atzīmētu ligatūru

Vārds ar divām atzīmētām ligatūrām

Vārds ar trim atzīmētām ligatūrām

Indiešu valodas, piemēram, bengāļu valoda, gudžaratu valoda, hindi, kannadu valoda, malajalu valoda, marathu valoda, pandžabu valoda, tamilu valoda un telugu valoda, var nebūt saderīgas ar visām Microsoft Office meklēšanas opcijām. Piemēram, opcijas Saskaņot reģistru un Meklēt tikai kā pilnu vārdu nedarbojas šo valodu skriptos. Tomēr šīs opcijas joprojām varat izmantot, lai tajā pašā dokumentā atrastu atbilstošas latīņu rakstzīmes.

Valodas ar rakstību no labās uz kreiso pusi

Atrašanas un aizstāšanas līdzeklis meklē tekstu secībā, kādā tas ir ievadīts lodziņā Meklēšana, nevis secībā, kādā teksts tiek rādīts. Tāpēc tekstā, kura rakstības virziens ir no labās uz kreiso pusi, varat meklēt virknes neatkarīgi no rindkopas virziens. Turklāt varat meklēt atbilstošas rakstzīmes, izmantojot vai neizmantojot rakstzīmes kašidas (tikai arābu valodā), Alef Hamzas (tikai arābu valodā) vai diakritiskās zīmes, piemēram, diakritiskās zīmes ivritā. Lai skatītu ASCII un unikoda rakstzīmju kodu sarakstu, skatiet sadaļu ASCII un unikoda (latīņu valodas) simbolu un rakstzīmju ievietošana.

Indiešu valodas

Indiešu valodas, piemēram, bengāļu valoda, gudžaratu valoda, hindi, kannadu valoda, malajalu valoda, marathu valoda, pandžabu valoda, tamilu valoda un telugu valoda, var nebūt saderīgas ar visām Microsoft Office meklēšanas opcijām. Piemēram, opcijas Saskaņot reģistru un Meklēt tikai kā pilnu vārdu nedarbojas šo valodu skriptos. Tomēr šīs opcijas joprojām varat izmantot, lai tajā pašā dokumentā atrastu atbilstošas latīņu rakstzīmes.

Dienvidaustrumāzijas valodas

Dienvidaustrumāzijas valodas, piemēram, taju un vjetnamiešu valoda, iespējams, var nebūt saderīgas ar visām Microsoft Office meklēšanas opcijām. Piemēram, opcijas Saskaņot reģistru un Meklēt tikai kā pilnu vārdu nedarbojas, izmantojot tās tekstā ar Dienvidaustrumāzijas rakstzīmēm. Tomēr šīs opcijas joprojām varat izmantot, lai tajā pašā dokumentā atrastu atbilstošas latīņu rakstzīmes.

Skatiet arī

Pareizrakstības un gramatikas pārbaude citā valodā

Microsoft Office valodas maiņa

Nepieciešama papildu palīdzība?

Vēlaties vairāk opciju?

Izpētiet abonementa priekšrocības, pārlūkojiet apmācības kursus, uzziniet, kā aizsargāt ierīci un veikt citas darbības.

Kopienas palīdz uzdot jautājumus un atbildēt uz tiem, sniegt atsauksmes, kā arī saņemt informāciju no ekspertiem ar bagātīgām zināšanām.

Vai šī informācija bija noderīga?

Cik lielā mērā esat apmierināts ar valodas kvalitāti?
Kas ietekmēja jūsu pieredzi?
Nospiežot Iesniegt, jūsu atsauksmes tiks izmantotas Microsoft produktu un pakalpojumu uzlabošanai. Jūsu IT administrators varēs vākt šos datus. Paziņojums par konfidencialitāti.

Paldies par jūsu atsauksmēm!

×